zadłużenie miasta

Katarzyna Włodkowska

Inwestują i pożyczają. Polskie miasta tkwią w długach po uszy

Inwestują i pożyczają. Polskie miasta tkwią w długach po uszy

10 mld 251 mln zł - tyle wynosi zadłużenie 12 największych polskich miast. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi to 2-3 tys. zł. Które miasto jest najbardziej zadłużone?

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów i perspektywy stabilnej odzwierciedla opinię Fitch, że miasto utrzyma wskaźniki zadłużenia na poziomie odpowiadającym ratingowi BBB-, pomimo spodziewanego spadku nadwyżki operacyjnej. Na dochody i wydatki miasta wpływ mają zarówno negatywne skutki pandemii koronawirusa, jak i decyzje

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Częstochowy, perspektywa stabilna

centralnych w zakresie obniżenia stawki PIT (od listopada 2019 r.) i podwyżek płac nauczycieli (od września 2019 r.), które w pełni wpłyną na wyniki finansowe Miasta w 2020 r. W scenariuszu ratingowym Fitch oczekuje wzrostu zadłużenia Miasta. Fitch ocenia samodzielny profil kredytowy (SCP) Miasta na poziomie

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów

Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu odpowiadającego ratingowi BB+. Samodzielny Profil Kredytowy Miasta

Fitch potwierdził ratingi A- oraz A+(pol) Szczecina, perspektywa stabilna

płynne środki) zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Szczecina pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu „A-". Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi

Fitch potwierdził rating BBB Kielc, perspektywa negatywna

miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze, niż Fitch zakładał w swoich prognozach"

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Częstochowy, perspektywa stabilna

(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Samodzielny profil kredytowy Częstochowy (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na 'bbb+'. Odzwierciedla to połączenie 'średniej' oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na umiarkowanym poziomie, co daje w

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

;Samodzielny profil kredytowy Torunia (standalone credit profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'bbb'. Odzwierciedla to połączenie średniej oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na dobrym poziomie, co daje w rezultacie indywidualną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia Torunia

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na dobry wskaźnik spłaty zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także prognozowany przez Fitch umiarkowany poziom

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną

perspektywą stabilną. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz niskie zadłużenie bezpośrednie. Wskaźniki obsługi zadłużenia i wskaźniki spłaty długu powinny zostać na dobrym poziomie, pomimo że zadłużenie będzie wzrastać. Ratingi

Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pomimo spodziewanych umiarkowanych wyników operacyjnych, w średnim okresie wskaźniki zadłużenia miasta pozostaną na poziomie odpowiadającym ratingowi na poziomie 'BB+'. Samodzielny Profil Kredytowy miasta (Standalone Credit

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Białegostoku pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu BBB, pomimo realizacji zakrojonego na szeroką skalę

Fitch potwierdził ratingi IDR Bydgoszczy na poziomie A-; perspektywa stabilna

długoterminowy na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym wskaźniki zadłużenia Bydgoszczy pozostaną mocne i porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu 'A-' pomimo planowanych znacznych

Fitch obniżył perspektywę ratingów Kielc do negatywnej

pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta odzwierciedlają planowany wzrost dochodów podatkowych miasta w związku z rozwijającą się gospodarką, pozyskane przez

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna

Fitch potwierdził rating Rybnika na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. "Zmiana perspektywy IDR Rybnika na pozytywną odzwierciedla nasze oczekiwania, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym miasto wykaże wartości wskaźników zadłużenia odpowiadające ocenie Zdolności Obsługi Zadłużenia (Debt Sustainability Score) 'aa'. Prognoza

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

obsługi zadłużenia (ADSCR, nadwyżka operacyjna do obsługi zadłużenia, włączając odsetki oraz raty), wynoszący około 1,1 raza (1,7 raza w 2018 r.) nie jest dowodem na strukturalne problemy Miasta. Wynika natomiast z polityki zarządzania długiem przez Poznań, który przede wszystkim dąży do minimalizowania

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch nadał rating BBB miastu Olsztyn, perspektywa stabilna

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał miastu Olsztyn międzynarodowy długoterminowy rating (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.  "Ratingi odzwierciedlają

Fitch potwierdził ratingi BBB- i A(pol) Chorzowa z perspektywą stabilną

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDRs) na poziomie BBB- oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna

Fitch potwierdził ratingi BBB- i A(pol) Opola z perspektywą stabilną

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał miastu Opole międzynarodowy długoterminowy rating IDR dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie BBB- i jednocześnie potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating IDR dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie BBB- oraz

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

od nieruchomości po zakończeniu kilku dużych inwestycji prywatnych. Miasto ma również pewną możliwość zwiększenia swoich dochodów, ponieważ stawki podatków lokalnych są ustalone poniżej ustawowych stawek maksymalnych" - czytamy dalej. Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli zadłużenie

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem

Fitch potwierdził ratingi A- i AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienione prognozy Fitch, że zadłużenie bezpośrednie oraz pośrednie Białegostoku pozostanie umiarkowane w średnim okresie, pomimo realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego. Ratingi odzwierciedlają także opinię Fitch, że wyniki operacyjne miasta

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

wyniki finansowe miasta w 2018 r. Obecnie oczekujemy mniejszej skali pogorszenia się wskaźnika spłaty długu w stosunku do naszych wcześniejszych prognoz. Nadal jednak oceniamy zdolność obsługi zadłużenia (Debt Sustainability) na poziomie a, biorąc w tej ocenie pod uwagę dość słabą wielkość wskaźnika

Fitch potwierdził ratingi Olsztyna na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Olsztyna dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BBB, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma zadowalające wyniki operacyjne i bezpieczne wskaźniki zadłużenia dla ratingu na tym poziomie, które będą wspierane przez dobre praktyki zarządzania i rozwój gospodarki krajowej" - czytamy w

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także dobre

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

dobrymi wynikami budżetowymi. Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie Miasta wróci na ścieżkę wzrostu począwszy od 2017 r., ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (36% na koniec 2016 r.). (ISBnews)  

Fitch podniósł krajowy rating Rybnika do AA-(pol), perspektywa stabilna

najniższego poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia oraz bardzo dobrą płynność miasta. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wyrażone nadwyżką operacyjną, która znacznie przewyższy obsługę zadłużenia

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia Miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu odpowiadającego ratingowi BBB

Fitch podtrzymał ratingi Warszawy na poziomie AAA(pol), perspektywa stabilna

również pod uwagę wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Ratingi uwzględniają także oczekiwany wzrost zobowiązań bezpośrednich i pośrednich miasta związanych z nowymi inwestycjami" - czytamy w komunikacie

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

rocznie będzie 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). "Zdaniem Fitch, zadłużenie bezpośrednie pozostanie stabilne, poniżej 50% dochodów bieżących (2017r.: 988 mln zł), jednak może ono zacząć rosnąć, kiedy proces inwestycyjny w mieście nabierze tempa. Zakładamy również

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

stabilna, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto

KRD: Zaległości wobec dostawców mediów domowych wynoszą ok. 1,4 mld zł

Rejestru Długów jest niecałe 92 tys. dłużników powyżej 56. roku życia, którzy nie zapłacili rachunków na łączną kwotę 350 mln zł, wskazano również. Największe zadłużenie wobec dostawców mediów (323 mln zł) mają mieszkańcy dużych miast, pow. 100 tys. mieszkańców. Ale najwięcej dłużników jest w

KRD: Zaległości wobec telekomów przekroczyły 1,14 mld zł, 83% to konsumenci

. mieszkańców. To ponad 23% dłużników telekomunikacyjnych, podczas gdy w miastach pow. 300 tys. mieszkańców jest ich 17%. Użytkownicy telefonów z najmniejszych miejscowości mają też najwyższe, sięgające 205,5 mln zł, zadłużenie. Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska (161,2 mln zł

Fitch podniósł perspektywę ratingów Chorzowa do pozytywnej

zadłużenia, jak również wskaźnik spłaty długu byłyby na poziomie nie odpowiadającym obecnym ratingom. Jeśli równocześnie wyniki operacyjne Chorzowa ustabilizują się, ratingi miasta mogłyby zostać podwyższone" - czytamy w komunikacie. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Chorzowa wzrośnie z 194

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Ostrowa Wlkp., perspektywa pozytywna

do naszych poprzednich prognoz, do czego przyczyniły się lepsze niż oczekiwaliśmy wykonane wyniki finansowe miasta w 2018 r. Bierzemy również pod uwagę oczekiwaną poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia (Debt Service Coverage Ratio; DSCR), co - o ile prognozy Fitch w zakresie kształtowania się wskaźnika

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

; SCP) Miasta na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta mogą one zostać podniesione, jeśli utrzyma ono solidne wyniki operacyjne, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 5 lat, pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. Negatywna zmiana ratingów

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

nadwyżka operacyjna będzie 1,9x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (rata plus odsetki).  W latach 2018-2021 Płock planuje przeznaczyć około 750 mln zł na inwestycje, z czego około 300 mln zł w 2018 r.  "W związku z tym Fitch spodziewa się, że miasto odnotuje deficyt budżetowy w

Fitch potwierdził ratingi Opola na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

ratingi dla miasta Opole (Issuer Deafult Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB-. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Opola w średnim okresie pozostaną zbieżne z tymi

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

(Standalone Credit Profile; SCP) Miasta na poziomie 'a-'" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta mogą one zostać podniesione, jeśli utrzyma ono solidne wyniki operacyjne, a w rezultacie wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób trwały spadnie do 5 lat, pod warunkiem podniesienia ratingów Polski. 

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi odzwierciedlają także umiarkowany poziom zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że w średnim okresie deficyt budżetowy Gliwic wzrośnie do około 10% dochodów ogółem w związku z realizacją projektów

Fitch potwierdził ratingi Opola BBB- i A(pol), perspektywa stabilna

. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lokalnej gospodarki jest Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonująca na terenie Miasta. "Ratingi Opola mogą zostać podwyższone, jeśli zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźnik spłaty długu nie przekroczy 11 lat, a wskaźnik obsługi zadłużenia wzrośnie w sposób

Fitch podniósł perspektywę ratingu Częstochowy do pozytywnej

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie BBB i zmienił perspektywę ratingów ze stabilnej na pozytywną, podała agencja. "Fitch oczekuje, że Częstochowa utrzyma

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

;Ratingi odzwierciedlają niezmienioną opinię Fitch, że w średnim okresie Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe oraz strategiczne. Ratingi biorą także pod uwagę prognozowany przez Fitch wzrost zadłużenia miasta, począwszy od 2018 r

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja.  "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi

Fitch podniósł rating Szczecina do A- z perspektywą stabilną

zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu" - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitcha, w średnim okresie wyniki operacyjne Szczecina będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

Fitch podniósł ratingi Częstochowy do BBB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do BBB+ z BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Podniesienie ratingów odzwierciedla umiarkowane zadłużenie

Fitch podniósł ratingi Rzeszowa do BBB+ i AA(pol), perspektywa stabilna

;Podniesienie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych Rzeszowa, wspieraną przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co wpłynęło na umocnienie się jego wskaźników obsługi i spłaty długu. Ratingi miasta odzwierciedlają także umiarkowane zadłużenie Rzeszowa w średnim okresie, pomimo

Fitch Ratings potwierdził ratingi Zabrza ze stabilną perspektywą

.  "Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla spodziewaną przez Fitch, stabilizację wyników operacyjnych miasta w latach 2015-2016 z nadwyżką operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia. Ponadto ratingi odzwierciedlają stosunkowo niską płynność oraz małą elastyczność finansową miasta

KRD: Dług Polaków wobec telekomów wzrósł o 40% r/r do 899 mln zł w I poł. 2020

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Zadłużenie Polaków wobec telekomów wyniosło 899 mln zł w pierwszej połowie roku, co oznacza wzrost o 40% r/r, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Według badania KRD "Jak Polacy korzystają z telefonu i internetu w czasie pandemii", po wybuchu pandemii

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Opola, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest

KRD: Zadłużenie taksówkarzy wyniosło 119,5 mln zł na koniec kwietnia

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Taksówkarski przewóz pasażerów zmalał o 70% z powodu pandemii. Na to nakłada się zadłużenie, które na koniec kwietnia sięgnęło 119,5 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zaległość statystycznego taksówkarza wynosi 25 816 zł. Trudny czas

Fitch zmienił perspektywę Gdańska na stabilną

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings zmienił perspektywę międzynarodowego długoterminowego ratingu Gdańska (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej z pozytywnej na stabilną. Rating został potwierdzony na poziomie 'A-'. podała agencja. W wyniku

Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Płocka, perspektywa stabilna

dla zadłużenia w walucie krajowej BBB oraz długoterminowy rating krajowy A+(pol) dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 80 mln zł oraz 86,9 mln zł. "Potwierdzenie ratingów miasta odzwierciedla silną bazę podatkową, ale zależną od firm z sektora

Fitch podniósł ratingi Płocka do BBB+ i AA(pol), perspektywa stabilna

ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie miasto będzie osiągało dobre wyniki operacyjne, marża operacyjna będzie wynosić 12%, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) około 5 lat" - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitcha, w średnim okresie

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Warszawy, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch

Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - W minionym roku sądy ogłosiły upadłość 6 570 konsumentów. Przed upadłością 5 razy częściej do Krajowego Rejestru Długów (KRD) trafiali mieszkańcy miast niż wsi, wynika z danych KRD. Największą liczebnie grupę bankrutów i z najwyższą kwotą zadłużenia

Fitch potwierdził ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch dotyczącą umiarkowanego poziomu zadłużenia, dobrej płynności miasta oraz zadowalających, chociaż podlegających pewnym wahaniom, wyników operacyjnych Białegostoku" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta odzwierciedlają wysoką

Fitch podtrzymał ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

operacyjne miasta pozostaną zadowalające, nawet przy braku wpływów o charakterze jednorazowym" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, w latach 2017-2019 nadwyżka operacyjna Białegostoku będzie wynosić 95 mln zł, tj. ok. 6-7% dochodów operacyjnych. Zadłużenie miasta od 2017 r. może ponownie rosnąć i

Pożyczka dla Śląska Wrocław z naszych rachunków za wodę

Finansowa sytuacja wrocławskiego klubu, aktualnego mistrza Polski, którego właścicielami są grupa Polsat oraz miasto Wrocław, jest dramatyczna. Przed weekendem "Gazeta" informowała o wystawionym przez sąd nakazie zwrotu miastu 12 mln zł, które samorząd pożyczył klubowi w 2012 r. Pieniądze

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

stabilna, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na dobre wskaźniki spłaty zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-, podała agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+(pol) Zabrza z perspektywą stabilną

miastach ocenianych przez Fitch. Od 2019 r. wyniki operacyjne miasta mogą się poprawić z uwagi na spodziewane dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości po zakończeniu dwóch dużych inwestycji prywatnych. Fitch spodziewa się, że relacja zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto do dochodów

Fitch potwierdził rating A- Gliwic, perspektywa stabilna

+(pol) z perspektywą stabilną.  "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący kontynuacji dobrych wyników operacyjnych miasta, mocnych wskaźników obsługi i spłaty długu oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów bieżących, znacznie

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

, podało OT Logistics. Ustalona cena zostanie zapłacona spółce w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31 grudnia 2021 roku, poinformowano w komunikacie. Środki ze sprzedaży pomniejszą zadłużenie Grupy OT Logistics. Sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu jest elementem realizacji planu

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

zobowiązania pośrednie netto oraz słabą płynność. "Według naszych niezmienionych prognoz, marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7-8%, a nadwyżka operacyjna przewyższy obsługę zadłużenia co najmniej 1,3x (2015: 1,1x). Zakładamy, że władze miasta podejmą wysiłki, aby tempo wzrostu wydatków

Fitch podniósł krajowy rating długoterminowy Opola do A-(pol)

krajowej, niskie zadłużenie i dobrą płynność. Podniesienie ratingu uwzględnia również spodziewaną poprawę wyników operacyjnych w średnim okresie po zmianie granic administracyjnych miasta" - czytamy w komunikacie. Fitch uważa, że powiększenie terytorium Opola będzie miało wpływ na wyniki operacyjne

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat

Akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie 2,32 zł dywidendy na akcję

zakładowego spółki, płacąc 19 zł za walor. Łącznie na ten cel przeznaczono 8 mln zł. "Środki uzyskane z transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc pozwoliły znacząco obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec marca 2020 r. spółka w ujęciu skonsolidowanym dysponowała rekordowym poziomem gotówki w kwocie 59,3 mln zł

Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Rzeszowa, perspektywa stabilna

, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych miasta, zgodną z oczekiwaniami Fitch, bezpieczne wskaźniki długu oraz niskie ryzyko pośrednie. Ratingi biorą również pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia w związku z realizowanymi dużymi projektami

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

-2019 marża operacyjna Zabrza będzie wynosić około 5%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Obsługa zadłużenia (raty i odsetki) szacowana na 50 mln zł rocznie (2016: 49,7 mln zł) będzie 1,25x wyższa od prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2019 r. wyniki operacyjne miasta mogą się poprawić z uwagi

Fitch potwierdził ratingi BBB i A(pol) Torunia z perspektywą stabilną

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) dla Miasta Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, poinformowała

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, dla ratingu na tym poziomie, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie bezpośrednie Torunia oraz jego

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Katowice (IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę Stabilną, podała agencja. "

Fitch potwierdził rating Bydgoszczy na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Bydgoszcz (IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Bydgoszczy, perspektywa stabilna

Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały kontrolę wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat lokalnych będą rosły, wspierane przez

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

, że w latach 2015-2016 miasto utrzyma bardzo dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 11% i trzykrotnie wyższą niż obsługa zadłużenia szacowaną na ok. 70 mln zł. Agencja podkreśliła, że w ciągu ostatnich dwóch lat miasto nie zaciągnęło nowego zadłużenia. W 2014 r. zadłużenie

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz że płynność Katowic pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem inwestycji, co jednakże

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa obu stabilna

agencja.  "Ratingi zostały potwierdzone z uwagi na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne miasta, jego znaczną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność oraz oczekiwany spadek zadłużenia bezpośredniego. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące zadłużenie spółek

KRD: Zaległości przedsiębiorców wobec ubezpieczycieli wzrosły do 161,4 mln zł

% całego zadłużenia firm pochodzi z miejscowości liczących poniżej 5 tys. mieszkańców i niemal drugie tyle - 25% - z miast posiadających powyżej 300 tys. mieszkańców. Jak widać zatem, w rzetelności płatniczej firm wielkość miejscowości nie odgrywa większego znaczenia" - podsumowano. (ISBnews

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

spadków przychodów, planują redukcję zatrudnienia. Kluczowym problemem jest brak gotówki, szczególnie małe firmy mają problemy z płynnością finansową. To w efekcie prowadzi do zadłużenia i upadków firm. 1. Indywidualna decyzja Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, co właściciele firm mają zrobić, gdy ich

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący zadowalających wyników operacyjnych oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia miasta" - czytamy w komunikacie. Fitch zakłada, że wyniki operacyjne miasta pozostaną stabilne w latach 2015-2017 z marżą operacyjną

Fitch nadał Częstochowie rating krajowy AA(pol) z perspektywą stabilną

będą sprzyjały dobre praktyki zarządzania finansowego w mieście. Ratingi odzwierciedlają również umiarkowane zadłużenie Częstochowy oraz prognozowane niskie zapotrzebowanie na nowy dług w średnim okresie, co przekłada się na mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu" – czytamy w komunikacie

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy A- oraz AA+(pol), perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz, że płynność Bydgoszczy pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem

BIG InfoMonitor: Zaległości gastronomii sięgnęły 647,4 mln zł na koniec marca

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Przeterminowane zadłużenie branży gastronomicznej wynosiło 647,4 mln zł według stanu na koniec marca, podał BIG InfoMonitor. "Nie jest to łatwy kawałek chleba, a na pewno wymagający ogromnych nakładów inwestycyjnych. Potwierdzają to dane BIG InfoMonitor: na

Spalarnia. Szukanie oszczędności to hazard

743 mln zł, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynieść ma nawet 400 mln zł, najwięcej w historii miasta. Wykonawcą spalarni zostanie prawdopodobnie konsorcjum złożone z Budimexu oraz firm belgijskiej i hiszpańskiej. To jest zwycięzca przetargu, który odbywał się z wieloma perypetiami. Jeden z

Fitch potwierdził rating Warszawy na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma