zadłużenia kompanii

Witold Gadomski

Kopalnie nie zapłacą ZUS

Kopalnie nie zapłacą ZUS

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej skierowała 20 maja do Sejmu projekt ustawy odraczający spłatę zadłużenia, jakie wobec ZUS mają spółki górnicze. W praktyce dotyczy to Kompanii Węglowej, której długi ZUS--owskie wynoszą blisko 300 mln zł

Tobiszowski z ME: Zadłużenie PGG wyniosło 5 mld zł na koniec 2017 r.

. zadłużenie finansowe z tytułu obligacji wyemitowanych celem zapłaty ceny zakupu za aktywa nabyte od Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wyniosło 2,25 mld zł" - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na interpelację poselską. Obligacje wyemitowane zostały w sześciu transzach

'Solidarność' w PGG domaga się m.in. gwarancji zatrudnienia i działania kopalń

czasie spłaty zadłużenia KHW oraz ewentualną konwersją części zadłużenia na udziały. Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. PGG nie jest

Nowa Kompania Węglowa zacznie przynosić zyski najwcześniej w II poł. 2016 r.

nowej spółce. Rozmowy ze związkami zawodowymi w tej sprawie dopiero przed nami. Nie widzę powodu, żeby obniżać wynagrodzenia górnikom dołowym codziennie pracującym pod ziemią, ale warto pomyśleć o zmianie systemu na bardziej motywujący. Rozmawiamy też z bankami na temat rolowania zadłużenia. Szacuję, że

Zarząd PGG proponuje 200 mln zł na podwyżki w br.; brak zgody strony społecznej

mln zł. W tej sytuacji zarząd PGG, mając na uwadze kondycję finansową spółki, konieczność realizowania inwestycji, trwającą restrukturyzację oraz obowiązek spłaty zadłużenia w wysokości 5 mld zł, nie mógł zgodzić się na to żądanie" - czytamy dalej. Strony zdecydowały o podpisaniu protokołu

Poznali biznesplan węglowego giganta i szokujące dane. Jak można tracić na sprzedaży tak astronomiczną kwotę?

Poznali biznesplan węglowego giganta i szokujące dane. Jak można tracić na sprzedaży tak astronomiczną kwotę?

- Osiągnięcie rentowności kopalń w 2017 roku, wzrost wydajności pracy, dalsza obniżka kosztów produkcji węgla, zmniejszenie zadłużenia oraz wdrożenie systemu wynagradzania uzależnionego od wyników spółki - to niektóre oczekiwania inwestorów wobec Polskiej Grupy Górniczej (PGG), przekazane górnikom

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

utraty przez PGG zdolności do obsługi zadłużenia (spółka wyemitowała obligacje o wartości prawie 2,4 mld zł, których termin wykupu kończy się w 2028 r.), w sytuacji pogorszenia się koniunktury na rynku węgla - tak jak to miało miejsce w przeszłości w odniesieniu do innych podmiotów górniczych"

Energa złożyła niewiążącą ofertę udziału w Polskiej Grupie Górniczej

zawieszające obejmują m.in.: - zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1,5 mld zł oraz restrukturyzacja zadłużenia Kompanii Węglowej S.A. (KW) w Katowicach podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla

Związki zawodowe otrzymały projekt porozumienia ws. połączenia PGG i KHW

z KHW może wiązać się z przesunięciem w czasie spłaty zadłużenia KHW oraz ewentualną konwersją części zadłużenia na udziały. Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. włączenia KHW do PGG

podkreśla, że połączenie było konieczne. Suma zadłużenia Holdingu przekroczyła 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji. "Strona finansowa (banki) zgodzi się na zmianę warunków spłaty zadłużenia jedynie po włączeniu KHW do PGG. Zdaniem banków, tylko to da gwarancję

ME przedstawi szczegóły połączenia KHW i PGG do końca stycznia

jest wiele kwestii formalnych, a połączenie to bardzo skomplikowana operacja związana ze zmianami właścicielskimi, restrukturyzacją zadłużenia oraz przeniesieniem pracowników. "Takie połączenie pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach technicznych, rynkowych i finansowych

Tchórzewski: Współpraca kapitałowa zamiast wnoszenia kopalń do firm energ.

; - podsumował Tchórzewski. Minister zaznaczył też, że obecnie zadłużenie spółek górniczych wynosi 15 mld zł. (ISBnews)

Energa zainwestuje 500 mln w PGG, obejmie 15-16% udziałów

o poziom zaangażowania gdańskiej spółki. Według niego, zawarto także porozumienie z bankami, które zgodziły się na restrukturyzację zadłużenia. Dzięki temu nowa spółka będzie posiadać środki na bieżące funkcjonowanie i rozwój. "W kontekście powstania PGG istotne jest również to, że w ciągu

PGNiG Termika złożyła ofertę wstępną objęcia udziałów Polskiej Grupy Górniczej

wartość nie niższą niż 1,5 mld zł oraz restrukturyzacja zadłużenia KW podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla PGNiG Termika warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG

PGG: Sytuacja finansowa jest stabilna, wynik za 2018 r. będzie wyższy r/r

zdaniem, sytuacja finansowa spółki jest stabilna, lepsza od planowanej. Zadłużenie jest obsługiwane na bieżąco, a terminy płatności są stopniowo skracane. W 2019 r. rozpocznie się proces spłaty obligacji. Prezes nie widzi dziś żadnych zagrożeń co do obsługi tego programu. "Nie ma potrzeby

Bankructwo największej na świecie prywatnej firmy górniczej

Bankructwo największej na świecie prywatnej firmy górniczej

ubiegłym roku Peabody miała 2 mld dol. straty netto przy 5,6 mld dol. przychodów. Zadłużenie spółki wynosiło na koniec ubiegłego roku 6,3 mld dol. Początku problemów spółki należy szukać w 2011 r., kiedy to firma połasiła się na przejęcie swojego australijskiego rywala, Macarthur Coal za 5 mld dol

PGG ma zmniejszyć koszt produkcji do 214 zł/t, zwiększyć wydajność do 948/t/os.

, że inwestorzy PGG oczekują także, że grupa podniesie wydajność pracowników do poziomu min 900 ton/pracownika/rok, ograniczy koszty produkcji węgla do poziomu poniżej 220 zł/tonę, wdroży system wynagradzania uzależnionego od wyników spółki i zmniejszy zadłużenie. "Realizacja celów założonych w

Tomasz Cudny przejmuje stery w Katowickim Holdingu Węglowym

Tomasz Cudny przejmuje stery w Katowickim Holdingu Węglowym

na początku maja, zadłużenie spółki sięga 3 mld zł. Firma potrzebuje pilnie środków w wysokości 0,5 mld zł. Konieczne są także rozmowy z bankami na temat restrukturyzacji zadłużenia, którego obsługa kosztuje firmę ok. 150 mln zł rocznie. Trwają też poszukiwania inwestora. Wstępne zainteresowanie

Rząd znalazł inwestorów dla Polskiego Holdingu Węglowego

Rząd znalazł inwestorów dla Polskiego Holdingu Węglowego

Państwowy Katowicki Holding Węglowy, którego zadłużenie sięga 3 mld zł, poszukiwał inwestora od kilku miesięcy. Bez finansowego wsparcia KHW groziłoby bankructwo. Kto wyłoży kasę na Polski Holding Węglowy? Od początku chęć zaangażowania finansowego w górniczą spółkę wyrażały państwowy energetyczny

Tobiszowski z PiS: Przygotujemy spółki górnicze do konkurencyjnego rynku

sytuacji sektora. Wprawdzie wprowadzano liczne programy naprawcze, ale nie uwzględniały one prawdziwych przyczyn kryzysu. Ponownie były to zaledwie działania doraźne, które w praktyce paradoksalnie pogłębiały zadłużenie spółek górniczych" - tłumaczy ekspert PiS ds górnictwa. (ISBnews)  

PGE złożyła ofertę warunkową inwestycji w Polską Grupę Górniczą

udziałowców jak i obligatariuszy, w tym PGE, która m.in. będzie eliminować lub minimalizować ryzyko uznania Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną, 5) Restrukturyzacja zadłużenia KW podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla PGE warunków restrukturyzacji zadłużenia

Związkowcy, ME i KW uzgodnili projekt porozumienia umożliwiającego powołanie PGG

tysiące pracowników, a razem z ich rodzinami i firmami okołogórniczymi, to blisko 100 tys. osób. Zgodnie z programem naprawczym, PGG ma przejąć 11 kopalń i 4 zakłady zadłużonej Kompanii, podano także. "Tak wynegocjowany dokument daje inwestorom gwarancję bezpiecznego ulokowania kapitału w Polskiej

Poczet górniczych bankrutów na świecie

o upadłość i ochronę przed wierzycielami. W ubiegłym roku firma miała 2 mld dol. straty netto przy 5,6 mld dol. przychodów. Jej zadłużenie sięgnęło na koniec ubiegłego roku 6,3 mld dol. Problemy finansowe branżowego giganta zaczęły się w 2011 r., kiedy spółka zdecydowała się na przejęcie swojego

Przegląd prasy

, iż polityka rządu doprowadzi do zwiększenia deficytu i w konsekwencji wzrostu zadłużenia --DM PKO BP impuls fiskalny 500+ na 2016 r., biorąc także pod uwagę programy wprowadzone przez PO, szacuje na 25 mld zł Parkiet --Związkowcy wynegocjowali z zarządem KGHM prezesa Wirtha korzystniejsze

Związki górnicze protestują. "Trzeba było nie obiecywać gruszek na wierzbie"

Sytuacja w branży pogarsza się z dnia na dzień. Ceny węgla wciąż spadają (obecnie ok. 48 dol. za tonę), a zadłużenie polskiego górnictwa rośnie. Obecne zobowiązania całej branży wynoszą ok. 15 mld zł. Spółki co miesiąc łatają dziury w swoich budżetach. Katowicki Holding Węglowy (KWH) i Kompania

Przegląd prasy

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nowa Kompania Węglowa (NKW) nie powstanie w sierpniu i jest mało prawdopodobne, by powstała do wyborów parlamentarnych wg gazety --Prairie Mining nie wyklucza w przyszłości IPO

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

zwracają uwagę na duże zadłużenie Tauronu, które może w przyszłości wymusić emisję akcji bądź też cięcia kosztów. To, co może pogrążyć Tauron, to inwestycje w kopalnię Brzeszcze. Zarząd pod kierownictwem Dariusza Lubery sprzeciwiał się tej inwestycji, za co został na początku października odwołany. Nowy

Przegląd prasy

Mlekovity za 97,25 mln zł netto --MSP: Wpłynęły oferty inwestorów zainteresowanych Nową Kompanią Węglową --MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 43,7 mld zł --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 810 mld zł w maju --Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie

Kopex nadal ze stratą. Będzie dalsza redukcja zatrudnienia i sprzedaż majątku

kolejno wstrzymały firmie dostęp do kredytów ze względu na poziom zadłużenia . W całym minionym roku, Kopex odnotował stratę netto sięgającą 0,5 mld zł. Kolejna tura rozmów z bankami o odblokowaniu finansowania ma rozpocząć się w poniedziałek. Spółka wprowadziła więc program restrukturyzacyjny, który

Przegląd prasy

eurogrupy ws. Grecji Dziennik Gazeta Prawna --Na ok. 40 mln zł szacowane są koszty otwierania bramek na autostradzie A1 w wakacyjne weekendy --Od 2009 roku liczba kart kredytowych, które nosimy w portfelach, spadła o połowę; zadłużenie skurczyło się z 15,2 do 12,7 mld zł Puls Biznesu --Lipcowe

Przegląd prasy

zrealizował częściowe wyjście z inwestycji w LiveChat Software --Vindexus liczy na poprawę wyników, przedterminowo spłaca zadłużenie --DM BOŚ podniósł rekomendację dla CD Projektu do 'kupuj' i wycenę do 30 zł --BIEC: Wskaźnik dobrobytu spadł o 0,1 pkt w maju po 4 miesiącach poprawy --ZM Henryk Kania

Zysk netto Tauronu wzrósł r/r do 132,19 mln zł w IV kw. 2014 r.

. Negatywnie na wynik w 2014 roku wpłynęły wyższe koszty finansowe w związku z wyższym poziomem zadłużenia dotyczącym realizowanych inwestycji oraz rezerwy i odpisy aktualizujące, z których najistotniejszym elementem było zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze" - czytamy dalej. Tauron podkreśla

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 135,89 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Eurocash istotnie obniżył w I półr. zadłużenie, a wskaźnik długu netto do EBITDA znalazł się na "komfortowym" dla grupy poziomie 1,2x, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 0,49% do 41,2 zł, a PDA - o 7,79% do 41,5 zł. Obligatariusze Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP) zgodzili się m.in. na zaciągnięcie przez spółkę nowego zadłużenia finansowego do wysokości 90 mln zł, podała spółka. Równocześnie spółka zaciągnęła do 45 mln zł

Przegląd prasy

niepewności --MF: Zadłużenie sektora finansów publ. wzrosło o 1,1% kw/kw w III kw. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

ramach emisji o łącznej wartości 300 mln zł, podał EBOR. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) nie wykupiło w przypadającym wczoraj terminie obligacji serii B i prowadzi obecnie działania celem pozyskania środków na obsługę zadłużenia bieżącego, podała spółka. Atal zawarł z bankiem PKO BP dwie

Przegląd prasy

276 tys. w USA --UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły o 7,42% r/r wg masy w lutym --NBP: Zadłużenie zagraniczne spadło kw/kw do 300,67 mld euro na koniec 2015 r. --NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,21% w najbliższych 12 miesiącach --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Asseco BS zgodzili się na 1 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --Zysk netto Śnieżki wzrósł r/r do 47,99 mln zł w 2015 r. --PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,3 mld zł kw/kw do 5,5 mld zł w I kw. --Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 847 mln zł w I kwartale --PKN Orlen oczekuje

Przegląd prasy

Bogdanka przedstawi rekomendację ws. dywidendy w kwietniu --NBP: Zadłużenie zagraniczne wzrosło kw/kw do 317,36 mld euro na koniec 2016 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3,4% r/r, import wzrósł o 5,6% r/r w IV kw. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw

Przegląd informacji ze spółek

nastąpi w styczniu 2016 roku, a jej zakończenie latem 2017 roku. Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Kolei Mazowieckich (KM) na stabilną z negatywnej oraz potwierdził ratingi: międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie BBB-, międzynarodowy

Przegląd prasy

strategii --DM BOŚ podniósł rekomendację Handlowego do 'trzymaj', wycenę do 72,3 zł --PKN Orlen zwiększył zadłużenie netto o 1,1 mld zł kw/kw do 6,8 mld zł w IV kw. --Fortuna szacuje, że EBITDA grupy spadnie o 3-6% r/r w 2015 r. --DM BOŚ obniżył wycenę PGNiG do 4 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj

Gazprom ponownie grozi Białorusi

Jeszcze tydzień temu Gazprom chciał 230 milionów dolarów bez odsetek i kar umownych. Kilka dni później zadłużenie Białorusi wobec rosyjskiego dostawcy gazu wzrosło o prawie dwa miliony dodano bowiem odsetki za pierwsze cztery miesiące 2009 roku oraz kary za przyjęcie mniejszej niż zakontraktowana

Ból głowy Putina. Kreml pogrążył Jukos, teraz on zaszkodzi Kremlowi?

koncernom w spłacie ich zadłużenia. A rosyjskie koncerny w ciągu czterech lat muszą zwrócić 112 mld dol. zagranicznych pożyczek. Rosyjskie banki i koncerny będą musiały szukać pieniędzy w kasie państwa i we własnych rezerwach. To oznacza dla nich i dla całej Rosji rezygnację z wielu planów rozwoju i

Przegląd prasy

Cashless.pl --Wartość zadłużenia na rachunkach kart kredytowych rosło ósmy miesiąc z rzędu i wyniosło 12,94 mld zł na koniec października --Na koniec października funkcjonowało 14581 placówek bankowych, tj o 71 mniej m/m i o 475 mniej r/r ISBnews --Veolia realizuje 'Inteligentną Sieć Ciepłowniczą' w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wszystkim realnym zagrożeniom wystąpienia konfliktów, które negatywnie wpływają na otoczenie firmy. Źródło: ISBnews   Cyfrowy Polsat: Grupa analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia refinansowania obecnego zadłużenia, celem m.in. uproszczenia jego struktury oraz obniżenia

Przegląd prasy

roku wynosi 26,4 mld zł --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu --Newag dostarczy 2 EZT dla Zachodniej Grupy Zakupowej za 34,8 mln zł netto --GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinans. spadł o 2% r/r do 73 mld zł w I-IX --GUS: Bieżący wskaźnik ufności

Przegląd prasy

wrześniu --NBP: Zadłużenie zagraniczne Polski spadło do 306,55 mld euro na koniec II kw. --GUS: Nakłady firm na działalność innowacyjną wyniosły 37,6 mld zł w 2014 r. --NBP: Eksport liczony w PLN wzrósł o 6,9% r/r, import wzrósł o 3,8% r/r w II kw. --Grupa Muszkieterów planuje zwiększyć obroty do 5,85

Przegląd prasy

BLStream --Inwestycje.pl przejęły 74,3% udziałów KantorOnline.pl za 10 mln zł --Fiński YIT wchodzi do Polski, szuka gruntów pod inwestycje mieszkaniowe --Przewozy Regionalne chcą zacząć spłacać zadłużenie od początku października --Dom Development rozpoczął sprzedaż 198 mieszkań na stołecznym osiedlu

Przegląd prasy

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Tobiszewki z ME: Konwersja na akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obejmie 0,5 mld zł z ok. 1,5 mld zł zadłużenia bankowego Kompanii Węglowej (KW) - obligacje 5 banków: BGK, PKO

Przegląd prasy

--Integrated Solutions z grupy Orange podwoiła liczbę klientów chmurowych w 2014 --China CEE Investment Fund liczy na finalizację przejęcia ECS w lutym --Fundusz CBRE GI nabył Ideal Idea Park w Warszawie za ok. 32 mln euro --CDRL chce otworzyć ok. 27 sklepów Coccodrillo w Polsce w 2015 roku --Zadłużenie

Przegląd informacji ze spółek

zadłużenie netto grupy kapitałowej Polnord z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ukształtowało się na poziomie 428,2 mln zł na dzień 31 grudnia 2014 r. Oznacza to spadek o 71,5 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2013 r., poinformowała spółka. Sprzedaż Komputronika wyniosła

Przegląd prasy

w X --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 759,71 mld zł we wrześniu --Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 54,7 pkt w XI wg wstępnych danych --CDRL może ruszyć ze sprzedażą w Niemczech i krajach

Przegląd informacji ze spółek

całkowitego zadłużenia bankowego od 10 słoweńskich banków i innych instytucji kredytowych. Planowane zamknięcie transakcji nastąpi w I kw. 2016 roku, po tym, gdy zostaną spełnione formalne zatwierdzenia i warunki zawieszające, podała spółka. Prawa do akcji (PDA) Krynica Vitamin zadebiutowały dzisiaj na

Przegląd informacji ze spółek

refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 7 października. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł. Zawarcie

Przegląd prasy

, podtrzymuje dywersyfikację dostaw gazu --PKM Duda obniża zadłużenie i przygotowuje inwestycje w produkcję i handel --Energa nie otrzymała propozycji inwestowania w Nową KW --Energa ogłosi 'ewolucyjną' strategię w kilka-kilkanaście tygodni --Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,6% r/r w

Debiut Tauronu na GPW planowany na 30 czerwca

wskaźnik zadłużenia. Problem w tym, że bankowcy na razie ostrożnie podchodzą do energetyki węglowej. Powód? Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny mocno ograniczający opłacalność produkcji prądu z węgla. Od 2013 r. prawo do wyemitowania każdej tony CO2 trzeba będzie kupować na aukcjach. Polska

Co dalej z kopalnią Bolesław Śmiały

Rozstrzygnięcie losów kopalni Bolesław Śmiały może wskazać na to, w jaki sposób resort gospodarki chce sobie radzić z potencjalnymi nabywcami zakładów wydobywczych. Czy kawałkowanie Kompanii Węglowej to sposób na prywatyzację kopalń? Kopalnia Bolesław Śmiały i należąca do Południowego Koncernu

Przegląd informacji ze spółek

znieczulenia zewnątrzoponowego ze spółką Trimed, jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego w Polsce, poinformował prezes Leonard Osser. Hawe prowadzi z instytucjami finansowymi rozmowy o refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej, poinformował prezes Paweł Sobków. Grupa Paged liczy, że