zabezpieczenia pożyczki

Maciej Samcik

Provident wchodzi do internetu. Zagrozi chwilówkom?

Provident wchodzi do internetu. Zagrozi chwilówkom?

Potentat na rynku tradycyjnych pożyczek pozabankowych - Provident - wprowadza na rynek nową markę: Hapi Pożyczki. Czy ma być dla Providenta zabezpieczeniem na wypadek, gdyby rynek zmienił się tak, iż zdominują go pożyczki online?

Masz do zapłacenia podatek. Bank pomoże

Zamiast dawać kolejne pożyczki gotówkowe i martwić się, co zrobić ze złymi kredytami, banki wpadły na pomysł, jak dobrać się do kieszeni nieco zamożniejszych klientów. Teraz dają kredyt na zapłacenie podatku dochodowego, a jako zabezpieczenia chcą zeznania podatkowego.

Banki nie będą już dawać kredytów "na dowód"

Szybkie pożyczki bez zabezpieczenia miały być dla banków żyłą złota, a są głównie problemem. Dlatego banki rezygnują z ich udzielania. Na kredyty gotówkowe mogą liczyć tylko sprawdzeni klienci

Wezmą miliardowe kredyty pod zastaw...diamentów

kredyty o wartości 1 miliarda euro w ciągu najbliższych 2 lat pod zastaw diamentów, które normalnie nie są używane jako zabezpieczenie w sektorze bankowym. - Uzyskane fundusze trafią do wszystkich osób pracujących w diamentowej branży - sprzedawców, bankierów, kopalni i pomogą postawić na nogi całą branżę

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

pożyczki może zostać zabezpieczona na wiele sposobów, są to np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji itp. Należy mieć jednak świadomość, że takie zabezpieczenia jak hipoteka, zastaw rejestrowy czy akt notarialny o dobrowolnym

KNF podwyższyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc.

pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,52 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,5 pkt proc. "Wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

Grzegorz Grabowicz. Zgodnie z zawartą umową, oprocentowanie pożyczki zostało uzgodnione jako zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest m.in. hipoteka na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim do wysokości 45 mln zł. Mabion S.A. to polska

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

. - Pożyczka do 15 mln zł - to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł. - Proste zabezpieczenie pożyczki - w przypadku jednostkowej pożyczki w

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną. "PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza finansowa PFR jest istotnym elementem pakietu antykryzysowego dla firm

Borys z PFR: Dziś rusza tarcza finansowa dla dużych firm

szerokie wsparcie dla przedsiębiorstw o wartości 25 mld zł w postaci pożyczek płynnościowych, preferencyjnych oraz kapitału. Program dla dużych firm składa się z trzech części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie. Możliwość skorzystania z oferty Pożyczki Ekspresowej SMEX mają klienci

Getin rozsyła SMS-y i chce, żeby płacić za dodatkowe ubezpieczenie

obowiązkowym zabezpieczeniem zobowiązania. Bank w interesie klienta oraz własnym, zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązany jest do monitorowania zarówno jego ciągłości, jak i jakości. W przypadku stwierdzenia, że kredytobiorca nie wypełnił warunków umowy (nie przedstawił opłaconej polisy

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

się z problemami z regularną spłatą zobowiązań), tak aby nie wywołało to negatywnych skutków finansowych dla kas poprzez tworzenie odpisów na tego typu ekspozycje, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe kas. Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do

UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro

publiczne, lecz także ma potężne skutki gospodarcze i społeczne. W efekcie wiele przedsiębiorstw musi polegać na wsparciu państwa, aby nie zwalniać pracowników. SURE będzie kluczowym zabezpieczeniem chroniącym miejsca pracy i pracowników. Zapewni państwom członkowskim niezbędne środki, z których będą

KNF obniżyła dodatkowy bufor na ryzyko kredytów walut. BOŚ do 0,5 pkt proc.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) określiła dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie

FO Dębica udzieliła 115 mln zł pożyczki firmie Goodyear

jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 0,43% w skali roku' - czytamy w komunikacie. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo FO Dębica do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

. Nowa ustawa zakłada także, że zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%, podał resort.  "Nowe przepisy kończą z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie

MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

pierwszych dwóch latach - również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych; *    w przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot - zabezpieczenie ustali pośrednik; *    pożyczek udzielają

BGK wprowadza preferencyjny kredyt do 100 tys. zł dla podmiotów ekonomii społ.

; okres spłaty do 48 miesięcy; łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco; brak prowizji i opłat. (ISBnews)  

Akcjonariusz Stelmetu zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcji spółki

informację, że w dniu 11 września 2019 roku doszło do sfinalizowania podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz pana Stanisława Bieńkowskiego finansowania w formie pożyczki przez PKO Bank Polski S.A., w tym w szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 maja

;Ponadto emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC" - czytamy także w drugim komunikacie. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek" – podała Komisja KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności, [I] kwotę pożyczki przypadająca na

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r., tj. 80 mln zł, podano także.  Umowa finansowania przewiduje zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki poprzez złożenie przez spółkę w terminie miesiąca

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

płynności przez przedsiębiorstwa w potrzebie poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji państwowych na zabezpieczenie pożyczek, pokrywających 100% ryzyka w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo" - przypomniała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa banku, posiadające zabezpieczenia inne niż hipoteczne lub nie posiadające zabezpieczeń. Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r. wynosi ok 35,3 mln zł. Wierzytelności są przedmiotem

FO Dębica udzieliła firmie Goodyear trzech pożyczek o wartości 165 mln zł

spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką. "W związku z terminową spłatą w dniu 13 grudnia 2019 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 40 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i

Senat chce, by wsparcie zw. z pandemią COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.

przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń. Kolejne poprawki umożliwiają uzależnienie pomocy na restrukturyzację udzielanej w formie pożyczki od ustanowienia stosownego zabezpieczenia. Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom doświadczających trudnej sytuacji

KNF podwyższyła bufor na ryzyko kredytów walutowych GNB do 1,32 pkt proc.

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

zabezpieczenia. Koszty O koszcie pożyczki mówi RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania. RRSO zawiera w sobie nominalne oprocentowanie oraz wszystkie opłaty, marże i prowizje, które trzeba zapłacić w skali roku. W przypadku większości pożyczek spłaty są miesięczne, ale możemy wybrać: raty malejące czy

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

;Limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10% w skali roku" - podało CIR. Nowe prawo wprowadza także ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Chodzi o to, aby w praktyce nie dochodziło do odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,11 pkt proc.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

udzieliło pożyczkobiorcy pożyczki na kwotę 8 mln zł. "Roczne oprocentowanie pożyczki to 3,8%, a data jej spłaty - 3 września 2021 r. Pożyczkobiorca ma prawo zwrócić pożyczkę, w całości lub w części, przed ww. datą. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

element tymczasowych ram w zakresie pomocy państwa, przyjętych przez Komisję. "Zatwierdzony polski program o wartości 700 mln euro umożliwi wsparcie polskiej gospodarki w okresie pandemii wywołanej przez koronawirusa, dzięki udzielaniu gwarancji publicznych na zabezpieczenie pożyczek oraz dopłat do

ZBP: Zaostrzenie limitu kosztów w proj. ustawy przeciw lichwie zbyt restrykcyjne

zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki pieniężnej nie może być wyższa od sumy wartości przedmiotu pożyczki powiększonej o odsetki maksymalne obliczone bezpośrednio od tej kwoty za okres dwóch lat oraz maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, przypomniano

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych grupy GNB do 1,29 pkt proc. 

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła dla grupy Getin Noble Banku (GNB) dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29 pkt proc. dla

KGHM: Sierra Gorda ma umowę 200 mln USD pożyczki od BGK

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Sierra Gorda S.C.M - spółka w 55% zależna od KGHM Polska Miedź - zawarła umowę 200 mln USD pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), która będzie zabezpieczona gwarancją właścicieli, podał KGHM. Wartość gwarancji udzielonej przez KGHM to 110 mln USD

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

postaci kredytu obrotowego wynosiło maksymalnie 20 tys. zł. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób, którego roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, może uzyskać w Banku Pekao kredyt obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. zł z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

udzielane w ramach limitu będą zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia, podano. "Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia ograniczyła zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i zwiększyła liczbę zatorów

FO Dębica udzieliła 115 mln zł pożyczki firmie Goodyear

2020 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,96% w skali roku. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

wygaśnięcie decyzji KNF z 15 października 2018 r., na podstawie której KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na

ARP udzieliła łącznie ok. 10 mln zł pożyczek dwóm PKS-om na restrukturyzację

przeznaczone m.in. na restrukturyzację i zabezpieczenie bieżącej działalności. "Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nie tylko restrukturyzujemy przedsiębiorstwa, czy finansujemy ich inwestycje i bieżącą działalność, ale

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,62 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

części: * pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld zł) * pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld zł; finansowanie celem

KNF zaleciła bufor na ryzyko walutowych kredytów hip. dla BOŚ wys.0,88 pkt proc.

zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym wynosi: 0,88 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego; 0,66 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 0,49 pkt proc. dla współczynnika kapitału

FPP: Ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków

, że pożyczkodawca, który naruszył właściwe przepisy ustawy otrzymuje jedynie zwrot pożyczonego kapitału, bez odsetek i żadnych dodatkowych kosztów. To doskonałe zabezpieczenie przez lichwiarskimi pożyczkami, które już dziś mogą egzekwować pożyczkobiorcy, jeśli czują się oszukani przez zbyt drogie

PKO BP zobowiązał się do udzielenia klientowi do 3,2 mld zł pożyczki

umowy pożyczki, której treść zostanie ostatecznie wynegocjowana w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. Ramowe warunki umowy pożyczki zostały określone w załączniku do promesy i przewidują m.in. zabezpieczenie wierzytelności banku w postaci zastawów finansowych i

Zubelewicz z RPP nie spodziewa się wprowadzenia 'polskiego TLTRO'

widzenia banków, z różnych przyczyn, także podatkowych, rośnie atrakcyjność zakupu obligacji skarbowych lub udzielania kredytu hipotecznego czy konsumpcyjnego. W takiej sytuacji polscy przedsiębiorcy, jeżeli mogą, najchętniej finansują inwestycje swoimi oszczędnościami lub pożyczkami pozabankowymi

PKO BP udzielił klientowi pożyczki na kwotę 3,2 mld zł

w komunikacie.  Bank podał, że zabezpieczeniem umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie klienta o poddaniu się egzekucji.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru

GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

się na inny termin" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem pożyczki będzie zastaw zwykły i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack, oraz zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności sekurytyzowanych, których

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

zadłużony w banku. Poszukuje prywatnej pożyczki do 50 tys. zł. Może być pod zastaw”. Kiedy sprawdza się, jak wyglądają naprawdę warunki umowy pożyczkowej, okazuje się, że pożyczkodawca lub jego pośrednik chce zabezpieczenia na nieruchomości (niezależnie od wysokości pożyczki). A oprocentowanie sięga

FO Dębica ma umowę dot. 55 mln zł pożyczki od Goodyeara

następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, Umowa pożyczki przewiduje gwarancję The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką" - czytamy również w komunikacie. Firma Oponiarska Dębica to

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

krajowe i unijne. Jak wskazał ZBP, do dyspozycji klientów banków zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych. Banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu

Getin Noble Bank otrzymał od KNF zalecenie dodatkowego wymogu kapitałowego

kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych w wysokości 1,89 pkt proc., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,42 pkt proc.), przypomniano. "Na dzień sporządzenia

KNF obnizyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc.

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

. Dodatkowo Unisun twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie finansowanie, z czym zarząd się nie zgadza, ponieważ informacje o zabezpieczeniu finansowania były przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie realizacji umowy i nie były kwestionowane" - czytamy w materiale. Spółka zaznaczyła, że

BGK: Do lubuskiego sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł unijnych pożyczek

poszukują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie. To także dobry sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub krótko prowadzą swój biznes. Ze wsparcia skorzystać mogą więc startupy i firmy niemające historii kredytowej czy zabezpieczeń

Bank Pekao: Firmy z sektora MŚP posiadają jeszcze rezerwy finansowe

płynnościowe, również te związane z zapłatą za produkty i usługi. "Myślę, że tarcza PFR da małym i średnim firmom nieco oddechu i ewidentnie wpłynie na poprawę ich płynności. Oczywiście, oferowane zwolnienie z płacenia ZUS-u, pożyczki i zabezpieczenia gwarancyjne są istotne, ale program

FO Dębica udzieliła Goodyearowi dwóch pożyczki na łączną kwotę 185 mln zł

pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano także. 

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

pochodziły m.in. z pożyczki udzielonej przez spółkę zależną od TDJ. Zgodnie z zapisami zawartej umowy pożyczki, pełna spłata wierzytelności w kwocie 75 mln zł powinna nastąpić do 31 grudnia 2018 r., podano także. "W wyniku spłaty transzy C zadłużenia nastąpi zwolnienie zabezpieczeń przypisanych do tej

KRD: 60% Polaków obawia się wycieku danych z powodu pandemii

płatności online. Dane osobowe gromadzone są również przez instytucje publiczne (m.in. urzędy, uczelnie i szpitale). Jak wynika z badania stosowanym przez nie zabezpieczeniom nie ufa ponad 26% ankietowanych. W związku z tym ekspert serwisu ChronPESEL Bartłomiej Drozd zachęca, by "oprócz

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania zewnętrznego (w tym o zróżnicowanym poziomie zabezpieczeń) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz umiejętne zarządzanie oczekiwaniami różnych grup wierzycieli. Z jakich rozwiązań wspierających kredytobiorcy mogą skorzystać? Wsparciem w rozmowach z finansującymi w sprawie zmiany

BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące

dostarczania oryginałów polis do odnowień cesji polis stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek, a także od kwietnia możliwość przesunięcia przez posiadaczy kart kredytowych o trzy miesiące daty spłaty "Minimalnej kwoty do zapłaty", podsumowano. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

Przedsiębiorca: bez unijnych pieniędzy zatrzymalibyśmy się na etapie kajecika

pracowników W sumie wziął trzy pożyczki: na 60 tys. zł, 50 tys. zł, a ostatnią o wartości 100 tys. zł. - Pożyczki od kwoty 100 tys. zł muszą być już zabezpieczone, co dla mniejszych firm może być problemem, jeśli nie mają nieruchomości albo nie znajdą żyrantów. Ale wówczas mogą wziąć na przykład 99 tys

UOKiK ostrzega przed lokowaniem kapitału w wekslach inwestycyjnych FH Yanok

udzielania pożyczek przedsiębiorcom, wprowadzanie konsumentów w błąd w zakresie informowania co do bezpieczeństwa środków powierzonych FH Yanok oraz gwarancji zysku" - czytamy w komunikacie. Działanie FH Yanok może narazić konsumentów na poważne straty finansowe - z pieniędzy przekazanych przez

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

budzi jednak wiele zastrzeżeń - alarmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Po pierwsze: w polskim prawie nigdzie nie ma definicji „weksla inwestycyjnego”. Owszem, mamy pojęcie „weksla”, ale jego celem jest jedynie dodatkowe zabezpieczenie

Bank Światowy: Reforma polityk społecznych w UE pozwoli nadążyć za zmianami

polityki społeczne w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, wymagają reform, aby lepiej chronić najsłabszych.  Z raportu wynika, że wiele osób z klasy średniej ma nadal relatywnie wysokie dochody, ale jednocześnie brak im typowego dla klasy średniej zabezpieczenia socjalnego. Widać to na

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło 350 mln zł

mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i

KNF zwiększyła dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych mBanku

jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 4,18 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, […] który powinien składać

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas do 0,36 p.p.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję zalecającą utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych

Infoscan: Emisja obligacji w ramach I transzy finansowania w ciągu kilku dni

akcji spółki. Pożyczki akcji stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w zakresie związanym z wprowadzaniem akcji, obejmowanych w drodze zamiany obligacji, do obrotu na New Connect. W przypadku prawidłowego wykonania umowy emisji obligacji zamiennych na akcje, pożyczone akcje zostaną zwrócone

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

dochodzenie roszczeń. UOKiK uznał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie daje bankowi prawa do wpisania do umów innych form zabezpieczeń. - Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawartą na określony, wieloletni czas. Niedozwolone jest dowolne zmienianie jej istotnych warunków, a takimi są postanowienia o

PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji spółek od Esperite

-Up Agreement oraz ustanowieniem uzgodnionych przez strony umowy pożyczki zabezpieczeń. Pożyczka została udzielona na okres 6 miesięcy jednak nie dłużej niż do 21 sierpnia 2019 roku, wskazano także. Powyżej opisane umowy zostały zawarte pod prawem polskim. Polski Bank Komórek Macierzystych został

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

większości to krótkoterminowe pożyczki na bieżącą działalność oraz kredyty inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń. Rolnik bez zabezpieczenia Związek podkreśla, że niewielu rolników jest właścicielami innej nieruchomości niż ta, którą resort sprawiedliwości właśnie wyłączył spod egzekucji. A osobowe formy

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *· Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *· Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń

JSW ma umowę z konsorcjum instytucji finansowych na 760 mln zł finansowania

spółkę 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz na ustanowienie zabezpieczeń w związku z procesem pozyskiwania finansowania dłużnego dla grupy kapitałowej. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej

Mirbud ma 40 mln zł pożyczki z ARP m.in. na wcześniejszy wykup obligacji

utrzymywania go w składzie RN do momentu ostatecznej spłaty pożyczki, podano również. Uruchomienie pożyczki nastąpi w dwóch transzach sukcesywnie do ustanowienia wskazanego w umowie zabezpieczeń. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich

Spółka Apatora nabyła 4 mln udziałów w bryt. spółce George Wilson, ma 100%

GBP, a jej płatność została rozłożona na 6 rocznych rat po 0,9 mln GBP i zabezpieczona gwarancją udzieloną przez Apator S.A. w wysokości 4,5 mln GBP. Jednocześnie spółka GWi posiadała pożyczkę od BI Group PLC (spółka zależna od NIG) w wysokości 1,7 mln GBP rozłożoną na 4 roczne raty, której płatność

MR: 64,68 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 806 000 000 zł; 42 200 343 683 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 7,21 mld zł, poinformowało MR. Do

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

). Sikora wskazał, że II kwartał był okresem, w którym firmy potrzebowały przede wszystkim płynności i te potrzeby zostały w dużej mierze zaspokojone, jednak wyzwaniem dla przedsiębiorstw może okazać się przyszły rok. "My doradzaliśmy naszym klientom zabezpieczenie płynności na okresy dłuższe niż

Pożyczka pod zastaw mieszkania. Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustami

; Niestety, w większości przypadków osoby te padły ofiarą przestępstwa, dlatego informujemy o takich przypadkach prokuraturę. Przestrzegamy potencjalnych klientów przed podpisywaniem umów, w których warunkiem pożyczki od osoby fizycznej czy jakiejś firmy jest ustanowienie zabezpieczenia związanego z

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Doprecyzowuje

Eksmisja grozi 30-40 mln Amerykanów [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

nieruchomości, którzy przestają płacić za wywóz śmieci. Ludzie dzwonią, że wyłączono ogrzewanie. Są niezapłacone podatki od nieruchomości i raty kredytów hipotecznych. Wynajmujący mają ochronę prawną, ale ci właściciele nie mają żadnych rezerw gotówkowych ani zabezpieczenia pozwalającego im wziąć pożyczkę

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło ponad 162 mln zł

kredytowej czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne, podsumowano. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji

Ronson ma umowę z GCH ws. przejęcia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia

wykonaniu w kolejnych dwóch latach. „Dodatkowo, na podstawie umowy opcji kupna, ustanowiono zabezpieczenia na rzecz spółki na udziałach wyżej wymienionych spółek i na posiadanych nieruchomościach, na zabezpieczenie zobowiązań GCH wynikających z tej umowy" – czytamy w komunikacie. Część

ZUE ma 20 mln zł pożyczki od ARP na finansowanie realizacji kontraktów w KPK

oraz na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od funduszy poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK, z którymi ARP podpisała porozumienie o współpracy. Ważnym

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym - taki nakaz stanowi równocześnie tytuł zabezpieczenia, a opłata od pozwu jest znacznie niższa. Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje pilnie zapłaty, a kontrahent odmawia płatności, rozwiązaniem może być również cesja wierzytelności - zbycie

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii oraz ograniczenie dostępności oferty kredytowej dla klientów indywidualnych o podwyższonym ryzyku utraty dochodu. Bank wprowadził także wymagalność stosowania jako zabezpieczenie gwarancji BGK dla firm z segmentu MŚP, a także

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

uczestniczących- w tym 12 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat kredytów. "W okresie od 19 marca do 27 kwietnia br. banki udzieliły prawie 2,5 mld zł kredytu

Unibep: Unidevelopment planuje osiedle w Poznaniu na ponad 2 tys. mieszkań

2018 roku nie zostaną ustanowione zabezpieczenia pożyczki opisane w przywołanym powyżej raporcie bieżącym. W pozostałym zakresie warunki pożyczki nie uległy istotnym zmianom" - czytamy również w komunikacie. Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest określenie zasad objęcia wspólnej kontroli nad

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo, w związku z umową kredytów, ZCh Police oraz spółka Grupa Azoty zawarły z Polyolefins, a także Bankiem Pekao (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w

Idea Leasing ma 50 mln euro pożyczki z EBI na finansowanie MŚP i Mid-Caps

momentu wypłaty środków na podstawie ustalonego w umowie pożyczki harmonogramu wydatkowania" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki będzie zastaw na obligacjach skarbowych będących własnością Idea Banku oraz ustanowienie blokady na w/w obligacjach na rachunku w Krajowym

Alior zakłada niewielki wzrost marży odsetkowej r/r, spadek kosztu finansowania 

sprzedaży. Jednocześnie Alior Bank uzyskał istotny wzrost poziomu zabezpieczenia nowego portfela kredytowego w segmencie mikroprzedsiębiorstw" - powiedział Szcześniak.  Dodał, że dla pozostałych segmentów bank przygotowuje zmiany, których skutkiem będzie utrzymanie kosztów ryzyka w ramach

ARP udzieli spółce Wobi-Stal 11,5 mln zł kredytu na m.in. nowe inwestycje

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała umowę udzielenia 11,5 mln zł pożyczki spółce Wobi-Stal na kapitał obrotowy oraz nowe inwestycje, których łączna wartość w latach 2020-2021 wyniesie 11,7 mln zł, podała ARP. "Ta umowa jest kolejny kamieniem milowym w

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. podjęto decyzję o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych segmentu Wytwarzanie w zakresie uprawnień do emisji CO2. W konsekwencji jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w

Mercor: UCS naliczył zobowiązanie podatkowe za 2013 w kwocie 4,23 mln zł

na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)  

Co to jest pożyczka hipoteczna i na co można ją zaciągnąć?

Co to jest pożyczka hipoteczna? Od zwykłej pożyczki gotówkowej, czyli pożyczki na dowolny cel - pożyczka hipoteczna różni się sposobem zabezpieczenia - hipoteką na nieruchomości. Krótko mówiąc - musisz posiadać nieruchomość, żeby ubiegać się o taką pożyczkę. I to taką nieruchomość, którą bank

Tego jeszcze nie było: 390 zł kary za...

teraz w czoło: "Co? Zabezpieczenie chwilówki? A co to za dziwo?". Generalnie chwilówki po to są chwilówkami, żeby były niezabezpieczone. O co więc chodzi? O podprowadzenie klienta, rozochoconego wizją błyskawicznej dostawy gotówki, do wyboru zabezpieczenia pożyczki poręczeniem firmy Partners

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

nieoprocentowanych pożyczek lub gwarancji na zabezpieczenie spłaty pożyczek pokrywających 100% ryzyka lub zapewniać zastrzyki kapitału. Środki te mogą też być łączone z tzw. pomocą de minimis (co zwiększa dopuszczalną pomoc na jedno przedsiębiorstwo aż do 1 mln euro) oraz z innymi formami pomocy" &ndash