zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Michał Kokot

Głupi Polak po wodzie: jak tracić czas i pieniądze

Głupi Polak po wodzie: jak tracić czas i pieniądze

W sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na całej linii zawiniło i państwo, i samorząd. Inwestycje mają wieloletnie opóźnienia, a niektóre z nich trzeba przygotować od nowa .

Sandomierski Pilkington czeka na wały przeciwpowodziowe

Jest szansa na rozbudowę sandomierskiej huty szkła. Może tam powstać nawet 400 miejsc pracy. Ale firma stawia warunek: musi mieć lepszą ochronę przeciwpowodziową.

Grozi nam powódź. Wstrzymano budowę zbiornika Racibórz

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz została wstrzymana w połowie. Przez co najmniej kilka lat milionom mieszkańców południowej Polski będzie groziła powódź. Oddalą się też plany użeglownienia Odry

Rząd przeznaczy 911 mln zł na program ochrony brzegów morskich do 2023 r.

działania, których celem jest: - wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, - stabilizacja linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów, - prowadzenie i rozszerzanie zakresu monitoringu stanu wybrzeża morskiego i strefy wód

Odra i Wisła mają awansować do żeglugowej ekstraklasy

. Jednocześnie zastrzega, że projekty Banku Światowego dotyczą tylko i wyłącznie ochrony przeciwpowodziowej, a więc nie przewidują finansowania żadnych bezpośrednich inwestycji w podnoszenie klasy dróg wodnych. Jednak akurat w tym przypadku zabezpieczenia przeciwpowodziowe i żeglowność szły w parze. W

Na ochronę powodziową wydaliśmy już 200 mln zł. Ale nadal nie ma pełni zabezpieczeń

. Inwestycja ta kosztowała około 19,3 mln zł. Zbiorniki i jazy Pozostałe inwestycje z ostatnich lat związane z zabezpieczeniami powodziowymi obejmują wykonanie 500 metrów wału w Schodni za 1,7 mln zł na rzece Mała Panew, remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew za 2,1 mln zł oraz modernizację

Przebudowa kanału Raduni będzie kosztować 133 mln zł

, kanalizacyjnych i pozostałych. Projekt ma być zrealizowany do 2015 r. Modernizacja kanału Raduni jest częścią dużego projektu unijnego "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap 1". Przygotowały go Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Teren

Więcej unijnej kasy na wały przeciwpowodziowe

Pieniądze na zabezpieczenia przeciwpowodziowe znajdują się w tej części unijnych funduszy, która nazywa się program operacyjny "Infrastruktura i środowisko" (POIŚ). Prócz instalacji hydrotechnicznych POIŚ dofinansowuje m.in. budowę dróg, systemów kanalizacyjnych, połączeń energetycznych

70 mld dolarów strat z powodu huraganów i pożarów w I półroczu

sumie od stycznia do czerwca w wyniku działań żywiołów życie straciło 3,8 tys. osób. To dużo więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (2,1 tys. osób). - Zdarzenia te wyraźnie pokazują, jak ważne są zabezpieczenia przeciwpowodziowe czy budowa budynków odpornych na trzęsienia ziemi na obszarach

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Hanna Dzikowska, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku, zaznaczyła przy tym, że Roman Rojek nie

Nie nadążamy za powodzią. Brakuje pieniędzy na inwestycje

pieniądze z budżetu państwa. Pozwolą rzekom wylać Urzędnicy sygnalizują jednocześnie, że prócz ochrony przed powodzią konieczne jest, by tam, gdzie to możliwe, pozwolić rzekom wylać. Chodzi o niezurbanizowane tereny, pola i lasy, które zabezpieczenia przed wodą nie wymagają albo ich zalanie przyniesie mniej

Wreszcie powstanie wał wzdłuż Ślęzy na osiedlu Kozanów

Wreszcie powstanie wał wzdłuż Ślęzy na osiedlu Kozanów

jednak wał powstanie. - Uzyskaliśmy zgodę na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, co umożliwia nam przejęcie potrzebnego gruntu - mówi Marek Szempliński, rzecznik spółki miejskiej Wrocławskie Inwestycje, która ogłosiła przetarg na budowę zabezpieczenia. Wał ma być wysoki na trzy metry. U podstawy

Projekt Wisła jednak bliżej. Energa wybuduje olbrzymią zaporę?

Projekt Wisła jednak bliżej. Energa wybuduje olbrzymią zaporę?

budowę, spór może trafić nawet do Komisji Europejskiej. Inwestor argumentuje, że w tej inwestycji chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Nowa zapora jest potrzebna też po to, by spiętrzona woda była podporą dla wybudowanej w latach 60. zapory we Włocławku. Przed laty inżynierowie zaplanowali

Budujemy na rzekach

Budujemy na rzekach

Nieomal zakończona jest już trwająca kilka lat modernizacja wrocławskiego węzła wodnego, największa polska inwestycja hydrotechniczna od ponad 100 lat. Ma ona zabezpieczyć miasto przed taką falą, jaka zniszczyła je w 1997 r. Specjaliści od Jangcy Wykonana została już większość prac, które

Jak dorzucić więcej unijnych pieniędzy na ochronę przed powodzią

na nim nie dzieje. W niektórych inwestycjach już obecnie wydawane są nasze, polskie pieniądze. Przykład: system zabezpieczenia powodziowego Trójmiasta. - Gminy [Gdańsk, Sopot i Gdynia] deklarują, że już do tej pory wydały na jego budowę więcej pieniędzy, niż wynosi unijne dofinansowanie (50 mln zł

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

i zakres robót budowlanych, c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków

Przedsiębiorcy chcą odszkodowań od rządu za powódź

inicjatorów akcji jest Zbigniew Rusak, właściciel baru zniszczonego przez wodę. Według tego przedsiębiorcy władze nie zadbały o właściwe zabezpieczenie wałów i zbyt późno ogłosiły ewakuację. Kroplą, która przelała czarę goryczy, było spotkanie z urzędnikami z Ministerstwa Gospodarki. - Nie dostaliśmy żadnych

"Rz": Cięcia budżetu osłabiły wały

W lipcu 2009 roku wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak w oficjalnym piśmie stwierdził, że stan techniczny około 20 procent wałów przeciwpowodziowych nie gwarantuje bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych. Dokument, w którego opracowaniu brało udział Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

PiS chce wydać 70 mld zł na program żeglugi. To szaleństwo, które oznacza śmierć Wisły

PiS chce wydać 70 mld zł na program żeglugi. To szaleństwo, które oznacza śmierć Wisły

superlatywach. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do budowy nowego stopnia na Wiśle i elektrowni wodnej zlokalizowanej w Siarzewie (powyżej Ciechocinka, poniżej Włocławka), na 706.-707. km Wisły. "To jedna z priorytetowych inwestycji. Zabezpieczy istniejącą zaporę we Włocławku, a także zmniejszy