zadłużenie gospodarstw

Witold Gadomski

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Przyczyną globalnego kryzysu finansowego, którego kulminacja przypada na rok 2008, było nadmierne zadłużenie instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rządów. Ten kryzys różni się jednak od poprzednich - po przesileniu poziom długów nie spada, ale wciąż rośnie.

Fitch: Wpływ mocnego franka na Polskę będzie ograniczony

- Silne umocnienie franka szwajcarskiego związane z obawami przed kryzysem zadłużenia w strefie euro zwiększyło koszty obsługi długu dla polskich i węgierskich gospodarstw domowych posiadających spore zadłużenie we frankach, wynika ze środowego raportu Fitch Ratings

Kampania prezydencka pomaga kredytobiorcom

Minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział w środę, że jeśli banki umorzą kredytobiorcy część zadłużenia, fiskus zrezygnuje z podatku od tej kwoty. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich - ok. 1,9 mln gospodarstw domowych - spłacających kredyty mieszkaniowe, nie tylko we frankach szwajcarskich, ale także w złotych oraz innych obcych walutach.

Rząd przyjął projekt ustawy o nowych formach pomocy zadłużonym gosp. rolnym

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą ws. udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia porozumiał się z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). W myśl porozumienia, zadłużenie zaciągane przez spółki celowe Taurona na realizację inwestycji w

ZPF/IRG SGH: Odsetek niezadłużonych respondentów spadł do 38% w IV kw. 2019

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Od kilku kwartałów stopniowo wzrasta liczba gospodarstw domowych, które spłacają jakieś zadłużenie, najczęściej kredyt bankowy lub pożyczkę, wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance" przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. przez Związek

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A-. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla

Ursus Bus opóźnia się w spłacie nieodnawialnego kredytu obrotowego na rzecz BGK

Krajowego: zawiadomienie o tym, że spółka zależna Ursus Bus opóźnia się w spłacie zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z dnia 9 marca 2018r., a także wezwanie emitenta, jako przystępującego do długu z tytułu ww. umowy kredytowej do zapłaty w terminie 7 dni

Kruk: Długi polskich seniorów sięgają 5,7 mld zł, wzrost o 1 mld zł r/r

kw. 2019 roku. "Statystyczny zadłużony senior ma 72 lata, mieszka w miejscowości do 10 tys. mieszkańców, a jego zadłużenie wynosi 6 600 zł, czyli kwotę ponad trzykrotnie wyższą od wysokości średniej emerytury w 2019 roku. To też prawie 1000 zł więcej niż średnie zadłużenie wszystkich Polaków

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 57,2 pkt w I kw.

Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "Dane z sektora finansowego potwierdzają wzrosty, a dynamika zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w końcówce 2017 roku przyspieszyła. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne wzrosło w grudniu o 6,3% w relacji

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców

mieszkaniowego nie przekracza tych kwot" - czytamy dalej. Źródłem finansowania wsparcia, jak i wprowadzonego przedmiotową ustawą nowego instrumentu wspierającego w postaci pożyczki na spłatę zadłużenia, jest istniejący Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, przy czym wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

, wskazano również. "Postanowienia odnoszące się do uznania wysokości zadłużenia same w sobie nie mają związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności ekonomiczne gospodarstw domowych wywołane przez koronawirusa. Santander Bank Polska i BNP Paribas zareagowały pozytywnie na wątpliwości UOKiK

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

;dolara, wynika z 10. edycji globalnego raportu o zamożności (Global Wealth Report 2019) Allianz, w którym zebrane są wnioski na temat zasobów finansowych i zadłużenia gospodarstw domowych z ponad 50 krajów na całym świecie. W wyniku słabego wzrostu aktywów i szybko rosnących zobowiązań, aktywa

KRD: Zadłużenie rolników sięgnęło 484 mln zł

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Długi rolników, leśników i rybaków zarejestrowane sięgnęły 484 mln zł, z czego 84% tej kwoty przypada na gospodarstwa zajmujące się uprawą roli i hodowlą zwierząt, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zadłużenie dotyczy 9 286 przedsiębiorstw

LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji korporacyjnych

obsługiwane zadłużenie. LPP podkreślił w prezentacji, że odsetki z obligacji wyemitowanych w ubiegłym roku będą wypłacone zgodnie z harmonogramem. Lutkiewicz powiedział także, że LPP jest przygotowana na niekorzystną ścieżkę powrotu sprzedaży po COVID-19 oraz możliwą drugą falę pandemii. "Grupa

BGK wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytów obrotowych

w komunikacie. Na dzień sporządzenia wypowiedzeń zadłużenie z tytułu umowy kredytowej nr 1 wynosi 7 431 652,01 zł, a z umowy kredytowej nr 2: 146 032,61 euro, podano dalej. Jak podaje spółka, umowy kredytowe zostały wypowiedzenie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie 4

Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie polskich spółek energetyczno-paliwowych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-2021, poinformował Artur Galbarczyk, Associate Director, EMEA Utilities & Transport w Fitch Ratings. "Spodziewamy się, że zadłużenie

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1% PKB w 2019, 0,2% PKB w 2020

gospodarstw domowych o średnich i wyższych dochodach z dziećmi" - czytamy w publikacji "Autumn Economic Forecast. Spring 2019". Według jesiennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadnie do 47,4% PKB w 2019 r. (z 48,9% rok wcześniej), a następnie do 45,5% w

KNF zwraca uwagę na kredyty konsumpcyjne o wysokim wskaźniku DSTI

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Szczególnej uwagi ze strony banków i klientów wymagają długoterminowe kredyty o wysokich (Debt-Service-to-Income). Kredyty takie mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia się części gospodarstw domowych oraz generować nadmierne ryzyko po stronie banków, ostrzega

NBP: Depozyty ogółem spadły o 1,2% m/m, kredyty - wzrosły o 0,4% m/m w styczniu

centralnego. Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się nominalnie o 2,8 mld zł i wyniósł 679,2 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,2 mld zł, tj. o 1%. "Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw był po części spowodowany włączeniem w styczniu 2018 r. 5 oddziałów instytucji

Ursus zamierza dokończyć projekt w Tanzanii i rozwijać działalność w Afryce

;Bank Gospodarstwa Krajowego wyraża zainteresowanie tym projektem, jeśli dobrze zarządzimy zadłużeniem, jakie mamy względem niego. Jeśli będziemy w stanie poszukać rozwiązania z BGK, to mamy otwarte drzwi do tego, żeby poszukać formuły komercyjnej finansowania tego kontraktu. Zamierzamy jak najszybciej

Kalendarium ISBnews

bilansie płatniczym za III kw. --14:00: NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym za III kw. --14:00: GUS opublikuje szybki szacunek CPI za grudzień 

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,5% m/m do ok. 940,8 mld zł we IX

rachunkach budżetowych (-3 mld zł); - przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK; +2 mld zł), podano także.  "Wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-13,6 mld zł

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

podstawie wniosku. Innym rozwiązaniem jest kredyt odnawialny, czyli stale dostępna linia kredytowa z przeznaczeniem na dowolny cel. Każda spłata wykorzystanej sumy zmniejsza jednocześnie nasze zadłużenie i pozwala ponownie dysponować spłaconymi środkami i pozostałą resztą kredytu. Zwykle uruchamiany jest na

BGK chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników

poprzedzone oceną zdolności kredytowej kredytobiorców, dokonywaną przez banki, uwzględniającą dotychczasowy poziom zadłużenia.   "W trakcie uzgodnień jest także katalog wydatków, które będzie można sfinansować kredytem zabezpieczonym gwarancją. Obejmie on koszty modernizacji gospodarstw rolnych i

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

spowodował znaczny wzrost kursu CHF, który ma bezpośrednie przełożenie na wysokość salda zadłużenia i każdej pojedynczej raty. Od dłuższego czasu za 1 franka szwajcarskiego trzeba zapłacić średnio 4,3 zł. W konsekwencji od początku 2020 roku przeciętna rata frankowicza wzrosła o około 160 zł. "Biorąc

'Minutes': Członkowie RPP niepewni co do tempa wzrostu inflacji na pocz. 2020 r.

wysokiego - w ich ocenie - zadłużenia tych podmiotów. "Inni członkowie Rady zaznaczali natomiast, że realne oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych jest nadal znacząco dodatnie. Jednocześnie członkowie ci wyrażali opinię, że do wzrostu akcji kredytowej dla gospodarstw domowych przyczynia się

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce efekty wzrostu gospodarczego, malejącej skali bezrobocia, wzrostu dochodów w dyspozycji czy wdrożenie elementów polityki prorodzinnej, takich jak Program 500+, potwierdzają, że rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia, a nawet niewypłacalności

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

), a ok. 30% - zadłużenia w karcie kredytowej. Ok. 16% respondentów wskazuje, że mogą się u nich pojawić lub już się pojawiły problemy z obsługą rat kredytów mieszkaniowych, a w co 10. przypadku - kredytu na samochód, podsumowano. (ISBnews)  

Glapiński: Akcja kredytowa rośnie w odpowiednim tempie, nie zagraża stabilności

wzrost gospodarczy, a w drugiej - nie zagraża stabilności systemu finansowego. W konsekwencji zadłużenie sektora niefinansowego z tytułu kredytów w relacji do PKB pozostaje stabilne, a nasz system bankowy funkcjonuje efektywnie" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie. "Podobnie

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

(przesłanka majątkowa, nadmiernego zadłużenia). Test przesłanki majątkowej przeprowadza się na podstawie najbardziej aktualnego bilansu spółki, uwzględniając: wszystkie aktywa według ich wartości rynkowej, w tym również aktywa nieujęte w bilansie (np. należności przed wystawieniem

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów

Coface: Spadek globalnego PKB sięgnie 4,4% w 2020 roku

finansowe od kwietnia. Dotyczy to w szczególności krajów (zwłaszcza w Europie Zachodniej), w których banki te uczestniczyły w podtrzymywaniu zdolności produkcyjnych niektórych firm, głównie poprzez zwiększanie zadłużenia. Niemniej jednak oznacza to jedynie odsunięcie w czasie korekt zatrudnienia oraz

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

ratach przez 12 lat na podstawie harmonogramu spłat. Osoba, która spłaci 100 rat uzyskanego wsparcia bez opóźnienia, może otrzymać umorzenie pozostałej części. Drugą formą pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest pożyczka na spłatę zadłużenia. Można ją otrzymać wtedy, gdy kredytowana nieruchomość

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

przez nią samą – 20,86 mln zł (przede wszystkim uprawy rolne inne niż wieloletnie oraz gospodarstwa mieszane – uprawa i hodowla). Spory udział w zadłużeniu wobec rolnictwa (ponad 19 mln zł) mają też hurtownie spożywcze oraz firmy handlujące płodami rolnymi i żywymi zwierzętami. 13

KNF: Silny wzrost cen nieruchom. grozi nadmiernym zadłużeniem (aktual.)

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Silne wzrosty cen nieruchomości mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia części gospodarstw domowych, ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Bank centralny podkreśla jednocześnie, że w 2018 r. odnotowano poprawę struktury portfela kredytów mieszkaniowych w

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

gospodarstw domowych, na który składają się różne formy zadłużenia, obejmuje 40,5% gospodarstw domowych i stanowi w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego relatywnie niewielkie obciążenie jego majątku (10 tys. zł). W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,8% r/r, kredyty - o 3,8% we wrześniu

). Należności od gospodarstw domowych wyniosły 656,21 mld zł (+0,4% m/m i +4,8% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 341,77 mld zł (+1,2% m/m i +4,8% r/r). "Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw, które zwiększyło się o 4,2 mld zł, tj. o

KRD: Zadłużenie młodych Polaków w wieku 25-35 sięga 6,5 mld zł

wydawanie pieniędzy na bieżące potrzeby i rzeczy, które niekoniecznie są niezbędne do życia, ale sprawiają, że żyje się łatwiej i przyjemniej. Nawet za cenę zadłużenia" - czytamy w komunikacie.  Zadłużenia w grupie wiekowej 31-35 dotyczą 31-35 trafiające do windykacji to meble, telewizory

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

, podano w komunikacie. "Uruchomienie kredytu i spłata zadłużenia z tytułu obligacji umożliwia dalszą redukcję  zadłużenia grupy i zasadniczo zmniejsza związane z nim koszty" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w materiale

Energa ma umowę odnawialnego kredytu ESG-linked w wysokości 2 mld zł

przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową" - czytamy w komunikacie. Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego

KPF: Odsetek gospodarstw dom. regulujących zobowiązania finans. wyniósł ok. 80%

negatywną o kredytobiorcach oraz odpowiedzialnego wykorzystywania tych informacji do szacowania zdolności kredytowej. To są skuteczne narzędzia do przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia" - podsumował prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. (ISBnews)  

OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego

miesięcy, których celem jest przywrócenie pełnych zdolności finansowych OT Logistics. Nie jest to jeszcze finalne porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy, jednak ustalenie założeń restrukturyzacji wyraźnie nas do tego przybliża. Wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań dla

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

procentowych, co mogłoby - w opinii tych członków Rady - nadmiernie stymulować akcję kredytową i rodzić problem zbyt dużego zadłużenia gospodarstw domowych. W opinii tych członków Rady, dążąc do utrzymania stabilności cen i ograniczenia wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych, wskazane jest podwyższenie stóp

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - OT Logistics podpisało z konsorcjum banków kredytujących grupę umowę wspólnych warunków zadłużenia grupy, kończąc z sukcesem rozmowy rozpoczęte w czerwcu 2018 r., podała spółka. Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy sięga 175 mln zł. Umowa

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zadłużenie przekroczyło już 3 tys. zł. Nie ona jedna jest w takiej sytuacji. W zeszłym roku dług lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wynajmowanych od państwa wynosił około 4,5 mld zł. Dla kogo dodatek mieszkaniowy? Najlepiej poszukać pomocy, nim popadnie się w długi. Można się

KPF/IRG SGH: Polaków negatywnie oceniających gospodarkę więcej o 14 pkt proc r/r

, co będzie negatywnie oddziaływało na decyzje w zakresie wydatków oraz zadłużenia w sektorze finansowym" - powiedział Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie. Pomimo oczekiwanego spowolnienia w gospodarce gospodarstwa domowe są zdania, że nie będzie ono istotne i może nie przełożyć się

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 58,4 pkt w II kw.

koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w marcu w tempie 7% w ujęciu rok do roku. Obserwowany wzrost jest najszybszy od prawie roku. Dodatkowo, wartość Barometru na poziomie 58,4 pkt. wskazuje, że obecnie obserwowany wzrost

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

czego: 1. wszedł w życie aneks nr 6 do umowy wspólnych warunków zadłużenia z dnia 29 marca 2019 r. pomiędzy emitentem, a konsorcjum banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., ze zmianami, na podstawie którego umowa wspólnych warunków została zmieniona m.in. w ten

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,6% PKB w 2019, 1,4% PKB w 2020

społecznych pozostanie silna, dzięki wzrostowi gospodarczemu i dobrej sytuacji na rynku pracy" - czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2019". Według wiosennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadnie do 48,2% PKB w 2019 r. (z 48,9% rok

Tauron ma umowę z BGK dot. emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł

finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami, wyjaśniono. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i

Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania

następująca struktura finansowania: - kredyt inwestycyjny o równowartości 130 mln zł (możliwy do uruchomienia w PLN i EUR) udzielony na okres 7 lat na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia grupy Wielton z tytułu kredytów inwestycyjnych, - kredyt inwestycyjny o równowartości 183 mln zł (możliwy do

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 56 pkt w IV kw.

Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "Wartość Barometru na poziomie 56 pkt wskazuje, że istnieje potencjał dla przyspieszenia wzrostu zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach. Barometr jest bowiem tak skalibrowany, że 56 pkt oznacza spodziewaną

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,5 pkt w III kw.

Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).  "Dane z sektora finansowego wskazują na coraz lepszą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w ujęciu rok do roku w pierwszej połowie br. średnio

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,4% r/r, kredyty - o 3,8% w październiku

kasami banków zwiększył się o 1,4 mld zł do 166,9 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Należności od gospodarstw domowych wyniosły 658,35 mld zł (+0,3% m/m i +4,5% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 342,3 mld zł (+0,2% m/m i +4,6% r/r). "Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

szwajcarskich" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie zagraniczne netto w Polsce stanowi ekwiwalent 45% PKB, zaś dług denominowany w euro stanowił 6% PKB w odniesieniu do sektora prywatnego i 12% PKB w przypadku sektora rządowego, podkreślono w materiale. Agencja napisała, że przyjęcie euro byłoby

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,6% r/r, kredyty - o 4% w sierpniu

653,62 mld zł (+0,1% m/m i +4,5% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 337,62 mld zł (+0,1% m/m i +5,5% r/r). "Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,6 mld zł (tj. o 0,1%) do wysokości 653,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,4 mld zł (tj. 0,1%) do 337,6 mld zł, a

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

Kruk: Co trzeci Polak w wieku 30-39 lat ma niespłacone zobowiązania

komunikacie. Blisko co piąty Polak (19%) zna kogoś z problemem zadłużenia w gronie przyjaciół i znajomych, a 14% wśród najbliższej rodziny, podano także.  "Jak pokazało badanie 23% Polaków deklaruje, że w ich gospodarstwie domowym są do spłacenia jakieś niezapłacone na czas zobowiązania

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

jest pozytywnym zjawiskiem. Pozwala bowiem zakładać, iż z wyprzedzeniem zareagują one na zmiany w strukturze budżetów domowych, unikając poważnych konsekwencji, na przykład nadmiernego zadłużenia" - ocenił doradca KPF ds. ekonomicznych Mirosław A. Bieszki. "Może to jednocześnie generować

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9% r/r, kredyty - o 4,5% w marcu

instytucji finansowych - o 2,7 mld zł (tj. 5,1%) do poziomu 54,7 mld zł. Spadło natomiast nominalne zadłużenie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw" - czytamy dalej.  (ISBnews)  

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

mln zł. Wicepremier zapowiedziała także, że planowane jest wprowadzenie możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego ( w tym roku samorządy mogły się zadłużać). Jednocześnie złagodzona ma zostać reguła fiskalna w zakresie zadłużenia z tytułu faktycznego

Pompuj opony, pij kranówkę i cztery inne sprawdzone sposoby na oszczędzanie

niestety dobre czasy dla gospodarki wykorzystała na zwiększenie wydatków i zadłużenia, a także, jak widać po naszych statystykach, zaległości – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitora. Jak dodaje, obecnie co 11. dorosły rodak ma kłopoty z terminowym płaceniem zobowiązań. Obawy o finanse w

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 10,4% r/r, kredyty - o 4,8% w lipcu

wyniosły 653,03 mld zł (+0% m/m i +4,8% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 337,28 mld zł (+0,6% m/m i +7,4% r/r). "Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,2 mld zł do wysokości 653 mld zł. Nieznaczny wzrost był wynikiem umocnienia złotego wobec walut zagranicznych. Stan należności od

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

korzystają z pożyczek, jednocześnie posiada aktywne kredyty w sektorze bankowym. Łączna kwota zadłużenia tych pożyczkobiorców to 29,7 mld zł, ich najwyższe zadłużenie jest z tytułu kredytów gotówkowych - 15,8 mld zł. Kolejne to  kredyty mieszkaniowe - tu zadłużenie pożyczkobiorców sięga 6 mld zł, na

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

w swoim banku zapytać o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przeznaczony jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a raty kredytu mieszkaniowego stanowią znaczne obciążenie budżetu ich gospodarstwa domowego. To zwrotne wsparcie finansowe (lub pożyczka) na spłatę zadłużenia może

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł r/r do -2,7 pkt w III kw.

się oszczędności gospodarstw rolnych, wzrosło ich zadłużenie, zmalały zakupy obrotowych środków produkcji roślinnej oraz inwestycje w maszyny i urządzenia. Przewidywania rolników co do rozwoju sytuacji w IV kwartale br. nie wskazują na zahamowanie tendencji spadkowej" - podsumowano w materiale

Fitch zmienił ratingi 6 polskich instytucji finansowych

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do "A-" z "A" z perspektywą stabilną, podała agencja. Jednocześnie Fitch podniósł długoterminowe ratingi krajowe Banku Millenium do

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

czerwca 2019 r. to 102,8 mld zł, a całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 131,08 mld zł. Na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w złotych) kredytów mieszkaniowych na kwotę 120,96 mld

KRD: Prywatne przychodnie i gabinety lekarskie mają ok. 100 mln zł długów

gabinetów lekarskich, a także pozostałej działalności w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej, jak gabinety rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne czy laboratoria medyczne. Przy czym zarówno jeśli chodzi o liczbę dłużników, jak i wielkość zadłużenia, zdecydowanie przeważają jednoosobowe działalności

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Łączne przeterminowane zadłużenie rolników wynosiło 915 mln zł na koniec czerwca, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży rolnej, to gdy już

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

szczególności, że obniżki stóp procentowych przełożyły się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co stanowi wsparcie dla budżetów tych podmiotów. Wskazywano, że niższe raty kredytowe zwiększają przestrzeń do innych wydatków, co pozytywnie wpływa na popyt, a

Tauron ma umowę kredytu z BGK wys. 1 mld zł m.in. na refinansowanie obligacji

określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o marżę BGK" - czytamy w komunikacie. Zawarcie umowy kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia, podano

'Minutes' RPP: Koniunktura może poprawiać się stopniowo w średnim okresie

zewnętrznego zadłużenia oraz wysoką konkurencyjnością. "Podkreślano, że utrzymanie konkurencyjności cenowej polskiego eksportu, a także jego dywersyfikacji geograficznej i sektorowej będzie sprzyjało odbudowie polskiej sprzedaży zagranicznej po wygaśnięciu pandemii, która będzie następowała w warunkach

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 4,7% w listopadzie

;Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,2 mld zł (tj. o 0,9%) do wysokości 664,8 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,8 mld zł (1,1%) do 346,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 14,7 mld zł (tj. o 6,7%) do poziomu

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

posiada 37% całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20% najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1%) całego majątku gospodarstw domowych" - podano także. Różne formy zadłużenia dotyczą 37% gospodarstw domowych i stanowią obciążenie jego majątku w wysokości 10

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 7% w listopadzie

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Natomiast w kierunku absorpcji pieniądza oddziaływał spadek zadłużenia netto rządowych instytucji szczebla centralnego" - czytamy dalej. Należności od gospodarstw domowych wyniosły 631,59 mld zł (+0,3% m/m i +6,4% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 330,22 mld zł

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

przyspieszeniu uległa podaż pieniądza M3 (w ujęciu realnym oraz po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych). Podaż pieniądza jest jednak ciągle mniejsza niż w listopadzie ub. roku. Nie zwiększa się również zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów, co w warunkach niskich stóp procentowych świadczy o

KRD: 7 na 10 Polaków uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie

respondenci deklarują opłaty za prąd (97%). Statystyczne gospodarstwo domowe płaci za niego 193 zł. Najwięcej mają do zapłaty mieszkańcy wsi, bo 238 zł. Średnie zadłużenie wobec dostawców prądu notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosi 1046 zł, czyli równowartość 5,4-miesięcznych rachunków, podano również

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie wzrósł r/r do -1,7 pkt w II kwartale

średniookresowa uległa odwróceniu. Świadczą o tym zresztą odpowiedzi rolników na poszczególne pytania ankiety. Wprawdzie wzrosły przychody z produkcji, lecz zarazem zmniejszyły się oszczędności gospodarstw rolnych i pogorszył się stan ich zadłużenia" - czytamy dalej. Obecna sytuacja w polskim rolnictwie

KPF/IRG SGH: 28% Polaków uważa wysokie oprocentowanie za barierę dla kredytów

- tych pozytywnych, ale głównie negatywnych o zadłużeniach konsumenckich w Biurach Informacji Gospodarczej" - stwierdził prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. W dalszej kolejności czynnikiem ograniczającym dostęp do kredytu, zdaniem gospodarstw domowych jest brak zrozumienia w

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

zyskamy? Według rządu zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych zaproponowane w ustawie może poprawić płynność "kilkuset tysięcy gospodarstw domowych". Korzyści wynikające z zawieszenia naliczania i pobierania odsetek zależą od wysokości zadłużenia i jego oprocentowania. Według wyliczeń rządu

Ile pieniędzy mają emeryci i na co je wydają? Jakie mają mieszkania i jak wyposażone?

świadczenia zajął komornik i że ZUS ma w tej sytuacji związane ręce, bo ma obowiązek zrealizować wniosek komornika – tłumaczy Małgorzata Korba z ZUS w Lublinie. Aktualne zadłużenie 237 tys. emerytów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekracza 3,11 mld zł. Większość długu przypada na osoby mające

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 9 pkt w lipcu

" - czytamy także.  Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu br. przyczynił się do nieco wyższej niż przed miesiącem wydajności pracy, choć nadal jest ona o około 6% niższa niż przed rokiem. "Od lutego br. spada zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów przeznaczanych

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

operacyjna we Włoszech i Hiszpanii i koncentracja na podnoszeniu efektywności organizacji.  Celem jest także utrzymanie konserwatywnego poziomu zadłużenia i możliwość wypłaty dywidendy.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

nowego smartfona czy innego elektronicznego gadżetu - radzi Ewa Wernerowicz, prezes Vivus Finance. Najlepiej, gdy decyzja o zadłużeniu zostanie poprzedzona analizą domowego budżetu. Powinniśmy go przejrzeć i spisać comiesięczne stałe wydatki, tak by następnie móc oszacować, jakiej kwoty potrzebujemy i

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

;W III kwartale 2016 r. gospodarstwa domowe zwiększyły stan do 685,7 mld zł, przekraczając o 4,3% poziom zadłużenia sprzed roku" - podsumował bank centralny.  (ISBnews)

KRD: Łączne zadłużenie polskich rolników wzrosło do 456,6 mln zł

koniunktury w polskim gospodarstwie i udanych tegorocznych zbiorach, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, leśnych i rybackich w ciągu dwóch lat wzrosło o 43%, przekraczając 544 mln zł, z czego zdecydowana większość długów (456,6 mln zł) to nieuregulowane zobowiązania rolników. "Ta branża działa na

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały wydatki na spożycie prywatne w I kw.

funduszach inwestycyjnych. Z danych tych wynika również, że zadłużenie gospodarstw domowych będzie rosło, głównie w postaci kredytów mieszkaniowych, które obecnie odpowiadają za tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia" - podsumował NBP. (ISBnews)

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 8,2% r/r, kredyty - o 7,8% w marcu

stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. "Należności niemonetarnych instytucji finansowych wobec banków zwiększyły się w marcu o 5,1 mld zł (tj. 9,6%) do wysokości 57,6 mld zł

Kalendarium ISBnews

Wschodnia – Turystyka"   PIĄTEK, 30 grudnia --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za III kw. --14:00: NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym za III kw. --14:00: GUS opublikuje szybki szacunek CPI za grudzień 

Majątki władzy. Zobacz, jaki majątek ma prezydent twojego miasta

Miasta Wrocławia - 158 tys. zł, gospodarstwo rolne - 700 zł, inne - 13,36 zł Zadłużenie (do spłaty, stan na 31.12.2015): kredyt mieszkaniowy - 6,7 tys. zł, kredyt mieszkaniowy - 61 tys. zł, kredyt mieszkaniowy - 57 tys. zł, karta kredytowa - 2,1 tys. zł, karta kredytowa - 6 zł, kredyt samochodowy - 17

Gdańsk ma 1,3 mld zł długu. Drugie tyle ukrywa w spółkach

zaciągnięta ze środków europejskich, a także z Banku Gospodarstwa Krajowego. Powinna zostać spłacona w czerwcu 2021 r. - Zadłużenie jest zgodne z wieloletnimi planami spółki i miasta. Spółka ma zagwarantowane źródła spłaty zobowiązań. Harmonogram spłat projektowany jest na wiele lat i dostosowany do

Grupa Azoty ma umowę z bankami ws. podwyższenia kredytu o 1,5 mld zł

., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' S.A. oraz refinansowanie części istniejącego zadłużenia i pośrednio refinansowanie części zadłużenia kluczowych spółek zależnych, poprzez udzielenie przez kredytobiorcę ze środków pochodzących z kredytu finansowania kluczowym spółkom zależnym" - czytamy w

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 6,8% r/r, kredyty - o 6,5% w kwietniu

; Należności od gospodarstw domowych wyniosły 609,6 mld zł (-0,1% m/m i +6,3% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 303,24 mld zł (-0,7% m/m i +5,5% r/r). "Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu niemonetarnych instytucji finansowych. Należności tego sektora wobec

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 58,1 pkt w III kw.

powyżej poziomu 50 punktów oznacza, że spodziewany jest wzrost zadłużenia gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. "Ostatnie dane dotyczące dynamiki zadłużenia gospodarstw domowych wskazują na wzrost w tempie 4,6% w ujęciu rocznym. Wzrost zadłużenia

BIEC: WWK spadł o 1,4 pkt m/m w III, podaż pracy może ograniczyć wzrost gosp.

gospodarstw domowych. Zwiększyło się również zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Wzrost na razie jest niewielki ale największy od ponad dwóch lat. Być może zapowiada on zwiększenie zainteresowania kredytami bankowymi wśród gospodarstw domowych, zwłaszcza tymi, przeznaczonymi na zakup mieszkania

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

431 011 kredytów mieszkaniowych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł natomiast 459,5 mld zł. Oznacza to, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku łączna wartość zadłużenia wzrosła o 3,7%, czyli nominalnie o 16,38 mld zł