zadłużenie sektora finansów publicznych

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

na rachunkach budżetowych (+18,6 mld zł), * różnic kursowych (+13,8 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 5%, wobec USD o 5,6%, wobec CHF o 5,6% oraz wobec JPY o 5,8%, * pożyczki FS (+10 mld zł) wobec FRD (w ramach sektora finansów publicznych)" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł, co oznaczało: spadek o 10 258,6 mln zł (-1%) w IV kwartale 2019 r., wzrost o 6 618,8 mln zł (+0,7%) w porównaniu z końcem 2018 r." - podał także resort. Zmiana PDP w IV kwartale 2019 r. była wypadkową

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Zadłużenie wynikające z planowanych obligacji na sfinansowanie tarczy finansowej nie będzie wliczało się do państwowego długu publicznego, natomiast planowane są rozmowy z Komisją Europejską, by środki te nie powiększyły długu sektora rządowego i samorządowego

Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy

mBank: Dług publ. wzrośnie do 53,5% PKB, potrzeby pożyczkowe o 180 mld zł w br.

spadek wpływów podatkowo-składkowych o 131 mld zł w całym sektorze finansów publicznych. Dodatkowo koszt tarczy antykryzysowej (86 mld zł) powiększy dług do 227 mld zł, wskazują ekonomiści mBanku. W kwietniu br. agencja S&P Global S&P Global opublikowała prognozę deficytu general government Polski na

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł i wzrósł o 0,7% r/r. Relacja PDP do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc. Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał na

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

oceniła później, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny.  W "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22" rząd zapisał, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

poziomie A. Perspektywa ratingu jest stabilna. "Agencja R&I wskazuje na silną gospodarkę, malejący deficyt sektora finansów publicznych oraz dług publiczny poniżej 50% PKB. Analitycy agencji zauważają, że Polski rząd jest zdeterminowany do przestrzegania reguł fiskalnych, co ma pozytywny wpływ na

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

Warszawa, 11.04.2020 (ISBnews) - S&P Global spodziewa się pogorszenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce do 6,1% PKB w tym roku z 0,7% PKB w ub.r., a następnie poprawy do 3,1% PKB w kolejnym roku. Zadłużenie tego sektora osiągnie w tym roku - według

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 9,5% PKB w 2020, 3,8% PKB w 2021

) zwiększy deficyt o ok. 2,75 pkt proc. PKB w tym roku. Według wiosennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" wzrośnie do 58,5% PKB w 2020 (z 46% PKB w ub.r.), a następnie spadnie do 58,3% PKB w 2021 r. (ISBnews)  

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22" rząd zapisał, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

komunikacie. Przyjęta we wrześniu ub.r. "Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023" przewiduje m.in., że relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu instytucji rządowych i

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

komentarzu do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych. "Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5% PKB i była niższa o 3,4 pkt proc. od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wg

MF: Dług sektora general government spadł do 1028 mld zł na koniec III kw.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) -  Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 028 mld zł na koniec III kw. 2018 r., co oznacza spadek o 0,4% kw/kw oraz wzrost o 2,2% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 029,01 mld zł na koniec I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 2,6% od końca ub.r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 989,18

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1013,57 mld zł na koniec I kw.

zadłużenia wobec krajowego sektora bankowego (z 31,4% do 32,2%), - spadek udziału zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych (z 53,0% do 52,1%), - udział zadłużenia wobec krajowego sektora pozabankowego pozostał na niezmienionym poziomie (15,7%). W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe

Czerwińska: Najbliższa emisja długu za granicą możliwa w I poł. 2019 r.

potrzeby pożyczkowe państwa przy jak najniższych kosztach obsługi, dbając jednocześnie o stabilność sektora finansów publicznych i zarządzanie ryzykiem walutowym. Czyli niski koszt i bezpieczeństwo. Zmieniamy docelowo strukturę zadłużenia, mniej w walutach obcych, z większą przewagą zadłużenia w

Czerwińska: Dzięki impulsowi fiskalnemu spowolnienie gosp. będzie łagodniejsze

Głównego Urzęd Statystycznego (GUS) deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2018 roku 0,4% PKB (wobec 1,5% - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 48,9% PKB na koniec 2018 r. (wobec 50,6% PKB rok wcześniej). (ISBnews)  

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

zadłużenia?" – pytał. Apelował o obniżkę albo likwidację opodatkowania pracy. Minister finansów Tadeusz Kościński ocenił, że finanse są w dobrym stanie. Przypomniał, że na koniec ubiegłego roku dług relacja długu publicznego do PKB wynosiła 43,6% i odnotowano spadek o ponad 8% w ciągu

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1 006,28 mld zł na koniec IV kw.

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 006,28 mld zł na koniec IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 2,8% kw/kw i o 9,4% w porównaniu z końcem 2015 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

., 42,9% w 2021 r., 40,6% w 2022 r.  "W okresie objętym Programem zarządzanie długiem będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, ukierunkowane na realizację celu określonego w "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych", tj. na minimalizację kosztów obsługi długu w

Skiba z MF: Deficyt sektora 'general government' spadł r/r w 2017 roku

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) był w 2017 r. niższy niż w poprzednim roku (kiedy wyniósł 2,5% PKB), poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. "Systematycznie zmniejszana jest też nierównowaga finansów publicznych

MF: Deficyt 'general government' wyniósł ok. 7 mld zł na koniec października

informacji na temat wykonania dochodów i wydatków przez inne jednostki, istotne dla całego sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych (według metodyki ESA'2010) na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu

Rząd planuje umorzyć 7,17 mld zł pożyczek dla FUS, bez wpływu na dług publ.

publicznych oraz dług publiczny. "Stan zadłużenia FUS wobec Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek ze środków budżetu państwa w latach 2014-2016, których termin spłaty przypada na dzień 31 marca 2019 roku. wynosi 7 174 145 tys. zł. [...] Uwzględniając powyższe przewidziano umorzenie z mocy

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1016 mld zł na koniec II kw.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 016 mld zł na koniec II kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 0,3% kw/kw oraz o 1% od końca 2016 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii

MF dokonało korekty zadłużenia SP o plus 1,5 mld zł do 772.544,0 mln zł po XI

wartość zadłużenia z tytułu depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych w ramach tzw. konsolidacji zarządzania płynnością (wzrost długu Skarbu Państwa na koniec listopada 2014 r. o 1,5 mld zł, bez wpływu na wielkość państwowego długu publicznego – depozyty stanowią zadłużenie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 836,82 mld zł w listopadzie

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2015 r. wzrosło o 1,2% m/m i wyniosło 836 817,3 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 7,3%. "Wzrost zadłużenia w listopadzie 2015 r. był głównie

MF: Zadłużenie sektora finansów publ. wzrosło o 1,1% kw/kw w III kw.

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji (tj. po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora) wyniosło na koniec III kw. 2014 roku 802,13 mld zł, czyli było o 1,1% wyższe niż kwartał wcześniej, ale o 9,1

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

oraz wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo, ze podwyższymy ratingi Polski w ciągu następnych 24 miesięcy. Podnieślibyśmy ratingi, jeśli gospodarka nadal rozwijała się w szybkim tempie, bez generowania dużych potrzeb co do finansowania zewnętrznego netto i jeśli zadłużenie publiczne pozostałoby w

Czerwińska: Podnosząc rating, S&P docenił zmiany w polityce fiskalnej rządu

zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści" - dodała minister. S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating

Kościński: Nie ma ryzyka krachu, będziemy się rozwijać nadal w dobrym tempie

sytuacja zmienia się z dnia na dzień trudno podawać konkretne wartości. To, co wiemy, to że wchodzimy w ten trudny czas ze stabilną sytuacją fiskalną, sektorem finansowym w dobrej kondycji i relatywnie dobrą strukturą polskiego zadłużenia. Mamy silny rynek wewnętrzny i nie jesteśmy aż tak zależni od rynków

MF: Dług sektora general government wzrósł do 921,41 mld zł na koniec 2015 r.

2015 r. wynikała, podobnie jak w przypadku państwowego długu publicznego, głównie ze zmian zadłużenia SP. "Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął głównie: - wzrost zadłużenia KFD (o 1.686,0 mln zł) i przedsiębiorstw zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 2 756,5 mln zł

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

składek wzrósł o 9% r/r)" - czytamy dalej. Oczekiwany wzrost deficytu finansów publicznych w 2019 r. związany jest przede wszystkim z pakietem zmian legislacyjnych ogłoszonych przez rząd w marcu br., obejmujących zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne oraz obniżenie podatku dochodowego od

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

utrata płynności finansowej już w 2020 r., a w przyszłym roku dodatkowe 45 samorządów może mieć problemy z obsługą już istniejącego zadłużenia - wynika z analizy Aesco Group, firmy analitycznej świadczącej usługi dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. - Biorąc pod uwagę

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

mld zł, - obligacje detaliczne: 3,8 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. W okresie I-IV 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 19,1 mld zł, wobec wzrostu o 11,1 mld zł w analogicznym okresie 2018 r "Finansowanie

CMS: Sektor firm pożyczkowych płaci ok. 20 mln zł podatku bankowego rocznie

. Według CMS, działalność instytucji pożyczkowych wpływa także na rynek kapitałowy, gdzie poprzez emisję obligacji pozyskują one finansowanie: zadłużenie firm pożyczkowych na koniec 2018 roku z tytułu publicznie wyemitowanych obligacji wyniosło około 380 mln zł. "Tworząc raport, chcieliśmy pokazać

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej), podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł w styczniu

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia br. wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło 790.797,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. "Wzrost zadłużenia w styczniu 2015 r. był przede wszystkim wynikiem: • finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

kolei mechanizm rekompensaty strat powstałych w wyniku restrykcji sanitarnych. Mogą one pokryć do 75 proc. wysokości szkód powstałych między marcem a sierpniem. Cześć tego finansowania wspiera także płynność firm. Trzecia możliwość to instrumenty kapitałowe - służą tym, których poziom zadłużenia jest

MF: Dług sektora general government wzrósł do 915,2 mld zł na koniec III kw.

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 915,2 mld zł na koniec III kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 2,2% kw/kw i o 5,6% w porównaniu z końcem 2014 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

zł, - obligacje detaliczne: 7,2 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,5 mld zł " - czytamy w komunikacie. W okresie I-III 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 20,9 mld zł, wobec wzrostu o 18,3 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. " Finansowanie

Kwieciński: Polska jest bezpiecznym i atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów 

; S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-, podała agencja. Perspektywa ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

zł, - obligacje detaliczne: 8 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. W okresie od I-II 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,2 mld zł, wobec wzrostu o 14,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto

Rząd przewiduje, że dług 'general government' spadnie do 43,4% PKB w 2022

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r., podano w "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22". Relacja ta

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

: 49,8 mld zł, - obligacje detaliczne: 7,7 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 21 mld zł" - czytamy w komunikacie. W styczniu 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 9 mld zł wobec wzrostu o 4,7 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

przełoży się na objęcie ok. 68% akcji" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews. Dokapitalizowanie ma na celu umożliwienie spłaty istniejącego zadłużenia w Grupie Famak, co z kolei ma pozwolić na szybkie uruchomienie procesów reorganizacyjnych. Famur pozostanie ponad 30-proc. akcjonariuszem Grupy

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,3%

wzrostu za cały 2019 r. "Dodatkowo, ostatnie wypowiedzi premiera M. Morawieckiego sygnalizują, że tzw. 'Nowa Piątka PiS' będzie w większym stopniu - niż wcześniej zakładaliśmy - finansowana poprzez wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych. Taki sposób finansowania będzie czynnikiem jeszcze

MF: Dług sektora general government wzrósł do 978,49 mld zł na koniec III kw.

dotyczących państwowego długu publicznego - z następujących czynników:  - spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (962,3 mln zł), - wzrost portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy

MF przekaże z budżetu na rynek 1,2 mld zł do końca roku

wielkość ich portfela osiągnęła wartość 205,1 mld zł, co stanowiło 33,1% zadłużenia w SPW ogółem (33,7% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec września 2017 r. wyniósł 25%" - czytamy też w komunikacie. (ISBnews

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

poprzedniego roku, podano także. W okresie I-XI 2018 r. nastąpił: *  wzrost zadłużenia w obligacjach o 25,3 mld zł wobec wzrostu o 29,7 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., *  brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na

MF przekaże z budżetu na rynek 17,9 mld zł do końca roku

mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 208,6 mld zł, co stanowiło 33,7% zadłużenia w SPW ogółem (33,6% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec sierpnia 2017 r. wyniósł 26,0%" - czytamy w komunikacie

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski, podniosła perspektywę do stabilnej

. Jednocześnie zaznacza, iż wzmożone prace nad poprawą ściągalności podatków przyniosły już w tym roku zauważalne efekty, podano także. "Prognoza agencji tylko nieznacznie odbiega od zakładanego przez MF poziomu deficytu sektora finansów publicznych w 2017 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

zadłużenia w obligacjach o 24,4 mld zł wobec wzrostu o 24,9 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-X 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 (aktual.)

niż przed rokiem. Prognozujemy wzrost o 7% w roku bieżącym, w porównaniu do prawie 10-procentowego  wzrostu w roku poprzednim" - powiedziała dyrektor zespołu finansów publicznych Fitch Polska Dorota Dziedzic, cytowana w komunikacie, poświęconym raportowi "Zdążyć przed zamknięciem

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 r.

. Prognozujemy wzrost o 7% w roku bieżącym, w porównaniu do prawie 10-procentowego  wzrostu w roku poprzednim" - powiedziała dyrektor zespołu finansów publicznych Fitch Polska Dorota Dziedzic, cytowana w komunikacie. Dochody z podatków dochodowych stanowią około 25% dochodów operacyjnych JST. Dobre

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

poprzedniego roku, podano także. "W okresie I-IX 2018 r. nastąpił: *  wzrost zadłużenia w obligacjach o 18,1 mld zł wobec wzrostu o 29,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., *  brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na

MF przekaże z budżetu na rynek 62,6 mld zł do końca roku

hurtowe: 48 mld zł, - obligacje detaliczne: 5,3 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 19,9 mld zł" - czytamy w komunikacie. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 45,8 mld zł, z czego w

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia. Regulacja obejmuje branże kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego m.in.: *· spółki publiczne, *· twórców oprogramowania wykorzystywanego w kluczowych sektorach, takich jak: elektrownie

KE: Polska spełnia 2 z 4 kryteriów niezbędnych do przyjęcia euro

2016 r. z 2,6% PKB rok wcześniej oraz do 1,7% PKB w 2017 r. W swoich wiosennych prognozach Komisja Europejska podała, że oczekuje tego wskaźnika na poziomie 1,4% PKB w tym i przyszłym roku. Zadłużenie sektora ma spaść do 49,1% PKB w 2019 r. z 50,6% w 2017 r. Polska nie spełnia kryterium kursu

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

analogicznym okresie poprzedniego roku, bonów nie sprzedawano, wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także. "W okresie I-VIII 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 13,8 mld zł wobec wzrostu o 28,6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak

MF przekaże z budżetu na rynek 67,7 mld zł do końca roku

; obligacje hurtowe: 53,1 mld zł, *  obligacje detaliczne: 5,9 mld zł, *  obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 20 mld zł" - czytamy w komunikacie. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2018 r. zgromadzono środki w wysokości

MF przekaże z budżetu na rynek 40,7 mld zł do końca roku

, poinformował też resort. "W maju 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w krajowych SPW spadł o 0,6 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 209,6 mld zł, co stanowiło 33,6% zadłużenia w SPW ogółem (33,9% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie

MF nie przekaże już środków z budżetu na rynek do końca tego roku

osiągnęła wartość 201,9 mld zł, co stanowiło 32,8% zadłużenia w SPW ogółem (33,1% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec października 2017 r. wyniósł 29,9%" - czytamy też w komunikacie. (ISBnews)  

MF przekaże z budżetu na rynek 44,1 mld zł do końca roku

. udział inwestorów zagranicznych w krajowych SPW wzrósł o 5,2 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 210,2 mld zł, co stanowiło 33,9% zadłużenia w SPW ogółem (33,2% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec marca

MF przekaże z budżetu na rynek 67,5 mld zł do końca roku

: - obligacje hurtowe: 53,1 mld zł, - obligacje detaliczne: 5,0 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 19,8 mld zł" - czytamy w komunikacie. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 43,2 mld zł, z

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

analogicznym okresie poprzedniego roku, bonów nie sprzedawano (wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku), podano także. "W okresie I-VII 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 13,5 mld zł wobec wzrostu o 28,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak

BFF BG: Finansowanie opieki zdrowotnej powinno rosnąć o min. 500 mln zł rocznie

wieku ponad 55 lat (w Polsce odsetek ten wynosi 44%)" - czytamy również.  Zadłużenie opieki zdrowotnej pozostaje kluczową kwestią dla wszystkich krajów porównywanych w raporcie. Największe całkowite zadłużenie mają największe kraje: Włochy (25 mld euro), Hiszpania (5,7 mld euro) i

MF przekaże z budżetu na rynek 48,4 mld zł do końca roku

. udział inwestorów zagranicznych w krajowych SPW wzrósł o 9,9 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 205 mld zł, co stanowiło 33,2% zadłużenia w SPW ogółem (31,9% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec marca 2017

MF przekaże z budżetu na rynek 17,1 mld zł w lipcu

poprzedniego roku. Bonów nie sprzedawano, wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. "W okresie I-VI 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,3 mld zł wobec wzrostu o 33,4 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach wobec wzrostu o 6 mld zł

MF: Dług sektora general government spadł do 50,2% PKB na koniec 2014 r.

państwowy dług publiczny (zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2014 r. wyniósł 826.745,8 mln zł, co oznaczało: wzrost o 24.612,8 mln zł (3,1%) w stosunku do III kwartału 2014 r.; spadek o 55.547,2 mln zł (6,3%) w stosunku do końca 2013 r. "Spadek PDP w ciągu całego 2014

MF przekaże z budżetu na rynek 63,1 mld zł do końca roku

zagranicznych w krajowych spw wzrósł o 1,3 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 195,1 mld zł, co stanowiło 31,9% zadłużenia w spw ogółem (32,5% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec lutego 2017 r. wyniósł 26,9%"

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

odzysku - mogłoby też pośrednio poprawić warunki cenowe kredytów i depozytów oferowanych przez banki przeciętnemu Kowalskiemu. Zwiększony dostęp do źródeł informacji publicznej to także większa ochrona samych dłużników przed popadaniem w spiralę zadłużenia" - podsumował prezes ZPF. (ISBnews)

MF przekaże z budżetu na rynek 67,9 mld zł do końca roku

inwestorów zagranicznych w krajowych spw wzrósł o 1,2 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 193,8 mld zł, co stanowiło 32,5% zadłużenia w spw ogółem (32,8% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec stycznia 2017 r

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

komunikacie Ministerstwo Finansów, "podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania

MF przekaże z budżetu na rynek 65,6 mld zł do końca roku

ich portfela osiągnęła wartość 192,6 mld zł, co stanowiło 32,8% zadłużenia w SPW ogółem (32,2% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec grudnia 2016 r. wyniósł 28,7%" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)  

Przegląd prasy

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Główni producenci ropy próbują zawrzeć porozumienie o ograniczeniu wydobycia --PFR nie jest podmiotem finansów publicznych, więc jego zadłużenie nie będzie się zaliczać do długu

EKG: Przed efektami spowolnienia gospodarkę obronią inwestycje, nie konsumpcja

obsługi zadłużenia w latach chudych" - wskazał Wojciechowski. Według niego, obecnie udaje się zachować dobry balans, ale wynika to nie tylko z rozsądku rządzących, ale wprowadzonej kilka lat temu regule budżetowej, która jest kotwicą dla finansów publicznych, chroniącą je przed nadmiernymi

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0) do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rządowy projekt zakłada

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

2017 r.), - ujemnego salda kredytów zaciągniętych w MIF w wysokości 1 mld euro (saldo ujemne: 0,6 mld euro w 2017 r.)" - czytamy dalej. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2018 r. zgromadzono środki w wysokości 54,9 mld zł, z czego: w depozytach

Przegląd prasy

zarabiające mogły płacić trochę niższy PIT --Patkowski z MF: Nie ukrywamy, że deficyt w tym roku będzie wyraźny, ale chcemy w przyszłym roku móc ograniczać zadłużenie i wrócić na ścieżkę zrównoważonych finansów publicznych Gazeta Wyborcza --W niektórych branżach popyt na pracowników wzrósł w związku z

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

gospodarstw domowych spłacających kredyty, zwłaszcza mieszkaniowe. "Obniżka stóp procentowych to natychmiastowy i bezpośredni sposób obniżenia kosztów zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Jest to więc ulga dla większości zadłużonych, w tym dla sektora finansów publicznych. Zmiany stóp procentowych nie

MF przekaże z budżetu na rynek 10 mld zł w styczniu

konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2017 r. zgromadzono środki w wysokości 42,2 mld zł, z czego w depozytach terminowych 30,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 11,7 mld zł" - czytamy dalej. Na koniec grudnia 2017 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 605,7 mld

Przegląd prasy

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ekonomiści przygotowują wspólne stanowisko ws. konsekwencji realizacji "piątki PiS" dla finansów publicznych w 2020 r. i w latach następnych --PKP PLK mogła akceptować

Agencja JCR podtrzymała ratingi A/A+ Polski ze stabilną perspektywą

skarbowe. "Duże zainteresowanie ze strony japońskich inwestorów potwierdza ich zaufanie do fundamentów naszej gospodarki i dobrą ocenę jej perspektyw. Celem rządu jest wspieranie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu deficytu sektora finansów publicznych poniżej poziomu 3% PKB"

Fiskus ulżył frankowiczom. Dostali zwolnienie podatkowe

kursie z dnia zawarcia umowy. Fundacja FOR Leszka Balcerowicza, powołując się na wyliczenia KNF, podała w czwartek, że spowodowałoby to 44 mld zł strat w sektorze bankowym. I mogłoby oznaczać konieczność dokapitalizowania banków i straty dla finansów publicznych i całej gospodarki. Rozporządzenie

MF wymieniło równowartość 2,2 mld euro na rynku walutowym w 2016 r.

zadłużenia podlegają uwzględnieniu w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Według resortu, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. (ISBnews)  

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

stoi nasza gospodarka: tempo w jakim polski dochód narodowy na głowę (PKB PPP) zbliża się do najwyżej rozwiniętych państw w Europie, prawdopodobieństwo kryzysu wynikające z niekontrolowanego zadłużenia państwa, atrakcyjność Polski do życia licząc zarówno osoby emigrujące jak i tych, którzy w

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

W bazie Krajowego Rejestru Długów jest wpisanych ponad 2,7 mln niesolidnych płatników, których łączne zadłużenie sięga prawie 53 mld zł (dane z sierpnia 2018 r.). Zdecydowaną większość (2,47 mln) stanowią osoby fizyczne, które nie zapłaciły na czas rat kredytu, pożyczki bankowej, rachunku za prąd

Fitch: Będą kłopoty z realizacją budżetu 2017

strefie euro są wciąż niepewne, dodatkowym ryzykiem jest nadmierne zadłużenie publiczne i prywatne w Chinach. Pożądaną tendencją w obecnej sytuacji powinno być szybkie obniżanie nierównowagi w finansach publicznych, a nie balansowanie deficytu na granicy 3 proc. PKB. Gdyby doszło do wyhamowania aktywności

Zubelewicz z RPP: Spóźniona podwyżka stóp proc. możliwa po 2019 roku

inflacja bazowa" - wskazał także Zubelewicz. Dodał również, że zjawiska płacowe mogą mieć wpływ na podniesienie poziomu inflacji o ile dojdzie do podwyżek w sektorze finansów publicznych. "Przyczyną wzrostu cen mogą być zjawiska płacowe, o ile dojdzie do podwyżek w sektorze finansów

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

;Dzięki temu, przy istotnym spadku inwestycji publicznych w 2016 r., deficyt sektora finansów publicznych według metodologii unijnej ESA może w 2016 r. wynieść zaledwie 2,1 proc. PKB wobec 2,6 proc. w roku ubiegłym. W 2017 r. deficyt może jednak wzrosnąć do 2,9 proc. - ocenia BŚ.

Przegląd prasy

; Parkiet --Złoty wciąż traci na wartości. Ekonomiści są podzieleni, czy dojdzie do interwencji walutowych NBP --CFO Eurocashu: Rozwój sieci sklepów zszedł na dalszy plan, naistotniejsze będą wskaźniki zadłużenia. Dyskusja o dywidendzie z RN w przyszłym tygodniu --Recesja w przemyśle może być większa

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

publicznych 2018-2021".  W latach 2018-2020 udział zadłużenia w walutach obcych wyniesie odpowiednio: 29,8%, 28,7% i 28% "Przy przyjętych założeniach, w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

Frankowicze się boją, że trudniej będzie im dochodzić swoich praw np. przy egzekucji. Co innego rozmowa o zadłużeniu z bankiem, a co innego z żądną zysku firmą windykacyjną. Nowy art. 95 prawa bankowego W marcu 2019 roku Sejm znowelizował ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przy okazji

MF oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r, prognoza OECD jest ostrożna

roku na ubiegłorocznym poziomie 2,6% PKB, ale w 2017 r. nie uniknie przekroczenia unijnego limitu 3% - OECD prognozuje ten wskaźnik na poziomie 3,2% PKB. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 52,3% PKB w rym roku i 53,7% PKB w przyszłym

MF przekaże z budżetu na rynek 14,5 mld zł w styczniu 2016 r.

z tytułu SPW: 1,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2016 r. wynosi 87,6 mld zł, podano także.  "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia