zachwiania stabilności

Anna Popiołek

Nie będzie ustawowego przewalutowania kredytów we frankach. Przeciw rząd, NBP i nadzór finansowy

Nie będzie ustawowego przewalutowania kredytów we frankach. Przeciw rząd, NBP i nadzór finansowy

- Ustawowe przewalutowanie kredytów we frankach szwajcarskich mogłoby doprowadzić do istotnych strat w niektórych bankach i zachwiania ich stabilności finansowej - mówił wiceminister finansów Piotr Nowak podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. ustawy frankowej. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF: zarząd PKO BP musi nam pokazać, że wypłata dywidendy mu nie zaszkodzi

- Jeśli doszłoby do zachwiania stabilności PKO BP to wykorzystamy wszystkie dostępne nam środki nadzorcze - mówi Andrzej Stopczyński, szef pionu bankowego z Komisji Nadzoru Finansowego w rozmowie z ?Gazetą Wyborczą?.

MAP: Plan naprawczy dla PGG będzie dyskutowany ze związkami zawodowymi 23 VII

strony zapewni ona bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej da branży długoterminową stabilność w zmieniających się warunkach zewnętrznych. Czynnikiem obciążającym, którego nikt nie był w stanie wcześniej przewidzieć stała się pandemia koronawirusa. Zachwiała ona całym rynkiem energetycznym, zmniejszając

Randstad: Zmniejszenie zatrudnienia planuje 13% firm wobec 4% rok temu

najbliższym czasie recesja, o tyle w odniesieniu do oceny sytuacji we własnej firmie najczęściej udzielaną odpowiedzią jest ta wskazująca, że sytuacja w firmie jest dobra. To może oznaczać, że dla większości firm skutki pandemii koronawirusa były dotkliwe, ale nie zachwiały w sposób znaczący stabilnością

REDD: Liczba zawieranych umów najmu biur rośnie od 'dołka' pod koniec kwietnia

dalej na minusie, w maju dane REDD pokazały pojawiającą się wyższą stabilność. Obserwacja kolejnych 4-8 tygodni będzie kluczowa dla oceny trendu. Szczególnie, że jest jeszcze jeden dobry znak. Ostatnie tygodnie to wyraźny wzrost liczby zawieranych transakcji najmu" - skomentował dyrektor

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

płatność za realizację usługi po 30, 60, a nawet 90 dniach. Tak długie oczekiwanie może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa z kilku powodów: firma formalnie wykazuje dochód, od którego należy zapłacić podatek, pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenia na czas oraz konieczny jest bieżący zakup

Siemens FS: Branża spożywcza musi zainwestować 14,7 mld zł w cyfryzację w 5 lat

rozwiązaniem dla przedsiębiorców potrzebujących transformacji cyfrowej przy zachowaniu dotychczasowej stabilności biznesu" - wskazał szef sprzedaży Siemens FS w Polsce Grzegorz Jarzębski. Dzięki elastycznym formom finansowania firmy z sektora food & beverage mogą wdrażać innowacje i modernizować park

Wyniki wyborów nie zaskoczyły inwestorów na GPW

„trybie ekspresowym", co zdarzało się w poprzedniej kadencji. Z perspektywy rynkowej stabilności informacja taka powinna być przez inwestorów odebrana pozytywnie, ponieważ utrudnione będzie wprowadzanie w Polsce kontrowersyjnych zmian, które mogłyby z dnia na dzień zachwiać kursem waluty lub

Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców spadł do 118,3 pkt w grudniu

najbliższych 6 miesięcy - spadła ona do 126,4 pkt w grudniu z 127,8 pkt w poprzednim miesiącu. "W grudniu po raz drugi w 2017 r. - a zarazem ostatni - oba główne wskaźniki Indeksu uległy obniżeniu. Coraz wyraźniej zarysowuje się zapoczątkowane w październiku zachwianie dotychczasowego pozytywnego trendu

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług r/r do 1,71 mln na koniec I półrocza

, odnotowaliśmy również wzrost średniego miesięcznego przychodu na klienta (ARPU)" - powiedział prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie. Prezes zaznaczył, że po kilkuletnim zachwianiu rynku usług telewizyjnych spowodowanym wprowadzeniem darmowej telewizji naziemnej, możemy już mówić o powrocie

Przegląd prasy

kosztować dopłaty do pensji dla pracowników firm, które z powodu epidemii musiały wstrzymać produkcję  --Petrykowski z S&P Global Ratings: Fudnamenty ratingów nie są jeszcze zachwiane, ale w wielu krajach nastąpi pogorszenie stanu finansów publicznych w zw. z pandemią Puls Biznesu -- Syndyk Huty

Kowalczyk: Rząd chce ustawy frankowej, ale potrzebuje dokładnych danych z KNF

jednym roku" - powiedział Kowalczyk. W ub. tygodniu KNF opublikowała stanowisko, w którym stwierdziła, że skutki finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w

NBP: Banki mniej odporne na rynkowe "trzęsienie ziemi"

NBP: Banki mniej odporne na rynkowe "trzęsienie ziemi"

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby zachwiać stabilnością polskiego sektora finansowego, to jedno z głównych zadań Narodowego Banku Polskiego. Ocenę systemu i potencjalne ryzyka bank centralny wskazuje w publikowanym co pół roku specjalnym raporcie. System finansowy Polski jest

Jaki los czeka ustawę frankową?

Dzisiaj zbiera się Komitet Stabilności Finansowej. Jest to ciało składające się z Ministra Finansów, prezesa NBP, przewodniczącego KNF oraz prezesa Zarządu BFG (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). Tematem jest oczywiście problem kredytów frankowych. Obecna propozycja jest silnie

Deutsche Bank znów straszy

gospodarki w Europie z pewnością miałoby to olbrzymi wpływ na waluty. Kwota 14 mld dolarów pomimo tego, że prawdopodobnie zabiłaby większość polskich banków nie zagraża DB, aczkolwiek na pewno poważnie zachwieje jego stabilnością. W takim scenariuszu należałoby się spodziewać bardzo silnej przeceny

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

ekonomiczna Polski pogarsza się, a 8% podkreśla nawet, iż jest ona zła lub bardzo zła. Połowa pytanych ocenia sytuację gospodarczą Polski jako stabilną, choć zdecydowana większość (44%) podkreśla, iż dostrzega pewne zagrożenia dla jej zachwiania. "Ponad 64% ankietowanych i 68% bankowców wskazuje, na

MF: US będą interpretowały przepisy ws. opcji walutowych na korzyść firm

wielu silnych spółek konieczność zapłaty bankom wielomilionowych należności oznaczała zachwianie stabilności finansowej, podano także. (ISBnews)  

Efekty prac nad tzw. ustawą frankową będą znane na przełomie maja i czerwca

o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy. (ISBnews)  

Goldman Sachs: Niektóre elementy ustawy prezydenckiej o CHF mogą wejść w życie

projektowanej prezydenckiej ustawy o kredytach walutowych. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowite obciążenie banków w 2016 r. z tytułu spreadu i restrukturyzacji kredytów wynosi 66,9 mld zł. W ocenie KNF, skutki tej ustawy mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również

ZUE spodziewa się 'rekordowych' przychodów za cały 2014 r.

dużej wartości - i będziemy w nich brali udział" - zapowiedział prezes Wiesław Nowak. "Chcielibyśmy, by docelowo energetyka miała udział w przychodach zbliżony do 1/3. Zagwarantuje to firmie stabilność w przypadku zachwiania sytuacji w którejś z pozostałych dwóch branż" - dodał

Koszt ustawy o przewalutowaniu kredytów w CHF ma być rozłożony w czasie - media

finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy. Do przeprowadzenia restrukturyzacji banki wyznaczały dla kredytów "

Erbud miał 32,89 mln zł straty netto, 45,39 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

rynku, w przypadku których inwestorzy nie zgodzili się na pokrycie kosztów dodatkowych robót. "Gwałtowna zmienność otoczenia rynkowego w sposób drastyczny zachwiała stabilnością wyników branży budowlanej. W przypadku Grupy Erbud spadek marż dotyczy szczególnie segmentu kubaturowego, zarówno w

Deflacja i budżetowe negatywne zaskoczenie

, że będą one realizowane stopniowo, fazowo, tak, by nie zachwiać stabilnością budżetu. Jednocześnie wicepremier się spodziewa, że inflacja w drugiej połowie roku przyspieszy i "będziemy mieć pewną niespodziankę". Budżetowe negatywne zaskoczenie Ale na razie sytuacja budżetu nie jest aż tak

Grupa Azoty miała 48,3 mln zł straty netto, 42 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

za sobą okres niespotykanej w historii Grupy Azoty zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością wyników segmentu nawozowego. Pierwsze półrocze 2018 roku z całą okazałością pokazuje, że tylko pełna realizacja kluczowych celów strategii spółki do 2020 roku będzie

Morawiecki dla "Wyborczej": Nie martwię się o dochody budżetowe

socjalnych, odpowiedział, że będą one realizowane stopniowo, aby nie zachwiać stabilnością budżetu. Wicepremier spodziewa się, że inflacja w drugiej połowie roku przyspieszy i "będziemy mieć pewną niespodziankę". Inwestorzy pytają o sytuację polityczną: "To efekt czarnego PR" - Poprzedni

Fitch pozostawił rating Polski bez zmian

poprzez zwiększone transfery socjalne. Ryzyka: Brexit, który może uderzyć polskie firmy eksportujące towary na Wyspy. Fitch zwrócił uwagę na wzrost zadłużenia - do poziomu 52,3 proc. PKB, mniejszą przewidywalność w gospodarce po wyborach w październiku 2015 r. i niebezpieczeństwo zachwiania stabilności

KPRP: Zespół ekspertów przy prezydencie zakończy 7 VI prace nad ustawą frankową

ustawy o kredytach walutowych, proponowanej przez Kancelarię Prezydenta mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowite

CBOS: Polacy nie chcą pomagać frankowiczom

wykresu, znajdziesz go pod tym linkiem. Czy powinniśmy pomagać frankowiczom? Dlatego teraz rząd próbuje znaleźć rozwiązanie, które zarówno poprawi sytuację frankowiczów, jak i nie zachwieje stabilnością sektora bankowego. W odpowiedzi na toczącą się dyskusję, CBOS przeprowadził badanie na reprezentatywnej

Łukaszenka: Jest kryzys i należy pocierpieć

Centralnej Komisji Wyborczej, i tak ogłosi zwycięstwo Łukaszenki. Jednak białoruski pakt socjalny: władza zapewnia stabilność i wzrost dochodów, a społeczeństwo jest posłuszne i nie angażuje się w politykę, został zachwiany - mówi politolog Walery Bułhakau, redaktor naczelny czasopisma "Arche"

Biura podróży pod lawiną długów. Jak wybrać to, które przetrwa kolejny sezon?

nadchodzącym sezonie mogą zachwiać ich stabilnością finansową. Do spłacenia będą bowiem nie tylko opłaty za rezerwacje miejsc noclegowych, ale również koszty podróży, czy ubezpieczenia. Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Odbicie na rynku ropy

baryłek. Nie jest to wartość, która zachwieje stabilnością rynku, na którym produkcja przewyższa konsumpcję. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że od dawna mówi się, że pewne projekty wydobywcze są nierentowne przy aktualnych cenach ropy. Nie może zatem dziwić spadająca liczba odwiertów a co za tym idzie

Inflacja CPI z Polski kluczowa dla złotego. Kończy się ?paliwo? do dalszych wzrostów

braku chęci na przewalutowanie kredytów frankowych z pewnością zachwiały nieco sytuację tych kredytobiorców. Niemniej jednak wywołały pozytywny ruch na CHF/PLN i tym samym rata kredytu jest sporo niższa niż jeszcze na końcu 2016 roku. Dzisiaj złotówka nieco traci ale cały czas utrzymuje się w trendzie

W jakich sytuacjach zdecydować się na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy?

. Niemożliwe jest jednak zastrzeganie bezterminowego prawa odstąpienia od umowy, ponieważ takie prawo zachwiałoby stabilność sytuacji prawnej stron i mogłoby prowadzić do nadużyć.Jednocześnie uwagę skierować należy na konsekwencje zdecydowania się na umowne odstąpienie od umowy, ponieważ w razie wykonania tego

KNF:Prezydencki projekt ustawy CHF może nawet doprowadzić do kryzysu finansowego

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Skutki finansowe projektowanej ustawy o kredytach walutowych mogą nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy, ocenia Komisja Nadzoru

Rynki czekają na szczegóły dot. finansowania zapowiedzi z expose wg analiytków

ramach BGK i przez zmianę formuły Polskich Inwestycji Rozwojowych. Naszym zdaniem zaproponowane mechanizmy nie przyczynią się do tak wielkiego wzrostu inwestycji, w szczególności zaangażowanie banku centralnego ma małe szanse na ożywienie inwestycji przedsiębiorstw. Cały program rodzi ryzyko zachwiania

Co powiedział Belka w Sejmie? Franki, banki, zielona wyspa

właścicieli. * 5. Problem kredytów we frankach nie jest systemowy Belka stwierdził, że problem kredytów frankowych nie jest problemem systemowym, ale problemem społecznym. - Zbliżamy się do wyborów i trzeba coś ludziom rzucić. Zwracam uwagę, że cokolwiek byśmy robili, nie możemy zachwiać stabilnością banków

Chiny na równi pochyłej [KRUGMAN]

taki poziom, że zaczęto mówić o groźbie zachwiania stabilności finansowej. Następnie Chiny przyjęły oficjalną politykę wzrostu cen na giełdzie, łącząc kampanię zachęcającą do kupowania akcji z łagodniejszymi wymaganiami udziału środków własnych, co ułatwiało inwestowanie za pożyczone pieniądze. Cel to

Co dalej z Grecją? Jutro kluczowy dzień, rynki finansowe spokojne

wzmocniona wynikiem referendum ponowi wniosek, by negocjować kolejny program pomocowy i wniosek o finansowanie z funduszu ESM (Europejskiego Mechanizmu Stabilności). Strefa euro usiądzie i będzie rozmawiała. Jej kraje - głównie Francja i Włochy, w mniejszym stopniu Niemcy - nie chcą Grexitu. Nie chce go

Jak w banku? Nie na Cyprze

bankowy na Cyprze poniósł miliardowe straty na greckim kryzysie i stał się gwoździem do trumny gospodarki całej wyspy. Choć cypryjska gospodarka stanowi niecałe 0,2 proc. PKB strefy euro, to wczoraj na rynkach było nerwowo. Okazało się, że problemy liczącego 860 tys. mieszkańców kraju mogą zachwiać

Czy w Hongkongu będzie więcej podatków?

istniejące obciążenia oraz ciąć wydatki zamiast wprowadzać nowy podatek. - Wprowadzenie podatku od dóbr i usług zwiększy różnicę pomiędzy biednymi oraz bogatymi i zachwieje stabilność społeczną - mówił cytowany przez "Reutersa" Albert Ho, członek opozycyjnej Partii Demokratycznej. Opozycja boi się

Co dalej z unią bankową? Pomysł pełen niewiadomych

zaufania do banków, część ekspertów ostrzega przed pomysłem unii. I twierdzi, że może on jeszcze bardziej zachwiać stabilnością banków, zamiast ją wzmocnić. Do pomysłu unii bankowej nie jest przekonana Angela Merkel. Kanclerz Niemiec uważa, że wspólne fundusze gwarancyjne i ratunkowe nie są potrzebne, a w

Jak rozsądnie się zadłużyć?

wtedy, gdy jego spłaty nie zachwieją stabilnością domowych rachunków nawet w przypadku jakichś nieprzewidzianych kłopotów, np. większych wydatków na leki, konieczności poważniejszej naprawy samochodu czy zakupu nowej pralki. Dlatego, zanim zaciągniesz jakiś nowy kredyt, musisz się upewnić, że masz

BNP Paribas połknie polski bank, pewnie Millennium. Chyba że...

obligacjach o średnim terminie wykupu 6 lat. Jeszcze latem bank zgarnął z rynku, w ramach emisji prywatnych, dodatkowe 3 mld euro. Prot zapewnia, że nawet ewentualne bankructwo Grecji nie zachwiałoby stabilnością banku, gdyż w greckie obligacje włożył tylko 4 mld euro, z czego na prawie połowę już utworzył

Co będzie ze stopami w USA, strefie euro i Japonii?

Japonii, gdzie w ciemno wzięliby scenariusz pozostawiający stopy na niezmienionym poziomie. Na rynkach finansowych toczy się dyskusja, czy banki centralne, które powinny przede wszystkim troszczyć się o stabilność pieniądza i trzymanie inflacji w ryzach, powinny teraz tak bardzo angażować się w celu

Walcz z deficytem, mądrze się zadłużaj, bezpiecznie inwestuj

. Policz, ile wydajesz na życie, i zobacz, jak dużą masz rezerwę. Jeśli jest ona niewielka - np. nie przekracza 10 proc. twojego domowego budżetu - głęboko się zastanów, czy warto się zadłużać. Kredyt jest bezpieczny tylko wtedy, gdy jego spłaty nie zachwieją stabilnością domowych rachunków nawet w

Warto pożyczać, ale z głową

bezpieczny wtedy, gdy jego spłaty nie zachwieją stabilnością domowych rachunków nawet w przypadku nieprzewidzianych kłopotów, np. większych wydatków na leki, konieczności poważniejszej naprawy samochodu. * Sprawdź, jaką część dochodów zabiorą raty. Jeśli widzisz w swoim domowym budżecie wystarczająco duże

Przyjazny kredyt: zanim się zadłużysz, uporządkuj swoje domowe finanse

jest bezpieczny tylko wtedy, gdy jego spłaty nie zachwieją stabilnością domowych rachunków nawet w przypadku jakichś nieprzewidzianych kłopotów, np. większych wydatków na leki, konieczności poważniejszej naprawy samochodu czy zakupu nowej pralki. Dlatego zanim zaciągniesz jakiś nowy kredyt, musisz się

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych

nich co miesiąc składki klientów. Kondycji - bierzemy pod lupę stabilność formy zarządzających. Wyliczamy średnią pozycję, jaką zajmuje dany fundusz we wszystkich dotychczasowych rankingach regulatora rynku - Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Ile nas będzie kosztować integracja z Europą

zagranicznych kapitałów, zachwianie stabilności makroekonomicznej, przywrócenie utrudnień handlowych w wymianie z UE oraz pozbawienie Polski funduszy przedakcesyjnych i transferów z budżetu Unii po uzyskaniu członkostwa". Wszystko to w czasie, gdy nasi sąsiedzi być może korzystaliby z dobrodziejstw

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

inwestycji podmiotów komercyjnych. Deficyt budżetowy nawet o skali 25-30 mld PLN, który wydaje się dziś najbardziej realny (w porównaniu z zaplanowanymi 18 mld PLN), nie doprowadziłby do zachwiania stabilności finansów publicznych, ani nie przekreślił naszej drogi do strefy euro. Jednak najważniejszą kwestią