zacieśnienie fiskalne

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

również: szybki i obfity pakiet fiskalny, zwiększenie inwestycji publicznych oraz efekty 'przybliżania' łańcuchów dostaw. Znajdzie to odzwierciedlenie we względnie łagodnych stratach na rynku pracy. Spadek PKB w bieżącym roku jest jednak nieunikniony. Otwartym pozostaje pytanie o jego skalę oraz tempo

Erste Group podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,8% z 4,5%

roku, a inflacja będzie wyższa niż się wcześniej spodziewano. Mocne wyniki gospodarki realnej wskazują, że Polska pozostaje odporna na bardziej chmurne otoczenie zewnętrzne. Wzrost inwestycji wreszcie odbił, podczas gdy konsumpcja prywatna powinna pozostać solidna, wspierana przez pakiety fiskalne w II

Gatnar z RPP nie wyklucza podwyżki stóp proc. o 25 pb pod koniec tego roku

sprzyjających powstaniu presji inflacyjnej. Powinniśmy zatem obserwować te zjawiska i być gotowi na to, że być może jakieś niewielkie zacieśnienie będzie konieczne - tym bardziej, że zgodnie z zasadami policy mix, jeżeli mamy luzowanie fiskalne, to powinniśmy zacieśniać politykę monetarną" - stwierdził

Propozycje fiskalne PiS nie powinny zwiększyć deficytu pow. 3% PKB wg analityków

prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w Polsce właśnie istotnie spadło, a bilans ryzyk dla ścieżki stóp procentowych przesuwa się ponownie w stronę asymetrycznego. Po piąte, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych pakiet fiskalny raczej nie będzie równoważony przez zacieśnienie monetarne, a przynajmniej

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

może się tak złożyć, iż w ogóle w tej kadencji Rada nie będzie miała okazji ani podnosić, ani obniżać stóp procentowych. Dodał jednak, że trudno wybiegać w przyszłość o ponad 2 lata. Jednocześnie zapewnił, że impuls fiskalny żadnego wpływu na politykę stóp proc. w najbliższych nie wywrze. Według

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

osób fizycznych. Ponadto, w kierunku wyższego deficytu będą także oddziaływać wprowadzone na 2019 r. dopłaty do cen energii. Łącznie zmiany te oznaczają, że po wielu latach zacieśnienia fiskalnego, w 2019 r. krajowa polityka fiskalna będzie oddziaływała dodatnio na popyt zagregowany, stwierdziła Rada

RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków

, że zapowiedziany impuls fiskalny będzie pozytywny dla gospodarki, ale nie jest 'nadmierny' i nie zwiększa prawdopodobieństwa zacieśnienia polityki pieniężnej. Powtórzył, że stopy mogą pozostać bez zmian nawet do końca kadencji RPP (2022 r.). Glapiński wspomniał też, że teoretycznie jest miejsce na

BOŚ Bank: Posiedzenie EBC i publikacje PMI w centrum uwagi w tym tygodniu

wysokim poziomie, to nie zmienia ich oczekiwań, że wobec wyczerpujących się szans na pozytywne niespodzianki w zakresie wzrostu gospodarczego oraz ograniczonym potencjale dla wzrostu inflacji bazowej, skala zacieśnienia polityki pieniężnej w USA będzie ograniczona. "Powyższe założenia powinny

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 3% PKB w 2017 r. wobec 2,5% PKB szacowanych na 2016 r. "Zakładamy w tym przypadku pewne zacieśnienie fiskalne po 2017 r., wzrost PKB nieco powyżej 3%, odbicie w zakresie wzrostu cen w kierunku 2,5% [celu banku

BOŚ Bank: Komentarze członków FOMC i dane z USA w centrum uwagi w tym tygodniu

dot. ograniczonej skali wzrostu inflacji bazowej w USA pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy, oczekujemy, że do końca 2019 r. stopy procentowe w USA wzrosną w nieco mniejszej skali wobec założeń FOMC (oczekujemy podwyżki stóp w grudniu br. o 25 pkt. baz. oraz zacieśnienia polityki pieniężnej w 2019 r

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. struktury PKB w III kw.

umiarkowanego pozytywnego wpływu polityki fiskalnej w USA na wzrost gospodarczy w 2018 r. i przy utrzymującym się bardzo powolnym wzroście inflacji CPI niewielkiej skali zacieśnienia polityki pieniężnej Fed oraz utrzymania łagodnej polityki pieniężnej EBC" - czytamy dalej. (ISBnews)  

BOŚ: W tym tygodniu istotne mogą okazać się wystąpienia członków FOMC

sytuacji gospodarczej w USA oraz ograniczonej oczekiwanej skali poluzowania fiskalnego administracji Trumpa, że skala zacieśnienia polityki monetarnej w USA będzie ostatecznie mniejsza od oczekiwanej przez członków FOMC i ograniczy się do łącznie dwóch podwyżek stóp Fed w tym roku (kolejnej podwyżki stóp

PKO BP: Wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2016 r., przyspieszy do 3,2% w 2017 r.

może nastąpić w I kw. 2018 r." - uważa główny ekonomista PKO BP.  Według banku, zacieśnienie fiskalne będzie w tym roku kontynuowane. W 2016 r. deficyt fiskalny wyniesie według jego szacunków 2,2% PKB, a w 2017 r. - 2,6% PKB w związku z zakładanym przez bank absorpcją środków z UE. PKO BP

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

pojawiają się pojedyncze głosy za podwyżkami stóp procentowych. Uważamy jednak, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się tej jesieni, liczba głosów za zacieśnieniem polityki monetarnej przybierze na sile, dzięki czemu na początku następnego roku w Polsce dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Rynki

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

i wzrostowi produktywności, uważa agencja. "Jednakże zakładamy, że rosnąca presja inflacyjna ze strony rynku pracy w połączeniu z wyższymi cenami paliw i umiarkowaną słabością kursu walutowego spowodują przyspieszenie inflacji i prawdopodobnie skłonią bank centralny do zacieśnienia polityki

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

przyspieszenie inflacji i prawdopodobnie skłonią bank centralny do zacieśnienia polityki pieniężnej w II poł. 2019 r., co mogłoby spowodować spowolnienie wzrostu konsumpcji" - napisano w komunikacie. Według Fitcha, dług sektora general government spadnie do 49,3% PKB na koniec 2019 r. wobec 50,6% na

Moody's: Wzrosły ryzyka polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji

ewentualna chaotyczna reakcja na zacieśnienie polityki Fedu, wyraźniejsze od oczekiwanego spowolnienie w Chinach i potencjalne wyjście Grecji ze strefy euro mogą stanowić ryzyko dla tej grupy, podano także w komunikacie. "Jednakże pomimo tych wyzwań, prognozujemy średni wzrost PKB na poziomie 3% w

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Pfleiderer Group - Yolantis i Atlantik zawarli porozumienie --Lokum Deweloper spodziewa się przekazania 750-800 lokali w 2019 r. --PZPM: Liczba rejestracji autobusów nowych spadła o 35,8% r/r do 106 w VII --mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

BOŚ Bank: Dane z USA i posiedzenie RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

protekcjonizmu, utrzymanie solidnego wzrostu PKB w USA stymulowanego impulsem fiskalnym, ograniczenie dotychczasowego spowolnienia gospodarki strefy euro oraz ograniczona skala spowolnienia gospodarki chińskiej. "Na perspektywy gospodarki globalnej coraz silniej mogą także wpływać ceny ropy naftowej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC, które podniesie gł. stopę proc.

prognoz inflacji z uwagi na spadki cen ropy naftowej, - dalszy spadek prawdopodobieństwa luzowania polityki fiskalnej przy wyższej niepewności dot. sytuacji politycznej w USA, - lekkie wyhamowanie wzrostu zatrudnienia, - bardzo silny spadek stopy bezrobocia poniżej prognoz średnioterminowych Fed

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

agencja. "Fitch oczekuje, że deficyt 'general government' zmniejszy się do 2,8% PKB w 2015 r. z 3,2% w 2014 i pozostanie poniżej progu 3% w średnim okresie, co pozwoli Polsce wyjść z unijnej procedury nadmiernego deficytu" Główne czynniki napędzające zacieśnienie polityki fiskalnej to

Fitch podwyższył rating Węgier dla walut obcych do BBB-, perspektywa stabilna

też uwagę, że "program samofinansowania i konwersja kredytów hipotecznych w walutach obcych miały udział w szybkiej poprawie zewnętrznego bilansu Węgier oraz obniżeniu podatności na zmienność". "Zacieśniona polityka fiskalna była zgodna ze stopniową obniżką zadłużenia rządowego z

Bezrobocie w Polsce. Co z Brexitem?

najbliższym roku. Zwrócono uwagę na fakt, że spadek inwestycji w 2016 roku mógł być również pochodną końca cyklu w wydatkowaniu pieniędzy unijnych. Nie wyklucza oczywiście pewnego spowolnienia, szczególnie biorąc pod uwagę podatki sektorowe. Dodatkowo agencja przewiduje zacieśnienie polityki fiskalnej w ciągu

BOŚ Bank widzi szansę na poprawę globalnej sytuacji rynkowej w końcówce br.

stopę funduszy federalnych o 25 pkt do poziomu 0,50-0,75%, jednocześnie sygnalizując ostrożny proces zacieśnienia polityki pieniężnej w średnim okresie. "Uważamy, że notowany silny wzrost długookresowych stóp procentowych w USA oraz powrót do silnego trendu aprecjacyjnego dolara nie pozostanie

Bank Światowy podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB do 3,1% w 2018 r.

krótkoterminowym wspieraniu gospodarki poprzez narzędzia polityki pieniężnej i fiskalnej. "Spowolnienie potencjalnego wzrostu gospodarczego jest konsekwencją trwającego przez wiele lat słabego wzrostu produktywności, niskich inwestycji i starzenia się światowej siły roboczej. Spowolnienie to jest

BOŚ: Najważniejsze w tym tyg. będzie posiedzenie Fed, z podwyżką o 25 pb

prognozach skali zacieśnienia polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach, szczególnie przy utrzymującej się sporej niepewności dot. perspektyw polityki fiskalnej oraz handlowej nowej administracji. Zakładamy także, że póki co, członkowie komitetu nie wyślą jednoznacznego sygnału „zapowiadającego"

BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tyg. na danych o PKB z Polski i bankach centralnych

rynkach bazowych, przy ograniczonym negatywnym wpływie zacieśnienia  polityki pieniężnej globalnie na aktywa rynków wschodzących i krajowe aktywa  finansowe" - napisano w materiale. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że ostatnie półrocze przyniosło, m.in. na bazie optymizmu co do

Wzrost indeksów giełdowych przy pustym kalendarium makroekonomicznym

oddalenie perspektywy podwyżek stóp w USA miało solidne podstawy. Choć szefowa FED jest zdecydowanie przedstawicielką gołębiego skrzydła, to jednak pozostali członkowie komitetu w coraz większym stopniu wydają się być przekonani do zacieśnienia polityki monetarnej. Taki ruch niewątpliwie uzasadnia sytuacja

Przegląd prasy

AmRest miała wstępnie 918 mln zł sprzedaży w IV kw., wzrost o 14,8% r/r --Marketplanet: Internetowy handel B2B w Polsce sięgnie ok. 225 mld zł w 2016 r. --Skiba z MF: Zacieśnienie fiskalne będzie wynosić min. 0,25% PKB rocznie od 2018 --Grupa Lotos ma aneks na dostawy ropy z Rosneftu za ok. 5 mld zł w

Przegląd prasy

Comarch Malezja: Na rynku azjatyckim obserwujemy rosnące zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania IT, dlatego kwestią czasu jest to, kiedy zaczniemy na nim szybko rosnąć --Skiba z MF: Od 2018 r. zakładamy zacieśnienie fiskalne w skali co najmniej 0,25% PKB rocznie Cashless.pl -- Rok 2016 może stać

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

Południa własnej waluty nie miały. Zaproponowano im kurację, zwaną wewnętrzną dewaluacją, czyli politykę deflacyjną mającą spowodować obniżenie krajowych cen i płac. Głównym instrumentem tej polityki jest zacieśnienie fiskalne: podatki poszły w górę, a wydatki budżetowe zostały obcięte. Ale płace w

BM BNP Paribas: Inwestujmy w energetykę, IT, nowe- i biotechnologię w tym roku

. odsuwa obawy o zacieśnienie polityki fiskalnej" - podsumował Hajdamowicz. Lesław Kretowicz (ISBnews)  

Poranny komentarz rynkowy XTB - wzrosty mimo wszystko

poprawy w danych, wzrosty będą nie do utrzymania.    …oraz postraszył Kongresmanów   Tak jak można było się spodziewać Bernanke wykorzystał wystąpienie do podkreślenia, jak ważne jest wprowadzenie zmian w polityce fiskalnej, aby z jednej strony uwiarygodnić ścieżkę redukcji deficytu

Poranny komentarz rynkowy XTB - wzrosty mimo wszystko

drugiej nie doprowadzić do skokowego zacieśnienia w przyszłym roku. Ciekawym elementem jest szacunek Fed, iż przy braku zmian w prawie recesja sprawiłaby, iż w 2013 roku byłoby o 1,25 mln miejsc pracy mniej niż gdyby do takiego zacieśnienia nie doszło. To natomiast oznacza, iż temat tzw. fiskalnego klifu

Ratujmy UE. Mapa Drogowa Nowego Renesansu Europejskiego

. W kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego państwa członkowskie powinny zacieśnić współpracę na poziomie służb, policji i wymiarów sprawiedliwości. Takie organy jak Europol czy Eurojust powinny zostać wzmocnione. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, potrzebujemy nowoczesnej polityki ochrony granic

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

4,8% r/r w 3Q 2017, czemu sprzyjało wyraźne przyspieszenie wzrostu płac, optymistyczne nastroje oraz niskie stopy procentowe. Dodatni wkład do rocznej dynamiki PKB w tym okresie odnotowano także dla spożycia publicznego, co związane jest z poluzowaniem fiskalnym pod koniec ub. roku. Wysoka dynamika

JP Morgan tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i regionu

wzrostu z 3,4 proc. do 3 proc. Ekonomiści w cotygodniowym raporcie na temat gospodarek wschodzących przewidują, że do połowy przyszłego roku inflacja w Polsce spadnie nawet poniżej celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. (w lipcu sięgała 4,1 proc.). Analitycy banku spodziewają się zacieśnienia polityki

Poranny komentarz rynkowy XTB - Europa ignoruje niepokojące sygnały

argumentowaliśmy, iż nie należy spodziewać się go w 2012 roku, a porozumienie będzie zakładać umiarkowane zacieśnienie fiskalne) to rozdmuchanie sprawy przez media mogło już wpłynąć na nastroje gospodarstw domowych. To z kolei oznacza, że przeciągnięcie się rozmów - które wydaje się bardzo prawdopodobne - będzie

Poranny komentarz rynkowy XTB - tydzień banków centralnych

50 tys. średniego przyrostu zatrudnienia oznacza przynajmniej pół roku szybsze zacieśnienie. Na moment obecny rynek zdaje się wyceniać średni przyrost zatrudnienia rzędu 150 tys. i w takim scenariuszu Fed wycofałby się z QE3 w połowie przyszłego roku. Jeśli jednak byłoby to 200 tys., w połowie

Poranny komentarz rynkowy XTB - banki zaczynają spłacać LTRO2

pozytywnej z neutralnej. Agencja docenia reformy wprowadzone przez polski rząd w 2012 roku oraz dokonane zacieśnienie fiskalne, w wyniku czego udało się ustabilizować relację długu do PKB (wdłg. ESA). Należy pamiętać, iż część tego zacieśnienia odbyła się poprzez zmiany dotyczące OFE, ale nawet po

Poranny komentarz rynkowy XTB - Wall Street sobie, main street sobie

amerykańskiej gospodarce, szczególnie wobec (raczej mniejszego niż większego) zacieśnienia fiskalnego. Rynki akcji zareagowały na indeks spadkiem o niecałe 0,5%, który trwał. 10 minut. Zaraz po tym S&P500 zaczął znów rosnąć, pokonując wyraźnie poziom 1500 pkt., tak w przypadku indeksu, jak i kontraktu. To

Poranny komentarz rynkowy XTB - PKB w USA wyżej, w Polsce niżej

gwiazdki okaże się, że to porozumienia jest równie daleko jak obecnie, inwestorzy mogą zacząć reagować nerwowo. Przypominamy również, iż to nie jest tak, że klifu po prostu da się uniknąć. Gdyby przykładowo Republikanie zgodzili się na propozycję Demokratów oznaczałoby to zacieśnienie fiskalne rzędu 200

Osiatyński z RPP: Zacieśnienie polityki bardziej prawdopodobne niż luzowanie

. Członek Rady argumentował w wywiadzie dla agencji Bloomberg, że "dość szybka zmiana nastawienia" powinna nastąpić ze względu na perspektywę poluzowania w polityce fiskalnej oraz na fakt, że decyzje RPP wpływają na realną gospodarkę dopiero po 1-2 latach od ich podjęcia. "Jesteśmy na

Poranny komentarz rynkowy XTB - G20 nie skarci Japonii

zmniejszyć skalę zacieśnienia fiskalnego, co rynkom z pewnością by się nie spodobało. Co ciekawe, jak na razie zagrożenia te nie odbiły się istotniej na rentowności włoskich obligacji, także należy traktować te czynniki jako zagrożenie dla notowań euro i rynków akcji w Europie. Złoty pod wpływem wyroku sądu

Poranny komentarz rynkowy XTB - pułapka Draghiego

dla euro niż jeszcze w drugiej połowie grudnia. Byki na parach z EUR zdają się nie mieć poważnych przeciwników poza. samym sobą. Problem z silnym euro nie przystaje do faktu, iż koniunktura w Europie jest zdecydowanie słabsza niż w innych częściach globu. Co więcej, wobec zacieśnienia fiskalnego w

Poranny komentarz rynkowy XTB - Oczy na Abe, jen dalej traci

. klifu fiskalnego. Wobec tego, publikowane w tym tygodniu dane raczej nie będą miały kluczowego wpływu na notowania. Abe powołuje ministrów, rynki europejskie równo z jenem (?!) Nie wiadomo na razie jakie będą owoce polityki nowego premiera Japonii, ale wiadomo z pewnością, iż jest on mistrzem

Europa drepcze i bardzo dobrze

stworzeniu silnego europejskiego nadzoru nad budżetami krajowymi - do czego zmierza unia fiskalna. Intelektualnie są to propozycje bardzo ciekawe. Nic dziwnego, że dyskutuje się o nich na dziesiątkach konferencji. W efekcie stają się "faktami medialnymi". Ale rzeczywistość jest bardziej prozaiczna

Poranny komentarz rynkowy XTB - QE3+ już dziś

faktycznie do pewnego zacieśnienia monetarnego. Dlatego też oczekuje się, iż rozszerzona zostanie operacja QE3 (w ramach której Fed kupuje obligacje hipoteczne za 40 mld USD miesięcznie) o sumę rzędu 40-45 mld USD (45mld USD to miesięczna deklaracja odnośnie operacji Twist). Akcje Fed kojarzą się rynkom z

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

podwyżek stóp. Spodziewamy się, że polityka gospodarcza wywoła silny impuls wzrostowy w najbliższych kwartałach (widzimy 3 istotne pro-cykliczne czynniki działające jednocześnie: napływ środków z UE, luźną politykę fiskalną i monetarną). Dlatego Rada może być nadganiać z zacieśnieniem monetarnym w 2poł18 i

Kryzys potrwa 3-4 lata. Gronicki: PKB Polski może spaść nawet o 2,5 proc.

procent to przekłada się to na spadek o 1 procent naszego PKB. Wzrost PKB zanotujemy w 2010 roku: maksymalnie do wartości 1 proc. PKB. - W Polsce nie dojdzie do zacieśnienia polityki fiskalnej. - mówił Mirosław Gronicki podczas swojego wystąpienia .- Będziemy także obserwować niską aktywność ze strony

Poranny komentarz rynkowy XTB - Fed: mniej niż zero

ożywienie rzeczywiście nadejdzie (jakkolwiek nadal uważamy, iż nie będzie tak dynamiczne jak w drugiej połowie 2009 roku ze względu na liczne ograniczenia, głównie ceny ropy), to inwestorów (przynajmniej przez pewien czas) nie będzie ograniczało ryzyko zacieśnienia monetarnego – taka kombinacja jest

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

Rady, jednakże dostępne publicznie wypowiedzi większości jej gołębich członków nie dają podstaw do tego, aby oczekiwać zmiany w najbliższym czasie. Bardziej prawdopodobna jest dalsza polaryzacja poglądów wewnątrz Rady. Jastrzębia mniejszość może coraz głośniej mówić o potrzebie zacieśnienia monetarnego

Torre Lugano, czyli wieżowiec-katastrofa. Symbol hiszpańskiej gospodarki?

określić jako "problematyczne". Ekonomiści są zdania, że dobrze prosperującej gospodarce potrzebne byłyby 3 lata, aby sprzedać wszystkie wybudowane podczas boomu budynki. Hiszpanii może być potrzebne zdecydowanie więcej czasu. Zacieśnienie polityki fiskalnej oraz wysokie bezrobocie sięgające

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

euro, takich jak Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania, jest to, że utraciły konkurencyjność w sytuacji, gdy nie mają możliwości zastosowania najbardziej skutecznego lekarstwa, jakim byłoby dostosowanie kursu waluty. Stosowana teraz terapia w postaci zacieśnienia fiskalnego (podnoszenie podatków i

Nie traćmy czasu na składanie zbitego jajka

problemy w wyniku spadających zysków. Zła: dopiero zbliżamy się do dna fazy recesyjnej. Nie wiem, jak szybko zadziałają pakiety pomocowe w USA i zachodniej Europie. Jeśli jednak gospodarka sama nie wejdzie na ścieżkę wzrostu, to impuls fiskalny szybko się wyczerpie. Możliwe, choć wcale nie pewne, że

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

tendencji inflacyjnych na przełomie roku 1999 i 2000. Polityka makroekonomiczna została w konsekwencji nakierowana na obniżenie dynamiki popytu wewnętrznego. Bardzo wysokie stopy procentowe, mocny złoty i zacieśnienie polityki fiskalnej w roku 2000 doprowadziły do równoważenia gospodarki w zakresie handlu