zadłużenie pkb w europie

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

rolę kapitału zagranicznego w gospodarce krajowej, co jest cechą wspólną Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże saldo na rachunku obrotów bieżących poprawiło się w ostatnich latach, co powinno pomóc obniżyć dług zagraniczny netto. Spodziewamy się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

stoi nasza gospodarka: tempo w jakim polski dochód narodowy na głowę (PKB PPP) zbliża się do najwyżej rozwiniętych państw w Europie, prawdopodobieństwo kryzysu wynikające z niekontrolowanego zadłużenia państwa, atrakcyjność Polski do życia licząc zarówno osoby emigrujące jak i tych, którzy w

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

stabilny – na poziomie 65,1% - dzięki wciąż silnemu wzrostowi gospodarczemu. Większość regionów odnotowała podobny rozwój pod tym względem. W Europie Wschodniej wskaźnik zadłużenia nawet nie zmienił się znacząco od czasu kryzysu finansowego. Stanowi to wyraźny kontrast z Azją (bez Japonii), gdzie

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,1% w 2019 r., po 1,2% w 2020 r. i 2021

byłoby jednak uznać, że to już koniec pracy. Wszystkie działania polityczne trzeba będzie skupiać na wzmacnianiu odporności Europy i wspieraniu jej wzrostu" - dodał Moscovici. W prognozach KE wskazano, że wzrost gospodarczy uzależniony od sektorów zorientowanych na rynek krajowy "Istnieje

W USA rekordy, na GPW wyczekiwanie kolejnej fali wzrostów

już od kilku tygodni i oczekiwania rosną, tym bardziej, że w USA indeksy poprawiają rekordy. Dzisiaj inwestorzy nie będą przejmowali się rosnącymi liczbami zachorowań na COVID-19 w Europie. Wprowadzane ograniczenia mają wpływ głównie na branżę turystyczną i lotniczą. Pomimo że, wraz z sektorami

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

szwajcarskich" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie zagraniczne netto w Polsce stanowi ekwiwalent 45% PKB, zaś dług denominowany w euro stanowił 6% PKB w odniesieniu do sektora prywatnego i 12% PKB w przypadku sektora rządowego, podkreślono w materiale. Agencja napisała, że przyjęcie euro byłoby

Euler Hermes i Allianz obniżyli prognozę globalnego wzrostu PKB na 2020 do 0,8%

handlu i zakłócił łańcuch dostaw, po rozprzestrzenienie się go na rynki finansowe, gdy inwestorzy zdali sobie sprawę z nieuniknionej recesji, po gwałtowny szok popytowy, uderzający w konsumpcję i inwestycje w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. Ekonomiści Allianz i

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

pozostanie w domach oraz ograniczenie do minimum aktywności, które nie są niezbędne do funkcjonowania. Polska uruchomiła środki prewencyjne stosunkowo wcześnie, a ograniczenia wprowadzone w życie były relatywnie restrykcyjne w porównaniu z wieloma innymi krajami w Europie. Tym samym aktywność gospodarcza w

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

Europie Środkowej opinie są bardziej wypośrodkowane - 35% spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 1,6-2,5%, a jedynie 8% oczekuje podwyżki ponad 3,5%, podano. "Rok 2019 prawdopodobnie przyniesie spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce. Wskazują na to pogorszenie światowej koniunktury i 

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

przez PAP. Dodał, że zwykle wysoki wzrost PKB to bardzo dobry sygnał. - Ale jeśli to PKB jest wyższe w oparciu o zadłużenie, a zwłaszcza w oparciu o zadłużenie wyłącznie zagraniczne i to krótkoterminowe, to wówczas to zadłużenie potrafi być niebezpieczne - tak jak to się stało w przypadku krajów

Przegląd prasy

zadłużenia o 15-20% PKB; w Polsce powinno być mniej Puls Biznesu --Uniqa planuje zamknięcie transakcji przejęcia spółek AXA w czwartym kwartale, po uzyskaniu zgód regulatorów ISBnews --Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back --Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrośnie o 6% r/r w 2019 r.

najbardziej zadłużonych firm" - czytamy dalej. Większość gospodarek dla ustabilizowania poziomu niewypłacalności przedsiębiorstw powinna powrócić (zwłaszcza te rozwinięte) do właściwego dla siebie tempa wzrostu PKB, a nawet je przekroczyć (w tym m.in. powrót do +1,7% dla Europy Zachodniej). "

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Stabilny wzrost gospodarczy i ustabilizowane tendencje w zakresie zadłużenia wspierają stabilną perspektywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, poinformował Moody's Investors Service. Agencja opublikowała raport poświęcony krajom regionu pt

Zagraniczni inwestorzy ograniczają zaangażowanie na GPW z powodu Turcji

odczyty dotyczące koniunktury gospodarczej, w tym niemiecki wskaźnik ZEW. Wczoraj globalne rynki akcji zakończyły dzień niżej w związku z obawami o kondycję tureckich aktywów. Analitycy przypominają, że inwestorzy pamiętają niedawny kryzys zadłużenia w Strefie euro, a obecnie rosną obawy o spłatę

KRD/PIM: Długi branży motoryzacyjnej wynoszą 721,1 mln zł

sprzedawanych na terenie Unii ma wynosić nie więcej niż 95 g/km. Producenci, którzy chcą uniknąć kar, muszą się do tego przepisu stosować. Również my, jako największy w tej części Europy dostawca komponentów, powinniśmy przestawić się na nowe regulacje i stopniowo dostosowywać linie produkcyjne do nowych

Przegląd prasy

strategicznych rynków --PKO BP szacuje, że liczba aplikacji IKO sięgnie 4,25 mln na koniec 2019 r. --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu --Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,1% m/m do ok. 978,6 mld zł w IX

Przegląd prasy

% pracodawców zmieniło tegoroczne plany dot. podwyżek - 21% nie zwiększy płac, a 19% chce odroczyć tę decyzję na później Gazeta Wyborcza --Janus Henderson: W tym roku z powodu pandemii koronawirusa zadłużenie netto 900 największych firm świata wzrośnie o rekordowe 12%, czyli o bilion USD ISBnews

Przegląd prasy

--Fitch: Podniósł prognozy PKB dla Polski do 4% w 2019 r. i 3,5% i 2020 r. --Ferro wybrało doradcę w zakresie projektów M&A --Miraculum ma list intencyjny z Jiuwei ws. dystrybucji w Chinach --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu --PKN Orlen rekomenduje 3,5 zł dywidendy

Jak ratować gospodarkę: Beylin sugeruje bail-in

. PKB w roku 2010 do 87,1 proc. w 2013 r. W tym czasie zadłużenie strefy euro wzrosło z 85,5 do 92,6 proc., a rządzonej przez socjalistów Francji - z 82,7 do 93,5 proc. Zadłużenie najbardziej zadłużonych - Grecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii - rośnie cały czas, rok po roku. O jakie więc cięcia wydatków

Przegląd prasy

odcinek S7 k/Warszawy --KE dofinansuje prace irlandzkiej firmy nad szybkimi testami na koronawirusa --NBP: Zadłużenie zagraniczne spadło kw/kw do 311,98 mld euro na koniec 2019 r. --Zarząd LPP rezygnuje z wynagrodzenia na czas kryzysu --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

polskich CFO jest obawa o spadek popytu krajowego (18%) i rosnąca presja cenowa (16%) oraz zmienne prawo gospodarcze (14%). W przypadku Europy Zachodniej niepewność wypływa ze spowolnienia gospodarki Chin, kryzysu migracyjnego, zadłużenia krajów strefy euro, zagrożenia terrorystycznego, a także ryzyka

Przegląd prasy

trwać dwa lata --Emilewicz: Chcielibyśmy, żeby teatry i kina mogły być otwarte jeszcze w czerwcu --ZM Ropczyce likwidują spółkę Chinach, utworzą spółkę w USA --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 3,4% m/m do ok. 1071,9

BGK: Spowolnienie w Chinach zw. z koronawirusem będzie też odczuwalne w Polsce

najbliższych miesiącach" - ocenił. Region Wuhan, w którym wykryto koronawirusa, jest jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Państwie Środka. To z niego poprowadzona jest linia kolejowa do Europy, zaś rzeka Jangcy łączy Wuhan z Szanghajem. Ograniczenie w przepływie ludzi będzie mieć

Włoska bomba tyka

. Posiada on imponującą liczbę 18% niespłacanych kredytów. Jeżeli dodamy do tego kilka nieciekawych parametrów makroekonomicznych jak np. zadłużenie na 135% PKB, widać tykającą bombę. W momencie niepewności kapitał zrobi odwrót z Włoch. Spadną depozyty w bankach co jeszcze zwiększy problemy płynnościowe

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

"GP": Polacy mają 12,9 mld zł długu na kartach kredytowych

10 mln, czyli o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Rośnie też zadłużenie. W marcu osiągnęło poziom 12,9 mld zł. Pogarsza się również spłacalność. W USA zadłużenie na kartach kredytowych przekracza roczny PKB, w Europie Zachodniej - to około 40 proc., w Polsce - tylko 1 proc.

Fatalne prognozy dla Grecji. MFW namawia do darowania długu?

proc. PKB. Grecja nieprędko też wyjdzie z zadłużenia o własnych siłach. W ubiegłym roku całkowite zadłużenie wyniosło 176 proc. PKB, w tym roku miało spaść do 170 proc. PKB. W rzeczywistości jednak jeszcze wzrośnie, i to do 180 proc. PKB. Te fatalne dane spowodowały, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Będzie nam trudniej oszczędzać. Podwyżki pensji wątpliwe

skala naszego zadłużenia z tytułu szybkich pożyczek jest już teraz znacznie większa niż w krajach Starej Europy (tam zadłużenie w stosunku do PKB wynosi ok. 7 proc., natomiast w naszym kraju przekracza 10 proc. PKB). Ale cały czas będziemy pożyczać pieniądze na zakup mieszkań: - Pod względem kredytów

Przegląd prasy

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Na elektronikę przeciętny Polak wydaje już 278 euro rocznie - to kilka razy mniej niż konsument w Europie Zachodniej --Powołanie Zdzisława Sokala do KNF odbyło się bez zgody

BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tygodniu na indeksach PMI i Jackson Hole

zadłużenia federalnego we wrześniu) lub w Europie (przedterminowe wybory we Włoszech). W takim scenariuszu sytuacja na globalnych rynkach wschodzących może ograniczać potencjał do wzmocnienia polskich aktywów finansowych z tytułu mocnych fundamentów polskiej gospodarki (dane makroekonomiczne, dużo lepsze od

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,5 pkt do 2,2% w 2017 r.

umiarkowanego ożywienia wzrost gospodarczy w Europie przyspiesza. Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych. Nadal istnieją jednak wyzwania – wysokie zadłużenie i słaby wzrost wynagrodzeń. Aby zapewnić, że

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

przyspieszyły, ale nadal nie jest to boom inwestycyjny" - główny ekonomista Coface w Europie Środkowo Wschodniej Grzegorz Sielewicz.  Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Początek 2018 r. był bardzo udany dla polskiej gospodarki. Tempo wzrostu PKB

Oszczędzamy na 500 plus, ale też więcej pożyczamy i niechętnie spłacamy długi

zł dodatku na dzieci. Co się okazało? Oszczędza rekordowy odsetek Polaków. O ile rok temu tylko 44 proc. Polaków zadeklarowało posiadanie jakichkolwiek oszczędności, to teraz jest to aż 68 proc. Tym samym odsetek oszczędzających w Polsce osiągnął przeciętny poziom w Europie – podkreślają

KE obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro na lata 2016-17 o 0,1 pkt proc.

wzrost gospodarczy w Europie pozostanie na niskim poziomie ze względu na spowolnienie gospodarek głównych partnerów handlowych i słabnięcie niektórych czynników, które do tej pory wspierały wzrost. "W Europie postępuje ożywienie gospodarcze, ale globalny kontekst jest mniej sprzyjający. Przyszły

Przegląd prasy

: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,3% --Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 0,9 % r/r w sierpniu --Dekpol sprzedał wstępnie 87 lokali, przekazał 163 w III kw. 2019 r. --ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

), h) relatywnie niskie zadłużenie publiczne (ok. 47% PKB w Polsce w porównaniu do 93% w strefie euro, 104% w USA), i) obecny budżet Unii Europejskiej (2014-2020) na poziomie zbliżonym do poprzedniego (ok. 70 mld euro). Z kolei czynniki negatywne dla rynku akcji w ocenie zarządzających Legg Mason

Rekordowa nadwyżka Niemiec w handlu zagranicznym

r. może być zmniejszony do 61 proc. PKB. To będzie już blisko wymogów UE, która formalnie wymaga od państw strefy euro, by ich dług publiczny nie przekraczał 60 proc. PKB. W czasie kryzysu Niemcy, podobnie jak Francja i wiele innych państw strefy euro, gwałtownie zwiększyły jednak swoje zadłużenie

Politycy chcą znowu oszukać rynek

leżących na południu Europy. Dług Włoch przekracza 130 proc. PKB, Portugalii jest bliski 130 proc., a Hiszpanii i Francji zbliża się do 100 proc. Gdyby nie działania EBC, kraje te musiałyby płacić za emitowane obligacje odsetki, według wyceny rynkowej to jest jakieś 5-7 proc. W takiej sytuacji, aby dług

Chiny szukają napędu dla gospodarki. Sięgną po oszczędności obywateli?

większy niż przemysłowy. Naszym zdaniem wzrost gospodarczy Chin w kolejnych dwóch latach będzie nieco wyższy niż 7 proc. Nie spodziewamy się więc głębokiego kryzysu. Chociaż zadłużenie sektora prywatnego w Chinach jest dość wysokie. Według Banku Światowego na koniec 2014 r. przekraczało 140 proc. PKB, dla

Przegląd prasy

spodziewa się wzrostu rynku kostki brukowej o kilka proc. w 2018 r. --BZ WBK: Co 10. produkt żywnościowy wprowadzony w Europie jest wegetariański --GUS: Nakłady brutto na środki trwałe: +5,4% r/r w IV kw.2017, +3,4% w całym 2017 --BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z EBI na budowę odcinków S61 --MF

Norwegia ograniczy kredyty mieszkaniowe?

drugi co do wielkości na świecie (po Luksemburgu), a nadwyżka budżetowa wyniosła w ubiegłym roku 10,5 proc. PKB, a stopa bezrobocia wynosząca 2,7 proc. pozostaje najniższa w Europie. I to właśnie dobry stan gospodarki połączony z rekordowo niskimi stopami procentowymi zachęcił Norwegów do zadłużania się

EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,6% w 2015 r.

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,6% w 2015 r. i 1,8% w 2016 r. (wobec 0,9% w ub.r.), prognozują analitycy EY i Oxford Economics. Oznacza to utrzymanie prognozy na ten rok bez zmian wobec szacunków z czerwca i obniżenie prognozy na przyszły rok o 0,1 pkt proc

Deloitte: Połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB Polski poniżej 2,5% w 2015 r.

; czytamy w raporcie. Dyrektorzy finansowi uważają, że w roku 2015 Polska będzie miała najwyższy wzrost gospodarczy spośród państw Europy Środkowej. Umiarkowany wzrost na poziomie 1,5-3 proc. przewidują również CFO na Słowacji, Węgrzech, Łotwie, Litwie i w Czechach. Zdecydowana większość CFO z Polski

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

do wydatków publicznych, nie powiększałyby długu publicznego, który w strefie euro przekroczył 90 proc. PKP, a powinien być niższy niż 60 proc. PKB. - Europa potrzebuje inwestycji i mimo niemal zerowych stóp procentowych sektor prywatny inwestować nie chce. Możemy tę sytuację zmieniać reformami

S&P obniżył perspektywę ratingu Chin do negatywnej

zobowiązań, ale od teraz z perspektywą negatywną. - S&P niejako przypomina o problemie, który nie jest nowy - komentuje Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ. Dodaje, że analitycy zwrócili uwagę na rosnące zadłużenie Chin i niższy wzrost gospodarczy w najbliższych latach (choć powyżej 6 proc. w

"Rz": Rekordowa dziura w ZUS w 2030 roku

. Co więcej, zdaniem Derdziuka wydolność ZUS się w tej chwili zwiększa, a niedobór, liczony jako udział w PKB będzie malał. - Polska posiada jeden z niższych w Europie współczynników zadłużenia do PKB. Patrzę zatem na to, czy ZUS ma zdolność pozyskać dofinansowanie z budżetu i żadnych zagrożeń nie

Mario Draghi trzęsie rynkiem. Portugalia w tarapatach

na niechlubnym podium najbardziej zadłużonych państw europejskich z wynikiem niemal 130% PKB zadłużenia. Co gorsze jak wzrosną koszty obsługi tego długu to ograniczanie tego parametru będzie jeszcze trudniejsze. Jak będą reagować waluty na ewentualną obniżkę? Inwestorzy widzą co się od lat dzieje na

Frank na brexitowym paliwie. "Prędzej czy później bańka zostanie przebita"

Po decyzji Brytyjczyków o Brexicie w momentach największej paniki za franka płacono 4,23 zł. Potem na kilka dni cena ustabilizowała się w okolicach 4,09 zł. Jak wyliczył Jarosław Sadowski, analityk Ekspandera, przy tym kursie zadłużenie osoby, która zaciągnęła kredyt na kwotę 300 tys. zł, w

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tyg. dane z USA i ze strefy euro

bieżącego tygodnia przypada kolejny termin koniecznego podniesienia przez Kongres USA limitu zadłużenia państwa, aby uniknąć paraliżu funkcjonowania instytucji publicznych w USA. Zapewne, wobec różnic w Kongresie, nastąpi to dzięki uchwaleniu kolejnego krótkookresowego prowizorium budżetowego"

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

, wstrzymują kredyty lub żądają wyższych stóp procentowych. Pozwala to uniknąć pułapki zadłużenia. Zgodnie z traktatem z Maastricht ratowanie nadmiernie zadłużonych krajów przez EBC i wspólne fundusze europejskie jest zabronione. To było podstawą traktatu o Unii Europejskiej (TUE), ale Francja i kraje Europy

Złoty pozostaje silny przed rozpoczynającym się dziś sympozjum w Jackson Hole

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Dziś rozpocznie się sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Kurs EUR/USD rośnie na fali spekulacji o zbliżającym się końcu programu skupu aktywów w Europie, a także problemów politycznych prezydenta Trumpa. Złoty pozostaje silny. W tym

Ekspert: Polski władze powinny więcej reformować

dotyczyło głównie zadłużonych krajów rozwiniętych. Ale rozwój zależy nie tylko od zadłużenia kraju, ale też np. od tendencji demograficznych. To dlatego sytuacja w krajach rozwijających się będzie wyglądała dużo lepiej. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej sytuacja demograficzna nie jest tak klarowna, bo

Przegląd prasy

% w 2016 r. do 27,3% w 2050 r. Parkiet --PGG chce przekształcić swój Zakład Remontowo-Produkcyjny w największą spawalnię w Europie Dziennik Gazeta Prawna --UKNF chce otrzymać od domów maklerskich szczegółowe informacje dot. wyników sprzedaży obligacji Murapolu i jego spółek zależnych oraz o

W Finlandii się martwią: Jeśli nie będzie zmian, skończymy jak Grecja

sytuacji, w której znajduje się obecnie Finlandia, była niedawno Irlandia. Kraj miał niższy poziom zadłużenia niż Finlandia i nadwyżki w sektorze publicznym, ale wtedy nastąpił kryzys i sytuacja zmieniła się drastycznie. Kryzys w Europie i wysokie zadłużenie krajów pokazało, że rządy zostały zmuszone do

Włosi rzutem na taśmę ratują najstarszy bank świata

1472 r. Od początku tej dekady ten bank wydał już 8 mld euro zebranych od akcjonariuszy. Teraz jednak pilnie potrzebował kolejnego zastrzyku pieniędzy. W tym roku Europejski Bank Centralny po testach ocenił, że ten trzeci co do wielkości bank Włoch jest najsłabszy z 51 kontrolowanych banków Europy. I

Na GPW oczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews/ City Index) - Obecny trend na najważniejszym indeksie GPW nie jest dynamiczny, a ceny oscylują przy tegorocznych maksimach, niejako czekając na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej. Ostatnie dni na WIG20 nie są nad wyraz emocjonujące

Coface: Sprzedaż leków na rynkach wschodzących odnotuje 2-cyfrowy wzrost do 2017

głównym źródłem finansowania tej branży, były wręcz zmuszone do obcięcia wydatków na opiekę zdrowotną, aby zmniejszyć wzrost zadłużenia, co doprowadziło do redukcji refundacji leków. W efekcie, udział wydatków na leki w PKB spadł w latach 2003-2011 z 14,9% do 13,4%. Firmy farmaceutyczne, szczególnie

TVN oczekuje wzrostu EBITDA do 630 mln zł w 2016 r, przychody wzrosną o 5-9% r/r

podkreślić, że wszelkie oceny PKB i przychodów zakładają brak poważnych zaburzeń makroekonomicznych takich jak: kryzys zadłużenia w Europie, niestabilność geopolityczna w krajach sąsiednich, globalna niepewność gospodarcza" - podsumowano. TVN to zintegrowana grupa medialna, działająca w ramach trzech

Akcenta: Polski eksport do Turcji zmniejszy się o 5-10% r/r w 2019 roku

zajmujących się eksportem i importem. Działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 6 krajach Europy: w Czechach, Niemczech, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. (ISBnews)  

Chorwacja umorzy długi najbiedniejszych. Szansa dla 60 tys. osób

koszty w praktyce weźmie na siebie podatnik. Według austriackiej agencji APA całkowita wartość umorzonych długów to 210 mln kun, czyli prawie 114 mln zł. Dużo? Tak naprawdę niewiele, bo to tylko niecały 1 proc. całkowitego zadłużenia Chorwatów, które wynosi ok. 4,11 mld dolarów, czyli 15,16 mld zł

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

. Skurczyły się też największe gospodarki strefy euro: niemiecka o 0,3 proc. (choć uniknęła recesji, bo jej PKB w skali kwartału urósł o 0,1 proc.) oraz francuska o 0,4 proc. w stosunku do I kw. 2012 roku. - Moim zdaniem jest za dużo obsesji związanej z zadłużeniem. Jasne jest, że kraj musi zrobić wszystko

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Europa tonie w długach

mieszkań. Dług publiczny naszego zachodniego sąsiada wzrósł z 1,6 bln do 2 bln euro. To oznacza, że na każdego Niemca przypada 24 510 euro zadłużenia. Dlatego oszczędności ich nie ominą. Dług publiczny sięgający 80 proc. PKB ma zostać ograniczony. Pomóc ma w tym pakiet oszczędnościowy, który przewiduje

Poranny komentarz rynkowy – SNB straszy, ECB interweniuje, Niemcy hamują

16,5 mld EUR, został odnotowany w pierwszym tygodniu funkcjonowania tego programu. Niemcy hamująNadmierne zadłużenie to nie jedyny problem z jakim musi zmierzyć się Strefa Euro. Równie dużym wyzwaniem jest obserwowane już spowolnienie wzrostu gospodarczego w Europie. Po tym jak w ostatni piątek

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

rozwijać. W ciągu trzech lat PKB wzrósł do poziomu sprzed kryzysu. Jednak w lipcu ubiegłego roku Argentyna po raz drugi w ciągu 13 lat nie spłaciła swojego zadłużenia. Bankructwo Argentyny nie było wielkim zaskoczeniem dla inwestorów giełdowych. Większość analityków spodziewała się takiego rozwiązania, bo

Ukraina negocjuje z wierzycielami

mieć największy wpływ na to, czy tydzień domkniemy kolejnymi spadkami do tych, które wywołał wzrost ryzyk politycznych w Polsce po wyborach czy też nastąpi korekta tej sytuacji. Oprócz tych danych warto zwrócić uwagę na odczyt PKB dla USA o 14:30. Dane te właściwie domykają tydzień w Europie, zatem

Modlitwa o wzrost

załamanie. Wiele wskazuje na to, że kraj wchodzi w kolejną recesję. Ogromny spadek PKB Japonii. Ale spokojnie, to kontrolowana katastrofa Między recesją i zadłużeniem W latach 2008-09 wszystkie europejskie rządy zwiększały wydatki, by pobudzić gospodarkę. Niemcy byli krytykowani, że zbyt słabo zadłużają

MFW naginał własne standardy, by ratować Grecję

proc. depozytów, a gospodarka wpadła w głęboką recesję. W latach 2008-12 PKB kraju spadł w sumie o... 22 proc.! Bezrobocie podskoczyło do najwyższego w Europie poziomu 27 proc. Kurczenie się gospodarki sprawiło, że redukcja deficytu sektora finansów w stosunku do PKB szła wolniej od oczekiwań. Recesja

Przegląd prasy

--Nastroje na światowych rynkach ważniejsze dla GPW niż zamieszanie wokół Brexitu --NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze --Work Service zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia --Manpower: 13% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w I kw. 2019

Przegląd prasy

wzrosły o 0,2% m/m w sierpniu --Grupa Idea Bank zwiększy CAR o 1,6 pkt proc. dzięki transakcjom spółek leasing. --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło kw/kw do 318,89 mld euro na koniec II kw. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,9% r/r, import - o 12,3% r/r w II kw. --Ronson ma pozwolenie na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, że stworzymy w Polsce zaawansowane produkty z potencjałem eksportowym, które przyczynią się do wzrostu PKB Polski" - powiedział Michałowski podczas prezentacji raportu. Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Zaległości wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły 1,14 mld zł. 83% tego zadłużenia

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

podwykonawcami dużych partnerów. Widać też, że cześć firm, pamiętając o kłopotach sprzed kilku lat, w ogóle nie przystępuje do ogłaszanych przetargów, albo składa oferty znacznie wyższe niż budżet, który proponuje inwestor. Rośnie także zadłużenie firm budowlanych w bankach, cześć z nich nie radzi już sobie z

Przegląd prasy

zaoferuje obligacje za 3-10 mld zł na 1-2 przetargach w III kw. 2017 r. --Fitch potwierdził rating AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --NBP: Zadłużenie zagr. Polski wzrósło kw/kw do 321,33 mld euro na koniec I kw. --NBP: Eksport liczony w euro

Przegląd prasy

mln euro --IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu --PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji --Alior Bank i Polskie ePłatności przystąpiły do programu 'Polska Bezgotówkowa' --Sprzedaż w centrach Factory wzrosła o 5% r/r

Poranny komentarz rynkowy – panika wróciła

uświadomili sobie, że wzrosty z ostatnich dni były tylko zwykłą korektą, panicznej wyprzedaży z początku sierpnia. Wszystkie ryzyka, które stały za tamtą wyprzedażą, wciąż są obecne. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA, Europie i Azji jest kontynuowane. Kryzys zadłużenia w Strefie Euro pozostaje

Reformy po węgiersku, czyli potrzeba pomocy MFW

. Ile Węgry muszą przeznaczyć w tym roku na refinansowanie swojego zadłużenia? - Około 4,8 mld euro. Jeśli porównać tę kwotę z potrzebami Europy, to wydaje się ona naprawdę niewielka. Węgry już drugi raz zwracają się o pomoc finansową. W kłopoty gospodarcze wpadły na długo przed kryzysem w 2009 roku

BofA Merrill Lynch: Wygrana PiS w wyborach nie powinna wystraszyć rynków

się, że deficyt budżetowy utrzyma się w okolicach 3%. Podkreśla, że unijne i krajowe limity zadłużenia stanowią wiarygodne kotwice, które dostosowują wydatki do możliwości finansowych. W 2016 r. prawdopodobnymi źródłami łatwego finansowania wydatków będą nowe podatki nałożone na instytucje

Przegląd prasy

'sprzedaj', wycenę do 4,85 zł --IMS uruchomił III transzę buy-backu z ceną 3 zł za akcję --PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,6 mld zł kw/kw do 3,4 mld zł w IV kw. --DM BOŚ obniżył rekomendację BZ WBK do 'sprzedaj', wycena nadal 296,3 zł --PlayWay i akcjonariusze objęli akcje Movie Games za

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - poprawa nastrojów wsparła złotego

spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA, problemy gospodarcze Europy (w tym kryzys zadłużenia), hamująca Azja i duża niepewność na rynkach finansowych sprawia, że Bernanke znajdzie się pod dużą presją. Jakkolwiek wydaje się mało prawdopodobne, żeby szef Fed wzorem ubiegłego roku zapowiedział QE3, to już

Rząd zaczyna grę w pokera o miliardy z VAT. 1 lipca wchodzi w życie split payment

, całkiem poważnie ostrzega, że jeśli split payment będzie powszechny, to z powodu kłopotów z płynnością finansową obroty w sektorze przedsiębiorstw zmniejszą się o 75,4 mld zł rocznie. Spadnie też PKB – o 33,4 mld zł. „Koszt obsługi zadłużenia zwiększonego z powodu wprowadzenia split payment

Trzęsie rynkiem walut. Epicentrum we Włoszech

amerykańskich giełd spadały, ponieważ rozpoczynający się sezon publikacji wyników finansowych przez spółki w USA pozostał w cieniu obaw przed kryzysem zadłużenia w Europie i spowolnieniem światowej gospod Godz. 10.30 Politycy nie spotykają się ws. problemów euro? Źle. Spotykają się? Też źle. Trudno zadowolić

Grunt to niskie oprocentowanie

Kryzys zadłużenia w strefie euro sprawił, że inwestorzy stali się zdecydowanie bardziej wybredni. Bycie w strefie euro nie gwarantuje już krajom bezwarunkowego bezpieczeństwa. Jeszcze kilka lat temu różnice w oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji krajów strefy euro sięgały 2, góra 3 pkt proc

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyfryzacja: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company "

Włochy i Belgia kolejne w kolejce do bankructwa?

upływu czasu napięcia między Walonami a Flamandami nie zmalały i inwestorzy boją się o to, jak w wypadku podziału kraju na dwie części zostanie spłacony dług. Z kolei Włochy są najmniej stabilnym politycznie krajem w Europie. Od końca II wojny światowej Italia miała 24 premierów i 60 różnych rządów. Na

Przegląd prasy

dotyczącą oferty PPK --Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro, o 0,5% w UE w I kw. 2019 --UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol --Infermedica pozyskała 14 mln zł na rozwój platformy do wstepnej diagnostyki --Innova Capital obejmie większościowy pakiet

Krótka kołdra europejskich finansów

wyniosą 275 mld euro. Skurczenie kapitałów bankowych o 100-200 mld euro oznaczałoby ograniczenie akcji kredytowej banków o ponad 1 bln euro, około 10 proc. PKB całej Unii Europejskiej. Konsekwencją byłaby głęboka recesja - bardziej dotkliwa niż ta, którą mieliśmy w Europie przed dwoma laty. Rządy nie mogą

Przegląd informacji ze spółek

metabolicznych i onkologii, podała spółka.  Zarząd PKO Banku Polskiego wybrał już kolejny - po Słowacji - kraj w Europie, w którym chce otworzyć oddział korporacyjny i jeśli rada nadzorcza zaakceptuje plan, to zaawansowane prace nad jego uruchomieniem rozpoczną się w tym roku, poinformował wiceprezes Maks

Firma konsultingowa Roland Berger: Niemiecki sposób na greckie długi

wykupienie części obligacji z rynku. To zgodnie z naszymi szacunkami obniżyłoby poziom zadłużenia Grecji ze 145 proc. PKB do 88 proc. PKB i zwiększyłoby płynność w innych krajach, które są wierzycielami Grecji. Europejskie banki dostałyby świeżą gotówkę? - Na przykład. Skąd wziąć pieniądze na wykup greckich

Kryzys nie omija naszego regionu. Polska daje radę

eksportu w PKB. Atutem czeskiej gospodarki jest dość niskie zadłużenie: dług publiczny w tym roku sięgnie około 44 proc. PKB. Słowacja Mimo dużego otwarcia gospodarki na świat nasi południowi sąsiedzi radzą sobie dobrze. W I kw. ich eksport wzrósł o 8,2 proc. Jak to możliwe mimo kryzysu w strefie euro

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

, ale dopóki nie przekroczą 60 proc. swoich dochodów, to nie ma specjalnie instrumentów, aby to zadłużanie ograniczyć - mówił niedawno minister finansów Jacek Rostowski. Szybko rosnące zadłużenie samorządów zbliża nas też do sytuacji, w której dług publiczny przekroczy próg 55 proc. PKB, a to zmusiłoby

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

Wojtkowiak, Członek Zarządu, CFO i CRO w Euler Hermes.   Źródło: spółka Big data: Tylko 12% małych i średnich firm w Europie korzystało z Big Data w 2018 roku (w porównaniu z 33% dużych). W Polsce duże zbiory danych analizowało jedynie 8% przedsiębiorców – wyprzedziliśmy Węgry, Austrię

Agencje ratingowe znów rozdają karty

/r), które uspokoiły obawy o wpływ zacieśniania polityki monetarnej na koniunkturę w Chinach. W Europie wyczekiwana jest aukcja włoskich obligacji, przed nią najważniejsze indeksy obniżały się o około 0,5 proc. . Rodzimy indeks największych firm, WIG 20 także notował około 0,5 - proc. stratę i

O czym milczy Morawiecki?

jest trudno. Ekonomiści mówią, że sposobem na lepszy poziom rozwoju gospodarczego jest wyższa wydajność pracy. Kowalski, słysząc coś takiego, raczej się irytuje: "Co? Mam jeszcze ciężej pracować? I tak pracujemy najwięcej godzin w Europie". Nie chodzi tu jednak o wysiłek wkładany w pracę

OECD: Politycy, do dzieła!

Carlo Padoan, główny ekonomista OECD. Źródłem problemów jest kryzys zadłużenia w strefie euro, na który politycy i ekonomiści do tej pory nie zdołali znaleźć skutecznego lekarstwa. Zdaniem OECD jeśli politycy szybko nie podejmą odpowiednich działań i nie zahamują "zarażania się" kryzysem przez

Grecja uratowana. 85 proc. obligacji czeka na strzyżenie

spaść do około 120 proc. PKB w 2020 r. Problem w tym, że taka relacja długu do PKB wcale nie gwarantuje, że Grecja będzie w stanie sama stanąć na nogi. Ekonomiści jako bezpieczny poziom zadłużenia uznają raczej 50-60 proc. PKB. - Może być konieczne kolejne "strzyżenie" długu - uważa Borowski

Przegląd prasy

WIG20 --PwC przejmuje Grupę Outbox, umocni się jako firma technologiczna --KRD: Zadłużenie polskich emerytów wzrosło w ciągu roku o 61% r/r do 2 mld zł --Domagalski-Łabędzki z MR: Wzrost PKB przyspieszy do blisko 4% w tym roku --Auxilia planuje zadebiutuje na NewConnect w piątek --ZUS przekazał do

Przegląd prasy

% składki po stronie pracodawcy byłby możliwy, o ile pracownik zgodziłby się na 1% swojego wkładu Puls Biznesu --Chiński producent telefonów Xiaomi rozpoczyna od naszego kraju ekspansję w Europie wg gazety --Prezes PKP Intercity: Szacujemy, że w całym 2016 r. przewieziemy około 37 mln osób ISBnews