zachęty finansowe

ms

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

Europejski Bank Centralny wydał we wtorek opinię na temat podatku bankowego, jakim od lutego mają być objęte niektóre instytucje finansowe w naszym kraju. Według EBC struktura podatku może być zachętą do transferu aktywów za granicę.

Ministerstwo Gospodarki chce zmian przepisów o mediacji

Ministerstwo Gospodarki zamierza rozpowszechnić mediację oraz inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów. Planuje wprowadzenie w tym celu uproszczeń w przepisach oraz zachęt podatkowych i finansowych w postaci np. zmniejszenia kosztów, związanych ze skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia w tym trybie.

Nowa propozycja KNF: Emerytura wyższa i prosta

Odkładaj 100 zł miesięcznie, 50 zł dorzuci pracodawca. Zachęta: ulga podatkowa - proponuje nadzór finansowy

Huawei: Regulacjom 5G powinny towarzyszyć zachęty inwestycyjne dla operatorów

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Regulacje zawierające zachęty inwestycyjne dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy będą budować sieci 5G, powinny być przewidziane przy rozdysponowaniu pasma, poinformował CTO Huawei Carrier Business Group Paul Scanlan. "W wielu krajach regulacje często

PZPTS apeluje do rządzących o ułatwienie produkcji środków ochrony w Polsce

tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im

Rząd planuje wsparcie rynku zachętami z Polskiego Funduszu Audiowizualnego

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Rząd planuje utworzenie Polskiego Funduszu Audiowizualnego (PFA), którego celem byłoby przyznawanie zachęt finansowych pobudzających rynek audiowizualny, w oparciu o automatyczne procedury, wynika z projektu ustawy o zachętach finansowych dla produkcji

SII wnioskuje do Ministerstwa Finansów o istotne obniżenie 'podatku Belki'

oczekiwanych przez stowarzyszenie, jak również indywidualnych uczestników rynków finansowych. Natomiast przedstawione w projekcie SRRK propozycje zachęt dla inwestorów istotnie zostały okrojone względem rozwiązań przedstawionych przez ministerstwo w sierpniu 2018 r." - czytamy dalej. "Strategia

Odrzucono nam wniosek z "tarczy" PFR, bo zaniżyliśmy obrót o 1,76 zł. Co robić? Prawnicy czytelnikom - odc. 25

Odrzucono nam wniosek z "tarczy" PFR, bo zaniżyliśmy obrót o 1,76 zł. Co robić? Prawnicy czytelnikom - odc. 25

zaniżając sprzedaż, zmniejsza się procentowy spadek miesiąc do miesiąca, a nie zawyża. Co robić? ODPOWIEDŹ Zgodnie z zasadami programu przedstawiane dane finansowe powinny być zgodne z dokumentacją rachunkową wnioskodawcy. W związku z tym na etapie składania wniosku przy wskazywaniu danych za rok 2019

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

niższy. "Niska stopa oszczędności odzwierciedla niską stopę inwestycji polskiego sektora instytucji niefinansowych, które są zdominowane tendencjami pracochłonnymi bardziej niż kapitałochłonnymi oraz firmami z sektora MŚP" - czytamy dalej. "Pomimo niskich krajowych oszczędności, Polska

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

przygotowanie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewnienie przedsiębiorstwom z UE przewagi konkurencyjnej w tej dziedzinie. Fundusz innowacyjny będzie wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, a

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

IKZE, gdyż są to programy dobrowolne, tak samo, jak dobrowolne było przyjście inwestorów na giełdę w tym momencie. A tu zachętą mogą być pewne oszczędności podatkowe" - dodał Stalmach. Według niego, główne przyczyny większego zainteresowania inwestycjami giełdowymi to: więcej wolnego czasu w

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

Polsce nie osiągnie się, stosując wyłącznie zachęty finansowe i przepisy regulujące dopuszczalność określonych urządzeń grzewczych i paliw. Potrzebne jest również uświadomienie właścicielom starych kotłów - adresatom dopłat - ich bezpośredniego wpływu na stan powietrza oraz oczekiwań społecznych

PSPA: Liczba samochodów w pełni elektrycznych wyniesie 140-280 tys. szt. w 2025

pojazdów w pełni elektrycznych ma wzrosnąć w 2025 roku do 140 tys. sztuk lub 280 tys. sztuk, w zależności od wdrożenia zachęt finansowych przez rząd. Na potrzeby publikacji opracowano różne scenariusze rozwoju sektora, w wariantach zakładających wdrożenie zachęt finansowych lub podatkowych, jak również

Spółka zal. PlayWay uruchomi platformę blockchain Need for a Game Idea

giełdach kryptowalut. Pway przewiduje stopniowy wzrost ceny tokena PWay, co z kolei powinno być dodatkową zachętą finansową do zgłaszania kolejnych pomysłów za pośrednictwem platformy, podkreślono. "W przeciwieństwie do większości projektów crowdfundingowych wykorzystujących technologię blockchain

Benefit Systems przekaże partnerom programu MultiSport ponad 4 mln zł wsparcia

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Benefit Systems zamierza przeznaczyć w czerwcu ponad 4 mln zł jako finansowe wsparcie dla obiektów sportowych wznawiających działalność po epidemii, podała spółka.  W pierwszym miesiącu po odmrożeniu Benefit Systems będzie płacić dodatkową kwotę

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

finansowej z odpisów w uldze. Niewątpliwie optymistyczny jest fakt, że każdego roku z ulgi korzysta więcej firm, a spośród ankietowanych aż 52% planuje odliczyć koszty z działalności B+R za 2019 rok. Większość przedsiębiorstw zaoszczędzone pieniądze przeznaczyła na realizację nowych projektów bądź

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

przyczynia się do powstania nieadekwatnych zachęt po stronie instytucji finansowych i ich klientów. Sektor rządowy pozostaje również istotnym dłużnikiem sektora finansowego (z uwagi na znaczny udział obligacji skarbowych w bilansach instytucji finansowych). W warunkach nadzwyczajnych (ewentualnej sytuacji

ZPP: Wysokie podatki największa barierą dla MŚP w Polsce

firmach, wskazało na brak środków finansowych (np. zbyt duże koszty zatrudnienia pracownika).  "Zbyt niskie zyski spowodowane brakiem środków finansowych stanowią także główną przeszkodę, aby małe lub średnie firmy inwestowały swój kapitał. Twierdzi tak 48% ankietowanych" - czytamy w

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

. W celu zapewnienia przejrzystości, PISF będzie prowadzić jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej, zawierający listę podmiotów wnioskujących o zachętę finansową, beneficjentów zachęt, wysokości przyznanych środków oraz poziomu wykorzystania całkowitej wartości dotacji na wsparcie w ciągu roku

APK: Wydatki na inwestycje rządowe i samorząd. wyniosą śr. 4,5% PKB w 2019-2022

na średnim poziomie 4,5%. Poziom inwestycji sektora będzie kształtowany przez wieloletnie programy rządowe, w szczególności w obszarze infrastruktury, jak i realizację unijnej perspektywy finansowej na lata 2014- 20" - czytamy w dokumencie. Zadania inwestycyjne w podsektorze centralnym będą

Rząd obniży jeszcze jeden podatek. Aż o połowę

Rząd obniży jeszcze jeden podatek. Aż o połowę

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt "Strategii Rozwoju Rynku Finansowego" . Resort przypomina o sukcesie Polski, którym było włączenie naszego kraju we wrześniu 2018 roku przez agencję FTSE Russell do kategorii  rynków rozwiniętych. Jednak nie jest tak dobrze, jak by się

Bank Millennium: Dla 41% Polaków główną zaletą PPK jest możliwość dziedziczenia

niską świadomość korzyści, ale z drugiej respondenci mogą uważać, że takie zachęty finansowe nie są wystarczające do przekonania do długoterminowego inwestowania na rynkach finansowych, w ramach programu emerytalnego zaprojektowanego przez państwo. "Wydaje się jednak, że głównym powodem jest

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

zaprojektowanie rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, które doprowadzą do integracji krajowego potencjału" - czytamy także. Poza opracowaniem i wdrożeniem długookresowej strategii, według PIE, państwo powinno wspierać rozwój istniejących firm przez rozwój zachęt fiskalnych, np

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Idea Bank jest w procesie poszukiwania inwestora finansowego, a ostatnie działania restrukturyzacyjne i poprawa działania wewnątrz organizacji powinna być dla potencjalnego nabywcy zachętą do złożenia oferty, poinformował prezes Jerzy Pruski. Jeżeli jednak proces

ZDG TOR: W Polsce nabywców może znaleźć nawet 3,5 mln aut elektrycznych

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych w Polsce jest 3,5 mln, wynika z raportu przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym (EFL), Volkswagen Group Polska oraz Uberem. Brak zachęt finansowych

Rząd wprowadza pomysł znanego przedsiębiorcy, Morawiecki chce zwolnić firmy z CIT

. Jak sfinansować tę wyrwę? O tym Morawiecki już nie mówił. - W tym rozwiązaniu chodzi o to, aby firma miała zachęty do ponownego inwestowania tego, co zarobiła w Polsce. To dobry kierunek. Szkoda jednak, że wprowadzenie estońskiego CIT w Polsce dotyczy tylko mniejszych firm. Taka zachęta powinna

KRD/NFG: Rabat za natychmiastową płatność popularny w co drugiej firmie

nie respektuje terminów wskazanych na fakturach, przekładając w nieskończoność datę zapłaty. To stawia wierzyciela w dość trudnej sytuacji. Po pierwsze, przeterminowane należności są realnym zagrożeniem dla płynności finansowej jego przedsiębiorstwa, po drugie wymagają od niego dodatkowych działań

FPP/ CALPE: E-faktury w zamówieniach publicznych mogą skrócić terminów zapłaty

pośrednictwem. Wykonawcy będą korzystać z Platformy dobrowolnie, a ważną motywacją korzystania z e-faktury może być zachęta w postaci skrócenia terminów zapłaty, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). "Automatyzacja obiegu dokumentów

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

) - akcji własnych Banku Millennium - pozwoli na powiązanie części wynagrodzenia zmiennego z wyceną rynkową spółki, co ma stanowić zachętę do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro banku. Umożliwi również wprowadzenie rekomendacji dotyczących polityki wynagrodzeń zawartych w rozporządzeniu ministra

Grant Thornton/Euler Hermes: 72% CFO czuje zaostrzenie polityki podatkowej

niż w ubiegłorocznej edycji badania. "Z kolei już tylko 27% dyrektorów finansowych nie zauważa zmian w podatkach - w zeszłym roku takich odpowiedzi było aż 57%. Co ciekawe, w tym roku 1% badanych uważa, że polityka podatkowa urzędów skarbowych uległa złagodnieniu (w poprzednim badaniu nie było

FPP i Instytut Emerytalny: W systemie PPK potrzebne są zachęty ze strony państwa

będzie wzmacniane poprzez zachęty finansowe ze strony państwa, tak w postaci przewidzianej w początkowym okresie funkcjonowania PPK (zgodnie z założeniami na lata 2019-2020) składki powitalnej w wysokości 250 zł, jak i w postaci corocznej dopłaty rocznej w wysokości 240 zł, która będzie wypłacana w

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program dokapitalizowania do wysokości 1,65 mld euro (7,5 mld zł), który ma wspierać duże przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19 w ramach tzw. tarczy finansowej, poinformowała Komisja. Program ten zatwierdzono

Kulik z PZU: Nasze podejście do akwizycji za granicą jest oportunistyczne 

nie rośnie). W krótkiej perspektywie najpoważniejszego zagrożenia dla działalności i wyników finansowych grupy Kulik upatruje w niepewności na rynku produktów inwestycyjnych.  "Po pierwszym kwartale jestem dość pozytywny, jednak martwi mnie sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

PSPA postuluje pełne odliczenie VAT od samochodu elektrycznego

celów służbowych jak i prywatnych" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie. Według niego taka zmiana będzie stanowić istotną zachętę finansową do nabywania pojazdów elektrycznych i znacznie ułatwi rozliczenia podatkowe przedsiębiorców korzystających z

ElectroMobility Poland: 73% kierowców zastanawiało się nad zakupem auta elektr.

zakupu samochodu elektrycznego to ekonomia (59% wskazań) i ekologia (55%). Z kolei negatywnie oddziałują przede wszystkim cena (52%) i infrastruktura (48%). Wśród istotnych zachęt ze strony rządu wskazano produkcję auta elektrycznego w Polsce (63%), zachęty finansowe (60%) i darmowe parkowanie w

Przegląd prasy

do takiej działalności  --Stacje paliwa notują silny spadek sprzedaży paliw i kawy, co uderza w ich kondycję  Parkiet -- Uczestnicy rynku kapitałowego apleują do rządu o zniesienie podatku Belki i zachęty dla inwestorów  --W marcu odpływy z funduszy sięgnęły ok. 20 mld zł netto

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

instalacji przybywało - zachęcał kolejnych potencjalnych prosumentów minister klimatu Michał Kurtyka. Przypomniał też o innych finansowych zachętach do inwestowania w energię słoneczną, m.in.  uldze termomodernizacyjnej, pozwalającej odliczyć od dochodu w sumie do 53 tys. zł przez okres trzech lat

Wartość aukcji dzieł sztuki wzrosła o 17% w 2019, ceny rosną coraz szybciej

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - W obliczu rosnącej niepewności na rynkach finansowych, coraz więcej inwestorów poszukuje alternatywy - m.in. na rynku sztuki. W 2019 r. obroty na rynku aukcyjnym zwiększyły się o 17% do 294,5 mln zł, poinformowała ISBnews prezes Domu Aukcyjnego Libra Iwona

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

zatrudniające nie więcej niż kilku pracowników nie są w stanie efektywnie wykorzystać finansowania długiem, choćby było ono bezodsetkowe. Wynika to z faktu, że specyfika ich działalności nie pozwoli odrobić poniesionych strat. Każda niewykonana sprzedaż obniży wynik finansowy, ponieważ mikroprzedsiębiorca nie

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 r.

podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu, podało KPMG. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. "Agenda Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG corocznie obfituje w

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Blisko 60% gospodarstw domowych w Polsce zdecydowanie odrzuca możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w okresie najbliższego roku, wynika z badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

ING BSK wprowadził kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową

wrócić do tematu oferowania przez banki kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. Podkreślił, że banki uczestniczące w rozmowach z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) na ten temat są gotowe, by taki produkt oferować, ale potrzebują zachęt, np. w postaci zwolnienia z niektórych obciążeń w zakresie

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

przyciągnięcie inwestorów na ten rynek, dlatego wprowadziliśmy szereg zmian regulacyjnych, organizacyjnych oraz systemowych, co umożliwiło wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych z mnożnikami 1 i 10. Niższa wartość kontraktu i w konsekwencji niższa wartość depozytu zabezpieczającego mogą stanowić zachętę

Prezes Toyoty w Polsce: Przyszłość to napęd na paliwie wodorowym. To rewolucja, która zmieni całą planetę

sprzedawać po 100 tys. aut wodorowych, to całkowita wymiana nastąpi po 25 latach. Ale by sprzedać 100 tys. rocznie, potrzebne będą specjalne zachęty dla nabywców, a jednocześnie utrudnienia zniechęcające klientów do kupowania starych aut. Chodzi o zachęty finansowe, wspomaganie państwa? – Owszem. Auta

PrimeBit Games chce przeportować 3 gry na Nintendo Switch do końca roku

sprzedażowe produkcji Magic Nations na tej platformie. Dodatkowo spółka uruchomi w roku 2019 usługę komercyjną związaną z portowaniem gier dla swoich partnerów biznesowych. W przypadku sukcesu danej gry, przychód z ww. platformy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe spółki już w 2019 r., podano także

T-Mobile miał 1645 mln zł skoryg. EBITDAaL w 2019 r., wzrost o 0,9% r/r

negatywny wpływ został w dużej mierze skompensowany wzrostem przychodów z usług mobilnych o 3% (r/r) oraz w obszarze ICT" - czytamy w komunikacie. Przychody z usług mobilnych w ub.r. wyniosły 3 995 mln zł. Poprawie wyników finansowych towarzyszyło polepszenie kluczowych czynników operacyjnych. Baza

MF zapowiada powołanie członka rządu ds. strategii dla rynku kapitałowego

Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Marcin Obroniecki. "W strategii zaproponowane będzie utworzenie grupy roboczej, która będzie dokonywała przeglądu regulacji" - powiedział Obroniecki podczas konferencji "Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego"

Ultima Ratio rozstrzygnie spory między Fibrain a jej kontrahentami

spółki i są już wiążące dla jej klientów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, podało Ultima Ratio. "Nasza firma cały czas prężnie się rozwija, dlatego bardzo ważna jest dla nas płynność finansowa. Nie możemy sobie pozwolić, by czekać na zwrot należności kilkanaście miesięcy, a tyle przecież 

Fundacja Kronenberga: 13% Polaków oszczędza regularnie, choć 70% uważa, że warto

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Mimo, że połowa społeczeństwa oszczędza, to zaledwie 13% robi to regularnie. Odsetek ten spadł o 3 pkt proc. w skali roku. Ponad połowa Polaków uważa, że państwo powinno dawać zachęty do regularnego oszczędzania na cele emerytalne za sprawą ulg podatkowych

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

działalność innowacyjną w ograniczonym zakresie, jest wiele. Z przeprowadzonego badania wynika, że największymi barierami, które wymieniają przedstawiciele firm, są przede wszystkim ograniczenia prawne i regulacyjne, brak odpowiednich środków finansowych, a także brak możliwości lub trudności z wdrożeniem

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

wynika z założeń, popyt na "białe certyfikaty" ma wzrosnąć, co ma się przełożyć na zwiększenie poziomu efektywności energetycznej. Zaproponowano także środki alternatywne do certyfikatów - programy i instrumenty finansowe dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u

PwC: Odsetek pracowników posiadających udział w kapitale pracodawcy to 16,2%

pełniących kluczowe stanowiska w instytucjach finansowych, wprowadzające wymóg wypłacania części wynagrodzenia zmiennego w formie akcji lub pochodnych instrumentów finansowych. Z drugiej strony, rynek pracy wymaga od pracodawców ciągłego uatrakcyjnienia pakietów płacowych. Tę kwestię doskonale rozwiązuje

Przegląd prasy

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --KOF liczy, że niewielkie zachęty finansowe dla banków i frankowiczów zwiększą szanse na ugody --Glapiński: Wszystkie prognozy wskazują bowiem, że w przyszłym roku nastąpi

Przegląd prasy

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Wojciechowski z ZUS: Ulgi na dzieci, które są odliczane od podatku i zapłaconych składek na ZUS to system, który tworzy zachęty do pracy --Żadna partia nie odważy się na

Bankovo chce mieć na platformie 5-6 banków, 7-8 firm pożyczkowych do końca br. 

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Platforma pośrednictwa finansowego online Bankovo, której inwestorem jest Alior Bank, rozpoczęła dziś działalność. Obecnie platforma obejmuje oferty czterech podmiotów partnerskich, zaś do końca roku liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14, z czego 5-6

Skarbiec: Trend odpływu środków z funduszy jest kontynuowany w IV kw.

dyrektywy MIFiD II, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 21 października br. będą widoczne najwcześniej w I kw. 2019 roku.  "Zobaczymy w I kw. przyszłego roku, jakie będzie podejście KNF do zachęt, jak dystrybutorzy będą realizować sprzedaż w nowym układzie prawnym. Jakie

Korona Candles uruchomiła fabrykę świec w USA

-Mart. Zaletą jest również możliwość uniknięcia ryzyk walutowych, minimalizacja kosztów transportu, zwiększenie liczby odbiorców dzięki etykiecie 'Made in USA' oraz zachęty finansowe od lokalnych władz rzędu 3 mln USD" - powiedział Jabłoński podczas konferencji prasowej. Wiceprezes spółki

Resorty rozwoju i pracy porozumiały się ws. formy likwidacji OFE - prasa

(ponad 177 mld zł) przejął ZUS. "Z naszych informacji wynika, że wicepremier Morawiecki ostatecznie przekonał minister Rafalską do swojego pomysłu. To oznacza, że 25% zgromadzonych w OFE składek przejmie państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej, a reszta trafi do instytucji finansowych, które

PSPA: W optymistycznym scenariuszu może być w Polsce 1 mln aut elektr. w 2030 r.

;mniejszą lub równą 22 kW, przypominają autorzy raportu. "Prezentowane scenariusze pokazują, jakie znaczenie dla rozwoju elektromobilności ma wprowadzenie systemu dopłat, które, obok zwolnienia z VAT, są najskuteczniejszą formą zachęt do kupowania samochodów zeroemisyjnych w Europie. Do Norwegii

Projekt ustawy o kredytach w CHF zakłada zwrot spreadów przez banki - prasa

sytuację instytucji finansowych Europy. "Kancelaria Prezydenta wzięła pod uwagę m.in. skutki Brexitu i groźbę kryzysu na włoskim rynku bankowym. Gdyby polskie banki jeszcze osłabiono koniecznością wypłaty frankowiczom kilkudziesięciu miliardów złotych odszkodowań, mogłyby tego nie wytrzymać"

PiS zwęgli nam OZE

Platforma Obywatelska zwlekała z ustawą o OZE prawie do końcówki swoich rządów. Została ona podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w lutym 2015 r. Ustawa, choć niedoskonała i nieprecyzyjna, dawała finansowe wsparcie, aby stworzyć nowe źródła energii w Polsce - oprócz wielkich

Sprzedaż elektrycznych aut w Europie powoli rośnie

. Ministerstwo Energii poinformowało nas, że projekt tego planu przekazało 31 sierpnia do uzgodnień z innymi resortami. Po zakończeniu uzgodnień rządowych projekt powinien być przekazany do konsultacji społecznych. Elektryczne promile Mimo wprowadzanych od lat licznych zachęt finansowych i administracyjnych

PAIH, K&P: Sektory smart cities, OZE, farmacji szansą dla japońskich inwestycji

dynamiczne środowisko biznesowe, w tym rosnący poziom innowacyjności sektorów czy większe zwroty z inwestycji, niż średnia w Europie. Japoński kapitał docenia też dobrze skrojoną do oczekiwań inwestorów ofertę zachęt inwestycyjnych. Polska ma do zaoferowania jedną z najwyższych wśród krajów rozwiniętych ulg

FPP, IE: W PPK warto rozważyć dodatkowe zachęty fiskalne dla mniej zarabiających

. Ograniczona do poziomu nie większego niż 0,5% opłaty stałej oraz do 0,1% opłaty zmiennej wysokość opłaty za zarządzanie PPK wraz z rozbudowanym systemem instytucjonalnego nadzoru nad PPK ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych instytucji, w połączeniu z możliwością dziedziczenia środków z PPK będą

Rekomendacje NBP i nadzoru dla kredytów walutowych: niech banki same przewalutują. Największym zagrożeniem jest przewalutowanie ustawowe

"Sytuacja zdecydowanej większości gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty walutowe, jest dobra, a ich odporność na dalsze szoki kursowe - wysoka. (...) Portfel kredytów walutowych nie generuje istotnego ryzyka dla stabilności systemu finansowego" - czytamy w uchwale Komitetu

XIX Konferencja IDM w Bukowinie 7-10 III nt. rynku kapitałowego wobec innowacji

; przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Tematem przewodnim będzie przyszłość – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki" – powiedział Markiewicz w rozmowie z ISBnews. Prezes podkreślił, że rynek kapitałowy nie funkcjonuje dla siebie, ale ma służyć całej gospodarce, m.in. do

Na koncie w PPK mamy średnio już 2020 zł. Czy z rządowego programu może być dożywotnia emerytura?

dołoży pracodawca, który każdemu pracownikowi doda przynajmniej 1,5 proc., ale nie więcej niż 4 proc. To oznacza, że na konto ma wpływać od 3,5 do nawet 8 proc. pensji pracownika. Do naszego oszczędzania dorzuci się też państwo - co roku 240 zł, a na początek, na zachętę, jeszcze 250 zł. Do rządowego

Przegląd prasy

sklepach i kioskach zaczyna brakować papierosów mentolowych, choć zakaz ich sprzedaży wejdzie w życie dopiero w maju --Emilewicz: Pracujemy z MF nad nowymi ulgami i zachętami podatkowymi, aby nakłaniać przedsiębiorców do inwestowania Parkiet --Kirejczyk z JLL: Spodziewamy się wzrostu cen mieszkań o 5

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

sygnałem jest niski wskaźnik PMI, czyli wskaźnik aktywności finansowej przedsiębiorstw odzwierciedlający nastroje panujące na rynku. Najwolniejszy wzrost poziomu PKB odnotowany ma być we Włoszech i ma on wynieść zaledwie 0,6%, podano także.  Z raportu wynika, że aż 64% bankowców ocenia, iż w ciągu

Przegląd prasy

niecałe 2 miesiące na dostosowanie się do nowych wytycznych ws. tzw. zachęt  -- Ekonomiści i prawnicy piszą do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie hipotek walutowych  --Amerykański właściciel UPC sygnalizuje, że w końcu roku największa telewizja kablowa w Polsce może szukać finansowania

NCBiR przyznało 1 mld zł dofinansowania na projekty w konkursie BRIdge Alfa

przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczych, które przyczynią się do rozwoju polskiej farmacji, w tym neuromedycyny. "Polska gospodarka potrzebuje innowacji, a polskie firmy środków i odpowiednich zachęt do wprowadzania na rynek rodzimych technologii, produktów i usług. Skutecznie wspieramy

Projekt ustawy o PPK pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów

oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych, podkreślono. "Projekt ustawy przewiduje m.in.: 1. utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia

Studiują w Wielkiej Brytanii, do pracy chcą do Polski [GRAFIKA TYGODNIA]

częściej decydują się mężczyźni (57 proc.). Decyzja o wyjeździe zapada zazwyczaj dzięki zachęcie i wsparciu - także finansowym - ze strony rodziców (45 proc.) i przyjaciół (31 proc.). Pewien wpływ mają informacje płynące z mediów oraz rady nauczycieli. Absolwenci zagranicznych uczelni są łakomym kąskiem

Invenergy złożyło wniosek o postępowanie arbitrażowe przeciwko Polsce

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Spółki z grupy Invenergy złożyły wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie umowy pomiędzy Polską a USA o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT) w związku ze stratami finansowymi należących do grupy farm

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,5 pkt do 2,2% w 2017 r.

zastój na rynku pracy. Musimy nadal zdecydowanie skupiać się na zapewnieniu, by wzrost gospodarczy był trwały i sprzyjał włączeniu społecznemu" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i

Obniżka pensji albo niższa emerytura. Czy warto wypisać się z PPK?

. Prawie drugie tyle dołoży pracodawca, który każdemu pracownikowi doda przynajmniej 1,5 proc., ale nie więcej niż 4 proc. To oznacza, że na konto ma wpływać od 3,5 do nawet 8 proc. pensji pracownika. Do naszego oszczędzania dorzuci się też państwo - co roku 240 zł, a na początek, na zachętę, 250 zł

KPF/IRG SGH: Ok. 60% Polaków chce przejść na emeryturę tuż po osiągnięciu wieku

Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH. "Możliwe jest, że osoby ze starszego pokolenia mają inny stosunek do pracy i oczekują jak najszybszego przejścia na emeryturę. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że wraz z wiekiem zmienia się skłonność do podejmowania aktywności na rynku pracy, co

Samcik niebanalnie radzi jak doprowadzić do ugód frankowiczów z bankami?

Coraz więcej jest chętnych do tego, by zachęcać banki do dobrowolnego rozwiązywania problemu kredytów frankowych. Chciałby zachęcać prezydent Andrzej Duda (bo ustawa mu nie wyszła), chciałby Narodowy Bank Polski z Komisją Nadzoru Finansowego (zwiększając bankom "frankowym" wymogi

EY: 70% przedsiębiorców nie jest zainteresowanych wprowadzeniem split payment

czterech podatników obawia się zamrożenia znacznych ilości ich środków finansowych na rachunku VAT.  "Instrument ukierunkowany na przeciwdziałanie szarej strefie budził ogromne emocje już na wiele miesięcy przed jego wdrożeniem. Głośno komentowano jego zalety, ograniczenia, możliwości

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narzędziach gospodarczych

Luksemburg, 28.11.2018 (ISBnews) - Inwestycje w ciągu ostatniego roku finansowego zrealizowało 87% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w tym 80% firm w Polsce, wynika z badania "EIB Investment Survey" zrealizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Mimo trendu wzrostowego

Przegląd prasy

tygodniu w centrum uwagi jednodniowe posiedzenie RPP --Robyg wnioskuje do UOKiK ws przejęcia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego --Huawei: Regulacjom 5G powinny towarzyszyć zachęty inwestycyjne dla operatorów --Redan oczekuje negatywnego wpływu na płynność finansową grupy wz. koronawirusem

Czy banki przewalutują kredyty frankowe na złote? NBP: Za kilka lat nie będzie już problemu

? - Za kilka lat nie będzie problemu. Pracujemy nad regulacją, która skłoni banki do tego, żeby same stworzyły dla swoich kredytobiorców zachęty do przewalutowania kredytów na złote - mówił niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w wywiadzie dla magazynu "Forbes". Szczegóły

PSPA: Konieczne są inwestycje w infrastrukturę dla rozwoju paliw alternatywnych

alternatywnych. Koszty i parametry ekonomiczne - problemem jest brak pewnej polityki fiskalnej i konkretnych zachęt podatkowych dla uczestników rynku. Działania dla użytkowników - należy zaproponować instrumenty finansowe i zachęty dla nabywców pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne oraz szeroko

Na mieszkanie trzeba zaoszczędzić

finansową". Zysk przewyższy wydatki W proponowanych przez ZBP kasach zachętą do oszczędzania miałaby być premia w wysokości do 600 zł rocznie (10-proc. dopłatą byłyby premiowane oszczędności do 6 tys. zł). Tego, kto odłożyłby w ciągu pięciu lat 30 tys. zł i więcej, państwo wsparłoby kwotą 3 tys. zł

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

ich część po upływie trzech lat od daty ich nałożenia ulegała przedawnieniu. Unikanie zapłaty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego nie wiązało się dla ukaranego kierowcy z jakąkolwiek dotkliwą inną sankcją o charakterze finansowym  bądź niefinansowym, stanowiąc tym samym zachętę do

EY: Co czwarta firma z sektora B+R skorzystała ze wsparcia innowacyjności

wymienianym powodem była obawa o nadmierne obciążenie formalnościami - takiej odpowiedzi udzieliło 65% badanych, zaś 37% uznało, że nie jest firmą prowadzącą działalność B+R; 30% ankietowanych uznało, że korzyści finansowe ulgi są zbyt małe, by występować z wnioskiem. Ponadto 20% badanych firm nie było

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

nowe technologie, rozwijać rynek kapitałowy przy jednoczesnym radykalnym ograniczeniu regulacji rynków finansowych. Wyzwaniem będzie także poprawa jakość życia we wszystkich państwach europejskich w celu ograniczenia emigracji zarobkowej, wynika z dorocznego raportu Warsaw Enterprise

Przegląd prasy

rocznie; do 50 dilerów należy już połowa rynku --OpenResearch: Dla 73% konsumentów informacja o polskim pochodzeniu produktu jest zachętą do dokonania jego zakupu Parkiet --Co najmniej 8 spółek szykuje się do debiutu na GPW; w I półr. było 5 debiutów --CDM Pekao rusza z nową platformą inwestycyjną

Morawiecki zaprasza banki z londyńskiego City do Warszawy

krępujących unijnych regulacji, ale grozi ograniczeniem dostępu do rynku wewnętrznego, także w zakresie usług finansowych. Już dzień po ogłoszeniu wyników referendum François Villeroy de Galhau z Europejskiego Banku Centralnego ostrzegł, że City może stracić tzw. europejski paszport finansowy. Do

Prezes ING BSK: Banki potrzebują zachęt, by oferować kredyty hip. na stałą stopę

Nadzoru Finansowego (KNF) na ten temat są gotowe, by taki produkt oferować, ale potrzebują zachęt, np. w postaci zwolnienia z niektórych obciążeń w zakresie wymogów kapitałowych, czy też z części lub całości podatku bankowego, poinformował ISBnews prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. "

600 mln zł dla sklepikarzy: na terminale płatnicze i prowizje

Bezgotówkowa. Jej sygnatariuszami są resort rozwoju, Związek Banków Polskich oraz organizacje Visa i MasterCard. Fundacja ma zachęcać przedsiębiorców do przyjmowania opłat bezgotówkowo. 600 mln zł w trzy lata Ale to nie rząd, a prywatne firmy zrzucą się na finansowe zachęty dla firm. Z informacji &bdquo

Zysk netto Marvipolu wzrósł r/r do 19,4 mln zł w I poł. 2016 r.

okresie 2016 r. wynik finansowy segmentu motoryzacyjnego, obok skokowego wzrostu wolumenu sprzedaży, miała zmiana miksu sprzedawanych samochodów i rosnący w nim udział samochodów o niższej cenie jednostkowej (Discovery Sport, Jaguar XE). Równocześnie negatywny wpływ kursów walutowych na wyniki finansowe

Na GPW możliwe niewielkie odbicie po wczorajszych spadkach

poruszamy się w trendzie bocznym a wybicie z niego może jedynie nastąpić wobec większego zaangażowania kapitału z zagranicy. Może taką zachętę stanowić będą publikowane dzisiaj wyniki finansowe kolejnych spółek z GPW.  Dodatkowo, w dzisiejszym kalendarium, oprócz "standardowych" pozycji z

PwC: Polska na 4. miejscu wśród państw UE w zakresie wsparcia rodzinnego

prorodzinne w krajach UE - 2017". Jak podkreślają eksperci, pozytywny i trwały trend demograficzny osiągają te państwa, które oprócz pomocy finansowej posiadają rozwiązania systemowe. Na potrzeby raportu "Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE - 2017" PwC przeprowadziło symulację, aby

Czy warto być w PPK? Oszczędzanie na przyszłość

dostarczył go nam pracodawca lub instytucja finansowa) powinniśmy się upomnieć w kadrach swojej firmy. Można też go znaleźć w internecie. W dowolnym momencie będziemy też mogli do planu przystąpić. Co cztery lata zapisy będą odnawiane, więc jeśli pracownik nie chce odkładać pieniędzy, musi ponownie (co

FPP/ CALPE: Dynamika PKB w Polsce w tym roku będzie słabsza, ale nadal solidna

pracodawcę, z udziałem zachęt ze strony państwa w postaci dopłat z Funduszu Pracy. Część spośród 3,3 mln potencjalnych uczestników pierwszego rzutu rozpocznie w przyszłym roku akumulację aktywów w ramach PPK, a inwestowane środki zaczną trafiać na polski rynek finansowy, zasilając gospodarkę

Świat stawia na auta elektryczne. Są przywileje i dopłaty. To droga moda czy ekologiczna konieczność?

może skłonić klientów, by np. z diesli przesiedli się w droższe „elektryki”? Stosując finansowe zachęty. To działa. Wszędzie tam, gdzie sprzedaż e-aut jest ponadprzeciętna. M.in. w każdym z 10 państw, do których trafia 95 proc. całej światowej produkcji. Ich władze uznały, że samochody na

Wkrótce wchodzi w życie unijna dyrektywa PSD2. Może uwolnić 5 mln zakładników oddziałów bankowych

korzystania z usług finansowych. Dziś monopol mają banki. To bank tworzy produkt finansowy (np. kredyt), to on go sprzedaje i obsługuje. Wszystko pod jednym dachem. Dyrektywa poszerza krąg podmiotów, które będą mogły pośredniczyć w świadczeniu usług finansowych. Chodzi o TPP (Third Party Providers), czyli

List z ministerstwa do dyrektorów skarbówek. "To teraz zaczną dojenie firm do ostatniej złotówki"

- To pismo można odbierać jako zachętę do dokręcania śruby podatnikom ze względu na konieczność realizacji politycznych planów - uważa dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. - Gospodarka zwalnia i naturalnym efektem będzie spadek dynamiki wpływów podatków. Obawiam się, że podobnych pism

Kolejne spotkanie KNF z przedstawicielami banków dot. kredytów w CHF 13 lutego

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Termin kolejnego spotkania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z bankami, dotyczące dalszej polityki odnoszącej się do kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim ustalono na przyszły piątek, 13 lutego br. "Uczestnicy spotkania ustalili konieczność