zadłużone nieruchomości sprzedam

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

pięć lat temu kupili nieruchomość na kredyt, a teraz nie mają na jego spłatę. Jeśli teraz sprzedadzą (oddadzą bankowi) mieszkanie lub dom, zapłacą podatek fiskusowi według 19-proc. stawki PIT. Podatku nie ma, gdy od nabycia minęło pięć lat. Problem dotyczy nie tylko tych, którzy kupili nieruchomość

P.A. Nova: Sprzedaż 4 parków handlowych da ok. 34 mln zł wpływów

parków sprzedaliśmy w sierpniu, pozostałe trzy zamkniemy do końca września. Sprzedajemy nie obiekty, a spółki, co oznacza, że cena nieruchomości obniżona jest o wartość długu. Cena sprzedaży nie jest więc ostateczną korzyścią, jaką nasza spółka uzyskuje" - powiedział Janik podczas konferencji

Dom Development sprzedał 815 lokali, przekazał 549 w I kw. 2020 r.

posiadała na rachunkach bankowych około 644 mln zł środków pieniężnych zaś wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto grupy do kapitałów własnych (gearing) kształtował się na poziomie około 4%" - napisano w komunikacie. Choć obecnie oszacowanie sytuacji w polskiej gospodarce i na rynku nieruchomości w

Strategia OT Logistics na lata 2020-2023 zakłada osiąganie 45-50 mln zł EBITDA

strategii OT Logistics zamierza osiągnąć następujące cele priorytetowe: 1. Zapewnienie do 31.07.2021 r. wpływów z dezinwestycji nieruchomości oraz udziałów w spółkach o łącznej wartości ponad 250 mln zł (łącznie z należnościami z już sprzedanych aktywów i nieruchomości). 2. Obniżenie zadłużenia w

Rank Progress miał 17,98 mln zł zysku netto, 33,42 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Dodatkowo prowadzone będą prace przygotowawcze i budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. "Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości

Przegląd informacji ze spółek

zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

została sprzedana, a kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokryła całego kredytu hipotecznego. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 72 000 zł. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Jak

Wilbo sprzedało nieruchomości i ruchomości za łącznie 20 mln zł netto

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Wilbo zawarło z Gadus umowę sprzedaży nieruchomości za łączną cenę 18 mln zł netto, tj. 22,14 mln zł brutto oraz umowę z A&D na sprzedaży ruchomości, na mocy której Wilbo sprzedało aktywa produkcyjne wykorzystywane dotychczas na potrzeby produkcji w Zakładzie

Jak kupić mieszkanie w czasach epidemii? Wbrew pozorom da się

Jak kupić mieszkanie w czasach epidemii? Wbrew pozorom da się

Koronawirus zastał rynek nieruchomości w pełnym rozkwicie. Ceny mieszkań szybowały jak szalone, osiągając z miesiąca na miesiąc dwucyfrowe wzrosty. Drzwi banków niemal się nie zamykały – chętnych, by zaciągnąć kredyt hipoteczny, nie brakowało. Wszystko zmieniło się w marcu. Po wprowadzeniu

GTC miało 75,42 mln euro zysku netto, 128 mln euro marży brutto z wynajmu w 2019

Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV

Przegląd prasy

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Pomimo miliardowych nakładów na inwestycje kolejowe, wzrost liczby podróżnych może wyhamować w 2020 r.  --Kina sprzedały w tym roku ponad 60,2 mln biletów. To

Borys z PFR: Chcemy zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w programie Mieszkanie+

Krajowego (BGK) sprzedał dziś 100% akcji spółki zależnej BGK Nieruchomości na rzecz PFR. Strony nie ujawniły wartości transakcji. PFR podkreśla, że celem umowy przejęcia BGK Nieruchomości jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitałowej i przyśpieszenie realizacji inwestycji w

Groclin miał 8,7 mln zł zysku netto z dz. kont., 6,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

. Krótkoterminowe przychody spółki mogą się zmniejszyć, spółka będzie jednak baczniej analizować zamówienia pod kątem ich rentowności. Pod ściślejszym nadzorem znajdą się również koszty. Jak wyjaśnia Gerstner, zadłużenie grupy w minionych latach wymknęło się spod kontroli. Gros kosztów generowała wówczas sprzedana

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania” domu czy mieszkania. A w przypadku lokalu, który jest mieszkaniem dłużnika, nie można go sprzedać w trakcie pandemii i 90 dni po jej zakończeniu. Jeśli decydujemy się spłacić zadłużenie, warto współpracować

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

najtrudniejszy czas. O wysokości tej kwoty decyduje sędzia komisarz na wniosek syndyka. Bierze przy tym pod uwagę liczbę domowników. Uwaga! Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy upadły zamieszkuje w sprzedanej przez syndyka nieruchomości. A co z przedmiotami, które stanowią wyposażenie domu czy mieszkania? Czy

Przegląd prasy

% pracodawców zmieniło tegoroczne plany dot. podwyżek - 21% nie zwiększy płac, a 19% chce odroczyć tę decyzję na później Gazeta Wyborcza --Janus Henderson: W tym roku z powodu pandemii koronawirusa zadłużenie netto 900 największych firm świata wzrośnie o rekordowe 12%, czyli o bilion USD ISBnews

Strata netto Rank Progress to 10,8 mln zł w I półr. wobec zysku rok wcześniej

zł. Nastąpiło to głownie w wyniku sprzedaży galerii handlowej w Świdnicy. Dźwignia finansowa zmniejszyła się z 62% do 58%. Aby obniżyć zadłużenie oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji Rank Progress prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych, przypomniano

Przegląd prasy

na nieruchomościach komercyjnych  --Urząd Patentowy RP i resort rolnictwa zorganizują wspólnie seminarium nt. ochrony znaków towarowych w Chinach  Parkiet  --Główny indeks rynku NewConnect - NCI Index rośnie od 12 marca i potroił swoją wartość w 4 miesiące  --Bieżący

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

czerwca 2019 r. to 102,8 mld zł, a całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 131,08 mld zł. Na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w złotych) kredytów mieszkaniowych na kwotę 120,96 mld

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

Przegląd informacji ze spółek

wezwania do nabycia 100% akcji MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę. Budimex Nieruchomości przedsprzedał netto 1 655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale w 2019 r., podczas gdy rok wcześniej zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokali sprzedanych

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

potężnie zadłużona w SKOK. W 2017 r. ojciec spadkobiercy – za zgodą sądu – sprzedał kawalerkę i część pieniędzy (ok. 50 tys. zł, co stanowiło blisko jedną trzecią ceny mieszkania) przeznaczył na spłatę długów. Podstawę opodatkowania PIT chciał pomniejszyć o kwotę tych wydatków. Dyrektor

Dom Development miał 38,54 mln zł zysku netto, 49,72 mln zł zysku EBIT w I kw.

działalność grupy było ogłoszenie epidemii COVID-19 w marcu 2020 roku oraz związane z nią ograniczenia życia społecznego i gospodarczego. W związku z tym grupa sprzedała w minionym kwartale 815 lokali netto (-12% r/r). Na niższą sprzedaż lokali w tym okresie wpłynęły ograniczenia związane z epidemią

Archicom miał 95,9 mln zł zysku netto, 117,61 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 508,19 mln zł w 2019 r. wobec 484,47 mln zł rok wcześniej. "Za nami kolejny bardzo dobry rok konsekwentnej realizacji przyjętych założeń biznesowych. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedanych i przekazanych lokali, a także najwyższe w

Przegląd prasy

ogłosiła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów --BGK: Brexit może wpłynąć na eksport, spory sądowe i zagrozić umowom kredytowym --Paged chce sprzedać nieruchomości w Jarocinie i Ełku --Aktywa pod zarządzaniem Mount TFI wynoszą blisko 800 mln zł --Klienci Poczty Polskiej kupili w placówkach

Ustawa frankowa w końcu na stole

ani niechcianego kredytu na złotowy, ani kredytowanej nieruchomości. A to ostatnie rozwiązanie otworzyłoby furtkę dla tych, którzy mają pieniądze na spłatę, ale wartość ich zadłużenia przekracza wartość kredytu i dlatego nie mogą jej sprzedać. Jedyne, co zaproponował prezydent, to zwrot części

Przegląd prasy

usługi na wszystkich sieciach fiberhost --HLSM: Rynek nieruchomości premium w Polsce wzrósł o 35% do 1,82 mld zł w 2019 r. --Dom Development wstępnie sprzedał 816 lokali, przekazał 692 w II kw. 2020 r. --Zyska z MK: Prace nad polską strategią wodorową są zaawansowane --EY: Ponad 90% firm uważa

Polnord miał 37,72 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

: - sprzedała 753 lokale wobec 1 034 lokali w okresie trzech kwartałów 2017 r. (spadek o 27,2%), - rozpoznała w przychodach ze sprzedaży (Polnord SA 100%) 629 lokali wobec 394 lokali (wzrost o 59,6%), a wyniku finansowym (dane ważone udziałami Polnord SA w spółkach JV) 658 lokali wobec 557 lokali w

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa z branży budowlanej są winne innym firmom ponad 2,2 mld zł i ich zaległości rosną, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD) pt. "Efekt domina, czyli sytuacja finansowa w branży budowlanej". Gros tego zadłużenia stanowią

BZ WBK: Całkowity majątek Polaków wzrośnie do 18 bln zł w 2040 r. 

zakup innych aktywów - głównie nieruchomości, 187 mld zł posłuży spłacie zadłużenia - zarówno własnego, jak i odziedziczonego, a 126 mld zł będzie przeznaczonych na konsumpcję. Wartość sprzedanych nieruchomości będzie wyższa niż wartość sprzedanych aktywów finansowych, co dodatkowo przełoży się na

Jeszcze lepsza propozycja dla frankowiczów

wyższy od wartości nieruchomości, przez co nie może jej sprzedać lub zamienić na inną. Po umocnieniu się szwajcarskiej waluty frankowicze płacą też dużo wyższe raty niż przed laty, kiedy zaciągali kredyt. Zniecierpliwieni frankowicze protestują na ulicach, bo mimo że od zaprezentowania pierwszego

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

Pani Anna z Warszawy na początku lat 90. zadzwoniła do spółdzielni mieszkaniowej, by zapytać, czy dysponują wolnymi lokalami. – Powiedzieli, że mają. Myślę, cud jakiś, będziemy mieć mieszkanie! Spółdzielnia zażądała 10 lub 20 proc. wartości nieruchomości w gotówce, dziś już nie pamiętam

Rząd omamia pomocą dla frankowiczów... i podsuwa kolejną pożyczkę

wpędził się w kłopoty. Może to spotkać także frankowicza, który np. chcąc ratować kredyt frankowy, zaciągnął inne zobowiązania. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci wszystko, co miał. Dom lub mieszkanie trafią do masy upadłościowej i zostaną sprzedane. Z uzyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości

Jak Ministerstwo Finansów chce pomóc kredytobiorcom

własnym interesie będą skłonne pójść na tego typu ustępstwa. Wzrost kursu franka w stosunku do złotego spowodował, że w bardzo wielu przypadkach zadłużenie przewyższa wartość kredytowanej nieruchomości. Tymczasem obowiązujące od 31 grudnia ubiegłego roku nowe przepisy o upadłości konsumenckiej umożliwiają

Ile mamy majątku? W ciągu najbliższych 25 lat Polacy odziedziczą 2,7 bln zł

5,9 biliona złotych netto - na tyle eksperci Polityka Insight Research szacują majątek Polaków. To średnio 441 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe. Netto to wartość majątku pomniejszona o 533 mld zł naszych długów. Na majątek składają się nieruchomości, ruchomości, prywatne przedsiębiorstwa

Murapol sprzedał 3,23 mln akcji Polnordu za ok. 29 mln zł

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Murapol sprzedał pakiet 3,227 mln akcji Polnordu o łącznej wartości nominalnej 6,454 mln zł, stanowiących 9,87% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów za cenę 8,97 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę ok. 29 mln zł, podał Murapol. "Sprzedaż akcji ma

Przegląd prasy

. pozyskania finansowania --Boruta Zachem miał 0,44 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. --ZM Ropczyce zbudują własny blok kogeneracyjny o mocy 2,3 MW --ZM Ropczyce: Nieruchomości nieprodukcyjne mogą być wykorzystane w partnerstwach --ZM Ropczyce chcą zmniejszać zadłużenie i wypłacać dywidendę --Huta

Doradca prezydenta: Nie będzie przewalutowania kredytów we frankach

doradców, który pracuje nad ostatecznym projektem ustawy pomocowej dla frankowiczów. A zgodnie z przedwyborczymi obietnicami prezydenta Andrzeja Dudy frankowicze mieli zostać uwolnieni z kredytów walutowych. Wielu z nich ma dług wyższy od wartości nieruchomości, przez co nie może jej sprzedać lub zamienić

Dom Development miał 227,02 mln zł zysku netto, 282,02 mln zł EBIT w 2018 r.

rynkowa doprowadziły do wzrostu cen nieruchomości. Przewidując taki scenariusz, już rok temu sygnalizowaliśmy, że naszym priorytetem jest koncentracja na marżach, nie zaś wolumenie sprzedaży. Ta strategia okazała się właściwa. W 2018 roku sprzedaliśmy 3 602 lokale odnotowując jednocześnie istotne wzrosty

PKP modernizuje dworce i chce spłacić miliardowy dług. Najpóźniej za 2 lata

Termin spłaty zadłużenia jest uzależniony od tego, czy w tym roku uda się sprywatyzować spółki PKP Energetyka i TK Telekom. - Jednak nawet bez prywatyzacji jesteśmy w stanie uregulować nasz dług poprzez sprzedaż nieruchomości - powiedział Ciżkowicz. PKP SA jest właścicielem największej bazy

Kredyt mieszkaniowy. Jak sprzedać obciążone mieszkanie?

dojdzie do transakcji. Uwaga! W tego typu przypadkach najlepiej zapytać notariusza, jak przeprowadzić transakcję. Nie wolno unikać banku Przyczyną sprzedaży mieszkania lub domu obciążonego hipoteką może być wyjazd za granicę lub rozwód. O tym, że zadłużone mieszkanie można bez problemu sprzedać, powinni

Każdy kredyt to tykająca bomba. Jak ją rozbroić?

oderwany. Jeśli wartość zadłużenia z jakichś przyczyn urośnie bądź też wartość nieruchomości spadnie, to klient musi zorganizować więcej pieniędzy. W ostateczności bank sprzeda jego nieruchomość, ale resztę długów i tak będzie ściągał z pensji lub innego majątku dłużnika. Bankowy hazard z hipotekami Gdyby

TDJ zdecyduje w pierwszych kwartałach 2017 r., czy sprzedać Kopex-PBSz

pracujemy, by jak najszybciej taki potencjał zweryfikować" - dodał Domogała. Wśród aktywów, które na pewno zostaną sprzedane, są natomiast te związane z pozostałą, drobną, nieoperacyjną działalnością Kopeksu, w tym nieruchomości i małe spółki w innych obszarach, wskazał także inwestor. Na początku

Przegląd prasy

o 1,42% na zamknięciu we wtorek --GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł --Grupa WP przekaże 1 tys. przyłbic szpitalom jednoimiennym --NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji --BAH sprzedał 815 samochodów JLR w okresie

Przegląd prasy

mieszkań w II etapie osiedla Nowe Żerniki --C&W: Inwestorzy ulokowali w polski rynek nieruchomości 5,2 mld euro w 2016 r. --BZ WBK stawia na podejście sektorowe w biznesie korporacyjnym --MF sprzedało na przetargu bony 27-tyg. za 726,6 mln zł przy popycie 1 831 mln zł --KRD/ PIH: Zadłużenie

Tajemniczy inwestor w Gdyni. 130 mln euro na zagospodarowanie centrum miasta?

ujawnia nazwy potencjalnego inwestora. Słupski podkreśla też, że nie zdecydowano jeszcze o formie zaangażowania w planowane przedsięwzięcie. Na terenie stoczni miałaby powstać wielkomiejska dzielnica, z dużą ilością domów, biur i licznymi funkcjami rozrywkowymi. Nauta może sprzedać nieruchomości, ale może

Jak zarabiać na condohotelach. Nie wierzcie w zysk na poziomie 8-10 proc.

uczelni. Obserwowaliśmy warszawski rynek nieruchomości. Ceny mieszkań szły w górę. Postanowiliśmy więc sprzedać nasze mieszkanie i kupić kolejne do remontu. Wyremontowaliśmy i znów sprzedaliśmy. I tak to powtarzaliśmy. Był boom w nieruchomościach i z niego korzystaliśmy. Czytaj też: Luksusowe

Przegląd prasy

Energi do 8,35 zł za sztukę --Penta RE sprzedała biurowiec D48 na Mokotowie firmie IAD Investments --Action umożliwia polskim firmom sprzedaż przez swoją platformę Sferis --MF: P. Patkowski i A. Chałupa powołani na wiceministrów finansów --No Gravity Games: 'Kids: Animal Colouring' i 'Pool Pro 2

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

majątkowego. Wartość rynkowa jest zależna od stanu technicznego, wyposażenia i lokalizacji nieruchomości. W 2018 roku najtańsze mieszkanie zostało sprzedane za 13,5 tys. zł, najdroższe za 350 tys. zł – wyjaśnia Michał Stilger, rzecznik PKP. Ulgi dla najemców mieszkań wojskowych W zasobach Agencji Mienia

Echo miało 36,07 mln zł zysku netto, 52,73 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

zadłużenia aktywów netto, który na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 28%. Systematycznie rośnie wartość aktywów w budowie: w drugim kwartale była o 21% większa, niż w drugim kwartale 2018 roku. W tym samym okresie wartość projektów mieszkaniowych wzrosła o 63%. Grupa utrzymuje wysoki

Przegląd prasy

sprzedaż ciepła dla Konina w latach 2022-2032 --P.A. Nova ma umowę na realizację obiektu dla Lidla za 9,74 mln zł netto --MF przekaże z budżetu na rynek 15 mld zł do końca 2019 r. --Mostostal Warszawa sprzedał nieruchomość w stolicy za 44,97 mln zł netto --Prezes PKN Orlen: Wybór wykonawców

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

. Pan Henryk zarabia 3800 zł brutto miesięcznie. Ma długi w banku. Komornik może mu zabrać maksymalnie 1080,13 zł, czyli na życie pozostanie mu 1633,78 zł netto miesięcznie. Zobacz także: Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić Emerytura

DM Navigator: Wyhamowanie dynamiki sprzedaży mieszkań w I półr. po rekordach

finansowych deweloperów. "Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2% mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem we frankach?

przeniesienie hipoteki. - Dzięki zmianie przedmiotu zabezpieczenia zwolniona nieruchomość może zostać bezproblemowo sprzedana. Przeniesienie zabezpieczenia jest wykonalne tylko wtedy, gdy kredytobiorca ma atrakcyjną nieruchomość zastępczą lub środki pozwalające na jej zakup - zaznacza Pawlikowska. I dodaje, że

Przegląd informacji ze spółek

. Współpraca ma dotyczyć współdziałania w finansowaniu projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, zwiększającej ich potencjał rozwojowy. Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę kupna działki o powierzchni 0,7758 ha

Przegląd prasy

gazety --Prawie 2,3 mld zł planują zainwestować do 2025 r. porty regionalne ISBnews --Polnord przydzielił obligacje serii NS4 o łącznej wartości 30 mln zł --CD Projekt Red wprowadził największą aktualizację gry 'Gwint' od jej startu --Larq i Nextbike sprzedali pakiet Nextbike Polska w ramach

Przegląd prasy

--Budżet NFZ od połowy roku wzrośnie z 84 do 88 mld zł, większość środków zostanie przeznaczona na podwyżki płac i spłatę zadłużenia --Retail Institute: Liczba odwiedzających tradycyjne galerie handlowe spadła o 0,5% r/r do 84,6 mln osób w I kw. br. Puls Biznesu --Emilewicz: Struktura handlu

Zamieniać franki na złote?

Politycy chcą umożliwić frankowiczom wyrwanie się z pułapki zadłużenia. Dzięki temu nie będą siedzieć na frankowej bombie, obawiając się, że za dwa lata frank podrożeje do 6 zł. Nie będą też już uwięzieni w kredytowanych mieszkaniach i domach. Do tej pory nie mogli sprzedać nieruchomości, bo w

Eurocash miał 39,39 mln zł straty netto, 121,37 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

odpowiedniej skali. Przykładem naszych projektów, które zostały wdrożone z sukcesem i przynoszą dziś wymierne korzyści zarówno naszym klientom, jak i Grupie Eurocash, jest Faktoria Win, PayUp (sprzedany w ubiegłym roku z dużym zyskiem) czy tzw. Projekt Świeże, czyli codzienne dostawy wysokiej jakości owoców

Przegląd informacji ze spółek

Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 389 sztuk w III kwartale 2017 r. wobec 438 sztuk rok wcześniej, podała spółka. LC Corp sprzedał 613 lokale, a przekazał 668 lokali w III kw. 2017 r., podała spółka. Sygnity ocenia, że cały proces

GTC poszuka innych niż emisja akcji sposobów finansowania strategii wzrostu

., podano także. "Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku" - napisano w materiale. Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości

Przegląd prasy

% całorocznych potrzeb pożyczkowych --Śnieżka zwiększyła do 80 mln zł kredyt m.in na rozliczenie zakupu Poli-Farbe --Work Service wraz ze spółką zależną zawarł układy ratalne z ZUS --Orbis sprzeda hotel i nieruchomość w Toruniu za łącznie 11 mln zł netto --KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w

Przegląd prasy

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --SatRevolution planuje wyniesienie na orbitę ponad tysiąca nanosatelitów obserwacyjnych --W trzy lata rząd PiS zadłużył Polskę o ponad 111 mld zł, ale rekordzistą był rząd PO-PSL

Na sklepy "U Rzeźnika" i nieruchomości PMB - chętnych brak

Już po raz drugi na licytację syndyka masy upadłościowej PMB miały być wystawione części majątku spółki, która zadłużona była na blisko 70 mln zł. Pierwsza próba, w maju, skończyła się jedynie sprzedażą akcji Chłodni Białystok, która tym samym zyskała nowego właściciela, jak się okazało, spółkę

Capital Park rozważy m.in dywidendę lub skup akcji po sprzedaży swoich biurowców

. Zadłużenie netto nie powinno jednak przekroczyć 50-60% wobec 46% obecnie" - ocenił członek zarządu dewelopera. Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i

"Dziękujemy za lata współpracy". Delikatesy Alma zamknęły sklep internetowy

nie zostało jednak otwarte w terminie 30 dni, w związku z czym w połowie października Alma była zmuszona złożyć wniosek o upadłość. Spółka już zapowiedziała sprzedaż nieruchomości i zwolnienia grupowe. Pracę straci w sumie 1,3 tys. osób. Trwa też zamykanie sklepów stacjonarnych - w środę pisaliśmy o

Frankowicze przygniotą gospodarkę

zł. W ten sposób wielu z nich płaci nie tylko wyższe raty, ale jest również niewolnikami kredytowanych nieruchomości. Nie mogą ich sprzedać, bo zadłużenie przewyższa wartość zabezpieczenia. W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzej Duda obiecał pomoc dla frankowiczów, a w połowie stycznia

Trudna decyzja o rozwodzie. Jak podzielić majątek, co zrobić z kredytem, jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

na jego zakup pochodziły z majątku osobistego mężczyzny. Podobnie by było, gdyby mąż miał własną nieruchomość sprzed ślubu, w trakcie małżeństwa ją sprzedał i w zamian kupił mieszkanie dla całej rodziny. Nieruchomość byłaby własnością męża i nie podlegałaby podziałowi w czasie rozwodu. Sprawa staje

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

znajdują się dane spadkodawcy o tym samym numerze PESEL. 4. Spadkobiercy mogą posłużyć się wypisem aktu poświadczenia dziedziczenia, by wykazać swoje prawa do spadku (można np. sprzedać odziedziczoną nieruchomość). Trzeba też zgłosić się do urzędu skarbowego, by rozliczyć się z podatku spadkowego lub

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015". --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i

Kalendarium ISBnews

; ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce  --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015" --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

Przegląd informacji ze spółek

rezerwacyjnych 536 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy) w I półroczu 2016 r. wobec 523 rok wcześniej i przekazał 464 lokale w porównaniu do 376 rok wcześniej, podała spółka. W samym II kw. Polnord sprzedał 259 lokali, o 5% więcej r/r. Polski Holding Nieruchomości

Firmy windykacyjne zadowolone z podatku bankowego

bardzo szybko trafiały do windykatorów, bo bankom będzie się bardziej opłacało sprzedać takie zadłużenie - nawet za półdarmo - niż płacić od niego podatek bankowy. Zmianę w mniejszym stopniu odczują ci, którzy mają problemy ze spłacaniem kredytów konsumpcyjnych, bo one i tak już dość szybko są oddawane

Przegląd informacji ze spółek

. Pfleiderer Group zdecydował o zwiększeniu zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości do wysokości 45 595 000 zł (co stanowi ok. 10,6 mln euro), podała spółka. Fakt ten nie będzie miało wpływu na zyski lub straty spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, podano także

Przegląd prasy

'podatkową niepewność' --ZM Ropczyce mogą wkrótce podjąć decyzje ws. nieruchomości nieprodukcyjnych --ZM Ropczyce liczą na utrzymywanie się koniunktury przez kolejne 2-3 lata --BIG InfoMonitor/Profitroom:Co 11 firma rynku hotelowego boryka się z zadłużeniem --Banki centralne mogą doprowadzić do

Odwrócona hipoteka nie wypali?

wziąć pod uwagę, wskazuje on m.in. obowiązek wypłaty spadkobiercom różnicy pomiędzy szacowaną przez rzeczoznawcę rynkową wartością nieruchomości a wielkością zadłużenia z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego. Sęk w tym, że zgodnie z projektem, na uregulowanie tej kwestii bank miałby 30 dni. Może się

Przegląd prasy

inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, zwiększającej ich potencjał rozwojowy. --Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę kupna działki o powierzchni 0,7758 ha przy ulicy Buforowej we Wrocławiu za 7,05 mln zł, podał Vantage

Notariusz na taśmie. Czy podpisywanie umów będzie nagrywane?

całego budynku. - Będzie szybciej. Mój człowiek pobiegnie do notariusza, by uzgodnić w tym tygodniu termin podpisania umowy. Polowanie na ludzi z problemami A po co zdjęcia? - Muszę wiedzieć, czy lokal da się sprzedać - wymknęło mu się. Poluje się na desperatów miotających się w pętli zadłużenia

Przegląd prasy

zadłużonych w walucie obcej Puls Biznesu --Invenergy, amerykański gigant zainwestował w Polsce 2,2 mld zł; więcej nie dołoży, dopóki nie będzie pewien, że jego inwestycje są bezpieczne --Prezes Energi: Dziś w grupie jest 48 spółek, do końca roku będzie ich około 22 ISBnews --Tauron szacuje 2,094 mld

Przegląd prasy

Wasko. --Atal sprzedał 2 041 lokali w okresie I-III kw. br., co oznacza wzrost o 16% r/r, podała spółka. Atal podtrzymuje, że w całym 2017 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie od 2 700 do 2 900. --Immofinanz prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości

Przegląd informacji ze spółek

Faktoring, zawierające oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy faktoringu odwrotnego w związku z opóźnieniem się przez Vistal Offshore ze spłatą wymagalnego zadłużenia powyżej 14 dni, podała spółka. AccorHotels, właściciel Orbisu, podpisał umowę nabycia Gekko - grupy specjalizującej się w

Presja na spadki EURUSD

nieruchomości oraz o inflacji, przy kolejnym solidnym odczycie z rynku pracy. Poprawa pogody po okresie zimowym zwiastować może również wyraźne przyspieszenie dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku oraz liczby sprzedanych nowych domów w kwietniu. Z kolei wyższe ceny paliw z jednej strony i solidna kondycja

Presja na spadki EURUSD

nieruchomości oraz o inflacji, przy kolejnym solidnym odczycie z rynku pracy. Poprawa pogody po okresie zimowym zwiastować może również wyraźne przyspieszenie dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku oraz liczby sprzedanych nowych domów w kwietniu. Z kolei wyższe ceny paliw z jednej strony i solidna kondycja

Przegląd prasy

--Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9% r/r, import wzrósł o 10,2% w czerwcu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro --Colliers: Polski rynek nieruchomości inwest. miał 58

Przegląd prasy

. --Vistal Gdynia prowadzi z bankami rozmowy dot. restrukturyzacji zadłużenia --Aktualizacja wyceny nieruchomości Ferrum obniży wynik za I półr. o 15,4 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,29% na zamknięciu w czwartek --Samsung Electronics otworzył salon w Galerii Północnej --Alior Bank planuje emisję

Mieszkanie w długach

. gdy zadłużenie jest mniejsze od wartości mieszkania czy domu. Dodajmy, że wierzycielami są nie tylko banki, ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, którym właściciele mieszkań czy domów zalegają z opłatami. Zadłużone mieszkanie można sprzedać I nie jest to bardzo skomplikowane. Trzeba się

Przegląd informacji ze spółek

, Kosmonautów sp. z o.o., kupi prawa do dwóch nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego za łączną cenę 15 mln zł netto, poinformowała spółka. Rada nadzorcza PCC Rokita podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji zakupu od IRPC

Spłacić długi, sprzedać mieszkanie, by pozbyć się długów. Bank nie pozwala

gotówkowych i kart. Otrzymywaliśmy następującą informację: prosimy o spłacenie "gotówek" i kart, wtedy proszę do nas przyjść, a refinansujemy kredyt hipoteczny i zabezpieczymy się na jednej nieruchomości. Wówczas Nordea zwolni zabezpieczenie na drugiej nieruchomości i będą mogli państwo ją sprzedać

Kto mieczem wojuje... Klientowi udało się cofnąć wypowiedzenie kredytu, bo bank popełnił drobny błąd

bankowi chodzi. Pytanie, czy w ten sposób wolno z klientami "negocjować". Wypowiedzenia kredytów nie bez powodu są "warunkowe". Tak naprawdę zerwanie umowy kredytowej to dla banku średni interes. Dostaje do zagospodarowania nieruchomość, którą musi sprzedać za pół ceny, a klient nadal

Frankowy dramat: oddał fundusze, oddał sklep, teraz bank chce lokat

;. Bank zaproponował panu Januszowi odkupienie nieruchomości komercyjnej jego rodziców za ok. 990 tys. zł. Jednocześnie na prośbę banku pan Janusz sprzedał jednostki FIZ Opera, za które uzyskał ok. 200 tys. zł. "W wyniku operacji kredyt zostanie spłacony całkowicie poprzez wykorzystanie ustanowionych

Samochód albo mieszkanie w darowiźnie? Sprawdź, jak możesz przekazać majątek bliskim jeszcze za życia

przepisuje mieszkanie na swoją konkubinę, bo się boi, że jeśli ciężko zachoruje i umrze, to ona zostanie bez dachu nad głową. Przedmiotem darowizny nie muszą być nieruchomości. Może to być np. samochód. Rodzic dochodzi do wniosku, że w jego wieku samochód nie jest mu już potrzebny, daje go więc dziecku

Komornik za tanio sprzedał majątek dłużnika. Teraz ma proces

. opon, tysiące felg i śrub do kół. Wierzycielem Chruściela jest Polski Spółdzielczy Bank w Ciechanowie. W czerwcu 2010 r. oponiarz wziął w nim kredyt - 2,5 mln zł. Za część pożyczki kupił nieruchomość - dawną siedzibę firmy Herbapol, położoną w centrum miasta, bo potrzebował powierzchni magazynowej. Ale

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

czarnej liście dłużników. Zdesperowana wymyśliła, że jedynym ratunkiem przed komornikiem jest ucieczka z majątkiem. Uznała, że przepisze (co w praktyce oznacza, że daruje lub fikcyjnie sprzeda) córce swój udział w nieruchomości, zastrzegając sobie prawo do dożywotniego mieszkania. Gdy umrze, córka i jej

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

). Będą także miały prawo wykupu lokalu. Na mocy ustawy z 20 lipca 2017 r. zmieniły się zasady zbywania tzw. dawnych lokali zakładowych przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Lasy Państwowe i mieszkania  W Lasach Państwowych do sprzedania pozostało jeszcze 2450 mieszkań, co ma nastąpić w

Przegląd informacji ze spółek

zadłużenia netto do wyniku EBITDA na poziomie poniżej 2x, podała spółka. Obligacje na okaziciela serii L Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 7 kwietnia, podała GPW. British Automotive Polska - spółka zależna Marvipolu - sprzedała w marcu do dilerów

Przegląd prasy

6 lat w którymś z komercyjnych banków wg gazety Puls Biznesu --Banki znów obniżyły stawki na lokatach miesięcznych - miesiąc temu można było liczyć na 1,65%, obecnie dostaniemy co najwyżej 1,5% ISBnews --PHN zakłada wzrost wartości portfela nieruchomości do 6 mld zł w 2023 r. --Emperia

Księga wieczysta bez tajemnic

faktycznie. Z księgi wieczystej możesz dowiedzieć się wielu rzeczy, np. czy nieruchomość nie jest zadłużona. Jak znaleźć tego typu informacje? Działy zamiast rozdziałów Musisz wiedzieć, że każda księga wieczysta składa się z czterech działów. Pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości (lokalu) oraz wpisy