zadłużenie polski pkb

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - DBRS Morningstar podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do -1,4% oraz do -6,2% w II kw.

wypracowywaną w usługach. Osiągane wyniki są jednak znacznie lepsze niż w prognozach sprzed trzech miesięcy. Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 42% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 12% PKB co również należy uznać za bardzo

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 9,5% PKB w 2020, 3,8% PKB w 2021

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 9,5% PKB w tym roku i 3,8% PKB przyszłym roku, podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. "W 2019 roku deficyt w sektorze rządowym i samorządowym

Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy

GUS: Deficyt sektora 'general government' wzrósł do 0,7% PKB w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2019 roku 0,7% PKB (wobec 0,2% rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych. Zadłużenie tego sektora sięgnęło 46% PKB na koniec 2019 

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 46,3% na koniec 2020 r. i 41,3% na koniec 2023 r. Wcześniej w tym tygodniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys mówił, że powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1% PKB w 2019, 0,2% PKB w 2020

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1% PKB w tym roku i 0,2% PKB przyszłym roku, podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. Deficyt w tym ujęciu w 2021 r. ma wynieść 0,9% PKB. W

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

1,7% PKB, a zadłużenie tego sektora wyniosło 50,6% PKB na koniec 2017 r.  12 października br. S&P Global Ratings obniżył szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. Minister finansów Teresa Czerwińska

S&P: Wyzwania dla Polski to m.in. rynek pracy i poprawa PKB per capita

. Pod koniec stycznia br. S&P Global Ratings podał, że prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,1% w 2020 r., 3% w 2021 r. i 2,8% w 2022 r. W październiku ub.r. agencja podtrzymała długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie A- oraz długoterminowy

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

, że wskaźnik ten wyniesie w Polsce w 2018 roku 2,7% PKB.  Fundusz podał dziś w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2020-2023 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 1,5%, 1,4%, 1,3% i 1,2%.  Z kolei zadłużenie sektora rządowego i

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

(0,4% PKB), zaś zadłużenie sektora general government w relacji do PKB po raz pierwszy od 2009 r. obniżyło się poniżej poziomu 50%. Główne przyczyny tych wyników - według Moody's - to silny wzrost PKB i poprawa ściągalności podatków. "Moody's prognozuje, że relacja długu do PKB ustabilizuje się

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,4% PKB w 2018 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2018 roku 0,4% PKB (wobec 1,5% - po rewizji - rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych. Zadłużenie tego sektora sięgnęło 48,9% PKB na koniec

Eurostat: Dług sektora general government spadł do 50,7% PKB w II kw.

) w 2016 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,6% PKB wobec 54,2% PKB rok wcześniej.  (ISBnews)  

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

rating. Jako przyczynę jego podwyższenia agencja wskazuje także na stabilność zewnętrzną Polski, która przejawia się w łącznej nadwyżce na rachunkach obrotów bieżących oraz kapitałowym, jak też na malejącym zadłużeniu zagranicznym Polski w stosunku do PKB" - czytamy w komunikacie. (ISBnews

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

Warszawa, 13.04.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie A- oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A, podała agencja. Perspektywa ratingów została

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

redukcję deficytu nominalnego sektora" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. W tym tygodniu S&P Global Ratings obniżył szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. "Jeśli chodzi o dług, to

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,6% PKB w 2019, 1,4% PKB w 2020

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,6% PKB w tym roku i 1,4% PKB przyszłym roku (wobec 0,4% PKB w 2018 r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. W listopadowych prognozach

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,5% PKB w 2017 r.

podała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB zarówno w 2017, jak i 2018 r. (wobec 2,4% PKB w 2016 r.). Na 2019 r. prognozowała deficyt na poziomie 1,9% PKB. Według jesiennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Monitor", że w latach 2019-2022 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,6%, 2,3%, 2,2% i 2,1%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 54,6% PKB w tym roku i 54,1% PKB w przyszłym roku (wobec 54,2% PKB

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r.

; - czytamy dalej. Agencja podkreśliła jednocześnie, że spodziewa się, iż rząd będzie przestrzegał unijnych reguł konwergencji oraz krajowych reguł w zakresie wydatków. Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego spadło - według szacunków Fitch - do 48,1% PKB na koniec 2018 r. Agencja prognozuje jednak

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,7% PKB w 2017 r.

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 1,7% PKB na koniec 2017 r. wobec 2,3% PKB rok wcześniej, zaś w ujęciu nominalnym wyniósł 32,95 mld zł wobec 43,64 mld zł rok wcześniej. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,4% PKB w 2016 r.

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2016 roku 2,4% PKB (wobec 2,6% rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych. Zadłużenie tego sektora sięgnęło 54,4% PKB na koniec 2016 r. (wobec

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 0,9% PKB w 2018 r. i 2019 r.

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 0,9% PKB w tym i przyszłym roku (wobec 1,4% PKB w 2017 r.), podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. W 2020 r. Komisja spodziewa się wzrostu deficytu do

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł kw/kw do 895,81 mld zł w II kw.

zł, podano też w komunikacie. W relacji do PKB zadłużenie Polski wyniosło w II kwartale br. 51% wobec 50,9% kwartał wcześniej i 48,7% przed rokiem. Natomiast zadłużenie sektora "general government" dla całej Unii Europejskiej zmniejszyło w tym czasie do 87,8% PKB z 88,1% PKB kwartał

Moody's: Perspektywa sektora bankowego stabilna dzięki PKB i rosnącym płacom

inwestycje" - powiedziała analityk agencji Melina Skouridou, cytowana w komunikacie. Dodała, że niskie zadłużenie sektora prywatnego będzie wspierać wzrost akcji kredytowej, a jakość obsługi kredytów nieznacznie poprawi się, ponieważ silna gospodarka i wzrost płac zwiększa zdolności spłaty zadłużenia

S&P podniósł długoterminowy rating Polski do A- z BBB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-, podała agencja. Perspektywa ratingów

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku. Później Ministerstwo Finansów podało

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł kw/kw do 831,33 mld zł w III kw

930,5 mld zł, podano też w komunikacie. W relacji do PKB zadłużenie Polski wyniosło w III kwartale 2014 r. 48,6% wobec 48,4% w III kwartale 2013 r. zadłużenie w tym ujęciu wynosiło 56,6%.  Natomiast zadłużenie sektora "general government" dla całej Unii Europejskiej zmniejszyło w

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r.

tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,8% i 3,1% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,9%, 2,6%, 2,4% i 2,2%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski

DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

roku - odpowiednio: 1,6% i 2,1%. Według agencji deficyt fiskalny Polski zmniejszy się do 1,7% PKB w 2017 i w 2018 r. (z 2,5% PKB w ub.r.), natomiast zadłużenie brutto wyniesie 53,2% PKB w tym roku (wobec 54,1% w ub.r.) i 53% PKB w 2018 r. (ISBnews)  

Czerwińska: Deficyt general government może spaść do 0,5% PKB w tym roku

, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 0,9% PKB w tym i przyszłym roku (wobec 1,4% PKB w 2017 r.). W 2020 r. Komisja spodziewa się wzrostu deficytu do 1% PKB. Według jesiennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government

Japan Credit Rating Agency podtrzymała ratingi A/A+ Polski, perspektywa stabilna

;Ratingi odzwierciedlają przede wszystkim zróżnicowaną i stabilną bazę ekonomiczną, rozważne zarządzanie finansami, oraz poprawiającą się zewnętrzną płynność. Z drugiej strony, ograniczeniem ratingów pozostaje wciąż duże zadłużenie zewnętrzne w relacji do PKB" - czytamy w komunikacie. JCR spodziewa

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Europy Środkowo-Wschodniej Fitch stwierdził, że w latach 2018-2020 jedynym krajem, w którym zadłużenie w relacji do PKB odnotuje wzrost jest Rumunia. "Prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w większości krajów CEE w ciągu następnych dwóch lat, co będzie odzwierciedlało słabszy wzrost w strefie euro

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,4% PKB w 2016 r.

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 2,4% PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6% PKB rok wcześniej, zaś w ujęciu nominalnym wyniósł 44,74 mld zł wobec 46,2 mld zł rok wcześniej. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,8% PKB w tym roku

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski wzrośnie do 1,8% PKB w tym roku i do 2,3% PKB w przyszłym roku z 1,5% PKB w ub.r., prognozuje Moody's Investors Service. "Nasz scenariusz bazowy przewiduje deficyty fiskalne

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

Warszawa, 14.04.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 50,6% PKB na koniec 2017 r. (wobec 54,2% PKB - po rewizji - rok wcześniej). "Główne atuty Polski to duża, odporna oraz konkurencyjna gospodarka, która należała do najszybciej rosnących wśród swoich regionalnych odpowiedników w ostatnich 10 latach. [&hellip

Skiba z MF: Deficyt sektora 'general government' spadł r/r w 2017 roku

ub.r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 2,5% PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6% PKB w 2015 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 54,1% PKB wobec 51,1% PKB rok wcześniej. W listopadzie ub.r. Komisja Europejska prognozowała, że

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 31 marca --11:00: Eurostat opublikuje Inflację HICP - dane szacunkowe (r/r) w III 2020 r.  -- 11:30: Wideokonferencja Mercator Medical --12:00: Wideokonferencja Związku Banków Polskich nt. wskaźnika Pengab i raportu NetB@ank --14:00: Narodowy Bank Polski

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Polski rząd zdoła utrzymać relację deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na poziomie poniżej 2% PKB w przyszłym roku, nawet jeśli zwiększy wydatki ze względu na harmonogram wyborczy, uważa główny analityk agencji S&P Global Ratings

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

mln zł (-2,0%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1 403,1 mln zł (-2,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (+0,4%). Relacja PDP do PKB w 2017 r. wyniosła 48,5% (-3,4 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.). "Na zmianę wysokości długu EDP

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

Eurostat: Dług sektora 'general government' Polski wzrósł do 51,9% PKB w III kw.

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski wzrosło do 51,9% PKB na koniec III kw. 2015 r. wobec 51,3% PKB kwartał wcześniej (i wobec 49,2% rok wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu nominalnym zadłużenie tego sektora w Polsce

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

: (1) poprawę podstawowych wskaźników zadłużenia grupy, która nastąpiła w okresie ostatnich dwóch lat, (2) jej wiodącą pozycję na rynku usług płatnej telewizji, wideo online, stacjonarnej i mobilnej telefonii oraz usług szerokopasmowych, (3) korzyści płynące z faktu bycia zintegrowaną grupą medialno

Kalendarium ISBnews

konsumpcyjnych w marcu 2019 roku --11:00: Eurostat opublikuje Inflację HICP - dane szacunkowe (r/r) w III 2020 r. --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy kwartalny, zadłużenie zagraniczne --15:00: Wideokonferencja Amiki nt wyników   ŚRODA, 1 kwietnia --10:00: Główny Urząd

Czerwińska: Dzięki impulsowi fiskalnemu spowolnienie gosp. będzie łagodniejsze

Głównego Urzęd Statystycznego (GUS) deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2018 roku 0,4% PKB (wobec 1,5% - po rewizji - rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 48,9% PKB na koniec 2018 r. (wobec 50,6% PKB rok wcześniej). (ISBnews)  

Glapiński: Akcja kredytowa rośnie w odpowiednim tempie, nie zagraża stabilności

jak w poprzednich latach, w 2018 roku poziom zadłużenia i tempo wzrostu kredytu były umiarkowane. Nie były źródłem nierównowagi w gospodarce i systemie finansowym Polski. Nie stanowiły też bariery wzrostu gospodarczego. Dynamika kredytu dla sektora niefinansowego w 2018 roku, po uwzględnieniu zmian

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi IDR Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "

MF: Dług sektora general government spadł do 1028 mld zł na koniec III kw.

zadłużenia podsektora samorządowego o 1 416,8 mln zł (+2,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1.216,5 mln zł (+1,9%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,5 mln zł (+2,4%) " - czytamy dalej. Relacja długu sektora "general government" do PKB

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 3,5%

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł prognozę tempa wzrostu PKB dla Polski na 2018 r. do 3,5% z wcześniej oczekiwanych 3,1%, podała agencja. Jednocześnie Moody's obniżył prognozę deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na przyszły rok

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł do 53,8% PKB w II kw.

. Odpowiednio w I kw. br. i II kw. ub. r. dług wyniósł: 938,56 mld zł i 892,16 mld zł. W ub. tygodniu GUS informował, że zadłużenie tego sektora sięgnęło (po rewizji) 51,1% PKB na koniec 2015 r. wobec 50,2% PKB rok wcześniej. (ISBnews)  

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

komentarzu do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych. "Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5% PKB i była niższa o 3,4 pkt proc. od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wg

MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r.

w tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,5% i 2,6% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,8%, 2,5%, 2,2% i 1,9%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,6% PKB w 2015 r.

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 2,6% PKB na koniec 2015 r. wobec 3,3% PKB rok wcześniej, a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 51,3% PKB wobec 50,5% PKB rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Organizacja prognozuje, że

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; obniżki stóp w 2019 r.

. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Organizacja prognozuje, że

Eurostat: Dług sektora general government wzrósł do 52% PKB w I kw.

. Odpowiednio w IV kw i I kw. ub. r. dług wyniósł: 917,76 mld zł i 881,42 mld zł. W kwietniu br. GUS informował, że zadłużenie tego sektora sięgnęło 51,3% PKB na koniec 2015 r. wobec 50,5% PKB rok wcześniej. (ISBnews)

GUS: Deficyt sektora 'general government' wyniósł 2,6% PKB w 2015 r.

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł 2,6% PKB na koniec 2015 r. wobec 3,4% PKB (po rewizji) w 2014 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło (po rewizji) odpowiednio: 51,1% PKB wobec 50,2% PKB rok wcześniej, podał Główny

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Gliwic (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

;] ponieważ relacja długu do PKB nie powinna przekroczyć 55% zgodnie z ustawą, a 60% zgodnie z konstytucją. Obecnie do tego ostatniego brakuje nam zaledwie 12 pkt. proc.[…] Zadłużenie państwa to ponad bilion złotych, wobec spadku PKB o 4,3%, jak szacuje Komisja Europejska - przekroczenie tych progów

Kowalski z Fitcha: Dla ratingu Polski najważniejszy 3-proc. limit długu vs. PKB

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Dla przyszłości ratingu Polski kluczowe jest utrzymanie deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) poniżej unijnego limitu (tj. nieprzekraczającego 3% PKB), poinformował prezes Fitch Polska Piotr Kowalski w rozmowie z ISBnews. "Deficyt

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę, członkostwo w UE i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilny system bankowy. Przeciwwagą jest niższy wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów porównywalnych" - czytamy w

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,3%

Coface Country Risk. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. "Zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne dla Polski. Oczekujemy, że tempo wzrostu gospodarczego w 2019 r. wyniesie 4,3% r/r (3,7% przed rewizją), a w 2020 r. będzie równe 3,8% (wobec 3,5% w poprzedniej prognozie

MF: Deficyt general govt obniżył się w 2017 gł. dzięki wyższym dochodom budżetu

o 3,6 pkt proc. r/r, podał także resort. W listopadzie ub.r., w swoich jesiennych prognozach Komisja Europejska podała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB zarówno w 2017, jak i 2018 r. (wobec 2,4% PKB w 2016 r.). Na 2019 r

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,4% PKB w 2018 r. i 2019 r.

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,4% PKB w tym i przyszłym roku (wobec 1,7% PKB w 2017 r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. W listopadowych prognozach Komisja spodziewała

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,3% PKB deficytu w ub.r., podała Komisja Europejska w wiosennych prognozach. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść także 2,8% PKB, zaś w 2017

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,7% PKB w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska (KE) w jesiennych prognozach. Na 2019 r. prognozowany jest deficyt na

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

szwajcarskich" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie zagraniczne netto w Polsce stanowi ekwiwalent 45% PKB, zaś dług denominowany w euro stanowił 6% PKB w odniesieniu do sektora prywatnego i 12% PKB w przypadku sektora rządowego, podkreślono w materiale. Agencja napisała, że przyjęcie euro byłoby

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Nawet ograniczony wzrost problemów ze spłacalnością kredytów może mieć istotne skutki dla banków i w konsekwencji dla gospodarki, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19"

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

komunikacie Ministerstwo Finansów, "podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,3%

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,3% w 2017 r. i 3,5% w 2018 r., podano w czerwcowym wydaniu "Global Economic Outlook". W poprzedniej edycji, w czerwcu br., Organizacja spodziewała się, że

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Moody's w uzasadnieniu swojej decyzji wskazuje, że prowadzone przez PKN Orlen procesy akwizycyjne, konsolidujące polski sektor energetyczny, wpłyną pozytywnie na wzrost dywersyfikacji biznesowej koncernu oraz stabilność przepływów pieniężnych

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

poziom -0,4% PKB w 2018 r. oraz -1,1% w 2019 r. wobec pierwszej nadwyżko od 1995 r., odnotowanej w 2017 r. (na poziomie 0,3% PKB). Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitcha możliwe jest w przypadku kontynuacji spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB lub szybszej konsolidacji

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

oraz solidny system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na osobę wobec mediany krajów porównywalnych oraz wysoki, choć malejący poziom zadłużenia zagranicznego netto" - czytamy w komunikacie. Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) obniżył się do

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

analityków. "Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

stoi nasza gospodarka: tempo w jakim polski dochód narodowy na głowę (PKB PPP) zbliża się do najwyżej rozwiniętych państw w Europie, prawdopodobieństwo kryzysu wynikające z niekontrolowanego zadłużenia państwa, atrakcyjność Polski do życia licząc zarówno osoby emigrujące jak i tych, którzy w

Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Rzeszowa, perspektywa stabilna

zapadalności długu, podano również. Rzeszów jest centrum gospodarczym południowo-wschodniej Polski. PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest Rzeszów, dynamicznie rośnie. W 2012r. (ostatnie dostępne dane) stanowił on 87% średniej krajowej w porównaniu do 74% w 2007r. (ISBnews

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,9% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. "Deficyt general government

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 2,5% PKB w 2015 r.

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2015 roku 2,5% PKB (wobec 3,3% rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 51,5% PKB (wobec 50,5% PKB - po rewizji - w 2014 r

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

2018 roku ogólnoświatowe zobowiązania gospodarstw domowych wzrosły o 5,7%. Jest to wartość nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku (6%), ale znacznie powyżej długoterminowej średniej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 3,6%. Globalny wskaźnik zadłużenia (zobowiązania jako procent PKB) pozostał jednak

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Bydgoszczy, perspektywa stabilna

ponownie rosnąć od 2019r. na skutek intensyfikacji inwestycji. Celem miasta jest wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST), podano także. Bydgoszcz jest ósmym pod względem liczby mieszańców (356 tys.) miastem w Polsce. PKB na mieszkańca dla podregionu

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

. Po korekcie o te zmiany, założone tempo wzrostu dochodów podatkowych wyniosłoby 6,8% r/r" - napisała RPP. Według niej, na podstawie przedłożonego projektu można oczekiwać, że w 2020 r. Polska będzie spełniać najważniejsze reguły europejskiego Paktu Stabilności i Wzrostu. "Wynik sektora

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Według raportu McKinsey & Company łączne zadłużenie wszystkich sektorów na świecie wynosiło w końcu 2007 roku 142 bln USD. W połowie 2014 roku wzrosło do 199 mld USD, czyli 286 proc. globalnego PKB. Tymczasem w końcu 2007 roku po kilkuletnim boomie kredytowym poziom długów wynosił 269 proc. PKB

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

makroekonomiczna NBP" - podsumowano w materiale. Analitycy Banku Pekao szacują deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) na 1,7% PKB w 2019 r. i 1% PKB w 2020 r., zaś zadłużenie sektora general government na koniec 2019 r. na 47,4% PKB, a w 2020 r. spodziewają się spadku do

Kalendarium ISBnews

Andrzeja Adamczyka. --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za IV kw. 2018 --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym na koniec grudnia 2018 --Planowana data przeglądu ratingu Polski przez Fitch Ratings   PONIEDZIAŁEK, 1 kwietnia --09:00: Konferencja prasowa Śnieżki nt. wyników

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r., podała Komisja Europejska w wiosennych prognozach. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść 2,6%. "Oczekuje

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

sposobem emisji, wpływ na zadłużenie państwa, liczone zgodnie z metodologią krajową, będzie bardziej ograniczony i rozłożony w czasie. Skala skupu aktywów przez NBP jest znaczna. Od momentu wprowadzenia tego programu polski bank centralny - zgodnie ze słowami prezesa Adama Glapińskiego - skupił aktywa o

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 r. i 3% w 2018 r.

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,9% PKB w tym roku (wobec 2,3% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska w lutowych prognozach. Natomiast na 2018 r. prognozowane pozostanie w ramach unijnego limitu

Kalendarium ISBnews

na koniec grudnia 2018 --Planowana data przeglądu ratingu Polski przez Fitch Ratings   PONIEDZIAŁEK, 1 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępną informację o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 roku --10:30

Mamy rekord zadłużenia. Jeszcze nigdy nie daliśmy tak zarobić bankom i deweloperom

również rekord. W ciągu roku suma ta wzrosła niemal o 7 proc. Dla porównania: we wspomnianym 2008 r. było to 192,612 mld zł. Mimo spowolnienia związanego z kryzysem zadłużenie w hipotekach ciągle rosło. Z jednym wyjątkiem: w 2017 r. wartość kredytów mieszkaniowych spadła o mniej więcej 5 mld. Ale w

Przegląd prasy

EBITDA segmentu Wydobycie w 2020 r. --mPay udostępnia weryfikację biometryczną z wykorzystaniem selfie --Tauron: Do sprzedaży Taurona Ciepło może dojść na przełomie 2020 i 2021 r. --Tauron spodziewa się wzrostu tempa przyłączeń mikroinstalacji OZE --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,3% PKB w 2014 r.

), prezentując zaktualizowane dane. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,4% PKB (wobec 50,1% PKB szacowanych w kwietniu) w porównaniu do 55,9% PKB (wobec odpowiednio: 55,7%) rok wcześniej. Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w