zabezpieczenia właściciela

Marek Wielgo

Sejm zajmie się kredytami inwestycyjnymi na gruntach rolnych

Sejm zajmie się kredytami inwestycyjnymi na gruntach rolnych

Najprawdopodobniej w tym tygodniu Sejm zdecyduje o przywróceniu możliwości kredytowania inwestycji na gruntach rolnych. Banki przestały udzielać ich właścicielom kredytów, bo nie mogą się odpowiednio zabezpieczyć.

Wynajem mieszkania. Czym różnią się różne rodzaje wynajmu. Co zmienia program "Mieszkanie plus"?

Polacy są przekonani, że mieszkanie należy mieć na własność. Wynajem to strata pieniędzy, ale jeśli nie ma innego wyjścia, to wynajmować trzeba.Jak to zrobić, by zabezpieczyć swoje prawa? Zastanawiają się nad tym i lokatorzy, i właściciele lokali.

Banki wywożą pieniądze za granice?

przyznał publicznie, że pod koniec września ubiegłego roku wskazano bankom na konieczność zweryfikowania polityki inwestycyjnej i struktury źródeł finansowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualnym brakiem płynności. Jak wyjaśnia biuro prasowe KNF, od momentu wzrostu zjawisk kryzysowych

Banki wywożą pieniądze za granicę?

przyznał publicznie, że pod koniec września ubiegłego roku wskazano bankom na konieczność zweryfikowania polityki inwestycyjnej i struktury źródeł finansowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualnym brakiem płynności. Jak wyjaśnia biuro prasowe KNF, od momentu wzrostu zjawisk kryzysowych

Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

dystrybutora gry. "Kiedy w maju 2019 roku nie otrzymaliśmy należnej nam pierwszej raty płatności w wysokości 100 tys. euro, niezwłocznie podjęliśmy kroki prawne w celu zabezpieczenia należnych nam pieniędzy. W lipcu 2019 roku uzyskaliśmy sądowe zabezpieczenie naszych roszczeń do kwoty 1,2 mln euro, a

GTC będzie mogło rozpocząć projekty biurowe na ok. 143 tys. m2 w ciągu roku

mówimy o zdolności do zrobienia tego. To nie znaczy, że je uruchomimy. To zależy od innych decyzji i czynników: zabezpieczenia najmu, zabezpieczenia finansowania. Do inwestycji i akwizycji wciąż podchodzimy bardzo metodycznie, nie spekulacyjnie" - zastrzegł członek zarządu Erez Boniel

MK proponuje zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych

alternatywnego) do 3 lat, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania. Planowane jest też zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do recyklingu. (ISBnews)  

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

postaci kredytu obrotowego wynosiło maksymalnie 20 tys. zł. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób, którego roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, może uzyskać w Banku Pekao kredyt obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. zł z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

. Gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka ponoszonego przez podatników […] oraz że wsparcie wiąże się z zabezpieczeniami, m.in. zakazem wypłacania dywidend i premii, a także środkami mającymi na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji" – powiedziała  

Członek zarządu Onico Piotr Kocman został powołany na funkcję wiceprezesa

wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews)  

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

sfinansowanie nabycia Frisco (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń, podano. "Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez

Grupa WP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

względzie, zarząd spółki stoi na stanowisku, że uzasadnione i racjonalne jest zatrzymanie zysku spółki za rok 2019 i zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2019, w celu zabezpieczenia dalszej działalności i realizowania dotychczasowej strategii spółki. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż w dniu

Grupa Europa: Polacy wydają 100-200 zł rocznie na polisę chroniącą mieszkanie

potencjalnej szkody, a 13% w przeszłości miało szkodę mieszkaniową i po niej doceniło fakt posiadania zabezpieczenia finansowego w postaci ubezpieczenia. Natomiast 14% właścicieli nieruchomości (ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) kupuje ubezpieczenie, bo potrzebuje go jako zabezpieczenia

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

większości to krótkoterminowe pożyczki na bieżącą działalność oraz kredyty inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń. Rolnik bez zabezpieczenia Związek podkreśla, że niewielu rolników jest właścicielami innej nieruchomości niż ta, którą resort sprawiedliwości właśnie wyłączył spod egzekucji. A osobowe formy

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z ING" - czytamy w komunikacie. Tym samym wszystkie obowiązki w zakresie zabezpieczeń ustalone przez TXM z bankami w sierpniu 2018 roku zostały ostatecznie wypełnione, podano również. Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej

J.W.Construction zlecił prace przy Bliskiej Woli w Warszawie za 140 mln zł netto

: odwodnienia wykopu; wykonania robót ziemnych; zabezpieczenia ścian wykopu - ściana szczelinowa; kompleksowe wykonanie robót żelbetonowych; kompleksowe wykonanie robót murowych, czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac został ustalony na 21 października 2020 r., podano również. J.W. Construction

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

konstruktywnej odpowiedzi w tej sprawie, Miss Class zawarła w lipcu b.r. kolejną umowę o zakup kolekcji pod marką Simple, tym jednak razem z zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela Simple Creative Products - Gino Rossi. Według oceny zarządu Monnari Trade, nastąpiło naruszenie umowy i obyczajów kupieckich

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

zwykłego jest zabezpieczenie kredytu produkcyjnego.Zastaw umowny  powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy, a wierzycielem. Sama umowa nie wystarcza do powstania zastawu, konieczne jest wydanie rzeczy wierzycielowi. Funkcją zastawu, jako ograniczonego prawa rzeczowego jest

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydują o zatwierdzeniu zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażeniu zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec PKO BP i ING oraz ustanowienie zabezpieczeń, w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki

Agora: Spółka zależna Foodio Concepts złożyła wniosek o upadlość

Restrukturyzacyjnych. "Przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Foodio Concepts, zarząd spółki kierował się dobrem Foodio Concepts oraz jej wierzycieli, a także koniecznością zabezpieczenia ich interesów ze względu na niewypłacalność Foodio Concepts" - podano dalej

MC: Nowe e-dowody osobiste wydawane będą od 4 marca 2019 r.

administracją publiczną. "E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia mają m.in. 

Oferteo.pl: 88% firm chce dalej działać pomimo kryzysu

firma w Polsce nie posiada żadnego zabezpieczenia finansowego, które pozwoliłoby jej na funkcjonowanie w ciężkich czasach. 35% przedsiębiorców przyznaje natomiast, że zgromadzone oszczędności wystarczą im na miesiąc lub dwa, a 22% badanych nie będzie w stanie utrzymać się z nich nawet przez miesiąc

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r., tj. 80 mln zł, podano także.  Umowa finansowania przewiduje zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki poprzez złożenie przez spółkę w terminie miesiąca

KGHM: Sierra Gorda ma umowę 200 mln USD pożyczki od BGK

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Sierra Gorda S.C.M - spółka w 55% zależna od KGHM Polska Miedź - zawarła umowę 200 mln USD pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), która będzie zabezpieczona gwarancją właścicieli, podał KGHM. Wartość gwarancji udzielonej przez KGHM to 110 mln USD

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

. - Pożyczka do 15 mln zł - to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł. - Proste zabezpieczenie pożyczki - w przypadku jednostkowej pożyczki w

PSH Lewiatan przeznaczy 10 mln zł na specjalny fundusz dla franczyzobiorców

związku z wystąpieniem przypadku zarażenia u pracownika lub właściciela sklepu. Lewiatan zorganizował także centralny system zamówień i dystrybucji środków prewencyjnych, a także środków dezynfekcyjnych, zaznaczono. Sieć opracowała rekomendację zabezpieczenia profilaktycznego sklepów - montaż osłony z

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

certyfikacji ogólnej 3 stycznia 2020 roku i uzyskał wpis do Rejestru Rynku Mocy. W projekcie CCGT Gdańsk kontynuowane są prace projektowe polegające na zabezpieczeniu praw do nieruchomości wraz z pozyskaniem kluczowych decyzji na wyprowadzenia mocy z planowanej elektrowni. W lutym Energa zdecydowała o

Bloober Team ma zgodę USPTO na udzielenie ochrony patentowej wynalazku

.  Spółka podała, że uzyskanie patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności jej technologii na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.  "Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku

FBI złamało zabezpieczenia w telefonie Apple'a

z FBI udało się złamać zabezpieczenia w telefonie Syeda Farooka. Według izraelskiej prasy pomogła im w tym izraelska firma Cellebrite specjalizująca się w tego rodzaju sprawach. Telefony iPhone zabezpieczane są specjalnym kodem znanym tylko właścicielowi. Dodatkowo nowsze modele rozpoznają odcisk

Koral przekaże ponad 800 tys. zł na walkę z koronawirusem

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - PPL Koral - największy producent lodów w Polsce - przekaże w sumie 810 tys. zł na zakup sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz inne bieżące potrzeby dla szpitali w Krakowie, Nowym Sączu, Limanowej oraz Rzeszowie, podała spółka. Firma

TDJ Equity przejął 83% udziałów Teamtechnik PT od niemieckiego właściciela

nie wyklucza także kolejnych inwestycji w pozostałych z siedmiu wytypowanych branż, w skład których wchodzą: kosmetyki, opakowania, recykling, suplementy, systemy zabezpieczeń i aparatura kontrolno-pomiarowa oraz żywność i napoje. "Absolutnie nie planujemy sprzedaży dalszych udziałów Famuru

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

zwyczajowo wynosi wartość ok. jednomiesięcznego czynszu. Warto, aby kwota ta została przekazana przez najemcę właścicielowi w gotówce. Służyć będzie jako forma zabezpieczenia interesów wynajmującego, nie tylko na wypadek braku płatności czynszu, ale również ewentualnych szkód. Świat influencerów. Nawet

T-Mobile Polska zbuduje w Warszawie swoje kolejne centrum danych

nowym obiekcie zastosowane będą najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa fizycznego i technologicznego, w tym redundancja łączy telekomunikacyjnych; wyrafinowane systemy zabezpieczeń dostępu do obiektu (czytniki twarzy, odcisku palca czy źrenicy oka) czy odporność ogniowa drzwi i ścian

PKN Orlen stoi na stanowisku, że KE nie zablokuje przejęcia Grupy Lotos

zdecydowana większość związkowców Grupy Lotos popiera proces połączenia obu koncernów. "Natomiast dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej możemy zacząć z nimi rozmawiać na temat szczegółów zabezpieczeń. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że nie szukamy żadnych oszczędności związanych z redukcją

Play zwiększa elastyczność finansowania w ramach umowy kredytów

586,3 mln zł) i podwyższenie spłaty w marcu 2022 r. do 1 011,7 mln zł (z 293,1 mln zł); 2) Możliwość dowolnego przypisania przez Play dobrowolnej przedpłaty do dowolnej pożyczki lub raty spłaty umowy kredytów uprzywilejowanych 3) Możliwość zażądania uwolnienia zabezpieczenia utworzonego w związku z

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

właścicieli mieszkań, dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które mają ją zapewnić. Przede wszystkim chcemy zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczeń. To rachunki, na które kupujący wpłacają pieniądze, a bank przekazuje je deweloperowi zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

rozliczona cena akcji); - złożenie oświadczenia woli przez bank o zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banku; - pozyskanie przez kupującego finansowania działalności Ursus Bus w kwocie nie niższej niż 40 mln zł, wymieniono w materiale. Zapłata ceny za akcje nastąpi w dniu

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

zadłużony w banku. Poszukuje prywatnej pożyczki do 50 tys. zł. Może być pod zastaw”. Kiedy sprawdza się, jak wyglądają naprawdę warunki umowy pożyczkowej, okazuje się, że pożyczkodawca lub jego pośrednik chce zabezpieczenia na nieruchomości (niezależnie od wysokości pożyczki). A oprocentowanie sięga

Gino Rossi: Nie cofnięto zajęcia komorniczego rachunku Simple CP

zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela Simple Creative Products - Gino Rossi. Według oceny zarządu Monnari Trade, nastąpiło naruszenie umowy i obyczajów kupieckich polegających na tym, że Simple Creative Products nie wykonało swojego zobowiązania zawartego w umowie z 9 marca br., a także, wraz z Gino Rossi

Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane

zabezpieczenia. Mimo braku konstruktywnej odpowiedzi w ww. sprawie, Miss Class Sp. z o.o. zawarła w lipcu b.r. kolejną umowę o zakup kolekcji pod marką Simple, tym jednak razem z zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela Simple Creative Products S.A. – Gino Rossi S.A." - czytamy w komunikacie

Gaz-System zaktualizuje plan rozwoju, zakłada wyższy wzrost popytu na gaz

mocy generuje możliwość budowy dużych gazowych bloków energetycznych, które mogą być zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii" - wyjaśnił. Zapotrzebowanie na gaz rośnie także ze względu na rozwój działań na rzecz czystego powietrza. W związku z tym spółka zakłada, że wcześniej przyjęte

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

okresowych, przejazdów inspekcyjnych w celu sprawdzenia parametrów sieci. Zapisy określają naprawy bieżące, wymianę wyeksploatowanych elementów sieci trakcyjnej. Przewidziane jest w umowie zabezpieczenie sieci preparatem przeciwoblodzeniowym w warunkach zimowych. Usługi będą świadczone przy wykorzystaniu

CBRE: Na rynkach region. wynajęto 220 tys. m2 biur w I kw. - 2. wynik w historii

biznesu SSC na świecie. Aktualny kryzys pokazał słabość zabezpieczeń i możliwości kontynuacji biznesu szczególnie w krajach Azji, która do tej pory wygrywała wyścig o inwestorów z krajami naszego regionu" - dodał. Za rekordowy wynik w I kw. br. odpowiadały przede wszystkim transakcje w Krakowie (27

Nie ma kredytu na ziemię rolną

się wtedy, gdy właściciel działki rolnej musi pożyczyć na budowę domu np. 200 tys. zł. Na obciążenie hipoteki taką kwotą nie pozwoliłyby nowe przepisy. Ekspert Expandera zwraca uwagę, że problem można rozwiązać tylko w jeden sposób - zaproponować bankowi inne niż działka rolna zabezpieczenie kredytu

Jak przygotować się na RODO? Zostało mało czasu, by zabezpieczyć dane i nie narazić się na kary

zgody jej właściciela. Kto nie zadba o odpowiednie zabezpieczenia już teraz, będzie musiał się liczyć z potężnymi karami finansowymi. W niektórych przypadkach mogą one wynieść nawet do 20 mln euro lub 4 proc. rocznych globalnych obrotów firmy. To maksymalna wysokość kary, wszystko będzie zależało od

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

; Par Forward - transakcje terminowe z rozliczeniem z jedną ceną realizacji; opcje walutowe - możliwość zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą cen na rynku oraz wiele innych udogodnień poprawiających komfort pracy, takich jak wiadomości ekonomiczne online, kalendarze ekonomiczne oraz chaty. BNP

Onex Group: Ponad 1/3 MŚP korzystających z chmury obawia się ataku na dane

. Wynika to zapewne z tego, że co chwilę dowiadujemy się o atakach mających na celu wyłudzenie danych. Warto jednak mieć świadomość, że chmura w wielu przypadkach oferuje lepsze zabezpieczenia niż te, które firma mogłaby zapewnić sobie w ramach stacjonarnej infrastruktury IT. Powód jest

Zalety zastawu rejestrowego

innymi wierzycielami właściciela obciążonej rzeczy. Warto zwrócić uwagę, że zastaw rejestrowy może stanowić możliwość zabezpieczenia odsetek, roszczeń ubocznych wskazanych przez strony w umowie zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika (wierzyciela) mieszczące się w sumie wskazanej we wpisie

Wnioski o subwencje z tarczy finansowej PFR będą dostępne w Alior Banku

innowacyjnych i proekologicznych. Z kolei gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to specjalne rozwiązanie dla średnich i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Nowe, bardziej korzystne warunki wymienionych zabezpieczeń polegają m.in. na zwiększeniu wartości zabezpieczenia do 80% wartości kredytu

Polacy wycofują swoje pieniądze z kont emerytalnych. Niektórzy wyczyścili je do zera

” specjalny przepis pozwalający mu wyrzucać na bruk osoby, które oprócz pracy mają też „inne zabezpieczenie”, np. w postaci emerytury. Z kolei młodym ludziom COVID-19 zabrał przede wszystkim możliwość pracy dorywczej, na umowach cywilnoprawnych, zwłaszcza w branżach takich jak

KRD: Z nowej tarczy antykryzysowej zamierza skorzystać ok. 80% firm

antykryzysowej wprowadziły szereg rozwiązań mających pomóc firmom w zachowaniu płynności finansowej i zabezpieczeniu przyszłości. Przedsiębiorcy mogli skorzystać m.in. z dofinansowania wynagrodzeń pracowników, mikropożyczek oraz zwolnień ze składek ZUS. Pierwsze reakcje były negatywne, zdecydowana większość firm

Archicom miał 29,8 mln zł zysku netto, 47,94 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

, zabezpieczenie spłat kredytu przy stracie pracy oraz gwarancję ceny. Zainteresowanie klientów taką ochroną było duże już w momencie uruchomienia tarczy" - powiedział członek zarządu Tomasz Ślezak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł 47,94 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

częściach współfinansuje ten projekt z EBI oraz dodatkowo udzielił bilateralnie kredytu na obsługę VAT podczas fazy konstrukcyjnej, jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji, podano w komunikacie. "Jako jeden z najbardziej

GTC zrefinansowało dwa węgierskie projekty

są obecnie finansowane przez MKB Bank Zrt., ze środków pochodzących z nowego kredytu w wysokości 47 mln euro, udzielonego na takich samych warunkach jak kredyt finansujący Duna Tower" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie kredytów jest standardowe dla tego typu umów, w tym między innymi

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej

PKP Energetyka ma umowę na elektryfikację linii Ocice-Rzeszów za 67 mln zł netto

a Warszawą. "Jednotorowa 67-km trasa Ocice - Rzeszów, po wyposażeniu w sieć trakcyjną, umożliwi kursowanie elektrycznych składów. Nowoczesny tabor zapewni cichsze przejazdy oraz ograniczy emisję spalin. Już trwa przygotowanie do inwestycji - przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci

Spółka zależna Robyga kupiła 99,74% akcji Transbudu za ok. 46 mln zł

ustanowieniu hipoteki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 57 mln zł hipotekę na rzecz spółki w celu zabezpieczenia spłaty udzielonej przez spółkę pożyczki kupującemu od spółki na zakup w/w akcji, podano także. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym

ING Bank Śląski wprowadził płatności Google Pay dla firm

. Przed dodaniem karty wymagane jest zaakceptowanie warunków korzystania z usługi Google Pay. Rozwiązanie zapewnia bezpieczną formę płatności – dane karty w telefonie są zaszyfrowane i zabezpieczone" - czytamy w komunikacie. Użytkownicy kart wydanych dla spółek prowadzących pełną księgowość i

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 11,9%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 14,4%. W rezultacie w pierwszych sześciu miesiącach roku przychody wyniosły 3 499 mln zł (+1,6% r/r)" - czytamy dalej.  "Po okresie, w którym nasza uwaga skupiała się na zabezpieczeniu

Lewiatan: Rząd i prezydent nie doceniają skali zagrożenia gospodarki

- zabezpieczenia przed odpowiedzialnością za niezrealizowanie umów.   "Brakuje też realnych rozwiązań, dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się na granicy upadłości" – podkreśla. Jego zdaniem "gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą". "Ważne

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

obejmują: 1. cenę za nabycie 100% akcji Simple, która wynosi 12 000 000 zł (cena może podlegać korektom, zgodnie z mechanizmem określonym w umowie SPA); 2. oczekiwanie ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Monnari wobec sprzedającego wynikających z potencjalnej materializacji

UL International Polska: Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy będą narastać

dzisiaj bycie zabezpieczonym przed takimi atakami. UL International w tym pomaga, zarówno na poziomie koncepcji urządzeń, norm, ich odpowiedniego zabezpieczenia, ich certyfikacji i w końcu wypuszczenia ich na rynek" - podkreślił Maliszewski. Według prognoz, wartość rynku IoT wynosi aktualnie 655

T-Mobile chce mieć ponad 20 tys. punktów rejestracji prepaid do końca września

będą przesyłane w czasie rzeczywistym do systemów obsługi T-Mobile. Poziom zabezpieczeń stosowany podczas tej operacji jest porównywalny z zabezpieczeniami wykorzystywanymi w systemach transakcyjnych banków. W ten sposób klient uzyskuje pewność, że dane bezpiecznie dotrą do T-Mobile

PGE: Wg IMiGW KWB Turów bez istotnego wpływu na zasoby wodne po stronie czeskiej

nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego przeciwfiltracyjnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który ma za zadanie zabezpieczenie przed przepływem wód z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez polsko-czeski system monitoringu

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

- prawomocnego wyroku opatrzonego w tzw. klauzulę wykonalności, upoważniającego go do rozpoczęcia takiego postępowania przed komornikiem - wyjaśnia mec. Płoszka. Dodaje, że w niektórych przypadkach postępowanie takie może być uproszczone, np. gdy dłużnik w ramach zabezpieczenia należności wobec wierzyciela

Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA  w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji

Agora ma przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet

następujące postanowienia regulujące zasady współpracy wspólników w przypadku zakończenia ich inwestycji w Eurozet (exit): 1. prawo do przyciągnięcia drugiego wspólnika do sprzedaży w zakresie wszystkich jego udziałów (tzw. drag along right) (prawo przyciągnięcia), wraz z zasadami zabezpieczenia skutecznego

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

. 3. Zasiłek okresowy Jest formą pomocy dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, ale istnieje szansa, że wkrótce nabędą uprawnienia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku zależy od sytuacji

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

się zaś domagać od kredytobiorców "wzmocnienia" tych zabezpieczeń. - Rolnicy, którzy wzięli kredyty inwestycyjne zabezpieczone ziemią, będą mieli problem - ostrzega Piotr Piniński, właściciel gospodarstwa rolnego, przedsiębiorca i prezes Fundacji Lanckorońskich. Jego opinię opublikował

Inwestycje PKP Energetyki sięgną 3,2 mld zł do 2025 r.

potwierdziliśmy z CVC długoterminowy plan rozwoju firmy, gdzie określiliśmy inwestycje na 3,2 mld zł do 2025 r." - powiedział Orzech podczas spotkania prasowego. "Wspólnie z CVC pracujemy nad zabezpieczeniem środków na program rozwojowy" - dodał. Inwestycje do 2025 r. w obszarze dystrybucji

R22 ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom za 30 mln zł

usługami hostingowymi oraz wielokanałowej komunikacji, oferujemy już narzędzia do automatyzacji marketingu oraz tworzenia i prowadzenia e-sklepów. Nowa inwestycja również ważny krok w naszym międzynarodowym rozwoju i zabezpieczenie dynamiki wzrostów w długim terminie. Widzimy, że w

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Zastaw w swojej istocie stanowi najskuteczniejsze i najpowszechniejsze zabezpieczenie rzeczowe postanowień umowy w obrocie gospodarczym. Mimo stosunkowo małej popularności skutecznie zapobiega długotrwałemu dochodzeniu majątku od dłużnika. Instytucja zastawu została uregulowana w Kodeksie

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

podczas fazy konstrukcyjnej, jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji, podano w komunikacie. "Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców sektora energii odnawialnej w Polsce, DNB Bank Polska jest w stanie wykorzystać

Konsalnet: Dzięki Seris będziemy liderem najnowocześniejszych rozwiązań w branży

od ponad 25 lat, oferując pełen zakres usług bezpieczeństwa - od usług ochrony fizycznej, przez obsługę gotówki, konwoje, zabezpieczenia techniczne i monitoring po ratownictwo. Firma zapewnia ochronę fizyczną ponad 3200 obiektów, a usługi monitoringu świadczy dla ponad 60 tysięcy klientów. Wśród

"Tarcza" PFR dla dużych firm: dostęp zablokowany już dzień po starcie

być udzielanie firmom do kwoty 1 mld zł na maksymalnie cztery lata. Komisja zatwierdziła też program pożyczek preferencyjnych udzielanych w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą strat bezpośrednich. Tu pula wynosi 7,5 mld zł, a dla firm pułap sięga 750 mln zł. Tu także pożyczka

Colonnade: Większość członków zarządów i RN nie zna ubezpieczeń D&O

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - W Polsce 65% członków zarządu oraz rad nadzorczych spółek deklaruje, że jakakolwiek forma zabezpieczenia firmy przed ich błędnymi decyzjami byłaby przydatna i pozwoliła im na łatwiejsze podejmowanie decyzji. Tylko 16% przedstawicieli polskich kadr

GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

się na inny termin" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem pożyczki będzie zastaw zwykły i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack, oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności sekurytyzowanych, których

Będzie nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną

wtedy, gdy właściciel działki rolnej musi pożyczyć na budowę domu np. 200 tys. zł. Na obciążenie hipoteki taką kwotą nie pozwoliłyby nowe przepisy. Co prawda można zaproponować bankowi inne niż działka rolna zabezpieczenie kredytu, np. mieszkanie. Jednak nie każdy ma taką możliwość. Najmniejsi wezmą

Ruch: Współpraca z Agorą będzie kontynuowana wg umów krótkoterminowych

sprzedaży Ruch tak, aby zabezpieczyć dostępność tytułów dla klientów" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w tym tygodniu Agora postanowiła odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy z Ruchem. Zarząd zdecydował się na ten krok w związku z problemem z

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł, - gwarancje bankowe oraz regwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań TXM wobec

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy CTP, jednego z

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

;Emitent informuje, iż podjął czynności mające na celu zwolnienie przez bank akcji Simple spod zabezpieczeń, jednakże ostatecznie nie doszło do zwolnienia Akcji Simple z przedmiotowych zastawów" - czytamy także.  "Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez SIS w terminie 3 dni roboczych od

SMS Kredyt Holding wyemituje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł

skali roku, a termin wykupu - 36 miesięcy, podano w komunikacie. "Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych NS FIZ KREOS, przy czym wartość zabezpieczonych certyfikatów wynosić będzie nie mniej niż 110% i nie więcej niż 120% wartości objętych obligacji"

Przegląd informacji ze spółek

, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 4,96 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 6,41 pkt proc. Wartość aktywów netto pod

Ciechanów jako pierwsze miasto wdroży system ochrony danych osob. zgodny z RODO

kryptograficznego UseCrypt szyfrującego dane, podała firma Cryptomind, właściciel aplikacji. "Unijne regulacje RODO o ochronie danych osobowych wymuszają na polskich samorządach podjęcie działań, które skutecznie zabezpieczą prywatność obywateli. […]Zdecydowaliśmy o rozpoczęciu wdrożenia systemu

Jak okrada się w Polsce sklepy? W torbie skradzione majtki za 19,99 zł, w ręku iPhone za 3 tys. zł

zabezpieczenia. Wydatki na ten cel w Polsce wynoszą rocznie 0,6 mld euro. Oszacowała to wszystko po półtora roku prac firma Crime&tech, spółka włoskiego Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime przy współpracy z Checkpoint Systems, koncernem zajmującym się zabezpieczeniami sklepów. Badacze

Enea: Nabycie Bogdanki to jedna z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Enea traktuje zakup LW Bogdanka jako jedną z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa, ale nie jedyną, poinformowała wiceprezes Dalida Gepfert. "To okazja biznesowa dla dotychczasowych właścicieli Bogdanki. Jesteśmy inwestorem, który może zaoferować

TMR planuje emisje obligacji na max. 90 mln euro i 1,5 mld CZK w październiku

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie łącznie 90 mln euro (6-letnie, zabezpieczone) i drugiej do łącznie 1,5 mld CZK (4-letnie, zabezpieczone, emitowane przez czeską spółkę zależną), podał TMR. 

Alior zamierza sfinalizować nabycie wydzielonej części BPH w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Alior Bank zamierza sfinalizować nabycie wydzielonej części BPH w IV kwartale br., podano w prezentacji konferencyjnej. Według prezentacji, po zawarciu umowy z Grupą GE i emisji akcji z prawem poboru na łącznie 2,2 mld zł głównie na zabezpieczenie

PGE Obrót oferuje pakiet usług technicznych dla przedsiębiorstw

firmie zabezpieczenie w zakresie cen, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Z kolei wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne zgodnie z wymogami BHP i PIP, zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia, cechujący się długą żywotnością. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

podatkowych, brak zaległości w opłacaniu składek ZUS, a także dokumenty dotyczące przychodów przedsiębiorcy w ubiegłych okresach. Dla firmy leasingowej przedmioty charakteryzujące się dużą płynnością w obrocie – takie jak auta czy maszyny – są dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres

Emperia jest na etapie 'zaawansowanego' due diligence w pozyskiwaniu inwestora

21 sierpnia br. spółka złożyła do naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji wraz z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w formie gwarancji bankowej. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem we frankach?

Marta Pawlikowska z Conse Doradcy Finansowi. Rozwiązanie najprostsze nie zawsze możliwe Okazuje się jednak, że polityka banków może być dodatkowym utrudnieniem. Dwa banki - Getin Noble Bank i Millennium Bank - po prostu nie pozwalają na sprzedaż mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu we franku

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

. Odłożenie płatności VAT naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy. 7. Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z

SMEO/ERIF BIG: 45% mikrofirm doświadczyło problemów finansowych w latach 2016-18

niezatrudniających pracowników (25% z nich nie ma żadnego zabezpieczenia finansowego), podano.  "W obliczu trudności finansowych mikroprzedsiębiorcy najczęściej sięgają po prywatne środki na ratowanie firmy. Postępuje tak aż  34% z nich. 20% przyznaje, że pieniądze pożycza od znajomych. Co piąta

GTC ma umowę refinansowania kredytu Galerii Jurajskiej

roku. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych, a następnie w drodze spłaty jednorazowej pozostałej części kwoty głównej w terminie zapadalności" – czytamy w komunikacie. Kredyt zostanie zabezpieczony instrumentami typowymi dla tego rodzaju kredytów, m.in.: hipoteką na nieruchomości

Polacy ofiarami powodzi. Prezydent obiecuje zasiłki, a powinien zachęcać do polis

ubezpieczenia mieszkaniowego. Po co bowiem płacić za polisę, jeśli w razie żywiołu pomoc i tak zapewni państwo? Do tego państwo nie będzie sprawdzać, czy mieszkańcy zatroszczyli się o zabezpieczenie – w miarę możliwości – dobytku od działania wody czy ognia. A doświadczenia pokazują, że tam, gdzie

Emitel ma 10 letnią umowę z RMF na usługi emisji sygnału radiowego

stronami została zawarta na czas obowiązywania koncesji dla programu RMF FM i obejmuje emisję z 52 stacji nadawczych Emitel zlokalizowanych na terenie całego kraju. Obok emisji programu RMF FM współpraca została rozszerzona o nowe elementy. Emitel zapewni m.in. dodatkowe zabezpieczenia sieci dosyłowej

Novatis ma list intencyjny ws. zabezpieczenia finansowania w wysokości 10 mln zł

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Novatis (w trakcie zmiany nazwy na SPAC I S.A.) podpisał list intencyjny z firmą doradczą reprezentującą grupę inwestorów instytucjonalnych z Polski, dotyczący zabezpieczenia finansowania projektu SPAC I w wysokości 10 mln zł (ok. 3 mln USD). Kapitał zostanie