zadłużonych samorządów

Piotr Skwirowski

Limity zadłużenia nie pozwolą samorządom na inwestycje?

Limity zadłużenia nie pozwolą samorządom na inwestycje?

Rośnie temperatura sporu o plan ograniczenia samorządom możliwości zadłużania się. W przyszłym tygodniu z samorządowcami mają się spotkać w tej sprawie przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Posłowie chcą zaprosić ministra finansów na posiedzenie komisji samorządu.

FOR: Samorządy dużo inwestują, ale ukrywają długi

Dynamika zadłużenia samorządów znacznie przewyższała w latach 2007-10 dynamikę zadłużenia władz centralnych - wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju

Gminy z długami, bo inwestowały. Teraz się boją

Samorządy w Polsce mają 68 mld zł zadłużenia. Głównie przez kredyty na inwestycje. Teraz z nimi wyhamowały, ponieważ czekają na nowe dotacje z UE. Boją się też, że ręce wiązać im będą pomysły MSWiA i nowa ustawa o RIO.

Putin przyjmuje kolejny cios. Rosyjskie regiony toną w długach. "To tykająca bomba zegarowa"

Putin przyjmuje kolejny cios. Rosyjskie regiony toną w długach. "To tykająca bomba zegarowa"

gospodarki wyparowało 52,5 mld dol. Teraz Putin ma kolejny problem. Dużo poważniejszy. Już nie tylko kremlowska gospodarka w ujęciu makroekonomicznym ledwo zipie, kryzys dopadł również samorządy. Czukotka ma najgorzej W ciągu ostatnich pięciu lat długi rosyjskich regionów się podwoiły, by sięgnąć

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1103,02 mld zł na koniec I kw.

(-0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 847,1 mln zł (-1,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,2 mln zł (+3,8%)" - czytamy w komunikacie. Na koniec I kwartału 2020 r. udział długu zagranicznego w PDPwyniósł 28,8%, co oznaczało wzrost o

MF: Zadłużenie JST wzrosło o 1,3% kw/kw do 76,45 mld zł na koniec II kw.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) wyniosło 76 454 mln zł na koniec II kw. br. i stanowiło 28,6% planowanych dochodów ogółem oraz było o 1,3% wyższe od zadłużenia kwartał wcześniej, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Zgodnie z

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienie mechanizmów

Skuza z MF: Dochody JST z PIT, CIT i subwencji na poziomie 102% r/r po czerwcu

gospodarczego natomiast mniejsze w okresie dekoniunktury. Wskazał też, że od początku pandemii COViD przyjęto szereg rozwiązań, skierowanych do samorządów, dotyczących m.in. obsługi długów samorządów oraz rozwiązań płynnościowych. Chodzi m.in. o wyłączenie z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia JST

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

: - spadku zadłużenia podsektora rządowego o 14 645,1 mln zł (-1,6%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 14 716,2 mln zł (-1,6%), - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 4 387,7 mln zł (+5,6%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 4 341,2 mln zł (+5,9

MF chce zmienić wzór prognozy finans. JST, dodając wiersze dot. wyłączeń

. MF podkreśla, że celem jest uzupełnienie dotychczasowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Wprowadzone w ustawie zmiany dotyczyły: - wyłączenia z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu

MF przyjęło nowelę dot. sporządzania wieloletniej prognozy finans. dla JST

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Minister finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zakładającą wykazywanie przez samorządy wyłączeń z limitów zadłużenia, wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową, poinformowało

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna

MF: Zadłużenie JST wzrosło o 3,3% r/r do 68,33 mld zł na koniec III kw.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) wyniosło 68 332 mln zł na koniec III kw. br. i stanowiło 26,6% planowanych dochodów ogółem oraz było o 3,3% wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego, wynika z danych Ministerstwa Finansów

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

utrata płynności finansowej już w 2020 r., a w przyszłym roku dodatkowe 45 samorządów może mieć problemy z obsługą już istniejącego zadłużenia - wynika z analizy Aesco Group, firmy analitycznej świadczącej usługi dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. - Biorąc pod uwagę

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

; - czytamy w komunikacie. Fitch zaklasyfikował Toruń do jednostek samorządu terytorialnego typu B, który charakteryzuje konieczność obsługi zadłużenia z własnych przepływów pieniężnych. Głównymi źródłami dochodów Torunia są: podatki, które nie dają miastu dużej elastyczności, gdyż o ich wymiarze decyduje

Fitch potwierdził ratingi IDR na poziomie A- i podniósł do AA+(pol) woj. mazow.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- oraz podniósł długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja

Dług Przewozów Regionalnych topnieje prawie 3-krotnie

- Rok temu spółka miała zajęte konta przez komornika - mówiła wczoraj Małgorzata Kuczewska-Łaska. Udało się jednak zawrzeć ugody co do spłaty części zadłużenia. Ciągle około 300 mln zł PR winne są spółce zarządzającej infrastrukturą kolejową - PKP Polskie Linie Kolejowe. Przewozy Regionalne od

KE: Ramy budżetowe w Polsce są silne, ale ostatnio wykazują słabości

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska pozytywnie ocenia ramy budżetowe Polski, jednak zwraca uwagę, że zakotwiczone w konstytucji pułapy zadłużenia dotyczą jedynie sektora instytucji rządowych i samorządowych, ale nie samorządów. Wskazuje też na brak rady fiskalnej, która

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 14,74 mld zł za I-III kw. 2017 r.

wyniosła 156 896 mln zł, co stanowiło 63% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 11,2%" - czytamy dalej. Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 66 147 mln zł i stanowiło 28,5

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 11,9 mld zł po I kw. 2018 r.

bieżących. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 67 568 mln zł, co stanowiło 26,9% planowanych dochodów ogółem i było o 0,8% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podał także resort. (ISBnews)  

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie BBB+, ale podniósł długoterminowy rating krajowy Płocka do AA+(pol) z AA(pol). Perspektywa podniesiona do pozytywnej ze

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

mln zł. Wicepremier zapowiedziała także, że planowane jest wprowadzenie możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego ( w tym roku samorządy mogły się zadłużać). Jednocześnie złagodzona ma zostać reguła fiskalna w zakresie zadłużenia z tytułu faktycznego

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 13,5 mld zł po II kw. 2017 r.

;Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 66 488 mln zł, co stanowiło 28,9% planowanych dochodów ogółem i było o 3,5% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po 2 kwartałach 2017 r. było niższe o 3,7%" - czytamy dalej

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 12,4 mld zł po I kw. 2017 r.

;zł od wykonanych wydatków bieżących, podano także. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68 126 mln zł, stanowiło 29,9% planowanych dochodów ogółem i było o 3,1% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2016 r. zadłużenie po I

PFR FIS nabył 49% Miejskiego Zarządu Budynków od Gminy Wałbrzych

wspiera zrównoważony rozwój Polski. Fundusz powstał właśnie po to, aby oferować samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów" - powiedział wiceprezes PFR

Fitch: Pandemia nie doprowadzi do obniżenia ratingów województw

sześć miesięcy, a następnie nie nastąpiłoby szybkie odbicie gospodarki, wówczas SCP mogłyby zostać obniżone w następstwie spadku nadwyżki operacyjnej oraz wzrostu zadłużenia, o ile województwa nie ograniczyłyby znacznie wydatków operacyjnych oraz majątkowych" - czytamy dalej. Agencja spodziewa

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - złoty koryguje, teraz wszystko zależy od RPP

Wydarzeniem środy na rodzimym rynku walutowym będą właśnie wyniki posiedzenia Rady. W zgodnej opinii uczestników rynków, po tym jak przed miesiącem Rada zapowiedziała przerwę w podwyżkach, żeby ocenić wpływ dotychczasowego zaostrzenia polityki monetarnej, wzrost stóp procentowych jest bardzo mało pr

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Katowice (IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę Stabilną, podała agencja. "

Fitch potwierdził rating Bydgoszczy na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Bydgoszcz (IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDR) na poziomie BBB, jak również krajowy rating długoterminowy na poziomie AA+(pol). Perspektywa ratingów jest

Fitch obniżył rating IDR Małopolski dla zadłużenia w walucie krajowej do A-

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył międzynarodowy długoterminowy rating (IDR) Województwa Małopolskiego dla zadłużenia w walucie krajowej z A do A-, podała agencja ratingowa. Perspektywa ratingu jest stabilna. Międzynarodowy długoterminowy rating IDR dla zadłużenia w walucie

MF: Dług sektora general government spadł do 1028 mld zł na koniec III kw.

zadłużenia podsektora samorządowego o 1 416,8 mln zł (+2,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1.216,5 mln zł (+1,9%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,5 mln zł (+2,4%) " - czytamy dalej. Relacja długu sektora "general government" do PKB

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

mln zł (-2,0%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1 403,1 mln zł (-2,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (+0,4%). Relacja PDP do PKB w 2017 r. wyniosła 48,5% (-3,4 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.). "Na zmianę wysokości długu EDP

Fitch zmienił perspektywę Gdańska na stabilną

marżę operacyjną na poziomie około 15%, a zadłużenie ogółem poniżej 50% dochodów bieżących. Jednak podniesienie IDR będzie dodatkowo uzależnione od podniesienia ratingu kraju, ponieważ ratingi jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe od ratingu kraju, podano także.  "Obecne

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 18,9 mld zł po 3 kwartałach

dochody bieżące były wyższe o 22 091 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano również. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68 023 mln zł i stanowiło 32,1% planowanych dochodów ogółem i było o 3,2% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku

Fitch podniósł perspektywę ratingów Chorzowa do pozytywnej

2020 r. (2017 r.: spodziewanych 7 lat), w porównaniu do 16 lat prognozowanych poprzednio. W konsekwencji parametry zadłużenia będą bardziej porównywalne z jednostkami samorządu terytorialnego mającymi wyższy rating. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli wyniki operacyjne miasta ustabilizują się

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1 006,28 mld zł na koniec IV kw.

mln zł (+2,9%), - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 572,1 mln zł (+0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 740 mln zł (+1,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,3 mln zł (+5,8%)" - czytamy w komunikacie.  Zmiana PDP w całym 2016 r. była

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

wynikiem: - spadku zadłużenia podsektora rządowego o 12 606,6 mln zł (-1,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 12 465 mln zł (-1,4%), - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 2.240,1 mln zł (+3,3%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 2.556,6 mln zł

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Gliwic (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1013,57 mld zł na koniec I kw.

jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 729,1 mln zł (-1,1%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 10,4 mln zł (-13,1%). - czytamy w komunikacie.  Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim: - spadek zadłużenia

Getin Holding: Decyzja ws. ewentualnej sprzedaży biznesu na Ukrainie w grudniu 

dojdzie do transakcji, środki pozyskane z niej GH przeznaczy w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.  "Due diligence jeszcze trwa i oczekujemy, że zakończy się ok. 10 grudnia, więc jeszcze w grudniu możemy spodziewać się decyzji o

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

podpis elektroniczny. Komunikacja z klientami poprzez platformę internetową umożliwi realizację umów bez konieczności podpisywania ich w formie papierowej" - czytamy w komunikacie. Najważniejszym etapem w procesie obsługi zadłużenia jest ustalenie indywidualnych warunków jego spłaty. Wiążący

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. Fitch potwierdził krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej

Fitch obniżył rating IDR Wielkopolski dla zadłużenia w walucie krajowej do A-

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył międzynarodowy długoterminowy rating (IDR) Województwa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie krajowej z A do A-, podała agencja ratingowa. Perspektywa ratingu jest stabilna. Nie zmieniono natomiast międzynarodowego długoterminowego

Hawe: Postanowienia umowy restrukturyzacyjnej nadal w pełni obowiązują

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Strony umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom nadal uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji zadłużenia tej grupy, wynika z komunikatu Hawe. "Pomimo

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia - zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Chcemy, aby nasi partnerzy samorządowi mieli poczucie, że mogą na nas liczyć i żebyśmy byli

Hawe prowadzi rozmowy o refinansowaniu zadłużenia

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) – Hawe prowadzi z instytucjami finansowymi rozmowy o refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej, poinformował prezes Paweł Sobków. „Nadal pracujemy nad optymalizacją struktury finansowania grupy i dostosowania jej do specyfiki naszej działalności

Morawiecki: Zakładamy wzrost dochodów z CIT o 3,8%, z VAT - o 7,9-8% w 2020 r.

oczekuje także, że zadłużenie spadnie poniżej 48,5% PKB  w tym roku i poniżej 47% w 2020 r. "Planowaliśmy podatek CIT na poziomie ok. 44 mld zł i jest to wpływ do budżetu i samorządu, a wiemy, że przekroczymy tę miarę co najmniej o 1, może o 2 mld zł, a więc baza będzie wyższa, a więc więcej

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1016 mld zł na koniec II kw.

samorządowego o 876,2 mln zł (-1,3%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 991,9 mln zł (-1,5%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,5 mln zł (+5,1%)" - czytamy w komunikacie. Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął

Fitch potwierdził rating A- Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AA

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 (aktual.)

unijnej kasy. Czy polskie samorządy stać na rewitalizację?", przygotowanemu przez Bank DNB Polska i Fitch Ratings.  Dochody z podatków dochodowych stanowią około 25% dochodów operacyjnych JST. Dobre wyniki operacyjne, przy oczekiwanym nieznacznym wzroście zadłużenia JST, przekładają się na

MF: Zadłużenie sektora finansów publ. wzrosło o 1,1% kw/kw w III kw.

jednostek samorządu terytorialnego o 673,0 mln zł, - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 44,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. W ciagu trzech kwartałów 2014 r. PDP spadł o 80,17 mld zł. "Spadek ten był głównie spowodowany umorzeniem w lutym 2014 r. skarbowych papierów

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Bydgoszczy, perspektywa stabilna

Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Bydgoszczy (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja

Fitch podniósł podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski do AAA(pol)

Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski z AA+(pol) do AAA(pol) i potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie A- ,zaś dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A, podała agencja ratingowa. Ratingi mają

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

pożyczkowych budżetu państwa (dług Skarbu Państwa stanowi ponad 85% długu sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz tempa wzrostu PKB. "Zmiany długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

KRD: W Polsce mamy już blisko 10 mld zł długów alimentacyjnych

zobowiązań alimentacyjnych rośnie lawinowo, podano także. "W bazie danych Krajowego Rejestru Długów znajduje się już ponad 300 tysięcy rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci. Ich średnie zadłużenie przekracza 32 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Od 1 lipca 2015 roku kwota łącznego

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

;] ponieważ relacja długu do PKB nie powinna przekroczyć 55% zgodnie z ustawą, a 60% zgodnie z konstytucją. Obecnie do tego ostatniego brakuje nam zaledwie 12 pkt. proc.[…] Zadłużenie państwa to ponad bilion złotych, wobec spadku PKB o 4,3%, jak szacuje Komisja Europejska - przekroczenie tych progów

MF: Dług sektora general government wzrósł do 921,41 mld zł na koniec 2015 r.

samorządowego o 423,7 mln zł (+0,6%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 82,0 mln zł (+0,1%) i SPZOZ o 310,8 mln zł (+9,3%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 18,0 mln zł (-15,2%)" - czytamy w komunikacie. Zmiana długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w całym

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi IDR Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "

Przegląd prasy

spadki marż rafineryjnych i petrochemicznych w 2020 r.  Dziennik Gazeta Prawna  --Zadłużenie samorządów po raz pierwszy w historii przekroczy 80 mld zł w br.  Puls Biznesu --Na 7 stycznia zaplanowano spotkanie, które pomoże wypracować polskie stanowisko w sprawie wdrożenia opłaty

Kolejki po mieszkanie komunalne się wydłużają, a 49,5 tys. lokali stoi pustych

2287 zł – tyle wynosi średnie zadłużenie na jedno mieszkanie komunalne w polskich miastach według najnowszego raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Jego autorzy przekonują, że gdyby miejscy urzędnicy nie pozwolili, by zadłużenie lokatorów przez ostatnią dekadę urosło do ponad 4 mld

Fitch potwierdził ratingi długoterminowe Torunia, perspektywa stabilna

. zadłużenie bezpośrednie Torunia będzie zbliżone do poziomu z 2015r. i wyniesie 890 mln zł lub około 95% dochodów bieżących. Po 2018r. wzrost długu będzie wynikał ze współfinansowania inwestycji unijnych, ponieważ miasto chce wykorzystać środki dostępne dla polskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach

Fitch potwierdził rating A- Małopolski, rating krajowy podniósł do AAA(pol)

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Małopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A-. Fitch podniósł także długoterminowy rating krajowy do poziomu AAA(pol) z AA+(pol). Perspektywa

MF: Dług sektora general government wzrósł do 915,2 mld zł na koniec III kw.

podsektora samorządowego o 579,3 mln zł (-0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 623,5 mln zł (-0,9%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 9,8 mln zł (-8,7%)" - czytamy w komunikacie. Podobnie jak w przypadku PDP, zmiana długu EDP w III kwartale 2015 r. wynikała

Dług alimentacyjny przekroczy 10 miliardów złotych

- przekraczają miliard złotych. Fundusz Alimentacyjny płaci maksimum 500 zł na dziecko. Gminy wypłacają pieniądze, a potem samorządy dochodzą zwrotu od zobowiązanych rodziców. Państwowe alimenty dostają tylko dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł. Kwota zadłużenia alimenciarzy wobec

Nie będzie podatku katastralnego więc samorządy szukają środków

dopuszczalnym zadłużeniem a planowanym zadłużeniem wynosi poniżej 1 pkt proc. To niepokojące - mówiła. Dodała, że planowany deficyt samorządów na koniec 2014 r. to 14 mld zł. Najwięcej od lat. W 2011 r. było 11 mld zł deficytu, rok później 3 mld, a w zeszłym roku ledwie kilkaset milionów złotych. - To plany

Piekoszów zadłużał się nawet w parabanku. NIK sprawdził zobowiązania gmin

Najbardziej zadłużone gminy NIK skontrolowała, bo chciała się przekonać, jak były one sprawdzane przez regionalne izby obrachunkowe. Wytypowano osiem RIO, m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach. Wyszło na to, że izby - na ile mogły - należycie chroniły samorządy. Czasami były jednak bezradne

Fitch potwierdził rating A- Województwa Wielopolskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi Województwa Wielopolskiego (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną. Fitch potwierdził

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczę 4.0)  wprowadzającą dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i

BGK i PKO BP udzieliły Kolejom Mazowieckim 1,14 mld zł kredytu m.in. na tabor

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i PKO Bank Polski udzieliły Kolejom Mazowieckim kredytu na ok. 1,14 mld zł, z którego środki zostaną przeznaczone na zakup nowych pociągów typu "Flirt", budowę bazy w Radomiu i refinansowanie zadłużenia, podał BGK

Przegląd prasy

Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita   -- Prof. Mirosław Gronicki: Jesteśmy dopiero na początku kryzysu. Jeżeli jeszcze dodatkowo zwiększymy zadłużenie, to system może tego nie wytrzymać -- Holandia

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) -  Zagregowana nadwyżka operacyjna wypracowana przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) może wynieść w tym roku 26 mld zł wobec 28 mld zł zanotowane w 2017 r., wynika z najnowszych danych Fitch Ratings. "Wydatki operacyjne w 2018r. mogą wzrastać w

Przegląd prasy

się 14 lipca --KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br. --Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA --Goran Markovic będzie członkiem zarządu T-Mobile Polska od 1 września --Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA

Hawe Telekom złożył do sądu uaktualnione propozycje układowe

, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej, podał Mediatel. "Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia Hawe Telekom poprzez wykreślenie konwersji

Przegląd prasy

detalicznej Dziennik Gazeta Prawna  -- Sieć Gemini, mająca prawie 200 placówek w całej Polsce, chce przetwarzać dane medyczne z e-recept dzięki specjalnej aplikacji. Wniosek samorządu aptekarskiego o wszczęcie kontroli analizuje właśnie Urząd Ochrony Danych Osobowych -- W nowej perspektywie unijnej

Fitch potwierdził ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) – Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Poznań dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów bierze pod uwagę nasz niezmieniony

Fitch potwierdził rating długoterminowy Ostrowa Wielkopolskiego A(pol)

dochodów spowodowały, że Ostrów wykazuje dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, co ogranicza presję na wzrost zadłużenia. Taka polityka powinna również przeciwdziałać presji na wzrost wydatków operacyjnych spowodowanej przede wszystkim przez przekazanie samorządom przez rząd zadań

Fitch podniósł rating krajowy Opola do A (pol) z perspektywą stabilną

poziomie zbieżnym z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie 'A(pol)'" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że zadłużenie miasta utrzyma się w średnim okresie poniżej 40% dochodów bieżących lub w ujęciu nominalnym poniżej 350 mln zł (245 mln zł lub 31% spodziewane na koniec 2017r.). W

Metro, tramwaje, kolej - ofensywa inwestycyjna w polskich miastach. Ale co z długami?

problem z wykorzystaniem funduszy europejskich. Łączne zadłużenie wszystkich samorządów to już ponad 72 mld zł. Tylko w ub.r. wzrosło o 4,3 mld zł. Jeszcze dwa lata temu dla wszystkich samorządów obowiązywał stały limit zadłużenia. Dług publiczny nie mógł przekraczać 60 proc. dochodów. Teraz dla każdego

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wniosku o odrzucenie projektu ustawy opowiedziało się 181 posłów, przeciw było 233 posłów, a 8 wstrzymało się od głosu. Jak poinformowała wicepremier i minister

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wyniosły 154,4 mln zł na koniec I kw.

Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego, prywatni właściciele wynajmujący lokale, ale też firmy windykacyjne. W sumie łączna wartość długów czynszowych osób i firm przekroczyła z końcem marca 154,4 mln zł. Kwota ta

Hawe pracuje nad wnioskiem o upadłość układową

; - czytamy w komunikacie. Złożenie przez Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu skutkuje rozwiązaniem zawartej 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom.  Wczoraj spółka poinformowala, że 

Chiny zagrożone kryzysem bankowym

wskaźnik zadłużenia samorządów i firm do PKB mierzony długofalowo) wzrosła do poziomu 30,1 proc. "Nadmierny wzrost akcji kredytowej w Chinach sygnalizuje ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych trzech lat kryzysu bankowego" - czytamy w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Skąd taki

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "

Fitch potwierdził rating A- Gdańska, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała Agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol) z

Fitch potwierdził ratingi Torunia BBB i A(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB, oraz długoterminowy krajowy rating na poziomie A(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja

Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarcie listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia, podała spółka.  "W związku z zawarciem w dniu 21 października 2015 roku listu intencyjnego z

ERIF BIG: Długi alimentacyjne Polaków wynoszą ponad 11 mld zł

szkolne zakupy. Dla tych, którzy nie mogą wyegzekwować alimentów zasądzonych na dzieci, może być to trudny moment. Nasz raport pokazał, że średnia wartość jednego zaległego zobowiązania alimentacyjnego wynosi 26 tys. zł, a przypadająca na 1 zadłużoną osobę - aż 35 tys. zł. W kontekście możliwości

Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu poręczenia

udzielonego kredytu. (…) Jednocześnie Alior Bank zawiadomił, że zadłużenie kredytobiorców na dzień 28 sierpnia 2015 r. wynosi 29,5 mln zł, co oznacza że poziom zadłużenia kredytobiorców został zredukowany z kwoty 46 mln zł według stanu na dzień 12 grudnia 2014 r. oraz pierwotnego poziomu ok. 80 mln zł

MF: Dług sektora general government wzrósł do 978,49 mld zł na koniec III kw.

zadłużenia podsektora samorządowego o 755,9 mln zł (-1,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 882,7 mln zł (-1,3%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,0 mln zł (-2,6%)" - czytamy w komunikacie.  Zmiana długu EDP w III kwartale 2016 r. wynikała - poza zmian

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

dłużników, bo zdaniem projektodawcy – Ministerstwa Sprawiedliwości – postępowanie upadłościowe wobec zadłużonego konsumenta powinno być prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań, zaś zaspokojenie wierzycieli niekiedy schodzi na dalszy plan. Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Fitch prognozuje 22 mld zł nadwyżki operacyjnej samorządów w l. 2016-2017

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (JST) odnotują dobre wyniki operacyjne w latach 2016-2017, z nadwyżką operacyjną na poziomie 22 mld zł wobec 21 mld zł spodziewanych w 2015 r., wynika z komentarza Fitch Ratings. Fitch prognozuje też m.in. rosnące

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol). podała agencja. Perspektywy tych ratingów są stabilne

Fitch potwierdził rating A+(pol) Rybnika ze stabilną perspektywą

presji na wydatki operacyjne, co jest związane z ich sztywną strukturą i jest charakterystyczne dla większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Rating bierze również pod uwagę prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego w związku z finansowaniem nowych inwestycji. Rating uwzględnia ryzyko

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

wodę i centralne ogrzewanie. Mieszkańcy, którzy nie są w stanie na bieżąco opłacać czynszu, mogą się zwrócić do zarządów poszczególnych spółdzielni z wnioskiem o pomoc, każdy będzie rozpatrywany indywidualnie. Są jednak pewne warunki – lokatorzy nie mogą np. mieć zadłużenia na dzień 29 lutego i

Inwestycje Polskie chcą pomóc samorządom. Do wydania będzie 600 mln zł

Dariusz Kacprzyk. Problem w tym, że w ostatnich latach zadłużenie samorządów szybko wzrosło, a w czasie kryzysu ich dochody nie rosły równie szybko, często nawet się skurczyły. Na przykład zadłużenie Poznania w 2008 r. stanowiło równowartość 21 proc. dochodu tego miasta, a na koniec 2012 r. ta relacja

PKO BP ma umowę na obsługę budżetu województwa świętokrzyskiego

emisji obligacji komunalnych. W 2015 roku zorganizował 150 spośród ok. 250 emisji przeprowadzonych przez samorządy, w tym dla Siedlcec (106 mln zł), województwa lubelskiego (50 mln zł) oraz Kalisza (45 mln zł). Wartość zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych za pośrednictwem PKO BP

Poselski projekt ustawy zakłada obniżenie wymiaru tzw. podatku miedziowego o 15%

. Znacznemu zwolnieniu ulegnie trend wzrostowy zadłużenia KGHM, które mogłoby w długiej perspektywie zagrozić istnieniu wielu tysięcy miejsc dobrze opłacanej pracy. Jednocześnie możliwe będzie spokojne planowanie wydobycia i przerobu rud na kolejne dziesięciolecia. KGHM pozostanie głównym silnikiem

DNB Bank Polska wypowiedział umowę kredytu inwestycyjnego Hawe Telekom

Mediatel. "Zgodnie z oświadczeniem DNB o rozwiązaniu umowy, na dzień 22 grudnia 2015 roku zadłużenie Hawe Telekom wobec DNB z tytułu umowy wynosi 199 680,80 zł, łącznie z odsetkami" - czytamy w komunikacie. DNB jako przyczynę rozwiązania umowy wskazał zagrożenie upadłością Hawe Telekom