zadań rządu

Były minister gospodarki wyznacza poważne zadanie dla nowego rządu. "Bez likwidacji się nie obędzie"

- Ważnym zadaniem nowego rządu będzie uporządkowanie sytuacji w górnictwie - podkreśla Janusz Steinhoff, były minister gospodarki. Część nierentownych kopalni trzeba będzie zamknąć, część wystawić na sprzedaż, a pieniądze publiczne zamiast na ratowanie tych spółek przeznaczyć na programy dobrowolnych odejść.

Polityka a rynek nieruchomości. Decyzje Premiera w sprawie programu Mieszkanie Plus

"Program Mieszkanie Plus będzie w najbliższych 10 latach sztandarowym zadaniem rządu" - mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. Czyżby - m.in. dzięki temu programowi - PiS zamierzał tak długo utrzymywać się u władzy?

Jak duża ma być bułka? Unia zna odpowiedź. Oto najdziwniejsze ustalenia, na jakie zgodził się Tsipras

Jak duża ma być bułka? Unia zna odpowiedź. Oto najdziwniejsze ustalenia, na jakie zgodził się Tsipras

Pół roku trwały przepychani greckiego rządu z pożyczkodawcami. Premier Tsipras się słaniał, obiecywał, buntował. Wszystko na nic. "Grecja podpisała z Unią bolesne, upokarzające porozumienie" - pisał kilka dni temu "The Economist". Jak jest naprawdę? Okazuje się, że "trojka

Politycy PiS w mediach o gospodarce. "Chcemy być doskonali"

Politycy PiS w mediach o gospodarce. "Chcemy być doskonali"

źródłem finansowania pomysłów rządu będzie uszczelnianie systemu podatkowego. Przy okazji oberwało się obecnej ekipie. "W naszej ocenie obecnie fiskus nie jest intelektualnie i organizacyjnie gotowy do walki z profesjonalnymi międzynarodowymi grupami przestępczymi wyłudzającymi VAT" - ocenił

Sondaż "Rz": autostrady mogą poczekać

proc.), a na trzecim obniżka podatków (42 proc.). Jako czwarte w kolejności zadanie dla rządu Polacy wskazali budowę dróg i autostrad - opowiedziało się za tym 21 proc. badanych. Co ciekawe, kiedy ankieterzy spytali, którym problemem rząd powinien zająć się w dalszej kolejności najmniej pilna okazała

Teatr jednego związku

Teatr jednego związku

6 lipca. Na antenie TVP Piotr Duda, przewodniczący liczącego 0,5 mln członków i członkiń NSZZ "Solidarność", obwieszcza, że jego związek obecnie "nie ma potrzeby protestować". Chwali rząd za podwyżkę płacy minimalnej. Połowa lipca. OPZZ chce rozmawiać o konsekwencjach reformy

Rok 2007 w najważniejszych branżach przemysłu

giełdzie, rosnąca inflacja oraz parę bardzo trudnych do wykonania zadań. Wzrost gospodarczy w tym roku, przynajmniej na pewien czas, pozostanie wzrostem rekordowym. W 2008 roku tempo rozwoju spadnie. Oprócz prognoz, przemawiają za tym już konkretne badania - np. przeprowadzone przez Instytut Rozwoju

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej, którego zadaniem będzie opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania technologii wodorowych, także na potrzeby energetyki i transportu, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia

GDDKiA: Ogłosiliśmy przetargi na 160 km dróg w okresie styczeń-lipiec 2020 r.

Golnice oraz trzy zadania o łącznej długości 25,4 km z nowego Programu budowy 100 obwodnic (Lipska na DK79, Wąchocka na DK42 i Strzelec Krajeńskich na DK22)" - wymienia Dyrekcja w komunikacie. GDDKiA podkreśla, że zgodnie z deklaracjami z początku roku oraz dzięki zwiększeniu przez rząd limitu

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły

Sejm przyjął nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 4 mld zł w 2019 r.

, a także na umożliwienie przekazania w 2019 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Wsparcia Policji do wysokości 1 mld zł na realizację ustawowych zadań, na poziomie województwa, pozwoli na pełniejszą realizację zadań Funduszu. Według OSR przepis ten pozwoli na realizację w większym

MI skierowało do realizacji obwodnice Siedlec i Zambrowa

, podał resort. "Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Siedlce i Zambrów zyskają tak bardzo potrzebne mieszkańcom i kierowcom obwodnice. Obecny rząd udowodnił wielokrotnie, że dotrzymuje danego słowa. Nie tak dawno ogłosiliśmy realizację 100 obwodnic, głównie

Zyska z MK: Pełonomocnik ds. OZE ma zostać powołany wkrotce

" - powiedział Zyska podczas otwarcia Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol. Dodał, że zadaniem pełnomocnika będzie współdziałać z innymi instytucjami tak, by rozmowa o kształcie polskiej polityki klimatycznej była autentyczna i wynikała z dialogu społecznego. Premier

Rząd planuje program na rzecz sektora pozarządowego wart 80 mln zł rocznie

obywatelskich w postaci programu wspierającego aktywizację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w sferze zadań publicznych określającej obszary działalności pożytku publicznego" - napisano w uzasadnieniu. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu

Ireneusz Zyska został powołany na pełnomocnika rządu ds. OZE

struktur rządowych, służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce" - czytamy w komunikacie. Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu

Morawiecki rozpoczął expose; głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania po 20:00

zadanie budowania państwa dobrobytu, państwa bezpiecznego i nowoczesnego. […] powierzyli nam to zadanie w wyborach, które miały najwyższą frekwencję od 30 lat. Otrzymaliśmy od Polaków silny, demokratyczny mandat, który wynika z rekordowej liczby głosów oddanych na nasze ugrupowanie. [&hellip

Rząd przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym wspierającą 'Kolej+'

porozumienia między województwami; - możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie

Rząd chce rozszerzyć katalog beneficjentów programu infrastruktury kolejowej

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rząd planuje rozszerzyć katalog beneficjentów programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" o podmioty, którym zostaną przekazane do wykonywania zadań

MAP powoła komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) powoła komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego, wynika z informacji przekazanych przez resort. "Zadaniem komisji jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej Program Kolej+

połączenia bez potrzeby zawarcia odrębnego porozumienia między województwami, -  Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

. "Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych (zadań powiatowych i gminnych). Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadania obronne). Wsparcie ma także dotyczyć

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju

); - rozwój przedsiębiorczości - z wiodącą rolą Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP)" - wymieniono w komunikacie. Przewidziano utworzenie Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju do której wejdą prezesi instytucji rozwoju, wchodzących w skład systemu. Zadaniem Rady będzie koordynacja

Morawiecki w expose: Mój rząd będzie rządem kontynuacji, cele są bez zmian

. Morawiecki podziękował Beacie Szydło za prace jej rządu, w tym za wdrożenie programów społecznych. "Ten rząd to jest ten sam kierunek, te same wartości, jest rządem kontynuacji. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej. [...] Kierunek działania jest ten sam, zadania

Bittel z MI: Ogłoszenie naboru projektów w Programie Kolej+ nastąpi wkrótce

międzywojewódzkiej. Dofinansowanie komponentu inwestycyjnego nastąpi z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Realizacja tego komponentu wpisuje się w zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé budowę i modernizację inwestycji kolejowych. Zadania inwestycyjne będą mogły

Maląg: Wypłata świadczeń, m.in. 500+, 'absolutnie nie jest' zagrożona

okresie pandemii mogła intensywnie ruszyć. To potężne zadanie, ale jesteśmy do tego przygotowani" - dodała Maląg. Zapowiedziała, że w Tarczy będą jeszcze wprowadzane zmiany, obserwując to, co się dzieje w gospodarce. (ISBnews)  

Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym zakłada nowelizacja ustawy o działach administracji, którą podpisał prezydent, poinformowała Kancelaria

Szydło: Rozpoczynamy przegląd resortów, celem wyznaczenie zadań na 2017 r.

, będziemy rozmawiać również na tematy, które wynikają również z tego, czego nie podjęto. Będziemy starali się szukać przyczyn tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ub. roku. Ale to, co najważniejsze - ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd. Wyznaczymy w

Grupa Kęty: Redukcja capeksu zakładanego na 2020 r. może wynieść ok. 40 mln zł

mln zł potencjalnej redukcji capeksu w skali roku. Przed drugi kwartał kilkadziesiąt milionów tych oszczędności powstało, uruchamiamy część przesuniętych zadań, więc wydaje się, że być może niecałe 60 mln zł, ale kwota szacowana po II kw. może być rzędu 40 mln zł" - powiedział Warpechowski

Rząd chce, by Agencja Żeglugi Powietrznej mogła nabywać akcje, powoływać spółki

, Agencja będzie mogła powoływać podmioty, których zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych" - napisano w uzasadnieniu. Świadczenie przez Agencję usług na rzecz statków bezzałogowych miałoby się odbywać przy udziale podmiotów trzecich, z którymi - jak

Solution4Labs zaoferowała rządowi pomoc dla laboratoriów w walce z koronawirusem

Prezesa Rady Ministrów zadeklarował również udostępnienie rządowi swoich programistów, których rząd mógłby wykorzystać do zadań związanych z tworzeniem oprogramowania służącego Polakom w obecnej sytuacji, podsumowano w informacji. Solution4Labs to polska spółka specjalizująca się w implementacji

Rząd przyjął nowelę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze

;powierzone jej zadania zacznie wykonywać od 1 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Z przeprowadzonych analiz wynika, że konieczne jest szersze kontrolowanie firm audytorskich, bowiem firmy te oraz biegli rewidenci odgrywają istotną rolę w transakcjach zawieranych na rynku kapitałowym. Znaczna

MIR: W. Buda i G. Puda zostali powołani na pełnomocników rządu

. Będzie też nadzorował wykorzystanie funduszy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Obaj panowie zajmą się tematami trudnymi, ale szlaki mają już przetarte. Minister Buda będzie miał zadanie rozkręcenia PPP w Polsce. To jeden ze

Rząd przyjął nowelę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie zmodyfikowano m.in. kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów

Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. organizacji konferencji klimatycznej COP24

śląskiego jako podmiot zarządzający regionalnym transportem kolejowym)" - czytamy w komunikacie. Pełnomocnik będzie wykonywał m.in. zadania związane z pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron, w tym przewodniczył negocjacjom prowadzonym przez strony Konwencji

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

wprowadzenie ich skutecznej ochrony. PAG będzie ściśle współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców

MK przygotowało zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dost. energii z OZE

w komunikacie. Ministerstwo Klimatu dąży do stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, podkreślono w materiale. "Moim zadaniem jako pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii jest przede wszystkim likwidacja barier ograniczających rozwój OZE

Rząd chce zwiększyć Fundusz Inwestycji Samorządowych do 12 mld zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć zapowiadany w ub. miesiącu Fundusz Inwestycji Samorządowych z planowanych 6 mld zł do 12 mld zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań

Firmy czekają na pieniądze, a PiS przesuwa o dwa tygodnie posiedzenie Sejmu

. Politykierstwo wygrało dziś ze zdrowiem”. Co jest w „tarczy branżowej”, nad którą pracuje Sejm? Czwartek: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zamieszcza komunikat o konsultacjach pani wiceminister Olgi Ewy Semeniuk z branżą fitness, która błaga o pomoc. – Zadaniem MRPiT jest

Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

okresach. Uwzględniono także rozwiązania, których celem jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących EU ETS do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, administracyjnych i prawnych. "Istotne zmiany dotyczą rozliczania kosztów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych w Krajowym

Rząd przyjął nowelizację ws. administracji terenowej żeglugą śródlądową

żeglugi śródlądowej.  "Przewidziano reorganizację terenowej administracji żeglugi śródlądowej, tak aby wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie oraz  przystosować je do wykonywania nowych zadań, przewidzianych w ustawie Prawo wodne (obowiązuje od

Kościński: Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

. Zasilą one m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne podmioty, wykonujące zadania związane ze zwalczaniem COViD.  "Fundusz będzie mógł również realizować programy rządowe, realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju w zakresie wsparcia

MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów'

kozienickiego. Głównym celem rządowego programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2,3 mld zł. W programie "Mosty dla Regionów" można było ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących

Amerykański DHS-CBP wybrał system DataWalk do poprawy bezpieczeństwa granic

Protection Customs and Border Protection (CBP) jest jedną z największych na świecie jednostką zajmującą się egzekwowaniem prawa (zatrudnia ponad 60 000 pracowników). Agencja jest odpowiedzialna za blokowanie napływu broni i terrorystów na teren Stanów Zjednoczonych, jednocześnie jej zadaniem jest ułatwienie

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Założono m.in.: * finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+", który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia &ndash

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

aktualizacji programu konwergencji na lata 2019-22 resort zapisał po stronie pilnych zadań „ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (da to budżetowi dodatkowe 2,54 mld zł) czy działania ZUS uszczelniające system składek (kolejne 1,7 mld zł)”. W pełni

Emilewicz: Tworzymy listę projektów z finansowaniem z Fund. Odbudowy i Rozwoju

około 160 mld euro, w tym ok. 125 mld euro w formie bezpośrednich dotacji. "Dzisiaj naszym największym zadaniem i wyzwaniem jest to, byśmy […]  potrafili te środki bardzo dobrze zainwestować […] Jeszcze dziś po południu mamy kolejne spotkanie uzgodnieniowe, międzyresortowe w

Morawiecki: Zadaniem kolei jest m.in. walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Jednym z kluczowych zadań dla kolei w Polsce jest włączenie się w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym miast i regionów, ocenił premier Mateusz Morawiecki. "To jest dla nas pierwsze wyzwanie, żeby te miasta, które są powyżej 10 tys. mieszkańców, a które nie

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

;samorządowych" - czytamy dalej.  W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy

Port Gdynia zawarł umowę z doradcami w projekcie nowego terminala kontenerowego

dotacjami unijnymi, a partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo dobrym rozwiązaniem" - powiedział wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP, cytowany w komunikacie. Konsorcjum firm doradczych tworzą: EY, Domański Zakrzewski Palinka i WYG International. Jego zadaniem będzie wspomaganie

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 r.

, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. (ISBnews)  

GovTech Polska: Dziś rusza hackathon poświęcony epidemii COVID-19

nadziei i bezpieczeństwa w obliczu rozwijającego się kryzysu oraz dać społeczeństwu dostęp do rzetelnych informacji, dodano. Hackathon przeprowadzony będzie w całości online. Programiści będą rozwiązywać zadania w trzech kategoriach tematycznych: - izolacja - jak wesprzeć tych, którzy ze względu na

Rząd ma przyjąć nowelizację dotyczącą delegowania pracowników w II kw. 2020 r.

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć w II kw. 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, w którym m.in. rozszerza się katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) także o współpracę z właściwymi

Rząd planuje przyjąć ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej

emerytalnych spełniałby trzy podstawowe, istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania: - dostarczenie informacji poglądowej o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia, - możliwość zmiany podstawowych danych osobowych w jednym miejscu, - możliwość otrzymywania informacji o

Zemsta prekariatu. Pandemia objawiła bezradność robotów

. Wreszcie, rządy muszą uczynić więcej, aby wspierać potrzeby edukacyjne wykwalifikowanych techników, ponieważ nawet najbardziej podstawowe zadania będą ewoluować wraz z upływem czasu. Nadążanie za innowacjami wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności, aby utrzymać konkurencyjność na rynku pracy. Jeśli

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań -  przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na

Hardt z RPP za podwyżką stóp, gdyby inflacja trwale pozostawała blisko 3,5% r/r

wiarygodność banku centralnego. Nie możemy zapominać, że rolą NBP jest dbanie o wartość pieniądza. Lepiej realizujemy nasze zadanie, gdy mamy inflację na poziomie 2% niż 3%" - powiedział Hardt w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". Według niego, taka niewielka podwyżka stóp procentowych

Rząd planuje zmiany dot. sporządzania planów telekomów na wypadek zagrożenia

i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego dla podmiotów i służb wykonujących zadania na rzecz cyberbezpieczeństwa. Ponadto doprecyzowano katalog organów uzgadniających plan ograniczając go wyłącznie do podmiotów, z którymi uzgadnianie planu jest merytorycznie

MI zatwierdziło do realizacji 12 programów inwestycji drogowych za 185 mln zł

przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budową lub przebudową mostów i przepustów.  Zadania te będą realizowane w 10 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim

Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 V

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Unibep otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji treści kontraktu budowlanego zawartego pomiędzy spółką a Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację zadania pn. "Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14

Budimex ma umowę na rozbudowę obwodnicy Łańcuta za 115,8 mln zł

umowa jest przykładem na to, że wspólne starania rządu i samorządu przynoszą efekty. Pokazuje to także, że realizujemy nie tylko duże zadania, ale nie zapominamy też o tych mniejszych. Mniejszych, jednak nie znaczy mniej ważnych, bo dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i

Konsorcjum z Trakcją i Mostostalem Warszawa ma umowę na odc. S61 za 685,9 mln zł

zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu DK 16)" o wartości 685,94 mln zł brutto, podał Mostostal. "Termin realizacji: 19

Prezes Pekao: Współpraca administracji z sekt. bankowym korzystna dla gospodarki

płatnicze stają się wygodniejsze dzięki technologii, za którą odpowiadają banki, i bezpieczniejsze - dzięki przepisom wprowadzanym przez rządy. Jedni i drudzy mają jednak jeszcze jedno zadanie do wykonania. Współpraca między bankami a rządami powinna odbywać się nie tylko na szczeblu krajowym, ale także

Gaz-System oddał do użytku gazociąg Lwówek-Odolanów

korytarza, który będzie gotowy za trzy lata. Jest to trasa, która zaczyna się w Norwegii a kończy na Węgrzech. Jest to korytarz, którego Baltic Pipe jest częścią. Pokazuje to, że harmonogram przedsięwzięcia realizowany jest zgodnie z planem, Gaz-System wywiązuje się ze swojego zadania" - powiedział

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

, jeśli chodzi o wsparcie obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Rząd będzie mógł powierzyć KOWR realizację innych zadań związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych. Za procesy związane z likwidacją ARR i ANR oraz utworzeniem KOWR odpowiedzialny będzie

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

. Proponowana nowelizacja ma zapewnić przyspieszenie wydatkowania środków, a w efekcie znaczące zwiększenie jeszcze w 2020 r. nakładów z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportu lądowego. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie, aby w latach 2020-2021 suma

Rząd przyjął projekt ustawy o zastąpieniu BOR przez formację SOR

zakresie wymiany informacji), podano także. "Problemem BOR są również narastające od kilku lat braki finansowe, które spowodowały długotrwałe niedoinwestowanie formacji, co doprowadziło do problemów organizacyjnych i kadrowych oraz uniemożliwiało pełną realizację wszystkich zadań ustawowych, a

PKP PLK chcą podpisać umowy warte 15 mld zł w ramach KPK w 2019 r.

. Podpisaliśmy do tej pory [w tym roku] ok. 1 mld zł, w II kwartale to będzie kilka miliardów, a do końca roku łącznie ok. 15 mld zł. Z tym, co mamy na placach budowy i projektach zakończonych, to będzie już na poziomie ok. 85% zadań ujętych w KPK" - wyjaśnił szef PLK. Podkreślił, że pomimo zwiększania

Rząd chce dać rolnikom zaliczki za suszę w 2019, wypłatę odszkodowań przesunąć

wypłacane ze względu na konieczność przesunięcia w czasie realizacji wniosków o odszkodowania. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowana jest na II kwartał. "W

Grupa AB rozpoczyna współpracę partnerską z Axis Communications w Polsce

digitalizujących rozwiązania analogowe.  Nowy zakres produktów spółki AB obejmie pełną ofertę sieciowych rozwiązań Axis z zakresu bezpieczeństwa, które odpowiadają m.in. za realizację zadań kontroli dostępu, a także monitoring wizyjny i zarządzanie materiałem wideo, w tym zaawansowaną analitykę obrazu

Rządowe zwolnienia obejmą 1100 urzędników. Czystki w służbie cywilnej. "Etaty dla swoich"

do sanepidu można by skierować przewidzianych do zwolnień pracowników ministerstw. Dzięki temu mieliby pracę, a pracownicy samorządowi mogliby zająć się swoimi zadaniami, których w pandemii przecież nie ubyło. - Pytam więc o sensowność tych zwolnień. Liczba ponad 1000 uwolnionych etatów

Adrian Malinowski został komisarzem polskiej ekspozycji na EXPO 2020 w Dubaju

poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych. Dotychczas Polska uczestniczyła w EXPO w Mediolanie (2015) oraz w EXPO w Astanie (2017). W EXPO 2020 w Dubaju udział zapowiedziało 180 państw. O udziale w EXPO 2020 polski rząd zdecydował 7 marca 2018 r. Realizatorem zadania została Polska Agencja Inwestycji i

Lewiatan: 5% firm podjęło działania w kierunku likwidacji działalności

komunikacie. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. 49% firm podkreśla, że brak współpracy

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

;Sygnatariusze listu chcą powołać spółkę celową, której zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Potencjalną bazę do budowy instalacji

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  "Przewidziano następujące zmiany: 1. Wprowadzono regulacje dotyczące dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań przez KAS: - rozszerzenie zakresu

Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej

zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 1 mln mieszkańców". Celem utworzenia Związku ma być sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. Proponowane

Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zadania te obejmują: 1)           prowadzenie działalności społeczno

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz zmianie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał. Rozwiązanie ma dotyczyć

Rząd przyjmie nowelę dot. planowania działalności administracji w II kw.

, zagadnienia te mają bowiem charakter komplementarny i muszą być ze sobą spójne. Przede wszystkim zadania realizowane przez audytorów wewnętrznych, w tym w szczególności te o charakterze zapewniającym, powinny korespondować ze zmianami wprowadzanymi w systemie kontroli zarządczej, odnoszącymi się do

Konsorcjum Mostostalu Warszawa ma umowę na budowę odc.S19 za 272,5 mln zł brutto

272,5 mln zł brutto, podała spółka. "Zarząd Mostostal Warszawa informuje, iż 14 listopada 2018 r. konsorcjum w skład którego wchodzą Spółka (lider) i Acciona Construcción S.A. (partner) zawarło umowę z Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie na realizację zadania pn

ZP PPS: Opłaty od małych opakowań alkoholi niezgodne z Konstytucją RP, prawem UE

wpływać na zmianę modelu konsumpcji - a takie zadanie stoi właśnie przed podatkiem akcyzowym. Zachęcam do konsultacji między ministerstwami zdrowia i finansów. Branża piwna odpowiedzialna za prawie 60% konsumpcji czystego etanolu w Polsce alkoholu zapewnia zaledwie 30% podatku akcyzowego, które do kasy

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 r. w III czytaniu

stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań

Rząd przyjął projekt ustawy dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIiH

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (PAIH) powstała na

Mariusz Orion Jędrysek został pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej i stanie na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych

Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację

programowych Rady Ministrów. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planowana jest na II kwartał. Nowe regulacje mają umożliwić producentom rolnym zgłaszania wniosków o

Rząd zdecydował o finansowaniu restrukturyzacji górnictwa z budżetu do 2023 r.

Europejska.  "Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. trwających już procesów dotyczących zbędnego majątku, działań polikwidacyjnych, w tym finansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym a także

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2017 r. zwiększającą wydatki

zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wobec poszczególnych świadczeniodawców w danym zakresie) - do 1 mld zł. - Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa (w formie dotacji celowej) do Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań w

CPK ma umowę z PIG-PIB o współpracy w planowaniu, projektowaniu i budowie portu

master planu Portu Lotniczego Solidarność, którego wykonawca ma zostać wybrany na przełomie III i IV kwartału br. Zadaniem wykonawcy badań terenu będzie przygotowanie we współpracy z CPK m.in. wkładu do dokumentacji geologicznej i geofizycznej, map do celów projektowych, oceny stanu technicznego obiektów

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem. "Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem

Morawiecki podpisał z EBI umowę ws. 650 mln euro kredytu na projekty kolejowe

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę o wsparciu modernizacji sieci kolejowej w Polsce. Dzięki umowie kredytowej, na kwotę 650 mln euro, zrealizowanych zostanie 15 zadań inwestycyjnych

Emilewicz: Ustawę o zatorach płatniczych rząd może przyjąć w marcu

gospodarczego. "Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw jest jednym z naszych zadań , którym musimy sprostać i ta ustawa temu również służy" - dodała minister. (ISBnews)  

MPiT: Tadeusz Kościński pokieruje przygotowaniami Polski do EXPO 2020 w Dubaju

generalnego sekcji polskiej. Został nim ówczesny prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula, a zadanie przygotowania udziału Polski w wydarzeniu rząd powierzył PAIH. Na początku stycznia 2019 r. prezes Pisula zrezygnował z pełnienia funkcji szefa Agencji oraz z kierowania przygotowaniami

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

kolejowych (np. Intercity, Cargo) lub podmioty sprawujące kontrolę nad tymi przewoźnikami; -  zakaz łączenia określonych funkcji lub zajmowania stanowisk  jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego; -  ograniczenie możliwości zlecania zadań zarządcy

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

gromadzone będą informacje o naszych rachunkach w bankach, biurach maklerskich, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. Do takiej superbazy ma mieć dostęp długi szereg instytucji – w tym Straż Graniczna. A oprócz niej informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań

Nie będzie pełnomocnika ds. energetyki jądrowej

stanowiska. Od tamtej pory za realizację zadań w zakresie rozwoju energetyki jądrowej odpowiedzialny jest minister gospodarki, który będzie kontynuował dalsze zadania w tym obszarze. Przede wszystkim jest to plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz wspieraniem

Pracowniku, przedsiębiorco! Nie wiesz, jak skorzystać z rządowej pomocy? Masz wątpliwości w sprawie nowych przepisów? Napisz do nas. Pomożemy!

Piszcie na adres: listy@wyborcza.pl Przedsiębiorco! Nowe, niezwykle trudne warunki prowadzenia biznesu powodują, że miliony firm, zwłaszcza tych najmniejszych, borykają się z ogromnymi problemami. Bycie przedsiębiorcą w tym kraju nigdy nie było łatwe, ale teraz to ekstremalnie trudne zadanie

Emilewicz: Congestion tax mógłby zastąpić podatek handlowy od przyszłego roku

. podatku handlowego nie jest rozstrzygnięta przez TSUE. Dlatego wiosną analizowaliśmy kwestie opłaty kongestywnej od uciążliwości środowiskowych wytwarzanych przez duże sklepy. Nie mamy jeszcze konkretnych propozycji. To zadanie na najbliższe miesiące" - napisała Emilewicz na swoim profilu na

Za budżet państwa będą odpowiadać wszyscy ministrowie

oszczędności i pozwoli lepiej realizować zadania budżetowe. O samej reformie na razie mało wiadomo. Rząd przyjął jedynie przygotowane przez Ministerstwo Finansów propozycje zmian założeń systemu budżetowego. Szef resortu finansów ma je teraz wypełnić treścią. Będą plany wieloletnie W komunikacie z posiedzenia

Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych