zabezpieczenia bankowości

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

, podał bank. "Od 25 marca br. na stronie Idea Banku dostępne jest do ściągnięcia przez klientów banku bezpłatne oprogramowanie chroniące realizację usług w bankowości internetowej - Trusteer Rapport firmy IBM. Wprowadzenie tego dodatkowego zabezpieczenia transakcji online przez Idea Bank to

UKNF i MF pracują nad nowym modelem bankowości hipotecznej i listów zastawnych

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)  wspólnie z Ministerstwem Finansów (MF) prowadzą prace nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, a zwłaszcza nad sposobem zwiększenia atrakcyjności stosowania listu zastawnego przez banki, poinformowało

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

. bank udzielił 46 tysięcy takich zabezpieczeń o łącznym wolumenie 10 mld zł, wspierając tym samym polską przedsiębiorczość, podano w materiale. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w

Trend Micro: Wdrożenie PSD2 zwiększy zagrożenia w e-bankowości

przeciwdziałaniu fraudom. Banki na takie zaufanie musiały pracować przez wiele lat, inwestując środki finansowe i olbrzymi nakład pracy w zabezpieczenia. Co również istotne, realizacja transakcji finansowych przez fintechy pozbawi banki istotnej wiedzy o działaniach klienta, która była wykorzystywana w uczeniu

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie. Możliwość skorzystania z oferty Pożyczki Ekspresowej SMEX mają klienci

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

udzielane w ramach limitu będą zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia, podano. "Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia ograniczyła zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i zwiększyła liczbę zatorów

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku, podał ING BSK. "Obecna sytuacja wymaga szczególnego wsparcia naszych klientów w prowadzeniu ich działalności. Udział w nowym programie BGK to kolejny krok w tym obszarze. Dzięki gwarancjom udzielonym na zabezpieczenie kredytu, nasi klienci będą

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

). Sikora wskazał, że II kwartał był okresem, w którym firmy potrzebowały przede wszystkim płynności i te potrzeby zostały w dużej mierze zaspokojone, jednak wyzwaniem dla przedsiębiorstw może okazać się przyszły rok. "My doradzaliśmy naszym klientom zabezpieczenie płynności na okresy dłuższe niż

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie zostaną ustalone przez emitenta po przeprowadzeniu rozmów z

Bank Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 15 mld zł

liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Polsce. Zaufało nam wiele firm, a naszym priorytetem jest utrzymanie tego zaufania poprzez wspieranie ich działalności, szczególnie w tak trudnym okresie. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwala nam zabezpieczyć kredyty nawet do 250 mln zł, dzięki

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

obniżoną prowizją oraz wydłużeniem jej okresu do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych. W połowie kwietnia zaoferował natomiast średnim i dużym firmom Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, o wartości aż 15 mld zł. Dzięki niej klienci mogą otrzymać dodatkowe zabezpieczenia

DBPL chce rozpocząć migrację klientów do systemów Santander BP 10 listopada

pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty, w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej

Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele fotowoltaiczne

portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR Biznesmax. "Zabezpieczeniami tej formy finansowania są Gwarancja Biznesmax i weksel własny in blanco. Gwarancja udzielana jest bez prowizji i może zabezpieczyć nawet 80% wartości kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje również możliwość otrzymania w formie

Wnioski o subwencje z tarczy finansowej PFR będą dostępne w Alior Banku

innowacyjnych i proekologicznych. Z kolei gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to specjalne rozwiązanie dla średnich i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Nowe, bardziej korzystne warunki wymienionych zabezpieczeń polegają m.in. na zwiększeniu wartości zabezpieczenia do 80% wartości kredytu

ING BSK umożliwił automat. przedłużanie kredytów odnawialnych dla firm o 3 mies.

okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. ZBP wskazał także, że banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego - klienci instytucjonalni, wzrosła do 17,2 mld zł, czyli o 820 mln zł (tj. 5%) w porównaniu do końca 2019 roku. Po wyłączeniu lokat stanowiących zabezpieczenie

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo. "Gwarancja 'Kreatywna Europa' ułatwia uzyskanie kredytu i obniża jego oprocentowanie w stosunku do kredytów bez tej formy

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, podał bank. Pakiet

Bank Pekao: Firmy z sektora MŚP posiadają jeszcze rezerwy finansowe

płynnościowe, również te związane z zapłatą za produkty i usługi. "Myślę, że tarcza PFR da małym i średnim firmom nieco oddechu i ewidentnie wpłynie na poprawę ich płynności. Oczywiście, oferowane zwolnienie z płacenia ZUS-u, pożyczki i zabezpieczenia gwarancyjne są istotne, ale program

BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł

10 mld zł. "Gwarancje w łącznej wysokości 10 mld zł, oferowane we współpracy z BGK to kolejne udogodnienie dostępne dla klientów BNP Paribas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wdrożyliśmy również nowe narzędzia w bankowości internetowej i mobilnej, przygotowaliśmy też szereg usprawnień

ING: Dwie trzecie Polaków przynajmniej raz skorzystało z bankowości mobilnej

bankowości mobilnej Polacy najczęściej wskazują na brak zaufania do zabezpieczeń (54%), ale także brak potrzeby (22%) lub zbyt skomplikowane rozwiązania (12%), podano również. Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w

PKO BP wdrożył nowy model obsługi przedsiębiorstw 

– FG POIR, która daje możliwość bezpłatnego zabezpieczenia udzielanych przez bank kredytów. To kolejna forma zabezpieczenia BGK - obok gwarancji w ramach programów PLD de minimis i PLG COSME - dostępna w ofercie banku.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

wsparcia" - powiedział członek zarządu Banku Millennium Andrzej Gliński, cytowany w komunikacie. W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z: - zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln

ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia dotyczą kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i polegają m.in

PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan dot. Interbank Information Network

i dodatkowo zabezpieczy realizację płatności i przelewów transgranicznych. Do projektu o nazwie Interbank Information Network (IIN) prowadzonego przez JP Morgan przystąpiło ponad 70 największych światowych banków.  "Sieć IIN działa pilotażowo od 2017 roku. Jej elementem jest baza

Pekao SA cieszy się z przejęcia Idea Banku. "300 mln zł dla akcjonariuszy". Ale w zarządzie jest konflikt

operacji już od kilku miesięcy, "od przełomu lata i jesieni". - Proces był konsultowany i pod nadzorem Komisji Europejskiej - dodał. Jego zdaniem, choć operacja miała głównie na celu zabezpieczenie stabilności systemu finansowego, dla Pekao była to bardzo intratna propozycja.  Bank

PKO BP umożliwił firmom komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK 

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski jako pierwszy wykorzysta Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do usprawnienia i digitalizacji procesów obsługi klientów. Klienci Centrum Bankowości Przedsiębiorstw mogą od dziś przekazywać JPK do banku poprzez serwisy transakcyjne iPKO i iPKO

BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące

dostarczania oryginałów polis do odnowień cesji polis stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek, a także od kwietnia możliwość przesunięcia przez posiadaczy kart kredytowych o trzy miesiące daty spłaty "Minimalnej kwoty do zapłaty", podsumowano. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

komunikacie. "Zgodnie z warunkową umową sprzedaży i lokalną umową sprzedaży, część ceny w wysokości 800 000 000 RUB zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń, podano także. Na

Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce

oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Udział Banku Pekao w finansowaniu projektu przekracza 20%. Bank Pekao będzie pełnił w inwestycji rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz będzie odpowiadał za hedging. Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało

Członek rady nadzorczej Idea Banku: BFG działał obstrukcyjnie, nie dano nam szansy

katastrofą. Poza tym Idea miała dobrze zabezpieczoną płynność. A przecież w międzyczasie doszło do skandalicznej sytuacji. Ma pan na myśli zapowiedź ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, że Leszek Czarnecki zostanie aresztowany? - Okazało się, że na zapowiedziach się skończyło

ZBP: Dokonano 1,4 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę ok. 62 mln zł w I kw. br.

systemów informatycznych firm obsługujących klientów indywidualnych. W takich okolicznościach, gdy wiemy, że zdarzenie dotyczy także naszych dokumentów tożsamości, zdecydowanie zalecane jest zastrzeżenie dokumentów i wyrobienie nowych. Dobrym pomysłem będzie również skorzystanie z dodatkowych zabezpieczeń

Alior Bank spodziewa się spadku kosztu ryzyka w 2020 r. i w kolejnych latach

oraz zabezpieczeń dla branży agro w segmencie dużych przedsiębiorstw.  "Wyskok kosztów ryzyka był związany z klientami Agro, przyrost [kosztu ryzyka] wyniósł 1,46 pkt bazowych, reszta portfela jest dużo lepsza. Mamy dużo naturalnych spłat portfela biznesowego, a nowa część działa zgodnie z

ZBP ogłosi za kilkanaście dni swój program przeciwdziałania 'credit crunch' 

zaproponowały odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Dotychczas z moratorium skorzystało

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

stosowania rachunkowości zabezpieczeń i związanego z tym prezentowania przychodów odsetkowych od instrumentów pochodnych zabezpieczających w tej linii (spadek w ujęciu rocznym o 20,1 mln zł, tj. 100,0%), w III kwartale 2018 roku. Jednocześnie odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło

BZ WBK miał 19% udziału w rynku akredytyw importowych w 2016 r.

. Akredytywa dokumentowa to jeden z głównych sposobów zabezpieczenia zagranicznych transakcji handlowych firm. W ramach takiego rozwiązania bank na polecenie zleceniodawcy (importera lub kupującego) składa pisemne zobowiązanie do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty beneficjentowi tej akredytywy

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

eksportowe. W KUKE mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu kontraktów zagranicznych i możemy zabezpieczyć szeroki katalog ryzyk - w tym również ryzyko polityczne. W naszym portfolio jest szereg takich rozwiązań adresowanych bezpośrednio do eksporterów oraz banków finansujących

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

uczestniczących- w tym 12 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat kredytów. "W okresie od 19 marca do 27 kwietnia br. banki udzieliły prawie 2,5 mld zł kredytu

Santander BP rozpoczyna proces włączenia operacyjnego wydzielonej części DBPL

. Santander Bank Polska wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska, przejmując bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący małe i średnie przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities

mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

transakcyjnej" - powiedział dyrektor Biura Maklerskiego mBanku Maksymilian Skolik, cytowany w komunikacie. Klient wypełnia wniosek rejestracyjny online, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą zdjęć dokumentów. Zawarta umowa wysyłana jest klientowi w zabezpieczonym emailu. Aktywacja rachunku następuje po

KRD: Zaległości wobec sektora IT wynoszą ok. 127 mln zł

zinformatyzowanych rozwiązań niż te mniejsze. To głównie w dużych przedsiębiorstwach zatrudnieni są oddelegowani do pracy zdalnej, do czego potrzebują dostosowanych systemów. W tych firmach potrzebne są także dodatkowe zabezpieczenia informatyczne, serwery czy programy do prowadzenia sprzedaży bądź zarządzania

W pandemii więcej oszczędzamy. W co inwestować tę kasę?

wydatki (29 proc.), a co piąty zrezygnował także z większych inwestycji, takich jak zakup samochodu lub mieszkania. Jednakże mimo wyższego zabezpieczenia aż 48 proc. Polaków przyznaje, że od początku pandemii stan ich finansów się pogorszył. Wśród negatywnych skutków recesji gospodarczej najczęściej

Chcesz wypłacić dolary z banku? Nie zawsze ci się to uda

Tradycyjnym sposobem na zabezpieczenie się przed stratami finansowymi jest trzymanie oszczędności w dolarach. Inne waluty też mają amatorów, ale na czas kryzysu dolar zwykle wydaje się niezastąpiony. Teraz złoty traci na wartości, więc trzymanie pieniędzy w obcej walucie staje się bardziej

Alior Bank liczy na trwałe odbicie sprzedaży kredytów dla MSP we wrześniu

wzrost jakości nowej sprzedaży w segmencie mikro. Dodatkowo, nowa sprzedaż dla klientów mikro w 97-proc. pokryta jest zabezpieczeniem BGK. "To gwarantuje nam, że nowa sprzedaż - nawet w przypadku pojawienia się default - jest w pełni zabezpieczona"- zaznaczył Szwed. Wartość portfela

Cztery rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić w internecie

smartfon Przyzwyczailiśmy się dbać o obudowę i ekran smartfona, ale z taką samą uwagą powinniśmy dbać o zabezpieczenie zawartości urządzenia. Smartfon mamy zawsze przy sobie, więc jest on narażony na przechwycenie danych z aplikacji (w tym bankowych) albo na prozaiczną kradzież. Jeżeli nie chcemy dostać

Bank Handlowy zdecydował o odpisie na ok. 53 mln zł, który obniży wynik II kw.

umowy kredytowe jednemu z klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw. Całkowita kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta na dzień 6 czerwca 2019 roku wynosiła 124,5 mln zł i była w większości zabezpieczona. Jednocześnie bank złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do

Bank Pekao odniósł się do publikacji dot. ew. finansowania wieżowców w Warszawie

językach obcych często pojawiają się, gdy w transakcji biorą udział osoby niewładające językiem polskim i jest to standardowe i powszechne działanie banków. "Standardowym działaniem Banku Pekao S.A. jest uzyskiwanie zabezpieczeń w przypadku udzielania finansowania. W tym przypadku - co jasno wynika

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.) na rzecz emitenta. Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje wpłatę przez kupujących kwoty 800 000 000 RUB na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta

Pekao Leasing ma umowę z EBI na 100 mln euro finansowania dla MŚP

energetycznej i rozwojowi OZE, podała spółka. "To już szósta umowa kredytowa podpisana przez Pekao Leasing i EBI. Współpraca obu instytucji sięga 2005 roku, a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych zbliża się do 0,5 mld euro. Kredyt zabezpieczony będzie gwarancją Banku Pekao" - czytamy w

Ultima Ratio rozstrzygnie spory między Fibrain a jej kontrahentami

pokazuje praktyka, średni czas trwania sprawy to 11 dni od złożenia pozwu. Pozew składa się w zaledwie kilka minut za pośrednictwem systemu informatycznego, którego zabezpieczenia są identyczne jak te stosowane w bankowości elektronicznej, przypomniano. Ultima Ratio rozpatruje sprawy wyłącznie przez

Przegląd informacji ze spółek

, podała GPW. Zakres usług IRGiT obejmuje opracowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz modelu zabezpieczeń i rozliczeń dla giełdy gazu prowadzonej przez GET Baltic dla Litwy, Łotwy i Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także dla Finlandii.  PKP Cargo Connect podjęło decyzję o rozwiązaniu rezerwy na

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 7 lutego --09:00: Briefing prasowy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej  realizacji świadczeń z programu „Rodzina 500 plus" w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --09:00-16:30

Ministerstwo zamierza uregulować franczyzę. Franczyzobiorcy: nawet McDonald's może uciec z Polski

prawnych prowadzenia działalności gospodarczej". Grzywną karano by również za przyjmowanie od franczyzobiorcy weksla lub czeku niezawierającego klauzuli "nie na zlecenie" w celu zabezpieczenia umowy franczyzy. Nie będzie mcnuggets'ów Niektórzy franczyzodawcy żartują, że tak daleko idące

IBM: Era bankowości chronionej identyfikatorem i hasłem powoli mija

. Czy po wprowadzeniu nowego oprogramowania banki będą mogły rezygnować z jakichś dotychczas stosowanych metod zabezpieczeń? - Absolutnie nie. Banki, żeby chronić swoje systemy, a dzięki temu również nasze pieniądze, są wyposażone w wiele zabezpieczeń. Natomiast użytkownicy bankowości są najczęściej

Inbank będzie pierwszym bankiem na platformie Bancovo. Aliora

lokat oraz kredytu samochodowego całkowicie bez zabezpieczeń. Wcześniej, Alior Bank poinformował, że 20 grudnia startuje faza Friends and Family skierowana do wybranych klientów, natomiast wdrożenie rynkowe platformy zaplanowano na przełom stycznia i lutego 2018 r. Inbank AS to licencjonowany bank z

Dowód osobisty do wymiany. Jak to zrobić? Kiedy? Gdzie?

rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej. Ujednolica ono również krajowe przepisy w tym zakresie – wyjaśnia Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

przygotowanie się na odbicie i na nową normalność. Banki w Polsce są na pewno już w tym środkowym etapie" - powiedział Rey. "W ramach tego środkowego etapu kluczowe działania to zabezpieczenie kosztów ryzyka, czyli mądre poinstruowanie zarówno swoich sprzedawców, jak i służb ryzyka co do tego

Nie chronimy właściwie naszych kont przed hakerami. Gubi nas poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do banku

tygodniu a 13 proc. - codziennie. Jednak pomimo takiej popularności większość z nas nie dba o właściwe zabezpieczeni swoich pieniędzy. Złudne poczucie bezpieczeństwa Bankowość elektroniczna w ocenie ankietowanych wydaje się rozwiązaniem bezpiecznym. Ponad 90 proc. respondentów zadeklarowało, że nie zostało

KNF: Zielone światło dla przejęcia podst.dz. Raiffeisen BP przez BGŻ BNP Paribas

szczególności należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA, w tym również klientów funduszy inwestycyjnych, wobec których Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję depozytariusza lub likwidatora. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają warunki nałożone w interesie dobra

Alior Bank ma porozumienie z PWPW ws. wykorzystania aplikacji eDO App

bezpieczeństwo" - powiedziała p.o. prezesa Alior Banku Iwona Duda, cytowana w komunikacie. Dzięki eDO App możliwe jest wyeliminowanie wielu nadużyć, do których przestępcy wykorzystują obecnie skradzione lub podrobione dowody osobiste. E-dowody z warstwą elektroniczną zabezpieczone są kryptograficznie, co

Przegląd informacji ze spółek

kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu i dotyczy umów kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wdrożyła we własnym laboratorium niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

bieżącej działalności. Finansowanie zostało udzielone przez konsorcjum banków zorganizowane przez mBank. W skład konsorcjum oprócz mBanku, który jest głównym organizatorem, agentem kredytu i zabezpieczeń, wszedł Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Zachodni WBK

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii oraz ograniczenie dostępności oferty kredytowej dla klientów indywidualnych o podwyższonym ryzyku utraty dochodu. Bank wprowadził także wymagalność stosowania jako zabezpieczenie gwarancji BGK dla firm z segmentu MŚP, a także

Przegląd prasy

Orlen: Logika dostaw, w tym na stacje paliw, jest obecnie w każdym obszarze funkcjonowania koncernu Dziennik Gazeta Prawna --Rząd ma przyjąć na najbliższym posiedzeniu tzw. projekt antylichwiarski, zakazujący firmom pożyczkowym stosowania zabezpieczeń na domach czy mieszkaniach i uniemożliwiający

MasterCard: Ponad połowa Polaków jest otwarta na innowacje w płatnościach

Naganowski. Jak poinformowała prof. Maison, biometria jest w tej chwili uznawana przez Polaków jako najlepsze zabezpieczenie, co wpisuje się w pewien nurt myślenia - "wszystko, co jest personalne jest postrzegane jako bezpieczne". Przy wyborze płatności online dla Polaków liczą się przede

ZBP: Banki proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 3 mies. dla osób i firm

, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Banki proponują odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty

CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

Sp. z o.o., który to zastaw stanowił jedno z zabezpieczeń obligacji serii D. Pozostałe zabezpieczenia obligacji serii D nie uległy zmianie, podano także w komunikacie. Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

rosną marże, a banki zwiększają wymagany limit wkładu własnego i żądają dodatkowych zabezpieczeń. Czytaj także: Świat stanął na głowie - żeby dostać się do lekarza, trzeba być zdrowym. Leczymy się więc prywatnie przez telefon i płacimy za to dużo więcej COVID-19 wymusił cyfryzację. Z ewolucji jest

Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I i J o łącznej wart. 26,9 mln zł

obligacje serii I nie są zabezpieczone. Rubicon Partners jest niezależną firmą świadczącą usługi bankowości inwestycyjnej. Inwestuje także na własny rachunek, głównie w innowacyjne start-up'y. Jest autoryzowanym doradcą rynku NewConnect i Catalyst, Akcje spółki są notowane na GPW od czerwca 1997 r

mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 1,59 mld zł w ub. r.

budowa jak największego portfela aktywów nieruchomościowych, spełniających kryteria zabezpieczenia listów zastawnych oraz maksymalne wykorzystanie listów zastawnych do refinansowania portfela długoterminowych kredytów hipotecznych.  Wartość czterech emisji w walucie krajowej wyniosła 850

Przegląd informacji ze spółek

20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, podała spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania

Bankowość mobilna także dla babci [Relacja z dyżuru eksperta]

telefonów. Niezależnie od tego, czy pytania dotyczyły korzystania z bankowości elektronicznej za pośrednictwem komputera stacjonarnego, czy smartfonu, wspólnym mianownikiem były obawy o bezpieczeństwo. To sygnał dla instytucji finansowych i firm dostarczających nowe rozwiązania płatnicze, że nie wystarczy

Bezpieczny zakup dziury w ziemi? Klientów deweloperów ma chronić specjalny fundusz

zaczną dobrowolnie odprowadzać składki na wypadek niepożądanych zdarzeń. Takie dodatkowe zabezpieczenie mogło być nawet przedmiotem konkurencji i przyciągać klientów: „Nasze mieszkania są dodatkowo ubezpieczone. Twoje pieniądze są bezpieczne”. Tak się jednak nie stało, co było jednym z

10 lat za kradzież karty - kolejny bubel prawny w kodeksie karnym z resortu Ziobry

z włamaniem dla transakcji zbliżeniowych powyżej 50 zł jest właściwa. Uzasadnił to w ten sposób, że istotą włamania nie jest fizyczne usunięcie przeszkody, ale świadomość sprawcy, iż celem ustanowienia zabezpieczenia jest wyłączenie dostępu innych osób niż te do tego uprawnione. Część środowiska

PKO BP jako pierwszy bank w Europie przystąpił do programu ECCTIP Microsoftu

misją jest wyznaczanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z serwisów transakcyjnych PKO Banku Polskiego korzysta ponad 7,6 mln klientów, naszym obowiązkiem jest więc nie tylko odpowiednie zabezpieczenie systemów bankowych, ale także minimalizowanie zagrożeń, na które klienci mogą być narażeni w

Wartość kredytów hipotecznych w portfelu PKO BP przekroczyła 100 mld zł

kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu) dla nowych kredytów mieszkaniowych, który wynosi 73%. Dzięki poprawie jakości portfela mieszkaniowego, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł na koniec III kw. 2016 roku do poziomu 2,5%, podsumowano w materiale. PKO Bank

KIR: Liczba klientów banków aktualizują programy zabezpieczające wzrosła do 22%

posiada odpowiednie zabezpieczenia zwiększyła się do 21% z 13%, podano również. "O 7 pkt proc. zwiększył się odsetek ankietowanych, którzy unikają płacenia kartą ze względu na konieczność podawania jej szczegółowych danych (do 19%). Podobnie jest z osobami, które rezygnują z zakupu, gdy w polu

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

polityka inwestycyjna zależy od planowanego końca inwestycji, np. jeśli dziecko pójdzie na studia mniej więcej w 2035 r., to można mu odkładać pieniądze w funduszu NN Perspektywa 2035. Polisa posagowa Połączenie gromadzenia pieniędzy z zabezpieczeniem finansowym na wypadek śmierci rodzica daje polisa

Alior Bank miał 103,49 mln zł zysku netto, 74,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

segmencie mikroprzedsiębiorstw Alior Bank wciąż utrzymuje wysoką sprzedaż. W I kwartale 2019 r. osiągnęła ona poziom 680 mln zł, przy jednoczesnym wzroście pokrycia portfela zabezpieczeniami Banku Gospodarstwa Krajowego do poziomu 88%. Alior Bank utrzymuje także wysoką sprzedaż leasingu – w I kwartale

Deutsche Bank: Połowa przedstawicieli wolnych zawodów nie odkłada na emeryturę

specjalistów, którzy zarabiają od 10 do 15 tys. zł. O zabezpieczeniu swojej przyszłości częściej też myślą osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o umowy o dzieło i zlecenia oraz przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na kontraktach, podano. Podobnie jak przed rokiem motywacja do oszczędzania poza systemem

Jak się starać o kartę dużej rodziny?

Empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania rodziny. Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Znajdują się na niej imię i nazwisko użytkownika, numer PESEL, data ważności karty i jej numer, opis alfabetem Braille’a oraz zabezpieczenia przed jej podrobieniem. Jeśli składamy wniosek również o

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

;absolute return. Widzimy duży popyt na tego rodzaju instrumenty. W styczniu, kiedy sytuacja na rynku była bardzo trudna, my mieliśmy dodatni zwrot. Rynek na alternatywne płynne instrumenty jest bardzo duży. Zabezpieczenie portfela to jest coś, na co klienci szczególnie zwracają uwagę" - podkreślił

E-sąd polubowny Ultima Ratio rozpoczął prowadzenie symulowanych spraw sądowych

konieczności dojazdu i udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi czy innymi sądami polubownymi. Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej, podkreślono w materiale. "Sprawy w Ultima Ratio rozpoznawane są w składzie

Co się zmieni w tym roku w 500 plus? Uwaga na fałszywe informacje w sieci

nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus. W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki na ten cel – poinformowało MRPiS. 500 plus będzie nadal wypłacane Pomimo tego, że epidemia koronawirusa niekorzystnie odbija się na publicznych pieniądzach

Co się zmieni w 2021 roku w programie 500 plus?

nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na ten cel – poinformowało MRPiS. 500 plus będzie nadal wypłacane Pomimo tego, że epidemia koronawirusa niekorzystnie odbija się na publicznych pieniądzach

Zawieszenie spłaty kredytu obniży nasze ryzyko niewypłacalności. Ale kredyt będzie kosztował nas więcej

nie stracić? 4. Problemy z odroczeniem Niektórym klientom banki niechętnie zawieszają spłatę kredytów. Na przykład w BPH odpowiedź odmowną mogą otrzymać m.in. osoby, które mają zaległości w spłacie powyżej 90 dni lub gdy nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu jest objęta działaniami

Konsorcjum CUBE.ITG ma umowę na SIP dla PSE za 13,4 mln zł brutto

zamówienia spółka będzie uczestniczyć w zaprojektowaniu, wdrożeniu i integracji systemu" - głosi komunikat. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podano również

BOŚ planuje wzrost przychodów, modernizację sieci i rozwój bankowości mobilnej

mobilne kanały kontaktu z klientem i zmodernizuje sieć placówek. Środki z planowanej emisji akcji, z której bank chce pozyskać co najmniej 400 mln zł są wystarczające na zabezpieczenie realizacji strategii, poinformował prezes BOŚ Stanisław Kluza.  " Chcielibyśmy podnieść rentowność

BGK i KUKE sfinansują kontrakt Unibepu na centrum handl.w Grodnie za 55 mln euro

rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu i jest objęty polisą ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podano także. "Zabezpieczenie finansowania przez KUKE pozwoli polskiej firmie na realizację dużego kontraktu - powstanie kolejne centrum handlowe pod znakiem

Odważny bank w smartfonie. Nie musisz się logować, żeby poznać

zabezpieczenie uznają konieczność ponownego podawania PIN-u do telefonu po jego dłuższym nieużywaniu. Oczywiście żeby wykonać przelew "mobilny", wciąż trzeba będzie się do banku zalogować (niestety, wciąż login i hasło do bankowości mobilnej to ten sam komplet, którego używa się do bankowości

Deutsche Bank: Blisko 1/2 przedstawicieli wolnych zawodów odkłada na emeryturę

obowiązkowym systemem. Z raportu Deutsche Bank "Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2017" wynika, że podchodzą oni bardzo poważnie do kwestii zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej. Dodatkowo, poza obowiązkowymi składkami do ZUS, na emeryturę odkłada niemal połowa z nich

Smartfon może pomóc złodziejom pieniędzy?

mobilne wiążą się - poza większą wygodą dla użytkownika - również z wyższym ryzykiem kradzieży pieniędzy? - Wszystko zależy od poziomu zabezpieczeń. Kluczem bezpieczeństwa bankowości mobilnej jest dobre uwierzytelnianie - czyli z użyciem minimum dwóch elementów autoryzujących. Idealna sytuacja to taka, w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Wydarzenie zwieńczyły dyskusje na temat cyberbezpieczeństwa instytucji demokratycznych, szpiegostwa w cyberprzestrzeni, konieczności zabezpieczenia Przemysłowego Internetu Rzeczy, a także wpływu nowych technologii na bankowość. O aspektach cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

. – Sąd nakazał bankowi zapłatę prawie 82 tys. zł. zwrotu środków wpłaconych z tytułu umowy IRS wraz z odsetkami, uznając, że umowa IRS kreuje instrument pochodny, który ma stanowić zabezpieczenie na wypadek zamiany stop procentowych dla udzielonego kredytu i pozostaje z nim w ścisłym związku. Co

DB: Osoby wykonujące wolne zawody chętniej oszczędzają z myślą o emeryturze

) - 32,3% z nich wybrało właśnie tę formę zabezpieczenia na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Drugim najczęściej deklarowanym w sondażu sposobem, jest odkładanie pieniędzy na lokatach (17,7%) oraz na koncie oszczędnościowym (17,1%). Na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Czy bank pomoże ochronić przed e-złodziejem?

rachunkach bankowych czy transakcjach zleconych w bankowości internetowej lub innych zabezpieczonych serwisach - zapewnia Wojciech Humiński, wiceprezes Eurobanku. Bankowy antywirus udostępniany klientom za darmo ma być dodatkowym zabezpieczeniem, a nie zastępować antywirusy i firewalle, które już są

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. "Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty