zadłużenie portugalii

Leszek Baj, Tomasz Prusek

Czy zadłużona Portugalia podzieli los Grecji?

Czy zadłużona Portugalia podzieli los Grecji?

Portugalia może potrzebować podobnej redukcji długu jak Grecja, aby zdołała go samodzielnie obsługiwać, i kolejnego pakietu pomocowego idącego w dziesiątki miliardów euro.

W krajach południowej Europy zaognia się kryzys

Znowu zaognia się kryzys w krajach południowej Europy. Zadłużona ponad miarę Portugalia odmawia poddania się dalszym oszczędnościom, traci rząd i staje wobec konieczności poproszenia o pomoc UE. Tymczasem hiszpańskie banki wpadają w coraz większe tarapaty i coraz bardziej tracą wiarygodność

Sytuacja Portugalii jest znacznie lepsza niż Grecji

Portugalia odczuła presję rynków w ubiegłym tygodniu, budząc niepokój, że może stać się kolejnym krajem strefy euro, który załamie się pod ciężarem własnego zadłużenia.

Poranny komentarz rynkowy – Chiny zainteresowane europejskim długiem

Chiny a sprawa europejskaEmisja przez EFSF obligacji przeznaczonych na ratowanie Portugalii zaplanowana jest na połowę czerwca. Zainteresowanie nią Chin nie jest niczym nadzwyczajnym. Już wcześniej Pekin nie tylko składał podobne deklaracje, ale brał również aktywny udział w aukcjach długów krajów

Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku

zadłużenie banku z tytułu obligacji wynosi 1,78 mld zł wg wartości nominalnej (w tym 1,53 mld zł wyemitowanych w ramach ww. trzeciego programu). Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

bez znaczącego przyspieszenia wzrostu PKB będzie rósł teoretycznie w nieskończoność. Dotyczy to między innymi Japonii, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii. Grecja, Irlandia i Niemcy mają szansę w ciągu pięciu lat zmniejszyć poziom zadłużenia w stosunku do PKB, o ile utrzymają obecne

BFF BG: Finansowanie opieki zdrowotnej powinno rosnąć o min. 500 mln zł rocznie

Polska (2,7 mld euro). Jednak porównując wartości per capita, Włochy mają nadal najwyższe zadłużenie, ale za nimi plasują się mniejsze kraje, takie jak Chorwacja i Portugalia, podczas gdy Polska i Grecja mają stosunkowo najmniejszy poziom zadłużenia finansowego. Wysoki dług zaciągnięty przez

Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł 

przez SG (w tym zadłużenie podporządkowane wobec SG) zostanie spłacone lub zrefinansowane przez Euro Bank lub Bank Millennium w całości (a w odniesieniu do zadłużenia podporządkowanego wobec SG, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód KNF w tym względzie)" - podano także.  Po przeprowadzeniu

Ciech złoży ofertę zakupu SAPEC - Agro i Trade Corporation International

finansowania dłużnego, które zostanie udostępnione zgodnie z treścią porozumienia oraz ze środków własnych, zaznaczono w komunikacie. "W związku z szacowaną wartością potencjalnej transakcji, zarząd emitenta ocenia, iż w przypadku jej realizacji oraz zaciągnięcia w tym celu ww. dodatkowego zadłużenia

Przegląd prasy

% pracodawców zmieniło tegoroczne plany dot. podwyżek - 21% nie zwiększy płac, a 19% chce odroczyć tę decyzję na później Gazeta Wyborcza --Janus Henderson: W tym roku z powodu pandemii koronawirusa zadłużenie netto 900 największych firm świata wzrośnie o rekordowe 12%, czyli o bilion USD ISBnews

Jak ratować gospodarkę: Beylin sugeruje bail-in

. PKB w roku 2010 do 87,1 proc. w 2013 r. W tym czasie zadłużenie strefy euro wzrosło z 85,5 do 92,6 proc., a rządzonej przez socjalistów Francji - z 82,7 do 93,5 proc. Zadłużenie najbardziej zadłużonych - Grecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii - rośnie cały czas, rok po roku. O jakie więc cięcia wydatków

Chiny: Chcemy pomóc zadłużonej Europie

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że po upadku rządu w Lizbonie Chiny nadal są zainteresowane współpracą z Portugalią i chcą rozwijać wszechstronne i strategiczne relacje między państwami. - Chiński rząd z uwagą podchodzi do problemów z zadłużeniem strefy euro i podjął kroki

PBKM nie wyklucza emisji akcji w celu finasowania kolejnych akwizycji

. z zadłużeniem na poziomie 74,8 mln zł (wobec 12,6 mln zł w 2017 r.), w tym 16,5 mln zł (wobec 6,8 mln zł rok wcześniej) to dług krótkoterminowy. Dług posłużył głównie realizacji akwizycji Stemlabu oraz Famicord Suisse. Wskaźnik długu do EBITDA wyniósł 1,3 x na koniec 2018 r.  Po

WSJ: Portugalia może potrzebować drugiej pożyczki ratunkowej

WSJ: Portugalia może potrzebować drugiej pożyczki ratunkowej

W maju 2011 r. ministrowie finansów strefy euro zdecydowali, że pogrążona w kryzysie zadłużenia Portugalia otrzyma pomoc wysokości 78 mld euro. Poul Thomsen z MFW negocjujący warunki pakietu pomocowego na konferencji prasowej w Lizbonie mówił, że jego zdaniem "to program ambitny, ale konieczny

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

), h) relatywnie niskie zadłużenie publiczne (ok. 47% PKB w Polsce w porównaniu do 93% w strefie euro, 104% w USA), i) obecny budżet Unii Europejskiej (2014-2020) na poziomie zbliżonym do poprzedniego (ok. 70 mld euro). Z kolei czynniki negatywne dla rynku akcji w ocenie zarządzających Legg Mason

Goldman Sachs wieszczy trzecią falę kryzysu

doprowadziło do zapaści na rynku finansowym i w końcu do upadku banku Lehman Brothers. W rezultacie wiele krajów w latach 2008-09 wpadło w recesję. Druga odsłona zaczęła się w Europie, w której doszło do kryzysu zadłużenia państw strefy euro. W rezultacie Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

. Europejski Bank Centralny uznał niedawno rosnącą wartość niespłacanych terminowo kredytów za drugie po geopolityce zagrożenie dla sektora finansowego na Starym Kontynencie, a zadłużenie konsumentów nadal rośnie. Jednocześnie europejski rynek obrotu i odzyskiwania wierzytelności przedstawia bardzo

Mario Draghi trzęsie rynkiem. Portugalia w tarapatach

na niechlubnym podium najbardziej zadłużonych państw europejskich z wynikiem niemal 130% PKB zadłużenia. Co gorsze jak wzrosną koszty obsługi tego długu to ograniczanie tego parametru będzie jeszcze trudniejsze. Jak będą reagować waluty na ewentualną obniżkę? Inwestorzy widzą co się od lat dzieje na

Debata bez wpływu na złotego

całkowity zysk sektora bankowego w Polsce. Jest on istotnie niższy niż wydatki, które ma sfinansować. Jak na debatę zareagował złoty? Nie było niemal żadnej reakcji. Delikatnie się umocnił, ale to bardziej dlatego, że inwestorzy wycenili ryzyko dużej niespodzianki.Zmienia się struktura zadłużenia Polski

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w X

wyłączony z analizy jako państwo, które nie finansuje zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję instrumentów dłużnych na rynkach finansowych. W związku z nałożoną na Polskę procedurą nadmiernego deficytu nie jest wypełnione kryterium fiskalne. "Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że

Media donoszą, że Grecja jednak rozważa restrukturyzację długu

fiskalne rozpoczęły w ubiegłym roku kryzys zadłużenia w strefie euro, dostała od MFW i UE 110 mld euro pożyczki. Inwestorzy są prawie pewni, że Grecja zmieni warunki spłaty zadłużenia: wczoraj koszt ubezpieczenia przed niewypłacalnością Grecji osiągnął najwyższą wartość w historii kontrakt CDS osiągnął

Grecja straszy Portugalię: będziecie kolejną ofiarą

gospodarka i deficyt budżetowy na poziomie 9,4 proc. PKB w ub. r. sprawiają, że Portugalia jest bacznie obserwowana przez innych członków strefy euro. Nadal jednak płaci za pożyczki trzy razy mniej niż Grecja, a jej prognozowane zadłużenie w stosunku PKB to 86 proc., podczas gdy w Grecji jest to 120 proc

Morgan Stanley: Niemcy mogą opuścić strefę euro

Japonii - 200 proc. Analitycy wskazują na to, że wśród głównych "grzeszników" strefy euro, którzy mają największe problemy z poziomem zadłużenia, znajdują się: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Irlandia.

OECD ostrzega Portugalię: Podnieście podatki a odzyskacie zaufanie

wpływ na koszty zadłużenia i rządowych obligacji, które osiągnęły rekordowe poziomy. Jak pisze "FT", stało się tak na skutek rynkowych obaw, czy Portugalia z tak podzieloną sceną polityczną zdoła doprowadzić do dyscypliny finanse publiczne. OECD zakłada, że Portugalia powinna podwyższyć

Obligacje krajów strefy euro biją rekordy. Belgia, Hiszpania, Włochy...

Portugalia prosiły o międzynarodowe pożyczki. Przypomnijmy, że zadłużenie Włoch przekracza 1,8 bln euro i wielokrotnie przewyższa zobowiązania Grecji (360 mld euro), która dopiero co wstrząsnęła rynkami finansowymi. W poprzednich latach Włochy chętnie się zadłużały, bo do maja tego roku koszt obsługi

Przegląd prasy

o 0,8%, na ON o 66,5% w I-VIII wobec średniej 2018 --Obligacje komunalne Zduńskiej Woli zadebiutują w środę na Catalyst --Yareal rozpoczyna budowę osiedla Pozytywny Mokotów na Służewcu --MF: Zadłużenie JST wzrosło o 1,3% kw/kw do 76,45 mld zł na koniec II kw. --CFG z Grupy PlayWay skupi się

Szef Biedronki odchodzi po 15 latach. Jest już następca

Da Silva został szefem Biedronki w 2000 roku. Za jego rządów zadłużona początkowo sieć sklepów zdobyła pozycję lidera. W 2010 roku odszedł, ale wrócił w 2014. Łączył od tamtej pory stanowisko szefa Biedronki, dyrektora operacyjnego całej grupy Jeronimo Martins oraz country managera nadzorującego

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

polskich CFO jest obawa o spadek popytu krajowego (18%) i rosnąca presja cenowa (16%) oraz zmienne prawo gospodarcze (14%). W przypadku Europy Zachodniej niepewność wypływa ze spowolnienia gospodarki Chin, kryzysu migracyjnego, zadłużenia krajów strefy euro, zagrożenia terrorystycznego, a także ryzyka

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w styczniu

oraz Hiszpanii" - czytamy dalej w dokumencie. Cypr pozostawał wyłączony z analizy jako państwo, które nie finansuje zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję instrumentów dłużnych na rynkach finansowych. W związku z nałożoną na Polskę procedurą nadmiernego deficytu nie jest wypełnione

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w XI

referencyjnej, która wyniosła 5,5%. Podstawą do obliczenia wartości referencyjnej były dane z Portugalii oraz Hiszpanii" - napisał także resort. Cypr pozostawał wyłączony z analizy jako państwo, które nie finansuje zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję instrumentów dłużnych na rynkach

B. Millennium chce utrzymać 2-cyfrowy wzrost w detal. kredytach niehipotecznych

. roku bank ograniczył sprzedaż kredytów gotówkowych, uwzględniając tym samym sygnały o nadmiernym zadłużeniu niektórych klientów banków, dochodzące z rynku. Wskazał także, że bank ma podstawy, aby zwiększyć sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych. "W hipotekach chcielibyśmy robić dużo więcej

Politycy chcą znowu oszukać rynek

i wymagają poważnej akcji ratunkowej. Rząd włoski chce im pomóc funduszem wartości 40 mld euro na koszt swoich podatników, lecz to będzie nie tylko złamanie dopiero co przyjętych reguł unii bankowej w UE, ale także spowoduje dalszy wzrost zadłużenia o mniej więcej 2 punkty procentowe. Drugi skutek

Decyzja UE ws. pomocy dla Grecji za kilka dni. Mobius: Nie róbcie tego

Grecji może obecnie zaszkodzić innym krajom strefy euro. - Grecja powinna rozważyć restrukturyzację zadłużenia i zapłacić od 25 do 50 centów za każdego dolara długu oraz obniżyć dług do bardziej zrównoważonego poziomu - uważa Mobius. Jego zdaniem pomoc krajowi w obecnej sytuacji nie ma sensu. Obawy o

Europa albo Putin. Wszystko co musisz wiedzieć o Grecji

1. Czy Grecja wpłaci dzisiaj pieniądze do MFW? Raczej nie. Według źródeł rządowych agencji Reutera, Grecja nie wpłaci dzisiaj (termin mija z końcem czerwca) Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) kolejnej transzy zadłużenia w wysokości 1,6 mld euro. Greccy ministrowie mówili wcześniej

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

księgowe, ukrywające rzeczywiste rozmiary deficytu i długu mogą być przydatne w negocjacjach z urzędnikami unijnymi, ale dług to dług, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie zaksięgowany. Obowiązujący od ponad roku Pakt Fiskalny nie działa, to znaczy nie ograniczył zadłużenia, zwłaszcza krajów strefy

Zmiany legislacyjne dot. kredytów w CHF mogą obniżyć rentowność Banku Millennium

walutowych, w tym do niezwiększania obciążeń (zabezpieczenie, nowe ubezpieczenie) i zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia po stronie klienta (wydłużenie terminu zapadalności, wakacje kredytowe w spłacie rat, okresowe zmniejszenie spread'u walutowego)" - przypomina Millennium. Od początku 2015 roku

Włochy uginają się pod ciężarem długu

Finanse Włoch pogrążają się według identycznego scenariusza jak wcześniej w Irlandii, Portugalii i Grecji. Inwestorzy na światowych giełdach zaczynają się obawiać, czy trzecia do wielkości gospodarka strefy euro spłaci swoje zadłużenie, i wyprzedają obligacje. Ich ceny spadają i rośnie rentowność

Europa tonie w długach

mieszkań. Dług publiczny naszego zachodniego sąsiada wzrósł z 1,6 bln do 2 bln euro. To oznacza, że na każdego Niemca przypada 24 510 euro zadłużenia. Dlatego oszczędności ich nie ominą. Dług publiczny sięgający 80 proc. PKB ma zostać ograniczony. Pomóc ma w tym pakiet oszczędnościowy, który przewiduje

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

w. pogrążyła m.in. Egipt i Turcję. Lata 20. i 30. XX w. to okres zamieszania na rynku długu państwowego, wynikającego z upadku czterech imperiów, pojawienia się kilkudziesięciu nowych państw i kryzysu finansowego lat 30. Wreszcie lata 80. XX w. to kryzys zadłużenia krajów Ameryki Południowej, a

Atradius: Sektor spożywczy wzrośnie o ponad 3% r/r w 2017 r.

%" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.  Włosi spodziewają się wzrostu wartości rynku spożywczego na koniec 2016 roku o 0,8%, a w 2017 r. - o 1,2%. Z kolei w Portugalii przewidywane wzrosty to odpowiednio: 0,3% i 1,8%, w Hiszpanii: 1,1% i 1.8%. We Francji przewidywania wzrostu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, profesjonalnymi szkoleniami czy rozwojem osobistym drzemie duży potencjał" – powiedziała head of consumer credit w PayU Martyna Szczepaniak, cytowana w komunikacie. Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Zadłużenie Polaków wobec telekomów wyniosło 899 mln zł w I połowie roku, co oznacza wzrost o 40% r/r

Bankructwo Grecji: Czy czwartkowy szczyt uratował euro?

. Zdaniem "The Wall Street Journal" być może nie na długo, bo np. Portugalia i Irlandia mogą liczyć tylko na przedłużenie terminu wykupu obligacji rządowych i obniżenie oprocentowania, co nie zmniejsza znacząco ciężaru zadłużenia tych krajów. Sukcesem jest jednak, choć brzmi to absurdalnie

Erste Group szykuje się na kryzys. Będzie 700 mln euro strat

. - Nasze nadzieje na pojawienie się w najbliższej przyszłości rozwiązania problemu kryzysu zadłużenia publicznego w Europie zostały poważnie ograniczone w ostatnich kilku tygodniach. Zakładamy obecnie, że będzie miał on coraz większy wpływ na gospodarkę realną i że dotknie również nasz region

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

przez Angelę Merkel reguły dyscypliny budżetowej miały przyczynić się do zmniejszenia długu publicznego. Ale w wielu krajach wciąż rośnie. - Przepisy UE, które powinny zmniejszyć zadłużenie, są słabsze od czynników, które zachęcają do zadłużenia. Polityka Europejskiego Banku Centralnego prowadzi do

Fed nie drukuje dolarów, strefa euro słabnie, giełdy się trzęsą

ESFS, z którego wcześniej skorzystała np. Portugalia i Grecja. O ile zadłużenie Grecji po zatwierdzeniu układu z wierzycielami nie budzi na rynkach wielkich emocji, to nadal nie wiadomo, czy Lizbona nie poprosi jeszcze o dodatkową pomoc finansową. W tym tygodniu komisarz UE ds. monetarnych Olli Rehn

Grecja uratowana. 85 proc. obligacji czeka na strzyżenie

rano grecki resort finansów triumfował. Dobrowolnie na restrukturyzację długu zdecydowali się inwestorzy mający greckie obligacje warte 172 mld euro. To około 83,5 proc. zadłużenia będącego w prywatnych rękach. Grecki rząd, wykorzystując stosowne zapisy prawne, wymusi teraz uczestnictwo w programie na

Tragedia grecka: Chwila prawdy będzie za kilka miesięcy

o krajach PIGS (Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania) zaczęła się pół roku temu. Każdy miał tyle samo czasu, żeby coś zrobić. Irlandia szybko zakasała rękawy, powstrzymała wzrost zadłużenia i dziś nikt już nie myśli o jej upadku. Ten przykład pokazuje też, że kilka miesięcy to wystarczająco dużo

Hiszpania: Obligacje z nowym rekordem. Próg bólu przekroczony?

zadłużenia kraju. Jakby tego było mało ekonomiści ostrzegają, że w tym roku hiszpańska gospodarka może się skurczyć nawet o 2-3 proc., a bezrobocie jest największe w całej strefie euro - bez pracy pozostaje jedna czwarta Hiszpanów! Jak na nowe rekordy rentowności zareagowały giełdy? Zobacz relację Rynki na

Bankructwa się zdarzają. Możliwa druga fala kryzysu

zadłużeniem państw. Czy kryzys grecki naprawdę musiał być tak głęboki? Czy reakcja rynków nie była przesadzona? - Ten kryzys na pewno nie musiał postępować tak szybko. Gdy skala greckiego problemu z długiem wyszła na jaw, rynki były przekonane, że szybko pojawi się jakieś polityczne rozwiązanie. Niestety

Psychologia domina. Od Grecji po Włochy

Jeśli kryzys jest wystarczająco silny, może powalić także zdrowe instytucje finansowe i państwa prowadzące rozważną politykę gospodarczą. Od kilku dni na celowniku są Włochy mające wielki dług, ale także wielką gospodarkę. Tak naprawdę Włochy nie mają jeszcze problemu ze spłatą swego zadłużenia

Soros: Strefa euro może rozpaść się z powodu Grecji

Skarbu może poradzić sobie z problemem wypłacalności". Soros twierdzi, że prowizoryczna pomoc, której UE ma udzielić borykającej się z problemem zadłużenia Grecji, tym razem jeszcze jest wystarczającym rozwiązaniem, ale w przypadku innych krajów trzeba będzie szukać innych rozwiązań. Hiszpania

Poranny komentarz rynkowy XTB - Grecja (znów) w centrum

zadłużenia. Teraz jednak, widząc pogarszającą się sytuację, greckie władze i strona europejska naciskają także na niższy kupon (odsetki). Ostatnio mówi się o kupowanie niewiele przekraczającym 3% dla obligacji 30-letnich, co miałoby oznaczać redukcję długu aż o 69%. Tymczasem pojawiają się głosy, że nawet ta

Główny ekonomista Credit Agricole: Będą dalsze negocjacje. Kluczowy 20 lipca

turbulencjami, świat zobaczy niezbyt zachęcające obrazki z Grecji. To z kolei osłabi ruchy eurosceptyczne we Włoszech i Hiszpanii. I nikt już ze strefy nie będzie chciał wychodzić. Zobacz też: Grecja - jakie jest jej zadłużenie w porównaniu z innymi krajami?

Roubini: Nie tylko Grecja ma problemy z wypłacalnością

, żeby rozszerzali pakiety pomocowe. Roubini zwraca też uwagę na rosnący dług Japonii i USA. W rezultacie może on doprowadzić do wzrostu inflacji i problemów ze spłatą zadłużenia. Podkreśla, że niedługo także problemy fiskalne tych państw wysuną się na pierwszy plan. - Ryzyko, że w ciągu 2-3 lat w USA

Z ziemi włoskiej do polskiej. Polska cierpi przez kryzys

tego dochodzi wielki dług publiczny. W ciągu tygodnia rentowność włoskich obligacji (a więc koszt finansowania zadłużenia państwa) wzrosła o 0,5 pkt proc., przekraczając granicę 5,4 proc. To jeden z największych wzrostów od momentu powstania strefy euro. Stąd tylko krok do psychologicznej granicy

Strach o długi ciągnie europejskie giełdy w dół

Sen z powiek analityków spędza od wielu tygodni Grecja. Zmaga się z ogromnym zadłużeniem, które zbliża się już do 300 mld euro, zeszłoroczny deficyt sektora finansów publicznych w tym kraju sięgnął już 12,7 proc. PKB. Coraz częściej wśród ekonomistów pojawiają się głosy, że stan finansów

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

., kraje, których zadłużenie sięga 100 proc. PKB, nie są w stanie same obsługiwać długu. Poza Grecją dwa inne kraje - Portugalia i Irlandia - były zmuszone poprosić o wsparcie z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Irlandia otrzymała pożyczki w wysokości 85 mld euro, a Portugalia - 78

Komentarz do rynku złotego – CHFPLN najwyżej w historii

W naszych komentarzach wielokrotnie podkreślaliśmy, iż przyjęcie przez Greków pakietu oszczędnościowego nie przybliża strefy do rozwiązania problemu zadłużenia na peryferiach. Była szansa na wyciszenie problemu na kilka tygodni, ale stało się inaczej. Najpierw agencja Moody’s obniżyła rating

Nowy szef EBC zostanie wybrany w czerwcu

, czy na Włocha zgodzi się niemiecki rząd. Wprawdzie Draghi posiada odpowiednie doświadczenie, ale pochodzi z mocno zadłużonego kraju. Tymczasem zastępca szefa EBC jest z zadłużonej Portugalii, więc niektóre państwa wolałyby, aby stanowisko prezesa otrzymał ekonomista z państwa bardziej stabilnego

Kryzys rok po roku. 18 najważniejszych wydarzeń

temu uniknęła bankructwa. Zgoda w USA w sprawie podniesienia limitu zadłużenia państwa. W ostatniej chwili Republikanie i Demokraci doszli do porozumienia w sprawie podniesienia limitu zadłużenia USA o 2,1 bln dol. z dopuszczalnych 14,3 bln dol. W przeciwnym razie amerykańskie urzędy zostałyby

"Europie pozostało mnóstwo do zrobienia"

jakiej rozpoczęły się jego obecne problemy (czyli spirala zadłużenia - red.). Wygląda na to, że do mniej więcej 2020 roku będą uzależnieni od pożyczek pozarynkowych." Zdaniem Marcina Mrowca ryzyko, że kolejne kraje pójdą śladem Grecji to podstawowe zagrożenie strefy euro i ono głównie uczyniło

Czwartek, zamknięcie: WIG20 lekko w górę, ale dane makro straszą

Od środy nowy rekord trwającej ponad dwa lata hossy wynosi dla indeksu WIG20 ponad 2846 pkt. Wichry historii targają Strefą Euro (w czwartek okazało się, że zadłużenie Portugalii rośnie wręcz lawinowo), kataklizmy naturalne i nuklearne pustoszą Azję, rewolucje przetaczają się przez Afrykę, a

Koniec państwa dobrobytu

chcą się dobrać do naszych kieszeni. Im wyższa emerytura, im krócej na nią pracujemy, tym więcej muszą na nią płacić podatnicy. Europa rozwijała się przez kilka dekad na kredyt, zwiększając zadłużenie. Przywileje socjalne czyniły życie bardziej bezpiecznym i przyjemnym, ale ich koszt staje się nie do

OECD: Politycy, do dzieła!

Carlo Padoan, główny ekonomista OECD. Źródłem problemów jest kryzys zadłużenia w strefie euro, na który politycy i ekonomiści do tej pory nie zdołali znaleźć skutecznego lekarstwa. Zdaniem OECD jeśli politycy szybko nie podejmą odpowiednich działań i nie zahamują "zarażania się" kryzysem przez

Cypr sprzeda całe swoje złoto? Na giełdzie kruszec ostro w dół

. Bo przecież mamy szalony, nie kończący się dodruk pieniądza, mamy kryzys zadłużenia największych światowych gospodarek, mamy bankructwa Grecji, Cypru i ryzyko konfiskowania depozytów przez państwa. Czy trzeba więcej argumentów na poparcie tezy, że złoto powinno zyskiwać na wartości? A jednak to akcje

Rozwód z euro? Europa gra na zwłokę

European Policy Studies, ocenia w "Financial Times" (5 maja) pakiet pomocy dla Portugalii. Przypomina, że problemy Lizbony nie biorą się z zadłużenia sektora publicznego - jest ono na podobnym poziomie co francuskie w stosunku do PKB - lecz z ogromnego długu sektora prywatnego, zwłaszcza banków

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - nastroje gorsze, ale złoty stabilny

Wczorajsze zatwierdzenie przez ministrów finansów Strefy Euro, wartego 78 mld EUR pakietu pomocowego dla Portugalii, nie zrobiło na rynkach wrażenia. Dużo więcej emocji nie wywoła też wypowiedź szefa Eurogrupy nt. „miękkiej restrukturyzacji” greckiego zadłużenia. Nastroje na rynkach

Niemcy podyktują, jak zreformuje się Unia?

ważne, kara groziłaby nie tylko za przekraczanie deficytu, ale także za ociąganie się w redukcji długu publicznego (który do tej pory był traktowany ulgowo). Niemcy chcą, by docelowo wszystkie kraje miały zadłużenie nie większe niż 60 proc. PKB. (Tymczasem dziś np. Włochy mają dług publiczny wysokości

Środa, zamknięcie: WIG20 zmierza ku szczytom. Świetne nastroje na parkietach

proc. Inwestycjom w akcje pomagało silne euro. Inwestorzy wyceniali w środę unijną walutę na 1,45 dol. To pewnie wciąż echa zapowiedzi agencji S&P500, która ostrzega przed możliwością obniżenia ratingu zadłużenia USA. Dobre wiadomości dla inwestorów to pozytywne wyniki finansowe największych

Karaiby chcą odszkodowań za wieki niewolnictwa

historyczka Verene Shepherd. - A przede wszystkim chcemy inwestycji w newralgiczną dla naszych krajów infrastrukturę: drogi, szkoły, szpitale. Kraje karaibskie oczekują też m.in. pomocy w finansowaniu kultury, darowania długów zagranicznych i pomocy w spłacie zadłużenia wewnętrznego. Chcą także, by dawne

Uff! Sprzedały się obligacje Portugalii, Hiszpanii i Włoch

niższe niż na poprzednich aukcjach - w przypadku papierów dziesięcioletnich spadło z 6,81 proc. do 6,72 proc. To niewiele, ale jest sygnałem, że obsługa zadłużenia będzie nieco mniej kosztowała. To kluczowe do zachowania równowagi finansów publicznych, bo właśnie horrendalnie wysokie odsetki żądane przez

Inwestorzy w panice. Włochy pogrążą strefę euro?

2013 r. - mówi Valli. - Włochy są coraz częściej wskazywane jako słaby punkt eurolandu, bo mają nie najlepsze perspektywy wzrostu gospodarczego, a bez niego nie da się skutecznie obniżyć zadłużenia - mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego. Pokonać kryzys Europa musi działać, i to szybko

Reformy po węgiersku, czyli potrzeba pomocy MFW

węgierskie obligacje 10-letnie były oprocentowane na ponad 10 proc. To dużo. Obecnie wynosi ono 8,4 proc. Jaki jest poziom bezpieczny dla Węgier? - Eksperci mówią, że powinien spaść poniżej 7 proc., byśmy mogli swobodnie obsługiwać zadłużenie. Pamiętajmy, że konkurencja jest ogromna - tylko kraje strefy euro

Obawy o długi ciągną giełdy w dół

Sen z powiek spędza analitykom od wielu tygodni Grecja. Zmaga się ona z ogromnym zadłużeniem, które zbliża się już do 300 mld euro, zeszłoroczny deficyt sektora finansów publicznych w tym kraju sięgnął już 12,7 proc. PKB. Coraz częściej wśród ekonomistów pojawiają się głosy, że stan finansów

Główny ekonomista BŚ: Polsko, uważaj na swój dług!

, że niezbędna jest także kompleksowa reforma systemu opieki zdrowotnej. Absolutnie kluczowe dla Polski wydaje mi się jednak zmniejszenie poziomu długu publicznego. Przecież zadłużenie Polski nie jest aż tak duże. Przy 55 proc. długu w relacji do PKB plasujemy się w środku unijnej stawki. - To jednak

Do 60 proc. opłaty od cypryjskich depozytów? Wysoka cena oszczędzania

obywateli, zaś w Hiszpanii i Portugalii - ponad połowa. Średnia dla krajów strefy euro to 34 proc. Po oddaniu na potrzeby spłaty długów co trzeciego zarobionego euro obywatele byliby ubożsi o 6,1 bln euro, ale za to ich zadłużenie, a także zadłużenie państwa spadłoby do bezpiecznego poziomu. To sporo - do

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

. Skurczyły się też największe gospodarki strefy euro: niemiecka o 0,3 proc. (choć uniknęła recesji, bo jej PKB w skali kwartału urósł o 0,1 proc.) oraz francuska o 0,4 proc. w stosunku do I kw. 2012 roku. - Moim zdaniem jest za dużo obsesji związanej z zadłużeniem. Jasne jest, że kraj musi zrobić wszystko

Targi wokół Millennium. Czy bank jest na sprzedaż?

, Portugalczycy mogliby pozyskać pieniądze na spłatę zadłużenia wobec państwa. To również nienowa hipoteza, bo o tym, że Millennium bcp może zostać zmuszone do wycofania się z zagranicznych rynków, pisało się już od wielu miesięcy. W połowie 2011 r. prezes Millennium bcp oficjalnie przyznał, że rozważa możliwość

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

niezbędne decyzje polityczne, więc nie ma powodu, by sytuacja gospodarcza się poprawiała. Europę przygniata garb zadłużenia sektora publicznego i prywatnego. Są trzy metody zmniejszenia nadmiernego długu: zaciskanie pasa, bankructwa połączone z restrukturyzacją zadłużenia i inflacja. Ostatni efekt można

VAT w górę. Rząd kupuje czas, odkłada ważne reformy?

państwo przed spiralą zadłużenia. - Dziś musimy zwiększyć dochody państwa - podkreślił. Zdaniem premiera rząd ma do wyboru trzy drogi: dryfowanie i niereagowanie na rosnące zadłużenie - ale wtedy za chwilę trzeba będzie podjąć bardzo radykalne decyzje ograniczające wszelkie wydatki budżetu. Drugi wariant

Jak spłonęło 300 mld euro

centralnego Grecji i funduszy w wielu krajach. Grecja - jakie jest jej zadłużenie w porównaniu z innymi krajami? Kapitał podstawowy banków greckich wynosił w 2010 r. 47 mld euro, czyli niewiele więcej niż ich udział w finansowaniu długu rządu. Zgodnie z ówczesnymi przepisami rządowe papiery dłużne uważano

Trupy w bankowych szafach

. - Dlaczego trzeba było czekać tak długo na publiczne ujawnienie testów wytrzymałości europejskich banków? - pyta gazeta. - Czy tak długo czekano, ponieważ niektóre banki, zwłaszcza w Niemczech i w Hiszpanii, mają jeszcze trupy w szafach? - Kryzys zadłużenia państw zmienił wszystko - podkreśla komentator

Wyższy VAT będziemy płacić do 2017 roku, a może i dłużej

, czyli jakieś 130 zł na każdego obywatela. Nasze stawki są wyższe od przeciętnych w Unii, choć nie są najwyższe. Wyprzedzają nas Węgry (27 proc.), Chorwacja, Szwecja i Dania (25 proc.), Rumunia i Finlandia (24 proc.). Taką samą stawkę podstawową jak my ma kilka krajów, które przeżyły kryzys zadłużenia

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

W maju 2010 r. kraje strefy euro zrzuciły się na Fundusz Pomocy dla Grecji (Greek Loan Facility), który wraz z pieniędzmi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego uratował zadłużony kraj przed bankructwem (w sumie w różnych transzach kosztowało to do dnia dzisiejszego

Chiny martwią się o Europę. Ale nie za darmo

- PIIGS. Prócz Grecji do klubu zaliczają się także Portugalia, Irlandia, Włochy i Hiszpania. Zdaniem ekonomistów to dopiero początek, bo lista zadłużonych może się wydłużać. - Nad Starym Kontynentem wisi kryzys demograficzny, a jego zażegnanie będzie wymagało wielu trudnych reform - uważa prof. Krzysztof

Grecja na skraju przepaści. Obligacje mają już status "śmieciowy"

. Analitycy nie mają wątpliwości - tak drogie pożyczanie dla Grecji szybko skończyłoby się spiralą zadłużenia i katastrofą. Dług publiczny Aten już i tak sięga zdaniem Eurostatu 115 proc. PKB! Wczoraj panika na greckim rynku finansowym sięgnęła zenitu. Główny indeks na giełdzie w Atenach stracił aż 6 proc

Europa zaczyna działać

dla Grecji są interesujące, ale nie one są najważniejsze. Grecki kryzys rozszerzał się jak zaraza, obejmując kraje zadłużone, jak Portugalia czy Irlandia, ale grożąc też w miarę zdrowym gospodarkom. Istniała groźba pogrążenia w chaosie strefy euro i całej Unii. Bardzo silnie kryzys odczuwają kraje

Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?

mówią - to wyście nas wepchnęli w pułapkę zadłużenia, nie trzeba było nam pożyczać. Teraz powinniście wierzyć, że wprowadzimy bardzo trudne reformy. Ale jak wierzyć rządowi, który systematycznie oszukiwał w swych sprawozdaniach? To wprawdzie robili poprzednicy premiera Papandreu, ale politycy winni

Chiny inwestują europejskie obligacje, firmy, zamówienia publiczne

chińskie inwestycje to dobra wiadomość dla Europy, która walczy z zadłużeniem, olbrzymim problemem jest brak symetrii w relacjach handlowych. W przemyśle lotniczym, bankowości czy w sektorze energii alternatywnej udział zagranicznego kapitału nie może być większy niż 20 proc. Innymi słowy, chińskie Geely

Kuszenie smoka. Przywódcy eurolandu wygrali bój z bankowcami

Sarkozy. Politycy postanowili też wzmocnić Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (EFSF), by powstrzymał rozlewający się po Europie kryzys. Ma on pomagać zagrożonym krajom eurolandu oraz ich bankom. Pomoc banków umożliwi Grekom zbicie łącznego zadłużenia do 120 proc. PKB do 2020 r. Teraz obsługa 350

Grecja tnie, ale miecz Damoklesa wciąż wisi nad Europą

pensje nauczycieli czy lekarzy ani na obsługę zagranicznego zadłużenia. Grecy zaciskają pasa już od roku. Rząd odebrał wtedy pracownikom sektora publicznego nagrody roczne (ich pensje były pod koniec 2010 r. o blisko 5 proc. niższe niż w 2008 r.). Zrównał też i podniósł wiek emerytalny do 65 lat

Rok drogiego franka

to faktu, że do dzisiaj trwa w Polsce dyskusja na temat pomocy osobom, które są zadłużone w szwajcarskiej walucie. Otwartym pozostaje wciąż pytanie, na czyj koszt mamy im pomagać. Przerzucenie kosztów na banki nie jest już tak oczywistym rozwiązaniem. Są one obecnie obciążone nie tylko oczekiwaniami

Podatki w kryzysie są coraz wyższe. Gdzie lepiej dużo nie zarabiać?

KPMG, którzy wzięli pod lupę stawki PIT, a także składki na ubezpieczenia społeczne w 114 krajach. - Ten wzrost można w znacznej części tłumaczyć spowolnieniem gospodarczym oraz rosnącym zadłużeniem wielu krajów - uważa Brad Maxwell, partner i szef globalnego zespołu doradztwa podatkowego w KPMG w

KE ostrzega: Reformy finansów albo potop długów

Dług publiczny Wielkiej Brytanii w 2030 r. przekracza 270 proc. PKB, w 2060 r. osiąga niewyobrażalne 759 proc. PKB! - To by oznaczało, że cały brytyjski budżet szedłby na obsługę zadłużenia. Taka sytuacja nie jest oczywiście możliwa - mówi Ryszard Petru, główny ekonomista BRE Banku. W opublikowanym

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

Maciej Samcik: Po której stronie staje pan w sporze o OFE? Czy rację ma minister Rostowski, który twierdzi, że OFE są szkodliwe dla Polski, bo powodują wzrost zadłużenia kraju, czy też Leszek Balcerowicz, który przestrzega przed skokiem rządu na oszczędności przyszłych emerytów? Zbigniew Jagiełło

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

o 3 865 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły.     Źródło: ISBnews Hawe: Strony umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom nadal uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji

Bohaterowie portugalskiej rewolucji goździków zbojkotowali święto

weteranów Unia traktuje Portugalię arogancko jak chłopca do bicia. Rok temu UE udzieliła pogrążonemu w kryzysie i zadłużonemu krajowi 78 mld dol. pomocy (wcześniej dostała ją Irlandia i Grecja), ale wymusiła drastyczne cięcia. W tym roku 2012 r. recesja sięgnie tam ok. 3,5 proc. PKB, bezrobocie wynosi 15

Spreadowy front banków się łamie? Niektóre promują... tanie franki!

przyszłość strefy euro, a w szczególności o to, czy Grecja będzie w stanie spłacić swoje gigantyczne zadłużenie. I czy jej problemy nie rozleją się na inne kraje strefy euro. Poradnik inwestora. Rekordy franka wobec złotego ciągle realne Nie pomaga to, że w zeszłym tygodniu Włochy w ekspresowym tempie

Koniec z zadłużaniem

idzie już tak dobrze. Przeciwko drastycznym cięciom gwałtownie protestują Grecy, których kraj stoi na skraju bankructwa. Tylko trochę lepiej jest w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech. My też mamy problemy z zadłużeniem. I to jest najważniejsze wyzwanie dla przyszłego rządu. Wiosną rząd Donalda Tuska

Polityczne obiecanki cacanki

spowodowały prawdziwą rewolucję społeczną, kraj jest pogrążony w recesji i jeszcze przez wiele lat może nie być w stanie wyjść z kryzysu. We Włoszech politycy, którzy wcześniej bagatelizowali skalę zadłużenia kraju (aż 1,8 bln euro), zostali postawieni pod ścianą i zmuszeni przez rynki finansowe do