zabezpieczą osuwiska

Historia właściciela Segwaya: Od górnika do milionera

zabezpieczenie przed osuwiskami i wytrzymać silne podmuchy wiatru czy wstrząsy. Jedną z nich zamontował w warsztacie w Leeds. Druciane kraty kupowały od Heseldena spółki kanalizacyjne, by zabezpieczać nimi brzegi kanałów. Eksgórnik inspirację zaczerpnął z prowizorycznych średniowiecznych murów obronnych, tzw