zabezpieczenia transakcji

Kancelaria Prawna Skarbiec

Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

Deweloperzy budują coraz więcej, licząc na utrzymanie się popytu na nowe nieruchomości. W celu właściwego zabezpieczenia transakcji deweloperzy, którzy są przedsiębiorcami, zawierają z kupującymi tzw. umowy przedwstępne deweloperskie. Uregulowanie w obowiązujących przepisach umowy deweloperskiej pozwala na wyraźne jej rozróżnienie od umowy przedwstępnej. Jakie są różnice pomiędzy tymi rodzajami umów oraz jakie to ma znaczenie dla podmiotów zawierających takie umowy?

Adobola oskarżony o defraudację. UBS twierdzi, że nic nie wiedziało

To nie zabezpieczenia banku wykryły nieautoryzowane transakcje. Trader UBS Kweku Adobola sam poinformował kolegów z banku o swoim postępowaniu - donosi BBC.

Kradzież bezdotykowa. Czy karty zbliżeniowe są dobrze zabezpieczone?

chodzi: - Już co piąta transakcja kartami MasterCard to zakup zbliżeniowy - mówi Michał Skowronek z polskiego oddziału tej organizacji. Bezpieczne pieniądze? Ale czy ten wyścig nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa naszych pieniędzy? W ostatnich tygodniach docierają do nas sygnały, że z niektórych kart

OT Logistics: Ziścił się warunek zawieszający dot. zbycia akcji spółki zależnej

zawieszającego, tj. wystawienia przez banki finansujące emitenta oraz agentów zabezpieczeń działających w imieniu obligatariuszy emitenta oświadczeń (promes) w sprawie spłaty kredytów oraz zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych, między innymi, na akcjach oraz jednostkach pływających będących przedmiotem

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

akcji IGL zostanie ustalona w oparciu o wyceny sporządzone przez obie strony. List intencyjny przewiduje odroczenie terminu płatności ceny za akcje IGL na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji. "W liście intencyjnym strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie.  Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

; Par Forward - transakcje terminowe z rozliczeniem z jedną ceną realizacji; opcje walutowe - możliwość zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą cen na rynku oraz wiele innych udogodnień poprawiających komfort pracy, takich jak wiadomości ekonomiczne online, kalendarze ekonomiczne oraz chaty. BNP

Prezes PKN Orlen: Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed wrogim przejęciem

oraz o ofercie publicznej. Dodatkowo, statut PKN Orlen zawiera zapisy dotyczące tzw. voting cap, czyli tylko Skarb Państwa ma prawa do powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - wymienił prezes. "Chcemy natomiast jeszcze bardziej zabezpieczyć Orlen, a struktura transakcji

Santander BP wdrożył nowy sposób uwierzytelniania płatności - 3DSecure 2.2.0

silnego uwierzytelnienia konsumenta (SCA) oznacza, że banki mogą prosić nas o dodatkowe informacje, by autoryzować transakcję. Jest to kolejna warstwa zabezpieczeń, która sprawia, że zakupy online są bezpieczne. Wdrożenie EMV 3D Secure w najnowszej wersji 2.2.0 przez Santander Bank Polska już

Mercor zakłada utrzymanie ROE na poziomie 13% w strategii na lata 2020-2023

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Mercor - w przyjętej strategii na lata 2020-2023 - zakłada utrzymanie wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 13% w skali roku. Strategicznym celem rynkowym jest utrzymanie pozycji lidera biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce oraz

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie. Możliwość skorzystania z oferty Pożyczki Ekspresowej SMEX mają klienci

DM BOŚ został pierwszym członkiem giełdowego rynku rolnego

transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów. IRGiT będzie odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

praktyką było zabezpieczenie przez KUKE do 90-95% wartości projektu eksportowego. Kontrakty te często mają wartość wielu milionów euro, co wymusza tworzenie znacznych rezerw, a w przypadku konieczności zapłacenia udziału własnego w szkodzie powoduje powstanie odczuwalnych

Bank Pekao umożliwia podłączenie kart Visa do płatności Garmin Pay i Fitbit Pay

płatność dokonana za pomocą smartfona bądź smartwatcha jest chroniona kilkoma warstwami zabezpieczeń, również biometrycznymi. Visa stale rozwija technologie weryfikacji i uwierzytelniania każdej płatności, jednocześnie zapewniając konsumentom maksymalną szybkość i wygodę dokonywania transakcji"

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu jego wykonania, stanowi bezprawne narażenie na rażącą szkodę spółki, podmiotów zależnych od spółki, jak i funduszy i zamierza dochodzić wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack.  "Spółce ani żadnemu z funduszy, według wiedzy spółki, nie

GK GPW będzie doradzać bałtycko-fińskiej giełdzie gazu GET Baltic

zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku, toteż nowy model zabezpieczeń i rozliczeń pozwoli wprowadzić europejskie standardy, a także obniżyć wysokość kapitału niezbędnego do zawierania transakcji, zwiększając efektywność i płynność obrotu w całym regionie krajów bałtyckich i Finlandii"

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

należności oferuje w Polsce 8 firm. Jak wynika z danych, przedstawionych senatorom przez Ministerstwo Rozwoju środki na ten cel w wysokości około 2,7 mld zł mają zostać zabezpieczone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD. Proces ma być rozłożony na 6 lat, a zabezpieczenie poszczególnych okresów ma

Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023

powiązanie wieloletnich celów strategicznych z celami kadry menadżerskiej. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na

Aurec Capital kupił inwestycję 'Puławska 186' za ponad 100 mln zł

brakuje gotowych portfeli o odpowiedniej skali, które mogłyby stać się przedmiotem transakcji. Potrzebują jednak znajomości specyfiki lokalnego rynku, którą może zapewnić współpraca z rodzimym partnerem. Dysponują przy tym solidnym zapleczem kapitałowym, które zapewnia lokalnemu partnerowi zabezpieczenie

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii. 

Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie. Płyta mcr Silboard (pion zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji) ma szerokie zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, zarówno użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów zabytkowych czy inteligentnych

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

dnia 6 lutego 2019 r. oraz wystąpiło do sądu z wnioskiem o uchylenie udzielonego zabezpieczenia" - czytamy w komunikacie. "Wykonalność uchwały o sprzedaży przedsiębiorstwa jest jednym z warunków powodzenia wezwania na akcje spółki ABC Data ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018, które trwa od

JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł

zostanie rozliczona po dacie zamknięcia transakcji, najdalej w terminie trzech miesięcy po tej dacie. Cała kwota ceny przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań kredytowych, w celu zwolnienia zabezpieczeń na akcjach i aktywach PBSz" - czytamy w komunikacie. Umowa warunkowa uwzględnia zasadnicze

Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspólnego przedsięwzięcia z BLE

dezinwestycyjnego ma być przejęcie przez emitenta 100% udziałów w spółce Unimot System oraz przejęcie przez BLE 100% udziałów w pozostałych spółkach zależnych, tj. Blue Cold oraz Blue LNG, przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

, podał bank. "Od 25 marca br. na stronie Idea Banku dostępne jest do ściągnięcia przez klientów banku bezpłatne oprogramowanie chroniące realizację usług w bankowości internetowej - Trusteer Rapport firmy IBM. Wprowadzenie tego dodatkowego zabezpieczenia transakcji online przez Idea Bank to

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji Hoist dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln zł, która ma stanowić zabezpieczenie dla GetBacku w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

wsparcia" - powiedział członek zarządu Banku Millennium Andrzej Gliński, cytowany w komunikacie. W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z: - zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

zabezpieczeniem ryzyka, takich jak sekurytyzacja syntetyczna. Warto podkreślić, że wszystkie te projekty pomagają również naszym klientom, ponieważ pozwalają nam oferować bardziej atrakcyjne cenowo produkty i zapewniać finansowanie w tych trudnych czasach pandemii Covid-19. Liczba firm, którym udało nam się pomóc

Trend Micro: Wdrożenie PSD2 zwiększy zagrożenia w e-bankowości

przeciwdziałaniu fraudom. Banki na takie zaufanie musiały pracować przez wiele lat, inwestując środki finansowe i olbrzymi nakład pracy w zabezpieczenia. Co również istotne, realizacja transakcji finansowych przez fintechy pozbawi banki istotnej wiedzy o działaniach klienta, która była wykorzystywana w uczeniu

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

wykonaniu w kolejnych dwóch latach. „Dodatkowo, na podstawie umowy opcji kupna, ustanowiono zabezpieczenia na rzecz spółki na udziałach wyżej wymienionych spółek i na posiadanych nieruchomościach, na zabezpieczenie zobowiązań GCH wynikających z tej umowy" – czytamy w komunikacie. Część

XTPL rozpoczął realizację pierwszego komercyjnego zamówienia

. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

transakcji z podatku od niektórych instytucji finansowych dotyczy zarówno strony pasywnej transakcji repo (przyjętego depozytu zabezpieczonego aktywami), jak również strony reverse repo (lokaty zabezpieczonej aktywami). Zwolnienie nie obejmuje transakcji typu buy-sell-back. Celem Grupy Roboczej jest

Płatność kartą do 100 zł bez PIN-u już działa. System wdrożony z dużym wyprzedzeniem

kraju. Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że ciągle może spotkać nas sytuacja, kiedy mimo zmieszczenia się w limicie 100 zł, a nawet gdy transakcja jest poniżej 50 zł, to możemy zostać poproszeni o wpisanie PIN-u. Jest to związane m.in. z dyrektywą PSD2 regulującą zabezpieczenia rynku finansowego

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

sfinansowanie nabycia Frisco (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń, podano. "Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń" - czytamy w komunikacie.  O dalszych istotnych etapach postępowania spółka będzie informować w odrębnych raportach, podsumowano. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą

Obywatel w komórce. Czy cyfrowe dokumenty zastąpią papier i plastik?

przykładzie: osoba nieprzytomna nie poda nikomu hasła czy PIN-u, lecz łatwo odblokować telefon jej palcem. Właśnie z powodu tej niedoskonałości biometrii wymagamy używania kodu PIN. Zagrożenia związane z cyfrowymi dokumentami nie są jednak spowodowane wyłącznie  jakością zabezpieczeń. Niebezpieczne są

BREWE Leasing: Rośniemy znacznie szybciej niż rynek

;szytych na miarę" produktów. "Bezpieczeństwo, elastyczność i innowacja - to nasze podejście do klienta. Stosujemy niestandardowe zabezpieczenia transakcji. To pozwala nam sięgać po klientów nieobsługiwanych przez rynek korporacyjnych firm leasingowych. 'Szyjemy' produkty na miarę oczekiwań

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Cyfryzacja polskiej gospodarki znacząco przyspieszyła w związku z pandemią. Przedsiębiorstwa coraz częściej zamiast budować własne centra danych, co wiąże się z dużymi nakładami, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia się przed awariami dostaw energii elektrycznej, korzystają z

Skarbiec: Ewentualne przejęcie Trigon TFI niegotówkowe wz.z polityką dywidendową

niezależnych, oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przy poparciu co najmniej 4/5 głosujących. W opinii zarządu gwarantuje to jej transparentność oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów akcjonariuszy spółki i jej interesariuszy. "Podstawowym celem ewentualnej transakcji jest realizacja strategii

Enea: Sytuacja epidemiczna nie wpłynęła dotąd negatywnie na grupę

epidemicznym mogą nastąpić przesunięcia planowanych remontów i modernizacji jednostek wytwórczych, m.in. do konkluzji BAT. Znaczna zmienność cen produktów na giełdach towarowych powoduje konieczność zaangażowania dodatkowych środków na zabezpieczenie zawartych transakcji, zaznaczono również. Enea odnotowała

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

zobowiązań kredytowych spółki i istotne obniżenie salda tych zobowiązań, winna pozwolić spółce w szczególności, na istotne ograniczenie zakresu i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł. Powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji

Acciona nabyła łącznie ok. 2,41 mln akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu

korporacyjnej, a tym samym zwiększa realny wpływ na strategiczne decyzje, które mogą wymagać podjęcia w kontekście zabezpieczenia stabilności finansowej spółki" - czytamy w komunikacie. Transakcja nabycia akcji po drugim, finalnym etapie wezwania została przeprowadzona na GPW 26 sierpnia. Transakcja po

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)  

Mercor: Sfinansujemy inwestycje ze środków własnych, ew. kredytem lub leasingiem

strategicznych. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Tomasz Chaberko (ISBnews)

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

obniżoną prowizją oraz wydłużeniem jej okresu do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych. W połowie kwietnia zaoferował natomiast średnim i dużym firmom Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, o wartości aż 15 mld zł. Dzięki niej klienci mogą otrzymać dodatkowe zabezpieczenia

NBP: Wpływ hard Brexitu na polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy - marginalny 

potencjalnych kontrahentów transakcji objętych obowiązkiem centralnego rozliczania, wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenia (ze względu na ograniczenie efektu nettingu wielostronnego), przesunięcie aktywności w kierunku klas instrumentów, które nie są objęte tym obowiązkiem, i związane z tym utrzymywanie

Echo planuje zakupy gruntów pod ok. 300 tys. m2 biur i mieszkań w 2019 r.

w kolejnych 3-5 latach. Pracujemy nad zabezpieczeniem dalszego rozwoju, m.in. przez zakupy gruntów. W ubiegłym roku kupiliśmy działki pod ponad 100 tys. m2 powierzchni - głównie mieszkań i biur. Od początku tego roku zamknęliśmy już kolejne transakcje dające nam możliwość wybudowania blisko 60 tys

Blisko 1/3 eksporterów i importerów rozważa zabezpieczenie się przed ryzykiem FX

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - W ciągu kolejnych 12 miesięcy 33% polskich importerów i 31% polskich eksporterów bierze pod uwagę skorzystanie z zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, a odpowiednio 45% i 36% nie wyklucza takiej możliwości, wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie firmy

Immofinanz uplasował obligacje warte 500 mln euro, uzyskał rating BBB- od S&P

ratingu inwestycyjnym, podczas gdy refinansowanie istniejącego zadłużenia zabezpieczy obecnie niskie stopy procentowe i zwiększy kwotę zabezpieczeń" - powiedział dyrektor finansowy Immofinanz Stefan Schönauer, cytowany w komunikacie.  "Rating na poziomie inwestycyjnym podkreśla

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk. "Do finalizacji transakcji

Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego

zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie. W związku z niespełnieniem się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej, z przyczyn niezależnych od woli stron, procesy

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich, wyjaśnia CIR. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem

Biomed-Lublin ma list intencyjny ws kupna nieruchomości od PKO Leasing

12 miesięcy spółka określa na ok. 2 mln zł. Dodatkowym efektem będzie wygaśnięcie zabezpieczeń w postaci ustanowionych hipotek na innych nieruchomościach spółki na rzecz PKO Leasing SA związanych z umową leasingu nieruchomości i umową dzierżawy, co otwiera drogę do renegocjowania struktury

Oszustwo na dezynfekcję przesyłki. "Wszedłem na konto i zobaczyłem, jak pieniądze uciekają". Co na to bank?

zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. - Przyjmuje się, że w szczególności bank powinien dbać o odpowiednio wysoki poziom zabezpieczeń, monitorowanie transakcji na bieżąco, identyfikowanie zachowań niestandardowych dla danego użytkownika czy wręcz zablokowanie podejrzanych operacji

Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

siedem grup wierzycieli zróżnicowanych w oparciu o kwoty należnych im wierzytelności od Ursus Dystrybucja oraz charakter wierzytelności (zabezpieczone/niezabezpieczone/publiczno-prawne), dla których przewidziane zostały odmienne propozycje odnoszące się do zakresu oraz sposobu spłaty poprzez odpowiednio

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist - niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej - zabezpieczonej regwarancją przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podało KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

dotychczas prowadzonych negocjacji oraz poczynionych ustaleń. Z kolei Monnari Trade poinformowało, że według spółki negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu

JSW uzgodniła z Kopeksem warunki zakupu 95,01% akcji PBSz

rozliczenia i zabezpieczeń kupującego, których szczegóły zostaną określone przez strony w umowie sprzedaży akcji PBSz" - czytamy w komunikacie. Transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w tym m.in.  zgody UOKiK na koncentrację, zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze

Bank Pekao odniósł się do publikacji dot. ew. finansowania wieżowców w Warszawie

językach obcych często pojawiają się, gdy w transakcji biorą udział osoby niewładające językiem polskim i jest to standardowe i powszechne działanie banków. "Standardowym działaniem Banku Pekao S.A. jest uzyskiwanie zabezpieczeń w przypadku udzielania finansowania. W tym przypadku - co jasno wynika

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań" - czytamy w komunikacie

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

spółki, zabezpieczenie operacyjne jej funkcjonowania w obszarze finansowym w roku 2019 oraz zabezpieczenie finansowania prowadzonej przez spółkę inwestycji - budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" - czytamy dalej. W połowie września Polwax podał, że przyjął uchwałę o

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

pierwotnego planu restrukturyzacji przedstawionego w marcu 2019 r.: a. przeprowadzenie transakcji z Hoist Finance AB pozwalającej na spłatę 240,5 mln zł części zobowiązań zabezpieczonych na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest emitent, i certyfikatach inwestycyjnych funduszy

W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł/akcję

zabezpieczenia stabilności finansowej spółki" - czytamy także  w komunikacie.  6 sierpnia Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji (stanowiących 15,91% łącznej liczby) w I etapie

CBRE: Na rynkach region. wynajęto 220 tys. m2 biur w I kw. - 2. wynik w historii

biznesu SSC na świecie. Aktualny kryzys pokazał słabość zabezpieczeń i możliwości kontynuacji biznesu szczególnie w krajach Azji, która do tej pory wygrywała wyścig o inwestorów z krajami naszego regionu" - dodał. Za rekordowy wynik w I kw. br. odpowiadały przede wszystkim transakcje w Krakowie (27

Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade. "Spółka Miss Class Sp. z o.o., spółka

FPP: Program KAS dot. ostrzegania przed karuzelą podatkową to dobre rozwiązanie

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania służącego ochronie interesów uczciwie działających podmiotów - Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Jego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydują o zatwierdzeniu zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażeniu zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec PKO BP i ING oraz ustanowienie zabezpieczeń, w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki

PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji spółek od Esperite

-Up Agreement oraz ustanowieniem uzgodnionych przez strony umowy pożyczki zabezpieczeń. Pożyczka została udzielona na okres 6 miesięcy jednak nie dłużej niż do 21 sierpnia 2019 roku, wskazano także. Powyżej opisane umowy zostały zawarte pod prawem polskim. Polski Bank Komórek Macierzystych został

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku i podniesie bezpieczeństwo podatkowe transakcji" - czytamy także. Chodzi w szczególności o płatności za

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.) na rzecz emitenta. Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje wpłatę przez kupujących kwoty 800 000 000 RUB na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

;Emitent informuje, iż podjął czynności mające na celu zwolnienie przez bank akcji Simple spod zabezpieczeń, jednakże ostatecznie nie doszło do zwolnienia Akcji Simple z przedmiotowych zastawów" - czytamy także.  "Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez SIS w terminie 3 dni roboczych od

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

skorzystania z nowej oferty KUKE dla zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Ubezpieczenie może posłużyć też jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu obrotowego, poprawiając znacząco płynność. Ponadto, zaoferowanie odroczonej płatności w najtrudniejszym momencie kryzysu to praktycznie gwarancja

PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - PKO Leasing, korzystając ze wsparcia Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), uruchomił dziś transakcję sekurytyzacji, w ramach której zostały sprzedane obligacje o wartości 2,5 mld zł grupie międzynarodowych inwestorów - Grupie EBI, Citi

Mercor ma warunkową umowę zakupu 100% węgierskiej spółki za maks. 18,54 mln zł

Tuzvedelem, podano także. Przejęcie Dunamenti Tuzvedelem pozwoli grupie Mercor na rozszerzenie oferty produktowej w pionie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych oraz wzmocni pozycję grupy na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim, podkreśla spółka. "Transakcja z grupą

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

udzieliło pożyczkobiorcy pożyczki na kwotę 8 mln zł. "Roczne oprocentowanie pożyczki to 3,8%, a data jej spłaty - 3 września 2021 r. Pożyczkobiorca ma prawo zwrócić pożyczkę, w całości lub w części, przed ww. datą. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez

Airway Medix sprzedał część przedsiębiorstwa z technologią CSS za 10,5 mln euro

kupującego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu umowy sprzedaży. Dodatkowo, w związku z zamknięciem transakcji, w dniu 3 października 2017 roku zawarte zostały umowy o technicznym i standardowym charakterze dotyczące współpracy w obszarze dalszego rozwoju produktu przy użyciu technologii CSS oraz

Jak nie dać się oszukać na zakupach online?

wszystkich dostępów, możemy skorzystać z programu, który sam podpowiada skomplikowane hasła i je zapamiętuje – radzi Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów w firmie Sophos, specjalizującej się w tworzeniu cyfrowych zabezpieczeń. Zdaniem eksperta warto zastanowić się nad skorzystaniem z kart

Diners Club otrzymał licencję na prowadzenie schematu płatniczego

, cytowana w komunikacie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Diners Club Polska wzbogacił ofertę produktową i otworzył się na nowych odbiorców marki. Wprowadzono m.in. dodatkowe zabezpieczenie silnego uwierzytelniania w  Internecie – Protect Buy, rozpoczęto proces migracji wszystkich

Ferrum zawarło porozumienie z CZH ws. regulacji zobowiązań

komunikacie. Porozumienie wejdzie w życie po ustanowieniu przez Ferrum dodatkowych zabezpieczeń na aktywach, podano także. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

zabezpieczenia lub nawet ustanowienie kilku zabezpieczeń w tym czasie znacznie poprawi bezpieczeństwo planowanej transakcji w ramach przedsiębiorstwa. Właściwy wybór sposobu ograniczenia ryzyka niewypłacalności kontrahenta poprzez odpowiednie zabezpieczenia umowne należy wyłącznie do decyzji przedsiębiorcy. To

Samsung Electronics Polska i First Data Polska stworzą wspólnie Software POS

procesu. Dodatkowo, na podstawie dodatkowego porozumienia pomiędzy Samsung a Cardtek, firma Cardtek stworzy dedykowane oprogramowanie zapewniające realizację transakcji EMV na urządzeniach mobilnych Samsung, z wykorzystaniem Samsung Knox, wielowarstwowej platformy zabezpieczeń, obejmującej zarówno sprzęt

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Mercor zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji akcji do inwestora finansowego na finalizację inwestycji w fabrykę płyty mcr Silboard koło Płocka oraz zabezpieczenie środków obrotowych na dalszą ekspansję, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć

KIR przekazał 0,5 mln zł na pomoc szpitalom w walce z COVID-19

, umożliwiającego skuteczne prowadzenie terapii oraz wyposażenia ochronnego, dostosowanego do konkretnych potrzeb danej placówki. W Narodowym Instytucie Onkologii szczególnie potrzebne są odpowiednie zabezpieczenia dla personelu i pacjentów pozwalające na przeprowadzenie zabiegów chemioterapii, przy których

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, powód będzie miał większą gwarancję

BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące

dostarczania oryginałów polis do odnowień cesji polis stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek, a także od kwietnia możliwość przesunięcia przez posiadaczy kart kredytowych o trzy miesiące daty spłaty "Minimalnej kwoty do zapłaty", podsumowano. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

komunikacie. "Zgodnie z warunkową umową sprzedaży i lokalną umową sprzedaży, część ceny w wysokości 800 000 000 RUB zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń, podano także. Na

PHN oczekuje porozumienia ws. objęcia akcji przez Skarb Państwa za kilka tygodni

), poinformował prezes Marcin Mazurek. "W tej chwili negocjujemy ze Skarbem Państwa porozumienie, które nie oznacza zamknięcia transakcji, a sposób dojścia do niego. Realizacja transakcji wymaga due diligence, wymaga wyceny wszystkich spółek (w tym naszej), tak by zrobić to transparentnie z zabezpieczeniem

UOKiK ma zastrzeżenia ws przejęcia Elester-PKP przez spółkę-matkę PKP Energetyki

transakcja wywiera wpływ. "Analiza UOKiK wykazała, że po zrealizowaniu planowanej transakcji może dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku dostaw poszczególnych podzespołów do podstacji trakcyjnych i urządzeń EZZ (elektronicznych zabezpieczeń ziemnozwarciowych) zasilających sieć

Nowa ustawa o usługach płatniczych już obowiązuje. Korzystne zmiany dotyczące transakcji kartą, płatności internetowych i reklamacji

). Dyrektywa PSD2 zmniejsza „wkład własny” klienta do 50 euro (ok. 200 zł). I w końcu po trzecie, ustawa wprowadza również podwójne zabezpieczenie dla transakcji internetowych. O co chodzi? Płacąc kartą za zakupy w sklepie internetowym, klient poda swój login, a dodatkowo transakcję zatwierdzi

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

; dostępne są takie rozwiązania, jak ubezpieczenia transakcji handlowych i inwestycji, gwarancje czy faktoring. Dobre zaplanowanie zabezpieczeń to klucz do sukcesu i możliwość uniknięcia trudności w prowadzeniu działalności. W KUKE, na co dzień wspieramy przedsiębiorców zarówno w transakcjach krajowych, jak

Nie ma kredytu na ziemię rolną

Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej wyjaśnia, że banki nie chcą udzielać kredytów na budowę domów na działkach rolnych, bo nie mogą na nich ustanowić odpowiedniego zabezpieczenia hipotecznego. Jest to konsekwencja ustawy PiS, która reguluje obrót nieruchomościami rolnymi. Ministerstwo planuje

Mercor sfinalizował transakcję nabycia Dunamenti Tűzvédelem za 15,2 mln zł

zamknięciu zostanie zatrzymane na rachunku escrow (nadzorowany przez węgierski bank K&H Bank Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry) na okres do 2 lat po dacie zamknięcia finansowego, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor S.A. dotyczących m.in. stanu Dunamenti Tűzvédelem" - czytamy w

Bank Millennium podtrzymuje cel 1 mld zł zysku netto w 2020 roku

; - powiedział Bicho. Dodał, że bank od początku oferował m.in. uzyskanie wakacji kredytowych, możliwości zmiany zabezpieczenia, zmiany w wysokości rat. "Nasze ostatnie doświadczenia są takie, że klienci nie są zainteresowani przeterminowym przewalutowaniem. Jeżeli pojawi się odpowiednie prawo, to się

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

/przychody spadnie w tym czasie o 10 pkt proc. do 50%. "Ponadto, jako część transakcji, Banco Santander ma intencję, by przeprowadzić podwyższenie kapitału o ok. 7 mld euro, co pokryje kapitał i zabezpieczenie na wzmocnienie bilansu Banco Popular" - czytamy dalej. Oczekiwany zwrot z inwestycji

Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

akcji spółki. Pożyczki akcji stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w zakresie związanym z wprowadzaniem akcji, obejmowanych w drodze zamiany obligacji, do obrotu na New Connect. W przypadku prawidłowego wykonania umowy emisji obligacji zamiennych na akcje, pożyczone akcje zostaną zwrócone

Orbis ma przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie za 9,2 mln zł netto

warunków, w celu zabezpieczenia zrealizowania transakcji, będzie sukcesywnie wpłacał sprzedającemu zadatek, którego łączna wysokość wyniesie 30% ceny sprzedaży, podsumowano. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W lutym 2018 roku sieć grupy składała

Ursus ma warunkową umowę sprzedaży akcji Ursus Bus za 34-34,5 mln zł

zabezpieczeń ustanowionych w związku z przejętym przez kupującego zadłużeniem, podano także. Transakcja sprzedaży jest pochodną planu restrukturyzacyjnego będącego integralną częścią przyspieszonego postępowania układowego otwartego w dniu 7 listopada 2018 r. na mocy postanowienia sądu rejonowego Lublin

Sąd dokonał wpisu zastawów na 100% udziałów Lotos Asfalt

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk Północ dokonał wpisu zastawów rejestrowych na 100% udziałów w Lotos Asfalt - spółki zależnej Grupy Lotos, podał Lotos. "Zastawy rejestrowe zostały ustanowione tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wyrażonych w PLN z tytułu