zadłużenie krótkoterminowe

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (IDR) na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol), podała agencja. Perspektywa

Fitch potwierdził ratingi woj. wielkopolskiego, perspektywa stabilna

perspektywę stabilną. Fitch potwierdził również krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie F2. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne i mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia, pomimo presji na wydatki

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

ratingów jest stabilna. Dodatkowo Fitch potwierdził krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie F2. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie oraz mocne wskaźniki zadłużenia i płynności. Samodzielny

Morawiecki: Decyzja S&P to znak, że polityka gosp. idzie we właściwym kierunku

krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A-1 z poziomu A-2 oraz podtrzymała krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2. W kwietniu br. S&P Global Ratings podniósł perspektywę ratingów do pozytywnej ze stabilnej, podtrzymując jednocześnie długo- i

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

indywidualnej oceny zdolności do obsługi zadłużenia Torunia. W scenariuszu ratingowym Fitch oczekuje, że wskaźnik pokrycia obsługi długu (debt service coverage ratio; DSCR; nadwyżka operacyjna/obsługa zadłużenia, w tym krótkoterminowe spłaty) utrzyma się poniżej 2x" - podano także. (ISBnews)

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

podtrzymana na poziomie stabilnym. Jednocześnie agencja podtrzymała krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-1 oraz krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2, podano w komunikacie. Konsensus rynkowy zakładał utrzymanie ratingów i ich

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - DBRS Morningstar podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

S&P podniósł długoterminowy rating Polski do A- z BBB+, perspektywa stabilna

została zmieniona na stabilną z pozytywnej. Jednocześnie agencja podwyższyła krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A-1 z poziomu A-2 oraz podtrzymała krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2, podano w komunikacie. Konsensus rynkowy

Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

rozłożenie kwoty wierzytelności na raty, umorzenie odsetek oraz zobowiązań, jak również przewidujące dla określonych grup wierzytelności możliwość konwersji zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe" - czytamy w komunikacie. Dla wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

. Dzięki kwietniowej emisji obligacji serii F1 ograniczyliśmy zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 mln zł. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Oczekujemy, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych

Fitch: Pandemia nie doprowadzi do obniżenia ratingów województw

sześć miesięcy, a następnie nie nastąpiłoby szybkie odbicie gospodarki, wówczas SCP mogłyby zostać obniżone w następstwie spadku nadwyżki operacyjnej oraz wzrostu zadłużenia, o ile województwa nie ograniczyłyby znacznie wydatków operacyjnych oraz majątkowych" - czytamy dalej. Agencja spodziewa

Fitch podniósł rating Szczecina do A- z perspektywą stabilną

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do A- z BBB+, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.  Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie

Ruch: Współpraca z Agorą będzie kontynuowana wg umów krótkoterminowych

zadłużeniem Ruchu wobec spółki. Ruch jest ogólnopolskim operatorem sieci dystrybucji. Dysponuje 2,5 tys. punktów sprzedaży i 7,5 tys. punktów partnerskich. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDRs) na poziomie A-. Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. Fitch potwierdził krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

Fitch podniósł krajowy rating PKN Orlen do A(pol), perspektywa stabilna

stabilna; - międzynarodowy krótkoterminowy rating spółki w walucie zagranicznej: "F3"; - międzynarodowy krótkoterminowy rating spółki w walucie krajowej: "F3"; - międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej: "BBB-"; - międzynarodowy rating

Fitch obniżył rating IDR Wielkopolski dla zadłużenia w walucie krajowej do A-

ratingu IDR dla zadłużenia w walucie obcej na poziomie A- (perspektywa stabilna), krótkoterminowego ratingu IDR dla zadłużenia w walucie obcej na poziomie F2 i długoterminowego ratingu krajowego na poziomie AAA(pol) (perspektywa stabilna). "W wyniku obniżenia międzynarodowego długoterminowego

BAH miał 1,15 mln zł zysku netto, 6,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

tym dążenia do osiągnięcia ambitnego celu sprzedażowego (4,37 tys. sztuk w roku obrotowym 2019-2020). Spadek wskaźnika bieżącej płynności jest spowodowany reklasyfikacją części zadłużenia odsetkowego na zobowiązania krótkoterminowe w związku z harmonogramem trwania umów kredytowych. Wskaźnik cyklu

Akcjonariusze Ciech zdecydują 28 I o pozyskaniu do 500 mln zł finansowania

istniejącego zadłużenia finansowego wraz z podwyższeniem łącznej kwoty zadłużenia finansowego" - czytamy w projekcie uchwały. Łaczna kwota dodatkowego finansowania nie przekroczy kwoty 500 000 000 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podkreślono także. "Grupa Ciech zamierza pozyskać

Czerwińska: Czekamy na kolejny krok, tj. podniesienie ratingu Polski przez S&P

Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2. Perspektywa ratingów została podniesiona do pozytywnej ze stabilnej

EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC zaliczono postępujący wzrost zadłużenia spółki, pogarszająca się sytuacja płynnościowa

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

Warszawa, 14.04.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA-(pol) dla Szczecina, perspektywa stabilna

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie

Czerwińska: Czekamy na kolejny krok, tj. podniesienie ratingu Polski przez S&P

minister. W piątek wieczorem S&P Global Ratings podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2. Perspektywa ratingów została

Fitch potwierdził rating BBB Taurona, perspektywa stabilna

poziomie F3, - krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie A+(pol); perspektywa stabilna, - rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie BBB, - krajowy rating niezabezpieczonego i

Czerwińska: Podnosząc rating, S&P docenił zmiany w polityce fiskalnej rządu

ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A z A-. Perspektywa ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej. Jednocześnie agencja podwyższyła krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej do A-1 z poziomu A-2 oraz podtrzymała krótkoterminowy rating dla długu w

Ursus miał 21,16 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

półroczu 2018 roku Grupa uzyska znaczną poprawę wyników finansowych, w szczególności po zrealizowaniu dostaw kilkudziesięciu autobusów na wygranych kontraktach, co pozwoli znacząco obniżyć poziom zadłużenia krótkoterminowego przypadającego do spłaty w większości do marca 2019 roku. Dodatkowo Grupa

S&P obniżył rating Grecji do CCC z CCC+, perspektywa negatywna

CCC+, aby odzwierciedlić naszą opinię, że przy braku porozumienia pomiędzy Grecją a jej oficjalnymi wierzycielami, grecki rząd prawdopodobnie ogłosi default w odniesieniu do komercyjnego zadłużenia w ciągu 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Agencja zwraca uwagę, że decyzja o opóźnieniu

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

Środki z emisji akcji Stelmetu pozostamą w kapitale obrotowym

elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania rozwoju grupy, dodano. "Środki pozyskane w ramach emisji akcji efektywnie obniżyły zadłużenie spółki. Dzięki pozostawieniu ich w kapitale obrotowym, nie musimy posiłkować się dodatkowymi kredytami krótkoterminowymi. Tym samym

Fitch potwierdził ratingi BBB+ Szczecina, perspektywa stabilna

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) Szczecina na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol), podała agencja ratingowa. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził

EuroRating obniżył rating kredytowy Murapolu do BB-, perspektywa stabilna

. sprawozdania pro forma) wzrósł na koniec 2017 roku do 79% (wobec 71% rok wcześniej). Dług oprocentowany netto wzrósł dwukrotnie" - czytamy w komunikacie.  EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wzrost zadłużenia odbył się w 2017 roku głównie poprzez zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych

Fitch podniósł podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski do AAA(pol)

perspektywę stabilną. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating IDR w walucie zagranicznej dla Wielkopolski na poziomie F2. "Podniesienie ratingu krajowego odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie marża operacyjna oraz wskaźniki zadłużenia Wielkopolski będą lepsze niż te u podmiotów z

Groclin miał 8,7 mln zł zysku netto z dz. kont., 6,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

. Krótkoterminowe przychody spółki mogą się zmniejszyć, spółka będzie jednak baczniej analizować zamówienia pod kątem ich rentowności. Pod ściślejszym nadzorem znajdą się również koszty. Jak wyjaśnia Gerstner, zadłużenie grupy w minionych latach wymknęło się spod kontroli. Gros kosztów generowała wówczas sprzedana

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie „BBB+". Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie

NBP: Popyt na kredyt ze strony firm będzie nadal rósł, ale wolniej w II kwartale

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Prognozy popytu na kredyt na II kw. 2016 r. sugerują dalszy, jednak mniejszy co do skali, wzrost zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w marcu br. wśród 1 879 firm

S&P przywrócił ratingi kredytowe GetBack obniżając je do poziomu D/D

restrukturyzacji zadłużenia GetBack, i oczekujemy, że przedsiębiorstwo albo zawrze umowę restrukturyzacyjną, albo ogłosi bankructwo w najbliższej przyszłości" - czytamy także.  Agencja S&P Global Ratings zawiesiła ratingi kredytowe GetBacku 24 kwietnia podając, że w związku z faktem iż GetBack

Marvipol miał 16,66 mln zł zysku netto, 24,55 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

. Kluczowy wpływ na jakość wskaźników miała w minionym półroczu m.in. realizacja projektów w obu segmentach działalności. Inwestycje w rozwój działalności oraz reklasyfikacja części zadłużenia odsetkowego na krótkoterminowe w związku z harmonogramem jego spłaty przesądziły o zmniejszeniu wartości wskaźnika

DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną. "

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja ratingowa. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie

Fitch podtrzymał rating USA na poziomie AAA z perspektywą stabilną

zadłużenia pogorszyły się od ostatniego przeglądu Fitcha, ale pozostają bezpiecznie w paśmie dla ratingów AAA. Federalny deficyt fiskalny wzrośnie w roku fiskalnym 2016 po raz pierwszy od 2009, osiągając 2,9% PKB, według Biura Budżetowego Kongresu, wobec 2,5% PKB w 2015 r." - czytamy w komunikacie

Mennica Polska miała 6,55 mln zł zysku netto, 5,69 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

niższych w porównaniu do okresu porównawczego, aczkolwiek w dalszym ciągu stabilnych poziomach, podano także. "Na koniec analizowanego okresu nastąpił wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia z poziomu 33,4% do poziomu 42,6%, który spowodowany został głownie opisanymi wyżej wpłatami przedpłat na

DBRS podtrzymał ratingi Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną

Szczurek: S&P docenił siłę polskiej gospodarki, stabilność finansów publicznych

odzwierciedla jej oczekiwania, że dochody w Polsce będą stale rosły w obliczu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Potwierdzono długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie A-/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie

Fitch podtrzymał ratingi A-, A oraz AA+(pol) Wielkopolski, perspektywa stabilna

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi podmiotu (IDR) Wielkopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Wszystkie ratingi mają

Fitch potwierdził rating A- Województwa Wielopolskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi Województwa Wielopolskiego (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną. Fitch potwierdził

S&P nadał spółce GetBack rating B z perspektywą stabilną

emitenta, niski poziom współczynnika zadłużenia finansowego oraz odpowiednią zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Jednocześnie agencja zwróciła uwagę na krótki okres działalności emitenta, umiarkowanie wysokie ryzyko kraju oraz branży, w której emitent działa oraz skoncentrowanie działalności

S&P obniżył rating Japonii do A+, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services obniżył długoterminowy rating Japonii dla zadłużenia w walucie krajowej i obcych do A+ z AA-, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła też ratingi krótkoterminowe do A-1 z A-1+. "Wsparcie

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 VII o emisji do 10 mln szt. akcji serii C

finansowej spółki w tym okresie, a także przy uwzględnieniu rekomendacji instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę akcji serii C" - czytamy również w projekcie uchwały. Na koniec I kwartału 2017 roku zadłużenie krótkoterminowe Cube.ITG  wynosiło 147,2 mln zł, z czego krótkoterminowy dług

DBRS podtrzymał ratingi długoterminowe Polski z perspektywą negatywną

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą negatywną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną. "

Grupa Kęty szacuje wzrost sprzedaży na 5-15%, capex na ok. 140 mln zł w IV kw.

zabezpieczenia waha się od 50 do 20% pozycji na dany miesiąc" - czytamy w raporcie. Zarząd szacuje, iż wartość zadłużenia w przeciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie o ok. 30 mln zł ze względu na konieczność finansowania planowanych inwestycji. Wartość szacowanych wydatków inwestycyjnych w czwartym

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

nowego smartfona czy innego elektronicznego gadżetu - radzi Ewa Wernerowicz, prezes Vivus Finance. Najlepiej, gdy decyzja o zadłużeniu zostanie poprzedzona analizą domowego budżetu. Powinniśmy go przejrzeć i spisać comiesięczne stałe wydatki, tak by następnie móc oszacować, jakiej kwoty potrzebujemy i

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Grupy Lotos do pozytywnej

oprocentowanych. Przyczyniło się to do poprawy struktury pasywów (zadłużenie ogólne na koniec III kwartału 2018 r. wyniosło 47,5%, wobec 56,9% dwa lata wcześniej) oraz do istotnego spadku relacji zadłużenia do wyniku EBITDA (wskaźnik dług netto / znormalizowana EBITDA na koniec III kwartału 2018 r. spadł do 0,6x

EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB, perspektywa negatywna

miesięcy, co oznacza konieczność ich spłaty lub refinansowania w krótkim czasie" - czytamy w komunikacie. EuroRating podkreśla, że wzrost zadłużenia w połączeniu z jego niekorzystną strukturą czasową przyczynia się do systematycznego osłabiania pozycji płynnościowej spółki. Ponadto szybki wzrost

S&P podniósł perspektywę ratingu GetBack do pozytywnej, podtrzymał ocenę B

kontrolowany wzrost i poprawę rentowności, a publikowane wskaźniki zadłużenia były lepsze od oczekiwanych. Debiut GetBack na rynku głównym w 2017 r. oraz możliwość dodatkowego lokowania kapitału własnego w razie potrzeby - mimo, że nie ma bezpośredniego wpływu na ocenę - może wpłynąć pozytywnie na

Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarcie listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia, podała spółka.  "W związku z zawarciem w dniu 21 października 2015 roku listu intencyjnego z

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Wielkopolski, perspektywa stabilna

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi podmiotu (IDR) Wielkopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Wszystkie ratingi mają

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym zmaga się co dziesiąte przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe, wynika z raportu "Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych", przygotowanego przez BIG

Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

grudniowej serii G1 - grupa ograniczyła zadłużenie krótkoterminowe o ponad 200 mln zł. Pracuje także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Zarząd oczekuje, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, co w efekcie

KRD: Długi mieszkańców wsi zwiększyły się o 108% w ciągu ostatnich 2 lat

przypadku mieszkańców wsi najwięcej spraw, jakie otrzymujemy do windykacji, dotyczy zadłużeń telekomunikacyjnych i pożyczek krótkoterminowych. Zobowiązania są zaciągane na rzecz osób trzecich, najczęściej członków rodziny, na spłatę innych zobowiązań, na organizację uroczystości rodzinnych lub na bieżące

Advent zrefinansuje zadłużenie grupy Integer w wysokości ok. 170 mln zł 

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Advent Internetional, który dziś - poprzez swoją spółkę celową AI Prime - ogłosił wezwanie na 70,01% akcji Integer.pl oraz 100% akcji InPost zobowiązał się do refinansowania zadłużenia grupy Integer.pl w kwocie ok. 170 mln zł, podał Integer.pl. Advent zapewni

Netia zamierza refinansować dług 200 mln zł oraz uzyskać 200 mln zł z EBI

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Netia zamierza pozyskać refinansowanie obecnego zadłużenia w wysokości 200 mln zł z mBanku, BnB Polska i DnB w celu realizacji projektu modernizacji infrastruktury sieci spółki w standardzie NGA, poinformowała spółka. "Celem zabezpieczenia źródeł

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

; problemy ich klientów z regulowaniem zadłużenia oraz wpadanie w spiralę zadłużenia (branie pożyczki na spłatę już wziętej pożyczki). Na rynku powinny działać firmy pożyczkowe, które oferują rozsądne warunki zaciągania zobowiązań finansowych i nie ukrywają dodatkowych kosztów z tym związanych"

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji do 50 mln zł na refinansowanie

wysokość zostanie ustalona na poziomie bazowym WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotówkowych (WIBOR 6M) powiększonym o zmienną marżę odsetkową uzależnioną od wskaźnika zadłużenia finansowego" - czytamy dalej. Datą wykupu obligacji będzie 21 kwietnia 2019 roku, przy czym emitent będzie miał

Sygnity skorygowało szacunek przychodów w I kw. r.obr. do 119,5 mln zł

zmniejszenie przychodów i poziomu zysku. W pozostałych segmentach, pomimo oznak spowolnienia na rynku usług IT, wartość przychodów Grupy utrzymana została na poziomie porównywalnym do I kw. ubiegłego roku obrotowego" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie finansowe netto wyniosło w tym okresie 25,76 mln zł

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 0,24 mln zł w I kw. r. obr. wg wstępnych danych

Grupy utrzymana została na poziomie porównywalnym do I kw. ubiegłego roku obrotowego" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie finansowe netto wyniosło w tym okresie 25,76 mln zł, podano także. "Na dzień 31 grudnia 2016 r. emitent utrzymał umiarkowany, zdaniem zarządu, poziom zadłużenia

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

solidne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez właściwą politykę pieniężną oraz 'zdrowy' system bankowy. Ograniczeniem ratingów jest niski poziom PKB na osobę w odniesieniu do mediany krajów porównywalnych oraz wysokie zadłużenie zagraniczne netto (34% PKB w 2016 r. wobec -3% dla mediany grupy A

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia walucie zagranicznej i krajowej Szczecina na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą , podała agencja. Krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej został potwierdzony na poziomie F2

Ferrum zamknęło restrukturyzację długu, liczy na poprawę odbioru przez rynek

Warszawa, 24.12.2015 (ISBnews) – Podpisanie przez Ferrum porozumień z wierzycielami zmienia charakter zadłużenia spółki na długoterminowe, co istotnie poprawia strukturę bilansu spółki, uważa prezes spółki Konrad Miterski. Liczy on w efekcie na pozytywny odbiór spółki przez rynek

Standard & Poor's: Wyniki wyborów prezydenckich bez wpływu na ratingi Polski

" - czytamy w komunikacie.  W lutym 2015 roku Standard & Poor's Ratings Services zmienił perspektywę długoterminowego ratingu Polski na pozytywną. Potwierdzono długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie A-/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy

Milkiland liczy na podpisanie umowy restrukturyzacji zadłużenia do końca roku

;Usługi te zostaną wykonane w celu umożliwienia Milkilandowi rozważenia, negocjowania i ustalenia z głównymi wierzycielami, tj. UniCredit Bank Austria AG and AO Raiffeisenbank, plan restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z kredytu konsorcjalnego udzielonego przez te banki" - czytamy w raporcie

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 17,53 mln euro w III kw. 2017 r.

przewodniczącego rady dyrektorów Marka Chasey'a. "Po zakończeniu restrukturyzacji finansowej zadłużenia w Erste Group Bank AG grupa po raz pierwszy od 2008 r. wykazała nadwyżkę salda aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Mając na uwadze bieżący rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce

Fitch potwierdził rating A- województwa wielkopolskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził ratingi województwa wielkopolskiego (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. Fitch potwierdził

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Sygnity zawarło umowę z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. W ramach umowy Sygnity ma m.in. wyemitować nowe obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem

Wonga: Ponad 2/3 polskich internautów wzięło pożyczkę w ciągu ostatnich 2 lat

sposób łatwo wpaść w spiralę zadłużenia, z której trudno później się wydostać. To sytuacja, w której przestajemy na bieżąco kontrolować wszystkie koszty i opłaty związane z zaciągniętymi długami. Pożyczka krótkoterminowa, spłacana jednorazowo, nie powinna służyć do finansowania świąt lub imprezy. Mówimy

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski, podniosła perspektywę do stabilnej

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2" oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia

Walne EMF zdecyduje o podpisaniu umów z bankami dot. refinansowania 15 XII

Warszawa, 19.11.2014 (ISBnews) – Grupa Empik Media & Fashion (EMF) w związku z planowanym refinansowaniem obecnego zadłużenia oraz zapewnienia stabilnego finansowania w średnioterminowej perspektywie zdecydują o zawarciu nowych umów z bankami obejmujących wydłużenie zapadalność

EMF liczy na pomyślne zakończenie w listopadzie rozmów ws. renegocjacji długów

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Grupa Empik Media & Fashion (EMF) prowadziła zaawansowane rozmowy w celu renegocjacji obecnego zadłużenia oraz zapewnienia stabilnego finansowania w średnioterminowej perspektywie i liczy na pomyślnie ich zakończenie w listopadzie, podała spółka. "Na

S&P podniósł rating Grecji do CCC+ z CCC-, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services podniósł rating suwerenny Grecji dla zadłużenia w walutach lokalnej i zagranicznych do CCC+ z CCC-, podała agencja. Krótkoterminowe ratingi zostały podtrzymane na poziomie C. Perspektywa jest stabilna. "Podnosimy nasz

Moody's obniżył rating Grecji do Caa3, możliwe dalsze obniżki

krajowej i obcych do Caa2 z B3, co odzwierciedla zwiększone prawdopodobieństwo, że wynik referendum doprowadzi nie tylko do ogłoszenia default w odniesieniu do zadłużenia oficjalnego i znajdującego się w prywatnych rękach, ale także do wyjścia ze strefy euro, podano także. (ISBnews)

Hawe ma list intencyjny z Central Fund o pozyskaniu środków na spłatę zadłużenia

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Hawe zawarła list intencyjny związany z pozyskaniem Central Fund of Immovables, spółki zależnej CFI Hoding, jako inwestora finansującego spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, podało Hawe. "List intencyjny określa wolę stron do zawarcia umowy

Przegląd prasy

5,49 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw. --KGHM miał 969 mln zł zysku netto, 2,73 mld zł skor. EBITDA w I poł. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,37% na zamknięciu we wtorek --Libet: Prognoza wyników finansowych na 2019 r. jest niezagrożona --MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do

Fitch: Rynek nieskarbowych papierów dłużnych wzrósł o 6,9% r/r w III kwartale

wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) wyniosła 14,21 mld zł, co w skali roku oznacza wzrost o 4,8%, a w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrost o 11,6%. Na koniec III kwartału 2016 rynek KPD stanowił 9,11% rynku nieskarbowych papierów dłużnych, podała agencja w

Fitch podwyższył rating Węgier dla walut obcych do BBB-, perspektywa stabilna

też uwagę, że "program samofinansowania i konwersja kredytów hipotecznych w walutach obcych miały udział w szybkiej poprawie zewnętrznego bilansu Węgier oraz obniżeniu podatności na zmienność". "Zacieśniona polityka fiskalna była zgodna ze stopniową obniżką zadłużenia rządowego z

Agora miała 2,9 mln zł straty netto, 47,4 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 64,1 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 36,4 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 27,7 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.  Na koniec września 2019 r. zadłużenie grupy z

Agora miała 42,73 mln zł straty netto, 44,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. zadłużenie Grupy z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 718,8 mln zł (w tym zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z MSSF 16 stanowiły 548,2 mln zł). "W segmencie Film i Książka jedynym obszarem, który odnotował wzrost wpływów w omawianym okresie, pomimo negatywnych skutków pandemii, była

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2. "Wsparciem dla ratingów są silne czynniki fundamentalne, w tym wiarygodna polityka makroekonomiczna. Członkostwo w UE wzmacnia stabilność polityczną i trwałość instytucji. Zadłużenie rządowe (49% PKB w 2014 r.) jest poziomie mediany

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Eurocashu do negatywnej ze stabilnej

wzrost udziału zobowiązań w strukturze pasywów i/lub wzrost wartości zadłużenia finansowego; dalsze pogorszenie osiąganych znormalizowanych wyników finansowych i/lub przepływów z działalności operacyjnej; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej; kontynuacja ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

ratingów są niski poziom PKB per capita i relatywnie wysoki poziom zadłużenia zagranicznego w porównaniu z otoczeniem" - czytamy w komunikacie. Agencja przypomina, że wzrost PKB przyspieszył do 3,4% w 2014 r. z 1,7% rok wcześniej dzięki wsparciu popytu krajowego przy niskiej inflacji, spadku stopy

Hawe podpisało umowę ramową ws. restrukturyzacji zadłużenia, spłaci je do IX '16

Immovables listu intencyjnego w sprawie finansowania spłaty zadłużenia grupy kapitałowej. We wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

rozwijała zapoczątkowany w 2018 roku obszar transportu sypkich cementów (wzrost z 4,1 do 6,2 mln zł)" - czytamy także. Trans Polonia na koniec 2019 roku zmniejszyła dług netto o 38,9% Zadłużenie finansowe na 31.12.2019 wyniosło 124,7 mln zł, a oczyszczając je o wpływ przepisów MSSF 16 rzutujących na

JSW pracuje nad finansowaniem krótko- i średnioterminowym

; - dodał wiceprezes. JSW analizuje także możliwości i prowadzi wstępne działania związane z możliwym pozyskaniem finansowania średnioterminowego, w perspektywie kilkuletniej. Górną granicą jest limit zadłużenia ustalony w umowie z obligatariuszami, który wynosi kilkaset milionów złotych, wyjaśnił

Fitch: Rynek nieskarbowych papierów dłużnych wzrósł o 8,6% r/r w II kwartale

zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) wyniosła 12,73 mld zł, co w skali roku oznacza spadek o 21,4%, a w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrost o 14,8%. Na koniec II kwartału 2016 rynek KPD stanowił 8,27% rynku nieskarbowych papierów dłużnych, podała agencja w raporcie

Citi Handlowy: Z karty kredytowej codziennie korzysta 13% Polaków

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Niemal co piąty Polak ma kartę kredytową, a prawie połowa korzysta z niej co najmniej parę razy w tygodniu, w tym 13% korzysta codziennie, podał Citi Handlowy. Aż 68% Polaków spłaca zadłużenie z ostatniego wyciągu w całości. Wśród posiadaczy kart

Medicalgrithmics wyemitowało obligacje serii A o łącznej wartości 50 mln zł

niewypłacone odsetki od obligacji. Dniem wykupu obligacji będzie 21 kwietnia 2019 roku. Oprocentowanie będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie bazowym WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotówkowych (WIBOR 6M) powiększonym o zmienną marżę odsetkową uzależnioną od wskaźnika zadłużenia