zabezpieczenia techniczne

Zamówienie na usługę odczytu liczników ciepła - czy wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001 jest dopuszczalny?

Usługa zdalnego odczytu liczników ciepła wiąże się z wykorzystaniem danych odbiorców indywidualnych wymagających odpowiedniego ich zabezpieczenia, co może gwarantować wdrożenie sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji normy ISO 27001.

Sescom rekomenduje niewypłacanie dywidendy za r.obr. 2017/2018

zamiarem zabezpieczenia środków finansowych na możliwą realizację nabycia spółki Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak & K. Pietrulewicz. Rekomendacja zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez jej radę nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

odroczonych płatności będzie mógł być zastosowany po ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń (gwarancji płatności wystawionej przez emitenta razem z dobrowolnym poddaniem się egzekucji, która w przyszłości może zostać zastąpiona hipoteką na nieruchomości)" - czytamy dalej. Prace budowlane zostaną

Asseco Poland uruchomiło system do wymiany dokumentacji w ZUS

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Asseco Poland uruchomiło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nowy system do wymiany informacji (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), który ma zapewnić współpracę z blisko 15 tys. instytucji zabezpieczenia społecznego z 32 krajów UE

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

. Anny za 15,37 mln zł brutto, podał Qumak. Spółka ocenia odstąpienie od umowy jako nieskuteczne. "Jako przyczynę odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zamawiający podał niewykonanie obowiązków umownych w zakresie zapewnienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, pomimo wyznaczenia

JSW ma koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 'Chełm II'

te mają posłużyć lepszemu zaprojektowaniu ewentualnej eksploatacji złoża. To ważne z punktu widzenia zabezpieczenia przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej - największego w Unii Europejskiej producenta wysokiej jakości węgla koksowego, dla którego właśnie węgiel koksowy stanowi największą wartość

PERN wybrał inżyniera budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

- rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zwiększy bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej. Planowana trasa rurociągu

Spółki Orlenu i Energi wspólnie zrealizują zamówienia w obszarze energetyki

technicznej dla systemów zabezpieczeń technicznych na terenie zakładów PTA we Włocławku i terminalu paliwowego w Świnoujściu, z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego, zapowiedziano również. "Działamy z Energą Invest w ramach jednej grupy kapitałowej. Współpraca, którą podjęliśmy, umożliwia

Orlen Ochrona i Poczta Polska podpisały umowę o współpracy

pieniężnych realizowany jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pieniądze przewożone są w specjalnych opakowaniach tzw. bezpiecznych kopertach, z zastosowaniem środków wymaganego zabezpieczenia technicznego. Do transportu spółki wykorzystują specjalne bankowozy wyposażone w systemy

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

. Sąd oddalił natomiast pozostałe wnioski Qumaka o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie dotychczasowych zajęć rachunków bankowych. "Zgodnie z uzasadnieniem wydanego postanowienia, mając na uwadze realizację celu postępowania upadłościowego, Sąd Upadłościowy stwierdził, że majątek spółki objęty

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na kwotę 24 mln zł brutto

zł brutto. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ok. 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się

Poczta Polska chce być liderem na rynku logistyki gotówki

, jak i zabezpieczeniu technicznym poprzez montaż, naprawę, konserwację i monitoring elektronicznych systemów zabezpieczeń ze wsparciem grup interwencyjnych. Realizuje również usługi z zakresu zadań dotyczących ochrony cywilnej komunikacji lotniczej, określonych w Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa

GUS: Liczba zatrudnionych w gosp. narod. wzrosła o 2% do 16 mln osób w 2018

; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne" (4,7%), podał też Urząd. Liczba osób (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących) pobierających w grudniu 2018 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia wyniosła 423 tys. osób

Value4Capital sfinalizował sprzedaż segmentu security Konsalnetu Grupie Seris

, zabezpieczenia techniczne i monitoring po ratownictwo. Firma zapewnia ochronę fizyczną ponad 3 000 obiektów, a usługi monitoringu świadczy dla ponad 60 tysięcy klientów. Wśród klientów są m.in. największe banki w Polsce, sieci handlowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, strategiczne obiekty i firmy

MI zatwierdził programy inwestycji na sieci dróg krajowych warte 582 mln zł

11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów

Nextbike zrezygnowało ze złożenia oferty na system rowerów miejskich w Warszawie

wymaganiami, jeśli chodzi o zabezpieczenia inwestycji. To z kolei utrudnia realizację projektu i również wiąże się z dodatkowymi kosztami" - czytamy dalej. Mając na uwadze powyższe, Nextbike Polska w restrukturyzacji zdecydował się nie przystępować do przetargu. Ponadto spółka deklaruje, że w przypadku

Separgefi złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia segmentu 'security' Konsalnetu

segmencie security Konsalnet świadczy usługi (i) ochrony fizycznej, (ii) monitoringu (instalacja, monitorowanie i serwisowanie systemów alarmowych i przeciwwłamaniowych, ochrony przeciwpożarowej) oraz (iii) instalacji technicznych systemów zabezpieczeń (projektowanie, instalacja, obsługa i serwisowanie

FBSerwis miał 277 mln zł przychodów i 24 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i lokalnych społeczności, dlatego zarówno pracownicy FBSerwis, jak i nasi klienci, dołożyli wszelkich starań, aby została zachowana ciągłość naszej pracy. Zabezpieczenie prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów ma szczególne znaczenie dla

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

, finansowych i podatkowych wymienionych w liście, zastrzeżono. Strony ustaliły, że uzgodniona formuła kształtowania ceny zakupu energii elektrycznej, jak również treść kontraktu PPA, będą uwzględniać m.in. wymagania banków finansujących realizację projektów z punktu widzenia wymaganych zabezpieczeń oraz

Jak nie dać się oszukać na zakupach online?

Jak nie dać się oszukać na zakupach online?

wszystkich dostępów, możemy skorzystać z programu, który sam podpowiada skomplikowane hasła i je zapamiętuje – radzi Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów w firmie Sophos, specjalizującej się w tworzeniu cyfrowych zabezpieczeń. Zdaniem eksperta warto zastanowić się nad skorzystaniem z kart

Koniec z automatycznym przedłużaniem umów w telekomach. Właśnie weszły w życie zmiany w prawie

w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). – Nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

zobowiązań kredytowych spółki i istotne obniżenie salda tych zobowiązań, winna pozwolić spółce w szczególności, na istotne ograniczenie zakresu i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w

PGE Obrót oferuje pakiet usług technicznych dla przedsiębiorstw

firmie zabezpieczenie w zakresie cen, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Z kolei wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne zgodnie z wymogami BHP i PIP, zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia, cechujący się długą żywotnością. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji

Dekpol rozpoczął budowę najnowocześniejszej ocynkowni w Polsce dla Inter Metalu

technicznej o powierzchni utwardzonej 9 500 m2 oraz aranżację 2 200 m2  terenów zielonych" - czytamy w komunikacie. Obiekt zamówiony przez spółkę Inter Metal będzie przeznaczony do nakładania powłoki cynku na stal, celem zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów stalowych. Hala produkcyjna

Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

przeprowadzenia restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. "Zarząd spółki przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości kierował się dobrem spółki, jej wierzycieli i akcjonariuszy oraz koniecznością zabezpieczenia ich interesów na wypadek

Huta Stalowa Wola ma umowę na dostawę sprzętu wojskowego za ponad 100 mln zł

Wozu Remontu Uzbrojenia (AWRU) i Wozu Zabezpieczenia Technicznego (WZT). Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld

Orbis ma przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie za 9,2 mln zł netto

warunków, w celu zabezpieczenia zrealizowania transakcji, będzie sukcesywnie wpłacał sprzedającemu zadatek, którego łączna wysokość wyniesie 30% ceny sprzedaży, podsumowano. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W lutym 2018 roku sieć grupy składała

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

okresowych, przejazdów inspekcyjnych w celu sprawdzenia parametrów sieci. Zapisy określają naprawy bieżące, wymianę wyeksploatowanych elementów sieci trakcyjnej. Przewidziane jest w umowie zabezpieczenie sieci preparatem przeciwoblodzeniowym w warunkach zimowych. Usługi będą świadczone przy wykorzystaniu

MON ma umowę na dostawę 3 samolotów dla VIP-ów za 523,64 mln USD

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zawarło z Boeing Company umowę na dostawę trzech samolotów typu Boeing 737-800 w ramach realizacji programu "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)", podał resort. Wartość

KGHM: Zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych

pracowników, a także decyzje o odsunięciu od pełnionych funkcji, a nawet pożegnanie się z kilkoma osobami. Karol Kos jest dyrektorem ds. technicznych Oddziału COPI od czerwca 2016 roku. Jest odpowiedzialny za infrastrukturę sieciową, zabezpieczenia techniczne, infrastrukturę serwerów i macierzy oraz

Konsorcjum Qumaka odstąpiło od umowy z IMGW na radar meteorologiczny

Badawczy odstąpił od ww. umowy z winy wykonawcy. Zamawiający jako przyczynę wypowiedzenia podał niewykonanie obowiązków umownych w zakresie zapewnienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jego przedstawienia. Zarząd spółki stoi na stanowisku, że

Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów

planuje podjęcie dodatkowych działań z zakresu rozwoju systemu PCR |ONE, które mogą przełożyć się na zwiększenie jego atrakcyjności biznesowej. 1. Przygotowanie do procesu negocjacji 1.1. Zabezpieczenie finansowania na potrzeby wzmocnienia budowy pozycji w procesie negocjacji z potencjalnymi nabywcami

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania spółką, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki; Dzisiejsza decyzja KNF stanowi potwierdzenie pozytywnej oceny spełniania przez MCI powyższych wymogów"

MON: Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 został podpisany

rakietowej dalekiego zasięgu, - osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz - poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach, podano także. "Program rozwoju sił zbrojnych

Wnioski o subwencje z tarczy finansowej PFR będą dostępne w Alior Banku

innowacyjnych i proekologicznych. Z kolei gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to specjalne rozwiązanie dla średnich i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Nowe, bardziej korzystne warunki wymienionych zabezpieczeń polegają m.in. na zwiększeniu wartości zabezpieczenia do 80% wartości kredytu

Rząd będzie rozdawał premie na remonty bloków z wielkiej płyty. Średnio ponad 80 tys. zł na budynek

. Premia na wielką płytę Na szkolenia dla administratorów i zabezpieczenie mogących się rozwarstwiać płyt pieniądze obiecało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o termomodernizacji budynków, która przewiduje dopłaty m.in. do docieplenia ścian. - Premia z Funduszu

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło 350 mln zł

mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

zakres leży w kompetencjach osób reprezentujących Inwestora. 2. Przewiduje udzielenie wsparcia finansowego emitentowi, w szczególności poprzez: poręczenie lub inną formę zabezpieczenia finansowania, a także restrukturyzacji finansowej istniejących i przyszłych kontraktów, z uwzględnieniem analizy

Enea El. Połaniec modernizuje elektrofiltry w ramach inwestycji ekologicznych

2, 3, 4, 5, 6 i 7 w formule EPC, czyli "pod klucz". Inwestycja obejmie kanały spalin wraz z kompensatorami, instalacją odprowadzania spod lejów elektrofiltrów, a także układy opomiarowania, sterowania oraz zabezpieczeń i zasilania elektrycznego, podano

Totalizator Sportowy wchodzi na rynek e-commerce

Playtech Services oraz Playtech Software. Zakres współpracy to budowa dedykowanych systemów transakcyjnych, infrastruktury informatycznej, standardów zabezpieczeń technicznych mających obsłużyć dziesiątki tysięcy transakcji dziennie. (ISBnews)  

Spółka zależna Robyga kupiła 99,74% akcji Transbudu za ok. 46 mln zł

ustanowieniu hipoteki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 57 mln zł hipotekę na rzecz spółki w celu zabezpieczenia spłaty udzielonej przez spółkę pożyczki kupującemu od spółki na zakup w/w akcji, podano także. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym

Poczta Polska zdobyła nowe kontrakty na świadczenie usług ochroniarskich

. Poczta Polska Ochrona (PPO) zajmuje się nie tylko przewozem i ochroną pieniędzy, ale także obsługą bankomatów i wpłatomatów oraz ochroną i zabezpieczeniem technicznym obiektów. Obecnie przychody z ochrony fizycznej stanowią około 10%, zaś z szeroko rozumianej  obsługi gotówki 75%. Pozostałe usługi w

KGHM ma porozumienie z gminą Żukowice dot. budowy szybu wdechowego

zabezpieczenie produkcji na kolejne 30-40 lat. Eksploatacja złoża pozwoli KGHM utrzymać poziom wydobycia w Polsce i zapewni dalszy rozwój Zagłębia Miedziowego" - powiedział wiceprezes ds. produkcji Radosław Stach, cytowany w komunikacie.  KGHM udostępnia kolejne części eksploatowanego złoża

PKN Orlen zabezpieczony na kilka miesięcy sytuacji awaryjnej w dostawach ropy

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ma sytuację pod pełną kontrolą i zabezpieczony wolumen ropy naftowej nawet na kilka miesięcy sytuacji awaryjnej, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński. "Istnieje techniczna możliwość, żeby przerzucić się na

Szaleje pandemia? Luksusowe apartamenty sprzedają się na pniu

, ale mamy klientów z wielu innych miejsc w Polsce. W dobie pandemii znaczna część klientów kupujących luksusowe nieruchomości traktowała je jako bezpieczną lokatę i zabezpieczenie kapitału – mówi Bartłomiej Annusewicz, dyrektor zarządzający Lions Estate. Nabywcy nieruchomości premium apartamenty

Emitel ma 10-letnią umowę z Eurozet Radio na usługi emisji sygnału radiowego

emisje z 55 stacji nadawczych Emitel na terenie całej Polski. Współpraca została rozszerzona o nowe elementy, które zapewnią nadawcy dodatkowe zabezpieczenia sieci dosyłowej i nadawczej. Na wypadek ewentualnych awarii Radio Zet będzie miało w ciągłej dyspozycji rezerwowy sprzęt oraz alternatywne obiekty

Rosomaki nie dla Słowacji? Wiceminister oskarża poprzedników o kryzys w zbrojeniówce

Malezji i wozów zabezpieczenia technicznego do Indii (kontrakty zawarł rząd SLD), co pogorszyło reputację Polski. Równocześnie zapowiedział, że do 15 września powstanie program modernizacji technicznej sił zbrojnych - dokument kluczowy dla przyszłości armii. - Ten program jest już w zasadzie gotowy, ale

JSW ma umowę kredytu terminowego z EBI w wysokości 58,5 mln euro

zabezpieczenie bieżącej pracy koksowni w obszarach dostawy i dystrybucji surowców (III Etap modernizacji Koksowni Radlin) - Związane z oczyszczaniem gazu koksowniczego tak, by jego dalsze wykorzystanie odbywało się przy jak najmniejszym wpływie na środowisko i pozwalało na maksymalne możliwe ograniczenie

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli za 199,2 mln zł

daty zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wartości umowy brutto" - czytamy także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod

PGE: Zaawansowanie budowy nowych bloków Elektrowni Opole przekroczyło 97%

2019 r. o godz. 16:18 po raz pierwszy rozpalono olejem lekkim kocioł bloku nr 6. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch ostatniego z dwóch budowanych bloków energetycznych" - czytamy w komunikacie. Pierwsze rozpalenie kotła ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie przed korozją jego części

Konsalnet: Dzięki Seris będziemy liderem najnowocześniejszych rozwiązań w branży

od ponad 25 lat, oferując pełen zakres usług bezpieczeństwa - od usług ochrony fizycznej, przez obsługę gotówki, konwoje, zabezpieczenia techniczne i monitoring po ratownictwo. Firma zapewnia ochronę fizyczną ponad 3200 obiektów, a usługi monitoringu świadczy dla ponad 60 tysięcy klientów. Wśród

Kluza: Wiek emerytalny należy zastąpić wymogiem minimalnej składki (sprost.)

koncepcję, o której mówił Kluza. "Koncepcję wieku emerytalnego należy zastąpić koncepcją osiągnięcia oszczędności gwarantujących wypłatę minimalnego świadczenia, ale w demokracji senioralnej należy wprowadzić do konstytucji zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę zasad gdy wyborcy w wieku seniora

Microsoft: Chmura pomaga uwolnić sektor publiczny od ograniczeń technicznych

konsylia lekarskie, np. przez Skype, a pacjent przesyła jedynie wyniki badań. Ponadto, klienci są coraz bardziej świadomi, także odpowiednich zabezpieczeń rozwiązań chmurowych, widzą także bardzo duże odciążenie własnej infrastruktury. „Miasto czy spółka miejska nie muszą się obawiać, że będą miały

GDDKiA ogłosiła przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce

tym jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt, podano również. Powstanie system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Wybudowane zostaną zabezpieczenia

Mostostal Chojnice liczy na kolejne zamówienia od Ship Repair and Trading GmbH

także zabezpieczenie antykorozyjnie oraz przygotowanie gotowych części maszyny do załadunku na środek transportu morskiego. Ostateczny termin dostawy przewidziany jest na 19 sierpnia 2018 roku" - podano także w komunikacie. Bargeloader to ładowarka mechaniczna służąca do załadunku jednostek

Sygnity ma kontrakt z Pocztą Polską wartości ok. 49,7 mln zł brutto

standardowych pakietów usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy"- czytamy w komunikacie. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji

Cisco: Ransomware coraz częściej wykorzystywany do zniszczenia atakowanej firmy

testować procedury ich przywracania. Istotne jest także regularne skanowanie zabezpieczeń firmowych mikroserwisów, usług w chmurze oraz systemów do administrowania aplikacjami.  Cisco to notowany na Nasdaq światowy lider w dziedzinie rozwiązań sieciowych.  (ISBnews)

Będzie nowy banknot 500-złotowy. NBP: Rozpoczynamy nad nim prace, wejdzie do obiegu w 2017 roku

NBP zlecił już Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych produkcję zmodernizowanego banknotu o nominale 200 zł. Zmiana zabezpieczeń banknotów jest operacją czysto techniczną. Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafiały do obiegu od lutego 2016 r. Żaden banknot 200-złotowy z nowymi

Cała nadzieja w ZUS. Nie ufamy instytucjom finansowym

. To aż 13 proc. rocznego PKB. Zgodnie z definicją OECD za komfortowy poziom dochodów na emeryturze przyjęto 70 proc. ostatniej pensji. Nasze zabezpieczenie to... składki w ZUS Mimo to całą nadzieję pokładamy z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej w składkach, które co miesiąc razem ze swoim

JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł

zostanie rozliczona po dacie zamknięcia transakcji, najdalej w terminie trzech miesięcy po tej dacie. Cała kwota ceny przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań kredytowych, w celu zwolnienia zabezpieczeń na akcjach i aktywach PBSz" - czytamy w komunikacie. Umowa warunkowa uwzględnia zasadnicze

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

zwyczajowo wynosi wartość ok. jednomiesięcznego czynszu. Warto, aby kwota ta została przekazana przez najemcę właścicielowi w gotówce. Służyć będzie jako forma zabezpieczenia interesów wynajmującego, nie tylko na wypadek braku płatności czynszu, ale również ewentualnych szkód. Świat influencerów. Nawet

NIK: Potrzebna lepsza ochrona społeczności lokalnych w zw. z farmami wiatrowymi

skutkujące występowaniem problemów we właściwym stosowaniu norm prawnych, oraz trzy obszary wpływające na brak zabezpieczenia interesów społeczności lokalnych w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jednocześnie stwierdzono, że (poza nielicznymi wyjątkami) na ogół prawidłowo i terminowo prowadzone

"Tarcza" PFR dla dużych firm: dostęp zablokowany już dzień po starcie

być udzielanie firmom do kwoty 1 mld zł na maksymalnie cztery lata. Komisja zatwierdziła też program pożyczek preferencyjnych udzielanych w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą strat bezpośrednich. Tu pula wynosi 7,5 mld zł, a dla firm pułap sięga 750 mln zł. Tu także pożyczka

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75%

Wydobycie, tak aby przywrócić tym kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne. Wszystkie podejmowane działania są ukierunkowane na poprawę efektywności oraz wydajności wydobycia, a tym samym zabezpieczenie dostaw węgla do jednostek wytwórczych Grupy Tauron, w tym do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w

Za badania techniczne aut zapłacisz z góry. Wchodzą w życie nowe przepisy

zastawach i innych zabezpieczeniach nałożonych na samochód. Dzięki temu w przyszłości amator używanego auta będzie mógł sprawdzić bezpłatnie w internecie, czy nie kupuje samochodu obciążonego długiem, czy wręcz przejętego już za długi przez kogoś innego niż sprzedawca auta. Zgodnie z nowymi przepisami od

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 142. owę zawiera się na czas oznaczony. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata

Sprzedam notebook, pierwszy właściciel, mało jeżdżony

" serwisy ogłoszeniowe nie zapewniają ochrony przed ofertami sprzętu pochodzącego z kradzieży, trzeba liczyć tylko na uczciwość sprzedającego. Elementarne zabezpieczenia występują jednak w serwisach aukcyjnych, firm komputerowych i oferujących komputery poleasingowe. Ta druga opcja jest

Ogłoszono przetarg na rewitalizację Galerii El

wymienione roboty budowlane są opisane następującą dokumentacją projektową: Etap I - 1) Ekspertyza techniczna pt.: Ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów, wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w

ZUE ma umowę na przebudowę dróg i torowiska w Krakowie za 77 mln zł brutto

obejmuje wykonanie m.in. układu drogowego i torowego, węzła rozjazdowego, sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i torowiska, sieci trakcyjnej wraz z kablami trakcyjnymi, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę i zabezpieczenie: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sygnalizacji

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

realizacji przez wszystkie spółki z grupy" - czytamy dalej. Zarządy spółek z grupy skupiają się w chwili obecnej wraz ze służbami prawnymi, ekonomicznymi i technicznymi nad zaadoptowaniem wszelkich obszarów działalności podmiotów do nowych warunków w jakich przychodzi im działać, uwzględniając

Airway Medix sprzedał część przedsiębiorstwa z technologią CSS za 10,5 mln euro

kupującego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu umowy sprzedaży. Dodatkowo, w związku z zamknięciem transakcji, w dniu 3 października 2017 roku zawarte zostały umowy o technicznym i standardowym charakterze dotyczące współpracy w obszarze dalszego rozwoju produktu przy użyciu technologii CSS oraz

PKP Cargo: Usprawnimy przewozy międzynarodowe dzięki wielosystemowym lokomotywom

Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. W Europie funkcjonują cztery systemy zasilania pojazdów kolejowych i kilkadziesiąt systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego, w tym system ETCS. Polaryzuje to ruch kolejowy pomiędzy krajami europejskimi, ograniczając skalę przewozów pasażerskich, jak i

Po wczorajszym lekkim umocnieniu, złoty może korekcyjnie słabnąć wobec euro

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews/ City Index) - Osłabianie się kursu euro do dolara przyspieszyło wczoraj wieczorem w związku z dość nieoczekiwaną informacją, że EBC wycofuje się z zabezpieczenia pożyczek greckimi obligacjami. Złoty lekko zyskiwał z uwagi na brak decyzji RPP o zmianie stóp

Totalizator Sportowy: Przychody z e-commerce przekroczą 3,8 mld zł w 2019 r.

uruchomił także jedyne legalne i w pełni bezpieczne kasyno internetowe w Polsce - Total Casino. Były to największe zmiany w ponad 60-letniej historii spółki. Wejście spółki na rynek e-commerce wymagało budowy dedykowanych systemów transakcyjnych, infrastruktury informatycznej, standardów zabezpieczeń

Kluza: Wiek emerytalny należy zastąpić wymogiem zgromadzenia minimalnej składki

wypłatę minimalnego świadczenia, ale w demokracji senioralnej należy wprowadzić do konstytucji zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę zasad gdy wyborcy w wieku seniora staną się dominująca grupą społeczną" - powiedział Rybiński podczas debaty. Zwrócił uwagę, że automatyzacja wspierana przez

Wyższe oprocentowanie kredytu z powodu kryzysu. "To wręcz nieludzkie w sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy"

marży do czasu skutecznego ustanowienia zabezpieczeń. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, uwzględniając warunki towarzyszące jego sprawie - uspokaja Wojciechowska-Rulka. Czyli pozornie wszystko jest w porządku, ale i tak klient, który zrobił wszystko, co mógł, i chce udowodnić, że nabył

Bitdefender: Cyberataki będą nakierowane na krytyczne infrastruktury w 2018-2019

, zabezpieczenia IoT okazały się głównym problemem, ponieważ przedsiębiorstwa widzą rosnące ryzyko związane z zagrożeniami i wyciekiem danych" - dodał ekspert. Według raportu, jedna trzecia specjalistów ds. bezpieczeństwa obawia się, że ich firmy nie są jeszcze przygotowane do wykrywania i powstrzymywania

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy”. Czynność wyboru

Przegląd informacji ze spółek

komercyjnych indywidualny narzut (ST), mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,80%, podał bank.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka

Famur i Kopex liczą na pozyskanie kolejnych kontraktów w Argentynie

ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy na rzecz YCRT kontrakty warte ponad 560 mln zł. YCRT ma w planach kolejne inwestycje w celu zabezpieczenia dostaw węgla niezbędnych do zasilania elektrowni o mocy 240 MW" - wskazał wiceprezes. Przedstawiciele Famuru i Kopeksu wezmą udział w rozmowach z oficjalną

MR: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

się dwa obszary, w ramach których Inicjatywa może przyczynić się do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego: integracja uchodźców w społecznościach lokalnych poprzez m.in ich aktywizację zawodową oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i pokrewnych zapewniających zabezpieczenie

Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G

telekomunikacyjnym. Nowe regulacje gwarantują im możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią Polakom korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki, podano także. "W tym zakresie jedną z ważniejszych

Nadjeżdżają godniejsze zaufania auta używane

. Czyli po zakupie takiego auta nie grozi nam, że za pewien czas będzie chciał je odebrać np. komornik, bo ten pojazd stanowił zabezpieczenie kredytu niespłaconego przez poprzedniego właściciela. Kredyt na używane Inny pomysł na sprzedaż aut używanych dotąd w leasingu przez przedsiębiorców ma Volkswagen

Mostostal Warszawa: Cena w wezwaniu Acciony odpowiada wartości godziwej

dotychczasową strategię rozwoju spółki, której celem jest dalsza rozbudowa portfela zamówień oraz zwiększenie generowanych przychodów. W sytuacji, gdyby doszło do skutecznego wezwania, spółka uzyska szerszy dostęp do wiedzy technicznej Acciony S.A. oraz będzie mogła skorzystać z referencji udzielonych przez

Impel miał 13,26 mln zł zysku netto, 93,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

i komunikacji. Zwiększamy portfel kontraktów w obszarze obsługi biurowców klasy A+, a w usługach ochrony rośnie udział technicznych systemów zabezpieczeń w realizacji usług. Będąc liderem rynku, uczestniczyliśmy w prestiżowych wydarzeniach odbywających się w ubiegłym roku w Polsce, takich jak

PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł

;pozostałych budynków kolejowych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także modernizacja urządzeń systemów sterowania i zabezpieczeń, a także budowa dwóch nowych elektronicznych urządzeń sterowania ruchem" - czytamy w komunikacie. Obecnie pociągi kursują na tej trasie z 

MON: Umowa na zakup samolotów dla VIP-ów zawarta została prowidłowo

KIO zgodziła się wcześniej, chociaż nie rozpatrzyła jeszcze sprawy, podkreśliła gazeta.  MON zawarł z Boeing Company umowę na dostawę trzech samolotów typu Boeing 737-800 w ramach realizacji programu "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" 31

Cena złota ruszyła w górę po komunikacie Fed

jest uznawany za zabezpieczenie przed spadkiem wartości papierowego pieniądza. Tym samym, silny USD wywiera spadkową presję na ceny złota. Dobra passa sprzedających na rynku złota została jednak przerwana wczoraj, po komunikacie FOMC ws. stóp procentowych. Wydarzenie to było wyczekiwane przez

Raty "zero procent"? Mogą kosztować...

skorzystałem tylko jeden raz - płacąc za drukarkę. Poza tym zaległość urosła już do 64,73 zł - opowiada zdenerwowany. Dobrowolne czy mimowolne? Okazało się, że dodatkowe opłaty wynikły nie tylko z opłat za kartę, ale także z dwóch dodatkowych usług: zabezpieczenia transakcji i pakietu assistance "Fachowa

Szczęśniak: Rynek nawozowy potrzebuje konkurencji i wydłużania łańcucha wartości

zagranicznych, głównie tych ze Wschodu. Przyczyni się to zatem do ochrony krajowego rynku przed napływem często wątpliwej jakości nawozów właśnie z tamtego kierunku. Większa liczba produktów nawozowych to także zabezpieczenie naszej spółki na wypadek zmaterializowania się po 2021 roku zakazu obrotu saletrą

Czy banki miały franki?

, skumulowana wartość tych transakcji ujmowanych przez PKO BP w rachunkowości zabezpieczeń, w których jedną ze stron jest frank szwajcarski, na koniec 2014 roku wyniosła ok. 4 mld franków. W tym momencie warto wspomnieć, że ze względów technicznych, stosując podejście opisane w międzynarodowych standardach

Coraz chętniej kupujemy ubezpieczenie mieszkania czy domu. Polisę ma już 80 proc. Polaków

jest zabezpieczeniem dla banku, by na wypadek zniszczenia kredytowanej nieruchomości odzyskał pieniądze. – Chyba tylko brakiem wiedzy można wytłumaczyć to, że statystyczny Polak najpierw ubezpieczy samochód, a dopiero w drugiej kolejności pomyśli o swoim życiu, zdrowiu i zabezpieczeniu rodziny

Torpol: Upadłość Feroco nie wpłynie na realizację odcinka linii Kraków-Medyka

, iż wraz z pozostałymi członkami konsorcjum odpowiednio wcześniej podjął działania mające na celu zabezpieczenia realizacji kontraktu, w postaci przejęcia przez spółkę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (…) funkcji lidera konsorcjum realizującego kontrakt. Obecnie emitent nie

PGE: Procedura środowiskowa farmy PV w gm. Grębów zakończy się do połowy 2021 r.

rekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych spółki Siarkopol Tarnobrzeg" - czytamy w komunikacie. Inwestycja uzyskała już warunki techniczne przyłączenia, a trwająca obecnie procedura środowiskowa zakończy się do połowy przyszłego roku. W kolejnym kroku rozpoczną się prace nad projektem budowlanym. Farma

FBSerwis miał 10,3 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

kosztów oraz podjęcia dodatkowych działań - są to przede wszystkim obowiązek zaktualizowania posiadanych pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, opracowania operatu przeciwpożarowego czy wdrożenia monitoringu wizyjnego. "W 2019 roku FBSerwis rozpoczął 

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

zasilania podstawowego, zasilając wybrane blokowe urządzenia pomocnicze oraz podtrzymując działanie systemu sterowania, nadzoru i zabezpieczeń w sieci, do której zostanie przyłączony. "Program pilotażowy pozwoli także ocenić taki magazyn pod kątem rynku mocy (jako fizyczną jednostkę wytwórczą

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

transakcje opisane listem intencyjnym nie dojdą do skutku, zarząd będzie zmuszony rozważyć inne scenariusze zabezpieczenia interesów spółki i jej akcjonariuszy, podkreślono także. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla