zabezpieczał dokumenty

mb

Komornik w Dębicy. Firma twierdzi, że to włamanie

Komornik w Dębicy. Firma twierdzi, że to włamanie

Sąd wysłał do Firmy Oponiarskiej ?Dębica? komornika, który zabezpieczał dokumenty na wniosek mniejszościowego akcjonariusza PZU. Według Dębicy komornik się włamał.

CBA prowadzi działania śledcze w Kulczyk Holding i Ciechu

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumenty i dane komputerowe od Kulczyk Holding i Ciechu, a od byłego prezesa Ciechu otrzymali dokumenty dotyczące sprawy, podało Biuro. "Funkcjonariusze CBA na polecenie Mazowieckiego

GPW wykluczyła z obrotu akcje Fam i Uniwheels od 20 lutego

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu z obrotu akcji spółek Fam oraz Uniwheels 20 lutego br., podała Giełda. 30 stycznia Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

utrzymanie w mocy dostępności produktów finansowych, zapewnienie dostępności na dotychczasowych warunkach limitów przyznanych na podstawie obowiązujących dokumentów oraz wydłużenie okresu dostępności instrumentów finansowych, w tym okresów dostępności: kredytów, faktoringów, limitów gwarancyjnych oraz

Bank Pekao ma umowę z EFI dot. bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącą bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość zabezpieczania gwarancją COSME

Asseco wprowadziło projekt trwałego nośnika w bankowości spółdzielczej

nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, może pełnić funkcję zaufanej trzeciej strony, podano również. "Podstawowym wymogiem trwałego nośnika jest nienaruszalność dokumentów. Zastosowane przez nas usługi zaufania w postaci kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i znacznika czasu zabezpieczają

Komisja przy MAP przygotowała rozwiązania chroniące firmy przed upadłością

epidemii lub ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego firmy powinny skupić się na próbie ratowania biznesu, a nie na zabezpieczaniu swoich prywatnych interesów, majątku czy gromadzeniu dokumentów na potrzeby postępowania upadłościowego" - czytamy dalej. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości

CBA interweniuje w MSP i u prezesa GPW ws. prywatyzacji Ciechu

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumenty związane z prywatyzacją Ciechu w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP). Urzędnicy CBA udali się także w prezesem GPW Pawłem Tamborskim do jego domu po dokumenty związane z tą

Jak napisać ważny testament. Odręczny, notarialny czy z zapisem windykacyjnym?

Jak napisać ważny testament. Odręczny, notarialny czy z zapisem windykacyjnym?

Ustawowa kolejność dziedziczenia jest opisana w kodeksie cywilnym. Zmienić ją może pozostawiony przez zmarłego testament. Dokument może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, np. małżonkowie nie mogą napisać wspólnego testamentu. Nawet jeśli mają wspólny majątek. Testament może sporządzić i

Redan będzie zabezpieczał pozycje walutowe, celem ochrony wyników

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Redan zdecydował o uwzględnieniu zabezpieczania części lub całości otwartej pozycji walutowej w zależności od oceny prawdopodobieństwa negatywnych z punktu widzenia wyników zmian kursów walut, podała spółka. "W ramach wdrażanej strategii: 1) pozyskane

KNF: 514 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

, udział kredytów zagrożonych wzrósł z 8,72% na koniec czerwca 2018 r. do 8,76% na koniec czerwca 2019 r. Jednocześnie wzrosło pokrycie rezerwami i odpisami wartości portfela kredytów zagrożonych z 45,7% na koniec czerwca 2018 r. do 48,2% na koniec czerwca 2019 r." - napisano w dokumencie. Fundusze

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego mienia. W latach 2014-2018 udało się odzyskać 3 mld zł, podczas gdy nielegalne

Hiszpański oddział Orange wybrał Comarch do implementacji rozwiązania BSS

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Comarch został wybrany przez hiszpański oddział Orange do implementacji kompleksowego rozwiązania BSS obejmującego fakturowanie, opłaty i zarządzanie dochodami, podała spółka. Wdrożenie ułatwi procesy data miningu, terminowego dostarczania dokumentów finansowych

Elemental Holding wyemitował obligacje serii F o łącznej wartości nom. 40 mln zł

obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje nie mają formy dokumentu, są emitowane i obejmowane po wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie. Wykup obligacji nastąpi najpóźniej 16 października 2021 roku. Elemental Holding dokona częściowego wykupu obligacji 16

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

użytkował sprzęt. OC zabezpiecza przed ponoszeniem kosztów w takiej sytuacji. 3. Szkody wyrządzone przez dzieci Dziecko, które nie ukończyło 13 lat, nie ponosi samo odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, np. za wybicie piłką szyby w domu sąsiadów czy wjechanie na rowerze w inne dziecko, które na wskutek

Branża piwowarska przeciwna postulatom branży spirytusowej dot. zmian w akcyzie

małych sklepów rodzinnych, których obroty ze sprzedaży piwa sięgają 28%" - wskazano w dokumencie. "W dyskusji medialnej celowo pomija się fakt, że dzisiejsze stawki akcyzy na napoje spirytusowe są niższe niż w roku 2000 - od tego czasu akcyza na nie spadła o 5%, tymczasem na piwo wzrosła aż o

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

jakiej znaleźli się klienci. Oczekuję większej wrażliwości ze strony sektora bankowego i natychmiastowej zmiany niektórych praktyk" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Urząd wezwał banki do przekazania dokumentów i informacji dotyczących oferowanych warunków wakacji

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli spełniają ogólne kryteria kosztów - wyjaśnia Wleklińska. Dokumentowanie kosztów Jednym z warunków zaliczenia wydatku do kosztów jest posiadanie odpowiednich dokumentów. To np. faktury, rachunki, bilety na trasy powyżej 50 km, na których widnieje m.in. NIP

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

. Zaawansowanie finansowe spółki na dzień odstąpienia od kontraktu sięga ok. 420 mln zł, tj. ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu. "Powodem odstąpienia było niedostarczanie przez zamawiającego w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. Przedstawiony przez zamawiającego dokument w

Oto wykres, który pokazuje, jak na akcję CBA reaguje polska giełda. "Kupuj, kiedy leje się krew"

Oto wykres, który pokazuje, jak na akcję CBA reaguje polska giełda. "Kupuj, kiedy leje się krew"

; - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Skarbu Państwa wydanym krótko po tym, jak agenci CBA pojawili się w biurach resortu. "Dziś funkcjonariusze CBA przyszli zabezpieczać dodatkowe dokumenty i serwery. To kolejny krok w wyjaśnianiu sprawy. Deklarujemy pełną współpracę, żeby ją [sprawę] definitywnie

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

.  Zważywszy, że spółka i spółki z jej grupy kapitałowej są stronami umów zabezpieczeń, które zabezpieczają także zobowiązania spółki Simple Creative Products oraz spółek z jej grupy kapitałowej, struktura tych zabezpieczeń zostanie zmodyfikowana (poprzez zmianę właściwych dokumentów lub ich

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

umowa? Jeśli bierzemy pożyczkę, której wartość przekracza tysiąc złotych, to umowa wymaga zachowania formy dokumentowej. Jak tłumaczy dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, oznacza to, że należy złożyć oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający

Prairie chce złożyć wniosek o koncesję wydobywczą w połowie 2017 r.

przez ministra środowiska, co dało PD Co. trzyletnie wyłączne prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy użytkowania górniczego. Spółka pracuje obecnie nad dokumentami, które są elementami wniosku o koncesję. Projekt zagospodarowania złoża jest aktualnie konsultowany z ekspertami, po czym zostanie złożony

Poczta Polska zdobyła nowe kontrakty na świadczenie usług ochroniarskich

leasinguje 226 nowych opancerzonych bankowozów Citroen Jumper, których zadaniem jest transport dokumentów niejawnych, gotówki oraz innych wartości pieniężnych. Obecnie PPO posiada blisko 500 specjalistycznych pojazdów przystosowanych do przewozu wartości, zatrudnia blisko 3 tys. kwalifikowanych pracowników

Poczta Polska dostała dostęp do żyły złota. Czy nasze dane są bezpieczne?

mierzyć nawet kilka lat po wycieku. Za procederem stoją zorganizowane grupy przestępcze, które używają numerów PESEL do wyrabiania kopii dokumentów osobistych na cudze dane osobowe. Tzw. dowody kolekcjonerskie z dowolnymi danymi można kupić w internecie za 700 zł. Niedawno opisywaliśmy przypadek

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

stanowiącej zabezpieczenie udzielonej gwarancji jako dokumentu zupełnie odrębnego od zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Zamawiający analizując sytuację, odnosi się również w myśl przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych do racjonalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania własnymi

Rząd przyjął aktualizację programu budowy dróg, są odcinki S19, A2, S17 i S52

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z

NIK: Potrzebna lepsza ochrona społeczności lokalnych w zw. z farmami wiatrowymi

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że obecne przepisy nie zabezpieczają skutecznie interesów społeczności lokalnych w procesie lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych. NIK postuluje m.in. wprowadzenie pojęcia "dominanty krajobrazowej"

Niższa emerytura przez luki w kapitale początkowym? Podpowiadamy, jak odzyskać składki emerytalne

emerytur? Pytamy ministrów i... Gdzie szukać dokumentów ze zlikwidowanych zakładów pracy? Aby wystąpić o wyliczenie kapitału początkowego, musimy dostarczyć świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 roku. Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt

CBA w dwunastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Sprawdzają wydatki na promocję [AKTUALIZACJA]

poprzedniego zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - informuje Stanisław Dunajski, rzecznik prasowy PSSE. CBA potwierdza informacje "Wyborczej". "Agenci CBA weszli do 12 Specjalnych Stref Ekonomicznych w całej Polsce. W ramach śledztwa zabezpieczamy dokumenty mające związek z

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

 ujawnione. Po kilku latach walki prawnicy z Sieci Obywatelskiej otrzymali z Kancelarii Prezydenta rzeczone dokumenty. „Gazeta Wyborcza” dotarła do tych opinii, ale zanonimizowanych. - Wciąż nie znamy imion i nazwisk autorów ekspertyz. Kancelaria Prezydenta dowodzi, że nie stanowią

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

występować trzy dokumenty (w jednej bądź różnych formach), ponieważ art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala wykonawcy na wybór jednej lub kilku form zabezpieczenia. Istotne przy tym jest, aby z treści tych dokumentów wynikało, że zabezpieczają to samo zobowiązanie. Jednocześnie zgodnie z

"Polska": Buzek walczy o tańszy gaz w Unii Europejskiej

Wspólnota ma zapewnić całej Unii tańszy prąd i bezpieczeństwo energetyczne. Ma ona być oparta na trzech filarach. Po pierwsze, państwa członkowskie maja wspólnie negocjować koszty zakupu surowców energetycznych spoza Unii. Po drugie, mają się nawzajem zabezpieczać na wypadek, gdyby jedno z nich

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby firm, w tym małych i

Małe firmy nie chronią danych

. - Wbrew powszechnemu stereotypowi o zagrożeniach wywołanych atakiem hakerów większe straty związane są z wewnętrznymi zaniedbaniami firm i tzw. czynnikiem ludzkim. Wśród najczęstszych błędów jest brak kopii zapasowych, nieodpowiednie zabezpieczanie danych czy brak szkoleń w zakresie ochrony danych - mówi

Co daje leasing konsumencki? Tańsze raty, brak problemów z ubezpieczeniem i serwisem, assistance. Ale są i wady

prowadzą działalności gospodarczej – mówi Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services. Do korzyści, jakie niesie leasing, należy choćby to, że musimy zgromadzić mniejszą liczbę dokumentów niż przy kredycie, a formalności są prostsze (często wystarczy sam dowód tożsamości, bez

NBP: Wpływ hard Brexitu na polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy - marginalny 

bilansowe i pozabilansowe ekspozycje kredytowe na Wielką Brytanię można ocenić jako marginalny, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w dokumencie "Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2018".  "Wpływ na rynek transakcji instrumentami pochodnymi Hard Brexit, przy braku

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

klientom rabatów, byle dostać od nich pieniądze od ręki i zapewnić sobie płynne finansowanie dalszej działalności. W końcu faktoring może być narzędziem planowania, regulowania i zabezpieczania płynności finansowej oraz zapobiegania problemom. Maciej Tchórzewski jest właścicielem firmy Timor zajmującej się

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

potem będą umawiać się z zainteresowanymi osobami. Jeżeli znajdą zainteresowanego, nam pozostanie tylko podpisanie umowy oraz protokołu przekazania lokalu. Większe agencje mają swoje działy prawne lub współpracujące kancelarie, więc po prostu mogą przygotować dla nas odpowiedni dokument. Jak wynająć

CBŚ przeszukało siedzibę GDDKiA w Katowicach

Dragados, która nie ma ani jednej maszyny budowlanej, wygrała warty ponad milard złotych przetarg. - Policjanci zabezpieczają dokumenty, które są potrzebne do wyjaśnienia kilku aspektów prowadzonego przez nas śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy budowie autostrady A1 - mówi prokurator Marta Zawada

Bank zgubił weksel. Co grozi klientowi? [Pieniądze Ekstra]

dokument był w momencie zaginięcia. Co w sprawie procedur wekslowych ma do powiedzenia Bank Pekao? "W sytuacji zaginięcia weksla i niemożności zwrócenia go klientowi kierujemy do sądu wniosek o umorzenie weksla. W ten sposób zabezpieczamy dobro klienta - prawomocny wyrok sądu mówiący o umorzeniu

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

wykonania zamówienia, zobligowani będziemy pozostawić 30% zabezpieczenia na okres na jaki wykonawca wydłużył rękojmię w złożonej ofercie? Czy musimy zwrócić szczególną uwagę na dokumenty przy odbiorze aby wykonawca w składanych dokumentach określił ściśle udzieloną gwarancję jaką zadeklarował w ofercie, czy

Małe firmy nie chronią danych

. - Wbrew powszechnemu stereotypowi o zagrożeniach wywołanych atakiem hakerów większe straty związane są z wewnętrznymi zaniedbaniami firm i tzw. czynnikiem ludzkim. Wśród najczęstszych błędów jest brak kopii zapasowych, nieodpowiednie zabezpieczanie danych czy brak szkoleń w zakresie ochrony danych - mówi

Budujemy na rzekach

jednak chronić Wrocławia w pełni bez polderu Racibórz (województwo śląskie). Ma on zabezpieczać 2,5 mln mieszkańców w miejscowościach położonych przy ok. 260 km Odry na terenie województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Według aktualnego projektu ma to być tzw. zbiornik suchy (polder otoczony

Mostostal Warszawa schodzi z budowy spalarni odpadów

spółkę reprezentującą miasto Szczecin) w wyznaczonym terminie gwarancji zapłaty oraz brak współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą - co przejawiało się przede wszystkim brakiem dokumentów i rozwiązań technologicznych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzuca argumenty Mostostalu. Uznaje je za

Co dla klientów zmieni likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego?

banki jeszcze przez ponad rok nadal mogą wystawiać tytuły egzekucyjne, zaś klienci nie mają żadnego nowego instrumentu, by podważyć ważność takiego BTE. Jak banki będą się zabezpieczały po likwidacji BTE? Brak BTE może mieć bolesne dla kredytobiorców skutki uboczne. Niewykluczone, że banki wrócą do

Wrócą żyranci? Sześć rzeczy, które mogą się zmienić, gdy zniknie BTE

banki będą się zabezpieczały po likwidacji BTE? Brak BTE może mieć bolesne dla kredytobiorców skutki uboczne. Niewykluczone, że banki wrócą do starych, sprawdzonych sposobów zabezpieczania swoich wierzytelności, czyli żądania kilku żyrantów przy większych kredytach i podsuwania klientom do podpisu

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

umowach, które potem są interpretowane na niekorzyść podwykonawców. Podwykonawcy z kolei nie zabezpieczają odpowiednio swoich interesów: zawierają umowy ustne zamiast pisemnych i nie gromadzą dokumentów poświadczających wykonanie poszczególnych prac. To powoduje, że w efekcie nie są w stanie udowodnić

Czy komornik będzie mógł zająć 500 zł na dziecko? A co ze zdolnością kredytową? Urośnie? Tłumaczymy

. Dlatego dłużnik, który chce ustrzec pieniądze wolne z mocy prawa od egzekucji, powinien jak najszybciej złożyć u komornika wniosek o zwolnienie wraz z uzasadnieniem i dokumentem świadczącym o tym, że rachunek jest zasilanyprzez takie środki. - W razie zaniedbania tej kwestii, nie można skutecznie

Nawet 8 proc. rocznie przy inwestowaniu w weksle. Okazja czy pułapka? Sprawdzamy

firmy. Weksel to dokument potwierdzający zaciągnięcie pożyczki. Jest uznawany za bezpieczną formę zabezpieczania interesów pożyczkodawcy, bo daje duże możliwości egzekucji. Tak jak kiedyś w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego posiadacz weksla może egzekwować swoje pieniądze za pośrednictwem

Bezpieczny ładunek - bezpieczny transport. Jak zorganizować przewozy w firmie

powstała z powodu nieprawdziwych danych w dokumentach przewozowych. Bywa bowiem, że nadawcy ładunków wpisują do listów przewozowych nieprawidłową masę towaru albo nie informują, że przesyłka zawiera materiały niebezpieczne. Szkolenie się opłaca Przedsiębiorca powinien dostarczyć każdemu pracownikowi

UE, Japonia mają porozumienie co do zasady ws. umowy o zniesieniu większości ceł

eksport produktów rolnych z UE i zwiększy możliwości w wielu sektorach. Określi najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, będzie w pełni zabezpieczać usługi publiczne oraz obejmie specjalny rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi" - czytamy w komunikacie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Serwisowego S.A., dystrybutora telefonów BlackBerry. Najczęściej dotyczą one konieczności zabezpieczania komputera przenośnego hasłem podczas nieobecności (56%). Ponad połowa pracodawców ogranicza za pomocą takiego dokumentu możliwość korzystania z firmowych laptopów, tabletów, czy telefonów tylko do celów

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

chwilą dostarczenia do banku aktu zgonu bank zabezpiecza wszystkie dostępne środki zmarłego, wprowadzając blokady zarówno po stronie wpływów, jak i obciążeń rachunku. Po dostarczeniu przez spadkobierców dokumentów, takich jak: akt zgonu właściciela rachunku, prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku

Jak poprawić złe umowy? Firmy oceniają nasze pomysły

ubezpieczającego. + Getin Noble Bank. Streszczenia są niepotrzebne, bo ich funkcję spełnia formularz informacyjny, czyli obowiązkowo dołączana do umowy tabela z warunkami pożyczki. Dodatkowe streszczenie jest mnożeniem dokumentów. Gwarancja dobrej umowy POMYSŁ:: Jeśli umowa dobrze zabezpiecza interesy konsumentów

NIK: Restrukturyzacja PLL LOT uratowała spółkę, ale bez inwestora nie przetrwa

spółkę wskazują na poważne zaniedbania w zakresie obiegu i zabezpieczania dokumentów związanych z realizacją zainicjowanych przez spółkę przedsięwzięć gospodarczych. Przeprowadzone oględziny Centralnego Archiwum Umów wykazały brak w zasobach archiwum 17 z 21 umów, wytypowanych przez kontrolerów NIK do

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi. Funkcją zastawu jako ograniczonego prawa rzeczowego jest zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z podmiotów, którym może być kontrahent. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Na całym świecie pandemia przyczyniła się do popularyzacji pracy zdalnej i modeli rozproszonych, a co za tym idzie wykorzystywania zasobów cyfrowych. Polskie firmy są coraz bardziej zainteresowane rozwiązaniami typu input managment. Jeszcze parę lat temu w przedsiębiorstwach królowały dokumenty, a

Firmy na razie finansują się same. Kiedy wyciągną rękę po kredyt?

. Kredyty bieżące są szybsze, udzielane na podstawie informacji, które już posiada dzięki temu, że zna swojego klienta, wie, jakie ma on obroty i wydatki. Kredyty inwestycyjne są często obudowane wieloma procedurami, konieczne są różnego rodzaju dokumenty, których kompletowanie trwa - i bardzo często zdarza

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Wartość zapisu jest też uwzględniana przy wyliczaniu zachowku. Zachowek zabezpiecza najbliższą rodzinę spadkodawcy (małżonek, dzieci, rodzice, wnuki) na wypadek, gdyby ten pominął ją w testamencie, a cały majątek zapisał komuś innemu. W takiej sytuacji rodzina może

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

dłużników alimentacyjnych” – czytamy w dokumencie rządowym. Chodzi o to, że ministerstwo ma dawać gminom więcej pieniędzy, aby zatrudniały do prac publicznych alimenciarzy. Do wykonywania robót publicznych mogą być zatrudniani bezrobotni nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Prace takie mogą

Przegląd informacji ze spółek

kadencję, podała spółka. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumenty związane z prywatyzacją Ciechu w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP). Urzędnicy CBA udali się także w prezesem GPW Pawłem Tamborskim do jego domu po dokumenty związane z tą prywatyzacją, ale prezes

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

także numer dowodu osobistego, daty ślubu, rozwodu czy zgonu współmałżonka. A także numery akt stanu cywilnego. Komornik może sprawdzać dane, bo pozwala mu na to prawo. Wykorzystuje uzyskane informacje, prowadząc postępowania, np. sprawdzając aktualny adres dłużnika. Oczywiście ma obowiązek zabezpieczać

Za co sfinansować zakupy świąteczne

spłacimy zadłużenie w terminie, nie poniesiemy kosztów odsetek. Karty oferują także wiele ciekawych funkcjonalności, między innymi pakiety ubezpieczeniowe, które pozwalają m.in. uniknąć konsekwencji związanych kradzieżą karty lub gotówki wypłaconej z bankomatu, zabezpieczają nas przed przykrymi skutkami

Informacja w krwiobiegu firmy

Jeżeli przedsiębiorstwo ugina się pod ciężarem dokumentów, a jego pracownicy tracą czas na selekcjonowanie i kopiowanie formularzy, podań czy rachunków, najwyższa pora wdrożyć system zarządzania informacją. Jeśli firma zdecyduje się zautomatyzować procedury dotyczące obiegu informacji, musi się

Dostawcy mleka, owoców i... narkotyków. Ostra konkurencja firm współpracujących ze szkołami

dokumentu, chwilę potem odbiera telefon od przedstawiającego się z imienia i nazwiska pracownika ARR. - Dorota S. dokument doniesie, proszę rozważyć jej ofertę - słyszy dyrektor szkoły. Jest nieufny. Oddzwania. Rozmówca najpierw połączenie odrzuca, zaraz potem telefon jest wyłączony. Uruchamia się za to

Przegląd informacji ze spółek

były wyższe o 12% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 3 miesięcy br. wzrosły o 15% r/r do 30,3 mln zł. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumenty i dane komputerowe od Kulczyk Holding i Ciechu, a od byłego prezesa Ciechu otrzymali dokumenty dotyczące

Spór o kontrakt na śmigłowce: "Solidarność" pyta, rząd zwleka

szkodliwa dla Polski", a Caracal nie spełnia co najmniej ośmiu parametrów technicznych, które powinien spełniać nowy śmigłowiec dla polskiej armii. Zaraz po objęciu stanowiska ministra obrony narodowej zarządził audyt przetargu. I przypominał: - Dokumenty, które poznałem jako poseł, wskazywały, że to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska i PKO Bank Polski poprzez swoje fundusze VC wspólnie zainwestowały w Autenti - polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. W zamkniętej właśnie rundzie finansowania banki wyłożyły łącznie 17 mln zł, obejmując

Rok 2015 w cyberprzestrzeni: miliardy ataków na internautów

się na policję. Rzeczywiście miał na komputerze nielegalne treści i został aresztowany. W drugim rodzaju ataku ransomware (179 tys. przypadków) szyfruje się pliki na komputerze ofiary, np. zdjęcia i dokumenty, tak by nie udało się ich wyświetlić ani odczytać. Użytkownikowi wyświetla się komunikat z

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

konsumenta. Będzie ona dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy. Na żądanie kredytodawcy konsument będzie musiał dostarczyć dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej. Rzetelne jej

PWPW knebluje i straszy media. Państwowa spółka żąda, aby sąd zakazał "Wyborczej" pisania o niej

znaczeniu dla gospodarki państwa. Zatrudnia 1,8 tys. pracowników. Zajmuje się drukowaniem banknotów, znaczków pocztowych, blankietów dokumentów tożsamości czy książeczek paszportowych. Pod wnioskiem widnieją podpisy prezesa Piotra Woyciechowskiego i wiceprezesa Roberta Malickiego. Pierwszy jest bliskim

Jak się kręci karuzela VAT?

podatników, ich zarejestrowaniu dla celów VAT oraz ustanowieniu powiązań osobowych po to, by każdy z nich działał w wiadomym celu bez zbędnych pytań. Dla utrudnienia wykrycia oszustwa, podmiotów obracających towarem funkcjonuje przynajmniej kilka. W ten sposób, podatnik wnioskujący o zwrot VAT zabezpiecza

Spór ws. przetargu na odbiór śmieci. Za nami pierwsza rozprawa

odpowiednie zaświadczenie z banku. A Byś przekonuje, że pieniądze powinny zabezpieczać wykonanie całego, trzyletniego kontraktu. Dowodzi, że MPO dysponowało 65 mln zł krótko, że już pod koniec 2013 r. na koncie firmy było tylko kilka milionów złotych. - Czym innym jest posiadanie pieniędzy na rachunku w danym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Rada Ministrów, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem dokumentu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju.  Źródło:ISBnews 5G: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Ministerstwo Cyfryzacji oraz operatorzy telekomunikacyjni podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania

Pułapka, czyli garnki zabezpieczone wekslem

uprzedniej ocenie", a jeśli wypadnie ona negatywnie i "przedłożone pytania okazałyby się stronnicze", pani prezes odpowiedzi nie udzieli. Niebezpieczny weksel Weksel in blanco jest wygodną, ale niebezpieczną formą zabezpieczania należności. - Jeśli dłużnik podpisał taki weksel in blanco i nie

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

 zabezpieczać również ten rodzaj akt. Jeśli jednak nie ma śladu po naszych dokumentach o zatrudnieniu, możemy poszukać świadków, którzy potwierdzą, że pracowaliśmy w danym zakładzie. Im więcej szczegółów przedstawi świadek, tym większe szanse, że ZUS zaliczy nam do emerytury kolejne lata pracy

Ustawiał przetargi za łapówki. Jest na wolności. "Szok"

zatrzymują 56-letniego Andrzeja M., pracownika krakowskiej spółki, należącej do państwowego giganta - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wpada również dwóch mężczyzn (prezes i przedstawiciel) związanych z wielkopolską firmą, zajmującą się zabezpieczaniem odwiertów gazu. Zarzuty są poważne - obaj

19. piętro nigdy nie śpi. Pracownicy korporacji i państwowych firm domagają się zapłaty za nadgodziny

dzień po dniu. Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, a przecież – najczęściej już zwolniony – ten nie ma dostępu do dokumentów. Ma go za to pracodawca. I często na wniosek sądu o dostęp do maili stwierdza, że zostały skasowane. I wreszcie: musi zostać dowiedzione, że pracownik otrzymał

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

;  Źródło: spółka Wojskowe Zakłady Kartograficzne: Zmieniają swoją strategię biznesową. Podlegająca Ministerstwu Obrony Narodowej państwowa spółka chce stać się liderem w cyfryzacji i archiwizacji dokumentów i  danych oraz wyjść z konkurencyjną 

Firma pożyczkowa zabrała wszystko niepełnosprawnej kobiecie

dostają list, że pieniądze mają wpływać na konto firmy ze Swarzędza, która jest teraz właścicielem ziemi i domu. Na dokumentach jest podpis Ewy, ale kobieta mówi, że nie sprzedała gospodarstwa, tylko brała pożyczkę dla koleżanki. Sprawą zajmuje się poznańska prokuratura. Ewa i Cecylia Matka Ewy, Cecylia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wiekowych - w tym powyżej 50 lat - 65%, a powyżej 60 lat - 58%. Źródło: ISBnews BNP Paribas Bank Polska: Udostępni swoim klientom dokumenty publiczne wykorzystując trwały nośnik - oparty na technologii rejestrów rozproszonych blockchain. Dzięki wykorzystaniu trwałego nośnika klienci banku będą mogli

Szef Elpomiaru przegrał 8 mln na foreksie

przeszukania i zabezpieczanie dokumentów. Śledztwo trwa. Prokuratorzy mówią nam tylko: - Bardzo intrygująca sprawa. Rozmowy ostatniej szansy W lipcu Ryba siada do rozmów z wierzycielami i bankami. Szuka sposobu na ratowanie firmy. Negocjacje kończą się postanowieniem, że Elpomiar musi przejść restrukturyzację

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

battle symulator pozyskał w ramach oferty prywatnej ponad 0,56 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na nowy projekt PC. Noobz from Poland w 2020 roku planuje debiut na NewConnect. Źródło:ISBnews Ovid Works: Spółka z branży gamingowej finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela / banku), - wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić, - określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje - z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany

Toruński Tormięs idzie pod młotek. Cena wywoławcza 11,7 mln zł

Barbarą i Mieczysławem Raczkierami właśnie po to, aby odsprzedać go ze znacznym przebiciem. Gdyby w 2000 r. transakcja wypaliła, uzyskaliby 8,4 mln marek (około 18,3 mln zł). Tak się nie stało, bo nabywca żądał w pakiecie m.in. pozwolenia na wzniesienie hipermarketu, a tego dokumentu zdobyć się nie udało

Ujemne stopy w Szwajcarii nie dla polskich kredytobiorców?

jednostronnie wzorce umowne. W umowach kredytowych indeksowanych do franków pojawił się zapis, który zabezpiecza bank na wypadek ujemnych stóp procentowych. Paragraf 4 ustęp 5 nowego wzorca umownego mówi: "w przypadku gdy wartość stopy bazowej, określonej w ustępie 4 przyjmie wartość 0,00 proc. lub wartość

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jak odrzucić dotychczasową reaktywną politykę opartą na zabezpieczaniu sprzętu, na rzecz m.in. dojrzałych, wysoce bezpiecznych i zdefiniowanych programowo firmowych sieci czy inteligentnych systemów, wykorzystujących analitykę predyktywną – komentuje Richard Bennett, szef działu usług doradczych

Stolarz, elektryk, fryzjer idą do banku

okresie bank nie ma obowiązku odnowienia limitu. Wiele banków prosi o dokumenty finansowe i w razie gorszej kondycji firmy odmawia prolongaty kredytu. To powoduje utratę przez nią płynności finansowej, bo kredyt staje się wymagalny. Ekspert mBanku radzi też zapoznać się z całą ofertą, a nie tylko z jej

Amber Gold. Gąszcz spółek małżonków Plichtów

1,5 mln zł, a deklarowany zysk 750 tys. zł. Tak w piśmie do sądu pisał sam Plichta. Wedle tego samego dokumentu w 2010 r. przy 60 mln zł przychodów spółka miała zarobić 30 mln zł. Nie sposób tych kwot zweryfikować, bo choć nadzorowany przez resort sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy został

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Uruchomiło produkcyjną wersję Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) w ramach realizacji Systemu e-Podatki, poinformował wiceprezes Sygnity S.A. Krzysztof Ducal.  "Uniwersalna Bramka Dokumentów to jeden z pierwszych symptomów potężnego, pozytywnego procesu w jakim przyszło nam współuczestniczyć

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

bankowej lub ubezpieczeniowej, zamawiający winien sprawdzić czy przedkładany dokument spełnia co najmniej niżej wskazane wymogi: - ma postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, - jest ważny do czasu upływu terminu związania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Oracle Autonomous Database, aby wszystkie usługi Oracle Cloud Platform samodzielnie działały, zabezpieczały się i naprawiały. Rozszerzony pakiet autonomicznych usług platformy wyznacza nowy standard branżowy w zakresie autonomicznych narzędzi chmurowych. Oracle stosuje we wszystkich swoich usługach

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

placówek i 121 punktów agencyjnych mógłby jej pozazdrościć niejeden bank. W systemie SKOK od lat stawiany jest innym kasom za wzór. Dotarliśmy do raportu z badania sprawozdania finansowego Kasy Stefczyka za 2012 r. Z dokumentu wyłania się nieco inny obraz tej instytucji finansowej. Według audytorów z

Przyszłość OFE na dwa głosy - rząd spiera się o emerytury

Na dzisiejsze posiedzenie Komitetu Stałego szef doradców premiera Michał Boni przygotował kilkunastostronicowy dokument, w którym analizuje skutki niekorzystnych - jego zdaniem - założeń do ustawy, które opracował resort pracy. Boni uważa, że system II filara emerytalnego (OFE) wymaga zmian i

Panama Papers. Ucieczka z raju do innego raju

podatkowymi nie są firmy, kancelarie czy wielka czwórka firm doradczych. Są nimi rządy m.in. Luksemburga czy Holandii. Ma pan na wizytówce przy nazwisku "TEP". Co to znaczy? KRZYSZTOF KUBALA: Trust & Estate Practitioner. To osoba specjalizująca się w zabezpieczaniu majątku, m.in. poprzez zakładanie

Skąd wziąć pieniądze na samochód

na zakup samochodu. Unikacie biurokracji - takiego kredytu nie trzeba dodatkowo zabezpieczać. Jeśli nie chcecie, nie musicie też wykupywać polisy autocasco, której bank wymaga przy standardowym kredycie samochodowym. Macie gotówkę w ręku i swobodę: nikt nie pyta, czy kupujecie nowy, czy używany

Faktoring dla małych i średnich

działu sprzedaży w mFaktoring SA. Dodatkową zaletą faktoringu jest jego dostępność. W przypadku kredytów banki badają kondycję przedsiębiorstwa, żądają zabezpieczeń na jego majątku, chcą wglądu w dokumenty finansowe. W faktoringu obiektem badań jest odbiorca, który ma zapłacić za fakturę. Jeśli jest to