zadłużenie przeterminowane

Niechętnie płacimy za czynsz. Zadłużenie rośnie nam lawinowo

27 mln zł - tyle wynoszą przeterminowane długi Polaków wobec wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Tak wynika z najnowszych danych BIG InfoMonitor. Przez ostatnie pół roku zadłużenie wzrosło o ponad 8 mln zł.

BIG InfoMonitor: ponad 27 mln zł długu lokatorów wobec wspólnot i spółdzielni

Ponad 27 mln zł wynoszą przeterminowane długi lokatorów wobec wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Polsce - wynika z wyliczeń BIG InfoMonitora. Najwięcej niesolidnych lokatorów jest na Lubelszczyźnie, a największe zadłużenie mają mieszkańcy Mazowsza.

Polacy toną w długach. Co 3 miesiące dochodzi 50 tys. osób

Polacy toną w długach. Co 3 miesiące dochodzi 50 tys. osób

czarne listy zadłużonych Polaków. Z tych list coraz chętniej korzystają banki, operatorzy telefoniczni i inni dostawcy usług, by odprawiać z kwitkiem najmniej pewnych klientów. Czytaj też: Powstają pierwsze fundusze inwestujące w... windykację kredytów Niestety, mimo rozpędzającej się gospodarki z naszą

Rośnie góra złych długów. 50 tys. nowych dłużników w trzy miesiące!

Infomonitora, który jest jedną z trzech firm tworzących "czarne listy" zadłużonych Polaków. W ciągu ostatniego kwartału 2010 r. przybyło nam aż 3 mld zł nowych przeterminowanych zobowiązań, od których banki, firmy telekomunikacyjne lub spółdzielnie mieszkaniowe naliczają karne odsetki. Przeciętny

Ponad 2 miliony Polaków spóźnia się ze spłatą kredytu

Ponad 2 miliony Polaków spóźnia się ze spłatą kredytu

wzrosła o ok. 10 mld zł. Z badania wynika też, że zaległe płatności są nadal stosunkowo niewielkie: ponad 60 proc. z nich to zadłużenia poniżej 5 tys. zł. - Miniony rok mimo zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych nie spowodował istotnego pogorszenia sytuacji w Polsce. Obserwujemy raczej

Polacy coraz bardziej zadłużeni. Rekordzista z Mazowsza ma 102 mln zł długu

Polacy coraz bardziej zadłużeni. Rekordzista z Mazowsza ma 102 mln zł długu

: lubuskim, podkarpackim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim - stwierdził Hildebrand. Z danych BIG InfoMonitora wynika, że zadłużenie mieszkańców Mazowsza na koniec stycznia wyniosło 5,56 mld zł. Oznacza to, że w ciągu roku wzrosło ono o blisko 14 proc., czyli 682 mln zł. Rekordzista z Mazowsza ma ponad

"Puls Biznesu": Najwięcej niesolidnych lokatorów mieszka na Mazowszu

W niechlubnych statystykach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dominuje województwo mazowieckie. "Rekordzista to mężczyzna z Warszawy, którego przeterminowane zadłużenie wynosi 373,9 tys. zł" - wylicza prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Długi lokatorskie

BIG InfoMonitor: Zaległe zadłużenie Polaków wzrosło do 40,9 mld zł w 2014 r.

310 zł w porównaniu z grudniem 2013. „Po raz pierwszy w historii istnienia Rraportu InfoDług, dwa lata z rzędu, tempo wzrostu całkowitego przeterminowanego zadłużenia Polaków malało. Coraz bardziej uwidacznia się również wyższa świadomość konsumentów w zarządzaniu finansami oraz konsekwencji

BIG InfoMonitor: długi Polaków sięgnęły na koniec września 41,55 mld

, gdzie łączna wartość przeterminowanych długów nie przekracza 600 mln zł. "Z raportu wynika, że cztery województwa, których mieszkańcy zalegają na największe kwoty to: śląskie, mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie. Przeterminowane zadłużenie tej czwórki to ponad 21,33 mld zł, czyli ponad 51

Rosjanie są dłużni Gazpromowi 3 mld dol.

Rosjanie są dłużni Gazpromowi 3 mld dol.

Zadłużeniu rosyjskich regionów wobec Gazprom poświęcona była narada zorganizowana w piątek przez koncern gazowy. Według komunikatu Gazpromu 1 października wartość przeterminowanych ponad 90 dni zobowiązań wobec koncernu wynosiła 118,2 mld rubli, co obecnie stanowi równowartość 3 mld dol. Trzy

Ponad 2 mln Polaków nie płaci długów na czas. Rekordzista ma 115 mln zł

Ponad 2 mln Polaków nie płaci długów na czas. Rekordzista ma 115 mln zł

długach w bankach. Na koniec września 2014 r. łączna kwota zadłużenia Polaków wyniosła aż 41,55 mld zł, co oznacza, że w ciągu trzech miesięcy wzrosła o 1,6 proc. - wynika z najnowszego raportu InfoDług. Negatywny trend wzrostu zadłużenia utrzymuje się już od ponad dwóch lat. Od września 2012 r

Przeterminowane długi Polaków sięgnęły na koniec czerwca 40,89 mld zł

Przeterminowane długi Polaków sięgnęły na koniec czerwca 40,89 mld zł

wynika, że najwyższy poziom przeterminowanego zadłużenia oraz największa liczba dłużników mających problemy ze spłatą długów jest na Śląsku. W województwie tym mieszka 336 tys. 774 takich dłużników, którzy zalegają z zobowiązaniami łącznie na ponad 7,8 mld zł. Na liście największych dłużników pierwszą

Przeterminowane długi Polaków sięgnęły na koniec czerwca 40,89 mld zł

przeterminowanego zadłużenia oraz największa liczba dłużników mających problemy ze spłatą długów jest na Śląsku. W województwie tym mieszka 336 tys. 774 takich dłużników, którzy zalegają z zobowiązaniami łącznie na ponad 7,8 mld zł. Na liście największych dłużników pierwszą pozycję zajmuje jednak mieszkaniec

Polacy handlują długami na potęgę?

Polacy handlują długami na potęgę?

długu z doliczeniem odsetek w niespodziewanym dla dłużnika momencie jest mało korzystne, dłużnicy bardzo często przestają unikać wierzyciela i rozwiązują problem zadłużenia polubownie. Zdobycie nakazu zapłaty często trwa miesiącami i wymaga poniesienia dużych kosztów bez gwarancji odzyskania pieniędzy

Kwota zaległego zadłużenia Polaków wzrosła o 1,07% do 40,89 mld zł w czerwcu

Warszawa, 10.07.2014 (ISBnews) – Wartość zadłużenia Polaków z tytułu zaległych płatności wyniosła 40,89 mld zł na koniec czerwca i jest najwyższa od 7 lat. Pozytywnym sygnałem jest spadek, choć niewielki liczby dłużników – o 13,3 tys. tj. o 0,01. Mimo to aż 2 325 534 osób nie

Spółdzielcze kasy przegrały w Trybunale Konstytucyjnym

Spółdzielcze kasy przegrały w Trybunale Konstytucyjnym

przeterminowaniu powyżej roku - rezerwa powinna być równa całemu zadłużeniu. Dokładnie takie poziomy obowiązkowych rezerw dla SKOK-ów zapisano w rozporządzeniu. Według ostatnich opublikowanych przez KNF danych dotyczących sytuacji finansowej SKOK-ów przeterminowane pożyczki i kredyty stanowią 32 proc. całego

Zadłużenie Polaków rośnie, potrzebna jest edukacja

zobowiązania i konsekwencje płynące zarówno dla konsumenta - dłużnika, jak i jego wierzyciela - przedsiębiorcy, z powodu niewywiązania się terminowo ze spłaty. Przyczyną rosnącej skali zadłużenia przeterminowanego wśród konsumentów może być też ogólne społeczne przyzwolenie na nieterminowe regulowanie

Coraz więcej niespłacanych kredytów. Zagrożone długi warte są już 10 mld zł. Windykatorzy zacierają ręce

Coraz więcej niespłacanych kredytów. Zagrożone długi warte są już 10 mld zł. Windykatorzy zacierają ręce

kwartału 2010 roku. 32,66 mld zł stanowiło zadłużenie zarządzane przez fundusze sekurytyzacyjne. - Większość wierzytelności oferowanych na sprzedaż to długi konsumenckie. Są one niezabezpieczone z okresem przeterminowania od dwóch do czterech lat. To taki rynkowy standard, który my ocenimy według wskaźnika

Kalendarium ISB

CZWARTEK, 2 czerwca --11:00: Otwarcie Kompleksu Petrochemicznego PX/PTA przez PKN Orlen we Włocławku --11:00: Konferencja prasowa Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej nt. raportu o stanie przeterminowanego zadłużenia Polaków   WTOREK, 7 czerwca --11:00

Getin Noble Bank ukarany. Pobierał opłaty niezgodne z prawem

Getin Noble Bank ukarany. Pobierał opłaty niezgodne z prawem

Wyrok sądu dotyczy decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z listopada 2010 r. Inspektorzy UOKiK odkryli wówczas, że Getin Noble Bank pobierał od wszystkich zalegających z zadłużeniem klientów opłatę za obsługę nieterminowej spłaty. Obejmowała ona koszty takich czynności jak wysłanie SMS-a

Przewozy Regionalne chcą do końca lutego podpisać umowy z marszałkami

natychmiastowej restrukturyzacji. Problemem PR jest ogromne zadłużenie, niedoinwestowanie taborowe i wysokie koszty działalności. Wysokość samego zadłużenia przeterminowanego to ok. 600 mln zł. W środę zaprezentowano wyniki z raportu EY na temat analizy rynku regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych oraz

Rekordzista z Mazowsza ma prawie 107 mln zł długu

Rekordzista z Mazowsza ma prawie 107 mln zł długu

czerwca 2012 r., widać, iż obecny poziom średniego zadłużenia jest wyższy o 898 zł, czyli 5,46 proc.W badaniu stwierdzono, że przeterminowane zobowiązania wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a

Firmy twardo weryfikują kontrahentów. Kryzys uczy ostrożności

Jak wynika z najnowszego raportu sporządzonego we współpracy z KPMG 1 lipca 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,5 mln spraw o łącznej wartości niemal 8,7 mld zł. Wartość zadłużenia wpisanego do rejestru w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 roku wzrosła o ponad 5 proc

KRD: firmy dobrze radzą sobie z odzyskiwaniem należności

nawet nie wystąpią. Jedynie 17,8 proc. firm uważa, że problem zatorów nasili się. Hendżak poinformowała też, że średnio przeterminowane zadłużenie jakie wskazywały ankietowane firmy wynosiło 3 miesiące i 18 dni, czyli niemal tyle samo co w I kwartale tego roku.

W Polsce jest blisko milion frankowiczów. Kim są?

(dane na listopad 2014 rok), co stanowi 72 proc. sumy ogólnego zadłużenia. Większość tych osób (aż 78 proc.) ma oprócz kredytu mieszkaniowego we franku jeszcze inny kredyt. Kolejną liczną grupą frankowiczów są osoby urodzone między 1948 a 1966 rokiem. Ci stanowią 27 proc. ogółu kredytobiorców CHF

InfoDług: Polacy zalegają ze spłatą ponad 40 mld zł

z zestawienia BIG InfoMonitor mają w sumie ponad 200 mln zł długu przeterminowanego, a zadłużenie pierwszych 50 osób z listy przekroczyło 1 proc. ogólnej kwoty długu. Najwięcej niesolidnych dłużników ma stosunkowo niewielkie zadłużenie; ponad 64 proc. zobowiązań dotyczy kwoty poniżej 5000 zł, a 21

InfoDług: Polacy zalegają ze spłatą ponad 40 mld zł

mln zł. Pierwsze trzy najbardziej zadłużone osoby z zestawienia Biura Informacji Kredytowej mają w sumie ponad 200 mln zł długu przeterminowanego, a zadłużenie pierwszych 50 osób z listy przekroczyło 1 proc. ogólnej kwoty długu. Najwięcej niesolidnych dłużników ma stosunkowo niewielkie zadłużenie

Masz zaległy dług? Co może ci zrobić bank?

wyśle list (często jest to od razu strzał "z grubej rury", czyli list polecony z wielkim, czerwonym napisem na kopercie "wezwanie do zapłaty") z informacją, że powstało przeterminowane zadłużenie i trzeba je uregulować. W piśmie zapewne pojawią się groźby, że dług może trafić do

Parkiet: Windykatorzy wchodzą na rynek pożyczek. "Klienci potrzebują pieniędzy"

pożyczki bezgotówkowe na ściśle określony cel - restrukturyzację zadłużenia. "Jednym słowem, zamieniamy dług przeterminowany w pożyczkę" - mówi prezes Kredyt Inkaso Artur Górnik. Jak wyjaśnia, klient dostaje nową szansę, która pozwala, by jego przeszłość nie była już obarczona długiem

Rosja grozi Ukrainie cofnięciem zniżki na gaz

Ukraina płaci za surowiec 268,5 dol. za 1000 metrów sześciennych. Wcześniej płaciła 410 dol. Obniżka ceny nie jest jednak stała, Gazprom musi ją co kwartał potwierdzać, co oznacza, że w każdej chwili może zażądać wyższej ceny. Zadłużenie ukraińskiego Naftohazu za rosyjski gaz otrzymany od października do

NBP: sytuacja w budowlance lepsza, ale pozostają problemy z płynnością

poprawę płynności. Jedynie firmy budowlane korzystające z kredytów bankowych informują o pogorszeniu swojej zdolności do spłaty zadłużenia bankowego. Prognozy na I kw. są również wyraźnie optymistyczne, zwłaszcza w odniesieniu do popytu" - napisano w badaniu NBP. NBP odnotowuje, że w budownictwie

Przewozy Regionalne bliskie uzyskania zgody na restrukturyzację

Polsce. Spółka o kluczowym znaczeniu dla całego rynku przewozów regionalnych wymaga jednak natychmiastowej restrukturyzacji. Problemem PR jest ogromne zadłużenie, niedoinwestowanie taborowe i wysokie koszty działalności. Wysokość samego zadłużenia przeterminowanego to ok. 600 mln zł. Z coraz większego

Wasiak: 600 mln zł na oddłużenie i 150 mln zł na restrukturyzację PR

nie wejdzie wówczas inwestor strategiczny. "Ta wersja przewiduje dalszy podział tej spółki" - podkreśliła. Zaznaczyła, że największym problemem Przewozów Regionalnych jest zadłużenie. "Spółka ma ok. 600 mln zł zadłużenia przeterminowanego" - podkreśliła. Problemem jest także

Kalendarium ISB

: Otwarcie Kompleksu Petrochemicznego PX/PTA przez PKN Orlen we Włocławku --11:00: Konferencja prasowa Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej nt. raportu o stanie przeterminowanego zadłużenia Polaków   WTOREK, 7 czerwca --12:00: Konferencja prasowa Netii

"Rz": Bardziej słabnie kondycja polskich firm

Wywiadownia wzięła pod lupę ponad 300 tys. firm - ich wyniki finansowe, płynność, zadłużenie, poziom rentowności czy wielkość płatności przeterminowanych.Jak się okazało, najsłabiej radzą sobie firmy najmniejsze i średnie, ale najgorzej te zatrudniające 10-25 osób. Znacznie lepiej wyglądają firmy

"Puls Biznesu": Zapowiada się kredytowe tsunami

Chociaż spowolnienie gospodarcze już minęło, jego skutki pozostały chociażby w postaci niespłaconego zadłużenia w bankach, przeterminowanych rachunków telefonicznych czy zaległego czynszu. Wg raportu InfoDług, Polacy zalegają z płatnościami na kwotę 28,21 mld zł i są to wyłącznie długi osób

Prawie 1,5 miliona Polaków nie spłaca swoich długów

niepełne, bo Infomonitor zbiera głównie informacje z banków, i to tylko te dotyczące osób prywatnych. Według Krajowego Rejestru Długów, innej firmy zbierającej dane o zadłużeniu Polaków, nasze łączne przeterminowane zadłużenie jest znacznie większe - sięga już 80 mld zł. Z czego wynika różnica? Otóż KRD

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

nie zawarł w formularzach informacji o opłatach za zaległości w spłacie rat i wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego. "Tym samym przedsiębiorca ograniczył prawa konsumentów do rzetelnej i pełnej informacji" - dodano. Decyzja Urzędu nie jest ostateczna, bank ma prawo

"DGP": 3 miliony dłużników przestaną być anonimowe

na umieszczenie w rejestrach danych swoich dłużników osobom prywatnym, gminom oraz firmom windykacyjnym i funduszom emerytalnym - ocenia Andrzej Kulik rzecznik KRD. Do BIG-ów mają trafić konsumenci, których przeterminowane zadłużenie wyniesie co najmniej 200 zł, oraz przedsiębiorcy mający dług u

Niesprawna upadłość konsumencka

poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do dzisiaj tylko pojedyncze sprawy zakończyły się sukcesem dla upadłego, a więc zatwierdzeniem jego propozycji spłaty i częściowym oddłużeniem. Powodów małej popularności tej formy postępowania jest kilka. Przede wszystkim relatywnie niskie zadłużenie

Firmy obiecują, że wyczyszczą historię w BIK. Naciągacze?

wygaśnięciu zobowiązania, a także gdy w BIK znalazły się dane błędne omyłkowo wprowadzone do systemu BIK przez bank lub SKOK. Według najnowszej, wrześniowej edycji raportu InfoDług, który uwzględnia dane z Biura Informacji Kredytowej, przeterminowane zadłużenie Polaków wynosi 39 mld zł, a na listę dłużników

Eksperci: prezydencki pomysł funduszu pomagającego kredytobiorcom oznacza koszty

oprocentowania, by banki mogły łatwiej restrukturyzować zadłużenie główne. Ten mechanizm służyłby wszystkim kredytobiorcom, niezależnie od waluty, w jakiej kredyt jest zaciągnięty - dodał. "Ten mechanizm ma tworzyć pewne poczucie bezpieczeństwa socjalnego, zakładając, że trudności, które mają te osoby

Księgarnia Matras idzie na sprzedaż razem z długami

ostatnich tygodniach firma zaprzestała jednak dokonywania jakichkolwiek spłat zadłużenia - mówi Marek Dobrowolski, dyrektor handlowy w wydawnictwie Nasza Księgarnia. Do wstrzymania płatności przyznają się przedstawiciele Matrasa. - W zeszłym roku Matras przestał płacić wydawcom, o czym ich lojalnie

Bank wszechmogący kontra drobny biznes. Zero kontaktu, odsetki od odsetek, komornik...

ze zobowiązań zawartych w ugodzie - mówi Roman Grzyb z PKO BP. - Standardową procedurą w bankach jest naliczanie odsetek karnych od przeterminowanego zadłużenia. W tej sytuacji bank działa na podstawie zawartej z klientami umowy oraz obowiązujących przepisów prawa i rekomendacji organów nadzorujących

Dłużników i długów przybywa, ale wolniej. Mapa zadłużenia

o niespełna 5 tys. zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło blisko 99 tys. klientów podwyższonego ryzyka. Rośnie za to nieznacznie kwota średniego zadłużenia - w porównaniu z poprzednią edycją raportu o 301 zł, do 17,4 tys. zł. Raport szczegółowo prezentuje mapę polskiego zadłużenia. Od lat

Jednoosobowe firmy mają zaległości na średnio 34 tys. zł

lista dłużników już aktywnaZanim dłużnik zostanie zgłoszony do BIG, wierzyciel ma obowiązek powiadomić go o takim zamiarze listem poleconym. Do BIG można zgłaszać długi przeterminowane powyżej 60 dni. W przypadku osoby fizycznej minimalna wartość zadłużenia to 200 zł, a przedsiębiorcy - 500 zł.

UOKiK nałożył 3,7 mln kary na Bank Handlowy i Bank BPH

Bank Handlowy zastrzegał sobie możliwość automatycznego ściągania rat pożyczki. Natomiast Bank BPH zabezpieczał spłaty przeterminowanego zadłużenia. Oświadczenia te były nieodwołalne i miały wygasać dopiero po całkowitej spłacie zobowiązań. Wielostronicowe umowy W opinii Urzędu oświadczenie woli, które

Rośnie góra kredytów nie spłacanych w terminie. Już 63 mld zł!

kredytów we frankach do poziomów najwyższych w historii, póki co frankowi kredytobiorcy nie poszli masowo z torbami. Do góry przeterminowanego zadłużenia w bankach swoją cegiełkę dokładają przedsiębiorcy, ale w ich przypadku nie spłacane na czas raty są wciąż mniej więcej takie same - 23,2 mld zł. Rok

Polacy coraz bardziej zadłużeni. Zaległe płatności przekroczyły 35 mld zł

dni, sięga 35,75 mld zł. To wzrost o 1,4 mld zł wobec listopada 2011 r. W ciągu roku wartość ta zwiększyła się o 27 proc. Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska i Mazowsza, których długi w sumie sięgają odpowiednio 6,95 mld zł i 4,92 mld zł. Najmniej przeterminowanego zadłużenia mają natomiast

Niepokojące dane: kolejnych 37,2 tys. osób w pętli długów

. Rośnie też góra nie spłacanych w terminie zobowiązań. Jeszcze tok temu łączna wartość zaległości wynosiła 34,3 mld zł, teraz jest już o ponad 4 mld zł większa. Rekord zadłużenia "na głowę" Ze statystyk Infomonitora wynika, że skończył się czas, kiedy Polakom tkwiącym w pętli długów udawało się

Liczba Polaków, którzy nie spłacają terminowo należności spadła do 2,08 mln osób

wzrosła ogólna kwota zaległości i wynosi obecnie ponad 32,5 miliarda złotych, jednak dynamika tego wzrostu wyraźnie wyhamowuje. Istotną i pozytywną informacją jest rosnąca grupa osób, które poradziły sobie z przeterminowanym zadłużeniem, między majem a sierpniem było ich aż 162 573" - czytamy w

"GP": Rośnie plastikowy dług Polaków

Z raportu firmy InfoDług wynika, że przeterminowane zadłużenie Polaków na kartach kredytowych wzrosło z 386 mln zł w kwietniu 2008 do ponad 534 mln - to wzrost o 38 proc.Nieco lepiej Polacy radzą sobie z limitem w ROR. W porównaniu z zeszłym rokiem zadłużenie limitu debetowego wzrosło w sumie o 17

Coraz mniej dłużników. Wartość długów spadła o 820 mln zł

pokazuje naszą skłonność do zakupów, jest na plusie, ale tu ekonomiści studzą optymizm. - Kilka miesięcy rozrzutnych zakupów nie świadczy o tym, że jest to trwały trend - przekonują. Długi spadają po raz pierwszy od sześciu lat A może dowodem na poprawę jest najnowszy raport o zadłużeniu Polaków InfoDług

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

wartościowe. W bilansach owe papiery wykazywane są jako inwestycje długoterminowe - nie trzeba więc na nie robić rezerw, takich jak na złe długi. Luksemburska spółka odkupuje od kas papiery, gdy pożyczkobiorcy spłacą zaległe zadłużenie. Jeśli go nie spłacą, kasy zostaną z nic niewartymi kwitami. Z raportu

Sieć księgarń Matras ma nowego właściciela

jakichkolwiek zobowiązań finansowych. W tej sprawie złożyliśmy nawet wniosek do Krajowego Rejestru Długów - mówi Sonia Draga, prezeska wydawnictwa Sonia Draga. - Wstrzymaliśmy wszystkie dostawy do sieci księgarskiej Matras do czasu ustalenia warunków spłaty zadłużenia - dodaje Olesiejuk, będący jednocześnie

Gant Development ma problem z wykupem obligacji

restrukturyzacji przez spółki z grupy przeterminowanego zadłużenia oraz planów grupy dotyczących możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania, umożliwiających jej kontynuację działalności" - napisał w marcu Deloitte. Hit ostatniej hossy Gant Development buduje mieszkania i lokale usługowe w Warszawie

29 mln zł kary dla PKO BP za dowolność ustalania odsetek

za zaległości w spłacie rat i wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego. Tym samym przedsiębiorca ograniczył prawa konsumentów do rzetelnej i pełnej informacji. Wlepione 30 mln zł. Ale będzie odwołanie Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona na PKO BP kara wyniosła 29

NSA: Od darowanego długu, trzeba zapłacić podatek

osób. Powód? - Rygorystyczne przepisy uniemożliwiają ludziom restrukturyzację zadłużenia - przyznają bankowcy, przedstawiciele firm windykacyjnych, ale też sami urzędnicy. Dzięki upadłości po pięciu latach spłacania części długów dłużnik ma szansę odzyskać finansową wolność. Reszta zobowiązań jest mu

Przegląd prasy

II poł. 2015 --Wartość przeterminowanego zadłużenia Polaków wzrosła do 41,55 mld zł we IX --Restrukturyzacja Przewozów Regionalnych zostanie wsparta środkami z budżetu --Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, zakłada m.in. zamrożenie płac sektora publ. --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference

Bank omal nie utopił klienta. Nie pozwoliliśmy na to [INTERWENCJA]

;Pracowałem dorywczo i co miesiąc przelewałem bankowi po kilkaset złotych. Od stycznia tego roku, gdy znalazłem stałą pracę, zacząłem przelewać większe kwoty, nawet ponad tysiąc złotych miesięcznie". W marcu pan Paweł zadeklarował, że do końca roku spłaci zadłużenie w całości. Latem zadłużenie spadło do

Klienci windykatorów są winni średnio 2935 zł. I nie chcą się dogadać

pożyczek i kredytów gotówkowych, zadłużenia na kartach kredytowych, zalegania ze spłatą rat za sprzęt RTV czy AGD, nieuregulowanych rachunków za telefon lub kablówkę. Kruk podaje, że od początku 2010 r. ok. 60 tys. zadłużonych podpisało z firmą ugody. Oznacza to, że mogą oni regulować zobowiązania w

Zapłacą 2 mln zł? Gigantyczna kara dla banku za niesprawiedliwą prowizję

piśmie. I naliczał ją już w pierwszym dniu przeterminowania się zadłużenia! Opłata automatycznie była naliczana wszystkim klientom - nawet wówczas, gdy bank nie podejmował wobec nich żadnych działań. UOKiK uznał, że bank nie miał prawa brać opłat od wszystkich klientów po równo, choć działania mające na

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

zaciągnięciu zobowiązania" - podkreślono. Urząd ustalił też, że bank nie zawarł w formularzach informacji o opłatach za zaległości w spłacie rat i wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego. "Tym samym przedsiębiorca ograniczył prawa konsumentów do rzetelnej i pełnej informacji"

Komu mówisz o swoich długach

swoich zobowiązań, jest zadłużona na stosunkowo niskie kwoty - prawie 67 proc. z nich ma na karku maksymalnie 5 tys. zł przeterminowanych płatności. Co trzeci Polak z długami Jak próbujemy wyplątać się z długów? Komu o nich mówimy? Rozwiązujemy je wspólnie z bliskimi czy udajemy, że problemu nie ma

Toniemy w niespłaconych długach. Zalegamy bankom już 60 mld zł!

i osiągnęła 20,2 mld zł. Odsetek złych kredytów konsumpcyjnych skoczył tym samym do 17 proc. wszystkich. Nie spłacone pożyczki konsumpcyjne stanowią większość przeterminowanego długu, jaki mają w bankach klienci indywidualni. Jeśli dodać do nich także zadłużenie wynikające z kredytów hipotecznych i

Rekord sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Załamanie w hipotekach

zadłużenie na kartach kredytowych i limity w kontach osobistych. W uproszczeniu pokazuje on, jaka część kredytów przeszła w analizowanym okresie do wyższych lub niższych grup "przeterminowania", np. z grupy 0-30 dni do grupy 31-60 dni opóźnienia. Indeks może przyjmować wartość od 0 do 100 punktów

Dwa miliony Polaków zalega ze spłatą kredytów, ale przyrost złych długów wyhamował

, podkreśla, że obraz wyłaniający się z tych statystyk może być lekko zafałszowany, bowiem banki coraz częściej sprzedają przeterminowane długi swoich klientów tzw. funduszom sekurytyzacyjnym, specjalizującym się w ich windykowaniu. Takie zadłużenie znika ze statystyk (jest wykreślane przez bank), ale

Bank Pekao zapłaci 2 mln zł kary za niedozwolone zapisy w umowach

, kontakt telefoniczny czy monit na piśmie. I naliczał ją już w pierwszym dniu przeterminowania się zadłużenia! Opłata automatycznie była naliczana wszystkim klientom - nawet wówczas, gdy bank nie podejmował wobec nich żadnych działań. UOKiK uznał, że bank nie miał prawa brać opłat od wszystkich klientów po

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

Branża zmaga się z poważnymi problemami i w dużo większym stopniu odczuwa skutki przeterminowanych należności niż pozostałe sektory gospodarki. Liczba zadłużonych przedsiębiorstw budowlanych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów wzrosła w ostatnim roku o ponad tysiąc. KRD i BIG badają kondycję

InfoMonitor: Rośnie zadłużenie Polaków

, pożyczki, opłaty leasingowe, opłaty za media i czynsz, usługi telekomunikacyjne. Rosną zaległości tych, którzy już wcześniej mieli kłopoty - Ogólna kwota przeterminowanego zadłużenia przyrasta znacznie szybciej niż liczba osób zadłużonych, co oznacza, że przede wszystkim powiększają się zaległości tych

W długach po uszy. Całe życie z kredytem

ustabilizowała. W drugim kwartale tego roku nawet nieznacznie spadła - o 21,5 tys. osób. To oznacza, że wir przeterminowanych długów nie wciąga już kolejnych konsumentów. Niestety, ci którzy weń wpadli, są w coraz trudniejszej sytuacji.Skąd ten wniosek? Jeszcze dwa lata temu przeterminowane zadłużenie Polaków

Eksperci: rynek firm pożyczkowych może się skurczyć o jedną trzecią

zrezygnować z zadłużenia się lub będzie musiał korzystać z pożyczek o wyższej wartości rozłożonych na dłuższy okres spłaty lub zwróci się do innych źródeł pozyskania środków finansowych. Według PwC z racji niewielkiego rozmiaru rynku pożyczkowego oraz z powodu ograniczonego wpływ regulacji na rynek, zmiany

Wpadłeś w kłopoty finansowe? Sprawdź jak dogadać się z bankiem

windykacji. Na twój adres wyśle list (często jest to polecony) z informacją, że powstało przeterminowane zadłużenie i trzeba je uregulować. W piśmie zapewne pojawią się groźby, że dług może trafić do windykacji, że bank rozważa wstąpienie przeciwko tobie na drogę sądową, że zostaniesz wpisany na czarną listę

"DGP": Za niezapłaconą komórkę do rejestru dłużników

Osoby fizyczne będą mogły zgłaszać informacje o dłużniku pod warunkiem, że wcześniej uzyskają tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzule wykonalności albo rygor natychmiastowej wykonalności. Zadłużenie powinno być przeterminowane co najmniej 60 dni, a jego wysokość musi

Rozrzutny jak Amerykanin: Co roku tracą bez sensu setki miliardów dolarów!

z nich ma średnio . ponad 3,5 karty kredytowej. Według stanu na 2010 rok ogólna liczba kart kredytowych w USA wyniosła 609,8 mln sztuk. Przeciętny Amerykanin na koniec każdego miesiąca ma na swoich kartach niespłacone zadłużenie w wysokości 2,210 tys. dolarów. Gdyby tylko nie zapożyczaliby się tak

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

. Przypominamy, iż zadłużenie z tytułu nieuregulowanych płatności wobec [nazwa firmy] jest wciąż aktualne. Wychodząc naprzeciw, składamy propozycję: odpowiedz, a umorzymy nawet 100 proc. odsetek!". Dług miał osiem lat. 77 zł i 24 gr za kosmetyki. - Poszukałam i znalazłam potwierdzenie wpłaty. Cud prawdziwy

Jak wydostać się z długów?

to ok. 5 tys. zł. Pani Joanna ma jednak szansę wyjść ze swojego zadłużenia. Jak? Zobaczmy najpierw, jak wygląda mechanizm pakowania się w problemy. Sposoby na mniejsze długi Krok 1. Jeśli masz długi, które z miesiąca na miesiąc się powiększają, musisz przestać żyć na kredyt. To oznacza, że nie

Zjedzą nas stare długi? Co najmniej ćwierć miliona Polaków pod ścianą

tys. zł. Ale rekordzista, którego danych Infomonitor nie chciał nam ujawnić, ma do spłaty... ponad 94 mln zł. Tylko w ciągu ostatniego kwartału jego zadłużenie urosło o 4,7 mln zł. I nie chodzi o żadne kredyty firmowe, ale o zadłużenie osoby prywatnej! Czytaj też: SKOK ściga zmarłych za długi. Ojciec

Mapa długów

. Wspomniane wcześniej hipoteczna linia kredytowa, karta charge, kredyty mieszkaniowe oraz kredyty odnawialne w ramach ROR są przeterminowane na poziomie odpowiednio 0,06 proc., 0,67 proc., 1,13 proc. oraz 1,29 proc.Krzysztof Markowski, prezes Biura Informacji Kredytowej uważa, że po stanie zadłużenia klientów

Trzy firmy żyją z długów szpitali. Pośrednio z naszych podatków

długi szpitali rosną. Ministerstwo Zdrowia szacuje je na prawie 10 mld zł. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku zadłużenie wzrosło o 220 mln zł. Same przeterminowane długi (czyli te grożące wejściem komornika na szpitalne konta) sięgają 2,4 mld zł.Dlaczego długi rosną? Szpitale, kiedy kończą

Najwięcej młodych dłużników mieszka w Warszawie i Katowicach

zdarzyło się nie zapłacić w terminie raty pożyczki, 8 proc. - raty kredytu hipotecznego, a 6 proc. - karty kredytowej. Łącznie przeterminowane należności ludzi do 35 lat to niemal 4 mld zł. W tej grupie najbardziej zadłużony młody ma 34 lata i 4,8 mln zaległości. Większość jednak zapożycza się, ale spłaca

InfoDług: Długi Polaków rosną, pożyczyliśmy 6,73 mld zł

Rejestrze Dłużników Związku Banków Polskich. Statystyczny "dłużnik" to mężczyzna w wieku 31-40 lat, mieszkaniec województw śląskiego lub mazowieckiego, w szczególności Warszawy lub Katowic. Jego średnie zadłużenie, z którym zalega powyżej 60 dni wobec banków, kontrahentów czy firm dostarczających

Młodzi Polacy budują swoją samodzielność na kredycie. Na co pożyczają?

, to właśnie im najczęściej brakuje pieniędzy. Wśród osób do 25. roku życia pieniądze pożyczył co piąty badany, a w grupie osób po trzydziestce - siedmiu na dziesięciu. Największy odsetek zadłużonych, bo aż 72 proc. - jest w grupie osób wychowujących dzieci. - Dla osób do 35. roku życia, w większości

KRD ostrzega: spłata prawie co piątego kredytu gotówkowego zagrożona!

ponad 28 mld zł. Z czego wynika różnica w obliczeniach? Otóż KRD za zagrożony uznaje cały dług, jeśli niezapłaconych jest tylko kilka zaległych rat, a Infomonitor liczy do przeterminowanego zadłużenia tylko tych kilka rat. Stąd kredyt o wartości 30 tys. zł z trzema niezapłaconymi ratami jest przez KRD

Siedem plag spadnie na banki. Czy mamy się trzymać za kieszenie?

, zapewne bankrutów będzie mniej, a i nie każdy będzie zaliczał redukcję zadłużenia. Jeśli wszystkie te zjawiska rzeczywiście się pojawią, to banki - zdaniem analityków - mogą mieć problem z utrzymaniem zyskowności na obecnym poziomie. - Banki mają przed sobą ciężkie kwartały - mówi "Wyborczej"

"Rz": Banki pozwolą czasowo obniżać raty

zwrócenia się do oddziału, aby sprawdzić możliwości zmiany w warunkach kredytowania"- czytamy w liście. Pozostałe banki nie rozesłały jeszcze podobnej korespondencji, ale deklarują, że są skłonne pójść na rękę klientom, którzy mają problemy z obsługą zadłużenia. - W Banku BPH klient, który posiada

Zarząd spółki Sygnity nie widzi powodu dla spadku kursu

o około 20 mln zł. Spółka informowała już wcześniej, że łączne oszczędności wynikające z realizowanego programu obniżki kosztów wyniosą minimum 40 mln zł w roku 2010."Jednocześnie Zarząd informuje, iż zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Sygnity, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów

Bierzesz kredyt? O czym bank powinien cię poinformować

podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy - dodaje Tadeusz Białek. Jeszcze przed podpisaniem umowy powinniśmy zostać poinformowani o skutkach braku płatności i o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany oraz ewentualne

PGNiG - sprzedaż gazu spada, zadłużenie rośnie

, zwiększając "pozostałe koszty operacyjne" aż o 485 proc., licząc rok do roku.Na wynikach firmy cieniem położyło się też 150 mln zł odpisów za zakończone fiaskiem poszukiwania złóż. A jednocześnie od stycznia zadłużenie PGNiG wzrosło o 1 mld zł i na koniec września br. wyniosło 1,9 mld zł.

Jak wyplątać się z długów

niektórych zadłużonych to spora kwota w odniesieniu do zarobków. - Znaczna część dłużników przy zwiększonej dyscyplinie domowego budżetu i sukcesywnej spłacie powinna sobie jednak z takim zadłużeniem poradzić - przekonuje Ledworowski. Dzisiaj podpowiadamy, jak walczyć z zadłużeniem, skupiając się na długach

Jak nie żyć ciągle na kredyt?

możliwe - pisze pani Iwona. Nie zrobiła jeszcze tego, co w podobnej sytuacji robi wielu innych kredytobiorców - nie poszła po chwilówkę do firmy pożyczkowej. I słusznie, bo w jej sytuacji byłoby to zabójcze. W ramach pożyczek gotówkowych czytelniczka oddaje bankowi 730 zł, zaś saldo zadłużenia wynosi 24

Czarna lista dłużników już aktywna - zła wiadomość dla 3 mln osób

wartość zadłużenia to 200 zł, a przedsiębiorcy - 500 zł. Samo pojawienie się naszego nazwiska na takiej liście nie musi od razu oznaczać, że nikt nam już nic nie sprzeda. Dane w bazie to tylko informacja dla innych o tym, że mamy długi. Nie każdy będzie chciał też z bazy skorzystać, bo za takie informacje

Bunt wydawców przeciw EMPIK-owi

radykalnego działania to dla wydawców ryzyko: fani fantastyki kupują książki głównie właśnie w Empikach, rzadziej w mniejszych księgarniach czy innych sieciach, jak Matras. Jednak Zysk jest zdeterminowany - dopóki Empik nie spłaci całkowitego zadłużenia wobec wydawnictwa, nie dostarczy także dodruków

Złe wieści: firmy windykacyjne przejmą 22,2 mld zł naszych długów!

dług do windykacji - 2250 złBanki coraz chętniej zlecają na zewnątrz windykację niespłacanych kredytów hipotecznych. W 2009 r. windykatorzy obsługiwali 15 proc. zadłużenia z tego tytułu. W 2014 r. ten odsetek wzrośnie do 25 proc. Zewnętrzne firmy windykacyjne będą też obsługiwały co najmniej 20 proc

To nie koniec kryzysu? Zaciska się pętla długów Polaków

połowa naszych niespłaconych zaległości to długi wobec banków (aż 45,5 mld zł). Zaciągniętych kredytów nie dają rady spłacać przede wszystkim przedsiębiorcy. O 3,5 mld zł wzrosło przeterminowane zadłużenie firm prywatnych, ale - to duża niespodzianka - coraz częściej ze spłatą rat spóźniają się też firmy

Spłaciłeś kartę w terminie, a bank naliczył karę? Uważaj, to możliwe!

przeterminowane. Jeśli masz konto w Millennium - bank sam zadba o ściągnięcie odpowiedniej kwoty w odpowiednim terminie. Samemu można ustawić tylko jaki procent zadłużenia karty chcemy spłacić (od 5 do 100 proc.) - zwraca uwagę użytkownik o nicku Marzatela. Czytaj też: Forsa wysłana, ale nie dotarła na konto

BGK uruchamia program kredytowy dla małych firm

całym zadłużeniem firm w bankach (ponad 300 mld zł), ale BGK i tak liczy, że z gwarancji skorzysta ok. 50 tys. małych i średnich firm. Najważniejsze, że gwarancje będą darmowe, tzw. przedsiębiorcy nie będą płacili za to, że ich kredyt będzie objęty dodatkową gwarancją. To różni obecny program od

PGNIG straszyło kryzysem, a ma rekordowe zyski

ceny surowca z importu liczone w złotych były aż 46 proc. niższe niż przed rokiem. Większe dochody pozwoliły koncernowi prawie o połowę ściąć zadłużenie: z 2 mld zł na koniec 2009 r. do 1,18 mld na koniec marca. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby w terminie rachunki za gaz płaciły państwowe firmy chemiczne

Co mi zrobisz, jak nie płacę

nie wpłynęła w terminie. Ten okres ciszy przed burzą może trwać nawet dwa miesiące. Jednak gdy zadłużenie przekracza 60 dni, pojawia się list polecony (dla celów dowodowych z myślą o ewentualnym procesie w sądzie) z informacją, że powstało przeterminowane zadłużenie i trzeba je uregulować. W piśmie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów