zadłużenie gospodarstw domowych

Witold Gadomski

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Przyczyną globalnego kryzysu finansowego, którego kulminacja przypada na rok 2008, było nadmierne zadłużenie instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rządów. Ten kryzys różni się jednak od poprzednich - po przesileniu poziom długów nie spada, ale wciąż rośnie.

Fitch: Wpływ mocnego franka na Polskę będzie ograniczony

- Silne umocnienie franka szwajcarskiego związane z obawami przed kryzysem zadłużenia w strefie euro zwiększyło koszty obsługi długu dla polskich i węgierskich gospodarstw domowych posiadających spore zadłużenie we frankach, wynika ze środowego raportu Fitch Ratings

Kampania prezydencka pomaga kredytobiorcom

Minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział w środę, że jeśli banki umorzą kredytobiorcy część zadłużenia, fiskus zrezygnuje z podatku od tej kwoty. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich - ok. 1,9 mln gospodarstw domowych - spłacających kredyty mieszkaniowe, nie tylko we frankach szwajcarskich, ale także w złotych oraz innych obcych walutach.

ZPF/IRG SGH: Odsetek niezadłużonych respondentów spadł do 38% w IV kw. 2019

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Od kilku kwartałów stopniowo wzrasta liczba gospodarstw domowych, które spłacają jakieś zadłużenie, najczęściej kredyt bankowy lub pożyczkę, wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance" przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. przez Związek

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 57,2 pkt w I kw.

Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "Dane z sektora finansowego potwierdzają wzrosty, a dynamika zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w końcówce 2017 roku przyspieszyła. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne wzrosło w grudniu o 6,3% w relacji

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

Kruk: Długi polskich seniorów sięgają 5,7 mld zł, wzrost o 1 mld zł r/r

kw. 2019 roku. "Statystyczny zadłużony senior ma 72 lata, mieszka w miejscowości do 10 tys. mieszkańców, a jego zadłużenie wynosi 6 600 zł, czyli kwotę ponad trzykrotnie wyższą od wysokości średniej emerytury w 2019 roku. To też prawie 1000 zł więcej niż średnie zadłużenie wszystkich Polaków

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

KNF zwraca uwagę na kredyty konsumpcyjne o wysokim wskaźniku DSTI

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Szczególnej uwagi ze strony banków i klientów wymagają długoterminowe kredyty o wysokich (Debt-Service-to-Income). Kredyty takie mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia się części gospodarstw domowych oraz generować nadmierne ryzyko po stronie banków, ostrzega

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców

będzie przyznawane, jeżeli wartość wskaźnika RdD (to jest stosunku wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) przekracza 50% (obecnie jest to 60%). Po trzecie, następuje

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

, wskazano również. "Postanowienia odnoszące się do uznania wysokości zadłużenia same w sobie nie mają związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności ekonomiczne gospodarstw domowych wywołane przez koronawirusa. Santander Bank Polska i BNP Paribas zareagowały pozytywnie na wątpliwości UOKiK

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

% gospodarstw domowych spodziewa się problemów ze spłatą zobowiązań w okresie kolejnych 12 miesięcy, wskazano również. BOZ opisuje jakość obsługi, co do zasady, wszystkich zobowiązań gospodarstw domowych. Wyniki za II kw. 2020 r. pokazują, że mimo kryzysu gospodarstwa domowe do tej pory, tj. do kwietnia 2020

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

;dolara, wynika z 10. edycji globalnego raportu o zamożności (Global Wealth Report 2019) Allianz, w którym zebrane są wnioski na temat zasobów finansowych i zadłużenia gospodarstw domowych z ponad 50 krajów na całym świecie. W wyniku słabego wzrostu aktywów i szybko rosnących zobowiązań, aktywa

'Minutes': Członkowie RPP niepewni co do tempa wzrostu inflacji na pocz. 2020 r.

wysokiego - w ich ocenie - zadłużenia tych podmiotów. "Inni członkowie Rady zaznaczali natomiast, że realne oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych jest nadal znacząco dodatnie. Jednocześnie członkowie ci wyrażali opinię, że do wzrostu akcji kredytowej dla gospodarstw domowych przyczynia się

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce efekty wzrostu gospodarczego, malejącej skali bezrobocia, wzrostu dochodów w dyspozycji czy wdrożenie elementów polityki prorodzinnej, takich jak Program 500+, potwierdzają, że rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia, a nawet niewypłacalności

NBP: Depozyty ogółem spadły o 1,2% m/m, kredyty - wzrosły o 0,4% m/m w styczniu

centralnego. Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się nominalnie o 2,8 mld zł i wyniósł 679,2 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,2 mld zł, tj. o 1%. "Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw był po części spowodowany włączeniem w styczniu 2018 r. 5 oddziałów instytucji

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

gospodarstw domowych, na który składają się różne formy zadłużenia, obejmuje 40,5% gospodarstw domowych i stanowi w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego relatywnie niewielkie obciążenie jego majątku (10 tys. zł). W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1% PKB w 2019, 0,2% PKB w 2020

gospodarstw domowych o średnich i wyższych dochodach z dziećmi" - czytamy w publikacji "Autumn Economic Forecast. Spring 2019". Według jesiennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadnie do 47,4% PKB w 2019 r. (z 48,9% rok wcześniej), a następnie do 45,5% w

KNF: Silny wzrost cen nieruchom. grozi nadmiernym zadłużeniem (aktual.)

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Silne wzrosty cen nieruchomości mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia części gospodarstw domowych, ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Bank centralny podkreśla jednocześnie, że w 2018 r. odnotowano poprawę struktury portfela kredytów mieszkaniowych w

KPF: Odsetek gospodarstw dom. regulujących zobowiązania finans. wyniósł ok. 80%

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Odsetek gospodarstw domowych, które bezproblemowo regulują swoje zobowiązania finansowe lub których ten problem nie dotyczy wyniósł 79,8% w styczniu 2019 r., wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance", przeprowadzonego przez Konferencję

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

poważnie zachwiała nie tylko finansami przedsiębiorstw, ale przede wszystkim budżetami gospodarstw domowych. Świadczy o tym m.in. liczba złożonych wniosków o wakacje kredytowe. Według danych Związku Banków Polskich (ZBP), o możliwość odroczenia spłaty rat wystąpiło ponad 800 tys. konsumentów. "

Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie polskich spółek energetyczno-paliwowych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-2021, poinformował Artur Galbarczyk, Associate Director, EMEA Utilities & Transport w Fitch Ratings. "Spodziewamy się, że zadłużenie

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

koniecznie chcemy się zapożyczyć, to przemyślmy dobrze, czy nasza sytuacja zawodowa jest stabilna i nie grozi nam w najbliższym czasie obniżenie albo utrata dochodów. – Korzystanie z usług banków, SKOK-ów czy firm pożyczkowych jest naturalną metodą zarządzania płynnością finansową gospodarstwa domowego

KPF/IRG SGH: Polaków negatywnie oceniających gospodarkę więcej o 14 pkt proc r/r

, co będzie negatywnie oddziaływało na decyzje w zakresie wydatków oraz zadłużenia w sektorze finansowym" - powiedział Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie. Pomimo oczekiwanego spowolnienia w gospodarce gospodarstwa domowe są zdania, że nie będzie ono istotne i może nie przełożyć się

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 58,4 pkt w II kw.

koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w marcu w tempie 7% w ujęciu rok do roku. Obserwowany wzrost jest najszybszy od prawie roku. Dodatkowo, wartość Barometru na poziomie 58,4 pkt. wskazuje, że obecnie obserwowany wzrost

Coface: Spadek globalnego PKB sięgnie 4,4% w 2020 roku

gospodarstw domowych do ostrożnościowego oszczędzania oraz rezygnacji z inwestycji przez firmy. Druga to niemożliwe do odzyskania straty w produkcji w niektórych sektorach (zwłaszcza w działalności usługowej i surowcach energetycznych). Środki zastosowane przez banki centralne pomagają stabilizować rynki

Glapiński: Akcja kredytowa rośnie w odpowiednim tempie, nie zagraża stabilności

wzrost gospodarczy, a w drugiej - nie zagraża stabilności systemu finansowego. W konsekwencji zadłużenie sektora niefinansowego z tytułu kredytów w relacji do PKB pozostaje stabilne, a nasz system bankowy funkcjonuje efektywnie" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie. "Podobnie

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,8% r/r, kredyty - o 3,8% we wrześniu

). Należności od gospodarstw domowych wyniosły 656,21 mld zł (+0,4% m/m i +4,8% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 341,77 mld zł (+1,2% m/m i +4,8% r/r). "Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw, które zwiększyło się o 4,2 mld zł, tj. o

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

procentowych, co mogłoby - w opinii tych członków Rady - nadmiernie stymulować akcję kredytową i rodzić problem zbyt dużego zadłużenia gospodarstw domowych. W opinii tych członków Rady, dążąc do utrzymania stabilności cen i ograniczenia wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych, wskazane jest podwyższenie stóp

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

jest pozytywnym zjawiskiem. Pozwala bowiem zakładać, iż z wyprzedzeniem zareagują one na zmiany w strukturze budżetów domowych, unikając poważnych konsekwencji, na przykład nadmiernego zadłużenia" - ocenił doradca KPF ds. ekonomicznych Mirosław A. Bieszki. "Może to jednocześnie generować

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

szczególności, że obniżki stóp procentowych przełożyły się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co stanowi wsparcie dla budżetów tych podmiotów. Wskazywano, że niższe raty kredytowe zwiększają przestrzeń do innych wydatków, co pozytywnie wpływa na popyt, a

Pompuj opony, pij kranówkę i cztery inne sprawdzone sposoby na oszczędzanie

Koronawirus nie pozostaje bez wpływu na finanse Polaków. Firmy tną wynagrodzenia lub wręczają wypowiedzenia, pozbawiając pracowników dochodów i stawiając gospodarstwa domowe przed nie lada wyzwaniem. Wielu Polaków nie dysponuje żadnymi oszczędnościami, a nawet więcej - w kryzys spowodowany pandemią

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

posiada 37% całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20% najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1%) całego majątku gospodarstw domowych" - podano także. Różne formy zadłużenia dotyczą 37% gospodarstw domowych i stanowią obciążenie jego majątku w wysokości 10

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,5 pkt w III kw.

Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).  "Dane z sektora finansowego wskazują na coraz lepszą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w ujęciu rok do roku w pierwszej połowie br. średnio

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

stracił jeden z kredytobiorców, w przypadku gdy kredyt jest wspólny (z wykluczeniem rozwiązania przez kredytobiorcę umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy kredytobiorcy), – rata kredytu wzrosła i wynosi 50 proc. dochodów gospodarstwa domowego, &ndash

KRD: Zadłużenie młodych Polaków w wieku 25-35 sięga 6,5 mld zł

danych Eurostatu 44% młodych Polaków i 17% małżeństw w wieku 25-35 lat nie zakłada własnego gospodarstwa domowego. Nie mając zdolności kredytowej, nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego M, a wynajęcie mieszkania przy niskich zarobkach też bywa wyzwaniem. W takiej sytuacji łatwiej przychodzi im

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 56 pkt w IV kw.

Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "Wartość Barometru na poziomie 56 pkt wskazuje, że istnieje potencjał dla przyspieszenia wzrostu zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach. Barometr jest bowiem tak skalibrowany, że 56 pkt oznacza spodziewaną

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,4% r/r, kredyty - o 3,8% w październiku

kasami banków zwiększył się o 1,4 mld zł do 166,9 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Należności od gospodarstw domowych wyniosły 658,35 mld zł (+0,3% m/m i +4,5% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 342,3 mld zł (+0,2% m/m i +4,6% r/r). "Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o

KPF/IRG SGH: 28% Polaków uważa wysokie oprocentowanie za barierę dla kredytów

- tych pozytywnych, ale głównie negatywnych o zadłużeniach konsumenckich w Biurach Informacji Gospodarczej" - stwierdził prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. W dalszej kolejności czynnikiem ograniczającym dostęp do kredytu, zdaniem gospodarstw domowych jest brak zrozumienia w

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,6% PKB w 2019, 1,4% PKB w 2020

wdrożeniu rozwiązań mających na celu kontrolowanie cen energii elektrycznej na początku 2019 r. oraz znaczący wzrost transferów socjalnych dla emerytów i rencistów oraz średnio- i zamożnych gospodarstw domowych posiadających dzieci. Jednocześnie dynamika dochodów z podatków bezpośrednich i składek

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,6% r/r, kredyty - o 4% w sierpniu

653,62 mld zł (+0,1% m/m i +4,5% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 337,62 mld zł (+0,1% m/m i +5,5% r/r). "Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,6 mld zł (tj. o 0,1%) do wysokości 653,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,4 mld zł (tj. 0,1%) do 337,6 mld zł, a

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 10,4% r/r, kredyty - o 4,8% w lipcu

wyniosły 653,03 mld zł (+0% m/m i +4,8% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 337,28 mld zł (+0,6% m/m i +7,4% r/r). "Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,2 mld zł do wysokości 653 mld zł. Nieznaczny wzrost był wynikiem umocnienia złotego wobec walut zagranicznych. Stan należności od

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9% r/r, kredyty - o 4,5% w marcu

instytucji finansowych - o 2,7 mld zł (tj. 5,1%) do poziomu 54,7 mld zł. Spadło natomiast nominalne zadłużenie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw" - czytamy dalej.  (ISBnews)  

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

gospodarstw domowych do konsumpcji, oddziałując negatywnie na wzrost PKB i inflację" - czytamy w "minutes". Członkowie RPP wskazali, że pozytywnie na średniookresowe perspektywy aktywności wpływają silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki związane z niskim poziomem wewnętrznego i

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 4,7% w listopadzie

;Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,2 mld zł (tj. o 0,9%) do wysokości 664,8 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,8 mld zł (1,1%) do 346,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 14,7 mld zł (tj. o 6,7%) do poziomu

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

;W III kwartale 2016 r. gospodarstwa domowe zwiększyły stan do 685,7 mld zł, przekraczając o 4,3% poziom zadłużenia sprzed roku" - podsumował bank centralny.  (ISBnews)

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zadłużenie przekroczyło już 3 tys. zł. Nie ona jedna jest w takiej sytuacji. W zeszłym roku dług lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wynajmowanych od państwa wynosił około 4,5 mld zł. Dla kogo dodatek mieszkaniowy? Najlepiej poszukać pomocy, nim popadnie się w długi. Można się

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

czerwca 2019 r. to 102,8 mld zł, a całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 131,08 mld zł. Na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w złotych) kredytów mieszkaniowych na kwotę 120,96 mld

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 7% w listopadzie

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Natomiast w kierunku absorpcji pieniądza oddziaływał spadek zadłużenia netto rządowych instytucji szczebla centralnego" - czytamy dalej. Należności od gospodarstw domowych wyniosły 631,59 mld zł (+0,3% m/m i +6,4% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 330,22 mld zł

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały wydatki na spożycie prywatne w I kw.

funduszach inwestycyjnych. Z danych tych wynika również, że zadłużenie gospodarstw domowych będzie rosło, głównie w postaci kredytów mieszkaniowych, które obecnie odpowiadają za tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia" - podsumował NBP. (ISBnews)

KRD: 7 na 10 Polaków uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie

respondenci deklarują opłaty za prąd (97%). Statystyczne gospodarstwo domowe płaci za niego 193 zł. Najwięcej mają do zapłaty mieszkańcy wsi, bo 238 zł. Średnie zadłużenie wobec dostawców prądu notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosi 1046 zł, czyli równowartość 5,4-miesięcznych rachunków, podano również

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

wiarygodnej i niezależnej polityki pieniężnej, która była pomocna we wspieraniu dostosowań makroekonomicznych. W Polsce UGW wzmocniłaby finanse zewnętrzne - jednak z kluczowych słabości z punktu widzenia ratingu - ale zasadnicza część kredytów w walutach obcych gospodarstw domowych denominowana jest we franku

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

w swoim banku zapytać o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przeznaczony jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a raty kredytu mieszkaniowego stanowią znaczne obciążenie budżetu ich gospodarstwa domowego. To zwrotne wsparcie finansowe (lub pożyczka) na spłatę zadłużenia może

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

przyspieszeniu uległa podaż pieniądza M3 (w ujęciu realnym oraz po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych). Podaż pieniądza jest jednak ciągle mniejsza niż w listopadzie ub. roku. Nie zwiększa się również zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów, co w warunkach niskich stóp procentowych świadczy o

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

%, limitów kredytowych - 2% i pożyczek - 1%, podano również. Wpływ na wzrost liczby kredytów konsumpcyjnych w ub.r. o 1,9% i wartości o 4,9% miały utrzymujące się niskie stopy procentowe, a także wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz wydłużanie umownych okresów, na jakie kredyty były udzielane. W 2019

KPF/IRG SGH: 1/4 Polaków wydaje środki z kredytu na zakup drobnych dóbr trwałych

dziesięciu lat zmniejszył się aż o 1/3, podano. "Bardzo dobrze należy oceniać fakt, iż polscy kredytobiorcy korzystają z dobrej koniunktury, obniżając skalę swojego zadłużenia przeterminowanego, co będzie miało pozytywne znaczenie dla dalszej poprawy ich sytuacji finansowej w przyszłości"

NBP: Na razie nie widać przesłanek do osłabienia popytu konsumpcyjnego

wzrost zainteresowania gospodarstw domowych aktywami ryzykownymi, co potwierdzaj ˛a dane ze statystyki monetarnej za II kw. 2017 roku" - wskazał bank centralny. W I kw. 2017 r. gospodarstwa domowe zwiększyły stan zobowiązań do 701,5 mld zł, przekraczając o 4,9% poziom zadłużenia sprzed roku

Kruk: Co trzeci Polak w wieku 30-39 lat ma niespłacone zobowiązania

komunikacie. Blisko co piąty Polak (19%) zna kogoś z problemem zadłużenia w gronie przyjaciół i znajomych, a 14% wśród najbliższej rodziny, podano także.  "Jak pokazało badanie 23% Polaków deklaruje, że w ich gospodarstwie domowym są do spłacenia jakieś niezapłacone na czas zobowiązania

BIEC: WWK spadł o 1,4 pkt m/m w III, podaż pracy może ograniczyć wzrost gosp.

gospodarstw domowych. Zwiększyło się również zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Wzrost na razie jest niewielki ale największy od ponad dwóch lat. Być może zapowiada on zwiększenie zainteresowania kredytami bankowymi wśród gospodarstw domowych, zwłaszcza tymi, przeznaczonymi na zakup mieszkania

KRD: Prywatne przychodnie i gabinety lekarskie mają ok. 100 mln zł długów

gabinetów lekarskich, a także pozostałej działalności w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej, jak gabinety rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne czy laboratoria medyczne. Przy czym zarówno jeśli chodzi o liczbę dłużników, jak i wielkość zadłużenia, zdecydowanie przeważają jednoosobowe działalności

NBP: Stabilizacji dynamiki spożycia towarzyszy rosnąca ufność konsumencka

(krótkoterminowe depozyty bankowe i gotówka). Systematycznie wzrastało także zadłużenie gospodarstw domowych, przede wszystkim na skutek nowych kredytów mieszkaniowych" - podsumowano w raporcie. (ISBnews)  

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 9 pkt w lipcu

" - czytamy także.  Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br. przyczynił się do nieco wyższej niż przed miesiącem wydajności pracy, choć nadal jest ona o około 6% niższa niż przed rokiem. "Od lutego br. spada zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów przeznaczanych

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 58,1 pkt w III kw.

powyżej poziomu 50 punktów oznacza, że spodziewany jest wzrost zadłużenia gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. "Ostatnie dane dotyczące dynamiki zadłużenia gospodarstw domowych wskazują na wzrost w tempie 4,6% w ujęciu rocznym. Wzrost zadłużenia

Ile pieniędzy mają emeryci i na co je wydają? Jakie mają mieszkania i jak wyposażone?

W 2016 r. w Polsce było ok. 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych, z czego ok. 35 proc. stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów. Samych emerytów mamy już ponad 5 mln. Gdy do tego dodamy jeszcze rencistów i osoby na pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych czy kompensacyjnych, liczba ta

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

wejścia w życie projektu prawa ograniczającego spłaty do dwukrotności ceny alokowanej do poszczególnej sprawy" - czytamy w prezentacji.  Kruk podał, że dobra sytuacja gospodarstw domowych w Rumunii pozytywnie wpływała na spłaty z portfeli w 2018 roku. Pomimo obniżonej podaży ze

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,2% r/r, kredyty - o 7,8% w marcu

stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. "Należności niemonetarnych instytucji finansowych wobec banków zwiększyły się w marcu o 5,1 mld zł (tj. 9,6%) do wysokości 57,6 mld zł

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

nowego smartfona czy innego elektronicznego gadżetu - radzi Ewa Wernerowicz, prezes Vivus Finance. Najlepiej, gdy decyzja o zadłużeniu zostanie poprzedzona analizą domowego budżetu. Powinniśmy go przejrzeć i spisać comiesięczne stałe wydatki, tak by następnie móc oszacować, jakiej kwoty potrzebujemy i

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 6,8% r/r, kredyty - o 6,5% w kwietniu

; Należności od gospodarstw domowych wyniosły 609,6 mld zł (-0,1% m/m i +6,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 303,24 mld zł (-0,7% m/m i +5,5% r/r). "Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu niemonetarnych instytucji finansowych. Należności tego sektora wobec

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

zyskamy? Według rządu zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych zaproponowane w ustawie może poprawić płynność "kilkuset tysięcy gospodarstw domowych". Korzyści wynikające z zawieszenia naliczania i pobierania odsetek zależą od wysokości zadłużenia i jego oprocentowania. Według wyliczeń rządu

NBP: Popyt konsumpcyjny pozostanie na stabilnym poziomie w następnych kwartałach

, przekraczając o 7,5% poziom zadłużenia sprzed roku. "W III kw. 2015 r. nastąpiło kontynuowanie procesów gromadzenia oszczędności finansowych, na co wskazują dane ze sprawozdawczości monetarnej. Gospodarstwa domowe zwiększyły zasób aktywów finansowych, koncentrując się przede wszystkim na instrumentach o

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 55,5 pkt w III kw.

również pierwsze sygnały pogorszenia nastrojów. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w czerwcu w tempie 6,9% w ujęciu rok do roku, podczas gdy jeszcze rok temu wzrosty te sięgały 7,8%. Wartość Barometru na poziomie 55,5 pkt wskazuje, że wzrost rynku powinien w dalszym ciągu

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

431 011 kredytów mieszkaniowych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł natomiast 459,5 mld zł. Oznacza to, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku łączna wartość zadłużenia wzrosła o 3,7%, czyli nominalnie o 16,38 mld zł

ZBP: Stopa oszczędności Polaków rośnie, ale per capita wciąż niska na tle Europy

mld zł) stanowią kredyty mieszkaniowe. Jednocześnie dane NBP wskazują, że zadłużonych jest ponad 40,5% Polaków, a ok. 14% gospodarstw domowych ma kredyt mieszkaniowy" - czytamy w raporcie. Jak pokazują dane, skłonność do oszczędzania wzrasta z wiekiem. W przeprowadzonych ankietach

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 10% r/r, kredyty - o 5,9% w lutym

zadłużenia przedsiębiorstw obniżył się o 3,5 mld zł (tj. o 1%) i wyniósł na koniec lutego br. 332,6 mld zł. Wzrosło natomiast zadłużenie gospodarstw domowych. Stan należności od tego sektora zwiększył się o 1,0 mld zł (tj. o 0,2%) i wyniósł 638,1 mld zł. Luty, na tle innych miesięcy, charakteryzuje się

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały dochody i spożycie prywatne w IV kw.

systemie poza bankowym, w których ulokowały około 2/3 wartości nowych oszczędności. Dane monetarne wskazują także na dalsze wzrosty zadłużenia gospodarstw domowych, głównie w formie kredytów mieszkaniowych, które odpowiadają za obecne tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia" - czytamy w

Rosną depozyty Polaków w bankach. Głównie dzięki 500+?

spowodowane mocnym wzrostem dynamiki depozytów gospodarstw domowych (do 10,3 proc. rok do roku z 9,5 proc. w marcu). Co prawdopodobnie było wynikiem wprowadzenia programu 500+ - wskazuje w komentarzu Rafał Sadoch, główny ekonomista Noble Option. - Do wysokiego tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,2% r/r, kredyty - o 7,9% w styczniu

przedsiębiorstw - 301,01 mld zł (+0,8% m/m i +7,9% r/r). "Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu gospodarstw domowych, które wzrosło o 18,0 mld zł (tj. o 3,0 proc.) do 611,3 mld zł. Na wielkość nominalnego przyrostu silnie wpłynęły zmiany nietransakcyjne, głównie

KSF utrzymał wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0%

nadal stanowią najbardziej istotne źródło ryzyka dla systemu finansowego w Polsce. Członkowie Komitetu potwierdzili ocenę dotychczas zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. W odniesieniu do ryzyka związanego z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych kredytem konsumpcyjnym stwierdzili, że wymaga ono

Rosjanie są dłużni Gazpromowi 3 mld dol.

Zadłużeniu rosyjskich regionów wobec Gazprom poświęcona była narada zorganizowana w piątek przez koncern gazowy. Według komunikatu Gazpromu 1 października wartość przeterminowanych ponad 90 dni zobowiązań wobec koncernu wynosiła 118,2 mld rubli, co obecnie stanowi równowartość 3 mld dol. Trzy

NBP: Względnie wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego może się utrzymywać

% zadłużenie sprzed roku" – podano w raporcie. Z raportu wynika, że zobowiązania finansowe gospodarstw domowych powstałe w IV kw. 2014 r. zwiększyły się o 2/3 w porównaniu do kwartału z roku poprzedniego.  Przyczyniły się do tego różnokierunkowe zmiany podstawowych rodzajów kredytów, ale

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

rzeczy może być więc zwiększająca się presja przedsiębiorców na podnoszenie cen oferowanych przez nich produktów i usług. To zły sygnał dla całej polskiej gospodarki, już doświadczającej postępującego zjawiska inflacji" - dodał Roter. Pomimo poprawy zamożności gospodarstw domowych w Polsce

Zysk netto Gorenje wzrósł r/r do 2,3 mln euro w II kw. 2017 r.

okresie, zachowane zostały proporcje pomiędzy wartością zadłużenia finansowego netto i EBITDA na poziomie zeszłorocznego drugiego kwartału (4,7)" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,2 mln euro w II kw. 2017 r. wobec 295,82 mln euro rok wcześniej. W okresie I-II

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 58 pkt w II kw. br

spadku, warto zauważyć, że jest to już dziewiąty kwartał z rzędu, w którym wartość Barometru przekracza poziom 50 punktów. Dane z sektora finansowego konsekwentnie potwierdzają dobrą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 58 pkt w II kw. br

. Pomimo spadku, warto zauważyć, że jest to już dziewiąty kwartał z rzędu, w którym wartość Barometru przekracza poziom 50 punktów. Dane z sektora finansowego konsekwentnie potwierdzają dobrą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

gospodarstwom domowym. Łączna wartość środków w ramach dwóch kluczowych przyjętych pakietów jest szacowana na około 312 mld zł, co stanowi równowartość mniej więcej 15% PKB kraju. W relacji do wielkości gospodarki jest to jeden z największych pakietów pomocowych wśród krajów Unii Europejskiej. Programy

Gorenje zakłada 1,315 mld euro przychodów i 13,1 mln euro zysku w 2017 r.

, jak również małych urządzeń gospodarstwa domowego. Dzięki dobremu zarządzaniu finansowemu obniżone zostało zadłużenie względne Grupy Gorenje. Wzrost przychodów i rentowności przewidziany jest również w roku 2017" - czytamy w komunikacie. "W drugim roku nowego okresu strategicznego w Grupie

PIE: Prawie 1/2 członków klasy średniej nie ma oszczędności, tyle samo ma kredyt

dochodu, to członkowie klasy średniej oceniają, że kwota, która pozwoliłaby na swobodne zaspokojenie potrzeb rodziny to średnio 6600 zł netto miesięcznie. Stanowi to kwotę o 1900 zł wyższą niż aktualnie mierzony średni dochód gospodarstw domowych przynależących do tej kategorii (4700 zł)"

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

zabezpieczeniem wartości pieniądza w czasie oraz znaczący wzrost kosztów konsumpcji podstawowej przy jednoczesnym realnym spadku siły nabywczej transferów socjalnych będzie kreować wzrost niezadowolenia społecznego w licznych grupach gospodarstw domowych niezamożnych i średniozamożnych. Analizy wskazują na kilka

Kapitalizm wymknął się spod kontroli? To czas, by wyzerować licznik długu i odebrać rynkom finansowym hegemonię

; teorii makroekonomicznych. Nie brakuje ekonomistów, którzy twierdzą, że trzeba puścić lejce polityki fiskalnej, gdyż arbitralne limity deficytu i zadłużenia to relikt przeszłości. Ich zdaniem zarządzanie długiem powinno być elastyczne, tj. zsynchronizowane z cyklem koniunkturalnym, i dopóki stopa wzrostu

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wyniosły 154,4 mln zł na koniec I kw.

rejestru może też zapomnieć o ratach na zakup sprzętu AGD lub RTV. To działa mobilizująco na dłużników i wiele podmiotów odzyskuje w ten sposób należności" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale. Mimo wzrastających kwot zadłużenia, z danych BIG InfoMonitor

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

gospodarce oraz spożycia gospodarstw domowych. Przy tych uwarunkowaniach, założony w projekcie wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa w 2020 r. o 5,7% r/r można uznać za realistyczny, również biorąc pod uwagę, że łączny bilans zmian legislacyjnych oddziałujących w 2020 r. na te dochody będzie negatywny

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,7% r/r, kredyty - o 6,4% w styczniu

ujęciu miesięcznym i wzrosły o 6,4% w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 652,9 mld zł (+1,1% m/m i +9,4% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 237,07 mld zł (-4,9% m/m i +12,2% r/r). NBP zwraca uwagę w komentarzu, że spadek wartości

Przegląd prasy

strategicznych rynków --PKO BP szacuje, że liczba aplikacji IKO sięgnie 4,25 mln na koniec 2019 r. --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu --Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,1% m/m do ok. 978,6 mld zł w IX

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

i samorządowego (general government) w tym roku do 0,8% PKB (z 1,4% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8% PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9% PKB. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 49,2% PKB w tym roku, 47,6

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; obniżki stóp w 2019 r.

i samorządowego (general government) w tym roku do 0,8% PKB (z 1,4% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8% PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9% PKB. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 49,2% PKB w tym roku, 47,6

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

%) spłacany obecnie kredyt. Mają oni do spłaty 40,7% wartości wszystkich obecnie spłacanych kredytów. Średnia wysokość zadłużenia na kredytobiorcę w przedziale wiekowym 35-44 lata wynosi 69 150 zł" - czytamy w komunikacie.   Struktura produktów kredytowych w Polsce wynika z wielu czynników

Moody's: Perspektywa polskiego sektora bankowego stabilna przy solidnym PKB

zadłużonych w Unii Europejskiej. Wskaźnik długu do dochodów rozporządzalnych polskich gospodarstw domowych wynosił zaledwie 61% wobec średniej w strefie euro na poziomie 94% w 2016 r." - wskazano także w materiale. (ISBnews)  

KRD: Długi branży gastronomicznej sięgają 273,8 mln zł

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Restauratorzy oraz producenci piwa, napojów i lodów mają 273,8 mln zł długów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). W ciągu ostatnich czterech lat zadłużenie firm z segmentu gastronomicznego wzrosło prawie 3-krotnie. Rosnące koszty zatrudnienia