zabezpieczenia emerytalnego

Irena Wóycicka*

Bieda starych kobiet

Bieda starych kobiet

Powrót do poprzedniego wieku emerytalnego to kapitulacja państwa. To rezygnacja z zabezpieczenia godnych warunków życia osobom starszym.

Nie chcemy oszczędzać na emeryturę. Będzie ulga podatkowa?

- Zwolnijmy zyski nowego konta emerytalnego z podatku dochodowego! - apelują ubezpieczyciele i agenci. Chodzi o zniesienie opodatkowania świadczeń wypłacanych z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Co przeszkadza Polakom w oszczędzaniu na emeryturę?

- Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu zabezpieczenia emerytalnego, to nie powinno opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia tego poziomu - mówi prof. Tadeusz Szumlicz z SGH. - Preferencje podatkowe są zbyt ?bojaźliwe?

"Nie można stosować umowy o dzieło, gdy się sprząta biura. Nie po to ona jest" - minister walczy ze "śmieciówkami"

"Nie można stosować umowy o dzieło, gdy się sprząta biura. Nie po to ona jest" - minister walczy ze "śmieciówkami"

na etacie. Bo i bez nowych składek - jak argumentują - koszty pracy w Polsce są wysokie. - Moim zdaniem wysokie koszty pracy są w Polsce demonizowane. Jeśli porównać z resztą Europy, to nie jesteśmy liderami. Według mnie w dyskusji o oskładkowaniu szczególnie warto mówić o zabezpieczeniu emerytalnym

Fedak o porozumieniu ws. emerytur: diabeł tkwi w szczegółach

Fedak o porozumieniu ws. emerytur: diabeł tkwi w szczegółach

zabezpieczenia społecznego powinien zmieniać się z warunkami społecznymi, które funkcjonują - mówiła Fedak. Przyznała, że możliwe jest, żeby w ustawodawstwie wprowadzić odpowiednie regulacje, zgodnie ze zmieniającymi się społecznymi trendami. Fedak dodała, że możliwe jest, aby w ustawie znalazł się również zapis

Mimo medialnej burzy Polacy nie myślą o emeryturach

ankietowany) planuje w najbliższym czasie założenie produktu oszczędnościowego. Co dziesiąty Polak twierdzi, że medialna dyskusja nie ma wpływu na jego decyzję, ale i tak planuje zacząć oszczędzać w najbliższym czasie. Jeśli już respondenci rozważają dodatkowe zabezpieczenie finansowe na czas emerytury

Marcin Wlazło ma zgodę KNF na objęcie stanowiska członka zarządu PTE PZU

funduszem emerytalnym, jak również tworzenie i zarządzanie dobrowolnym funduszem, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). (ISBnews)

Rząd zmienia IKZE. Czy nowe zasady zachęcą do oszczędzania?

IKZE to obok indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i pracowniczych programów emerytalnych (PPE) element trzeciego filaru, czyli dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. W praktyce inwestujemy w fundusze inwestycyjne czy na giełdzie, ale opakowanie tych inwestycji w jeden z produktów

KNF: Liczba IKE otwartych w wyniosła 102,37 tys., IKZE - 62,06 tys. w 2019 r.

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w 2019 r. wyniosła 102 370, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 62 064, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec 2019 r. IKE

Prześwietlamy konta emerytalne: Ulga trudno wyczuwalna

, towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub emerytalnym, biurze maklerskim czy u ubezpieczyciela. Swoje oferty już pokazały Amplico, Aviva, ING, KBC, Pramerica i PZU. Instytucje spodziewają się, że konta otworzy nawet 1,5 mln Polaków. W samym styczniu zrobiło to kilkadziesiąt tysięcy osób. To dopiero preludium

Ile trzeba zarabiać na minimalną emeryturę

Sens reformy emerytalnej z 1999 r. polegał na wprowadzeniu do niej pierwszego bezpiecznika dla budżetu: uzależniono wysokość przyszłych emerytur od odłożonych składek. Pokolenie dzisiejszych 20-, 30-, 40-latków straci na tym krocie. Dziś średnio Polak dostaje na emeryturze 56 proc. pensji, czyli ok

Nasze emerytury coraz gorzej oceniane. Polska w trzeciej dziesiątce państw europejskich

Nasze emerytury coraz gorzej oceniane. Polska w trzeciej dziesiątce państw europejskich

2060 roku może być nie więcej niż 35 proc. Na tle innych państw bardzo źle wypadamy, jeśli chodzi o zabezpieczenie emerytalne kobiet. Ich niskie emerytury wynikają m.in. z krótszego okresu składkowania, głównie ze względu na obowiązki rodzicielskie, wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i dłuższej

Rząd przyjął projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach oparty był na filarach: - Indywidualne konta emerytalne (IKE) - nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); - Pracownicze plany kapitałowe (PPK); - Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE

KNF: Liczba IKE otwartych w I półroczu to 40,93 tys., IKZE - 20,66 tys.

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w I poł. 2019 r. wyniosła 40 933, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 20 663, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jak podawała wcześniej

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

zabezpieczenia w postaci zakazu wykonywania uchwały NWZ z 6 lutego br. o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Data. Postanowienie sądu zostało wydane na wniosek jednego z mniejszościowych akcjonariuszy ABC Data, tj. Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień". Fundusz skorzystał z

Co z likwidacją OFE? Niedługo czas decyzji

Co z likwidacją OFE? Niedługo czas decyzji

sposobem zabezpieczenia środków do życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Należy również pamiętać, że wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych jest i musi być w przyszłości gwarantowana przez państwo.

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

;Jest to korzystne rozwiązanie dla budowania długoterminowych oszczędności społeczeństwa i tym samym zabezpieczenia przyszłych potrzeb emerytalnych obywateli. Realizacja tego projektu będzie w bezpieczny sposób prowadzić do mobilizacji oszczędności prywatnych i wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw

Polacy wycofują swoje pieniądze z kont emerytalnych. Niektórzy wyczyścili je do zera

Polacy wycofują swoje pieniądze z kont emerytalnych. Niektórzy wyczyścili je do zera

zwolnione są z podatku dochodowego, oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dzięki którym oszczędzający mogą od razu odpisać sobie od podatku wpłacone na nie pieniądze. Niestety, wycofując pieniądze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tracą te specjalne przywileje i muszą zwrócić

IKE, IKZE? Ostatni moment na optymalizację podatkową w 2020 roku

IKE, IKZE? Ostatni moment na optymalizację podatkową w 2020 roku

Koniec roku to już ostatnia okazja, aby zmniejszyć wysokość podatków za 2020. Najprostszym do tego  narzędziem są obie formy dobrowolnych kont emerytalnych - IKE oraz IKZE.  Nie tylko emerytura  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

KNF: Liczba IKE otwartych w I półroczu to 34,91 tys., IKZE - 27,05 tys.

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w I poł. 2018 r. wyniosła 34 910, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 27 058, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jak podawała

Esaliens TFI: Blisko 60% Polaków oczekuje od PPK bezpieczeństwa środków

Przemysław Gawlak, cytowany w komunikacie. W jego ocenie, widać zatem, że zabezpieczenie finansowe jest traktowane coraz poważniej. "Nie dziwi to w okolicznościach, gdy jesteśmy sceptyczni wobec wysokości emerytury z ZUS i obawiamy się problemów finansowych podczas 'jesieni życia'. Dobrze więc, że na

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

oszczędzania na emeryturę. Łącznie z pracowniczymi planami kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa" - dodała

Kluza: Wiek emerytalny należy zastąpić wymogiem minimalnej składki (sprost.)

koncepcję, o której mówił Kluza. "Koncepcję wieku emerytalnego należy zastąpić koncepcją osiągnięcia oszczędności gwarantujących wypłatę minimalnego świadczenia, ale w demokracji senioralnej należy wprowadzić do konstytucji zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę zasad gdy wyborcy w wieku seniora

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

na siebie przez państwo znacznie większej roli w zabezpieczeniu emerytalnym, lecz na krótką metę doprowadziło do znacznego zasilenia FUS dodatkowymi wpływami. Ponadto na stosunkowo korzystną ostatnio sytuację FUS wpłynęło ożywienie na polskim rynku pracy i towarzyszący mu wzrost wynagrodzeń i

Kluza: Wiek emerytalny należy zastąpić wymogiem zgromadzenia minimalnej składki

wypłatę minimalnego świadczenia, ale w demokracji senioralnej należy wprowadzić do konstytucji zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę zasad gdy wyborcy w wieku seniora staną się dominująca grupą społeczną" - powiedział Rybiński podczas debaty. Zwrócił uwagę, że automatyzacja wspierana przez

Nationale-Nederlanden: 40% Polaków planuje podjęcie pracy na emeryturze

pieniędzy na życie. Z kolei 30% Polaków deklaruje, że przeznaczy na ten cel swoje oszczędności odłożone w depozytach. Zaledwie 8% planuje wykorzystać możliwości trzeciego filara emerytalnego, czyli indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz indywidualnego konta emerytalnego" - czytamy w

Insurance Europe/PIU: 47% Polaków nie odkłada dodatkowych środków na emeryturę 

zabezpieczenie przed różnymi rodzajami ryzyka, dlatego warto się jej przyjrzeć" - skomentował ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Piotr Wrzesiński, cytowany w komunikacie.  Z badania wynika, że oszczędzając na emeryturę Polacy oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa inwestycji - tak zadeklarowała

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestycjami giełdowymi może przełożyć się na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), uważa zarządzający funduszami w Skarbiec

Emerytury kobiet są o 1 tys. zł niższe. Jak je podnieść [PORADNIK]

bowiem do zwolnień właśnie osoby w wieku emerytalnym. Bo jak stwierdziła była wicepremier Jadwiga Emilewicz, takie osoby mają już „zabezpieczenie materialne". Bieda-Polek Rezultatem tego wszystkiego są biedaemerytury Polek. Średnia wysokość emerytury kobiety wynosi dziś 1,8 tys. zł brutto, w

FPP: W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnego poziomu

uporządkowaniu i wyjaśnieniu przeszłych stanów faktycznych należy wprowadzić zmiany legislacyjne gwarantujące, że każda forma aktywności zawodowej będzie stanowić tytuł do ubezpieczenia społecznego, z którym wiążą się konkretne przyszłe uprawnienia do zabezpieczenia emerytalnego" - powiedział przewodniczący

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB d.o.o. (AZ) przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r., spółka - zgodnie z wymogami zawartymi w tymczasowym zabezpieczeniu - złożyła

Do likwidacji OFE może nie dojść w tej kadencji Sejmu - prasa

zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polaków, wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Także "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że nie wiadomo, czy ustawa reformująca OFE kiedykolwiek będzie gotowa ze względu na brak zgody w rządzie co do jej kształtu. "Do likwidacji otwartych funduszy

ING BSK i N-N: Po pandemii 24% badanych przesiądzie się na rower

% respondentów kupuje rower o wartości do 2 tys. zł, 23% do 3 tys. zł, 8% do 4 tys. zł, a 14% do 5 tys. zł. W 41% są to rowery miejskie, 36% - górskie, a 13% - szosowe. Blisko połowa (46%) przechowuje go w garażu, 29% w piwnicy, a 17% w mieszkaniu lub na balkonie. Do zabezpieczenia przed kradzieżą 49% używa

Kowalczyk liczy na kierunkową decyzję w kwestii przyszłości OFE w tym roku

prawdopodobny scenariusz reformy emerytalnej nie zakłada już likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za tej kadencji Sejmu, czyli przekazania 25% ich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75% na prywatne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polaków. Także "Dziennik Gazeta

Agnieszka Łukawska pokieruje zespołem ds. programów emerytalnych w Skarbiec TFI

Program: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO, podano także. Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

tysięcy! Konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych"

PPK nie rozwiążą problemu głodowych emerytur. A państwo ma podwójny ciężar

W dyskusji o wprowadzanych właśnie PPK powraca kwestia kiepskich perspektyw emerytalnych dzisiejszych młodych ludzi. Tymczasem nowe plany nie stanowią bezpośrednio elementu systemu zabezpieczenia emerytalnego, ale są instrumentem gromadzenia oszczędności na starość. To nie jest to samo

Aegon: Tylko 21% polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę

organizacji systemu emerytalnego danego państwa, w tym zapewnianiu przychodów i opieki zdrowotnej na emeryturze. Pracodawcy powinni nadal wspierać swoich pracowników w oszczędzaniu i przygotowywaniu się do emerytury, a sami pracownicy muszą zajmować proaktywną postawę, jeśli chodzi o własne zabezpieczenie

MRPiPS o liście KE nt. wieku emerytalnego: Zróżnicowanie wg płci w wielu krajach

. Zdaniem resortu, art.7 tej dyrektywy 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przesądza, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalania wieku

KE wezwała Polskę do zmiany przepisów podatkowych dot. wpłat na IKZE

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do zaprzestania dyskryminującego traktowania pod względem podatkowym składek emerytalnych wpłacanych na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), podała Komisja. "Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany

FPP chce pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zleceń

) wskazuje, że konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń. "Zgodnie z art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku

Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,9 mld zł w styczniu

mld zł), w tym między innymi Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz fundusze zdefiniowanej daty. W styczniu odczuwalne były także napływy nowych środków do funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK, do których wpłacono ponad 160 mln zł netto. "Pozostałe segmenty zakończyły

Esaliens TFI: Giełdy będą czekać na impulsy jak stymulacja lub szczepionka

procentowych większość walut funkcjonuje w warunkach ujemnych realnych stóp procentowych i nie widać perspektyw podwyżek stóp procentowych. Większość inwestorów jest też przekonana, że - jak uczy dotychczasowe doświadczenie - złoto poprzez wzrost ceny zapewnia zabezpieczenie inwestycji przed inflacją

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

obecnie w skali roku 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie powinno być rolą systemu ubezpieczeń społecznych zapewnienie gwarancji utrzymania poziomu życia najbogatszym osobom, które dysponują szerokimi możliwościami zabezpieczenia się na przyszłość w indywidualnym zakresie. Z tego

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

; jak w scenariuszu przewidującym wdrożenie Programu Budowy Kapitału w części dotyczącej OFE – przez przeniesienie aktywów funduszy emerytalnych do III filaru oraz przekierowanie całości składki emerytalnej wszystkich ubezpieczonych do systemu repartycyjnego, lecz zabezpieczenie statusu prawnego

IKE, IKZE czy PPE. Czyli jak nie ZUS, to co?

(indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego). PPE, czyli decyduje szef O utworzeniu pracowniczych programów emerytalnych decyduje pracodawca. Wpłaty może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Przy PPE składkę płaci za nas pracodawca. Może być to kwota równa dla wszystkich pracowników (np. 100 zł) albo

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie (zaoszczędzi ok. 518 zł). Rząd wyjaśnia, że przy tej uldze "podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie

KNF: Liczba IKE wyniosła 902,6 tys., a IKZE - 664,1 tys. na koniec I poł. 2017 r

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) wyniosła na 932,5 tys. koniec I poł. 2017 r. (wobec 867,8 rok wcześniej), a wartość środków zgromadzonych na tych kontach sięgnęła 7,5 mld zł (wzrost o 24,6% r/r). Liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

„Proponowana zmiana nie rozwiązuje docelowo ani problemu zadłużenia państwa, ani zabezpieczenia społecznego na wypadek dożycia wieku emerytalnego; odsuwa jedynie na późniejszy czas ciężar związany z finansowaniem świadczeń kapitałowych i emerytury kapitałowej pochodzącej ze środków na

Morawiecki: Pracownicze plany kapitałowe wejdą w życie najpóźniej od 2019 r.

25% ich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75% na prywatne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polaków. Także "DGP" pisał, że nie wiadomo, czy ustawa reformująca OFE kiedykolwiek będzie gotowa ze względu na brak zgody w rządzie co do jej kształtu. Cytowany

PKO TFI ma 1541 umów o zarządzanie PPK z firmami zatrudniającymi 1,1 mln osób

zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wśród osób, które zostały objęte PPK. "Pierwsze logowania klientów i sprawdzanie stanu środków na indywidualnych kontach przez pracowników będzie możliwe zapewne w połowie grudnia czy w styczniu, gdy napłyną pierwsze wpłaty od pracodawców" - zapowiedział Kwiecień

PTE PZU ma zgodę KNF na przejęcie zarządzania Nordea DFE

prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego z Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU, podano także. "W związku z zezwoleniem KNF, PTE PZU uruchomi promocję, polegającą na czasowym zwolnieniu z opłaty od składki. Promocja obejmie zarówno członków Nordea DFE, którzy podpiszą umowę z DFE

PKO TFI: Sprzedaż netto funduszy wyniosła 4,1 mld zł w I półroczu 2018 r.

Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio wchodzące w skład Pakietu Emerytalnego PKO (IKZE + IKE) zebrały w pierwszej połowie roku 126,3 mln zł. Do PKO Portfele Inwestycyjne - sfio składających się z 5 subfunduszy (PKO Bursztynowy, PKO Diamentowy, PKO Rubinowy, PKO Szafirowy, PKO Szmaragdowy) wpłacono w tym czasie

Pracodawcy RP: Uchwalenie ustawy o PPK to szansa dla przyszłych emerytów

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Uchwalenie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) to szansa dla przyszłych emerytów na zapewnienie środków do życia, a dla gospodarki okazja do wsparcia inwestycji nowymi środkami, uważają Pracodawcy RP. Problem zabezpieczenia emerytalnego obywateli

Skiba z MF: Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztowało ok. 10 mld zł w 2018

kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało w ub. tygodniu, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń emerytalnych. Założono, że w 2018 r. na emeryturę przejdzie dodatkowo 331 tys. osób

Trzeci filar po nowemu: automatyczne oszczędzanie

koniecznych zmian, które powinny zostać dokonane w ramach trzeciego dobrowolnego filara systemu emerytalnego (pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego), w kierunku zwiększenia zaangażowania Polaków w dobrowolne oszczędzanie z myślą o

Pracodawcy RP: PPK wymagają pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego

ocenie Pracodawców RP, jeśli PPK ma mieć szanse na sukces, to zabezpieczeniem musi może być wiarygodny mechanizm uniemożliwiający kolejnym rządom wyciąganie z kieszeni osób pracujących ich oszczędności emerytalnych. Takiego rozwiązania obecnie jednak brakuje. Dlatego konieczne jest pilne podjęcie

Projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafił do sejmowych komisji

rząd spróbuje odbudować zaufanie, jakie Polacy stracili do systemu ubezpieczeń w 2013 i 2014 r. "To jest zabezpieczenie Polaków przed powtórką z historii" - dodał Buda podczas debaty sejmowej. "Dlaczego jej realizacja nie nastąpi teraz tylko dopiero po wyborach prezydenckich? Tutaj

FPP i CALPE: Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. "Dlaczego więc państwo nie zapewnia pracownikom, którzy przez wiele lat wykonywali pracę na podstawie nieoskładkowanej umowy zlecenie, możliwości

KNF: Liczba IKE wyniosła 902,6 tys., a IKZE - 643,1 tys. na koniec 2016 r.

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) wyniosła na 902,6 tys. koniec 2016 r. (wobec 855,2 rok wcześniej), a wartość środków zgromadzonych na tych kontach sięgnęła 6,7 mld zł (wzrost o 17,9% wobec końca 2015 r.). Liczba indywidualnych kont zabezpieczenia

Rafalska: Nie pracujemy jeszcze nad oskładkowaniem umów o zatrudnieniu studentów

" - wskazała minister.  Podkreśliła, że punktem wyjścia do oskładkowania zatrudnienia studentów jest posiadanie przez nich stażu ubezpieczeniowego i zabezpieczeń socjalnych. "Z punktu widzenia studenta, posiadanie stażu ubezpieczeniowego od momentu podjęcia pracy to jest coś, co w

Oto nowe założenie rządu w sprawie zwolnień pracowników budżetówki

i w każdej chwili o emeryturę mogą wystąpić. Była już minister rozwoju Jadwiga Emilewicz uzasadniała to tym, że "takie osoby mają już zabezpieczenie materialne". Rząd wyliczył oszczędności z redukcji nagród Rząd nie wycofuje się też z likwidacji obligatoryjnych dziś nagród kwartalnych dla

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 8,2 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł (o 9,6%) w skali roku.  Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

IZFIA: Blisko 40% Polaków to 'spokojni optymiści' ws. emerytur

. Według nich, ich życie będzie finansowane właśnie z emerytury oraz oszczędności" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie wskazują oni na większą liczbę aktualnych sposobów gromadzenia środków na przyszłość. Jako najlepsze sposoby zabezpieczenia wskazują odkładanie pieniędzy w banku oraz inwestowanie

Kancelaria z Manhattanu, fundusze grające na spadki i Bank of America biorą na celownik producenta "Cyberpunka 2077"

netto. Możliwe więc, że na spadek akcji CD Projektu gra zdecydowanie więcej funduszy oraz inwestorów indywidualnych. Oczywiście tzw. "krótkie pozycje" mogą być wykorzystywane przez fundusze do zabezpieczenia już osiągniętych zysków. Jednak wśród czterech funduszy, które obstawiają spadki CD

Borys, PFR: Decyzja czy przesunąć termin zmian w OFE - w najbliższych tygodniach

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Obecny okres turbulencji na rynkach finansowych nie jest właściwym momentem na przekształcanie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE), ale decyzję w kwestii terminu będzie trzeba podjąć w ciągu najbliższych tygodni, uważa

Esaliens TFI: Część firm może nie zdążyć dostosować PPE, by móc je kontynuować

oszczędzania na zabezpieczenie emerytalne pracowników lub ich inne przyszłe potrzeby. Obecnie jesteśmy mało zapobiegliwi, mamy zbyt niską stopę oszczędzania oraz stopę inwestycji, potrzebujemy dopływu polskiego kapitału długoterminowego, który w części akcyjnej będzie służył finansowaniu przedsięwzięć

Chile: Leokadia Oręziak doradzi ws. systemu emerytalnego

wziąć. Od kogoś usłyszałam, że jeśli jego ojciec umrze, to on składki po nim odziedziczy. Dla mnie to szokujące, bo wywraca zasadę zabezpieczenia społecznego do góry nogami - mówiła w ubiegłym roku Wyborczej Oręziak. Być może Chile wykorzysta najnowsze polskie doświadczenia ws. tego, jak marginalizować

MRPiPS nie planuje dodatkowego wsparcia chcącym później przejść na emeryturę

- przejście na emeryturę rok po nabyciu praw emerytalnych podwyższa poziom świadczenia o 8%. Na początku kwietnia MRPiPS poinformowało, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń emerytalnych. Założono, że w 2018 r. na emeryturę przejdzie dodatkowo 331

Projekt ustawy o PPK pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów

oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych, podkreślono. "Projekt ustawy przewiduje m.in.: 1. utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia

IGTE: Zmiany w syst. emerytalnym podniosły ryzyko i mogą obniżyć świadczenia

płacące większe składki. "Dyskusja publiczna z 2013 i 2014 roku nt. zmian w OFE podniosła społeczną świadomość na temat relatywnie niskiego poziomu zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez system powszechny. W związku z tym zmieniły się postawy Polaków wobec oszczędzania długoterminowego, a na

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które są zagrożone emeryturą niższą niż minimalna, a rozwiązaniem powinna być restytucja w ubezpieczeniach społecznych, uważa Federacja

W PiS wraca pomysł równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej

Emerytalne (IKE) - specjalne fundusze, które przejmą nasze pieniądze z OFE i będą inwestować. Ten program ma ruszyć od stycznia 2020 r. - Piąty filar według ZUS to „zabezpieczenie oparte na silnej rodzinie lub innych indywidualnych formach oszczędzania”. Emerytura nawet nie

ZUS zabrania działalności gospodarczej. Nowa polityka wobec zadłużonych?

występujący w sądach między innymi w sprawach o wyzysk. – Cała sytuacja jest absurdalna. Instytucja państwa pełniąca funkcję zabezpieczenia społecznego domagała się zakazania panu Janowi możliwości samodzielnego uzyskiwania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Pamiętajmy przy tym, że

KNF: Liczba IKE wyniosła 858,7 tys., a IKZE - 597,6 tys. na koniec 2015 r.

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) wyniosła na 858 725 koniec 2015 r. (wobec 824 485 rok wcześniej), a wartość środków zgromadzonych na tych kontach sięgnęła 5 682,7 mln zł (wobec odpowiednio: 5 030,54 mln zł). Liczba indywidualnych kont zabezpieczenia

FPP, IE: W PPK warto rozważyć dodatkowe zachęty fiskalne dla mniej zarabiających

będzie zbudowanie szerokiej koalicji poparcia dla pomysłu. "Dzięki konstrukcji systemu PPK wprowadzona zostanie rzeczywista możliwość budowania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Polaków. Mają temu służyć także zasady wypłat środków z PPK, gdzie będzie nieopodatkowana możliwość wycofania

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

systemów zabezpieczenia społecznego. Każdy, kto chce być objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, musi sam zgłosić się do placówki ZUS. Trzeba tam złożyć wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby

FPP: Program Budowy Kapitału może przyczynić się do wzrostu zamożności Polaków

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Program Budowy Kapitału (PBK) - opracowany przez Ministerstwo Rozwoju - powinien przyczynić się do wzrostu zamożności Polaków i zabezpieczenia ich bytu na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, uważa przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP

MRPiPS: 17% Polaków decyduje o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury

świadczeń emerytalnych. "Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Założono, że w 2018 r. na emeryturę przejdzie dodatkowo 331 tys. osób" - czytamy również. Ministerstwo podkreśla, że późniejsze przejście na emeryturę o rok podwyższa poziom

Borys z PFR: PPK mogą dać więcej niż 12 mld zł środków na rynku kapitał. rocznie

(reformy OFE i pojawienia się PPK) znika ryzyko dużej nagłej podaży akcji, pod warunkiem, że będą w przepisach stworzone pewne zabezpieczenia w tym zakresie" - powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek. "Jeśli się uda uzyskać ten poziom napływu środków w wysokości 12 mld zł - a ja również mam

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku”. Z ewentualnej ulgi będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. przedsiębiorców. Jednak również tutaj ci, którzy spełnią

NBP: System PPK zwiększy klin płacowy, może nie przyspieszyć wzrostu PKB

" - czytamy dalej. Według banku centralnego, wypłaty z powszechnego systemu emerytalnego powinny mieć co do zasady charakter dożywotni. NBP ocenia, że "przedłożony projekt ustawy jest niedopracowany", jeżeli chodzi o zabezpieczenie interesów uczestników i zapewnienie sprawnego

OFE przekształcą się w fundusze inwestycyjne w tej kadencji Sejmu - prasa

. jako część Programu Budowy Kapitału. "Rz" przypomina, że projekt zmian w OFE oznacza rewolucję w systemie zabezpieczenia emerytalnego - II filar praktycznie przestanie istnieć. Około 75% aktywów netto OFE ma zostać przekształcone w aktywa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, które

FPP/ CALPE: Ustawowe zabezpieczenia 'prywatności' środków w PPK są wystarczające

Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego, ich zdaniem, nie ma potrzeby postulowanego przez Pracodawców RP podjęcia prac nad wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń w systemie PPK w ramach Rady Dialogu Społecznego, która zajmowała się już kwestią PPK. "W przeciwieństwie do systemu OFE, ZUS

Morawiecki zapowiada plan wspierania oszczędności krajowych za kilka miesięcy

programów emerytalnych (PPE) lub przelewał część ich wynagrodzenia na indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ale pracownik mógłby zmienić tę decyzję. Podczas dyskusji były właściciel Optimusa Roman Kluska zwrócił uwagę, że firmy są bardzo często

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

, projekt zakłada wprowadzenie definicji "umowy o dokonywaniu dodatkowych wpłat na IKE", wskazując, że będzie to umowa pisemna zawarta przez oszczędzającego na IKE powstałym z przekształcenia OFE ze SFIO, którego jest członkiem, w celu gromadzenia oszczędności. "Dla zabezpieczenia

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie PPK

oszczędzającego. Morawiecki podkreślił, że środki w PPK będą służyły do zabezpieczenia emerytalnego, ale będzie też możliwa ich wypłata. Środki te mają doprowadzić do zbudowania długoterminowych oszczędności. "PPK to nie jest następne OFE. W tym przypadku od samego początku jest jasne, że gromadzone

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

strony, a 17% zamierza wspierać finansowo swoich bliskich. "Sposoby oszczędzania pieniędzy na emeryturę są bardzo różne. Polacy najczęściej opłacają składki ZUS i KRUS, taką metodę zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze zadeklarowało 41% Polaków. 26% zaczęło odkładać pieniądze w banku, 19

Niekonstytucyjny zakaz reklamy OFE i tak już zrobił swoje

zabezpieczeniu emerytalnemu obecnie pracujących pokoleń Polaków są tak ważne społecznie, że powinny zyskać wsparcie każdego rządu i każdego ugrupowania politycznego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego utrzymał zakaz inwestowania OFE w obligacje skarbowe. Nie zmienia to aktualnych możliwości inwestycyjnych OFE oraz

Dokąd przenieść swoje pieniądze z OFE? ZUS może się opłacić bardziej niż IKE

Konkretyzują się plany likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Projekt ustawy przewiduje, że środki z otwartego funduszu emerytalnego zostaną zapisane na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) oszczędzającego, ale państwo pobierze 15 proc. opłaty przekształceniowej. To będzie opcja

Pocztylion Arka PTE będzie zarządzać PPK w Poczcie Polskiej

pracodawcą w Polsce, spoczywa na nas szczególny obowiązek związany z realizacją tego programu, który w przyszłości ma zabezpieczyć godne emerytury naszych pracowników. PPK to bezpieczny i efektywny plan inwestowania, który dzięki systematycznym wpłatom, wsparciu pracodawcy i państwa umożliwi

OFE mogą wesprzeć plan Morawieckiego

wzrost gospodarczy od kapitału zagranicznego. W tym celu rząd chce ożywić trzeci, dobrowolny filar emerytalny. Polacy domyślnie mieliby być zapisywani do IKE (indywidualne konta emerytalne), IKZE (indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego) czy do PPE (pracownicze programy emerytalne). - Oszczędności

Szewczak: Za wcześnie na kwestię 5 tys. za rok opóźnienia przejścia na emeryturę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń emerytalnych. Założono, że w 2018 r. na emeryturę przejdzie dodatkowo 331 tys. osób. Jak podał wówczas resort, obecnie 17% Polaków decyduje o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym

Jak i w co inwestować, by mieć wyższą emeryturę? 

instrumenty: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). IKE oraz IKZE można założyć, podpisując umowę z bankiem, ubezpieczycielem, towarzystwem funduszu inwestycyjnego albo biurem maklerskim. Ich największą zaletą jest

KNF: Liczba IKE wyniosła 824,5 tys., a IKZE - 528 tys. na koniec 2014 r.

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) wyniosła 824.485 na koniec 2014 r., a wartość środków zgromadzonych na tych kontach sięgnęła 5.030,54 mln zł. Liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) sięgnęła w tym czasie 528.142, a wartość

Rząd zakłada przekazanie 25% aktywów OFE do FRD, 75% na IKE wszystkich członków

finansowego systemu emerytalnego • Środki te będą w przyszłości także służyły zabezpieczeniu współfinansowania emerytur obecnych uczestników OFE • Analizowany wariant zakłada zarządzanie środkami wykonywane byłoby przez Polski Funudsz Rozwoju w ramach zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej z

Prezes GPW: Długoterminowe oszczędzanie bez podatku Belki

; programy nie widać. Kiedy IKE powstawały, rząd szacował, że w pierwszym roku otworzy je nawet siedem milionów Polaków. Po 12 latach IKE i podobne do nich Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ma zaledwie milion Polaków, którzy odłożyli na nich 6,3 mld zł. Zobacz też: Nie dajmy sobie mydlić oczu

DBPL chce rozpocząć migrację klientów do systemów Santander BP 10 listopada

pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty, w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej

W przyszłym roku trudniej o kredyt na mieszkanie

. Zabezpieczeniem 5 proc. wkładu własnego mogą być też środki zgromadzone na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Takie rozwiązanie niewiele jednak pomoże osobom, które i tak z trudem będą musiały uzbierać 10 proc. wartości mieszkania. Jest jednak

Sejm ponownie skierował projekt dot. 13. emerutury do komisji sejmowej

. Wszystkie środki na wypłatę świadczeń emerytalnych i podwyżki są zabezpieczone. Jeżeli chodzi o umowę pożyczki dla Funduszu Solidarnościowego, to jest ona podpisana na 10 lat i będzie spłacana w transzach" - powiedział wiceminister.  "W związku z tym, że w trakcie drugiego czytania zostały