zabezpieczenia osobiste

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

zwraca uwagę, że osoby zatrudnione na umowach zlecenie i o dzieło - w tym cudzoziemcy - nie mają zapewnionego odpowiedniego zabezpieczenia prawnego i medycznego, co jeszcze bardziej uwidoczniła pandemia. "Osoby zatrudnione na umowach zlecenia i o dzieło nie mają zapewnionego zabezpieczenia

KE apeluje o zwiększenie gotowości na wypadek nowych ognisk COVID-19

nadzoru zdrowia publicznego oraz szerszy dostęp do środków ochrony osobistej, leków i wyrobów medycznych, a także o zabezpieczenie opieki zdrowotnej na wypadek wzrostu zachorowań. "Przebyliśmy już długą drogę […], ale wirus wciąż jest obecny. Nadzór, gotowość i koordynacja są niezbędne, aby

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

pośrednictwem kredytów w BGK, uważa Federacja. "Mało kto zauważa istotne usługi, jakie są cały czas realizowane w szpitalach przez firmy prywatne na podstawie kontraktów publicznych. Te usługi wymagają takich samych zabezpieczeń, jak w przypadku personelu medycznego. Salowe, sanitariusze, osoby piorące

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

należnych mu z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń poza potrąceniem jakiejkolwiek dozwolonej płatności; (f) nie przyjmie od spółki ani innych członków grupy żadnego zabezpieczenia rzeczowego, zabezpieczenia osobistego ani instrumentu egzekucyjnego w związku z wierzytelnościami zakładu ubezpieczeń

Orlen Ochrona i Poczta Polska podpisały umowę o współpracy

zabezpieczenia GPS. To pozwala na ciągłe monitorowanie trasy przejazdu od klienta do miejsca zdania wartości tj. do wrzutni banku lub Centrów Obsługi Gotówkowej. Każdy zespół konwojowy składa się z doświadczonych, dobrze przeszkolonych pracowników, wyposażonych w broń palną bojową, środki ochrony osobistej

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

. Ustawa wprowadza m.in. zmiany do kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

pożyczki może zostać zabezpieczona na wiele sposobów, są to np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji itp. Należy mieć jednak świadomość, że takie zabezpieczenia jak hipoteka, zastaw rejestrowy czy akt notarialny o dobrowolnym

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Osoby zatrudnione na umowach zlecenie i o dzieło - w tym cudzoziemcy - nie mają zapewnionego odpowiedniego zabezpieczenia prawnego i medycznego, a dotyczy to także tych osób, które w czasie pandemii zapewniają społeczeństwu dostęp do podstawowych produktów i

ATM Grupa: Gotowość do wznowienia zdjęć i usług w skali sprzed pandemii od 25 V

termin lub spowoduje konieczność jego przełożenia na czas nieokreślony. Mimo organizowanych zabezpieczeń liczymy się też z ryzykiem, że z przyczyn niezależnych nie uda się uniknąć zarażeń członków ekip, do których mogłoby dojść czy to na planach, czy też w innych miejscach, w których będą oni przebywać w

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

dniach od ogłoszenia, a część przepisów, w tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Zabezpieczenie powództwa razem z pozwem o alimenty Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje możliwość niemal natychmiastowego otrzymywania

ZBP: Dokonano 1,4 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę ok. 62 mln zł w I kw. br.

systemów informatycznych firm obsługujących klientów indywidualnych. W takich okolicznościach, gdy wiemy, że zdarzenie dotyczy także naszych dokumentów tożsamości, zdecydowanie zalecane jest zastrzeżenie dokumentów i wyrobienie nowych. Dobrym pomysłem będzie również skorzystanie z dodatkowych zabezpieczeń

Alior Bank ma porozumienie z PWPW ws. wykorzystania aplikacji eDO App

bezpieczeństwo" - powiedziała p.o. prezesa Alior Banku Iwona Duda, cytowana w komunikacie. Dzięki eDO App możliwe jest wyeliminowanie wielu nadużyć, do których przestępcy wykorzystują obecnie skradzione lub podrobione dowody osobiste. E-dowody z warstwą elektroniczną zabezpieczone są kryptograficznie, co

XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

pierwszych wniosków patentowych ujętych w prognozie dotyczyć będzie rozwiązań mających stanowić przedmiot takiej licencji. Jest to o tyle istotne, że rozwiązanie XTPL wzbudza coraz większe zainteresowanie w tej branży, gdzie często to zakres i odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej decydują o

KIR przekazał 0,5 mln zł na pomoc szpitalom w walce z COVID-19

, umożliwiającego skuteczne prowadzenie terapii oraz wyposażenia ochronnego, dostosowanego do konkretnych potrzeb danej placówki. W Narodowym Instytucie Onkologii szczególnie potrzebne są odpowiednie zabezpieczenia dla personelu i pacjentów pozwalające na przeprowadzenie zabiegów chemioterapii, przy których

Prezes PKN Orlen: Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed wrogim przejęciem

Gdynia, 24.08.2020 (ISBnews) -  PKN Orlen jest w pełni zabezpieczony przed wrogim przejęciem, a twierdzenia, że jest inaczej, to insynuacje i niepotrzebne straszenie społeczeństwa, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. "Po pierwsze, zgodnie z ostatnim listem intencyjnym

BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące

dostarczania oryginałów polis do odnowień cesji polis stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek, a także od kwietnia możliwość przesunięcia przez posiadaczy kart kredytowych o trzy miesiące daty spłaty "Minimalnej kwoty do zapłaty", podsumowano. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

ZBP: Zdaniem 77% bankowców kredyty zaciągane latem finansują głównie remonty

urlopowego, częściej niż zwykle, należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych dokumentów. Odpowiednie zabezpieczenie nie tylko karty płatniczej, ale także dowodu osobistego pozwoli nam uniknąć niemiłych niespodzianek po powrocie z urlopu. W trakcie wakacji znacznie łatwiej o kradzież - ponad 40

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

ochrona. Musimy pamiętać, że proponowane przez nas zmiany to zabezpieczenia na trudne czasy. Rynki mieszkaniowe charakteryzują się cyklicznością. To, że przez ostatnich kilka lat nie mieliśmy wielkich ludzkich tragedii, nie oznacza, że nie mogą się one wydarzyć w przyszłości. Musimy mieć wówczas

Koronawirus. Trudne przypadki losowe w czasie pandemii

Koronawirus. Trudne przypadki losowe w czasie pandemii

, które otrzymamy. Trzeba pamiętać, że w przypadku kradzieży ważne jest zabezpieczenie śladów. Dlatego nie możemy sprzątać mieszkania czy altanki na działce ani ich dezynfekować przed przyjazdem funkcjonariuszy. Sprzątanie czy dezynfekcja mogą usunąć ślady. Uwaga! Osoby objęte kwarantanną lub chore muszą

Sprawy sądowe w czasie epidemii. Na wiele orzeczeń trzeba będzie długo czekać

Sprawy sądowe w czasie epidemii. Na wiele orzeczeń trzeba będzie długo czekać

w godzinach od 18 do 19. Było to możliwe, bo postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydawane jest zwykle na posiedzeniu niejawnym, które nie wymaga osobistego udziału stron. Aby starać się o podobne rozwiązanie w swojej sprawie, należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez

Pracodawcy RP: Uchwalenie ustawy o PPK to szansa dla przyszłych emerytów

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Uchwalenie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) to szansa dla przyszłych emerytów na zapewnienie środków do życia, a dla gospodarki okazja do wsparcia inwestycji nowymi środkami, uważają Pracodawcy RP. Problem zabezpieczenia emerytalnego obywateli

Budimex: Wyzwaniem na kolejne kwartały jest pozyskanie kontraktów kubaturowych

organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni tak, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Spółka szacuje, że wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex w

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018 r. Po dokonaniu wyboru, przesłaniu informacji wykonawcom i zamieszczeniu

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Doprecyzowuje

ZBP: Dokonano 5,4 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 361 mln zł w 2018 r.

oraz znajomość narzędzi, które służą zabezpieczeniu się przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Wśród nich jednym z najważniejszych jest System Dokumenty Zastrzeżone. Wystarczy zgłosić utracony dokument w jednym banku, aby w ciągu kilku minut informacja o tym trafiła do wszystkich

BIG Info Monitor: Zaległości branży kosmetycznej, fryzjer. - ok. 86 mln zł w III

dostosowania się do funkcjonowania w nowych warunkach, co bezsprzecznie przełoży się na wydatki, wskazano również. W związku z tym, że dla zapewnienia minimum bezpieczeństwa sanitarnego konieczne będzie stosowanie bardzo dużej ilości środków zabezpieczenia osobistego oraz płynów dezynfekujących, fryzjerzy i

Grupa Robyg przekazała ponad 50 tys. zł i dary rzeczowe na walkę z koronawirusem

najbardziej potrzebujący" - powiedział prezes Grupy Robyg Zbigniew Wojciech Okoński, cytowany w komunikacie. Grupa Robyg prowadzi działalność deweloperską - w tym sprzedaż i realizację budów - bez żadnych przestojów. Firma wprowadziła zabezpieczenia rekomendowane przez rząd, w tym pracę zdalną, środki

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

;Elektrobudowa zobowiązała się z kolei nie prowadzić, innych niż dozwolone w umowie, działań związanych m.in. z: zaciąganiem zadłużenia, ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, zbywaniem aktywów, restrukturyzacją oraz ponoszeniem nakładów inwestycyjnych w kwocie wyższej niż 6 mln zł" - czytamy

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

tys. – musi doliczyć odsetki ustawowe. Zabezpieczenia urzędu Urzędy pracy zapewniają, że bardzo niewielu bezrobotnych musi zwracać pieniądze. Ale na wszelki wypadek wymagają zabezpieczenia. Warunki i tryb przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej określa

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

zwyczajowo wynosi wartość ok. jednomiesięcznego czynszu. Warto, aby kwota ta została przekazana przez najemcę właścicielowi w gotówce. Służyć będzie jako forma zabezpieczenia interesów wynajmującego, nie tylko na wypadek braku płatności czynszu, ale również ewentualnych szkód. Świat influencerów. Nawet

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

kuriera, nowe powiadomienia umożliwiające uzgodnienia miejsca i sposobu bezpiecznego doręczenia oraz wyposażenia kuriera w środki zabezpieczeń osobistych. Drugą sferą są zmiany w organizacji pracy biur i oddziałów, które podnoszą bezpieczeństwo pracy i funkcjonowania firmy w okresie zagrożenia epidemią

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

możliwe, gdy minister do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrami od spraw: transportu i finansów, określi w rozporządzeniu minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz zabezpieczenia danych przez nią gromadzonych (mając na uwadze konieczność prawidłowego naliczania opłat za

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

Ubezpieczeń Wzajemnych - spółka z grupy PZU - przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19, tj. jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego - na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych, podała spółka. "Pieniądze trafią do sześciu szpitali przekształconych w

Poczta Polska dostała dostęp do żyły złota. Czy nasze dane są bezpieczne?

zdaniem nie doszło do przejęcia żadnych kodów. „To zwykła, nieudana próba kradzieży środków pieniężnych. Błędnym i nieuprawnionym jest łączenie tego faktu z kontekstem wyborczym i insynuowanie, że Poczta miałaby niewłaściwe zabezpieczenia systemów informatycznych czy procedur

BIK: Liczba poręczycieli kredytów zmniejszyła się o 46% w ciągu ostatnich 4 lat

domagają się od tych osób zwrotu ponad 483 mln zł" - czytamy w komunikacie. Poręczyciel inaczej określany żyrantem, to osobiste zabezpieczenie kredytu lub pożyczki zaciąganej przez inną osobę, który jednak bierze na siebie solidarny obowiązek spłaty zobowiązania w sytuacji, gdy nie wywiąże się z

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

. Żona z kolei darowała nieruchomość synowi, a ten bratu jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 100 tys. zł. Wierzyciel miał twardy orzech do zgryzienia. Formalnie pan Leon nie miał żadnego majątku, ale dla wszystkich było jasne, że pozbył się go w sposób celowy i zaplanowany. Kontrahent postanowił

Przegląd informacji ze spółek

20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, podała spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania

PwC: Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych wobec polskich menedżerów

, które mogą zostać na nich nałożone. Mowa tu o karach w wysokości nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Dodatkowo, organy ścigania znacznie częściej stosują zabezpieczenia na majątku osobistym właścicieli i członków zarządów, takie jak zajęcie hipoteki na nieruchomości lub blokada rachunków

mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - mBank wprowadził możliwość otwarcia rachunku w swoim biurze maklerskim w całości przez internet - bez wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty czy kuriera, podał bank. "Inwestorzy indywidualni, także ci nieposiadający rachunku osobistego w mBanku

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

, który gospodarstwo rolne prowadzi osobiście i mieszka na miejscu od co najmniej pięciu lat. W ZBP podkreślają, że "daleko idące ograniczenia w obrocie ziemią" mogą spowodować np. obniżenie wartości zabezpieczeń przyjętych przez banki na poczet udzielonych kredytów. W takiej sytuacji banki mogą

Budowę systemu cyberbezpieczeństwa należy zacząć od edukacji wg ekspertów

deklaratywne, czyli zwyczajnie będziemy deklarować, że jesteśmy bezpieczni" - podkreślił. "Trzeba uświadamiać, czym to grozi, dla na nich osobiście, ale też dla firmy czy całego państwa. Szczególnie, że większość zabezpieczeń preferowanych przez dyrektorów IT w Polsce może być dziś nic nie warta

Totalizator Sportowy: Przychody z e-commerce przekroczą 3,8 mld zł w 2019 r.

uruchomił także jedyne legalne i w pełni bezpieczne kasyno internetowe w Polsce - Total Casino. Były to największe zmiany w ponad 60-letniej historii spółki. Wejście spółki na rynek e-commerce wymagało budowy dedykowanych systemów transakcyjnych, infrastruktury informatycznej, standardów zabezpieczeń

Oszustwa "na koronawirusa" to już plaga. Jak się przed nimi bronić?

pieniądze przed ich zabezpieczeniem należy przekazać bezdotykowo, a w dodatku muszą zostać poddane obowiązkowej dezynfekcji. Ofiary przekazały przestępcom łącznie aż 100 tys. zł i straciły pieniądze. Sposób popełnienia przestępstwa to kolejna wariacja metody „na wnuczka”, tylko dostosowana do

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii oraz ograniczenie dostępności oferty kredytowej dla klientów indywidualnych o podwyższonym ryzyku utraty dochodu. Bank wprowadził także wymagalność stosowania jako zabezpieczenie gwarancji BGK dla firm z segmentu MŚP, a także

Pracodawca może kontrolować pracownika. Ale pod pewnymi warunkami

zewnętrznymi, np. kradzieżami czy wejściem na teren zakładu pracy osób nieuprawnionych, może też zainstalować monitoring w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi działaniami pracowników, które mogą wyrządzić szkodę zarówno jemu, jak i osobom trzecim. Pracodawca nie może natomiast instalować kamer w

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

nauczycieli i uczniów. - Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19. Ochrona zdrowia: - Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i

Umowa kupna sprzedaży samochodu doc

stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Pkt. 3Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: słownie Pkt. 4Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów. - Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19. Ochrona zdrowia

SMEO/ERIF BIG: 45% mikrofirm doświadczyło problemów finansowych w latach 2016-18

niezatrudniających pracowników (25% z nich nie ma żadnego zabezpieczenia finansowego), podano.  "W obliczu trudności finansowych mikroprzedsiębiorcy najczęściej sięgają po prywatne środki na ratowanie firmy. Postępuje tak aż  34% z nich. 20% przyznaje, że pieniądze pożycza od znajomych. Co piąta

Nationale-Nederlanden: Co piąty Polak nie myśli o oszczędnościach na przyszłość

emocjonalny. Dla 84% oznacza troskę o swoich bliskich, a dla 71% planowanie najbliższej przyszłości. Z kolei ponad 2/3 Polaków uważa, że ich odpowiedzialność łączy się nie tylko z troską o najbliższych, ale i kontrolą wydatków. Mniej niż 1/3 badanych jest zdania, że zabezpieczenie finansowe na wypadek

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom np. produktów

Branża nieruchomości wspiera największy jednoimienny szpital zakaźny w Warszawie

. Szpital potrzebuje funduszy na zamówienie dodatkowego sprzętu ratującego życie chorych, a także zakup środków ochrony osobistej dla personelu. Pomóc można włączając się w akcję "Real estate for real-life heroes", którą zorganizowało JLL. "Obecnie w naszym szpitalu jest hospitalizowanych

Przegląd prasy

Możliwości' dla polskich studentów z UK --Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego --Sąd udzielił zabezpieczenia Onico poprzez uchylenie zajęć komorniczych --Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 3,3% m/m w grudniu --Asbis ma umowę nabycia 40% udziałów

Przegląd informacji ze spółek

przeciwko spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez spółkę, a poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła spółka, zostały dokonane do wysokości 134 715 017 zł każde. Altus ocenia, że iż zakres wniosku GetBacku o zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

wymiany w wysokości -35,2 mln zł (wobec 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej), co było efektem zaprzestania stosowania przez bank zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku

Lenovo Polska oczekuje 'delikatnego jednocyfrowego' wzrostu rynku w 2020 r.

zabezpieczyć naszą pozycję" - powiedział Sowiński podczas spotkania z dziennikarzami. "Rynek w 2020 roku powinien się ustabilizować i delikatnie rosnąć. Oczekujemy delikatnego jednocyfrowego wzrostu rynku (w retail i enterprise)" - dodał general manager. Szef Lenovo Data Center Group w

FPP: Ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków

, że pożyczkodawca, który naruszył właściwe przepisy ustawy otrzymuje jedynie zwrot pożyczonego kapitału, bez odsetek i żadnych dodatkowych kosztów. To doskonałe zabezpieczenie przez lichwiarskimi pożyczkami, które już dziś mogą egzekwować pożyczkobiorcy, jeśli czują się oszukani przez zbyt drogie

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

polityka inwestycyjna zależy od planowanego końca inwestycji, np. jeśli dziecko pójdzie na studia mniej więcej w 2035 r., to można mu odkładać pieniądze w funduszu NN Perspektywa 2035. Polisa posagowa Połączenie gromadzenia pieniędzy z zabezpieczeniem finansowym na wypadek śmierci rodzica daje polisa

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

- prawomocnego wyroku opatrzonego w tzw. klauzulę wykonalności, upoważniającego go do rozpoczęcia takiego postępowania przed komornikiem - wyjaśnia mec. Płoszka. Dodaje, że w niektórych przypadkach postępowanie takie może być uproszczone, np. gdy dłużnik w ramach zabezpieczenia należności wobec wierzyciela

Polska firma tworzy program emerytalny dla pracowników z wynajmu mieszkań

trzecie, planujemy, że za dwa, trzy lata spróbujemy zaciągnąć kredyt na rozbudowę naszego portfela. Nie będziemy szaleć. Wystarczy nam kredyt w wysokości jednej trzeciej LTV [relacja między wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia], którego zabezpieczeniem będą mieszkania będące w posiadaniu

Jak się starać o kartę dużej rodziny?

Empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania rodziny. Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Znajdują się na niej imię i nazwisko użytkownika, numer PESEL, data ważności karty i jej numer, opis alfabetem Braille’a oraz zabezpieczenia przed jej podrobieniem. Jeśli składamy wniosek również o

MC: Dowód osobisty, dokumenty samochodowe w wersjach mobilnych do końca 2017 r.

prace koncentrują się nad mechanizmami zabezpieczeń. Prawo jazdy przewidziane jest na październik przyszłego roku, a na koniec 2017 roku komplet dokumentów samochodowych ma być mobilny. W zakresie realizacji projekt prowadzony jest w grupie Ministerstwa Cyfryzacji. Resort zaprosił do ścisłej

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby i nie może on przekraczać 418 zł miesięcznie i nie może być niższy niż 20 zł. Natomiast w rodzinie wysokość zasiłku

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

zabezpieczeń we własnym funkcjonowaniu, ale chce również wnieść wkład w walkę z zagrożeniem występującym obecnie w naszym kraju. "W walce z epidemią konieczna jest determinacja, cierpliwość i konsekwencja, ale także środki finansowe na zakup niezbędnych narzędzi do pokonania choroby. Dlatego chcemy mieć

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

przeanalizowanie umowy to zabezpieczenie się przed finansową wpadką. W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość Produkty finansowe. Jakie masz prawa i obowiązki jako klient? Po pierwsze: wiara, że sympatyczny doradca finansowy chroni interesy klienta, jest naiwnością. Przede wszystkim ma on obowiązek

Trend Micro: Wzmożona aktywność cyberprzestępców wobec sektora finans w I półr.

zdrowia (cenne, wrażliwe dane pacjentów) i zagrożenia wyłączeniem systemów podmiotów gospodarczych. Ze strony firm obserwujemy z kolei wzrost świadomości potrzeby inwestycji w zabezpieczenia centrów danych czy rozwiązań serwisowych" - dodał przedstawiciel Trend Micro. Andrzej Sawicki, inżynier

Mieszkanie zamiast oszczędności. Czy inwestowanie w nieruchomości to dobre zabezpieczenie na emeryturę?

. Nieruchomość zamiast lokaty Jednym ze sposobów zabezpieczenia się na przyszłość jest zakup mieszkania. - Inwestowanie w nieruchomości jest rzeczywiście jednym ze sposobów na gromadzenie środków na emeryturę. W obecnych warunkach zakup mieszkania na wynajem może być dobrym i zyskownym pomysłem, należy jednak

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

podpisała też umowy o zabezpieczeniu społecznym z 13 państwami spoza UE. Te kraje to Macedonia, USA, Kanada, Korea Południowa, Australia, Ukraina, Mołdawia, Izrael, Turcja, Mongolia, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina. Podpisaliśmy też osobną umowę z kanadyjską prowincją Quebec. Zawarte ostatnio umowy

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np. poręczając za niego, gdy ten zaciągał kredyt w banku, kiedy relacje rodzinne jeszcze

Jak znaleźć najlepszą lokatę i czym się kierować wybierając bank

ulokowane w banku objęte są zabezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie ma więc ryzyka ich utraty. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to tylko zwykłych lokat. Gwarancji bezpieczeństwa ulokowanych środków nie dają lokaty połączone z programami inwestycyjnymi. Choć są o wiele atrakcyjniejsze

Alior Bank miał 103,49 mln zł zysku netto, 74,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

segmencie mikroprzedsiębiorstw Alior Bank wciąż utrzymuje wysoką sprzedaż. W I kwartale 2019 r. osiągnęła ona poziom 680 mln zł, przy jednoczesnym wzroście pokrycia portfela zabezpieczeniami Banku Gospodarstwa Krajowego do poziomu 88%. Alior Bank utrzymuje także wysoką sprzedaż leasingu – w I kwartale

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

siedzibą we Wrocławiu 3. udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, podano także. "Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

. – Sąd nakazał bankowi zapłatę prawie 82 tys. zł. zwrotu środków wpłaconych z tytułu umowy IRS wraz z odsetkami, uznając, że umowa IRS kreuje instrument pochodny, który ma stanowić zabezpieczenie na wypadek zamiany stop procentowych dla udzielonego kredytu i pozostaje z nim w ścisłym związku. Co

Jakie zniżki przysługują niepełnosprawnym? Do wielkich muzeów w Europie nawet bezpłatny wstęp, także dla opiekuna

spraw orzekania o niepełnosprawności. Otrzymaną kartę należy wstawić za przednią szybę samochodu. W przypadku motocyklu należy to zrobić w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Zabezpieczenia karty, zwłaszcza numer i data ważności, nie mogą być zakryte. Dzięki karcie można parkować na kopertach

Prowadzimy warsztaty. Jakie warunki musimy spełnić, żeby działać? Prawnicy Czytelnikom odc. 56

stanowiskami pracy zapewnimy uczestnikom maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji (prowadzący również będą zabezpieczeni środkami ochrony osobistej). Ponadto uczestnikom warsztatów udostępniamy sanitariaty i kuchnię. Kiedy możemy ruszyć z naszymi warsztatami? Od 6 czerwca, w ramach IV etapu

Fiskus ma mocniej cisnąć podatników

sprawach odpowiedzialności osób trzecich. Fiskus bardziej zdecydowanie sięgać ma także po "instytucje prawne dla zabezpieczenia podatków". Ułatwienia czy kontrole? W piątek na Twitterze politycy Platformy nie szczędzili ministrowi finansów uszczypliwości. To dlatego, że gdy w zeszłym roku

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

wspólnie z nim odpowiadają za czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np. poręczając za niego, gdy ten zaciągał kredyt w banku

Wyprawka 300+. Dla kogo te pieniądze i jak się o nie starać?

na pół. Co, jeśli jeden z rodziców pracuje za granicą? Dostanie pieniądze? Wyprawka tak samo jak program 500 plus będzie podlegał przepisom UE – tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli we wniosku napiszemy, że jeden z rodziców pracuje lub przebywa za granicą, gmina przekaże

PIP: Będą kontrole na budowach

zwraca uwagę na złą organizację pracy, brak niezbędnych zabezpieczeń przy pracach na wysokości i elementarnych środków ochrony osobistej jak linki i szelki. Wypadkom na budowach ulegają najczęściej osoby, które rozpoczynają tam pracę. Inspektorzy będą dokładnie sprawdzać czy pracownicy przeszli badania

Co daje leasing konsumencki? Tańsze raty, brak problemów z ubezpieczeniem i serwisem, assistance. Ale są i wady

leasingowa jest cały czas właścicielem pojazdu i nie musi się aż tak bardzo zabezpieczać, bo w razie kłopotów z płaceniem po prostu odbierze niesolidnemu kierowcy swoją własność. W przypadku banku windykacja niespłaconego kredytu jest dużo bardziej skomplikowana, stąd też zabezpieczeń i formalności jest dużo

Kolejne aktywa grupy Hawe będą trafiać do sprzedaży - media

resztki wiarygodności i nie ma żadnej strategii na przyszłość. Ma za to jeszcze trochę majątku, choć okazuje się, że w pewnej części stanowi on zabezpieczenie kredytów. Spółka przypomina dziś wyciśniętą  cytrynę i trudno spodziewać się, że ożywią  ją miliony złotych z rozliczeń projektów budowy

Jak słono nie zapłacić za leczenie podczas wakacji? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - pytania i odpowiedzi

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - powstała dzięki wysiłkowi unijnych urzędników, którzy postanowili skoordynować systemy zabezpieczenia społecznego, tak aby podróżujący Europejczycy w razie nagłego wypadku czy zachorowania mogli się czuć bezpiecznie w każdym państwie

Trudna decyzja o rozwodzie. Jak podzielić majątek, co zrobić z kredytem, jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

wystarczająco dobry dla banku – zmiana jednego kredytobiorcy (Filip) na innego jest możliwa. Każdorazowo zależy to jednak od wielu czynników, przede wszystkim kwoty udzielonego kredytu, oceny kredytowej osób wstępujących w miejsce dotychczasowego kredytobiorcy, udzielonych zabezpieczeń. Nie sposób

Ogromne kolejki w punktach ZTM. Wiele osób stoi niepotrzebnie

osób, które przyznały się do winy. Śledztwo trwa nadal. Dotąd przesłuchano ponad 1000 pasażerów, którzy za bilety (przeważnie 90-dniowe) płacili grosze tym, którym udało się obejść zabezpieczenia. Według szefa ZTM Wiesława Witka straty miasta wyniosły 3,5 mln zł. Od 1 sierpnia 2014 r. ZTM wprowadza na

PBG zamierza głosować na NWZ Rafako za emisją 42,5 mln akcji serii K

% udziału, zgodę muszą wyrazić obligatariusze PBG, podano także.   "Spółka zwróci się do obligatariuszy za pośrednictwem agenta zabezpieczeń o wydanie wspólnego stanowiska obligatariuszy zgodnie z warunkami emisji obligacji, a mającego za przedmiot wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę

Skanują lub kserują twoją kartę? Daj im po łapach

płatniczej. Portfel jako zabezpieczenie umowy Czasem wystarczy im jedna strona, ale czasem kopiują obie, a więc także tę, na której znajduje się kod bezpieczeństwa CVC. To jest, proszę państwa, masakra. To tak, jakby dać komuś portfel pełen pieniędzy jako zabezpieczenie umowy. Bezterminowo. Przecież mając

BGK ma umowę z Aliorem ws. pożyczek na budowę internetu szerokopasmowego

. Alior Bank ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w dostępie do preferencyjnych warunków zabezpieczenia i kredytowania. Rozwój i finansowanie infrastruktury teleinformatycznej są dla nas istotne, ponieważ szeroki dostęp do Internetu wpisuje się w ogłoszoną w tym roku przez bank strategię

Czy potencjalny wyciek danych z bazy PESEL może być dla nas groźny?

firmy pożyczkowej. Jeśli w banku nie zorientują się, że dowód jest lewy, to może się udać. Ale dowody osobiste są dość dobrze zabezpieczone i naprawdę nie jest łatwo wyprodukować dobrą fałszywkę. A pracownicy odpowiedzialni za identyfikację klientów w bankach i firmach pożyczkowych są bardzo wyczuleni

PiS reformuje skarbówkę. Urzędnicy boją się czystek

reforma KAS przebiegała z maksymalnym zabezpieczeniem pracowników skarbówki. Dziś jednak ministra Szałamachy już nie ma. Zastąpił go wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który jest teraz także ministrem finansów. W piątkowych głosowaniach Sejm odrzucił poprawkę PO, która miała gwarantować

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

współwłasność mieszkanie. Tylko że tu pojawia się problem zabezpieczenia tego majątku na przyszłość. Bo partnerzy żyjący w związkach nieformalnych nie dziedziczą po sobie. Nie wchodzi tu w grę dziedziczenie ustawowe, czyli na podstawie kodeksu cywilnego, który reguluje, kto po kim dziedziczy i w jakiej

Haker włamał się do Plus Banku. Miał dostęp do kont, chce 200 tys. za milczenie. Jeżeli dojdzie do wycieku, będą kary

tylko bank. - Za niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych, czego konsekwencją jest ich zabranie przez osobę nieuprawnioną lub ich uszkodzenie czy zniszczenie, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niemniej wskazać należy, że każda sprawa tzw. wycieku danych

PCC Rokita udziela poręczeń dla budowy zakładu kwasu monochlorooctowego

Klimkowski. Wsparcie obejmuje m. in. udzielenie poręczeń związanych z zabezpieczeniem finansowania tej inwestycji. Po zakończeniu projektu MCAA będzie znaczącym odbiorcą chloru produkowanego przez PCC Rokita. "Firma PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą. Od kilku lat intensywnie prowadzimy

Kupuj w sieci bezpiecznie

między przeglądarką a serwerem i nikt inny nie może ich po drodze przejąć. Certyfikaty są wystawiane przez wyspecjalizowane firmy informatyczne, które najpierw weryfikują sklep pod kątem zaufania, bezpieczeństwa i zabezpieczeń teleinformatycznych. Jeśli nie widzisz tych symboli, zrezygnuj z zakupów

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa jest w trakcie przekazywania lokali, co umożliwi ich rozpoznanie w wyniku 2017 roku. Getin Noble Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

ukończyło 18 lat), (odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, (odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, (odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. Wniosek trzeba składać co roku, a w razie spóźnienia nie ma mowy

Ceniony restaurator zbankrutował, bo kurier podrobił podpis

kolejnych nieruchomościach. Boroń nie chce o tym mówić, ale jego znajomi wiedzą, że nie myślał wtedy racjonalnie. Przeżywał osobistą tragedię. Przez dwa lata sześć razy podnosił limit zabezpieczeń, rzucając na pożarcie kolejne nieruchomości, które były efektem 30 lat pracy. – Wiedziałem, że sprawy idą

Kredyty hipoteczne po nowemu. Rośnie wkład własny, będzie też drożej

;loan to value", który oznacza stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Jeśli wartość mieszkania wynosi np. 200 tys. zł, to w tym roku bank nie powinien pożyczyć klientowi więcej niż 180 tys. zł. Różnicę ów klient ma pokryć własnymi oszczędnościami. Od 2017 r. obowiązkowy wkład własny