zadłużenie przeciętnego

Astronomiczne rachunki telefoniczne, nawet ponad 100 tys. zł

Przeciętny dług osoby, która znajduje się w Rejestrze BIG z powodu niezapłaconego rachunku telefonicznego, przekracza 2 tys. zł. Najwyższe zadłużenie z tytułu nieuregulowanych rachunków telefonicznych posiada 31-letni kaliszanin, który ma do oddania ponad 104 tys. zł.

Polacy mają ponad 25 mld zł zalegających długów

Niespłacony dług przeciętnego Polaka w listopadzie to ponad 12,6 tys. zł. W ostatnim roku zaległe zadłużenie wzrosło o 75 proc.

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

KRD: Zaległości firm transportowych wynoszą prawie 1 mld zł

bazie danych KRD są też wpisane transportowe spółki akcyjne (46), ale ich średni dług jest zdecydowanie wyższy niż mikro, małych i średnich firm. Przeciętne zadłużenie największych firm sięga prawie 199,5 tys. zł, wskazano również. Największe zadłużenie mają firmy transportowe z województwa

KRD: Zaległości wobec telekomów przekroczyły 1,14 mld zł, 83% to konsumenci

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zaległości wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły 1,14 mld zł. 83% tego zadłużenia przypada na konsumentów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Niepokojąco rośnie zjawisko zadłużenia w ich najmłodszej grupie, podkreślono. "Badania wskazują

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

. Obecnie, przeciętnie na jedną osobę dorosłą w Polsce przypada 22 tys. zł kredytu. Jednakże na tle Europy wciąż stosunek zadłużenia do naszych dochodów jest niewielki i wynosi 61%. Podobnie niski poziom zadłużenia gospodarstw domowych kształtuje się w relacji do PKB, gdzie wynosi on 35% i jest jednym z

KRD: Dług Polaków wobec telekomów wzrósł o 40% r/r do 899 mln zł w I poł. 2020

) zadłużony ma przeciętnie ponad 3,6 tys. zł do spłacenia. Osobę posiadającą nieuregulowane płatności wobec telekomów najłatwiej spotkać na Śląsku, gdzie występuje najwyższe zadłużenie wśród polskich województw (131 mln zł) lub na Mazowszu (103,7 mln zł). Najrzadziej będzie to natomiast mieszkaniec

Kalendarium ISBnews

:00: Spotkanie prasowe Domu Maklerskiego CVI poświęcone private debt oraz innym rodzajom finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw   PIATEK, 21 czerwca --MF poda zadłużenie Skarbu Państwa za IV --10:00: GUS opublikuje dane o produkcji sprzedanej przemysłu i PPI za maj --10

Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - W minionym roku sądy ogłosiły upadłość 6 570 konsumentów. Przed upadłością 5 razy częściej do Krajowego Rejestru Długów (KRD) trafiali mieszkańcy miast niż wsi, wynika z danych KRD. Największą liczebnie grupę bankrutów i z najwyższą kwotą zadłużenia

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

spowodował znaczny wzrost kursu CHF, który ma bezpośrednie przełożenie na wysokość salda zadłużenia i każdej pojedynczej raty. Od dłuższego czasu za 1 franka szwajcarskiego trzeba zapłacić średnio 4,3 zł. W konsekwencji od początku 2020 roku przeciętna rata frankowicza wzrosła o około 160 zł. "Biorąc

KRD: 40% Polaków chce wyjechać na wakacje po wygaśnięciu epidemii

Długów (KRD). Największe szanse na skorzystaniu z fali powrotu turystów mają krajowe firmy. 66% rodaków chce bowiem spędzić urlop w Polsce. Na pozytywny obrót spraw z nadzieją czekają przedstawiciele branży turystycznej, której zadłużenie wynosi już ponad 21,5 mln zł. Z kwietniowego badania Krajowego

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm wzrosły do 33,73 mld zł w kwietniu

mln zł, czyli dwukrotnie bardziej niż przeciętnie miesięcznie w poprzednim roku. "Po tym jak w połowie marca doszło do zamrożenia gospodarki i stan ten utrzymał się przez cały kolejny miesiąc, nieobsługiwane zadłużenie firm podwyższyło się w kwietniu dwukrotnie szybciej, niż

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

blisko 80 mld zł niespłaconych zobowiązań na koncie. Średnio na osobę to ponad 28,1 tys. zł. Część osób niestety dobre czasy dla gospodarki wykorzystała na zwiększenie wydatków i zadłużenia, a także, jak widać po naszych statystykach, również zaległości. Obecnie co 11. dorosły rodak ma kłopoty z

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 47,2 mln zł w 2018 r.

. Depozyty w kasach osiągających dodatni wynik finansowy netto stanowiły 94,6% depozytów SKOK ogółem, wskazano także. "Zadłużenie członków kas w końcu 2018 r. wyniosło 5 907,2 mln zł i zmniejszyło się o 2,3% w porównaniu z końcem 2017 r. Kwota zaciągniętych przez członków pożyczek wyniosła przeciętnie

Kalendarium ISBnews

czerwcu 2019 roku   PIĄTEK, 19 lipca --Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: GUS opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku   PONIEDZIAŁEK, 22 lipca --MF poda zadłużenie SP za maj --10:00: GUS opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

pożyczkowych budżetu państwa (dług Skarbu Państwa stanowi ponad 85% długu sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz tempa wzrostu PKB. "Zmiany długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Kalendarium ISBnews

finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw   PIĄTEK, 21 czerwca --MF poda zadłużenie Skarbu Państwa za IV --10:00: GUS opublikuje dane o produkcji sprzedanej przemysłu i PPI za maj --10:00: GUS opublikuje dane o wynikach finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2018 r

KRD: Zaległości finansowe branży metalowej wynoszą ok. 135 mln zł

(bez hut oraz firm produkujących maszyny i urządzenia). Każde z nich ma do oddania średnio 35 371 zł, a ich łączny dług wynosi prawie 135 mln zł. To dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że zaledwie 5 lat temu było to 46,4 mln zł, a przeciętne zadłużenie wynosiło 21 843 zł. W rejestrze widniało wtedy

Kalendarium ISBnews

finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw   PIATEK, 21 czerwca --MF poda zadłużenie Skarbu Państwa za IV --10:00: GUS opublikuje dane o produkcji sprzedanej przemysłu i PPI za maj --10:00: GUS opublikuje dane o wynikach finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2018 r

Mamy rekord zadłużenia. Jeszcze nigdy nie daliśmy tak zarobić bankom i deweloperom

Mamy rekord zadłużenia. Jeszcze nigdy nie daliśmy tak zarobić bankom i deweloperom

również rekord. W ciągu roku suma ta wzrosła niemal o 7 proc. Dla porównania: we wspomnianym 2008 r. było to 192,612 mld zł. Mimo spowolnienia związanego z kryzysem zadłużenie w hipotekach ciągle rosło. Z jednym wyjątkiem: w 2017 r. wartość kredytów mieszkaniowych spadła o mniej więcej 5 mld. Ale w

KRD: Branża HoReCa miała 242 mln zł zaległości na początku kwietnia

zadłużeniem - na początku kwietnia było to 242 mln zł zaległości, jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). W liczbach tych nie odbija się jeszcze wpływ koronawirusa. "W bazie danych KRD figuruje obecnie 10 742 hoteli, restauracji i firm cateringowych. Ich średnie zadłużenie to 22 522

BIG InfoMonitor/BIK: Kwota zaległości wzrosła do 78,7 mld zł w III kw.

Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych w partnerstwie z BIG InfoMonitor. "Na koniec września łączna wartość zadłużenia Polaków, po wzroście o 2,7%, wyniosła niemal 78,69 mld zł, a liczba dłużników zbliża się do 2,83 mln osób (2 826 797, po zmianie o 1,1%)"

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

się pojawią, są dużo wyższe niż przeciętnie w gospodarce. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, 3,8%, czyli 1 443 firm rolniczych ma problem z terminowym spłacaniem swojego zadłużenia (dane za pierwsze półrocze 2019 roku). Na tle całej gospodarki

KRD: Zaległości firm - multidłużników wynoszą 1,3 mld zł

3 kontrahentów mają im do oddania łącznie 1,3 mld zł. Takich przedsiębiorstw jest 18 181. Grono ich wierzycieli jest liczne, bo razem to 8 382 firmy. Multidłużnicy z 3 wierzycielami mają ponad dwukrotnie wyższe średnie zadłużenie niż przeciętne zaległości wszystkich firm wpisanych do KRD. Ci

Zadłużenie przemysłu gwałtownie rośnie. Przedsiębiorcy z tej branży są winni kontrahentom niemal miliard złotych

Każda zadłużona firma z sektora przemysłowego ma do oddania swoim wierzycielom średnio 38 tys. zł. Rekordzistą jest producent maszyn z Dolnego Śląska, który do KRD został dopisany za aż 143 niezapłacone zobowiązania na łączną kwotę ponad 18 mln zł. 42 proc. kwoty zadłużenia (410 mln zł), jakie

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

431 011 kredytów mieszkaniowych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł natomiast 459,5 mld zł. Oznacza to, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku łączna wartość zadłużenia wzrosła o 3,7%, czyli nominalnie o 16,38 mld zł

Kalendarium ISBnews

:00: GUS opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku --11:00: Konferencja prasowa PKN Orlen, prezentująca skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2019 r.   PONIEDZIAŁEK, 22 lipca --MF poda zadłużenie SP za maj --10:00: GUS opublikuje koniunkturę w

KRD/ PIH: Zadłużenie przedsiębiorstw handlowych wzrosło do 2,27 mld zł

ogólnopolskiej przeciętny dłużnik ma około 4 przeterminowanych zobowiązań i wydaje się, że problem ten będzie narastać.  "Łączne długi wobec firm działających w tym obszarze wynoszą 899 161 534,69 zł - to ok. 39,6% ich całkowitego zadłużenia. Co istotne, wśród najważniejszych kategorii dłużników są

Kalendarium ISBnews

średnich przedsiębiorstw    PIĄTEK, 21 czerwca --MF poda zadłużenie Skarbu Państwa za IV --10:00: GUS opublikuje dane o produkcji sprzedanej przemysłu i PPI za maj --10:00: GUS opublikuje dane o wynikach finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2018 r. --10:00: GUS opublikuje

KRD: Emeryci mają prawie 3,2 mld zł długów, kwota ta będzie rosła

. Niezapłacone w terminie zobowiązania wobec banków i firm pożyczkowych stanowią ponad 20%. Dwukrotnie większe jest zadłużenie wobec funduszy sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych. To najczęściej także długi wobec kredytodawców, z tym, że sprzedane wtórnym wierzycielom. Emeryci nie płacą również rachunków za

Fitch potwierdził rating AAA(pol) Warszawy ze stabilną perspektywą

emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu. "Potwierdzenie ratingu odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący wyników operacyjnych miasta oraz wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę bogatą i zróżnicowaną gospodarkę

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

Konsultacja prawna: adwokat Marzena Świeczkowska-Wójcikowska W spiralę zadłużenia łatwo wpaść. Trudniej się z niej wydostać. Tym bardziej że większość chwilówek jest drakońsko droga – od kilkuset do nawet 2 tys. proc. rocznie! Firmy pożyczkowe bronią się, że nikt nie pożycza u nich na rok lub

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

gospodarstw domowych, na który składają się różne formy zadłużenia, obejmuje 40,5% gospodarstw domowych i stanowi w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego relatywnie niewielkie obciążenie jego majątku (10 tys. zł). W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco

BIG InfoMonitor: Zaległości wobec dostawców usług TV wzrosły do ponad 143 mln zł

BIG InfoMonitor, poza niepłacącymi rachunków za telewizję kablową i satelitarną konsumentami, są także firmy. Ich łączne zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 2,7 mln zł. Nie płaci 626 firm, ale liczba ta w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 119 przedsiębiorstw, natomiast w przypadku konsumentów

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

;] ponieważ relacja długu do PKB nie powinna przekroczyć 55% zgodnie z ustawą, a 60% zgodnie z konstytucją. Obecnie do tego ostatniego brakuje nam zaledwie 12 pkt. proc.[…] Zadłużenie państwa to ponad bilion złotych, wobec spadku PKB o 4,3%, jak szacuje Komisja Europejska - przekroczenie tych progów

BIG InfoMonitor: Zaległości branży handlowej wynoszą ponad 7,4 mld zł

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Przeterminowane zadłużenie branży handlowej wobec kontrahentów i banków wynosi ponad 7,4 mld zł, wynika z raportu Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor "Handel w obliczu wyzwań". Jest to najwyższy wynik ze wszystkich sektorów gospodarki. Tylko w ostatnim

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym zmaga się co dziesiąte przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe, wynika z raportu "Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych", przygotowanego przez BIG

KNF: Silny wzrost cen nieruchom. grozi nadmiernym zadłużeniem (aktual.)

jednak mieć na uwadze, że silne wzrosty cen mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia części gospodarstw domowych, jak też do wykluczenia z rynku nieruchomości części gospodarstw domowych o niskich lub przeciętnych dochodach" - czytamy dalej. W 2018 r. odnotowano poprawę struktury portfela

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

niższe pensje, kiedy pracowały. O ile w całej populacji stanowią ok. jednej trzeciej dłużników, to wśród emerytów aż 62 proc. Zanim weźmiemy pożyczkę Kobiety mają przeciętnie do oddania 15,3 tys. zł, podczas gdy średnie zadłużenie mężczyzn to 16,1 tys. zł. Przedstawiciele firmy Kaczmarski Inkasso radzą

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł plus 40,9 mln zł w 2017 r.

finansowych (o 180%), podano także. Zadłużenie członków kas w końcu 2017 r. wyniosło 6 044 mln zł i zmniejszyło się o 3,5% w porównaniu z końcem 2016 r., wynosząc przeciętnie 177,8 mln zł na jedną kasę. "W 2017 r. zawarto 317 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 402 tys. w roku poprzedzającym

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły o 1,2 mld zł w IV -V do 81 mld zł

2020 roku wyniosła 80 972 118 723 zł. Zadłużenie mieszkańców Polski w ciągu dwóch miesięcy (kwiecień i maj) bieżącego roku wzrosło o ponad 1,2 mld zł. Wartość długów z tytułu niespłacanych rachunków o 273 147 286 zł (0,6%), zaś nieregulowanych w 

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76,65 mld zł po II kw. 2019

porównywalnie, niespłacanych w terminie rachunków o 283 926 695 zł (0,7%) do 41,2 mld zł, zaś zaległych kredytów o 352 167 570 zł (1%) do 35,4 mld zł. Zadłużenie mieszkańców Polski w ciągu II kw. bieżącego roku rosło wolniej, niż to miało miejsce w poprzednich dwóch kwartałach (czyli w IV kw. 2018 roku i I kw

CFG z grupy PlayWay planuje premierę 'House Flipper City' na IV kw. 2020 r.

akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań. Na mocy porozumienia stron, CFG zadeklarowało jednorazową spłatę ok. 50% zadłużenia - tj. 3 mln zł. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 r

Zadłużenie Polaków wzrosło w 2012 r. o 3,9 mld zł

zadłużenie przypadające na jednego dłużnika. Wzrost ten wyniósł 345 złotych i obecnie przeciętne zaległości wynoszą 16,9 tys. zł. Niestety, w związku z rosnącym bezrobociem eksperci przewidują ponowny gwałtowny przyrost zobowiązań. - Jeżeli sytuacja gospodarcza nie będzie się poprawiać w ciągu najbliższych

BIG InfoMonitor: Telekomy czekają na 1,3 mld zł zaległości od konsumentów i firm

Opolszczyznę, wskazano również. "Średnia wartość zadłużenia telekomunikacyjnego przypadająca na jedną osobę i firmę wynosi obecnie 3 584 zł i jest o 309 zł wyższa niż przed rokiem. Najwyższą średnią zaległość mają klienci telekomów z Mazowsza i Małopolski - odpowiednio 4 560 zł i 4 174 zł

Rośnie suma niespłaconych długów. Już ponad 34 mld zł

- Podobny wzrost przewidujemy w najbliższym czasie. Co trzy miesiące niespłacane zadłużenie będzie rosło o 1,5-2 mld zł - mówi Mariusz Hildebrand, prezes Biura Informacji Gospodarczej "InfoMonitor". Kryzysowe miesiące tego roku nie przełożyły się jednak na wzrost liczby dłużników, którzy

Seniorzy w pętli zadłużenia. Gdy chcą "pożyć lepiej" lub pojawiają się kłopoty ze zdrowiem, biorą kolejne pożyczki

760 zł miesięcznie raty kredytu. Ponieważ bank nie chciał rozłożyć zadłużenia na więcej rat, a spółdzielnia mieszkaniowa zaczęła naciskać na spłatę zadłużenia, ratowali się pożyczkami w SKOK-ach i Providencie. Dziś mają na głowie komornika, zajęte emerytury, a spółdzielnia straszy eksmisją. - Nie wiem

Kapitalizm wymknął się spod kontroli? To czas, by wyzerować licznik długu i odebrać rynkom finansowym hegemonię

; teorii makroekonomicznych. Nie brakuje ekonomistów, którzy twierdzą, że trzeba puścić lejce polityki fiskalnej, gdyż arbitralne limity deficytu i zadłużenia to relikt przeszłości. Ich zdaniem zarządzanie długiem powinno być elastyczne, tj. zsynchronizowane z cyklem koniunkturalnym, i dopóki stopa wzrostu

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

odzysku - mogłoby też pośrednio poprawić warunki cenowe kredytów i depozytów oferowanych przez banki przeciętnemu Kowalskiemu. Zwiększony dostęp do źródeł informacji publicznej to także większa ochrona samych dłużników przed popadaniem w spiralę zadłużenia" - podsumował prezes ZPF. (ISBnews)

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76 mld zł po I kw. 2019

. Zadłużenie mieszkańców Polski w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku rosło w mniejszym stopniu, niż to miało miejsce w ostatnim kwartale 2018 r. (o 2,4 mld zł), ale bardziej niż na początku zeszłego roku, gdy było to 1,24 mld zł. Wartość długów z tytułu niespłacanych rachunków wzrosła o 1 015

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

posiada 37% całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20% najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1%) całego majątku gospodarstw domowych" - podano także. Różne formy zadłużenia dotyczą 37% gospodarstw domowych i stanowią obciążenie jego majątku w wysokości 10

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

jest pozytywnym zjawiskiem. Pozwala bowiem zakładać, iż z wyprzedzeniem zareagują one na zmiany w strukturze budżetów domowych, unikając poważnych konsekwencji, na przykład nadmiernego zadłużenia" - ocenił doradca KPF ds. ekonomicznych Mirosław A. Bieszki. "Może to jednocześnie generować

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. włączenia KHW do PGG

podkreśla, że połączenie było konieczne. Suma zadłużenia Holdingu przekroczyła 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji. "Strona finansowa (banki) zgodzi się na zmianę warunków spłaty zadłużenia jedynie po włączeniu KHW do PGG. Zdaniem banków, tylko to da gwarancję

KRD: Ponad 75% Polaków przynajmniej raz wzięło kredyt lub pożyczkę

uregulować. 37% woli zaczekać z zakupem, żeby zebrać potrzebną kwotę i nie zadłużać się. Co piąty Polak uważa, że kredyty są wręcz niebezpieczne, bo korzystając z nich, łatwo wpaść w pętlę zadłużenia, wskazano także. "Badanie pokazuje, że Polacy mają mieszane uczucia wobec pożyczania. Dominują opinie

KRD: 7 na 10 Polaków uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie

obciążeń finansowych Polaków. Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że koszty życia w Polsce są wysokie i jeśli comiesięczne opłaty nie są dokonywane w sposób regularny, a nowe zobowiązania zaciągane mało rozsądnie, może doprowadzić to do pojawienia się zadłużenia, i to niemałego. Żeby zobrazować sytuację

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek; odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.; jak również zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące. Wnioski można składać drogą

Ile pieniędzy mają emeryci i na co je wydają? Jakie mają mieszkania i jak wyposażone?

świadczenia zajął komornik i że ZUS ma w tej sytuacji związane ręce, bo ma obowiązek zrealizować wniosek komornika – tłumaczy Małgorzata Korba z ZUS w Lublinie. Aktualne zadłużenie 237 tys. emerytów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekracza 3,11 mld zł. Większość długu przypada na osoby mające

Jak ratować gospodarkę: Beylin sugeruje bail-in

przekonania, że takie recepty rozjeżdżają i społeczeństwa, i demokracje. Taką ewolucję światopoglądową Tusk przeszedł kilka lat temu. Unia przechodzi ją teraz". Gdyby Marek Beylin pilniej się przyjrzał statystykom Eurostatu, to zauważyłby, że przeciętne zadłużenie krajów Unii wzrosło z niespełna 80 proc

KRD/OIGPM: Branża meblarska jest winna wierzycielom 108,6 mln zł

), wielkopolskim (564) i śląskim (433), podano również. "Przeciętne zadłużenie firmy meblarskiej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Długów to 25,5 tys. zł. Jednak są wśród nich rekordziści z długami przekraczającymi milion zł" - czytamy dalej. W sumie branża meblarska jest winna wierzycielom 108,6

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

Polski – średnio duże firmy powinny mu przesłać 151 druków rocznie. NBP pyta np. o oszczędności i zadłużenie w obcych walutach, udziały w zagranicznych podmiotach, udział zagranicznego kapitału we własnym kapitale zakładowym czy wartość wyemitowanych obligacji na zagranicznych rynkach. Swoje

Fitch podtrzymał ratingi Warszawy na poziomie AAA(pol), perspektywa stabilna

zabezpiecza obsługę zadłużenia, oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Rating uwzględnia także oczekiwany wzrost zobowiązań bezpośrednich i pośrednich miasta związanych z nowymi inwestycjami" - czytamy w komunikacie. Rating odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w latach 2017

Expander: Wzór w ustawie frankowej zawyża wartość spreadu

300 tys. zł został wypłacony przez bank po kursie kupna wynoszącym 2,40 zł. Zadłużenie wyniesie więc 125 tys. franków. W tym samym dniu kursy NBP wynosiły: średni 2,50 zł, kupna 2,48 zł, sprzedaży 2,52 zł. Gdyby więc bank w ogóle nie stosował spreadów i wykorzystał do przeliczeń kurs średni NBP, to

BIG InfoMonitor: Zaległości firm targowych wzrosły w ciągu roku do 64,1 mln zł

ma co 11. przedsiębiorca" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. Średnie przeterminowane zadłużenie firmy handlującej na bazarze, licząc łącznie kredyty i faktury, wynosi 20 644 zł. Zdecydowanie większe kwoty dotyczą samych zaległości

Jest poniedziałek 22 maja. Od dziś już nie pracujesz na kredyt hipoteczny

Banku Polskiego pokazują koszty kredytów i łączne zadłużenie Polaków (w złotych i walutach obcych). Na tej podstawie analitycy Open Finance oszacowali, że saldo przeciętnego kredytu hipotecznego na koniec 2016 r. wynosiło 160 tys. zł (kredyt złotowy) i 266 tys. zł (walutowy). Przeciętne oprocentowanie

BIG Info Monitor/BIK: Prawie 2,4 mld zł zaległości przybyło w III kw. br.

między wielkością zadłużenia mieszkańców w poszczególnych obszarach kraju. W pięciu województwach średnia zaległość przypadająca na osobę przewyższa średnią krajową. Są to Mazowsze (35 887 zł), Małopolska i Zachodniopomorskie - w obu po 28 187 zł, następnie Pomorze (26 

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł minus 139,7 mln zł w 2016 r.

finansowych o 68,8%, na co znaczny wpływ miał spadek pozostałych kosztów operacji finansowych (o 66,4%), podano także. Stan zadłużenia członków kas w końcu 2016 r. wyniósł 6 262 mln zł i zmniejszył się o 3,8% w porównaniu z końcem 2015 r., wynosząc przeciętnie 156,6 mln zł na jedną kasę. "W 2016 r

ING: Oszczędności Polaków wzrosły o 24 pkt proc r/r w 2016 r. doganiając Europę

wartość oszczędności na poziomie ponad 12 pensji netto wyniósł w badaniu 16% w przypadku Polski i 20% przeciętnie w Europie. Połowa Polaków (48%) deklaruje, że nie jest zadłużona (nie uwzględniając kredytów hipotecznych). Posiadanie kredytu konsumpcyjnego w banku deklaruje co piąta osoba (21%) - odsetek

Gorenje zakłada 1,315 mld euro przychodów i 13,1 mln euro zysku w 2017 r.

, jak również małych urządzeń gospodarstwa domowego. Dzięki dobremu zarządzaniu finansowemu obniżone zostało zadłużenie względne Grupy Gorenje. Wzrost przychodów i rentowności przewidziany jest również w roku 2017" - czytamy w komunikacie. "W drugim roku nowego okresu strategicznego w Grupie

Emeryci są najbardziej rzetelną grupą dłużników

Polacy mieli w II kw. 21,97 mld zł zaległych długów. To o 82 proc. więcej niż rok wcześniej. Co więcej, rośnie wysokość zadłużenia. W tej chwili przeciętny dłużnik ma kredyt na 11,4 tys zł. To o 8,8 proc więcej niż w I kwartale. Przeciętnie niewiele ponad 5 proc. Polaków nie spłaca długów w

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

niewypłacalności dłużnika będzie badana przez sąd dopiero po ogłoszeniu upadłości – na drugim etapie postępowania (z udziałem syndyka). Spłata albo umorzenie długu Czy to oznacza, że osoby, które przez własne zaniedbania wpadły w pętlę zadłużenia, mają być tak samo traktowane jak Polacy, którzy stali się

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 5,25 mld zł w II kwartale

wyniosła na koniec czerwca 1 191 797 osób. W przypadku dłużników pozakredytowych mowa jest o wzroście o 52 190 osób, czyli 4,1% do 2 103 490, podano również. "Średnia wartość zadłużenia przypadająca na jednego niesolidnego dłużnika w kraju zyskała od poprzedniego

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

intensywnych zakupów [pakietów długów do windykacji] i zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, w którym musimy skupić się na optymalizacji naszej działalności. Poprawić strukturę bilansu, zmniejszyć zadłużenie. Duże zakupy powodują wzrost kosztów, a to także jest element, nad którym obecnie pracujemy – nad

KRD/KPF: 85% firm ma trudności z odzyskaniem długów od kontrahentów

płatnościami można zauważyć gołym okiem w zadłużeniu tej branży. W Krajowym Rejestrze Długów notowanych jest blisko 61 tys. przedsiębiorstw budowlanych, które mają już łącznie prawie 263 tys. niezapłaconych faktur. Całkowite zadłużenie tej branży wynosi 2,21 mld zł. Te mało optymistyczne prognozy

Zamieniać franki na złote?

Politycy chcą umożliwić frankowiczom wyrwanie się z pułapki zadłużenia. Dzięki temu nie będą siedzieć na frankowej bombie, obawiając się, że za dwa lata frank podrożeje do 6 zł. Nie będą też już uwięzieni w kredytowanych mieszkaniach i domach. Do tej pory nie mogli sprzedać nieruchomości, bo w

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

koniunktury na świecie oraz u naszych sąsiadów szczególnie w Niemczech. Wzrost inflacji, już się ujawnił. Ceny energii hamowane, w obecnym roku wpłyną na wzrost cen innych czynników. Wzrost inflacji i stóp procentowych wpłynie na wzrost kosztów obsługi zadłużenia" - powiedział Derdziuk podczas debaty

Jaka waloryzacja emerytur w 2021? Rząd wycofał się z obietnic

– wzrośnie o 85,01 zł; średnia emerytura pomostowa – 3084 zł – wzrośnie o 118,42 zł; przeciętne świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – 2385 zł – wzrośnie o 91,58 zł. Wszystkie kwoty w tekście brutto. Dodatki. Jaka waloryzacja w 2021? Waloryzowane o 3,84 proc. będą

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wobec sądów wzrosły do 608 mln zł w 2019 r.

zadłużenie na osobę - 11 388 zł. Najmniej sądowych dłużników pochodzi z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego" - czytamy dalej. Jeśli chodzi o miasta, rekord pod względem zaległości należy do Siedlec - ponad 77 mln zł,  Słupska - prawie 49 mln zł oraz Warszawy - ponad

Sejm przyjął ustawę o pomocy frankowiczom. Korzystniejsza dla klientów

zadecydują senatorowie. Na czym polega ten pomysł? Zgodnie z ustawą bank wyliczy różnicę pomiędzy obecnym zadłużeniem a hipotetycznym, gdyby klienci przed laty wzięli kredyt w złotych. Sejm przyjął poprawkę SLD, dzięki której bank umorzy aż 90 proc. tej kwoty. Resztę (czyli zaledwie 10 proc.) zamieni na

Przegląd prasy

. 2018 r. --Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku mieszkalnego za 51,57 mln zł --PSE: Aukcja obowiązków mocowych na 2021 zakończyła się z ceną 240,32 zł/kW/rok --M. Gadomski ma zgodę KNF na powołanie do zarządu Pekao Bank Hipoteczny --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do

C&W: Transakcje na rynku nieruchomości w Polsce wzrosły do 4,8 mld euro w 2017r.

nabywana przez obecnych właścicieli w latach sprzed kryzysu, na "górce cenowej", ze stosunkowo wysokim wskaźnikiem zadłużenia, sięgającym nawet 90% wartości rynkowej i z minimalną spłatą nawet na poziomie 1-2% rocznie. Obecnie, pomimo upływu 10 lat, zdarza się, że wskaźnik zadłużenia dla tych

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w II kw. 2016 r. była dobra

wysokimi zobowiązaniami w relacji do aktywów, pozostało niewielkie. "Jednocześnie, w II kw. nadal rosło zadłużenie przedsiębiorstw, wynikające przede wszystkim z potrzeb inwestycyjnych. W badanym kwartale obniżyła się dynamika zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów oraz pożyczek. Mimo

ING: Tylko 43% Polaków ma oszczędności, program 500+ może ten odsetek zwiększyć

ten nie odbiega bardzo od średniej dla badanych państw, zaś jego wysokość nie zmieniła się od zeszłego roku. Przeciętnie w Europie zadłużona jest co druga osoba. Najmniej zadłużeni są Holendrzy (69% deklaruje brak zadłużenia), najbardziej mieszkańcy Turcji (25% deklaruje brak długów). Pytanie

BIG InfoMonitor: Długi alimentacyjne przekroczyły 8 mld zł

22,3 tys. zł, wobec 30,9 tys. zł ogółem" - czytamy również. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (ISBnews)  

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

emeryta. Rząd chce przed wyborami przyznać dodatki emerytom i rencistom. Wypłata przed świętami Czy można negocjować z komornikiem Zadłużony emeryt może podjąć negocjacje z wierzycielem i ustalić warunki dalszej spłaty długu. – Najczęściej to rozłożenie zadłużenia na raty lub zwolnienie jakiegoś

Oszczędzamy na 500 plus, ale też więcej pożyczamy i niechętnie spłacamy długi

hipotecznych). To zaledwie o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wciąż jednak Polacy zaciągają długi częściej niż mieszkańcy innych europejskich krajów. Pocieszające jest to, że w ostatnich latach spada również zadłużenie na kartach kredytowych i rachunkach bieżących. W sumie wysokość tego zadłużenia w ujęciu

Wybory na wyspach jeszcze w czerwcu

funt utrzymuje ten poziom. Problemy Grecji W Grecji czekają na zmianę prawa dotyczącego regulacji zadłużenia. Problemem ma podobno dotyczyć nawet 200 000 przedsiębiorstw. Ze względu na nieuregulowane zobowiązania grozi im bankructwo. Istotnym problemem, z którym ma walczyć zapowiadana jeszcze na

KPF/IRG SGH: 28% Polaków uważa wysokie oprocentowanie za barierę dla kredytów

- tych pozytywnych, ale głównie negatywnych o zadłużeniach konsumenckich w Biurach Informacji Gospodarczej" - stwierdził prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. W dalszej kolejności czynnikiem ograniczającym dostęp do kredytu, zdaniem gospodarstw domowych jest brak zrozumienia w

BIG InfoMonitor: Wartość zaległych długów Polaków wzrosła do 74 mld zł w 2018 r.

, o 6,8 mld zł więcej niż rok wcześniej, podał BIG InfoMonitor.  "Jak wynika z kolejnej edycji 'InfoDługu - Ogólnopolskiego Raportu o Zaległym Zadłużeniu i Niesolidnych Dłużnikach', [...] Indeks Zaległych Płatności Polaków wynosi 88,1 punktów, a to oznacza, że niemal 9 na 100 dorosłych

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł minus 164 mln zł w 2015 r.

. odnotowano spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 38,5%, na co znaczny wpływ miał spadek odpisów z tytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek i innych aktywów (o 41,7%), podano także. Stan zadłużenia członków kas w końcu 2015 r. wyniósł 6 508 mln zł i zmniejszył się o 10,5% w porównaniu z końcem

Jak Ministerstwo Finansów chce pomóc kredytobiorcom

umorzyć część zadłużenia, rezygnując z podatku od tej kwoty. Chodzi o to, aby z objęć bankowych windykatorów dłużnicy nie wpadali w objęcia poborców podatkowych. Umorzenie bardziej się opłaca Szczególnie te banki, które "uszczęśliwiły" swoich klientów kredytami we frankach szwajcarskich, we

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 1,24 mld zł w I kw. br.

691 458. Liczba ta jest mniejsza niż łączna suma dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, ponieważ 553 599 osób (20,6%) ma jednocześnie źle obsługiwane długi kredytowe i pozakredytowe" - czytamy dalej. Średnia wartość zadłużenia przypadająca na jednego niesolidnego dłużnika w kraju wynosi 24 423 zł

KRD: Liczba firm obawiających się wzrostu problemu długów spadła do 20,5%

, ponieważ aż w 68% spraw przekazanych do obsługi kończy się spłatą zadłużenia. A w przypadku długów nie starszych niż 90 dni odsetek ten sięga nawet 85%" - powiedział Kostecki. O ile w poprzedniej edycji badania co czwarte przedsiębiorstwo (26%) prognozowało, że problem z nieterminowym regulowaniem

BIK: Liczba kart kredytowych wydanych w I kw. spadła o 1,5% r/r do 253 tys.

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Klienci, którzy aktywnie korzystają z przyznanych limitów i prawidłowo obsługują zadłużenie, posiadają natomiast limity na kartach kredytowych średnio o 30% wyższe niż limity na nowo wydawanych kartach kredytowych" - czytamy w komunikacie

Zamożni i Ukraińcy - Bank Pekao walczy o nowych klientów. Co daje w zamian?

klient nie zapłaci też odsetek za zadłużenie na karcie kredytowej. Do konta dostanie bogaty pakiet ubezpieczeń assistance, który obejmuje również polisę turystyczną. Nowi klienci będą mogli założyć na pół roku lokatę do 100 tys. zł, oprocentowaną na 3 proc. Dodatkowo klienci VIP Banku Pekao nie zapłacą

Bank Millennium i trzy nowe propozycje dla frankowiczów. Warte uwagi?

korzystał z preferencyjnej marży "złotowej". Rozwiązanie numer dwa: przewalutowanie połowy kredytu na obecnych warunkach rynkowych z obietnicą obniżki oprocentowania po przewalutowaniu o 0,2 punktu procentowego. A więc: "miękka" wersja wariantu poprzedniego dotycząca połowy zadłużenia

Kolejny kraj rozprawia się z frankami

rat oraz obecnego poziomu zadłużenia z sytuacją, w której od początku byłby to kredyt w euro o stałym oprocentowaniu. Frankowy problem Kredytobiorcy w Czarnogórze mają ten sam problem co nasi - nie tylko gwałtowny wzrost wysokości płaconych rat, ale też podwojenie wartości zadłużenia z tytułu

Kalendarium ISBnews

budowlano-montażowej w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej. Marzec 2015 r. --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2015 r.   WTOREK, 21 kwietnia --09:00: Spotkanie IMC o planach na 2015 --14:00

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 6,4% kw/kw w II kwartale

. kredytów hipotecznych. Wartość nowych umów kredytowych udzielonych w II kwartale 2018 roku - w wysokości prawie 14 mld zł - była najlepszym wynikiem kwartalnym od 2010 roku. Wartość zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyła poziom