zabezpieczenia aktywów

OT Logistics: Ziścił się warunek zawieszający dot. zbycia akcji spółki zależnej

spółka. Warunek zawieszający dotyczył: - umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OT Logistics sprzeda na rzecz Rhenus 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG, - umowy sprzedaży aktywów (APA), na podstawie której OT Logistics oraz jego spółka zależna sprzedadzą na rzecz Rhenus część

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań" - czytamy w komunikacie

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej  zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1, oraz

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

dużymi odbiorcami zniczy i świec. - Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia. - Zabezpieczenie i zagospodarowanie aktywów powstałych w przerwanym i niekontynuowanym procesie inwestycyjnym budowy i uruchomienia instalacji

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

certyfikacji ogólnej 3 stycznia 2020 roku i uzyskał wpis do Rejestru Rynku Mocy. W projekcie CCGT Gdańsk kontynuowane są prace projektowe polegające na zabezpieczeniu praw do nieruchomości wraz z pozyskaniem kluczowych decyzji na wyprowadzenia mocy z planowanej elektrowni. W lutym Energa zdecydowała o

Prezes PKN Orlen: Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed wrogim przejęciem

podpisanym z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Grupą Lotos, nigdzie nie jest powiedziane, że transakcja przejęcia tej Grupy odbędzie się w formie gotówkowej. Może to być transakcja gotówkowa, ale może to też być inna formuła zakładająca wymianę akcji. Strukturę transakcji trzeba dostosować do warunków, w

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia, niemal 80% Polaków pobierających 500+ na pierwsze dziecko myśli o zapewnieniu lepszej przyszłości swoim pociechom. Dla większości oznacza to zabezpieczenie finansowe (66%), a także inwestowanie w jego edukację (22%)"

KNF: Banki zapłaciły 1,86 mld zł podatku bankowego w I poł. 2018 r.

banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. (ISBnews)  

Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł

) portfeli wierzytelności GetBacku. "Ponad 95% aktywów obejmuje niepracujące, niezabezpieczone kredyty konsumenckie, a pozostałą część stanowią zabezpieczone kredyty konsumenckie i dla małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie. "Finalizując tę transakcję Hoist

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Akcje, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje będą musiały stanowić co najmniej 90% wartości aktywów subfunduszy w ramach indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które powstaną z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do końca 2020 r

Soho Development chce sprzedać kluczowe aktywa najpóźniej do końca marca 2019

upoważnieniu zarządu spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia kluczowych aktywów spółki najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. w celu dystrybucji do akcjonariuszy uzyskanych z tego tytułu środków, które pozostaną po zabezpieczeniu terminowej spłaty wszystkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji

Sejm za utworzeniem nowych działów administracji: aktywa państwowe i klimat

współpracy ze stroną rządową. Zmiany dotyczą ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz przepisów blisko 100 innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją, Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym ma reprezentować minister ds. aktywów państwowych. Minister ten będzie

PEM nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy

przyszłych spłat kredytu i zabezpieczenie odpowiedniego bufora płynnościowego dla swojej podstawowej działalności" - napisał Czechowicz w liście do akcjonariuszy. Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 3 czerwca 2019

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia rządowy plan przeniesienia 100% aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na prywatne, indywidualne konta emerytalne (IKE) członków funduszy emerytalnych, podał Urząd. "W opinii UKNF, projektowana

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

, cytowany w komunikacie spółki. Hoist zaznaczył, że ponad 95% aktywów będących przedmiotem umowy stanową niepracujące (NPL), niezabezpieczone kredyty konsumpcyjne, a niewielka część obejmuje zabezpieczone kredyty konsumenckie oraz kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. GetBack S.A. w

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq (d. Trigon), która wprowadzała konsumentów w błąd, oferując fundusze inwestycyjne, podał Urząd. Konsumenci byli zapewniani o "pełnym zabezpieczeniu

MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) podjęło działania na rzecz powstania magazynu rezerw węgla w centralnej Polsce, poinformował wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda. "W

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino Rossi, zapasów towarów, maszyn do produkcji

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

; jak w scenariuszu przewidującym wdrożenie Programu Budowy Kapitału w części dotyczącej OFE – przez przeniesienie aktywów funduszy emerytalnych do III filaru oraz przekierowanie całości składki emerytalnej wszystkich ubezpieczonych do systemu repartycyjnego, lecz zabezpieczenie statusu prawnego

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

przyłączeniowe). Ponadto projekt wiatrowy Krasin odniósł sukces w aukcji odnawialnych źródeł energii w grudniu 2019 r. i otrzymał 15-letnie wsparcie w postaci gwarantowanych cen zakupu (kontrakt różnicowy)" - czytamy w komunikacie. Ofertę zakupu aktywów przesłała większość z kilkudziesięciu

Soho zebrało oferty w procesie sprzedaży aktywów, może pozyskać ok. 27 mln zł

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Soho Development zakończyło I etap procesu zmierzającego do sprzedaży udziałów spółek Cracovia Property oraz Mińska Development, polegający na zbieraniu ofert nabycia, podała spółka. Soho szacuje, że środki możliwe do uzyskania ze sprzedaży tych aktywów to ok. 27

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

; - powiedziała dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka, cytowana w komunikacie.  Nowa gwarancja BGK dla średnich i dużych firm będzie udzielana na zabezpieczenie kredytów obrotowych, zapewniających płynność finansową firm. Przeznaczona

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

, korzystniejszych warunków gwarancji de minimis mogą korzystać przedsiębiorcy z segmentu mikro, małych i średnich firm. Maksymalne zabezpieczenie wzrosło z 60% do 80% kwoty kredytu. Wydłużony został również okres zabezpieczenia kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy. Bank nie pobiera również prowizji za jej

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Libet, działając w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, powziął decyzję o szczegółowym zbadaniu możliwości, warunków i gospodarczej celowości ewentualnego zbycia aktywów znacznej wartości, tj. praw użytkowania wieczystego / praw własności

ING BSK i N-N: Po pandemii 24% badanych przesiądzie się na rower

% respondentów kupuje rower o wartości do 2 tys. zł, 23% do 3 tys. zł, 8% do 4 tys. zł, a 14% do 5 tys. zł. W 41% są to rowery miejskie, 36% - górskie, a 13% - szosowe. Blisko połowa (46%) przechowuje go w garażu, 29% w piwnicy, a 17% w mieszkaniu lub na balkonie. Do zabezpieczenia przed kradzieżą 49% używa

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty kredytu, a okres

Wartość aktywów PKO TFI wzrosła m/m do 24,94 mld zł na koniec listopada

Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (22 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej kategorii funduszy na koniec miesiąca osiągnęły poziom 3,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.  Sprzedaż w funduszach akcyjnych okazała się ujemna w listopadzie i wyniosła -15 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem w funduszach

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych i kontynuować prace na rzecz budowy i modernizacji aktywów, podała grupa. "PGNiG Termika będzie kontynuować realizację

Unimot: Nie spełniły się warunki umowy dezinwestycyjnej w obszarze gazu ziemnego

zabezpieczeń bankowych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz grupy kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji" - czytamy w komunikacie. W związku z niespełnieniem się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej, z przyczyn niezależnych od woli stron, procesy

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

transakcji z podatku od niektórych instytucji finansowych dotyczy zarówno strony pasywnej transakcji repo (przyjętego depozytu zabezpieczonego aktywami), jak również strony reverse repo (lokaty zabezpieczonej aktywami). Zwolnienie nie obejmuje transakcji typu buy-sell-back. Celem Grupy Roboczej jest

Legimi obniżyło prognozę zysku netto o 9% do 2,33 mln zł w 2020 r.

.  "W celu ograniczenia ryzyka zachorowania wśród pracowników spółka przeszła na pracę zdalną oraz wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia pracowników zmniejszające ryzyko zarażenia. Emitent podkreśla, iż ciągłość działania systemów informatycznych spółki oraz aktywów służących do świadczenia usług

OFE przekształcą się w fundusze inwestycyjne w tej kadencji Sejmu - prasa

. jako część Programu Budowy Kapitału. "Rz" przypomina, że projekt zmian w OFE oznacza rewolucję w systemie zabezpieczenia emerytalnego - II filar praktycznie przestanie istnieć. Około 75% aktywów netto OFE ma zostać przekształcone w aktywa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, które

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

904 tys. zł Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 9 749 tys. zł" – podano w komunikacie. Jak podano, w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2018, zarząd podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i

PEM liczy, że poprawi wyniki finansowe w ujęciu r/r w 2019 r.

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) liczy, że poprawi wyniki finansowe w ujęciu r/r, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz. "Liczymy, że poprawimy wyniki rok do roku. Zarządzanie funduszami MCI daje zabezpieczenie na 5 lat. Jednocześnie trwa budowa

Echo planuje zakupy gruntów pod ok. 300 tys. m2 biur i mieszkań w 2019 r.

w kolejnych 3-5 latach. Pracujemy nad zabezpieczeniem dalszego rozwoju, m.in. przez zakupy gruntów. W ubiegłym roku kupiliśmy działki pod ponad 100 tys. m2 powierzchni - głównie mieszkań i biur. Od początku tego roku zamknęliśmy już kolejne transakcje dające nam możliwość wybudowania blisko 60 tys

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Sędzia komisarz zobowiązał GetBack do złożenia do 6 listopada br. dodatkowych wariantowych propozycji układowych, zakładających rozważaną przez spółkę sprzedaż swoich aktywów inwestorowi. GetBack musi także do tego dnia złożyć na rachunek depozytowy kwotę 30

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

, - nieujawnienie informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej spółki, - niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań, - brak oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów nabytych w wyniku nabycia spółki EGB

Próchnik rozważa opcje strategiczne, nie wyklucza partnera lub inwestora

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na brak zainteresowania objęciem akcji nowej emisji, Próchnik rozpoczął przegląd opcji strategicznych, zmierzających do pozyskania środków finansowych, podała spółka. Nie wyklucza partnera lub inwestora branżowego bądź też zbycia aktywów. "

Pekao wdrożył ułatwienia dla MŚP w finansowaniu w oparciu o nową umowę z BGK

, bez zabezpieczeń i rezerw finansowych. Dlatego tak ważne jest ich wsparcie, szczególnie w tym trudnym okresie. Ratując małych i średnich przedsiębiorców, ratujemy całą rodzimą gospodarkę. Zmiany te, wprowadzone w szybkim tempie w ścisłej współpracy z BGK pozwolą nam na bieżąco reagować i udzielać

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

;Niezależnie od powyższych działań Baltona pozostaje również w toku analizy opcji związanej z przeglądem potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania aktywów operacyjnych (z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów, optymalizacji lub uproszczenia struktury organizacyjnej

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym; • aneksu z bankami do umowy zastawu na środkach trwałych; • aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP; • aneksu do umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zawartej z

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii. 

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

latach 2010-2014 w państwach UE zostało czasowo zajętych lub zamrożonych ok. 2,2% aktywów pochodzących z przestępstw, a 1,1% tych aktywów zostało ostatecznie skonfiskowanych (w Polsce w podobnej długości okresie, tj. w latach 2014-2018, wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ok. 0,8% szacowanych zysków

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego grupy PKO BP do 0,36 pkt proc. 

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

Grupie KGHM energii elektrycznej wytwarzanej w ramach realizacji wybranych projektów emitenta zlokalizowanych na terenie Polski oraz możliwość wykupienia w przyszłości przez KGHM wybranych projektów lub pracujących aktywów wytwórczych, stanowiących własność emitenta lub spółek należących do Grupy Figene

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,4 pkt proc. 

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie. Możliwość skorzystania z oferty Pożyczki Ekspresowej SMEX mają klienci

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 8,2 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł (o 9,6%) w skali roku.  Wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

udzielane w ramach limitu będą zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia, podano. "Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia ograniczyła zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i zwiększyła liczbę zatorów

Prezes Pekao: Firmy ostrożnie podchodzą do ekspozycji na ryzyko inwestycyjne

. prezes Banku Pekao Leszek Skiba w rozmowie z ISBnews.TV. "Duża cześć aktywów banków to są pieniądze zgromadzone przez polskie firmy, dzięki temu banki mają środki na akcję kredytową, ale też firmy po prostu mają pieniądze na potrzebne inwestycje. Rodzime firmy wchodzą w kryzys mając odpowiednie

PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji spółek od Esperite

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł list intencyjny (Memorandum of Understanding, MoU) z Esperite N.V., zgodnie z którym PBKM otrzymał do 30 czerwca 2019 roku wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

. "Wynik netto Grupy BOŚ S.A. bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 74,6 mln zł i byłby wyższy od wyniku I półrocza 2019 roku o 69,2%" - wskazano w sprawozdaniu. Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła w I półr. br. 3% wobec 3,3% rok wcześniej, a stopa zwrotu z aktywów (ROA) utrzymała się na

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo. "Gwarancja 'Kreatywna Europa' ułatwia uzyskanie kredytu i obniża jego oprocentowanie w stosunku do kredytów bez tej formy

Pekao SA cieszy się z przejęcia Idea Banku. "300 mln zł dla akcjonariuszy". Ale w zarządzie jest konflikt

. Idea Bank, którego większościowym akcjonariuszem był dotąd Leszek Czarnecki, popadł w kłopoty już dawno. Notował słabe wyniki finansowe i miał potężne problemy ze spełnieniem wymogów kapitałowych. - Nierównowaga aktywów i pasywów to 482 mln zł. Idea Bank ma więc ujemny kapitał i ten minus w ciągu 6-7

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Zarząd BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która zwalnia bank z obowiązku utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r

BNP Paribas BP: Pełny wpływ obniżek stóp proc. będzie widoczny w III kw. br. 

z 1,5% do 0,1%). Zauważalny spadek marż depozytowych i nieco wolniejszy marż kredytowych, jedynie częściowo został zneutralizowany wzrostem średniej wartości portfela kredytowego, portfela papierów wartościowych oraz poprawą wyniku z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń

Agora: Spółka zależna Foodio Concepts złożyła wniosek o upadlość

ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w I kw. 2020 r., podano także. "Sytuacja finansowa spółki uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na

PKO TFI: Sprzedaż netto funduszy wyniosła 4,6 mld zł w 2017 r. 

10,7 mld zł.  Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła 633,6 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (368,5 mln zł), PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (174,5 mln zł) oraz funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz (124,4 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku, podał ING BSK. "Obecna sytuacja wymaga szczególnego wsparcia naszych klientów w prowadzeniu ich działalności. Udział w nowym programie BGK to kolejny krok w tym obszarze. Dzięki gwarancjom udzielonym na zabezpieczenie kredytu, nasi klienci będą

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

nowej tarczy były w tym zakresie przygotowywane z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP). Jak powiedziała Emilewicz, są to rozwiązania podobne, jak przyjęte kilka tygodni temu w Niemczech.  Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami

Bank Millennium umożliwia firmom w pełni zdalne podpisywanie umów

ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. "Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem przez ostatnie tygodnie intensywnie przyśpieszaliśmy prace nad udostępnieniem tego rozwiązania. To kolejny już etap digitalizacji procesów obsługi

KNF: Banki zapłaciły 4,99 mld zł podatku bankowego w ciągu 17 miesięcy

instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366% miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

już wyczerpane, wskazano w komunikacie. "Jedynym sposobem na zatrzymanie tych tendencji o potencjalnie katastrofalnych skutkach jest restytucja ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

, którzy w związku z zagrożeniem epidemią niepokoją się o swoje zdrowie. Lekarze PZU Zdrowie co dzień udzielają porad kilkuset osobom, podano także. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

rynku krajowym ZASI ze względu na niską wartość zarządzanych aktywów (poniżej 100 000 000 euro) korzystają z ustawowego zwolnienia i prowadzą działalność w załagodzonym reżimie nadzorczym - nie na podstawie zezwolenia tak jak MCI, ale na podstawie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru ZASI

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

żądanie przez banki dodatkowych zabezpieczeń umów kredytowych, - spadek aktywności najemców i partnerów biznesowych na rynku nieruchomości w Polsce skutkujący zawieszeniem lub niepowodzeniem zawierania umów najmu czy realizacji procesu inwestycyjnego. "Zarząd spółki na bieżąco monitoruje proces

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

kapitału własnego banku. Od trzech lat systematycznie obniża się też wskaźnik relacji kapitału własnego do aktywów, który na koniec 2019 r. wynosił już tylko 4,8 proc. (wobec 6,1 proc. w 2018 r. i 7,2 proc. w 2017 r.). Był to jednocześnie najniższy poziom w całej historii działalności banku&rdquo

Unimot dokona częściowej dezinwestycji wspólnego przedsięwzięcia z BLE

dezinwestycyjnego ma być przejęcie przez emitenta 100% udziałów w spółce Unimot System oraz przejęcie przez BLE 100% udziałów w pozostałych spółkach zależnych, tj. Blue Cold oraz Blue LNG, przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w

Grupa Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos przekaże 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych w całej Polsce w ramach kolejnej akcji wsparcia instytucji zmagających się z pandemią koronawirusa, podała spółka. Akcja jest współkoordynowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe warte 0,5 mln zł na rzecz walki z pandemią

" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie. Bogdanka wprowadziła również liczne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie pracowników i ich rodzin przed zakażeniem koronawirusem oraz zapewnienie ciągłości działania ważnego dla całej gospodarki zakładu. W ostatnim czasie zmieniono

JSW wykupiła przed terminem obligacje za 127,2 mln z ł i 22,7 mln USD

programu emisji wynosi obecnie 565,48 mln zł oraz 101,14 mln USD" - czytamy w komunikacie. W związku z dokonanym przedterminowym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji obejmujących takich jak zastawy rejestrowe i hipoteki ustanowione na

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa zanotowała mocny wzrost przychodów podstawowych

Wasko miało 3,32 mln zł zysku netto, 4,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

własnego w odniesieniu do stanu na koniec zeszłego roku wynikający z osiągnięcia zysku netto na poziomie 4,6 mln w ujęciu narastającym. Wzrost aktywów obrotowych o 14,8 mln zł wynika z konieczności zabezpieczenia właściwego poziomu zapasów materiałów do budowy sieci szerokopasmowych oraz z wyceny

Bank Pekao miał 359,15 mln zł zysku netto, 235,3 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

zwiększyła się o 20% r./r. do 235 mld zł, co plasuje Bank Pekao na drugim miejscu w sektorze pod względem sumy aktywów" - podkreślono w komunikacie. W I poł. 2020 r. bank miał 546,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 824,45 mln zł

Panattoni i Marvipol sprzedały dwa parki miejskie w Warszawie za ok. 30 mln euro

lokalizację biura czy showroomu firmy. "Logistyka od dawna stanowi sektor docelowy dla LaSalle E-REGI, a ostatnie wydarzenia tylko wzmocniły nasz pogląd na klasę aktywów. Biorąc pod uwagę szybki rozwój handlu elektronicznego, rozwijającą się w Polsce krajową infrastrukturę drogową, dostęp do niskich

KNF: Banki zapłaciły 3,63 mld zł podatku bankowego w 2017 roku

, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. (ISBnews)  

Oto nowe założenie rządu w sprawie zwolnień pracowników budżetówki

aktywów państwowych Jacek Sasin ZUS ocalał  W sprawie zwolnień od początku protestowały związki zawodowe. Masowo wysyłały skargi do premiera, tłumacząc, że w  pandemii mają więcej obowiązków i redukcja etatów odbija się na obsłudze petentów. Protesty według naszych informacji spowodowały, że w

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (w szczególności aktywów finansowych), jak również nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń oraz nowe reguły w procesie szacowania utraty wartości aktywów finansowych.  Zgodnie z zapisami MSSF 9, efekt wynikający z wdrożenia nowych zasad

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walut. BGŻ BNP Paribas do 0,36 pkt proc.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy

Esaliens TFI: Giełdy będą czekać na impulsy jak stymulacja lub szczepionka

dostępny w ramach Esaliens Parasola Zagranicznego SFIO, z ekspozycją na złoto i metale szlachetne. Subfundusz bazowy Esaliens Gold inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w spółki z całego świata wyspecjalizowane w wydobyciu, przetwarzaniu i handlu metalami szlachetnymi. Podmioty te skupiają swoją

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. Jednocześnie, osiągnęliśmy też najniższy od 5 lat wskaźnik zadłużenia netto do aktywów. W ramach naszej strategii chcemy dalej koncentrować się na bardziej płynnym, a jednocześnie rentownym obszarze digital buyout. Stąd, już teraz, największy wpływ na nasz wynik ma performance funduszu

Netology: 65% największych firm nie dba o świadomość cyberryzyk wśród załogi

% przedsiębiorstw za monitorowanie problemów z bezpieczeństwem odpowiada dział prawny lub GRC (Governance Risk Compliance), podano także. "Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń danych jest ich szyfrowanie. Według raportu Netology, aż 74% ekspertów od bezpieczeństwa przyznało, że stosuje takie

Nasze emerytury coraz gorzej oceniane. Polska w trzeciej dziesiątce państw europejskich

2060 roku może być nie więcej niż 35 proc. Na tle innych państw bardzo źle wypadamy, jeśli chodzi o zabezpieczenie emerytalne kobiet. Ich niskie emerytury wynikają m.in. z krótszego okresu składkowania, głównie ze względu na obowiązki rodzicielskie, wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i dłuższej

Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack

aktywów.  „Po ponad dwóch miesiącach intensywnych negocjacji z wybraną na zasadzie wyłączności szwedzką spółką Hoist, spółka ta wycofała się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack ze względów kapitałowych. Tym samym, na ostatniej prostej prac nad propozycją układową nie ziścił się jeden ze

Glapiński: NBP przedstawi RPP propozycję zmiany zasad tworzenia rezerwy

, napisał Glapiński w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej". "Ponoszenie przez NBP ryzyka kursowego jest pochodną zadań realizowanych przez bank centralny oraz wynikającej z nich asymetrii walutowej bilansu, w którym prawie całość aktywów jest w walutach obcych, a większość pasywów w

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

Zarządzania Funduszami i Aktywami (IZFiA). Dla 60% Polaków kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze mieści się w przedziale pomiędzy 1 000 zł a 2 999 zł miesięcznie.  "Ponad 3/4 Polaków twierdzi, że ich dochody po przejściu na emeryturę ulegną obniżeniu. Taką sytuacje prognozują

Przegląd informacji ze spółek

osiągnie w 2019 r. 19 mln zł EBITDA i 310 mln zł przychodów wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio 14 mln zł i 304 mln zł, podała spółka. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2020 r. lub na dzień ostatniej

Przegląd prasy

2025 r. Puls Biznesu --Na akcjach firm z niektórych branż już widać przygotowania na tzw. drugą falę pandemii --Pod szyldem VIG C-Quadrat chce w II kw. 2021 r. rozpocząć działalność nowe TFI; 5 polskich spółek VIG będzie miało w nim tylko 40% udziałów ISBnews --Analizy.pl: Wartość aktywów w

Fundusz ECI-BPS Real Estate wyemituje obligacje warte 45,3 mln zł

Warszawa, 12.01.2015 (ISBnews) - Zarząd ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii C o wartości 45,3 mln zł, podał fundusz. "Planowana emisja obejmie nie więcej niż 45 300 sztuk

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

postaci kredytu obrotowego wynosiło maksymalnie 20 tys. zł. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób, którego roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, może uzyskać w Banku Pekao kredyt obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. zł z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w

Przegląd informacji ze spółek

Noble Banku (GNB) dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

gwarancja stanowi po prostu zabezpieczenie, możliwość oddechu, że w przypadku niepowodzenia ktoś przejmie za nich część zobowiązań" - wskazał Walewski. BGK podał, że program gwarancji de minimis znacząco przyczynia się do stabilizacji finansowej, co deklaruje 83% przedsiębiorstw i zwiększenia obrotów

Bank Pekao i Pekao TFI uruchomiły samorządowy fundusz inwestycyjny

komunalnych w Polsce, którego od lat jesteśmy liderem. Rozwijając ofertę produktów zabezpieczonych aktywami samorządowymi dywersyfikujemy bardzo zmonopolizowane obecnie źródła finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych, które stanowią lokomotywę wzrostu PKB Polski" - powiedział dyrektor departamentu