zabezpieczenia socjalnego

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

zwraca uwagę, że osoby zatrudnione na umowach zlecenie i o dzieło - w tym cudzoziemcy - nie mają zapewnionego odpowiedniego zabezpieczenia prawnego i medycznego, co jeszcze bardziej uwidoczniła pandemia. "Osoby zatrudnione na umowach zlecenia i o dzieło nie mają zapewnionego zabezpieczenia

Bank Światowy: Reforma polityk społecznych w UE pozwoli nadążyć za zmianami

polityki społeczne w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, wymagają reform, aby lepiej chronić najsłabszych.  Z raportu wynika, że wiele osób z klasy średniej ma nadal relatywnie wysokie dochody, ale jednocześnie brak im typowego dla klasy średniej zabezpieczenia socjalnego. Widać to na

Alumetal rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego zarząd spółki będzie rekomendował dalsze pozostawienie w spółce środków przekazanych na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej spółki, podkreślono. Powyższy

Oto nowe założenie rządu w sprawie zwolnień pracowników budżetówki

Oto nowe założenie rządu w sprawie zwolnień pracowników budżetówki

i w każdej chwili o emeryturę mogą wystąpić. Była już minister rozwoju Jadwiga Emilewicz uzasadniała to tym, że "takie osoby mają już zabezpieczenie materialne". Rząd wyliczył oszczędności z redukcji nagród Rząd nie wycofuje się też z likwidacji obligatoryjnych dziś nagród kwartalnych dla

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Osoby zatrudnione na umowach zlecenie i o dzieło - w tym cudzoziemcy - nie mają zapewnionego odpowiedniego zabezpieczenia prawnego i medycznego, a dotyczy to także tych osób, które w czasie pandemii zapewniają społeczeństwu dostęp do podstawowych produktów i

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Doprecyzowuje

Eksmisje w środku pandemii, bo sytuacja rodziny była ciężka już przed kryzysem. "To nie życie, tylko walka o przeżycie"

Eksmisje w środku pandemii, bo sytuacja rodziny była ciężka już przed kryzysem. "To nie życie, tylko walka o przeżycie"

upadł i nie była w stanie go spłacać, więc wszczęto postępowanie egzekucyjne, zajmując zabezpieczenie hipoteczne – mieszkanie matki. Mieszkanie zostało wystawione na aukcję komorniczą i w 2019 r. kupiły je trzy fundusze. Maite chciała się z nimi dogadać, ale bezskutecznie. Zaproponowano jej 3 tys

Unia Europejska zreformuje socjal. Zanosi się na duże zmiany

Unia Europejska zreformuje socjal. Zanosi się na duże zmiany

rynku pracy i zabezpieczeń społecznych: od płacy minimalnej, przez aktywizację zawodową, po emerytury i powszechną opiekę zdrowotną. Konsultacje europejskiego filara społecznego trwają właśnie we wszystkich krajach UE. Na razie KE nie ujawnia, czy odświeżony filar przybierze kształt unijnych przepisów

Pfleiderer Group: Część niemieckich spółek zawiązało rezerwy 7,3 mln euro

reorganizacji będzie wymagać przeniesienia do Polski części stanowisk pracy oraz redukcji zatrudnienia w Niemczech, podano również. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wywiązania się z postanowień umów w przedmiocie wzajemnego poszanowania interesów oraz

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 2. Zasiłek okresowy Przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Jego wysokość w przypadku osoby samotnie gospodarującej

GDDKiA ogłosiła przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce

tym jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt, podano również. Powstanie system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Wybudowane zostaną zabezpieczenia

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

ustawy o poręczeniach i gwarancjach (ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowych działań). Zwalniają PFR z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności

KE: zatwierdziła 7,95 mld zł wsparcia na zamykanie polskich kopalń

odprawy, renty wyrównawcze i świadczenia socjalne. Pomoc będzie też przeznaczona na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostała część pomocy przeznaczona

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

nauczycieli i uczniów. - Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19. Ochrona zdrowia: - Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Renacie Robaszewskiej z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni w Warszawie. Czytaj też: Czy inwestowanie w nieruchomości to dobre zabezpieczenie na emeryturę?

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

. 3. Zasiłek okresowy Jest formą pomocy dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, ale istnieje szansa, że wkrótce nabędą uprawnienia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku zależy od sytuacji

Rafalska: Nie pracujemy jeszcze nad oskładkowaniem umów o zatrudnieniu studentów

" - wskazała minister.  Podkreśliła, że punktem wyjścia do oskładkowania zatrudnienia studentów jest posiadanie przez nich stażu ubezpieczeniowego i zabezpieczeń socjalnych. "Z punktu widzenia studenta, posiadanie stażu ubezpieczeniowego od momentu podjęcia pracy to jest coś, co w

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

sektorem bankowym udzieliliśmy polskim przedsiębiorcom ponad 50 tysięcy gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły 24 mld zł kredytów.  Zwiększyliśmy również naszą aktywność międzynarodową – wraz z partnerami z Rumunii powołaliśmy Fundusz Trójmorza, rozszerzyliśmy współpracę z bankami rozwoju

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

zabezpieczeniem wartości pieniądza w czasie oraz znaczący wzrost kosztów konsumpcji podstawowej przy jednoczesnym realnym spadku siły nabywczej transferów socjalnych będzie kreować wzrost niezadowolenia społecznego w licznych grupach gospodarstw domowych niezamożnych i średniozamożnych. Analizy wskazują na kilka

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe przepisy rozszerzają ponadto

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej). ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY To świadczenie dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi 184,42 zł miesięcznie; od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

przypadku którego inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

MR: Polska wpłaci 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

się dwa obszary, w ramach których Inicjatywa może przyczynić się do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego: integracja uchodźców w społecznościach lokalnych poprzez m.in ich aktywizację zawodową oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i pokrewnych zapewniających zabezpieczenie

PwC: Niedobór kierowców w branży transportowej może sięgnąć 200 tys.osób w 2022

kosztów w branży w przedziale 7-15% do końca 2020 r. w porównaniu z 2018 r. Unia Europejska przygotowuje obecnie fundamentalne zmiany regulacji dotyczących transportu drogowego. Wdrożenie przepisów Pakietu Mobilności oraz zmiany przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów. - Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19. Ochrona zdrowia

Serinus osiągnął porozumienie z EBOR ws. restrukturyzacji warunków kredytów

innymi z utrzymaniem określonego zabezpieczenia, przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i wymogów socjalnych, a także utrzymaniem określonych wskaźników finansowych. Nowa umowa przewiduje zmiany konkretnych warunków obu kredytów wraz z kowenantami, podano. "Zadłużenie kapitałowe

Rząd: Najlepszy scenariusz dla Polski to uporządkowany Brexit, z umową wyjścia

obywatelom i firmom maksimum przewidywalności oraz bezpieczeństwa. Warszawa i Londyn przygotowują się legislacyjnie, aby zabezpieczyć prawa polskich i brytyjskich obywateli także w przypadku bezumownego Brexitu. Trwa wzmacnianie kadrowe służb celnych i weterynaryjnych, aby ograniczyć problemy w handlu

Nadjeżdżają godniejsze zaufania auta używane

. Czyli po zakupie takiego auta nie grozi nam, że za pewien czas będzie chciał je odebrać np. komornik, bo ten pojazd stanowił zabezpieczenie kredytu niespłaconego przez poprzedniego właściciela. Kredyt na używane Inny pomysł na sprzedaż aut używanych dotąd w leasingu przez przedsiębiorców ma Volkswagen

Grecja wraca na rynki

już zabezpieczeniem dla pożyczek jakich EBC udziela greckim bankom. W tym scenariuszu bardzo szybko tamtejsze banki stają przed widmem niewypłacalności, a kolejne ograniczenia płynności na rynku jeszcze bardziej przeciążą biznes. Kolejne dni będą zatem upływały w klimacie podniesionej nerwowości na

Jakie zniżki przysługują niepełnosprawnym? Do wielkich muzeów w Europie nawet bezpłatny wstęp, także dla opiekuna

spraw orzekania o niepełnosprawności. Otrzymaną kartę należy wstawić za przednią szybę samochodu. W przypadku motocyklu należy to zrobić w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Zabezpieczenia karty, zwłaszcza numer i data ważności, nie mogą być zakryte. Dzięki karcie można parkować na kopertach

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby i nie może on przekraczać 418 zł miesięcznie i nie może być niższy niż 20 zł. Natomiast w rodzinie wysokość zasiłku

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

, że nowe zasady waloryzacji nie naruszają konstytucji. „Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych stanowi jeden z elementów konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, co oznacza konieczność istnienia mechanizmu utrzymywania świadczeń

Tysiąc złotych emerytury za miesiąc pracy

. Warunek stałego pobytu Ukraińców w Polsce, którzy będą mieli prawo do emerytury minimalnej, jest rozsądnym zabezpieczeniem przed nadużyciami.  Podobnie Polacy pracujący na Zachodzie Europy – jeśli tam, gdzie pracują, również obowiązuje emerytura minimalna, też mogą korzystać z dopłat

Jedyna duża prywatna kopalnia też stoi nad przepaścią. 10 lat temu uratowali ją górnicy

. Tam z kolei mieszkali pracownicy ważni dla zabezpieczenia prawidłowej pracy kopalni, którzy musieli być do dyspozycji w razie jakichś awarii lub innych zagrożeń - opowiada Górski. Wszystko kręciło się wokół kopalni Kopalnia dawała pracę nie tylko mieszkańcom miasta, dojeżdżali do niej też

Kolejne podejście pod problem franka

. Gdyby jednak doszło do przewalutowań, banki musiałyby nagle zamknąć swoją pozycję walutową otwartą pod zabezpieczenie ryzyka walutowego we franku szwajcarskim. W rezultacie kupowałyby na rynku bardzo duże ilości waluty. Ciężko powiedzieć, jak bardzo straciłby na wartości złoty, ale z pewnością byłby to

Prezydent Duda podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł

. Pieniądze mają zabezpieczyć restrukturyzację branży do 2022 r. Pieniądze będą przeznaczane m.in. na osłony socjalne, czyli sfinansowanie urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych dla odchodzących z pracy górników. Z takich świadczeń chce skorzystać nawet 9 tys. górników z trzech największych

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

3 tys. złotych za metr. PiS obiecuje tanie mieszkania

przedsięwzięciem rynkowym. Pieniądze od BGK Skąd pieniądze? Dostarczy je w pierwszej kolejności BGK. Chodzi o 5 mld zł na Fundusz Mieszkań na Wynajem, który do tej pory wykorzystał z tej puli 1 mld na zakup czynszówek. Ponadto fundusz mógłby emitować obligacje i zaciągać kredyty. Ich zabezpieczeniem byłyby grunty

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

czy bezrobocie, ale istnieje szansa, że wkrótce nabędą uprawnienia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi w tym przypadku 634 zł, a dla rodziny - 514 zł. Tyle też zasiłek może wynieść maksymalnie, a jego minimalna

Program "Mieszkanie plus" plus szybka eksmisja. Rząd ułatwił wyrzucanie lokatorów na bruk

' – dodaje Barbara Audycka. Swoje obawy wyraziło także Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO przyznaje, że najemca nie ma zabezpieczenia przed eksmisją na bruk, a o zasadności żądania eksmisji sąd w ogóle nie orzeka. Eksmisje w cieniu sądów Obrońcom lokatorów nie podoba się też tryb uchwalania

Samochód albo mieszkanie w darowiźnie? Sprawdź, jak możesz przekazać majątek bliskim jeszcze za życia

więc tak, że dzieci dzielą między siebie na pół 750 tys. zł. Dzielą cały milion. Syn dostaje z tego 500 tys. zł, a córka 250 tys. zł, bo wcześniej już dostała mieszkanie za 250 tys. zł. Darowizna a zachowek W tym miejscu musimy jeszcze raz wspomnieć o zachowku. To rodzaj zabezpieczenia członków

Niemcy nie chcą imigrantów, a ci mocno wspierają gospodarkę

mieszkający w Niemczech nie są ciężarem dla niemieckiego systemu zabezpieczeń społecznych, jest całkiem przeciwnie. Niemcy dużo zyskali na imigracji i są duże szanse, że będą korzystać z jej owoców w przyszłości - komentuje Holher Bonin, autor raportu. Te zyski to przede wszystkim siła robocza, która w

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

zadłużali się lekarze – brali kilkanaście pożyczek na oświadczenie (bez żadnych zabezpieczeń), w kwocie od 100 do 250 tys. zł. Podobnie było z prawnikami, choć na mniejszą skalę. Obecnie tylko BZ WBK ma kredyt „dla wolnych zawodów” na oświadczenie – dalej są to lekarze, prawnicy, ale

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

miesięczną karencją w spłacie. - Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników. - Do programu pożyczkowego BGK "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", wprowadzone zostaną m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek. - Wszyscy

Tobiszowski z ME: Program dla górnictwa węgla kam. zapewni rentowność sektora

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego" ma zapewnić rentowność sektora i zabezpieczyć potrzeby energetyczne, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W strukturze sektora nie są planowane zmiany

Bruksela sugeruje, jak traktować Ubera

przekonują przeciwnicy - ryzyko erozji zabezpieczeń socjalnych. Prawo pracy w swej większej części należy do uprawnień krajów UE, a nie Brukseli. Pomimo to Komisja Europejska podpowiadała w czwartek, że daną osobę należy uznać za pracownika platformy (a zatem objąć systemem tradycyjnego prawa pracy), gdy

Polityka Insight/Fortum: Stan liberalizacji rynku energii elektr. wymaga poprawy

optymistą. Uwolnienia cen trudno się spodziewać" – powiedział podczas spotkania dyrektor ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu w Fortum Mariusz Caliński.  Jego zdaniem, taryfowanie energii elektrycznej nie jest konieczne. Prawnie można byłoby zabezpieczyć swego rodzaju "

Odgrzewany kotlet wicepremiera. Morawiecki wzoruje się na Petru

wariancie ekonomiści zaproponowali rozszerzenie pomysłu, który już dziś funkcjonuje w Polsce jako IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia społecznego). Drugi pomysł polegał na dopłaceniu przez państwo określonej kwoty - np. 1 tys. zł - na konto emerytalne każdemu Polakowi, który zdecyduje się na dodatkowe

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

. Zawiera ono również wzory innych wymaganych zaświadczeń. Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w tych, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Analogicznie do

Bruksela zgadza się na pomoc dla górnictwa z kasy państwa

, renty wyrównawcze i świadczenia socjalne. Pomoc będzie też przeznaczona na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostała część pomocy przeznaczona zostanie

Przegląd informacji ze spółek

finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk. WP1 - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - otrzymała decyzję prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o

Gronkiewicz-Waltz: Przybędzie mieszkań komunalnych i na wynajem

blisko 2 tys. nowych mieszkań w sektorze komunalnym, socjalnym i na wynajem. - Po prawej stronie Wisły na remont czeka 20 kamienic, a w nich 671 nowych lokali. Przybędzie 100 kolejnych mieszkań komunalnych i 1100 lokali z zasobu budownictwa społecznego (na wynajem). Prezydent mówiła, że władze miasta

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego lub zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o

Mieszkanie plus: lokale za 3 tys. zł za metr i tani wynajem. Program dla 40 proc. Polaków?

zabezpieczeniem byłyby grunty, które przekażą do niego aportem nie tylko państwowe instytucje, spółki (np. PKP) i agencje. Mogłyby to robić także samorządy, spółdzielnie, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), a nawet prywatne firmy, w tym deweloperskie i budowlane. Ci, którzy przekazaliby Funduszowi grunty

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej). Opiekunowie niepełnosprawnych walczą o wyższe zasiłki w sądach Różnicowanie wysokości pomocy dla opiekunów ze względu na wiek, w którym ich podopieczny stał się niepełnosprawny (przed ukończeniem 18 lub

Mniej górników, mniej strajków. Rząd PiS wie, co robi, zwiększając środki na reformę branży

bardziej opłacalne jest skorzystanie z oferowanego przez rząd pakietu socjalnego niż życie w niepewności. Zwłaszcza że pakiet osłonowy jest bardzo atrakcyjny. W zależności od terminu odejścia odprawy mogą wynosić od 25,7 tys. zł do nawet ok. 77 tys. zł brutto, nie licząc kodeksowej odprawy. Górnicy, którzy

Beata Szydło ogłasza program Mieszkanie Plus

budżetowych. Państwowe grunty zasilą program Pieniądze ma dostarczyć w pierwszej kolejności BGK. Chodzi o 5 mld zł na Fundusz Mieszkań na Wynajem, który do tej pory wykorzystał z tej puli 1 mld na zakup czynszówek. Ponadto Fundusz mógłby emitować obligacje i zaciągać kredyty. Ich zabezpieczeniem byłyby grunty

Rozwarstwienie się nie pogłębia. Sytuacja poprawiła się wszystkim

zahamowało choćby dlatego, że nasz system zabezpieczenia socjalnego zapewnia wzrost świadczeń bez względu na to, czy pensje rosną czy spadają - mówi prof. Tomasz Panek z SGH, współautor Diagnozy Społecznej. Przypomina, że u nas nie ma ekstremalnego bogactwa, olbrzymich fortun. Jeśli są, to są to raczej

Noblista: Podatek dla firm zwalniających pracowników

- dzisiaj głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tirole przedstawił ten pomysł w wywiadzie z 2003 roku dla francuskiego "Liberation". W wywiadzie udowadniał, że obecny system zabezpieczeń socjalnych we Francji zachęca firmy do masowych zwolnień. Tirole porównuje tę sytuację do

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Decyzjami sądów na terenie Niemiec spółki z Grupy GlaxoSmithKline uzyskały zabezpieczenie procesowe obejmujące zakaz wprowadzania przez Glenmark Arzmeimittel GmbH, partnera dystrybucyjnego Celon Pharma, do obrotu na terenie: Szwecji, Danii oraz Niemiec różnych wersji

Nie tylko zakaz pracy - państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność i odbiera prawa kobietom po 50tce

opiekunów, ale część nadal pozostaje sceptyczna. Uważam, że godzenie opieki z pracą trzeba wprowadzać, ale mądrze i powoli, żeby nie zaszkodzić opiekunom, którzy jednak pracy zawodowej nie podejmą, a jednocześnie zabezpieczyć w jakiś sposób obawy rządzących przed radykalnym wzrostem liczby

Polska bezbronna wobec cyberataków. Politycy obiecują plan

departamentu polityki bezpieczeństwa w MSZ. Rządowa strategia i cyberprokuratorzy O braku procedur i zabezpieczeń wiedzą też politycy z pierwszych stron gazet. Jak zapowiada minister cyfryzacji Anna Streżyńska, jeszcze w tym roku powstanie rządowa strategia cyberbezpieczeństwa i ustawa o krajowym systemie

Ekonomiczne mity greckie

klientelizmem, nie poprawiła fatalnie niskiej ściągalności podatków, nie dokonała niezbędnej prywatyzacji, nie uelastyczniła rynku pracy, nie zreformowała systemów zabezpieczenia społecznego i nie usunęła biurokratycznych barier krępujących działalność gospodarczą. W efekcie ociężała gospodarka grecka nie była

Przegląd prasy

inwestycje w Polsce po I kwartale 2018 r. Parkiet --Gomułka: W warunkach wzrostu PKB na poziomie 4-5% rocznie my powinniśmy mieć nadwyżkę w sektorze finansów publicznych rzędu 1% PKB Dziennik Gazeta Prawna --Od marca wzrosła renta socjalna dla niepełnosprawnych, ale ich rodziny nie będą mogły

Ideologia czy ekonomia? Świętokrzyskie gminy nie chcą uchodźców

potrzeb mieszkaniowych dla swoich mieszkańców, czego stwierdzeniem jest liczba ponad 700 rodzin oczekujących na przydział mieszkania. Niewykonanych jest kilkaset sądowych wyroków eksmisyjnych z zagwarantowanym prawem do lokalu socjalnego dla eksmitowanych". Ponadto "gmina nie ma podstaw prawnych

Byli min. środowiska: Polska jest liderem poszukiwań gazu łupkowego w Europie

rabunkowej ze szkodą dla środowiska i zdrowia ludzkiego?" - powiedział Nowicki. Byli ministrowie wskazali też, że "wbrew temu, co napisano w bilansie otwarcia" w budżecie państwa jest zabezpieczona kwota 27 mln zł na zakończenie Systemu Osłony Kraju (ISOK). Z kolei Marcin Korolec wskazał

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu

.  "Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB" - czytamy dalej.  Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych

Pięć ważnych zmian w emeryturach w 2017 roku. Obniżony wiek emerytalny, waloryzacja po nowemu

zastanawia się, czy w ogóle warto płacić składki. Trudno zresztą, aby Kowalski się nie zastanawiał, skoro sami politycy mają tu wątpliwości. - Staram się zabezpieczyć swoją przyszłość przez oszczędności i przez dobre relacje z moimi dziećmi. To będzie pewniejsze niż te różne

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

ok. 78 tys. zł). Oprocentowanie: 0,44 proc. w skali roku (ustalone na etapie zawierania umowy jest stałe w całym okresie finansowania), okres spłaty – do siedmiu lat. Zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny pożyczkobiorcy i poręczenie osób fizycznych (mogą to być członkowie rodziny). Wniosek

Mieszkanie plus już jest. Ceny? 2,5-3,5 tys. zł za m kw., czynsz 10-20 zł

. Grunty pod mieszkania będą mogły być zabezpieczeniem kredytów, które będzie mógł zaciągać na inwestycje Fundusz. Ich realizacją ma się zaś zajmować inwestor zastępczy - Narodowy Operator Mieszkaniowy. Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia, a także to, że Fundusz wziąłby na siebie wiele ryzyk, koszty

Jak zachęcić do dodatkowego oszczędzania? Nowy pomysł u prezydenta

rozszerzenie pomysłu, który już dziś funkcjonuje w Polsce jako IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia społecznego). Polega to na tym, że kwoty przeznaczone na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne byłyby zwolnione z podatku dochodowego. Jak to dokładnie by wyglądało? Zarówno składki, jak i dochody byłyby

Prezes Transsystemu: - Sytuacja firmy jest dramatyczna

branży Transsystem zgarniał najwięcej kawałków. Do tego doszły kłopoty z bankami, które zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. To na kredytach Transsystem w największym stopniu opierał swoją działalność. - Nie jesteśmy firmą ze 100-letnią historią, która ma zabezpieczenie finansowe - mówił prezes Sroka

Będą rządowe dodatki dla emerytów. Nawet 350 zł

. emerytów i rencistów z FUS, 100 proc. otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 100 proc. emerytów i rencistów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 100 proc. osób pobierających renty socjalne. Rząd szacuje, że w przyszłym roku budżet wyda na dodatki ok. 1,4 mld zł. Z podlegającego ZUS

Czy komornik będzie mógł zająć 500 zł na dziecko? A co ze zdolnością kredytową? Urośnie? Tłumaczymy

oznacza, że pieniądze dla dzieci z flagowego programu rządu PiS będą w pełni zabezpieczone przed roszczeniami komorników, co zanalizuje zresztą specjalny zespół zaniepokojonego ministra sprawiedliwości, który powołano, aby opracować zmiany w zakresie usprawnienia egzekucji i funkcjonowania instytucji

Rząd zrywa umowę społeczną - autorzy reformy odpowiadają Boniemu

Drogi Michale! Rozumiemy, że Twój list [Michał Boni "List w sprawie OFE", Gazeta z 3 stycznia] jest publicznym zaproszeniem do poważnej debaty na temat stanu finansów publicznych i reformy systemu zabezpieczenia społecznego, którą - jak słusznie zauważyłeś - zastąpiła manipulacja i

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

minimis to bardzo dobry pomysł. Są skierowane do małych i średnich firm, które idąc po kredyt do banku, zwykle nie mają odpowiedniego zabezpieczenia, więc są bardziej narażone na skutki spowolnienia. Realizacja tego programu idzie dobrze, PKO ma ponad 30 proc. udziału we wszystkich kredytach z gwarancjami

PKO BP zaoferuje kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu

Listy zastawne to rodzaj obligacji zabezpieczonej kredytem hipotecznym. Emitują je specjalistyczne banki hipoteczne, a kupują inwestorzy instytucjonalni, np. banki, fundusze inwestycyjne czy emerytalne. Np. w Czechach listami zastawnymi finansuje się blisko połowę akcji kredytowej, we Francji czy

Nie kłóćmy się. ZUS czy OFE. Zadbajmy o interes emerytów

sporo emerytur, a płacących składki i podatki będzie coraz mniej. Fundusz ma być zabezpieczeniem wypłat emerytur. I może te obligacje zabierane z OFE powinny być przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a nie umarzane? To zwiększyłoby samodzielność ZUS, zwiększyłoby jego płynność finansową i

Rząd podwyższa emerytury

, będzie miał podwyżkę o 0,73 proc. Zmiany emerytalne mają kosztować w przyszłym roku ok. 2,6 mld zł. - Pieniądze są zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie - zapewniała Rafalska. Nowe rozwiązania oznaczają, że rząd nie będzie już wypłacał emerytom jednorazowych dodatków. - Ze strony rządu widzę pewną

Płock znów będzie dumny ze swych akwariów. Jest przetarg!

biotopów Ameryk, Azji, Afryki oraz rafy koralowej i... rekinów. W zbiornikach powstaną syntetyczne dekoracje w formie skał, kłód, korali, kamieni itp. Dno pokryte będzie materiałem służącym do wykonania dekoracji, a także piaskiem lub żwirem. W ramach inwestycji powstaną też nowe pomieszczenia socjalne

Bodnar: Państwo okazuje wsparcie, ale za małe. System jest pełen dziur

. Sytuacja w tej sprawie rozwija się dynamicznie, bo pojawił się inwestor dający szansę na utrzymanie przedsiębiorstwa. Nastąpiła też częściowa wypłata zaliczkowa roszczeń pracowniczych, ale nie wszyscy poszkodowani pracownicy zostali zabezpieczeni. Czekamy na informację w tej sprawie ze strony resortu pracy

Kredyt hipoteczny ze stałymi ratami nawet przez 10 lat? Tak chce KNF

wynika, że część banków przy badaniu zdolności kredytowej zaniża koszty utrzymania kredytobiorcy. Często do wyliczeń banki przyjmują minimum socjalne, a nawet minimum egzystencji, po to, by móc pożyczyć klientowi więcej. W efekcie jest on zadłużony "pod korek". Nawet niewielki wzrost raty w

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

limicie zwykłej ulgi za darowizny. Trzeba go więc doliczyć do takich darowizn - razem nie mogą przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu podatnika. IKZE z małą ulgą Od pewnego czasu Polacy mogą oszczędzać dodatkowo na emeryturę na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Razem z indywidualnym

Jak sprzedać polisę? "Na dziedziczenie" i inne triki

pracownikiem firmy DSA Investment, która może pomóc mi w uzyskaniu godnej emerytury mimo wszystkich zmian i niesprzyjającego wiatru historii. - Teraz zrobią najprawdopodobniej emerytury socjalne, 500-600 zł najwyżej. Dlatego nie tylko załatwiamy formalności dotyczące dziedziczenia, ale też dopytujemy: czy pani

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

tych świadczeń); miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego; pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny; miała przyznaną rentę socjalną; zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

źródło dochodów to dla banku mocne zabezpieczenie). Teraz, gdy ZUS zabrał im emeryturę, często nie mają z czego kredytu spłacać. W ich obronie wystąpiła grupa senatorów. Wysłali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z konstytucją. Gdyby TK uznał, że ustawa jest

Bank na gospodarstwie

człowieka związanego z Ryszardem Krauzem, którego Prokom czerpał 100 mln zł przychodu z kontraktów podpisanych właśnie z PZU. Później inna spółka Krauzego - Petrolinvest - dostała nie lada wsparcie właśnie od Banku Gospodarstwa Krajowego - na inwestycje w roponośne tereny w Kazachstanie. Zabezpieczeniem 300

Emerytura później i biedniej

Międzynarodowe Stowa-rzyszenie Zabezpieczenia -Społecznego. Ważne, żeby zrozumieli to też Polacy. Dziś obniżanie emerytur nam nie grozi. Ale co będzie jutro? Nasz budżet już w tym momencie z trudem radzi sobie z dopłacaniem do ZUS na emerytury ponad 40 mld zł rocznie. Za 20 lat będzie to już dwa razy tyle. Czy

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

mocne zabezpieczenie). Teraz gdy ZUS zabrał im emeryturę, często nie mają z czego kredytu spłacać. Chcą więc walczyć w sądzie za pomocą pozwu zbiorowego. Nie jest to jednak łatwe. Koniecznie potrzebny jest profesjonalny pełnomocnik (adwokat albo radca prawny). Samo złożenie pozwu oznacza wydatek w

Ile zarabia kierowca tira? "Na rękę można wyciągnąć 5-7 tys. zł"

kierowcy muszą je odnawiać co pięć lat. Mam też uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Czyli? - Materiałów wybuchowych, sprayów, paliwa, granulatów, które się łatwo utleniają. Kierowca musi po prostu wiedzieć, jak taki towar zabezpieczyć, jak go bezpiecznie przewozić, co robić, gdyby coś złego

Grecja będzie miała drugą szansę, ale musi mocniej zacisnąć pasa

jest mniej radykalne od rozważanego wcześniej pomysłu na fundusz powierniczy kierowanym przez euroland i MFW. Papandreu przedstawi parlamentowi konkrety podwyżek podatków i cięć socjalnych w 2011 r. już w najbliższy poniedziałek, bo bez ich zatwierdzenia nie będzie nowej transzy kredytów. Sęk w tym, że

Kwestie mieszkaniowe odstawione przez rząd na boczny tor?

mieszka w ich zasobach. Zdarza się, że duże mieszkania zajmują samotne osoby, innych lokatorów natomiast stać jest na dom lub mieszkanie kupione za kredyt. Styczeń zaproponował także zmianę przepisów eksmisyjnych. Obecna ustawa gwarantuje lokal socjalny (minimum 5 m kw. na osobę), jeśli eksmisja miałaby

Rutkowski: Trzeba zmienić wiek emerytalny albo będzie źle

zawodowym ludzi, nowe regulacje wymagały, by osoba otrzymująca świadczenie była aktywna zawodowo i szukała pracy. Państwo niemieckie powiedziało: pomożemy ci, ale musisz być aktywny, szukać pracy, szkolić się. W tej chwili niemiecki system zabezpieczenia społecznego jest znacznie bardziej sprawny. Wcześniej

Skąd fiskus wie, co posiada dłużnik?

wierzytelności - o ile dłużnik je posiada - zajmowane są w pierwszej kolejności. Urzędnicy mają również dostęp do informacji o majątku podatnika zdobytych w czasie postępowania podatkowego lub kontroli w celu zabezpieczenia spłaty podatku. W ich trakcie wolno poprosić podatnika o