zadłużenie czeskiego

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

szwajcarskich" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie zagraniczne netto w Polsce stanowi ekwiwalent 45% PKB, zaś dług denominowany w euro stanowił 6% PKB w odniesieniu do sektora prywatnego i 12% PKB w przypadku sektora rządowego, podkreślono w materiale. Agencja napisała, że przyjęcie euro byłoby

Moody's: Czechy mają lepszy od Polski profil kredytowy dzięki polit. fiskalnej

niższe zadłużenie Republiki Czeskiej i bardziej stabilna polityka umacniają jej silniejszy profil kredytowy. Oba kraje mają podobne czynniki wzrostu, które będą wspierać przyspieszenie konwergencji dochodów z resztą Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 18 miesięcy" - powiedział wiceprezes ds

Grupa AB miała 10,2 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2017/2018

mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1806,77 mln zł w III kw. r. fin. 2017/2018 wobec 1854,94 mln zł rok wcześniej. "Wynik EBITDA miał wartość 21,6 mln zł, a zysk netto to ponad 10 mln zł przy jednoczesnym ruchu podstawowych wskaźników zadłużenia do strefy

Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów

operacyjna we Włoszech i Hiszpanii i koncentracja na podnoszeniu efektywności organizacji.  Celem jest także utrzymanie konserwatywnego poziomu zadłużenia i możliwość wypłaty dywidendy.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na

OT Logistics miało 8,05 mln zł straty netto, 6,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

poprawę wyników w następnych kwartałach"- wskazał prezes. Grupa pracuje nad refinansowaniem swojego zadłużenia, terminowo obsługując dotychczasowe zobowiązania. W III kw. spółka dokonała w terminie wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł, a także przedterminowego wykupu części obligacji serii

Work Service zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Work Service zakończył "jedną z najbardziej skomplikowanych transakcji restrukturyzacji zadłużenia ostatnich lat na polskim rynku", podała spółka. "Grupa Work Service pozyskała nowe limity faktoringowe, dokonała restrukturyzacji i 

Przegląd prasy

odcinek S7 k/Warszawy --KE dofinansuje prace irlandzkiej firmy nad szybkimi testami na koronawirusa --NBP: Zadłużenie zagraniczne spadło kw/kw do 311,98 mld euro na koniec 2019 r. --Zarząd LPP rezygnuje z wynagrodzenia na czas kryzysu --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o

Bankructwo największej na świecie prywatnej firmy górniczej

Bankructwo największej na świecie prywatnej firmy górniczej

ubiegłym roku Peabody miała 2 mld dol. straty netto przy 5,6 mld dol. przychodów. Zadłużenie spółki wynosiło na koniec ubiegłego roku 6,3 mld dol. Początku problemów spółki należy szukać w 2011 r., kiedy to firma połasiła się na przejęcie swojego australijskiego rywala, Macarthur Coal za 5 mld dol

Orco wnioskuje o wcześniejsze zakończenie postępowania naprawczego

restrukturyzację zadłużenia w obligacjach. "Po reorganizacji spółki, która miała miejsce w 2014 r., spółka postanowiła ubiegać się o modyfikację mającą na celu zakończenie postępowania naprawczego związaną z wcześniejszą spłatą tych wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym, które stały się

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

Moody's: Perspektywy dla banków w regionie CEE na 2018 rok są stabilne

komunikacie.  W ocenie Moody's, stosunkowo niski poziom zadłużenia sektora prywatnego pozostawia wiele miejsca na ekspansję kredytową, ale jakość niektórych portfeli kredytowych w szybko rosnących segmentach kredytowych zostanie przetestowana w miarę dojrzewania tych pożyczek. "W przypadku

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

sposobem emisji, wpływ na zadłużenie państwa, liczone zgodnie z metodologią krajową, będzie bardziej ograniczony i rozłożony w czasie. Skala skupu aktywów przez NBP jest znaczna. Od momentu wprowadzenia tego programu polski bank centralny - zgodnie ze słowami prezesa Adama Glapińskiego - skupił aktywa o

Work Service: Jedn. zysk brutto ze sprzedaży Prohuman sięgnie ok. 49 mln zł

całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, podkreślono w materiale. "Ustalenie warunków sprzedaży Prohuman to kolejny

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

wyceny innych polskich spółek z sektora energetycznego - od kilku lat pozostawała pod mocną presją, utrzymując się znacznie poniżej wartości jej aktywów netto. Wynikało to w dużej mierze z wysokiego poziomu zadłużenia spółki, systematycznie spadającego poziomu wypłacanej dywidendy oraz planów rozwojowych

S&P obniżył rating NWR do CCC- z negatywną perspektywą

, ponieważ nie daje zabezpieczenia na aktywach trwałych. Co więcej, stopniowe wyczerpywanie się zasobów kopalń zredukuje wartość pakietu, o ile nie będzie mu towarzyszyć redukcja zadłużenia" – czytamy dalej. S&P nie nadał spółce ratingu odzyskania należności (recovery rating), ponieważ nie

Janota: "Czechy mogą podążyć drogą Węgier"

- Jeśli nie będziemy oszczędzać to w przyszłym roku deficyt czeskiego budżetu będzie porównywalny w węgierskim - ostrzegł Edurad Janota. Jeśli obecny trend wydatków będzie kontynuowany to w przyszłym roku zadłużenie Czech wzrośnie do poziomu 7 procent PKB co odpowiada 256 miliardom koron, czyli 10

Grupa AB jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działalności w II półroczu

wzrostowym.  Komentując wyniki roku finansowego (zakończonego 30 czerwca br.), zarząd Grupy AB zwrócił uwagę m.in. na stabilny wzrost przychodów i EBITDA, "porządny", dodatni cash flow operacyjny, zmniejszenie zadłużenia odsetkowego o ponad 130 mln zł w I półroczu, lepsze cykle konwersji

Wzrost rentowności polskich obligacji. To może podnieść koszty obsługi długu

Wzrost rentowności polskich obligacji. To może podnieść koszty obsługi długu

wybory wygrał Donald Trump, inwestorom puściły hamulce i zaczęli oni wycofywać swoje pieniądze z takich krajów jak Polska, co spowodowało wzrost rentowności. W dłuższym terminie wyższe oprocentowanie oznacza wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Podobną skalę wzrostu zanotowały tylko obligacje węgierskie

PKN Orlen miał 1 266 mln zł zysku netto, 3 167 mln zł EBITDA LIFO w III kw.

potwierdzono gazonośność, oraz rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, a 3 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 5 otworów na obszarze Kakwa oraz Ferrier, wymieniono również. Poziom zadłużenia netto w III

Paryski sąd zaakceptował wniosek Orco o zakończenie postępowania naprawczego

Sauvegarde). Sąd uruchomił je w marcu 2009 r. Plan naprawczy został zatwierdzony w maju 2010 r. i przewidywał m.in. 10-letni okres spłat wierzytelności objętych postępowaniem. W 2014 r. Orco przeprowadziło restrukturyzację zadłużenia w obligacjach. Po reorganizacji spółki, która miała miejsce w 2014 r

Przegląd informacji ze spółek

spółka. OT Logistics podpisało z konsorcjum banków kredytujących grupę umowę wspólnych warunków zadłużenia grupy, kończąc z sukcesem rozmowy rozpoczęte w czerwcu 2018 r., podała spółka. Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy sięga 175 mln zł. Rank Progress odnotował 12,52 mln zł

Ministerstwo Finansów pożyczyło z rynków finansowych blisko 8 mld zł

Pożyczkę trzeba będzie spłacić w lipcu 2021 roku, listopadzie 2022 roku i w styczniu 2026 roku. Z ostatnich danych resortu wynika, że zadłużenie skarbu państwa w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wzrosło o 6,7 proc., do 890,7 mld zł. Ostatnio Polska w tej samej lidze co Węgry Jeszcze w

Tomasz Cudny przejmuje stery w Katowickim Holdingu Węglowym

na początku maja, zadłużenie spółki sięga 3 mld zł. Firma potrzebuje pilnie środków w wysokości 0,5 mld zł. Konieczne są także rozmowy z bankami na temat restrukturyzacji zadłużenia, którego obsługa kosztuje firmę ok. 150 mln zł rocznie. Trwają też poszukiwania inwestora. Wstępne zainteresowanie

Zolkiewicz FIZ: Kapitał opuszcza GPW, a bessa jest już w wielu sektorach

USD. Był to największy odpływ kapitału w tym okresie spośród wszystkich ETF-ów notowanych w USA. Pretekstem do spadków może być też otoczenie polityczne" - powiedział ISBnews Żółkiewicz.  Wskazał, że zawirowania we Włoszech przypomniały o nierozwiązanym problemie z zadłużeniem niektórych

Mercor ma warunkową umowę zakupu 100% węgierskiej spółki za maks. 18,54 mln zł

spółkę Dunamenti Tuzvedelem, z której przed zamknięciem transakcji zostanie wydzielona działalność niebędąca przedmiotem zainteresowania Mercor SA. Maksymalna cena sprzedaży za 100% akcji w Dunamenti Tuzvedelem została ustalona na 18 537 191,23 zł, przy założeniu braku zadłużenia i gotówki (tzw. cash

Work Service miał wstępnie 43 mln zł EBIT w 2017 r.

zadłużenie o 140 mln zł.  Należy podkreślić przy tym, że dokonane zmiany przełożyły się na zbudowanie spójnej grupy, opartej o działalność HR na perspektywicznych i stabilnych rynkach Europy Środkowej, które rosną w tempie dwucyfrowym. Jednocześnie, pod koniec ubiegłego roku, dokonaliśmy dużych

Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

inwestycyjnej, jak również na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w postaci dywidendy. Apator wypłacił w grudniu 2018 roku zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2018 w wysokości 13,17 mln zł (0,4 zł na akcję). "Nasze osiągnięcia i bezpieczna sytuacja finansowa, w tym niskie zadłużenie

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Termin na zawarcie docelowej umowy restrukturyzacyjnej został określony przez strony do 31 października br.  Elektrobudowa zgodnie z przewidywaniami nie uzgodniła z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (term sheet

Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 77,26 mln zł w III kw. 2017 r.

strat poprzez comiesięczną wycenę wpływu zmian kursów EUR i USD na wartość kredytu. W okresie bieżącego kwartału wycena ta miała wartość ujemną i wyniosła 0,4 mln zł, podano także w raporcie. "Zarząd szacuje, iż wartość zadłużenia w przeciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie o ok. 150 mln zł

Poczet górniczych bankrutów na świecie

o upadłość i ochronę przed wierzycielami. W ubiegłym roku firma miała 2 mld dol. straty netto przy 5,6 mld dol. przychodów. Jej zadłużenie sięgnęło na koniec ubiegłego roku 6,3 mld dol. Problemy finansowe branżowego giganta zaczęły się w 2011 r., kiedy spółka zdecydowała się na przejęcie swojego

Przegląd prasy

online biletów --Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW --PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej --Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021 --Ultimate Games udzielił Beijing CE-Asia licencji na

Starzy dłużnicy Polski. Są winni 3 mld zł

z opcji był żeń-szeń - powiedział AFP czeski wiceminister finansów Tomas Zidek. Dostawy tej rośliny miałyby pokryć 5 proc. zadłużenia. Czeskie gazety od razu wyliczyły, że to by oznaczało dostawę nawet 20 ton żeń-szenia. Tymczasem Czechy rocznie zużywają 1,4 tony tej rośliny. Dlatego czeski rząd

Czeski producent słynnego materiału wybuchowego na krawędzi bankructwa

socjalne i zdrowotne dla pracowników mogą być płacone z innego rachunku. Ministerstwo finansów, które sprawuje kontrolę nad spółką, nie było w stanie powiedzieć, jak będzie reagować, jeśli skończy się cierpliwość dostawców i innych wierzycieli. Spółka Explosia mimo prób redukcji zadłużenia od dwóch lat

Zysk netto Mercora z działalności kontynuowanej wzrósł o 17% w I-III kw. r.obr.

EBIT wyniosła 10,61% wobec 10,66% rok wcześniej, natomiast netto wzrosła o 1,4 pkt proc. do 8,95%. Dług odsetkowy netto na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 28,7 mln zł. Rok wcześniej spółka nie miała zadłużenia, w związku ze spłatą zadłużenia ze środków pozyskanych w wyniku transakcji z Assa Abloy (16

Złotówka będzie liderem wzrostów wśród walut regionu

miesiąc temu i znacznie słabsze niż w czerwcu, zanim kryzys zadłużenia się pogłębił. Analitycy oczekują, że złoty, który od końca czerwca stracił około 11 proc., w ciągu 12 miesięcy zyska 6,5 proc. w stosunku do środowego zamknięcia do 4,2 za euro. Miesiąc temu oczekiwali oni umocnienia polskiej waluty do

Gigantyczne długi Orco. Deweloper winny 750 mln euro?

jej przynieść pół miliarda euro. Muszą ją zaakceptować udziałowcy. We wrześniu nie udało się zebrać kworum, druga próba odbędzie się 20 października Piotr Biernacki z agencji reprezentującej Orco w Polsce zapewnia, że nie ma mowy o żadnym gwałtownym wzroście zadłużenia. W okresie między koncem roku

Grecki czarny scenariusz. Co się stanie, gdy Grecja wróci do drachmy?

niektórych greckich produktów skoczy w górę. Spadną też ceny wycieczek, dzięki czemu skorzysta branża turystyczna, która stanowi 20-25 proc. PKB tego kraju. Zobacz też: Grecja - jakie jest jej zadłużenie w porównaniu z innymi krajami?

Przegląd informacji ze spółek

brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. W związku z zawarciem umów spółce przysługuje roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży w sumie w kwocie 24,6 mln zł. Z uzyskanej ze sprzedaży ceny 11,857 mln zł pomniejszy zadłużenie bankowe.  CCC odnotowało 143,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Szaleństwo kredytowe w Chinach

ciekawe w styczniu chińskie podmioty zadłużyły się na 4-krotnie niższą kwotę. Jest to wynikiem pompowania pieniędzy w rynek przez Ludowy Bank Chin, który odpowiada za ponad połowę tej kwoty. Skoro pomimo takiego kurka z pieniędzmi chińska giełda dalej ma się słabo, aż strach pomyśleć co będzie dalej. Gdy

Grunt to niskie oprocentowanie

Kryzys zadłużenia w strefie euro sprawił, że inwestorzy stali się zdecydowanie bardziej wybredni. Bycie w strefie euro nie gwarantuje już krajom bezwarunkowego bezpieczeństwa. Jeszcze kilka lat temu różnice w oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji krajów strefy euro sięgały 2, góra 3 pkt proc

Grozi krach - jaki krach?

Urlich Leuchtmann, analityk Commerzbanku, ostrzegł wczoraj, że państwa Europy Środkowej, mając znaczne zadłużenie zagraniczne, mogą wpaść w niebezpieczną "spiralę spadkową" z powodu osłabienia własnych walut. - Ich spadek powoduje wzrost wartości zadłużenia, wzmacnia ucieczkę kapitału, co

Przegląd prasy

chłodniczych do 2020 r. --KRD: Przeterminowane zadłużenie firm motoryzacyjnych wzrosło do 441,7 mln zł --Notowania złota próbują wybić się na nowe tegoroczne szczyty --Robyg oczekuje 'znaczącego' wzrostu przekazań mieszkań w 2018 r. --Gorenje rozważa drugą emisję obligacji, subskrypcja zakończyłaby się

Przegląd informacji ze spółek

płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka.   Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 21,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka.   Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 21,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec wierzycieli, ustalony początkowo na dzień 15 grudnia 2017 r., ulega przedłużeniu do 28 lutego 2018 r. albo do wcześniejszego dnia, w którym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

optymizmem i czystym kontem. „W 2019 roku aż o ¾ zmniejszyliśmy zadłużenie. To oznacza, że do końca pierwszego kwartału 2020 firma najprawdopodobniej będzie miała czyste konto zobowiązań finansowych. W 2020 chcielibyśmy co najmniej utrzymać dynamikę wzrostu z 2019 r. — wyjaśnia Rafał

Przegląd prasy

: Sprzedaż węgla kamiennego spadła r/r do 6,54 mln ton w październiku --JR Holding pozyska inwestora dla Silva Capital Group --Tauron zakończył proces integracji kopalni Brzeszcze --Cube.ITG rozważa refinansowanie zadłużenia, nie wyklucza emisji obligacji w 2017 --Elemental Holding sfinalizował

Przegląd informacji ze spółek

. Uruchomienie instalacji planowane jest w połowie 2018 r. Agencja Fitch Ratings nadała oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie obcej na poziomie BBB+ (EXP) planowanej emisji euroobligacji średnioterminowych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w ramach programu emisji obligacji do kwoty 2 mld

Przegląd informacji ze spółek

; Polnord podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii NS5 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. PGE Polska Grupa

Przegląd informacji ze spółek

brutto na sprzedaży, rozwój nowych produktów i rynków międzynarodowych, a także obniżenie poziomu zadłużenia, wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Wiesława Żywickiego dla agencji ISBnews. Inno-Gene podpisała umowę ze spółką Premaitha Health plc (Premaitha) notowaną na brytyjskiej giełdzie AIM na

Przegląd prasy

analityków --BofA Merrill Lynch: Pogorszyły się prognozy funduszy ws. PKB i zwrotów z inwest. --KRD: Zadłużenie firm transportowych wzrosło o 149 mln zł w rok do 487 mln zł --CDRL uruchomił czeską wersję sklepu internetowego, planuje kolejne --Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł do 62% na koniec

Nie robiłem kampanii przeciw polskiej żywności

w strefie euro, ani w Schengen. Widzimy, że zawiodła w obu tych dziedzinach. Dziś już nie warto płakać nad rozlanym mlekiem. Pamiętajmy jednak, że kryzys zadłużenia w Grecji się nie zakończył, został jedynie przysłonięty katastrofą uchodźczą, Syrią itp. Jeśli sytuacja z długiem Grecji, a być może

Kryzys nie omija naszego regionu. Polska daje radę

eksportu w PKB. Atutem czeskiej gospodarki jest dość niskie zadłużenie: dług publiczny w tym roku sięgnie około 44 proc. PKB. Słowacja Mimo dużego otwarcia gospodarki na świat nasi południowi sąsiedzi radzą sobie dobrze. W I kw. ich eksport wzrósł o 8,2 proc. Jak to możliwe mimo kryzysu w strefie euro

Manipulacje VW groźniejsze dla Niemiec niż kryzys w Grecji?

Diesla, które VW montuje w autach Audi A6 i Porsche Cayenne. Cios w serce Niemiec "VW nagle stał się większym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego Niemiec niż kryzys związany z zadłużeniem Grecji" - powiedział główny ekonomista banku ING Carsten Brzeski cytowany przez agencję Reuters. Dodał

Przegląd prasy

zadłużenie grupy, poinformował wiceprezes Tomasz Ślęzak. Oszacował wartość sprzedawanej spółki (bez długu) na ponad 300 mln zł. --Pfleiderer Group liczy, że w 2018 roku wypracuje wynik EBITDA wyższy niż oczekiwania rynkowe i wyższy r/r, poinformował prezes Tom K. Schäbinger. --Work Service zamierza

Przegląd informacji ze spółek

minimum zadłużenie grupy, poinformował wiceprezes Tomasz Ślęzak. Oszacował wartość sprzedawanej spółki (bez długu) na ponad 300 mln zł. Pfleiderer Group liczy, że w 2018 roku wypracuje wynik EBITDA wyższy niż oczekiwania rynkowe i wyższy r/r, poinformował prezes Tom K. Schäbinger. Work Service

Wtorek, zamknięcie: Greckie odreagowanie, ceny akcji w górę

W poniedziałek po raz kolejny inwestorzy na giełdach mieli ból głowy z powodu Grecji. Nie dość, że spekuluje się o restrukturyzacji jej ogromnego zadłużenia, to jeszcze o jej wyjściu ze strefy euro. W poniedziałek agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Grecji do

Kulisy przejęcia "Rzeczpospolitej": kredyt od...Leszka Czarneckiego

parlamentarnych wygranych przez PO. Dziś już wiemy, że Getin Noble Bank ma zastaw na 51 proc. udziałów w Presspublice (najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 60,6 mln zł). Jedna ze spółek Hajdarowicza ustanowiła też hipoteki na rzecz Getin Noble Banku do kwoty 137,2 mln zł, by zabezpieczyć zadłużenie Gremi Media

Rentowność obligacji. Komu inwestorzy ufają bardziej niż Polsce?

USA są najbardziej zadłużonym krajem na świecie. Ich dług sięga już niemal 14,9 mld dol., ale amerykańskie obligacje nie mają sobie równych wśród inwestorów. Sierpniowa obniżka ratingu z maksymalnej oceny AAA do AA+, na którą odważyła się agencja Standard & Poor?s z nie sprawiła, że papiery rządowe

Przegląd informacji ze spółek

powinna znów zanotować lepsze wyniki, choć rynek pozostaje trudny. Vindexus liczy na zakup portfeli o łącznej wartości ok. 30 mln zł, a nadwyżki finansowe będzie przeznaczać na przedterminową spłatę zadłużenia. Akcjonariusze Asbis zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Kotowski. Źródło: ISBnews Legimi: Przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021, zgodnie z którym będzie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego, a maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wyniesie nie więcej niż 9 mln zł, podała spółka. Pierwszą emisję w ramach uchwalonego

Nowe pociągi elektryczne. Już za półtora roku

. To bydgoska Pesa, hiszpański CAF, szwajcarski Stadler i polsko-czeskie konsorcjum: nowosądecki Newag z czeską Skodą Vagonką. W sumie: czterech oferentów. - Spodziewałem się, że będzie więcej - mówi Jerzy Kriger, dyrektor departamentu transportu UM. - Ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo to lepiej, niż

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dwuletnich obligacji serii U o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 4 mln zł dojdzie do skutku, podała spółka. Legimi zamierza pozyskać 4 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi 3.0 oraz refinansowanie zadłużenia. Źródło: ISBnews CI Games: Zakończył ofertę publiczną i

Przegląd informacji ze spółek

. PKN Orlen może dokonać przeglądu strategii i celów finansowych, poinformował prezes Wojciech Jasiński. PKN Orlen zwiększył zadłużenie netto o 1,1 mld zł kw/kw do 6,8 mld zł w IV kwartale br., podała spółka Fortuna Entertainment Group N. V. (FEG) przewiduje poziom przyjętych zakładów za rok 2015

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

1,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim.  Źródło:ISBnews FSE: Wystartowała kampania crowdfundingowa elektrycznego samochodu dostawczego FSE M, podała spółka. Pojazd z e-napędem

Trudne partnerstwo: nie będzie Park&Ride

zadłużenia, fundusze miasta pożerają m.in. inwestycje związane z organizacją Euro 2012 (stadion, drogi, trasy tramwajowe) oraz budowa Term Maltańskich. Dlatego w kolejnych latach prezydent Ryszard Grobelny i jego urzędnicy chcą oprzeć rozwój miasta na partnerstwie prywatno-publicznym. Inwestorzy mają nam

Przegląd informacji ze spółek

półrocza 2016 Arctic Paper podtrzymuje swoje optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w całym 2016 r., poinformowali członkowie zarządu. Spółka kontynuuje także intensywne prace związane z refinansowaniem zadłużenia. Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał aneks do umowy z Engie Energia Polska na

Złoty najsłabszy od 4 lat... i będzie jeszcze słabszy

prywatyzacyjnych. Do tego dochodzi nieszczęsna sprawa zadłużenia MON na kwotę 1,8 mld zł. Można to odczytywać w różny sposób, ale moim zdaniem Ministerstwo Finansów nie wypłacił MON pieniędzy, aby zmniejszyć deficyt, a ile jeszcze może być takich zaległości - zastanawia się Kuczyński, dodając, że zagranica

Słowacja chce przeprosin od UE, Czechy nie pomogą Grecji

Radicova udzieliła wywiadu w przeddzień spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Premier Słowacji broniła decyzji słowackiego rządu i parlamentu, który na początku sierpnia zdecydował, że nie weźmie udziału w planie pomocowym strefy euro dla zadłużonej Grecji. Przypomnijmy: kraje strefy euro

Przegląd prasy

powodu protestu w JSW polskie koksownie zmuszone są sprowadzać węgiel z zagranicy; do kraju płyną już statki z surowcem z USA i Australii --Minister finansów i szef UOKiK dziś przedstawią ranking banków pokazujący ich reakcję na problemy zadłużonych w CHF Puls Biznesu --Zbliżeniem stanowisk

Tajemnice powodzenia polskich obligacji

polegać na tym, że nasze miały zejść do ich papierów, a nie ich dojść do naszych. Polskie obligacje są lepsze od hiszpańskich, włoskich, nie wspominając już o greckich. Cieszy to pana? - Nie popadajmy w hurraoptymizm. Proszę popatrzeć choćby na czeskie dziesięciolatki - mają rentowność zaledwie dwa

Był nauczycielem, teraz jest znanym producentem autobusów

, Stargardzie Szczecińskim, Grudziądzu i Leżajsku. W tym samym czasie w Solcu Kujawskim pracownicy istniejących od 1951 r. Kujawskich Zakładów Naprawy Samochodów próbują przetrwać na rynku. Zakładają firmę Solbus, podpisują umowę z czeskim producentem autobusów SOR i produkują niewielkie - 9,5-metrowe autobusy

Przegląd informacji ze spółek

Boryszew powinien w całym roku wyraźnie poprawić wynik netto z 2014 r., który wyniósł 110 mln zł, poinformował prezes Piotr Szeliga. Dzięki dobrym wskaźnikom spółka systematycznie obniża zadłużenie, które powinno na koniec roku spaść poniżej 3% w stosunku do zysku EBITDA.  Bank Pocztowy

Burzliwy żywot najmłodszego prezesa

School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Praktykował w Chemical Bank i w nowojorskim oddziale Citibanku. Opieką otoczył go Bill Rhodes, wpływowa postać amerykańskich finansów, Senior Vice Chairman Citigroup, który w latach 80. walnie przyczynił się do rozwiązania kryzysu zadłużenia krajów Trzeciego

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

podniesieniu zadłużenia spółki z 1,1x na koniec 2014 r. do 1,4x w ciągu roku" – czytamy dalej. Broker zwraca uwagę na działania Orange France, które we wrześniu przejęło Jazztela za 3,4 mld euro, emitując obligacje hybrydowe (traktowane jako equity według IFRS) i jest skoncentrowana na lekkim

Chińczycy: partnerzy i rywale. Nie dla Dalajlamy = kapitał

Polski i 150 przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowej. Nie dla Dalajlamy = chiński kapitał Chińczycy wykorzystują okazje stwarzane przez kryzys. 30 proc. europejskich inwestycji ulokowali w zadłużonych po uszy krajach śródziemnomorskich: Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. Kupują obligacje

Trzech premierów do więzienia za zadłużanie kraju? Takie rzeczy tylko na Węgrzech

, którzy w latach 2002-10 sprawowali rządy nad Dunajem: Peter Medgyessy, Gordon Bajnai i Ferenc Gyurcsany. W maju komisja zaczęła ich przesłuchiwać: jako pierwszy wystąpił Medgyessy, który przyznał, że nieco zwiększył poziom zadłużenia kraju, ale niewiele, bo tylko do 59 proc. Pod koniec maja przed

Tak dramatycznej wyprzedaży akcji banków warszawska giełda nie widziała od lat

bieżących czy zadłużenie kraju wobec banków zagranicznych. I pod tymi względami już nie odbiegamy od Węgier tak znacząco. Nastawienie inwestorów wobec rynków wschodzących szybko się pogarsza, więc władze powinny zrobić wszystko, żeby poprawić ich zaufanie. - Węgry działają dużo szybciej, bo mają za sobą