zadłużenie kraju pkb

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 46,3% na koniec 2020 r. i 41,3% na koniec 2023 r. Wcześniej w tym tygodniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys mówił, że powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Europy Środkowo-Wschodniej Fitch stwierdził, że w latach 2018-2020 jedynym krajem, w którym zadłużenie w relacji do PKB odnotuje wzrost jest Rumunia. "Prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w większości krajów CEE w ciągu następnych dwóch lat, co będzie odzwierciedlało słabszy wzrost w strefie euro

Coface: Spadek globalnego PKB sięgnie 4,4% w 2020 roku

finansowe od kwietnia. Dotyczy to w szczególności krajów (zwłaszcza w Europie Zachodniej), w których banki te uczestniczyły w podtrzymywaniu zdolności produkcyjnych niektórych firm, głównie poprzez zwiększanie zadłużenia. Niemniej jednak oznacza to jedynie odsunięcie w czasie korekt zatrudnienia oraz

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

: (1) poprawę podstawowych wskaźników zadłużenia grupy, która nastąpiła w okresie ostatnich dwóch lat, (2) jej wiodącą pozycję na rynku usług płatnej telewizji, wideo online, stacjonarnej i mobilnej telefonii oraz usług szerokopasmowych, (3) korzyści płynące z faktu bycia zintegrowaną grupą medialno

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

spowolnienie wzrostu PKB Polski wobec obecnie prognozowanej przez Fitch ścieżki będzie zależało przede wszystkim od popytu zewnętrznego. "Zadłużenie zagraniczne netto Polski, które wyniosło 32% w II kw. 2017 r., jest wysokie w odniesieniu do mediany krajów z grupy porównawczej (6%). Odzwierciedla ono

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

najniższych w Europie. Dla porównania zadłużenie gospodarstw domowych do PKB w Niemczech wynosi 86%, we Francji 112%, a w Wielkiej Brytanii 140%. Niższy stosunek obserwowany jest w niektórych krajach naszego regionu np. na Węgrzech, gdzie wynosi on 43%" - czytamy w raporcie.  ZBP wskazuje, że

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

gospodarce do 3,5% w przyszłym roku. Ale spodziewamy się, że rząd utrzyma deficyt poniżej 2% PKB. A nawet z deficytem na poziomie 2% PKB byłby w stanie wprowadzić dodatkowe inicjatywy po stronie wydatków bez wpływu na stabilność w zakresie zadłużenia" - powiedział Gill w rozmowie z dziennikarzami

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

szwajcarskich" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie zagraniczne netto w Polsce stanowi ekwiwalent 45% PKB, zaś dług denominowany w euro stanowił 6% PKB w odniesieniu do sektora prywatnego i 12% PKB w przypadku sektora rządowego, podkreślono w materiale. Agencja napisała, że przyjęcie euro byłoby

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

. "Deprecjacja złotego, podnosząca wskaźnik LtV tych kredytów i pogorszona sytuacja finansowa kredytobiorców, może powodować problemy z obsługą zadłużenia (ryzyko ekonomiczne portfela) oraz zwiększać skłonność klientów do wchodzenia w spory sądowe z bankami (ryzyko prawne portfela)" - czytamy

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

;dolara, wynika z 10. edycji globalnego raportu o zamożności (Global Wealth Report 2019) Allianz, w którym zebrane są wnioski na temat zasobów finansowych i zadłużenia gospodarstw domowych z ponad 50 krajów na całym świecie. W wyniku słabego wzrostu aktywów i szybko rosnących zobowiązań, aktywa

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,1% w 2019 r., po 1,2% w 2020 r. i 2021

publicznego do prowadzenia rozważnej polityki budżetowej i obniżania poziomu zadłużenia. Z drugiej strony państwa członkowskie dysponujące przestrzenią fiskalną powinny z niej teraz korzystać" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

solidne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez właściwą politykę pieniężną oraz 'zdrowy' system bankowy. Ograniczeniem ratingów jest niski poziom PKB na osobę w odniesieniu do mediany krajów porównywalnych oraz wysokie zadłużenie zagraniczne netto (34% PKB w 2016 r. wobec -3% dla mediany grupy A

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę, członkostwo w UE i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilny system bankowy. Przeciwwagą jest niższy wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów porównywalnych" - czytamy w

W USA rekordy, na GPW wyczekiwanie kolejnej fali wzrostów

rozrywki i gastronomii, odpowiadają one za znaczną część PKB poszczególnych krajów, inwestorzy się tym nie przejmują. Skupiają się na tym, że im dłużej trwa pandemia, tym dłużej stopy procentowe są na niskich poziomach i można liczyć na pakiety wspierające oferowane przez rządy. Póki co inwestorzy nie

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

osobę wobec mediany krajów porównywalnych oraz wysoki, choć malejący poziom zadłużenia zagranicznego netto" - czytamy w komunikacie. Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) obniżył się do 1,7% PKB w 2017 r. z 2,3% PKB rok wcześniej ze względu na wysokie dochody, podkreśliła

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

oraz solidny system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na osobę wobec mediany krajów porównywalnych oraz wysoki, choć malejący poziom zadłużenia zagranicznego netto" - czytamy w komunikacie. Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) obniżył się do

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Chiny. W ostatnich siedmiu latach łączne zadłużenie wszystkich sektorów w drugiej co do wielkości gospodarce świata zwiększyło się 4-krotnie z 7,4 bln USD w roku 2007 do 28 bln USD w 2014. Mimo szybkiego wzrostu chińskiej gospodarki poziom zadłużenia tego kraju w stosunku do PKB rośnie i jest wyższy niż

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

stoi nasza gospodarka: tempo w jakim polski dochód narodowy na głowę (PKB PPP) zbliża się do najwyżej rozwiniętych państw w Europie, prawdopodobieństwo kryzysu wynikające z niekontrolowanego zadłużenia państwa, atrakcyjność Polski do życia licząc zarówno osoby emigrujące jak i tych, którzy w

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

analityków. "Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

. Podkreśla także, że PKN Orlen zamierza sfinansować transakcje głównie akcjami własnymi, pochodzącymi z podniesienia kapitału, utrzymując przy tym swoje zadłużenie na konserwatywnym poziomie nie przekraczającym 2-2,5x skorygowanego wyniku EBITDA. W ocenie agencji, planowane przejęcia znacznie zwiększą

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Małopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A-. Fitch potwierdził także długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Perspektywa ratingów

Fitch potwierdził rating A- Małopolski, rating krajowy podniósł do AAA(pol)

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Małopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A-. Fitch podniósł także długoterminowy rating krajowy do poziomu AAA(pol) z AA+(pol). Perspektywa

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

deficytu". Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. Według prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadło do 50,1

Fitch podniósł ratingi Kielc do BBB i A(pol) z perspektywą stabilną

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do BBB z BBB- oraz krajowy rating długoterminowy do A(pol) z A-(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Podniesienie

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

gospodarstwom domowym. Łączna wartość środków w ramach dwóch kluczowych przyjętych pakietów jest szacowana na około 312 mld zł, co stanowi równowartość mniej więcej 15% PKB kraju. W relacji do wielkości gospodarki jest to jeden z największych pakietów pomocowych wśród krajów Unii Europejskiej. Programy

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

operacyjnej na poziomie wystarczającym do obsługi zadłużenia" - podano także. Fitch prognozuje, że w latach 2015-2017 realny wzrost PKB Polski wyniesie 3,5% rocznie. Wzrost gospodarczy kraju powinien sprzyjać rozwojowi Opola. Ponadto modernizacja lokalnej infrastruktury również będzie korzystnie

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

dla krajów z grupy porównywalnej (49%), a deficyt fiskalny ulega zmniejszeniu. Ograniczeniem dla ratingów są wysokie poziomy zadłużenia zagranicznego oraz potrzeby refinansowe. PKB per capital jest niższe niż mediana w krajach porównywalnych" - czytamy w komunikacie. Agencja przypomina, że

Fitch podtrzymał ratingi Chorzowa na poziomie BB+, perspektywa stabilna

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) miasta Chorzowa dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A-(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna

Przegląd prasy

się 14 lipca --KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br. --Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA --Goran Markovic będzie członkiem zarządu T-Mobile Polska od 1 września --Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA

Fitch podtrzymał rating Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrośnie o 6% r/r w 2019 r.

, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83% globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10% r/r. Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r." - czytamy w komunikacie. Trzy czynniki składają się na wyjaśnienie tego faktu: - słabszy kontekst

Kwieciński: Polska jest bezpiecznym i atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów 

; S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej do A- z poziomu BBB+ oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-, podała agencja. Perspektywa ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej

Fitch nadał miastu Chorzów ratingi BB+ oraz A-(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał miastu Chorzów długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Defalut Ratings – IDR) na poziomie BB+ oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie A-(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała

Coface: Polska wśród rynków wschodzących najbliższych ożywienia w eksporcie

z badania przeprowadzonego przez Coface wśród gospodarek rynków wschodzących.  "Gospodarki te mają solidne tempo wzrostu, umiarkowane poziomy zadłużenia publicznego, a zależność ich eksportu od pozostających w trudnościach innych krajach rozwijających się jest niska. Niemniej jednak

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

przez PAP. Dodał, że zwykle wysoki wzrost PKB to bardzo dobry sygnał. - Ale jeśli to PKB jest wyższe w oparciu o zadłużenie, a zwłaszcza w oparciu o zadłużenie wyłącznie zagraniczne i to krótkoterminowe, to wówczas to zadłużenie potrafi być niebezpieczne - tak jak to się stało w przypadku krajów

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

%) spłacany obecnie kredyt. Mają oni do spłaty 40,7% wartości wszystkich obecnie spłacanych kredytów. Średnia wysokość zadłużenia na kredytobiorcę w przedziale wiekowym 35-44 lata wynosi 69 150 zł" - czytamy w komunikacie.   Struktura produktów kredytowych w Polsce wynika z wielu czynników

Fitch podwyższył rating Węgier dla walut obcych do BBB-, perspektywa stabilna

wysokiego poziomu. Fitch spodziewa się, że zadłużenie brutto sektora 'general government' wyniesie 73,2% PKB do 2017 r., co oznacza spadek z 75,3% na koniec 2015 r. i szczytu w wysokości 80,8% w 2011 r." - czytamy w komunikacie. Deficyt budżetowy spadł do 1,9% PKB w 2015 r. z 2,3% w 2014 r., głównie

Wzrost PKB w Polsce 4%? Polski dług wciąż rośnie.

jest obecnie niemal 50% szans. Jeśli komunikat będzie ostrożny szanse te powinny spaść a tym samym dolar się osłabiać. W przypadku komunikatu sprzyjającego dalszym wzrostem stóp, szanse te powinny rosnąć podobnie jak dolar. Dług w PolsceWskaźnik zadłużenia do PKB w ciągu roku wzrósł z 51,1% do 54,1

Przegląd prasy

wydłużone do 10 kwietnia --Mercor zakończył przegląd opcji strategicznych --ING BSK umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r. --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 1% m/m do ok. 997,4 mld zł w II

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Stabilny wzrost gospodarczy i ustabilizowane tendencje w zakresie zadłużenia wspierają stabilną perspektywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, poinformował Moody's Investors Service. Agencja opublikowała raport poświęcony krajom regionu pt

Moody's: Czechy mają lepszy od Polski profil kredytowy dzięki polit. fiskalnej

niższe zadłużenie Republiki Czeskiej i bardziej stabilna polityka umacniają jej silniejszy profil kredytowy. Oba kraje mają podobne czynniki wzrostu, które będą wspierać przyspieszenie konwergencji dochodów z resztą Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 18 miesięcy" - powiedział wiceprezes ds

Fitch potwierdził ratingi zadłużenia BBB+ Częstochowy z perspektywą stabilną

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi IDR Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB+, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną

Projekt Rodzina 500+ na pierwsze dziecko został skierowany do sejmowej komisji

wzrost zadłużenia budżetu. "Za piątkę Kaczyńskiego zapłacą wszyscy pracujący Polacy. Rząd te pieniądze pozyska w wyższych podatkach, opłatach lub pożyczy akonto przyszłych pokoleń. [...] Naszym zdaniem, nie można dziś odpowiedzialnie poprzeć tego projektu" - dodał Pudłowski. Zdaniem minister

Przegląd prasy

--Fitch: Podniósł prognozy PKB dla Polski do 4% w 2019 r. i 3,5% i 2020 r. --Ferro wybrało doradcę w zakresie projektów M&A --Miraculum ma list intencyjny z Jiuwei ws. dystrybucji w Chinach --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu --PKN Orlen rekomenduje 3,5 zł dywidendy

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi województwa małopolskiego (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna. "

PKN Orlen miał 849 mln zł zysku netto, 996 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

downstream o 1,4 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika PKB odnotowana we wszystkich czterech krajach, w których koncern prowadzi swoją główną działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei konsumpcja benzyny

Pozytywne prognozy MFW bez wpływu na kurs złotego

stóp procentowych na niezmienionym poziomie w roku bieżącym, a z dużym prawdopodobieństwem, również i przyszłym. Jako potwierdzenie owego „cudu" mogą być interpretowane najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z którymi zadłużenie Polski względem PKB spadnie

Przegląd prasy

. --Oferta Budimeksu za 159,4 mln zł netto najwyżej oceniona na prace w Szczecinie --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 1,2% m/m do ok. 973,3 mld zł w XII --Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za

Grecy oszczędzają i liczą na umorzenie długu

transzę dopiero w 2080 r. MFW utrzymuje, że to jedyne rozwiązanie, by poprawić sytuację gospodarczą w kraju - jak twierdzi, w przeciwnym razie zadłużenie wzrośnie w 2060 r. do ponad 293 proc. PKB. Ale nawet odroczenie spłaty greckiego zadłużenia napotykało dotąd silny opór Unii Europejskiej. Bruksela

KRD/ ITRP: Sytuacja finansowa branży turystycznej delikatnie się poprawia

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Poziom całkowitego zadłużenia branży turystycznej, notowanego w Krajowym Rejestrze Długów (KRD), zwiększył się o około 2 mln zł do 14,8 mln zł od początku lutego 2016 r. do marca 2017 r., ale równolegle zmniejszyła się liczba dłużników - z 458 do 440, wynika z

Fatalne prognozy dla Grecji. MFW namawia do darowania długu?

proc. PKB. Grecja nieprędko też wyjdzie z zadłużenia o własnych siłach. W ubiegłym roku całkowite zadłużenie wyniosło 176 proc. PKB, w tym roku miało spaść do 170 proc. PKB. W rzeczywistości jednak jeszcze wzrośnie, i to do 180 proc. PKB. Te fatalne dane spowodowały, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Morawiecki: Domknięcie luk w VAT i CIT może wygenerować nadwyżkę budżetową

netto. Morawiecki odniósł się również do rosnącego zadłużenia, które narasta od początku transformacji w Polsce. "W ciągu 25 lat co roku pogłębialiśmy nasze zadłużenie względem zagranicy - coś, co nazywa się międzynarodową pozycją inwestycyjną netto. Dzisiaj jest ono na poziomie 2/3 PKB, czyli

Przegląd prasy

; Parkiet --Złoty wciąż traci na wartości. Ekonomiści są podzieleni, czy dojdzie do interwencji walutowych NBP --CFO Eurocashu: Rozwój sieci sklepów zszedł na dalszy plan, naistotniejsze będą wskaźniki zadłużenia. Dyskusja o dywidendzie z RN w przyszłym tygodniu --Recesja w przemyśle może być większa

KRD/PIM: Długi branży motoryzacyjnej wynoszą 721,1 mln zł

(PIM). Większa część zaległości należy do sprzedawców komponentów i pojazdów, niewiele mniejsza do warsztatów samochodowych.  Polska branża motoryzacyjna odpowiada za ok. 8% PKB i stanowi 13% całkowitego eksportu kraju. Według raportu KPMG, daje zatrudnienie blisko 1,1 mln osób. Jest więc

Przegląd prasy

strategicznych rynków --PKO BP szacuje, że liczba aplikacji IKO sięgnie 4,25 mln na koniec 2019 r. --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu --Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,1% m/m do ok. 978,6 mld zł w IX

Francja ma kłopot: PKB w stagnacji, dług ciągle rośnie

francuski dług publiczny szacowany był na 86 proc. PKB. Przypomnijmy, że limit zadłużenia kraju ustalony przez UE wynosi 60 proc. PKB.

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2. "Rating A- dla Polski równoważy dobre wyniki makroekonomiczne, odporny system bankowy oraz wskaźniki zarządzania zgodne w kategorią A z wysokim zadłużeniem zewnętrznym, wyższym niż w krajach porównywalnych poziomem długu sektora

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

w ciągu ostatniego półrocza. Wzrostu poziomu zadłużenia firmy obawia się 47% dyrektorów w Polsce. Są oni jednak bardziej optymistyczni w kwestiach możliwości obsługi zadłużenia - aż 46% oczekuje wzrostu (vs 37% w regionie). Restrukturyzacja i wzrost przychodów poprzez przejęcia to dwie

Kowalski z Fitcha: Wiele kwestii ważnych dla ratingu wyjaśni się jesienią

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Fitch Rating utrzymał ocenę wiarygodności kredytowej Polski i jej perspektywę na dotychczasowych poziomach, ponieważ polska gospodarka ma silne fundamenty, zadłużenie na poziomie grupy porównawczej oraz poprawiającą się pozycję, jeśli chodzi o zadłużenie

Przegląd prasy

trwać dwa lata --Emilewicz: Chcielibyśmy, żeby teatry i kina mogły być otwarte jeszcze w czerwcu --ZM Ropczyce likwidują spółkę Chinach, utworzą spółkę w USA --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 3,4% m/m do ok. 1071,9

Jak ratować gospodarkę: Beylin sugeruje bail-in

przekonania, że takie recepty rozjeżdżają i społeczeństwa, i demokracje. Taką ewolucję światopoglądową Tusk przeszedł kilka lat temu. Unia przechodzi ją teraz". Gdyby Marek Beylin pilniej się przyjrzał statystykom Eurostatu, to zauważyłby, że przeciętne zadłużenie krajów Unii wzrosło z niespełna 80 proc

Przegląd prasy

: Rynek apteczny spadł o 7% r/r do 2,79 mld zł w kwietniu --KRD: Zadłużenie taksówkarzy wyniosło 119,5 mln zł na koniec kwietnia --Drutex planuje zatrudnienie do 400 osób, notuje wzrosty sprzedaży --Fundusze norweskie wesprą na ok. 44 mln zł elektrownie wodne i geotermię głęboką --GPW rozważa

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services zmienił perspektywę długoterminowego ratingu Polski na pozytywną. Potwierdzono długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie A-/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka

Przegląd prasy

transmisyjnej --Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa Work Service --The Heart i Mastercard tworzą The Heart Ventures by budować 10 startupów rocznie --KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw poligraficznych wzrosło do 33,4 mln zł --PwC: Odsetek prezesów oczekujących spowolnienia gospodarczego

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

wśród kredytobiorców są osoby aktywne zawodowo w wieku 35-44 lat. Osoby te stanowią 23% wszystkich kredytobiorców. Należy do nich co czwarty spłacany obecnie kredyt. Mają oni do spłaty 40% wartości wszystkich obecnie spłacanych kredytów. Średnia wysokość zadłużenia na kredytobiorcę w przedziale wiekowym

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

Będzie nam trudniej oszczędzać. Podwyżki pensji wątpliwe

skala naszego zadłużenia z tytułu szybkich pożyczek jest już teraz znacznie większa niż w krajach Starej Europy (tam zadłużenie w stosunku do PKB wynosi ok. 7 proc., natomiast w naszym kraju przekracza 10 proc. PKB). Ale cały czas będziemy pożyczać pieniądze na zakup mieszkań: - Pod względem kredytów

Grecja jednak rośnie. W II kwartale PKB zwiększył się o 0,8 proc.

, natomiast do grudnia tego roku - na Trainose. Grecja chce zebrać z prywatyzacji (z pominięciem banków) 6,4 mld euro do 2017 roku. A w ciągu tygodnia rząd Tsiprasa musi spłacić w Europejskim Banku Centralnym zobowiązanie na 3,4 mld euro. Zobacz też: Grecja - jakie jest jej zadłużenie w porównaniu z innymi

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,7% w 2017 r.

notowanych przed kryzysem. Jednak zjawisko to pokazuje także pewne przeszkody, z którymi kraje rozwijające się muszą się borykać, takie jak niskie ceny ropy (dla eksporterów), spowalniające bezpośrednie inwestycje zagraniczne (dla importerów surowców), a także wysokie zadłużenie prywatne oraz ryzyko

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Banku Millennium nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa BIG Info Monitora nt. raportu z badania "Finanse młodych Polaków" oraz zadłużenia osób w przedziale wiekowym 18-35 lat --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte nt. "Najbardziej przełomowe trendy technologiczne

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

polskich CFO jest obawa o spadek popytu krajowego (18%) i rosnąca presja cenowa (16%) oraz zmienne prawo gospodarcze (14%). W przypadku Europy Zachodniej niepewność wypływa ze spowolnienia gospodarki Chin, kryzysu migracyjnego, zadłużenia krajów strefy euro, zagrożenia terrorystycznego, a także ryzyka

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,5 pkt do 2,2% w 2017 r.

umiarkowanego ożywienia wzrost gospodarczy w Europie przyspiesza. Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych. Nadal istnieją jednak wyzwania – wysokie zadłużenie i słaby wzrost wynagrodzeń. Aby zapewnić, że

EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,6% w 2015 r.

wynikającego z kryzysu zadłużenia. "Dodatkowo, niedawne porozumienie Eurogrupy z Grecją sprzyja ograniczeniu niepokojów związanych z ewentualnym wyjściem tego kraju ze strefy euro. Chwilowo Grexit oddalił się z horyzontu najpilniejszych europejskich problemów. Z drugiej strony, wybory parlamentarne i

Oszczędzamy na 500 plus, ale też więcej pożyczamy i niechętnie spłacamy długi

hipotecznych). To zaledwie o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wciąż jednak Polacy zaciągają długi częściej niż mieszkańcy innych europejskich krajów. Pocieszające jest to, że w ostatnich latach spada również zadłużenie na kartach kredytowych i rachunkach bieżących. W sumie wysokość tego zadłużenia w ujęciu

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

;2017 r. szacuje się na 55,3% PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8% PKB w 2018 r., 54% PKB w 2019 r. i 52,1% PKB w 2020 r. Odbudowa dochodów publicznych: - Szacuje się, że w 2016 r. nastąpiło ograniczenie luki w podatku VAT o 1,6 pkt proc., które

Gospodarka Grecji skurczy się o jedną czwartą przez kryzys

- Całkowity poziom redukcji naszego PKB od 2008 roku wynosi obecnie nieco poniżej 20 proc. Szacujemy, że do 2014 roku nasza gospodarka skurczy się w sumie o 25 proc. - powiedział Stournaras w czasie grecko-chińskiego forum biznesowego. Stounaras dodał, że całkowite zadłużenie Grecji w stosunku do

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

niesprzedanych zagranicę w związku z osłabieniem aktywności gospodarczej w krajach strefy euro. Jest to jednak tylko hipoteza, która wcale nie musi być prawdziwa. Naszym zdaniem z dużym prawdopodobieństwem GUS dokona korekty struktury wzrostu PKB, być może wraz z publikacją danych za kolejny kwartał. Dzisiejsze

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

), h) relatywnie niskie zadłużenie publiczne (ok. 47% PKB w Polsce w porównaniu do 93% w strefie euro, 104% w USA), i) obecny budżet Unii Europejskiej (2014-2020) na poziomie zbliżonym do poprzedniego (ok. 70 mld euro). Z kolei czynniki negatywne dla rynku akcji w ocenie zarządzających Legg Mason

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w 2016 r.

rosnący eksport. "Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że w związku z trwającym ożywieniem gospodarczym w strefie euro, dynamika eksportu będzie wyższa od dynamiki PKB. Jednocześnie wskazywano, że głównym czynnikiem ryzyka dla aktywności gospodarczej w kraju pozostaje osłabienie handlu

Grecja sobie sama nie poradzi

. Konieczna jest kolejna restrukturyzacja zadłużenia, o której mówi się coraz częściej. Jest coraz większa presja, aby poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe spisały na straty część długu, jaki ma u nich Grecja. W przeciwnym razie Grecy sobie nie poradzą i przy tak dużym tempie kurczenia się

Chiny szukają napędu dla gospodarki. Sięgną po oszczędności obywateli?

większy niż przemysłowy. Naszym zdaniem wzrost gospodarczy Chin w kolejnych dwóch latach będzie nieco wyższy niż 7 proc. Nie spodziewamy się więc głębokiego kryzysu. Chociaż zadłużenie sektora prywatnego w Chinach jest dość wysokie. Według Banku Światowego na koniec 2014 r. przekraczało 140 proc. PKB, dla

Obywatele sami składają się na oddłużenie kraju. Na razie idzie im słabo

kraj na nogi - powiedział Matolcsy. Minister dodał, że walka o obniżenie długu publicznego na Węgrzech idzie w dobrym kierunku. Jak stwierdził, do 2018 r. poziom zadłużenia Węgier powinien spaść do 50 proc. PKB.

Patriotyczna polityka banków

bankowe kredyty. Nawiasem mówiąc, kryzys bankowy sam w sobie jest przyczyną niskiego wzrostu. Drugą przyczyną są niskie stopy procentowe. Europejski Bank Centralny, chcąc pomóc zadłużonym krajom - takim jak Włochy - skupuje obligacje rządowe, sztucznie obniżając stopy procentowe. To odbija się też na

Politycy chcą znowu oszukać rynek

nie eksplodował, musiałyby obniżyć wydatki przynajmniej o 5 proc. PKB, co wywołałoby w krajach polityczną i społeczną burzę. EBC idzie w sukurs, pośrednio finansując zadłużone kraje i naruszając przy okazji postanowienia traktatu europejskiego. Negatywne skutki działań EBC Ponieważ jednak w ekonomii

Mieszane dane z rynku pracy w USA i Grecja ponownie w centrum uwagi

przeznaczony na spłatę zadłużenia. Przegłosowana obniżka emerytur oraz podwyżka podatków ma przynieść do budżetu blisko 4 mld euro. Warto jednak zaznaczyć, że tym razem opozycja sprzeciwiała się propozycjom wprowadzanym przez Lewicowy rząd Syrizy, a w kraju trwał dwudniowy strajk generalny, który z pewnością

NBP: Duże i średnie firmy nie mają problemów z dostępem do finansowania

;Jednocześnie poziom jego zadłużenia jest niski. Czynniki te, jak również dobra i stabilna sytuacja sektora bankowego w Polsce, ułatwiają dostęp firm do zewnętrznych źródeł finansowania" - czytamy w raporcie.  Według NBP, mimo braku powyższych barier Polska charakteryzuje się jednocześnie bardzo

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 1995-2016 wynosił 4,2% PKB. Mimo trwałej nierównowagi finansowej Polska nie przekroczyła dopuszczalnego progu długu publicznego, wynoszącego 60% PKB, i należy do grupy państw Unii Europejskiej o umiarkowanym poziomie zadłużenia. Jest

Przegląd prasy

chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X --Elektrobudowa chce wydłużenia terminu uzgodnienia term sheet do 30 IX br. --Ciech Soda Romania zmuszona do postoju, trwa analiza dot. przyszłości zakładu --IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest

Przegląd prasy

; -- Załamanie na rynkach pogrążyło wyniki PPK - te najbezpieczniejsze straciły od ok. 5 do 10% w ostatnich tygodniach  --Odpływ kapitału z rynków wschodzących i pakiet płynnościowy NBP będą osłabiały notowania złotego, a to oznacza, że wzrośnie zadłużenie firm i konsumentów Dziennik Gazeta Prawna 

W przyszłym roku grozi nam kryzys?

Od lat polski produkt krajowy brutto (PKB) nieprzerwanie rośnie. Nawet w czasie globalnego kryzysu gospodarczego z lat 2008-09 Polska - jako jedyny kraj w Unii - notowała wzrost. Ekonomiści i socjologowie z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) ostrzegają, że PKB upraszcza obraz gospodarki i nie

KE obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro na lata 2016-17 o 0,1 pkt proc.

wzrost będzie w coraz większym stopniu zależeć od możliwości, które sami sobie stworzymy. Oznacza to, że musimy zintensyfikować reformy strukturalne, by rozwiązać długotrwałe problemy wielu krajów - wysokie zadłużenie w sektorach publicznym i prywatnym, słabości sektora finansowego i spadek

Kiedy znów usłyszymy o Grecji?

rządu jest utrzymanie deficytu poniżej 3%. Dlaczego tak ambitny cel postawiony jest w Grecji? Zadłużenie tego kraju jest trzykrotnie wyższe od Polski i jeżeli nie będzie on przez lata wykazywał nadwyżki budżetowej nigdy nie wyjdzie z tego impasu. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że sfinansowanie

Wkrótce wybory w Wielkiej Brytanii, reformy we Francji

wyborach kiedy kilkadziesiąt głosów SNP może być konieczne do utworzenia rządu. Czy Francja skończy z państwem opiekuńczym? Prezydent Macron zapowiedział, że państwo opiekuńcze jest anachronizmem i FRancja potrzebuje reform. Biorąc pod uwagę zadłużenie względem PKB na poziomie niemal dwa raz wyższym od

Przegląd prasy

(sprost.) --KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW wzrosło do 42,6 mln zł --NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta --Mabion uzyskał certyfikat GMP w zakresie wytwarzania substancji czynnej --PKN Orlen pozostanie sponsorem generalnym SPR Wisły Płock

Kapitał odpływa z rynków wschodzących. Jest najgorzej od 27 lat

Szyld z napisem "rynki wschodzące" (emerging markets) mają m.in. Rosja, Chiny, Argentyna, Turcja, Brazylia i Polska. Generalnie do tego grona należą kraje, które mają szybki wzrost PKB i cechują się dużym poziomem inwestycji zagranicznych. W momencie, gdy w którejś młodej gospodarce

Agencja JCR podtrzymała ratingi A/A+ Polski ze stabilną perspektywą

ratingów pozostaje stosunkowo duże zadłużenie zagraniczne. Perspektywa ratingów jest stabilna" - napisała agencja w uzasadnieniu decyzji.  "Decyzja JCR o podtrzymaniu ratingu na poziomie A ze stabilną perspektywą świadczy o docenieniu polskiej gospodarki i polityki gospodarczej rządu