zadłużenia konkurencyjną

Reuters, ab

Rostowski dla "FT": Polska ma ambitne cele obniżenia długu

Rostowski dla "FT": Polska ma ambitne cele obniżenia długu

- Polska zamierza obniżyć swoje zadłużenie, co zapewni jej przewagę konkurencyjną nad innymi krajami regionu - powiedział w wywiadzie dla FT minister finansów, Jacek Rostowski

DNB Bank Polska: Zatory płatnicze najbardziej dotkną sektor detal. i automotive

wydajności produkcji, nie są w stanie dostarczyć danego produktu do swojego kontrahenta w czasie określonym w umowach handlowych, wskazał bank "Niestety, pogłębiająca się sytuacja epidemiologiczna będzie nakręcała 'spiralę' zadłużeń przedsiębiorstw obniżając ich zdolność do terminowego rozliczenia

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

Co musi oddać bank, a co kredytobiorca? Niejasności w rozliczeniach kredytów frankowych

pojawiających się problemów ułatwiłoby klientom walkę o pozbycie się niekorzystnego zadłużenia.

FFiL Śnieżka chce mieć dług na poziomie 1x EBITDA po zakończeniu inwestycji

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) po zakończeniu cyklu inwestycyjnego chce, aby poziom zadłużenia zmniejszył się do konserwatywnego z punktu widzenia spółki poziomu 1x EBITDA, przy utrzymaniu praktyki dzielenia się wypracowywanymi zyskami z

Kruk ma umowę kredytu do 50 mln zł z Bankiem Pocztowym

inwestycje - wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 2,3x (kowenant na poziomie 4,0x), podano także. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw poligraficznych wzrosło do 33,4 mln zł

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Łączne zadłużenie przedsiębiorstw poligraficznych wynosi obecnie 33,4 mln zł i w ciągu ostatnich 7 lat wzrosło niemal 4-krotnie, wynika z obliczeń Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Choć polska poligrafia jest liderem w Europie Środkowo

Zapisy na obligacje Kruka w ramach emisji publicznej potrwają od 24 I do 5 II

zł (wzrost o 43% r/r) i osiągnął 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) - w obu przypadkach to najwięcej w historii grupy, przypomniano także. "Wciąż utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Planujemy dalszy rozwój tak, aby w 2024 roku zwiększyć zysk

Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej

154,01 mln zł rok wcześniej. Zadłużenie netto spadło do 34,4 mln zł na 31 grudnia 2018 r. z 37,4 mln zł na koniec grudnia 2017 r. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a

OT Logistics miało 37,42 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

sprzedaży brutto dla grupy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniosła 10,4% wobec 11,8% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku grupa kapitałowa posiadała zadłużenie finansowe na poziomie 1 200,4 mln zł vs 1 189,7 mln zł na koniec 2019 roku

Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku, część kadry przejmie nowy właściciel

zadłużenia, z dużo niższymi kosztami, jesteśmy dużo bardziej konkurencyjni. Będziemy dalej optymalizować wykorzystanie naszego majątku" - powiedziała Sikorska - Puk, cytowana w komunikacie. "W kolejnych okresach transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik działalności operacyjnej emitenta

Maxcom zakłada mniejsze wydatki marketingowe i pracuje nad marżami

mln zł" - stwierdził wiceprezes. Spółka na koniec I kwartału br. w bilansie odnotowała ujemne zadłużenie finansowe netto w wys. -2,9 mln zł (implikujący wskaźnik -0,2 dług netto/EBITDA ). W I półroczu Maxcom osiągnął przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 8 mln zł (wobec -7,8 w

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

kolei mechanizm rekompensaty strat powstałych w wyniku restrykcji sanitarnych. Mogą one pokryć do 75 proc. wysokości szkód powstałych między marcem a sierpniem. Cześć tego finansowania wspiera także płynność firm. Trzecia możliwość to instrumenty kapitałowe - służą tym, których poziom zadłużenia jest

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 50,6% PKB na koniec 2017 r. (wobec 54,2% PKB - po rewizji - rok wcześniej). "Główne atuty Polski to duża, odporna oraz konkurencyjna gospodarka, która należała do najszybciej rosnących wśród swoich regionalnych odpowiedników w ostatnich 10 latach. [&hellip

S&P podwyższył perspektywę ratingu BB+ Cyfrowego Polsatu do pozytywnej

wykorzystując wolne przepływy pieniężne do dalszego obniżania zadłużenia. Z kolei wycofanie pozytywnej perspektywy ratingu wynikać mogłoby z pogorszenia wyników operacyjnych w efekcie ostrzejszej niż aktualnie zakładana sytuacji konkurencyjnej, co przekładałoby się na wolniejsze tempo oddłużania grupy"

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

wdrożyła instrument ochronny, który - mamy nadzieję - okaże się skutecznym narzędziem. "W zakończonym roku zdołaliśmy osiągnąć wszystkie główne cele biznesowe nad którymi pracowaliśmy od lat, w tym: (i) refinansowanie zadłużenia i zmniejszenie (o ok. 25 mln zł rocznie) jego kosztów, (ii

KRD: Długi branży gastronomicznej sięgają 273,8 mln zł

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Restauratorzy oraz producenci piwa, napojów i lodów mają 273,8 mln zł długów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). W ciągu ostatnich czterech lat zadłużenie firm z segmentu gastronomicznego wzrosło prawie 3-krotnie. Rosnące koszty zatrudnienia

PKN Orlen miał 804 mln zł zysku netto, 1 243 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

. Te najbardziej strategiczne decyzje to rozpoczęcie procesu fuzji z Grupą Lotos oraz wdrożenie Programu Rozwoju Petrochemii" - skomentował wyniki prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Na koniec 2018 roku zadłużenie netto wynosiło 5,6 mld zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia - zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Chcemy, aby nasi partnerzy samorządowi mieli poczucie, że mogą na nas liczyć i żebyśmy byli

BFF Banking Group liczy na min. 300 mln euro pozyskanych depozytów w Polsce

funkcjonuje na polskim rynku od 2016 roku, a segment pożyczkowy stanowi ponad 18% działalności Grupy. "Chcemy zbierać środki klientów, aby finansować nowy biznes, a także refinansować nasze zadłużenie" - powiedział Kawalec.  Lokaty oferowane przez BFF Banking Group są gwarantowane przez

FinAi udostępni na swojej platformie ofertę Novum Finance z Grupy Kruk

rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych. Kruk rozwija też produkt pożyczkowy Novum, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

Gobarto chce inwestować w rozwój organiczny i przejęcia (aktualizacja)

Na prośbę spółki zamieszczamy zaktualizowaną wersję wczorajszej depeszy, z wypowiedzią prezesa rozszerzoną o szczegóły planów dotyczących poziomu zadłużenia spółki. Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Gobarto chce zwiększać zysk EBITDA i planuje inwestować nadwyżki finansowe zarówno w rozwój

Grupa AB miała 10,27 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2018/2019

operacyjny wyniósł 16,89 mln zł wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej. W I kwartale 2019 roku Grupa AB zanotowała 20,2 mln zł wyniku EBITDA. Kapitały własne, odpowiadające za przestrzeń do wzrostu w przyszłości, powiększyły się do rekordowych ponad 771 mln zł. Zadłużenie finansowe na koniec marca było na

FKD miała 0,65 mln zł straty netto, 0,14 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

finansowych na odpowiednim poziomie na realizację niektórych kontraktów, - wysokie zadłużenie grupy i związane z tym wysokie koszty finansowe,  - gorsze od założeń wyniki finansowe Drewexu" - czytamy dalej. W celu poprawy wyników zarząd FKD podjął lub w najbliższym czasie zamierza podjąć

Capex Boryszewa wyniesie 250-300 mln zł w 2017 r.

;Przy takiej poprawie rentowności nie ma potrzeby zaciągana dodatkowego zadłużenia. Nasz zamiar jest taki, żeby nie zaciągać istotnie więcej długu, tylko się samofinansować i utrzymać dług netto do EBIDTA poniżej 2,5x" – powiedział Michniuk. W 2016 r. Boryszew zrealizował nakłady

Tauron chce docelowo przeznaczać na dywidendę min. 40% skonsolidowanego zysku

, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, a także zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Zarząd spółki będzie dokonywał okresowych przeglądów polityki dywidendowej, podkreślono także. "Spółka

Tauron chce docelowo przeznaczać na dywidendę min. 40% skonsolidowanego zysku

zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, a także zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Zarząd spółki będzie dokonywał okresowych przeglądów polityki dywidendowej, podkreślono także. "Spółka jednocześnie nadmienia, iż

Przegląd informacji ze spółek

wnioski o wyrażenie zgody na odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego wymagalnego na dzień 23 marca 2020 r. oraz zadłużenia, które stanie się wymagalne w okresie od 23 marca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., od dnia wymagalności każdej kwoty, podała spółka. W związku z powyższym spółka podjęła

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro do 1,6% w 2017 i 1,8% w 2018

tej sytuacji państwa z wysokim deficytem i poziomem zadłużenia powinny w dalszym ciągu obniżać te wskaźniki, by zwiększyć odporność na wstrząsy gospodarcze" - skomentował Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową

Strategia Grupy Lotos zakłada 4 mld zł EBITDA LIFO w 2022 r.

poziomu ok. 4 mld zł, - obniżenie współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x, - realizacja projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld zł w ciągu 6 lat, - pozyskanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie

Łączny backlog Grupy Vistal Gdynia osiągnął wartość 476,2 mln zł na koniec marca

presja na zadłużenie będzie wyraźnie maleć, a kolejne lata przyniosą bardzo dobre perspektywy rozwoju. „Umowy o wartości 320 mln zł (67% backlogu) zostaną zrealizowane w 2017 roku. Jest to poziom aktualnie porównywalny r/r, ale jesteśmy w akcji kontraktowania jeszcze na ten rok, a

Zysk netto Amiki wzrósł r/r do 21,27 mln zł w II kw. 2016 r.

zwiększyła skalę biznesu przy stabilnej marży netto (4,3%) i brutto (5,3%), rosnących przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej oraz przy stabilnych, bezpiecznych wartościach wskaźników płynności i zadłużenia" – czytamy w komunikacie. "Konsekwentnie realizujemy strategię ekspansji

Grupa AB miała 57,78 mln zł zysku netto w r.obr. 2018/2019

dalszego rozwoju" - podkreślił członek zarządu ds. finansowych w AB Grzegorz Ochędzan. Kapitały własne Grupy AB powiększyły się o 10% r/r do rekordowych ponad 790 mln zł na koniec czerwca br. Zadłużenie finansowe netto spadło o 20% do 225 mln zł i stanowiło jedynie 28% kapitałów własnych, a wskaźnik

Bioton pracuje nad analogami insulin, tnie zadłużenie, liczy na zysk w 2018 r.

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Bioton dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży SciGen - w wysokości ok. 100 mln zł - planuje zmniejszyć zadłużenie w bankach o kwotę ok. 30-35 mln zł, a pozostałe ok. 60 mln zł przeznaczyć na rozwój własnych analogów insulin w tym i przyszłym roku. 2018 

Colian liczy na utrzymanie stabilnego wzrostu wyników

, umacniając pozycję lidera marki Hellena w segmencie oranżad. W Dywizji Kulinariów również zaznaczył się pozytywny trend zarówno na poziomie sprzedaży, jak i uzyskanych wyników. Według spółki, wszystkie działania przełożyły się na poprawę sytuacji finansowej Grupy i redukcję zadłużenia. W efekcie Colian

Przegląd prasy

osobiste w USA wzrosły o 0,5% m/m w maju --Johnson Matthey zbuduje w Koninie fabrykę materiałów do baterii do e-aut --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,7% r/r, import - o 3,9% r/r w I kw. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 832 mln euro nadwyżki w I kw. --NBP: Zadłużenie zagr. Polski

Zamet: Rozmowy z potencjal. inwestorami dla Mostostalu Chojnice w ciągu tygodni

dla wszystkich zainteresowanych. Warto podkreślić, że spółka, w ramach której Mostostal Chojnice prowadzi działalność, jest w pełni niezależnym podmiotem, przygotowanym do realizacji wymagających kontraktów. Mostostal Chojnice jest organizacją stabilną i elastyczną, z minimalnym zadłużeniem

Zysk netto Próchnika to 2,34 mln zł w I poł. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

obrotowym. Istotnie zwyżkowały oba wskaźniki płynności a wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 33,4% wobec 46,4% na koniec czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym

KRD BIG: Firmy IT mają ponad 265 mln zł zaległości

. wynosił średnio 14 tys. zł, teraz to już 28 tys. zł. Łączne zadłużenie branży w połowie marca wynosiło już ponad 265 mln zł. Spółki informatyczne mają m.in. 57,3 mln zł zaległości wobec firm windykacyjnych, 34,3 mln zł wobec banków i 25,5 mln zł wobec firm handlowych. Kolejne na liście są firmy leasingowe

Orange chce wrócić w przyszłości do dywidend generowanych z core-business

podczas spotkania z dziennikarzami.  Zaznaczył, że rozwiązanie w postaci zadłużenia pod dywidendę ma ograniczenia i nie kreuje wartości. Jednocześnie podkreślił, że decyzje o odpisie zarząd podjął w momencie, w którym widać pierwsze pozytywne efekty w FTTH i postpaid, co - w jego

Strategia Eurocash zakłada wzrost sieci o ok. 900 sklepów - do 2,4 tys. w 2023r.

, pozwalającej im dopasowywać promocje do lokalnych konsumentów. "Głównym źródłem finansowania ekspansji segmentu detalicznego będzie zdrowy, zreorganizowany biznes hurtowy, generujący silne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Dzięki niskiemu wskaźnikowi zadłużenia, mamy również znaczne

Ursus liczy na utrzymanie całości załogi produkcyjnej

osiągnąć produktu gotowego i sprzedać go na rynku, to oczywiście będziemy prowadzić proces ich wyprzedaży, żeby uwolnić gotówkę. Rzecz jasna, musimy tu być bardzo ostrożni, bo część tego majątku jest zabezpieczeniem w bankach, w których mamy zadłużenie" - wyjaśniła. Biała jest zdania, że Ursus nie

Furgalski z TOR: LOT musi rosnąć, dlatego przejęcie Condora to dobra decyzja

organiczny, więc akwizycja na całorocznym czarterowym rynku niemieckim to właściwe posunięcie. "Oceniam [transakcję] pozytywnie, dlatego, że LOT - w moim przekonaniu - na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim, także w obliczu ewentualnych trudności wynikających z osłabienia gospodarczego, na pewno

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach. Dalsze warunki udzielenia zgody na transakcje to m.in. wymóg, by nabywca nabył jednorazowo 100% akcji

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services zmienił perspektywę długoterminowego ratingu Polski na pozytywną. Potwierdzono długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie A-/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka

Grupa Lotos: Przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie mimo odpisów

aktualizujący wartość bilansową zapasów. Jego szacunkowa wartość wyniosła ok. 0,4 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny w analizowanym okresie. Przeszacowanie zadłużenia Grupy Lotos (denominowanego w USD) wynikające z osłabienia złotówki względem dolara amerykańskiego wyniesienia

EJT Investment zapowiada zwiększenie mocy produkcyjnych w spółce Tarczyński

prowadzone przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, a okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi, dlatego wskaźniki zadłużenia mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy przez spółkę Tarczyński. "Średnioroczne wydatki inwestycyjne spółki w latach 2015-2016 wynosiły

Kuper z PDM: Fiasko wezwania na Integer może oznaczać konieczność emisji akcji

organizacji biznesu kurierskiego. Z drugiej strony, na spółce ciąży istotne zadłużenie (ponad 140 mln zł w obligacjach, z których istotna część zapada w bieżącym roku) oraz zobowiązaniach w zakresie dokapitalizowania spółki EasyPack. "W przypadku InPostu sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się być

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Termin na zawarcie docelowej umowy restrukturyzacyjnej został określony przez strony do 31 października br.  Elektrobudowa zgodnie z przewidywaniami nie uzgodniła z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (term sheet

Strata netto Eko Export wyniosła 4,25 mln zł w I-III kw. 2017 r.

kredyt ten został już całkowicie spłacony. "Biorąc pod uwagę trudną sytuację rynkową oraz presję na marże, koszty obsługi zadłużenia były dla nas bardzo dużym obciążeniem. Udało nam się przetrwać ten okres i we wrześniu renegocjowaliśmy pozostałe umowy kredytowe rozkładając zobowiązania z tego

American Airlines wnosi o bankructwo, by się zrestrukturyzować

"American podjął działania, by osiągnąć strukturę kosztów i zadłużenia konkurencyjną w branży lotniczej, by móc dostarczać światowej klasy usługi lotnicze dla konsumentów" - poinformował przewoźnik w komunikacie. Wniosek złożony przez firmę-matkę AMR Corporation, która jest właścicielem

Zysk netto Netii spadł r/r do 2,21 mln zł w 2015 r.

572,18 mln zł w 2015 r. wobec 1 674,04 mln zł rok wcześniej. W samym IV kw. 2015 r. przychody sięgnęły 402,7 mln zł, a strata operacyjna 8,53 mln zł. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 82 633 tys. zł, natomiast całkowite zadłużenie brutto wyniosło 335 139

Tobiszowski z PiS: Przygotujemy spółki górnicze do konkurencyjnego rynku

sytuacji sektora. Wprawdzie wprowadzano liczne programy naprawcze, ale nie uwzględniały one prawdziwych przyczyn kryzysu. Ponownie były to zaledwie działania doraźne, które w praktyce paradoksalnie pogłębiały zadłużenie spółek górniczych" - tłumaczy ekspert PiS ds górnictwa. (ISBnews)  

Orbán nie wierzy w Unię

gospodarcze: obniżają zadłużenie, trzymają deficyt budżetowy na wyznaczonym przez Komisję Europejską poziomie i mają jeden z najwyższych w UE wskaźnik wzrostu. Przypomniał, że w 2009 r., gdy jego partia Fidesz po raz pierwszy wygrała wybory, stan gospodarki był katastrofalny i bez pomocy Międzynarodowego

Grecja sobie sama nie poradzi

. Konieczna jest kolejna restrukturyzacja zadłużenia, o której mówi się coraz częściej. Jest coraz większa presja, aby poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe spisały na straty część długu, jaki ma u nich Grecja. W przeciwnym razie Grecy sobie nie poradzą i przy tak dużym tempie kurczenia się

PwC: Banki w Polsce obawiają się ryzyka politycznego i nowych regulacji

ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej (w poprzednim badaniu było na miejscu 3.). Największe obawy respondentów budzi wysokie zadłużenie niemal wszystkich sektorów, słabość gospodarek krajów Europy południowej, spadające ceny surowców oraz niestabilna sytuacja gospodarcza w Chinach

DNB Polska: Decyzja o modelu sieci 5G w Polsce powinna zapaść jak najszybciej

. Im dłuższy horyzont, tym wyższy poziom zadłużenia, który banki mogłyby zaakceptować, a to oznacza, że potencjalni inwestorzy musieliby wyłożyć mniejsze środki z własnej kieszeni, podano również. Zdaniem Anette Fischer, dyrektor Biura Komunikacji i Technologii w Grupie DNB, 5G na nowo

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS poda szacunek wstępny nt. PKB za IV kw. 2015 r.  --MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec grudnia 2015 r.    WTOREK, 1 marca --07:30: Śniadanie prasowe MOL nt. wyników i planów  --12:30: Konferencja prasowa Emperii dot. wyników finansowych IV

Przegląd prasy

lutym --Złoty stosunkowo stabilny, choć presja podażowa trwa --eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r. --KRD: Zadłużenie rynku dzierżawy pojazdów wzrosło do ok. 49 mln zł --ES- System rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. --JHM Development miał

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

jednocześnie mają stosunkowo wysokie zadłużenie, też mieć mogą problem w przyszłości, gdy np. załamie się rynek ich odbiorców" - wyjaśnił Starus. "Obecnie obracamy się w środowisku historycznie najniższych stóp procentowych, należy spodziewać się, że koszty pieniądza prędzej czy później

W Finlandii się martwią: Jeśli nie będzie zmian, skończymy jak Grecja

trzech. Cały czas rośnie też dług publiczny - z danych Komisji Europejskiej wynika, że w tym roku zadłużenie Finlandii dojdzie do 50 proc. PKB z 34 proc. trzy lata temu. -Wzrost zadłużenia musi zostać powstrzymany- powiedział Jan von Gerich, główny analityk Nordea Markets w Helsinkach. W podobnej

Przegląd prasy

-1,4 tys. mieszkań w 2019 r. wobec 1,3 tys. zapowiedzianych w listopadzie ub.r. --Izraelska agencja ratingowa Midroog, akredytowana przez państwo Izrael, przyznała GTC rating A2.il, ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które firma może zaciągnąć w Izraelu

Miraculum zapowiada ekspansję rynkową, akwizycje i oddłużenie

, łączna suma zadłużenia została zmniejszona o 4 mln zł w wyniku częściowej konwersji długu na akcje, a pozostały dług krótkoterminowy (łącznie 21 mln zł) został zastąpiony długoterminowym, w dodatku o połowę tańszym. Wszystkie umorzenia i wzajemne potrącenia wynikające ze struktury transakcji

Grecja podnosi podatki. Ucierpi branża turystyczna

, kierują się głównie ceną, nie zwracają większej uwagi na kryzys w Grecji. Inaczej to wygląda na Zachodzie. Zainteresowanie Grecją ze względu na napięcia polityczne spadło między innymi wśród Niemców czy Francuzów - dodaje Piątek. Zobacz też: Grecja - jakie jest jej zadłużenie w porównaniu z innymi

Przegląd prasy

: Wartość zadłużenia biur podróży sięga 4,25 mln zł --Orange Polska przeprowadzi pierwsze testy 5G w 2019 r. --MF miało do dyspozycji 7,43 mld euro środków walutowych na koniec lutego --Grupa Erbud ma umowę na prace w Elektrociepłowni Michelin Polska za 38 mln zł --PGNiG może zwiększyć liczbę

Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' Orange i Cyfrowy, 'neutralnie' dla Netii

kurs wynosił 5,36 zł. "W ostatnich miesiącach akcje Orange Polska znajdowały się pod dużą presją za sprawą rozczarowujących danych operacyjnych (KPI), mocnego spadku EBITDA, wzrostu zadłużenia, obaw związanych z podatkiem telekomunikacyjnym, a ostatnio także ryzyka obniżenia dywidendy (DPS

Rekordowy poziom emisji rządowych obligacji w Japonii

dług pozostanie na planowanym poziomie. Jest dość prawdopodobne, że ostatecznie emisja długu w przyszłym roku przekroczy rekordowy poziom z 2005 roku, gdy sięgnęła 165 bln jenów. Wskaźnik zadłużenia sektora publicznego w Japonii do PKB wynosi 170 proc. i dlatego niektórzy ekonomiści uważają ją

Haitong Bank: Przejęcie Netii może przyspieszyć inne fuzje na rynku w 2018 r.

wskaźniki zadłużenia. Analitycy uważają również, że złagodzenie konkurencji rynkowej było spowodowane zmianą w podejściu biznesowym Play. Firma przestała się koncentrować na zdobywaniu udziału w rynku na rzecz czerpania wartości i gotówki z istniejącej bazy klientów. "Co ważne, wzrost liczby

Grecja straszy Portugalię: będziecie kolejną ofiarą

gospodarka i deficyt budżetowy na poziomie 9,4 proc. PKB w ub. r. sprawiają, że Portugalia jest bacznie obserwowana przez innych członków strefy euro. Nadal jednak płaci za pożyczki trzy razy mniej niż Grecja, a jej prognozowane zadłużenie w stosunku PKB to 86 proc., podczas gdy w Grecji jest to 120 proc

Przegląd prasy

wzrosły o 0,2% m/m w sierpniu --Grupa Idea Bank zwiększy CAR o 1,6 pkt proc. dzięki transakcjom spółek leasing. --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło kw/kw do 318,89 mld euro na koniec II kw. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,9% r/r, import - o 12,3% r/r w II kw. --Ronson ma pozwolenie na

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

przez Angelę Merkel reguły dyscypliny budżetowej miały przyczynić się do zmniejszenia długu publicznego. Ale w wielu krajach wciąż rośnie. - Przepisy UE, które powinny zmniejszyć zadłużenie, są słabsze od czynników, które zachęcają do zadłużenia. Polityka Europejskiego Banku Centralnego prowadzi do

Gino Rossi będzie rozwijać się w 3 liniach, planuje wzrost mocy produkcyjnych

samym poziomie, co rok temu" - powiedział Malicki.  Jak poinformował wiceprezes Paweł Urbaniak, Gino Rossi planuje, by do 2019 roku wskaźnik długu do EBITDA był na poziomie poniżej 2.  "Obecnie to zadłużenie - zgodnie z umową z bankiem nie może przekroczyć 3,5x. Planujemy

Zysk brutto Provident Polska spadł o 4,8% r/r do 69 mln GBP w 2015 r.

były w pełni zgodne z najnowszą regulacją dotyczącą poziomu wskaźnika zadłużenia do dochodów dot. pożyczek konsumenckich oraz będziemy optymalizować współpracę między IPF Digital, a naszą działalnością opartą o tradycyjny model obsługi domowej" - podsumowała firma.  Provident Polska jest

Kalendarium ISBnews

  --09:30: Spotkanie prasowe Elektrotim nt. wyników   PONIEDZIAŁEK, 29 lutego  --10:30: Konferencja prasowa Dom Development nt. wyników   --14:00: GUS poda szacunek wstępny nt. PKB za IV kw. 2015 r.  --MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec grudnia 2015 r

Jeśli szukasz szybkiej gotówki, pomyśl o niedrogim kredycie w darmowym rachunku [PRZEGLĄD BANKÓW]

zadłużenia. Standardowe stawki to 1,5 proc. prowizji i oprocentowanie na poziomie 10 proc. 2 proc., ale nie mniej niż 20 zł za przyznanie, 10 proc. w skali roku za korzystanie - tyle standardowo kosztuje limit kredytowy w koncie prowadzonym przez Deutsche Bank. Jednak do końca roku obowiązuje oferta

Jakub Karnowski i Piotr Ciżkowicz odchodzą z zarządu PKP

podróżnych jest także szeroka oferta usługowo – handlowa. Część inwestycji PKP S.A. realizuje przy wsparciu środków UE. "Najważniejszym wyzwaniem w obszarze zarządzania była jednak spłata tak zwanego historycznego zadłużenia. W 2012 roku wynosiło ono 4 mld zł w ujęciu netto, obecnie jest to

Przegląd prasy

zaoferuje obligacje za 3-10 mld zł na 1-2 przetargach w III kw. 2017 r. --Fitch potwierdził rating AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --NBP: Zadłużenie zagr. Polski wzrósło kw/kw do 321,33 mld euro na koniec I kw. --NBP: Eksport liczony w euro

Bankructwa się zdarzają. Możliwa druga fala kryzysu

zadłużeniem państw. Czy kryzys grecki naprawdę musiał być tak głęboki? Czy reakcja rynków nie była przesadzona? - Ten kryzys na pewno nie musiał postępować tak szybko. Gdy skala greckiego problemu z długiem wyszła na jaw, rynki były przekonane, że szybko pojawi się jakieś polityczne rozwiązanie. Niestety

Samoloty omijają Ukrainę, a Polska traci miliony

, chciałaby zmienić stawki, żeby ratować budżet PAŻP. - Ruch w Polsce stabilnie rośnie, a przychody stabilnie spadają. Jeśli nie zmienimy stawek, to za kilka lat PAŻP grozi 500 mln zł zadłużenia - mówi Magdalena Jaworska. O ile stawki mają się zmienić, nie wiadomo - trwają w tej sprawie negocjacje z udziałem

Pokrzywdzeni walczą z ustawą dezubekizacyjną. Niektórym obniżono emeryturę do 880 zł. Co można zrobić?

obciął m.in. emerytury ostatnim dwóm żyjącym oficerom, którzy brali udział w słynnej operacji „Samum". Rządowi PiS nie wystarczyły ich zasługi w sprawie redukcji polskiego zadłużenia i wejścia Polski do NATO. Podobną decyzję dostał funkcjonariusz W. Przez trzy lata był w PRL-u w Komendzie

Jeśli rozpadłaby się strefa euro, mielibyśmy 10-15 lat stagnacji w światowej gospodarce

deficytów i nadmiernego zadłużenia. Moim zdaniem Grecja nigdy nie powinna była wstępować do strefy euro. Więcej: nie powinna być do niej przyjęta, bo nie można przyjmować kraju dużo mniej konkurencyjnego w stosunku do innych członków strefy. Ale stało się i musimy pomóc Grecji wyjść z tej sytuacji. Niemcy

Przegląd informacji ze spółek

% pokrycia populacji siecią gotową na technologię 5G, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion. Play zakłada dalsze kontynuowanie obniżania poziomu zadłużenia, choć podkreśla, że należy brać pod uwagę potencjalny proces nabycia nowych częstotliwości, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) w związku z zamiarem przejścia na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy nie będzie wiązał się z emisją akcji. OT Logistics rozpoczął proces spełniania warunków zawartych w umowie wspólnych warunków zadłużenia grupy, podpisanej z

Przegląd informacji ze spółek

pozyskaniem Central Fund of Immovables, spółki zależnej CFI Hoding, jako inwestora finansującego spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, podało Hawe. Orange Polska ocenia, że wyniki aukcji LTE poprawiły sytuację konkurencyjną na jego korzyść i musi je uwzględnić w strategii. Plan średniookresowy zamierza

W strefie euro poprawa, ale banki nie odkręciły kurka z kredytami

poprawy na ryku pracy w tych państwach. Zadłużenie rośnie, banki nie pożyczają Obok dość powolnego wzrostu, wciąż rosnącego zadłużenia i odkładanych w czasie inwestycji coraz poważniejszym problemem dla strefy euro staje się spadająca inflacja, która w maju wyniosła zaledwie 0,5 proc. w ujęciu rocznym

Morawiecki: MFW obala prawa neoliberalizmu. MFW: Nie ma żadnej rewolucji

niewiele się zmieniły, choć poziom zadłużenia został zredukowany bardzo mocno, np. ze 120 do 100 proc. PKB. Ostry, Prakash i Furceri oceniają przy tym, że MFW stał się awangardą bardziej zniuansowanego podejścia do tego, co polityka neoliberalna może osiągnąć. Co się stało po publikacji - korygujący wywiad

Sądne dni dla frankowiczów. Który projekt wesprą eksperci prezydenta?

powinien wynosić stały kurs franka - od początku trwania umowy do dziś - aby zadłużenie klienta było dziś takie, jak gdyby spłacał kredyt w złotych. I po tym kursie przewalutować kredyt. Sęk w tym, że koncepcja przewalutowania kredytów po tzw. kursie sprawiedliwym została już wcześniej zaproponowana przez

Pielęgniarki mają dość cięć. Teraz zastrajkują w całej Polsce?

przypadki, powikłania z innych placówek, a NFZ za ich leczenie płaci tyle samo co w szpitalu powiatowym. Przez ten dług dochodzi do degradacji szpitala. Coraz więcej milionów jest potrzebnych na obsługę zadłużenia i nie ma pieniędzy na inwestycje. Miały dość cięć Premier Szydło wczoraj podkreślała, że rząd

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

oferty nowych akcji na spłatę zadłużenie wynikającego z niedawno zrealizowanych dwóch przejęć, a także dokonać kolejnych akwizycji w segmencie hosting i omnichannel communication, wynika z wypowiedzi prezesa Jakuba Dwernickiego. Spółka liczy na pozyskanie z emisji nowych akcji, które stanowią część

Przegląd prasy

Bogdanka przedstawi rekomendację ws. dywidendy w kwietniu --NBP: Zadłużenie zagraniczne wzrosło kw/kw do 317,36 mld euro na koniec 2016 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3,4% r/r, import wzrósł o 5,6% r/r w IV kw. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw

Gospodarka a'la PiS nadal pełna tajemnic

mieć z czego płacić. Żaden przedsiębiorca na sygnał nowego rządu nie podniesie płac, bo przestanie być konkurencyjny i pójdzie z torbami. To nie budżetówka, gdzie od rządu zależy to, ile dać podwyżek, a i ich skala też jest ograniczona, bo w przeciwnym razie ktoś musiałby zacząć drukować pieniądze

Koreańczycy zinternetyzują Mazowsze za 458 mln zł

ostatnie cztery miesiące 2013 r. To 220 mln zł. Województwo po prostu tych pieniędzy nie ma. Na ostatnie raty janosikowego zaciągało kredyty. Kolejnych już nie może brać, bo wskaźnik zadłużenia osiągnął maksymalny dopuszczony prawem poziom 60 proc. dochodów. - Inwestycja potrwa do 2015 r. Jeszcze w 2013 r

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kredytów w łącznej kwocie do 978 mln zł, podała spółka. Przeznaczeniem środków jest finansowanie akwizycji i inwestycji (do 602 mln zł), refinansowanie bieżącego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego. Z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że firma rozważa kupno

NIK: Restrukturyzacja PLL LOT uratowała spółkę, ale bez inwestora nie przetrwa

jest fakt, że wiele słabości spółki wskazanych w przeprowadzonej na potrzeby opracowania Planu Restrukturyzacji analizie pozostaje wciąż aktualnych (w szczególności brak nieobciążonych aktywów i wysokie zadłużenie, obciążające spółkę bardzo wysokimi kosztami jego obsługi oraz, w konsekwencji, ogranicza

Reformy po węgiersku, czyli potrzeba pomocy MFW

węgierskie obligacje 10-letnie były oprocentowane na ponad 10 proc. To dużo. Obecnie wynosi ono 8,4 proc. Jaki jest poziom bezpieczny dla Węgier? - Eksperci mówią, że powinien spaść poniżej 7 proc., byśmy mogli swobodnie obsługiwać zadłużenie. Pamiętajmy, że konkurencja jest ogromna - tylko kraje strefy euro

Rynki na bezdechu. Będzie podatek bankowy

Amerykańskich co do zwiększenia maksymalnego pułapu zadłużenia. Parte przedstawiają konkurencyjne programy, a prezydent USA w desperackim tonie prosi o ponad partyjną zgodę. Ta niepewność może nam towarzyszyć do środy. Efekt jest taki, że pomimo porannych wzrostów po południu już blisko połowa spółek z GPW jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zadłużenia oraz kapitał niezbędny do realizacji oczekiwanych przyszłych kontraktów, podano także w komunikacie. Źródło: ISBnews Elzab: Rada nadzorcza powołała nowy zarząd spółki w składzie Krzysztof Urbanowicza jako prezesa oraz Jerzego Popławskiego na wiceprezesa, podała spółka. Źródło: ISBnews Comp

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Kotowski. Źródło: ISBnews Legimi: Przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021, zgodnie z którym będzie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego, a maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wyniesie nie więcej niż 9 mln zł, podała spółka. Pierwszą emisję w ramach uchwalonego