zadłużenie miasta

Katarzyna Włodkowska

Inwestują i pożyczają. Polskie miasta tkwią w długach po uszy

Inwestują i pożyczają. Polskie miasta tkwią w długach po uszy

10 mld 251 mln zł - tyle wynosi zadłużenie 12 największych polskich miast. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi to 2-3 tys. zł. Które miasto jest najbardziej zadłużone?

Fitch potwierdził rating BBB Kielc, perspektywa negatywna

miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze, niż Fitch zakładał w swoich prognozach"

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów

Fitch potwierdził ratingi A- oraz A+(pol) Szczecina, perspektywa stabilna

płynne środki) zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Szczecina pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu „A-". Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Częstochowy, perspektywa stabilna

(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Samodzielny profil kredytowy Częstochowy (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na 'bbb+'. Odzwierciedla to połączenie 'średniej' oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na umiarkowanym poziomie, co daje w

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

;Samodzielny profil kredytowy Torunia (standalone credit profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'bbb'. Odzwierciedla to połączenie średniej oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na dobrym poziomie, co daje w rezultacie indywidualną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia Torunia

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na dobry wskaźnik spłaty zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także prognozowany przez Fitch umiarkowany poziom

Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pomimo spodziewanych umiarkowanych wyników operacyjnych, w średnim okresie wskaźniki zadłużenia miasta pozostaną na poziomie odpowiadającym ratingowi na poziomie 'BB+'. Samodzielny Profil Kredytowy miasta (Standalone Credit

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną

perspektywą stabilną. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz niskie zadłużenie bezpośrednie. Wskaźniki obsługi zadłużenia i wskaźniki spłaty długu powinny zostać na dobrym poziomie, pomimo że zadłużenie będzie wzrastać. Ratingi

Fitch potwierdził ratingi IDR Bydgoszczy na poziomie A-; perspektywa stabilna

długoterminowy na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym wskaźniki zadłużenia Bydgoszczy pozostaną mocne i porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu 'A-' pomimo planowanych znacznych

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Białegostoku pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu BBB, pomimo realizacji zakrojonego na szeroką skalę

Fitch obniżył perspektywę ratingów Kielc do negatywnej

pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta odzwierciedlają planowany wzrost dochodów podatkowych miasta w związku z rozwijającą się gospodarką, pozyskane przez

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

obsługi zadłużenia (ADSCR, nadwyżka operacyjna do obsługi zadłużenia, włączając odsetki oraz raty), wynoszący około 1,1 raza (1,7 raza w 2018 r.) nie jest dowodem na strukturalne problemy Miasta. Wynika natomiast z polityki zarządzania długiem przez Poznań, który przede wszystkim dąży do minimalizowania

Fitch nadał rating BBB miastu Olsztyn, perspektywa stabilna

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał miastu Olsztyn międzynarodowy długoterminowy rating (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.  "Ratingi odzwierciedlają

Fitch potwierdził rating Rybnika na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. "Zmiana perspektywy IDR Rybnika na pozytywną odzwierciedla nasze oczekiwania, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym miasto wykaże wartości wskaźników zadłużenia odpowiadające ocenie Zdolności Obsługi Zadłużenia (Debt Sustainability Score) 'aa'. Prognoza

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi A- i AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie

Fitch potwierdził ratingi BBB- i A(pol) Chorzowa z perspektywą stabilną

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDRs) na poziomie BBB- oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna

Fitch potwierdził ratingi BBB- i A(pol) Opola z perspektywą stabilną

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał miastu Opole międzynarodowy długoterminowy rating IDR dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie BBB- i jednocześnie potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating IDR dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie BBB- oraz

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

od nieruchomości po zakończeniu kilku dużych inwestycji prywatnych. Miasto ma również pewną możliwość zwiększenia swoich dochodów, ponieważ stawki podatków lokalnych są ustalone poniżej ustawowych stawek maksymalnych" - czytamy dalej. Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli zadłużenie

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

wyniki finansowe miasta w 2018 r. Obecnie oczekujemy mniejszej skali pogorszenia się wskaźnika spłaty długu w stosunku do naszych wcześniejszych prognoz. Nadal jednak oceniamy zdolność obsługi zadłużenia (Debt Sustainability) na poziomie a, biorąc w tej ocenie pod uwagę dość słabą wielkość wskaźnika

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienione prognozy Fitch, że zadłużenie bezpośrednie oraz pośrednie Białegostoku pozostanie umiarkowane w średnim okresie, pomimo realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego. Ratingi odzwierciedlają także opinię Fitch, że wyniki operacyjne miasta

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także dobre

KRD: Zaległości wobec dostawców mediów domowych wynoszą ok. 1,4 mld zł

Rejestru Długów jest niecałe 92 tys. dłużników powyżej 56. roku życia, którzy nie zapłacili rachunków na łączną kwotę 350 mln zł, wskazano również. Największe zadłużenie wobec dostawców mediów (323 mln zł) mają mieszkańcy dużych miast, pow. 100 tys. mieszkańców. Ale najwięcej dłużników jest w

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma zadowalające wyniki operacyjne i bezpieczne wskaźniki zadłużenia dla ratingu na tym poziomie, które będą wspierane przez dobre praktyki zarządzania i rozwój gospodarki krajowej" - czytamy w

Fitch podtrzymał ratingi Warszawy na poziomie AAA(pol), perspektywa stabilna

również pod uwagę wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Ratingi uwzględniają także oczekiwany wzrost zobowiązań bezpośrednich i pośrednich miasta związanych z nowymi inwestycjami" - czytamy w komunikacie

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

dobrymi wynikami budżetowymi. Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie Miasta wróci na ścieżkę wzrostu począwszy od 2017 r., ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (36% na koniec 2016 r.). (ISBnews)  

KRD: Zaległości wobec telekomów przekroczyły 1,14 mld zł, 83% to konsumenci

. mieszkańców. To ponad 23% dłużników telekomunikacyjnych, podczas gdy w miastach pow. 300 tys. mieszkańców jest ich 17%. Użytkownicy telefonów z najmniejszych miejscowości mają też najwyższe, sięgające 205,5 mln zł, zadłużenie. Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska (161,2 mln zł

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

(Standalone Credit Profile; SCP) Miasta na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta mogą one zostać podniesione, jeśli utrzyma ono solidne wyniki operacyjne, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 5 lat, pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. 

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

stabilna, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Ostrowa Wlkp., perspektywa pozytywna

do naszych poprzednich prognoz, do czego przyczyniły się lepsze niż oczekiwaliśmy wykonane wyniki finansowe miasta w 2018 r. Bierzemy również pod uwagę oczekiwaną poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia (Debt Service Coverage Ratio; DSCR), co - o ile prognozy Fitch w zakresie kształtowania się wskaźnika

Fitch podniósł krajowy rating Rybnika do AA-(pol), perspektywa stabilna

najniższego poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia oraz bardzo dobrą płynność miasta. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wyrażone nadwyżką operacyjną, która znacznie przewyższy obsługę zadłużenia

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

; SCP) Miasta na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta mogą one zostać podniesione, jeśli utrzyma ono solidne wyniki operacyjne, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 5 lat, pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. Negatywna zmiana ratingów

Fitch potwierdził ratingi Opola BBB- i A(pol), perspektywa stabilna

. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lokalnej gospodarki jest Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonująca na terenie Miasta. "Ratingi Opola mogą zostać podwyższone, jeśli zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźnik spłaty długu nie przekroczy 11 lat, a wskaźnik obsługi zadłużenia wzrośnie w sposób

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

rocznie będzie 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). "Zdaniem Fitch, zadłużenie bezpośrednie pozostanie stabilne, poniżej 50% dochodów bieżących (2017r.: 988 mln zł), jednak może ono zacząć rosnąć, kiedy proces inwestycyjny w mieście nabierze tempa. Zakładamy również

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

nadwyżka operacyjna będzie 1,9x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (rata plus odsetki).  W latach 2018-2021 Płock planuje przeznaczyć około 750 mln zł na inwestycje, z czego około 300 mln zł w 2018 r.  "W związku z tym Fitch spodziewa się, że miasto odnotuje deficyt budżetowy w

Fitch podniósł perspektywę ratingów Chorzowa do pozytywnej

zadłużenia, jak również wskaźnik spłaty długu byłyby na poziomie nie odpowiadającym obecnym ratingom. Jeśli równocześnie wyniki operacyjne Chorzowa ustabilizują się, ratingi miasta mogłyby zostać podwyższone" - czytamy w komunikacie. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Chorzowa wzrośnie z 194

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi odzwierciedlają także umiarkowany poziom zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że w średnim okresie deficyt budżetowy Gliwic wzrośnie do około 10% dochodów ogółem w związku z realizacją projektów

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

;Ratingi odzwierciedlają niezmienioną opinię Fitch, że w średnim okresie Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe oraz strategiczne. Ratingi biorą także pod uwagę prognozowany przez Fitch wzrost zadłużenia miasta, począwszy od 2018 r

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja.  "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Opola, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch

Fitch podniósł rating Szczecina do A- z perspektywą stabilną

zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu" - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitcha, w średnim okresie wyniki operacyjne Szczecina będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie

Fitch podniósł perspektywę ratingu Częstochowy do pozytywnej

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie BBB i zmienił perspektywę ratingów ze stabilnej na pozytywną, podała agencja. "Fitch oczekuje, że Częstochowa utrzyma

Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - W minionym roku sądy ogłosiły upadłość 6 570 konsumentów. Przed upadłością 5 razy częściej do Krajowego Rejestru Długów (KRD) trafiali mieszkańcy miast niż wsi, wynika z danych KRD. Największą liczebnie grupę bankrutów i z najwyższą kwotą zadłużenia

Fitch podniósł ratingi Częstochowy do BBB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do BBB+ z BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Podniesienie ratingów odzwierciedla umiarkowane zadłużenie

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

, podało OT Logistics. Ustalona cena zostanie zapłacona spółce w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31 grudnia 2021 roku, poinformowano w komunikacie. Środki ze sprzedaży pomniejszą zadłużenie Grupy OT Logistics. Sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu jest elementem realizacji planu

Fitch podniósł ratingi Rzeszowa do BBB+ i AA(pol), perspektywa stabilna

;Podniesienie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych Rzeszowa, wspieraną przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co wpłynęło na umocnienie się jego wskaźników obsługi i spłaty długu. Ratingi miasta odzwierciedlają także umiarkowane zadłużenie Rzeszowa w średnim okresie, pomimo

Fitch podniósł ratingi Płocka do BBB+ i AA(pol), perspektywa stabilna

ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie miasto będzie osiągało dobre wyniki operacyjne, marża operacyjna będzie wynosić 12%, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) około 5 lat" - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitcha, w średnim okresie

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

stabilna, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na dobre wskaźniki spłaty zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także

Fitch zmienił perspektywę Gdańska na stabilną

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings zmienił perspektywę międzynarodowego długoterminowego ratingu Gdańska (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej z pozytywnej na stabilną. Rating został potwierdzony na poziomie 'A-'. podała agencja. W wyniku

Fitch Ratings potwierdził ratingi Zabrza ze stabilną perspektywą

.  "Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla spodziewaną przez Fitch, stabilizację wyników operacyjnych miasta w latach 2015-2016 z nadwyżką operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia. Ponadto ratingi odzwierciedlają stosunkowo niską płynność oraz małą elastyczność finansową miasta

Fitch potwierdził ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch dotyczącą umiarkowanego poziomu zadłużenia, dobrej płynności miasta oraz zadowalających, chociaż podlegających pewnym wahaniom, wyników operacyjnych Białegostoku" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta odzwierciedlają wysoką

Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Płocka, perspektywa stabilna

dla zadłużenia w walucie krajowej BBB oraz długoterminowy rating krajowy A+(pol) dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 80 mln zł oraz 86,9 mln zł. "Potwierdzenie ratingów miasta odzwierciedla silną bazę podatkową, ale zależną od firm z sektora

KRD: Zaległości przedsiębiorców wobec ubezpieczycieli wzrosły do 161,4 mln zł

% całego zadłużenia firm pochodzi z miejscowości liczących poniżej 5 tys. mieszkańców i niemal drugie tyle - 25% - z miast posiadających powyżej 300 tys. mieszkańców. Jak widać zatem, w rzetelności płatniczej firm wielkość miejscowości nie odgrywa większego znaczenia" - podsumowano. (ISBnews

Fitch podtrzymał ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

operacyjne miasta pozostaną zadowalające, nawet przy braku wpływów o charakterze jednorazowym" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, w latach 2017-2019 nadwyżka operacyjna Białegostoku będzie wynosić 95 mln zł, tj. ok. 6-7% dochodów operacyjnych. Zadłużenie miasta od 2017 r. może ponownie rosnąć i

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+(pol) Zabrza z perspektywą stabilną

miastach ocenianych przez Fitch. Od 2019 r. wyniki operacyjne miasta mogą się poprawić z uwagi na spodziewane dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości po zakończeniu dwóch dużych inwestycji prywatnych. Fitch spodziewa się, że relacja zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto do dochodów

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz że płynność Katowic pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem inwestycji, co jednakże

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy A- oraz AA+(pol), perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz, że płynność Bydgoszczy pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem

Fitch potwierdził rating A- Gliwic, perspektywa stabilna

+(pol) z perspektywą stabilną.  "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący kontynuacji dobrych wyników operacyjnych miasta, mocnych wskaźników obsługi i spłaty długu oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów bieżących, znacznie

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat

Fitch podniósł krajowy rating długoterminowy Opola do A-(pol)

krajowej, niskie zadłużenie i dobrą płynność. Podniesienie ratingu uwzględnia również spodziewaną poprawę wyników operacyjnych w średnim okresie po zmianie granic administracyjnych miasta" - czytamy w komunikacie. Fitch uważa, że powiększenie terytorium Opola będzie miało wpływ na wyniki operacyjne

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

zobowiązania pośrednie netto oraz słabą płynność. "Według naszych niezmienionych prognoz, marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7-8%, a nadwyżka operacyjna przewyższy obsługę zadłużenia co najmniej 1,3x (2015: 1,1x). Zakładamy, że władze miasta podejmą wysiłki, aby tempo wzrostu wydatków

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

-2019 marża operacyjna Zabrza będzie wynosić około 5%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Obsługa zadłużenia (raty i odsetki) szacowana na 50 mln zł rocznie (2016: 49,7 mln zł) będzie 1,25x wyższa od prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2019 r. wyniki operacyjne miasta mogą się poprawić z uwagi

Pożyczka dla Śląska Wrocław z naszych rachunków za wodę

Finansowa sytuacja wrocławskiego klubu, aktualnego mistrza Polski, którego właścicielami są grupa Polsat oraz miasto Wrocław, jest dramatyczna. Przed weekendem "Gazeta" informowała o wystawionym przez sąd nakazie zwrotu miastu 12 mln zł, które samorząd pożyczył klubowi w 2012 r. Pieniądze

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Bydgoszczy, perspektywa stabilna

Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały kontrolę wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat lokalnych będą rosły, wspierane przez

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, dla ratingu na tym poziomie, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie bezpośrednie Torunia oraz jego

Develia planuje sprzedaż 2 000-2 200 mieszkań w 2020 roku

kontynuować aktywną działalność w segmencie komercyjnym. Stawia sobie za cel rozpoczynanie realizacji przynajmniej jednego budynku komercyjnego rocznie, podano także. Develia kontynuuje ostrożnościowe podejście do finansowania i planuje utrzymać racjonalny poziom zadłużenia. "W 2020 r. zamierzamy

Fitch nadał Częstochowie rating krajowy AA(pol) z perspektywą stabilną

będą sprzyjały dobre praktyki zarządzania finansowego w mieście. Ratingi odzwierciedlają również umiarkowane zadłużenie Częstochowy oraz prognozowane niskie zapotrzebowanie na nowy dług w średnim okresie, co przekłada się na mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu" – czytamy w komunikacie

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zadłużenie przekroczyło już 3 tys. zł. Nie ona jedna jest w takiej sytuacji. W zeszłym roku dług lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wynajmowanych od państwa wynosił około 4,5 mld zł. Dla kogo dodatek mieszkaniowy? Najlepiej poszukać pomocy, nim popadnie się w długi. Można się

Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Rzeszowa, perspektywa stabilna

, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych miasta, zgodną z oczekiwaniami Fitch, bezpieczne wskaźniki długu oraz niskie ryzyko pośrednie. Ratingi biorą również pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia w związku z realizowanymi dużymi projektami

Fitch potwierdził ratingi BBB i A(pol) Torunia z perspektywą stabilną

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) dla Miasta Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, poinformowała

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa obu stabilna

agencja.  "Ratingi zostały potwierdzone z uwagi na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne miasta, jego znaczną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność oraz oczekiwany spadek zadłużenia bezpośredniego. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące zadłużenie spółek

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

, że w latach 2015-2016 miasto utrzyma bardzo dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 11% i trzykrotnie wyższą niż obsługa zadłużenia szacowaną na ok. 70 mln zł. Agencja podkreśliła, że w ciągu ostatnich dwóch lat miasto nie zaciągnęło nowego zadłużenia. W 2014 r. zadłużenie

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący zadowalających wyników operacyjnych oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia miasta" - czytamy w komunikacie. Fitch zakłada, że wyniki operacyjne miasta pozostaną stabilne w latach 2015-2017 z marżą operacyjną

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała

Fitch podniósł długoterminowy rating krajowy Gdańska do AAA(pol)

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Gdańska do AAA(pol) z AA+(pol). Jednocześnie agencja potwierdziła ratingi (IDR) miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-, podał Fitch. Perspektywa wszystkich ratingów jest

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

zadłużenie bezpośrednie miasta w latach 2018-2019 wyniesie 30%-35% dochodów bieżących, czyli wzrośnie w porównaniu do 26% lub 269 mln zł spodziewanych na koniec 2017r. (285 mln zł na koniec 2016r.). Fitch zakłada, że w latach 2018-2019 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne pomimo wzrostu

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA-(pol) dla Szczecina, perspektywa stabilna

okresie. Ratingi odzwierciedlają również ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" - czytamy w komunikacie. Rating na poziomie BBB+ odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w

Fitch podniósł ratingi Kielc do BBB i A(pol) z perspektywą stabilną

ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych miasta i mocne wskaźniki zadłużenia, wspierane przez dobre zarządzanie i rosnącą gospodarkę krajową. Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Kielce utrzymają dobre wyniki operacyjne w średnim okresie" - czytamy w komunikacie. Fitch

Spalarnia. Szukanie oszczędności to hazard

743 mln zł, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynieść ma nawet 400 mln zł, najwięcej w historii miasta. Wykonawcą spalarni zostanie prawdopodobnie konsorcjum złożone z Budimexu oraz firm belgijskiej i hiszpańskiej. To jest zwycięzca przetargu, który odbywał się z wieloma perypetiami. Jeden z

Mamy rekord zadłużenia. Jeszcze nigdy nie daliśmy tak zarobić bankom i deweloperom

również rekord. W ciągu roku suma ta wzrosła niemal o 7 proc. Dla porównania: we wspomnianym 2008 r. było to 192,612 mld zł. Mimo spowolnienia związanego z kryzysem zadłużenie w hipotekach ciągle rosło. Z jednym wyjątkiem: w 2017 r. wartość kredytów mieszkaniowych spadła o mniej więcej 5 mld. Ale w

Fitch podtrzymał ratingi Chorzowa na poziomie BB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) miasta Chorzowa dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A-(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

wyniki operacyjne w 2015r. - na poziomie z lat 2013-2014 - oraz, że wskaźniki zadłużenia pozostaną bezpieczne. Scenariusz zakłada, że dobre praktyki zarządzania miastem i rozwój gospodarki krajowej będą czynnikiem wspierającym" - czytamy w komunikacie. Agencja podała, że krajowy rating na

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

Białegostoku mogą wynieść łącznie 1,5 mld zł (średnio 25% wydatków ogółem rocznie) w latach 2017-2019, z czego prawie 500 mln zł może zostać wydatkowane już w 2017 r. "W średnim okresie zadłużenie miasta będzie rosnąć w wyniku realizowanych inwestycji, jednak zdaniem Fitch pozostanie ono umiarkowane i

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Płocka, perspektywa stabilna

dla zadłużenia w walucie krajowej BBB oraz długoterminowy rating krajowy A+(pol) dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 58 mln zł oraz 86,9 mln zł. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki finansowe miasta zgodnie z podstawowym scenariuszem Fitch

Fitch nadał miastu Chorzów ratingi BB+ oraz A-(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał miastu Chorzów długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Defalut Ratings – IDR) na poziomie BB+ oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie A-(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała

Fitch podniósł ratingi Gdańska do A- i AA(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł długoterminowe ratingi miasta Gdańsk dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do poziomu A- z BBB+ oraz krajowy rating długoterminowy do poziomu AA(pol) z AA-(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "

Fitch potwierdził ratingi BBB+ Szczecina, perspektywa stabilna

średnim okresie wspierane przez zaawansowane praktyki zarządzania odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi odzwierciedlają również, mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność" - czytamy w raporcie. Zdaniem Fitch miasto utrzyma dobre

Fitch podtrzymał rating Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

bezzwrotnych dotacji unijnych, co ograniczy zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie Poznania sukcesywnie spada od 2012 r. w związku z dobrymi wynikami budżetowymi miasta oraz niższymi potrzebami pożyczkowymi. Agencja zakłada, że zadłużenie miasta zacznie