zabezpieczenia powództwa

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej potwierdził tymczasowe zabezpieczenie przyznane OT Logistics w zakresie zakazania Allianz ZB (AZ) wykonywania praw z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka, podała spółka. "Spółka otrzymała pismo z Sądu

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics czasowe zabezpieczenie wobec Allianz ZB

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - OT Logistics otrzymało od stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą sąd arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

postępowania) uregulowanie praw i obowiązków stron postępowania sądowego – co nie przesądza o ostatecznym wyniku sprawy. - Zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat na czas trwania postępowania sądowego przybiera postać nowej broni frankowiczów w sądowych sporach z bankami. Niezależnie

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB d.o.o. (AZ) przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r., spółka - zgodnie z wymogami zawartymi w tymczasowym zabezpieczeniu - złożyła

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack. "Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd. Dwa

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. "Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w której określona została część, w jakiej

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

. Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów spółki. O ich wyniku będzie informować w kolejnych raportach bieżących, podano także. Pod koniec czerwca OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę o sprawowaniu kontroli operacyjnej nad chorwacką spółką Luka Rijeka. W połowie sierpnia

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

dniach od ogłoszenia, a część przepisów, w tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Zabezpieczenie powództwa razem z pozwem o alimenty Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje możliwość niemal natychmiastowego otrzymywania

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Obecnie ustawa jest przed drugim czytaniem w Sejmie. Czytaj także: PiS jedną ręką daje alimenty, a drugą odbiera Zabezpieczenie powództwa Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje

Spółka zależna Energi zawiązała 31,2 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem sądu

wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Na dzień

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy A4 na kwotę 56 mln zł oraz cofnie powództwa sądowe o wypłatę tych gwarancji, 5. Spółka przejmie obsługę gwarancyjną w zakresie określonych robót dotyczących węzła Wierzbno wykonanego w ramach umowy A4 (do 2024 r.), oraz obsługę gwarancyjną na

HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia. "Jednocześnie PCC Exol wskazuje, iż miało już miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez spółkę patentu [...]. Prowadzone postępowanie sądowe

Celon Pharma: Zakaz dystrybucji inhalatorów Salmex w Szwecji, Danii i Niemczech

również nie naruszyły żadnych praw spółek z Grupy GlaxoSmithKline. Spółka będzie kontynuować działania prawne mające na celu zapewnienie obrony przed negatywnymi skutkami powództw, ochronę dobrego imienia oraz zabezpieczenie priorytetów biznesowych" - czytamy dalej. W pozostałych krajach, tj. w

Coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Sądy już nie nadążają

Coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Sądy już nie nadążają

rozwiązaniem może być tymczasowe zabezpieczenie udzielone przez sąd polegające na wstrzymaniu obowiązku płacenia rat, które teraz są wyjątkowo wysokie ze względu na kolejny wzrost kursu CHF. Takie zabezpieczenia jednak są rzadko udzielane przez sądy, na ogół wtedy, gdy kredytobiorca już zapłacił na rzecz banku

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

Rzecznik finansowy idzie do sądu przeciwko Santanderowi przez zapis o "wakacjach kredytowych"

związani umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. Rzecznik złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazanie bankowi stosowania nieuczciwej praktyki, gdyż podczas epidemii taki wniosek może być szybciej rozpatrzony, a zatem interesy klientów będą chronione jeszcze przed

PKP Cargo złożyło pozwy w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu

z prawem sporu oraz brak przeprowadzonego zgodnie z prawem referendum strajkowego, podano również. "Pozwy te zawierają też wnioski o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazania przeprowadzania akcji strajkowej do czasu rozstrzygnięcia żądania pozwów" – czytamy dalej. Wcześniej

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

świadczenia). Kwota ta nie może być wzięta z sufitu, lecz powinna odzwierciedlać realne i usprawiedliwione potrzeby dziecka. Postanowieniu sądu o zabezpieczeniu powództwa nadawana jest z urzędu klauzula wykonalności, co oznacza, że jak mężczyzna nie będzie płacił, to możliwe będzie natychmiastowe wszczęcie

KNF zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce

,  b)    miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach,  c)    zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu,  d)   

Przegląd informacji ze spółek

jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu. Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu; * wniosku o zabezpieczenie dowodu. Czytaj także: Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

Przegląd informacji ze spółek

Logistics otrzymało od stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą sąd arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ

Przegląd informacji ze spółek

20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, podała spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

wierzycieli przed niewypłacalnymi dłużnikami i w tym celu przewiduje wiele możliwości skutecznego zabezpieczenia ich interesów.Odpowiednie instytucje prawne w postaci choćby weksli, postanowień umownych czy gwarancji bankowych chronią wierzycieli przed niepewnymi kontrahentami. Czy w odwrotnej sytuacji

PKP Cargo: Ewentualny strajk może przynieść skutki odczuwalne przez kolejne lata

nie będzie" - powiedział Hadyś. Spółka wyjaśnia, że postanowienie sądu w kwestii tzw. zabezpieczenia roszczenia, czyli w tym przypadku zakazu prowadzenia akcji strajkowej powinno być wydane w ciągu 7 dni roboczych, licząc od złożenia wniosku. Decyzja w tej kwestii nie będzie oznaczała, czy

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np. poręczając za niego, gdy ten zaciągał kredyt w banku, kiedy relacje rodzinne jeszcze

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

. Żona z kolei darowała nieruchomość synowi, a ten bratu jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 100 tys. zł. Wierzyciel miał twardy orzech do zgryzienia. Formalnie pan Leon nie miał żadnego majątku, ale dla wszystkich było jasne, że pozbył się go w sposób celowy i zaplanowany. Kontrahent postanowił

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

wspólnie z nim odpowiadają za czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np. poręczając za niego, gdy ten zaciągał kredyt w banku

Przegląd informacji ze spółek

zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo. mBank planuje emisję obligacji podporządkowanych jesienią tego roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.  mBank oczekuje wysokiego jednocyfrowego wzrostu kredytów w dalszej części roku i lekkiego wzrostu marży odsekowej netto

Przegląd prasy

przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", podały spółki w osobnych komunikatach --Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z

Przegląd informacji ze spółek

. pożyczki podporządkowanej w kwocie 100 mln euro, podał bank.  Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i

PKP Cargo: Strajk zacznie się w poniedziałek o 8:00 od Zakładu Śląskiego

przedstawiciele zarządu zapowiadali, że skutki ewentualnego strajku w PKP Cargo mogą być odczuwalne nawet w kolejnych latach. Spółka oczekuje także postanowienia sądu ws. ewentualnego zakazu o prowadzeniu akcji strajkowej w spółce. Dwa dni temu wyjaśniała, że postanowienie sądu w kwestii tzw. zabezpieczenia

Hewlett-Packard - Black Point rozstrzygnięcie

ich własność intelektualną przez wykorzystanie amerykańskich patentów w produkcji kartridżów (pojemnik na tusz), a oni mają prawo swoją własność chronić. Sąd zgodził się na zabezpieczenie dowodów, czego konsekwencją była wizyta komornika, który miał przeszukać pomieszczenia wrocławskiej firmy w

PWPW knebluje i straszy media. Państwowa spółka żąda, aby sąd zakazał "Wyborczej" pisania o niej

"Wnosimy o zabezpieczenie powództwa przez zakazanie Agorze S.A. wszelkich publikacji na temat PWPW w zarządzanych przez nią mediach na okres jednego roku" - taki wniosek wpłynął w ostatnich dniach do Sądu Okręgowego w Warszawie. PWPW jest jedną z 22 państwowych spółek o strategicznym

"Mieszkanie z lokatorem sprzedam". Wierzyciel kontra emerytka

zabezpieczeniu mieszkania przed sprzedażą. Na to jednak wierzyciel złożył zażalenie. Ma zostać rozpatrzone 1 października. Mimo to właściciel lombardu wywiesił banner na balkonie pani Janiny. - To jeszcze nie sama sprzedaż, ale zachęta do niej. Jeśli znajdzie się zainteresowany, poinformujemy go, że musimy

Właściciel warunkowy - zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

zabezpieczeniu roszczenia sprzedawcy o zapłatę umówionej z kupującym ceny za wcześniej sprzedaną mu rzecz. W sytuacji, jeżeli sprzedawca zastrzegł własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym

Nie masz zaległych długów? I tak możesz spotkać komornika

w rękach dłużnika, musi się pogodzić z jego utratą? Oczywiście nie. Ale jego odzyskanie może wymagać trochę zachodu. W ciągu miesiąca trzeba wnieść do sądu, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja, powództwo przeciwegzekucyjne. To rodzaj odwołania przysługującego osobie, która nie jest dłużnikiem

Niezadowolony z wyjazdu turysta może sporo wywalczyć. Zobacz, jak dochodzić swoich praw

corocznie przedstawić zabezpieczenie finansowe. Sprawdzając, czy interesująca nas firma figuruje w wykazie, warto zwrócić uwagę na datę ważności zabezpieczenia. Ważne, aby obowiązywało ono w momencie podpisywania przez nas umowy – informuje. Radzi też, by dokładnie czytać umowę, szczególną uwagę

Finansowy rekin z Ameryki żąda odszkodowania od Polski

, niewykończone apartamentowce. Dopiero wtedy klienci Leoparda dowiedzieli się, że w międzyczasie deweloper, szukając pieniędzy na kolejne inwestycje, pożyczył ponad 60 mln zł od Manchesteru (roczne odsetki wynosiły 25 proc.), a zabezpieczeniem tej pożyczki były hipoteki ustanowione na apartamentach z Wierzbowej

Frankowicze będą mogli pozwać Getin Noble Bank?

kancelaria Romana Giertycha. Do tego prawnicy banku złożyli wniosek o zabezpieczenie powództwa w kwocie 3 mln zł. Jeśli sąd się na to zgodzi, frankowiecze będą musieli się na tę kwotę zrzucić. Wspólna postawa roszczenia Postępowanie grupowe możliwe jest wówczas, gdy wszyscy uczestnicy grupy mają wspólną

Przegląd informacji ze spółek

zł z mBankiem jako agentem kredytu i pierwotnym kredytodawcą oraz BZ WBK jako agentem ds. zabezpieczeń i pierwotnym kredytodawcą, podało ATM.  Atal dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii G i J o łącznej wartości 20 mln zł, podał Atal. Wykup nastąpił ze środków

InPost zawarł ugodę z Ruchem, zapłaci 4,92 mln zł brutto

dniu Ruch będzie zobowiązany wydać emitentowi wypełniony przez siebie weksel in blanco, wystawiony przez emitenta (działającego wówczas w formie sp. z o.o. pod firmą InPost sp. z o.o.) w celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z umowy na kwotę 2 238 600,00 zł i z terminem płatności w dniu

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

dniu (czyli 9 lipca 2018 r.) stosuje się nowe przepisy. Dłużnik bardziej chroniony Część ekspertów uważa, że nowe przepisy będą bardziej chronić dłużnika niż wierzyciela. Dlatego pożyczając komuś pieniądze, warto się zabezpieczyć, czyli sporządzić umowę na piśmie, a dłużnikowi, który ociąga się ze

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

imieniu. Ustawodawca zwiększył jednak dla samozatrudnionych limit wpłat dokonywanych na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), a także wprowadził preferencje podatkowe, co ma umożliwić oszczędzanie na poziomie porównywalnym do pracowników objętych PPK. Ustawa przewiduje kilka sposobów

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

ukończyło 18 lat), (odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, (odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, (odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Wniosek trzeba składać co roku, a w razie spóźnienia nie ma mowy

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

córki. W uzasadnieniu napisał, że choć zapewnił im należyte wychowanie i wykształcenie, dzieci okazały się niewdzięczne, nie utrzymują z nim kontaktów i nie pomagają mu finansowo. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa. Przekonywali, że ojciec znalazł się w niedostatku z własnej winy. W latach 80

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

sprawdza w przypadku konsumentów czy dług nie jest przedawniony a jeśli jest to takie powództwa automatycznie oddala. Do niedawna to dłużnik musiał podnieść taki zarzut przed sądem. Jeśli tego nie zrobił - a wielu ludzi nigdy nie słyszało o czymś takim jak „przedawnienie roszczeń” - pozew

Przegląd informacji ze spółek

ustawowymi, podał GetBack. Spółka nie uznaje zasadności powództwa. Akcjonariusze Movie Games zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2018 r., podano w uchwałach walnego zgromadzenia. P4 - sieć komórkowa należąca do Play Communications - oraz Vectra podpisały umowę o współpracy w zakresie

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub

Po co fundusz remontowy?

przypadku fundusz remontowy okazał się nieodzowny. Kredyt na fundusz Kredyt musi być bowiem zabezpieczony, a poręczenie, hipoteka czy weksel są bardzo kłopotliwym zabezpieczeniem w przypadku wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma ona osobowości prawnej i może liczyć nawet kilkudziesięciu członków. W tej sytuacji

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

, należy zauważyć, że organizatorzy szkoleń w szczególności powinni: uzyskać zgodę uczestnika szkolenia na udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych; przestrzegać obowiązujących wymogów ochrony osobistej, dystansu społecznego i zabezpieczeń zapobiegających

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

kontynuowaniu nauki (jeśli dziecko ukończyło 18 lat); odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty; odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty; odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ktoś z członków twojej rodziny

Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 2,58 mln zł w I poł. 2015 r.

niekorzystny wyrok sądowy w postępowaniu z powództwa Pragma Faktoring wobec Banku Pekao o realizację gwarancji bankowej. Pragma Faktoring w oparciu o posiadane niezależne opinie prawne podtrzymuje przekonanie o zasadności roszczenia i bezwzględnie złoży w tej sprawie apelację. "Wyrok nie jest

Posłowie nie powstrzymają "czyścicieli" kamienic

będzie występować do sądu z pozwem o uruchomienie instalacji. Prokuraturę miał o tym zawiadamiać nadzór budowlany: - Sąd w ramach zabezpieczenia powództwa mógłby w ciągu kilku dni nakazać właścicielowi włączenie wody. To skutecznie utrudniłoby pracę "czyścicieli" - przekonywał Dziuba. Projekt

Pułapka, czyli garnki zabezpieczone wekslem

garnków w czasie transportu! - opowiada czytelnik. - Garnki przy ich odbiorze są wydawane z samochodu, jak na targu, bez żadnego zabezpieczenia ani folii ochronnej. Po prostu wkładają je luzem do reklamówek. Ja odesłałem garnki w pudle, zabezpieczone, z oznakowaniem "Ostrożnie: szkło". Dzwoniłem

Katarzyna P. też chce być na liście wierzycieli Amber Gold

Liczba wierzycieli Amber Gold - według listy złożonej w połowie czerwca ub.r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku przez syndyka Józefa Dębińskiego - sięgnęła 12 187 osób. Suma: 584,5 mln zł. Jak dotąd z majątku Amber Gold udało się zabezpieczyć jedynie 43 mln zł. - Pieniądze pochodzą ze sprzedaży

Lekarka pozywa portal internetowy, na którym oceniają pacjenci

pewien swojego zdania, nie mamy powodów, by usuwać jego komentarz. Na razie jednak pierwsze sądowe potyczki wygrała lekarka. Sąd na jej wniosek zdecydował o tzw. zabezpieczeniu powództwa i na czas toczącego się procesu spółka znanylekarz.pl musiała konto lekarki zablokować. Wygrała też potyczkę, gdzie ma

Amber Gold. Syndyk nie może sprzedać kamienicy wartej prawie 2 mln zł. Powód?

udało się zabezpieczyć 43 mln zł. Pieniądze pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, sprzętu IT, ubrań stewardes i pilotów linii lotniczych OLT Express należących do spółki, kruszcu czy zwrotu pożyczek. Syndyk sprzedał też ponad 140 samochodów (dostawczych, osobowych, autobusów), 57 kilogramów złota, a

Przegląd informacji ze spółek

Polsce. Lotos i Lotos Asfalt podpisały dokumentację zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA, podała spółka. Nufarm UK Limited złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zgody na

Bat na "czyścicieli kamienic". 3 lata więzienia za nękanie

oni się wynieśli. Projekt Dziuby przewidywał, że jeśli w budynku mieszkalnym odcięto celowo wodę i może to zagrażać zdrowiu lub życiu lokatorów, prokuratura będzie występować do sądu z pozwem o ponowne uruchomienie instalacji. A sąd w (ramach zabezpieczenia powództwa) miałby w ciągu kilku dni nakazać

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

– wpisy hipotek. Uwaga! Należy zwrócić uwagę na wzmianki. To numerki, które oznaczają, że do działu wieczystoksięgowego sądu wpłynął wniosek, który nie został jeszcze rozpatrzony. Mógł go złożyć komornik, bank, urząd skarbowy, ZUS, a także osoba prywatna, która chce zabezpieczyć roszczenia na

Sensacyjna przemiana Link 4! Z wilka w owieczkę

skierowali przeciwko Link 4 pozew do sądu. Niedawno sąd apelacyjny oddalił wniosek Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych o zabezpieczenie powództwa i zakazanie emisji przez Link4 "reklam łączących atrakcyjną cenę ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwo z informacją o prowizji

Przegląd informacji ze spółek

wydał wyrok w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO), podała spółka. Sąd zasądził na rzecz Mostostalu Warszawa 33,77 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu

Przegląd informacji ze spółek

kw. 2017 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polimex-Mostostal zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę o poufności danych w ramach prowadzonych rozmów w przedmiocie ugody dotyczącej wzajemnych roszczeń, których wartość z powództwa

Precedens: Bank oddał klientce składki za niby-polisę

płacić klient - ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego. Klient płaci je, dopóki nie spłaci pewnej części kredytu (zwykle 20 proc. kwoty kredytu lub wartości nieruchomości, która jest jego zabezpieczeniem). Po kolejne składki bank zgłasza się co dwa-trzy lata, a klient musi wysupłać 2-3 proc. wartości

"Nabici" triumfują po raz drugi: sąd odrzucił odwołanie mBanku!

Rothert, warszawska miejska rzeczniczka konsumentów. Prawnicy BRE kwestionowali liczbę osób, które zapisały się do pozwu (chcieli wyłączenia 54 klientów), a potem domagali się od reprezentanta powodów miejskiego rzecznika konsumentów wpłacenia 600 tys. zł kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu (na

Atak na głównego udziałowca "Rzeczpospolitej". Ciąg dalszy przejmowania mediów?

pod przymusem zapłacona. KCI wytoczyło w tej sprawie powództwo przed sądem w Katowicach, domagając się jej zwrotu. Niemniej, co jest bulwersujące, nie powstrzymało go to od zatajenia tego faktu przed sądem, wprowadzenia sądu w błąd i domagania się powtórnej zapłaty tej samej kwoty. Sąd, łagodnie rzecz

Przegląd informacji ze spółek

, uznając powództwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Olkuszu wobec spółki zależnej Stalproduktu - ZGH "Bolesław" - o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze za uzasadnione, poinformował Stalprodukt. Ewentualna kwota odszkodowania będzie przedmiotem dalszego postępowania i

Przegląd informacji ze spółek

Pfleiderer Group podpisała z grupą banków promesy w sprawie udostępnienia finansowania (commitment letters), zgodnie z treścią których banki zobowiązały się do udostępnienia spółce i jej podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji i kredytów

Agenci ubezpieczeniowi wygrali w sądzie z Link4

: Link4: koniec reklamowej wojny z agentami! oraz w ubezpieczeniach znów sączy się jad zerknij też na informację o tym, że firma ubezpieczeniowa po interwencji Wyborczej.biz i Gazety Wyborczej zmieniła swoją reklamówkę Choć sąd początkowo odrzucił jej wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazanie emisji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

znaczenia jest też fakt, że hakerzy będą szukać nowych celów, już nie tylko w sektorze bankowym, często słabiej zabezpieczonych" – stwierdza ekspert z Integrated Solutions.  Źródło: spółka Globalny rynek usług IT: Zgodnie z najnowszą prognozą firmy analitycznej Gartner globalny rynek usług

Asesor komorniczy zajmuje ciągnik. Bo szwagier miał dług

. - Opieszałość sądu i tyle. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu - tłumaczy mec. Obara. - Skończyło się tym, że w dniu zawieszenia egzekucji ciągnik sprzedano - dodaje Zaremba. A 9 stycznia sąd oddalił skargę

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

już na początku procesu o tzw. zabezpieczenia powództwa, czyli wypłatę renty tymczasowej. Renta stała, którą wypłacać powinny pospołu szpital i firma, w której się ubezpieczył, powinna objąć wszystkie koszty związane z naszym leczeniem, a także - jeśli nie jesteśmy w stanie podjąć pracy zarobkowej

Firmy grzęzną w sądach

wytaczać tzw. powództwa wzajemnego. Przymusiński dodaje, że przedsiębiorcy przy zawieraniu umów rzadko korzystają z możliwości zabezpieczeń umowy (weksel, hipoteka itp.). A takie zabezpieczenie pozwala na szybsze załatwienie sprawy w sądzie. - Jeśli umowa byłaby zabezpieczona wekslem, to przedsiębiorca już

Ciąg dalszy konfliktu w Agrosie

ogłoszenia wezwania. Żądają też, by sąd tymczasowo zabezpieczył powództwo, ograniczając Francuzom prawa do wykonywania więcej niż 25 proc. głosów na WZA. Pernod Ricard uważa, że zarzuty są nieprawdziwe, a przejęcie Agrosu odbyło się zgodnie z prawem. Akcje zostały bowiem skupione przez zaprzyjaźnione z

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie

Karta Praw Ofiary

zachowanie powinni dokonać sprawiedliwej restytucji na rzecz ofiar, ich rodzin lub osób pozostających na utrzymaniu. Restytucja powinna obejmować zwrot własności, zapłatę za doznaną krzywdę lub poniesioną szkodę, zwrot wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji, zabezpieczenie usług oraz przywrócenie praw

Pułapki sklepów internetowych. Niby taniej, ale drożej?

-sklepów. Niektóre próbują więc je omijać. Np. z zapisów w regulaminie sklepu Mixmedia.pl wynika, że klient może skorzystać z tego prawa tylko wtedy, jeśli w ogóle nie rozpakuje towaru zabezpieczonego w tym celu przez sklep specjalną plombą. Co ciekawe, ten sam regulamin wymaga od klienta, aby ten