zaawansowanie technologiczne

Tauron: Termin oddania bloku w Jaworznie nie jest zagrożony

; - powiedział. Na koniec I kw. 2019 r. stan zaawansowania inwestycji w Jaworznie wynosił 90%, a w Stalowej Woli - 86%. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

KGHM otworzyło Centrum Analityki w Zielonej Górze

data oraz projekty badawcze i rozwojowe. Spółka zatrudni od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, w zależności od stopnia zaawansowania projektów. Firma zamierza poszukiwać i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania z dostępnych w kraju programów rozwojowych oraz funduszy i dotacji unijnych. KGHM zakłada

Elemental miał 26,08 mln zł zysku netto, 53,37 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

obecnie segmentach w dłuższej perspektywie był jednym z światowych liderów. Zarówno pod kątem wolumenów, jak i zaawansowania technologicznego" - podkreślił prezes. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i

Neontri: Użytkownicy 'mobile-only' stanowią 40% klientów bankowości mobilnej

kwartału tego roku, podkreślono. Cytowani w raporcie "Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019" eksperci nie mają wątpliwości, że w obszarze mobilnych usług finansowych Polska jest w światowej czołówce. Dotyczy to zarówno poziomu zaawansowania technologicznego udostępnianych

PKO BP wprowadził usługę doradztwa inwestycyjnego Inwestomat

Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim Szymon Wałach, cytowany w komunikacie. Mimo zaawansowania technologicznego Inwestomat wyróżnia intuicyjność obsługi i prostota w komunikowaniu się z klientem, pomaga też zrozumieć trudne pojęcia oraz ryzyka związane z inwestowaniem. Wskazuje, jak wybrać

Alumetal planuje rozpocząć produkcję testową w Gorzycach w czerwcu br.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż urządzeń kształtuje się na poziomie 70%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Produkcja testowa ma się rozpocząć

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 67%

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Taurona Polskiej Energii przekroczyło 67%, podała spółka. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla. "Zakończenie budowy poziomu 800 metrów w

CEO World Magazine: Polska 2. najlepszym miejscem do robienia biznesu

, kapitału), jakości życia, zaawansowania biurokracji (stabilność gospodarcza i polityczna) i ochrony inwestorów, systemu skarbowego, gotowości technologicznej, liczby i różnorodności programów imigracji biznesowej oraz szeroko pojętą otwartość do biznesu. Atrakcyjność inwestycyjną Polski potwierdza

Elemental chce zakończyć optymalizację w II kw. i powrócić do konsolidacji rynku

akwizycjami poza rynkiem europejskim. Chcemy doprowadzić do tego, aby Elemental Holding w zajmowanych obecnie segmentach w dłuższej perspektywie był jednym z globalnych liderów. Zarówno pod kątem wolumenów, jak i zaawansowania technologicznego" - powiedział Jarski, cytowany w komunikacie. Prezes

Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przekroczyło 50%, podał Tauron. Wśród zrealizowanych zadań wymienić można m.in. ponad 2 000 metrów zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2 500 metrów wydrążonych wyrobisk

MF: W Polsce działa 1 mln terminali płatniczych

. "Płatności bezgotówkowe mają już ugruntowaną pozycję w świadomości Polaków – zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Są szybkie, wygodne i bezpieczne, a ich popularność i zaawansowanie technologiczne stawiają Polskę jako wzór na tle Europy. Szeroka popularyzacja

MPiT: Do 8 IV zostanie powołany zarząd Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw. To zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku, podano.  "Analizy pokazują, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Firmy muszą jednak wzmacniać swój  potencjał rynkowy. Takim obszarem są

PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w ponad 60%

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Wznoszenie żelbetowego płaszcza chłodni kominowej o wysokości 135 m - najwyższego obiektu nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, zostało zakończone. Poziom zaawansowania całej budowy bloku o mocy 490 MW osiągnął natomiast ok. 62% na

ARP udzieliła Exalo Drilling z grupy PGNiG pożyczki w wysokości 100 mln zł

ponad siedemdziesięcioletnią tradycją" – powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, m.in. zakup nowoczesnego sprzętu. "Jednym z strategicznych założeń Exalo Drilling S.A. jest stałe podnoszenie zaawansowania

XTPL podpisało umowę z chińską spółką Suzhou Cowin Laser Technology

;Proces komercjalizacji w firmach zajmujących się twardymi technologiami, takich jak np. XTPL, składa się każdorazowo przynajmniej z kilku etapów. Podpisane w ostatnich miesiącach porozumienia o współpracy sygnalizują wejście na kolejne poziomy zaawansowania w realizacji tego procesu z wybranymi

Milton Essex celuje w pozyskanie finansowania i debiut na NewConnect w tym roku

. System osiągnął wystarczający poziom zaawansowania technologicznego i możemy teraz przyspieszyć rozwój dzięki giełdzie. Dotychczas w projekt zainwestowane zostało 2,5 mln zł ze środków inwestorów i ponad 2 mln z dotacji NCBiR" - podsumował Solan. Sebastian Gawłowski (ISBnews)  

Ailleron miał 22 tys. zł straty netto, 0,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. Oszacowano wysokość prac wykonanych a jeszcze niezafakturowanych na kwotę 22 588 tys. zł. Równocześnie, ponieważ spółka wycenia niezakończone prace informatyczne według stopnia ich zaawansowania, dokonano oszacowania niezafakturowanych kosztów na kwotę 515 tys..Dokonano odpowiedniego naliczenia podatku

FKD odowłał skonsolidowaną prognozę wyników na 2018 r.

oraz magazynu soli wraz z silosem i infrastrukturą na OUD Nadarzyn. Łączna wartość tych kontraktów wynosiła 11,7 mln zł brutto. Przyczyną przerwania przez spółkę prac oraz wypowiedzenia umów był brak przepływów finansowych z budowy, odpowiadających poziomowi zaawansowania prac już przez nią

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75%

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie projektu budowy poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Taurona Wydobycie przekroczyło 75%, podał Tauron Polska Energia. "Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych Tauron

PIE: Warszawa jest 2. w Europie po Paryżu pod względem liczby studentów

finansowych. Umiarkowany wpływ mają migracje ludności oraz wskaźnik obrazujący zaawansowanie technologiczne firm, a negatywnie na rozwój społeczno-gospodarczy miast wpływa stopa bezrobocia oraz udział zatrudnionych w przemyśle" - wskazała Dębkowska. Wśród 500 uczelni z tzw. Listy Szanghajskiej

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

poinformował także, że bank - dzięki zaawansowaniu technologicznemu - przestawia się na pracę zdalną, ale we wszystkich placówkach prowadzona jest obsługa klientów. Bank nie obserwuje wzmożonego popytu na gotówkę. "Jesteśmy na poziomie ok. 70% pracy zdalnej w odniesieniu do całego banku. Sądzimy, że ten

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę, przypomniano. Zaawansowanie realizacji inwestycji w ujęciu procentowym na 31 stycznia 2020 r. wynosi 5% i jest to mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu, wyjaśnia

Fundusz zarządzany przez Enterprise Investors obejmie 38% akcji Unilinku

EI dokona częściowego wykupu akcji oraz podniesie kapitał zakładowy spółki. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Unilink wyróżnia się na rynku wysoką dynamiką wzrostu, skalą biznesu, wydajnością operacyjną oraz skutecznością przyjętej strategii i zaawansowania

Hordyński z Huawei Polska: 5G czeka jedynie na lokalne regulacje

m.in. wykorzystanie istniejących już zasobów. Dzięki temu, sieć nowej generacji może być rozwijana na bazie 4G. Efektem tych inwestycji jest także fakt, że Huawei ma co najmniej 12-18 miesięcy przewagi nad branżą, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologii 5G. Firma ma też ponad 2 500 patentów z tego

Alior Bank: 91% użytkowników smartfona za jego pomocą robi przelewy

to zaledwie 1%, podkreślono.  Ankietowani udzielili także odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu zaawansowanie technologiczne oferowanych funkcjonalności jest dla nich istotne. Wyniki pokazują, że dla 70% respondentów wprowadzanie przez bank kolejnych rozwiązań jest ważną kwestią

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

. Zaawansowanie finansowe spółki na dzień odstąpienia od kontraktu sięga ok. 420 mln zł, tj. ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu. "Powodem odstąpienia było niedostarczanie przez zamawiającego w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. Przedstawiony przez zamawiającego dokument w

Alumetal chce rozpocząć budowę zakładu w Gorzycach w lipcu br.

na projekt wyniosły 5,9 mln zł, a narastająco od początku inwestycji - 14,2 mln zł. Zaawansowanie projektowania w części budowlanej wynosi 90%, a w części technologicznej - 50%. Spółka podtrzymuje, że produkcja w zakładzie zostanie uruchomiona w I połowie 2018 r. Grupa kapitałowa Alumetal

MedApp pozyskał do akcjonariatu i rady naukowej prof. Dariusza Dudka

schorzeń kardiologicznych" - czytamy dalej. "Połączenie kompetencji IT z kardiologicznymi wyniesie MedApp na jeszcze wyższy poziom. Przygotowanie merytoryczne rodzimych lekarzy oraz zaawansowanie technologiczne systemu CarnaLife sprawiają, że przed polską służbą zdrowia otwierają się zupełnie

PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89%

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem

Paged: Europa Systems liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2018

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Europa Systems z grupy Paged liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2018 roku, poinformowała członek zarządu Paged i CFO grupy Magdalena Bartoś. "Europa Systems to spółka projektowa, której bieżące wyniki zależą od zaawansowania realizacji poszczególnych

Skanska S.A. zakłada większą koncentrację na złożonych, zyskownych projektach

potencjału kadrowego, z uwzględnieniem stosunku ryzyka do korzyści. Za uważną selekcją projektów stoi także potrzeba zaawansowania technologicznego. Uwagę kierujemy na główne ośrodki miejskie, gdzie widzimy najlepsze perspektywy dla rynku budowlanego. Skupimy się na projektach, w których będziemy mogli być

Strata netto Qumaka wyniosła ok. 6,4 mln zł w I półr. wg wstępnych danych

ujawniane w sprawozdaniu zgodnie z zaawansowaniem kosztowym na projekcie, co dało efekt w postaci dodatkowej marży; - naliczenie odroczonego podatku dochodowego w związku z potencjalną stratą podatkową rozpoznaną na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie. Qumak

Tauron: Fundusz PFR przystąpił do spółki budującej blok 910 MW w Jaworznie

jest bez wątpienia dużym sukcesem. Jest również gwarantem zakończenia inwestycji, co nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy polskich podmiotów. Zaawansowanie budowy przekroczyło 85%. Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji technologicznych do rozruchu oraz inne prace przygotowawcze do

Tauron uruchomił własny program akceleracyjny 'Tauron Progres'

rozwijającymi się w Polsce startupami" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Spółka przewiduje różne modele współpracy w zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego. Modele pozwolą na ocenę działania rozwiązania w

Tauron: W ZG Brzeszcze zbudowano stację produkującą sprężone powietrze

w materiale. Program inwestycyjny dla ZG Brzeszcze obejmuje lata 2016-2025 przy obecnym zaawansowaniu prac na poziomie około 48%. Od 2021 r. w ZG Brzeszcze roku zaczną też pracować dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu pochodzącego z

PGE: Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole przekroczyło 80%

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole przekroczyło 80%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). W najbliższym czasie planowana jest faza rozruchu bloku nr 5. "PGE odgrywa kluczową rolę w

Microsoft: 90% liderów sądzi, że AI wpłynie pozytywnie na wzrost zysków

sporo jest tych bardzo przychylnych innowacjom technologicznym (tzw. early adopters), gotowych sięgać po AI albo z AI już z powodzeniem korzystających. Trzeba bowiem pamiętać, że w dzisiejszych czasach sztucznej inteligencji bardzo często nie kupuje się wprost, a poprzez coraz bardziej zaawansowanie

Exact Systems: 30% fabryk automotive w Polsce produkuje części do ekopojazdów

tylko Węgry są bardziej innowacyjne. "Na globalnym rynku mamy do czynienia z kilkoma trendami, które mogą oznaczać kolejne fazy rozwoju motoryzacji. W każdym państwie ich kolejność i czas wdrożenia mogą być różne, w zależności od poziomu rozwoju gospodarki, zaawansowania technologicznego

PGNiG otwiera inkubator dla startupów energetycznych InnVento

PGNiG SA ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie. InnVento ma 3 etapy: weryfikacja i ocena zgłoszeń do inkubatora, inkubacja wybranych do programu startupów, a następnie roll-out lub akceleracja, czyli osiągnięcie poziomu zaawansowania, który może skutkować nawiązaniem współpracy

Tauron: Wartość umowy na Jaworzno III wzrosła do 4,47 mld zł, termin to XI 2019

termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. "Na mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiększona o kwotę 71,05 mln zł (tj. do kwoty 4 470 mln zł), a termin na wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o 8 miesięcy (tj

Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 55 transakcje M&A w I kw. 2020 r.

, Czechach i na Słowacji przez UNIQA Group. Oba wskazują na duże zainteresowanie zagranicznych podmiotów regionem CEE, który cechuje się wysoką dynamiką wzrostu oraz stopniem zaawansowania technologicznego sektora usług finansowych. Ze względu na fakt, że Polska jest fintechowym hubem Europy Środkowo

PGE: Odbudowa zapory na rzece Witka zaawansowana w 60%

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) – Inwestycja polegająca na odbudowie zapory na rzece Witka w Niedowie (powiat zgorzelecki), realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), osiągnęła 60% zaawansowania, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Oddanie obiektu do użytku

Tauron: Szyb Grzegorz jako pierwszy w Polsce będzie głębiony z wieży szybowej

głębienia szybu, jak i po oddaniu go do użytkowania. Budowany w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski Szyb Grzegorz osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 roku. Aktualne zaawansowanie realizacji inwestycji wynosi 29%. "Realizacja  inwestycji pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza

PAIH uruchomi program wsparcia ekspansji MŚP na rynki poza UE w II kwartale

ekspansji zagranicznej. Strategia powstawać będzie z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów z krajów docelowych.  "Cały cykl trwa do 9 miesięcy, ale będziemy w tym względzie elastyczni w zalezności od zaawansowania projektu danej firmy. Przewidziane są zaliczki gotówkowe na działania firmy za

Kvarko przeznaczy 30 mln zł na innowacyjne projekty technologiczne, life science

strategia inwestycyjna zakłada finansowanie przedsięwzięć technologicznych na początkowym etapie rozwoju. Realizujemy projekty o bardzo dużej skali trudności oraz zaawansowania technologicznego i naukowego, co jest możliwe przede wszystkim dzięki naszemu doświadczeniu w pracy naukowej oraz wypracowanej na

Wonga ma 75 mln zł finansowania od właściciela, rozważa emisję obligacji w br.

. Emisja obligacji mogłaby dojść do skutku jeszcze w tym roku, podano także. "Zmieniliśmy naszą politykę dotyczącą cen oferowanych pożyczek i wprowadziliśmy rozwiązanie, które ze względu na technologiczne zaawansowanie nie jest jeszcze rozpowszechnione na rynku finansowym. Zrezygnowaliśmy z

PwC: 45% polskich startupów chce zwiększyć zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy

Polską w ramach międzynarodowej sieci PwC. Poziom zaawansowania technologicznego polskich startupów jest podobny do tych z innych europejskich krajów, mimo że pod względem kapitału nasze firmy są zazwyczaj mniejsze" - wskazała partner w PwC Jolanta Kokosińska. PwC już od 3 lat prowadzi program

Elemental Holding podpisał list intencyjny ws. akwizycji w Skandynawii

drukowanych. Nasza obecna skala pozwala nam na współpracę z dużymi odbiorcami surowca, a poziom zaawansowania naszej technologii coraz mocniej zbliża nas do jakości i czystości odzyskiwanego materiału oferowanego przez huty. Już dziś jako jedyni w tej części Europy produkujemy czysty koncentrat pozbawiony

Tauron rozpoczął prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Stan zaawansowania realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął 80%, co pozwoliło na rozpoczęcie prac rozruchowych, podał Tauron Polska Energia. "To nasza flagowa inwestycja, wprowadzająca Tauron w nową erę

Mastercard: 96% polskich internautów korzysta z usług e-bankowości

najbardziej zaufanym źródłem informacji o zarządzaniu finansami, podano. "Powyższe dane obrazują też technologiczne zaawansowanie Polaków, którzy znaleźli się w ścisłej, europejskiej czołówce. Tylko Rosjanie powszechniej korzystają z usług bankowości cyfrowej - 99% badanych, w tym 60% co najmniej raz w

zaawansowanie technologiczne

formy płatności, a ich popularność i zaawansowanie technologiczne stawiają Polskę jako wzór na tle Europy. Udział obrotu bezgotówkowego w naszym kraju będzie w dalszym ciągu dynamicznie wzrastać. Jest to związane z m.in. dalszym rozwojem infrastruktury, w tym sieci punktów akceptacji nowoczesnych

Alior Bank: Startupy z programu RBL_START rozpoczynają warsztaty i testy

zobowiązanie. Po testach z technologią blockchain i modelem Open API wchodzimy na następny poziom zaawansowania: chcemy wypracować rozwiązania, które zrewolucjonizują rynek" - powiedziała prezes Katarzyna Sułkowska, cytowana w komunikacie. Bank podał, że do programu RBL_START zgłosiło się prawie 100

Newag sprzedał Dział Badań i Rozwoju do spółki zależnej za 67,7 mln zł

siedzibą w Nowym Sączu, której wyłącznym udziałowcem jest Newag. Uzasadnieniem dla takiego działania jest ciągle rosnące znaczenie praw własności intelektualnej przy prowadzeniu działalności polegającej na produkcji, naprawach i modernizacji taboru szynowego o znacznym zaawansowaniu technologicznym"

Impact: Kryzys spowoduje przewartościowanie modelu rozwoju gospodarczego

presją kryzysu ta możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, adekwatne dostosowanie biznesu, zmiana kanału obsługi klienta jest kluczowa w tym momencie i na pierwszy front wychodzi technologia i zaawansowanie technologiczne danego przedsiębiorstwa" - powiedział Marciniak

PwC: Polskie banki bardziej odporne na zagrożenie fintech od zagranicznych

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji, uważa firma doradcza PwC. "Nawet do 33% światowego rynku

CD Projekt przekłada premierę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na 19 maja 2015 r.

", która ukaże się w dniu premiery na Xbox One, PlayStation 4 i komputery PC, ma decydujący wpływ na przebieg jej produkcji, podano także. "Zarząd spółki uwzględniając zaawansowanie i skalę prac związanych z wprowadzaniem niezbędnych poprawek detali, postanowił przesunąć termin

Ailleron liczy na długoterm. współpracę z PKO BP, ma wiele rozmów ws. LiveBank

terminie zakończenia I fazy projektu LiveBank), gdyż spółkę wiąże umowa poufności. "Jesteśmy w dobrej pozycji w punktu widzenia zaawansowania i dojrzałości technologii produktu LiveBank oraz ilości i jakości wdrożeń referencyjnych. W każdym tygodniu przeprowadzamy szereg prezentacji dla banków top

PAIH chce przyciągnąć firmy z Korei do współpracy przy CPK i do sektora ICT

Polsce, a nie zmusza do ograniczenia się do terenów znajdujących się w zasobach stref ekonomicznych. Ważnym impulsem są w dalszym ciągu dostępne fundusze unijne, wpierające działania B+R, czyli przyciąganie inwestycji o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania i możliwości dalszego rozwoju know-how

PIMOT chce nadawać certyfikaty IATF dla branży motoryzacyjnej na Europę i Chiny

perspektywiczny, nie tylko z uwagi na jego skalę, ale w szczególności z powodu jego zaawansowania technologicznego w obszarze elektromobilności, m.in. w tym celu PGM podjęła już rozmowy o współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), podano także w materiale. "Spektrum współpracy motoryzacyjnej

Microsoft: 67% polskich firm deklaruje, że ma program przygotowujący do RODO

okazują się firmy węgierskie, zaś najwyższy poziom zaawansowania deklarują firmy rosyjskie, wymieniono w informacji. "Kluczowe jest wykorzystanie potencjału technologii do inwentaryzacji, ochrony i zarządzania danymi, a także oceny ryzyka zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Rozwiązania

MON i ARP będą współpracować przy rozwoju Platformy Transferu Technologii

rzecz resortu obrony narodowej, a także krajowych producentów sprzętu wojskowego" - czytamy w komunikacie. W ramach podpisanego porozumienia MON otrzyma dostęp do zasobów PTT, skąd będzie mogło czerpać informacje na temat dostępnych rozwiązań technologicznych, stanu ich zaawansowania i

PGE: Budowa elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp. zaawansowana w 70%

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Stopień zaawansowania budowy bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnął 70%, podała spółka. Oddanie do użytku nowej jednostki planowane jest na marzec 2016 r. Na teren budowy zostały już

KPF: Wartość pożyczek udzielonych w I poł. 2017 wzrosła o 22% r/r do 2,2 mld zł

zaawansowanie technologiczne daje im przewagę konkurencyjną w segmencie pożyczek o małych kwotach, gdzie kluczowa jest szybkość i elastyczność procesowania aplikacji. Dodatkowo, rynek 'fintechowy' będzie napędzany rozwojem e-commerce, dla którego perspektywy w Polsce są bardzo dobre. Dla instytucji pożyczkowych

Tajne dopłaty z budżetu na silniki odchodzące do lamusa

Morawiecki zdezawuował działające już w Polsce fabryki samochodów. A jednocześnie uznał za przejaw zaawansowania technologicznego fabrykę silników, którym niedawno odmawiał przyszłości. A era silników spalinowych może się skończyć szybciej niż dotąd oczekiwano, jak w czwartek skomentował inwestycję w Polsce

Deloitte: Marki polskich banków są trzykrotnie słabsze od marek samochodowych

pobierać opłatę na poziomie 2,62 zł bez obawy, że klient wybierze konkurencję. Równocześnie banki o słabszych markach utrzymają klienta tylko wtedy, jeśli ten produkt zaoferują im bezpłatnie. "Technologiczne zaawansowanie oraz konkurencyjność w sprzedaży przysłoniły bankom najważniejsze z 

PZU: Transakcje realizowane przez Alior Bank bez wpływu na dywidendę

transakcji fuzji i przejęć oraz co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wcześniej ubezpieczyciel zapowiadał, że Alior Bank jest jedną z najlepszych platform do konsolidacji sektora, ze względu na dużą efektywność operacyjną, innowacyjność i wysoki poziom zaawansowania

Grupa Lotos liczy na poprawę marży rafineryjnej dzięki realizacji programu EFRA

zaawansowania procesów przerobu ropy naftowej, przekładając się pozytywnie na osiągane marże" – powiedział Olechnowicz, cytowany w komunikacie. Grupa Lotos liczy, że dzięki wykorzystaniu synergii z istniejącymi instalacjami, program EFRA wpłynie na szacowany wzrost marży rafineryjnej koncernu o ok

PZU chce mieć aktywa bankowe o wartości 140 mld zł w 2020 r.

bankowego i dzięki zyskom inwestycyjnym wygenerować wartość dla akcjonariuszy" - czytamy także. Ubezpieczyciel podkreślił, że Alior Bank jest jedną z najlepszych platform do konsolidacji sektora, ze względu na dużą efektywność operacyjną, innowacyjność i wysoki poziom zaawansowania komercyjnego oraz

Netia wprowadza 'agresywną' cenowo ofertę, chce pozyskiwać nowych klientów

zaoferować usługę „Giganagrywarki" dostarczyła firma Arris - jeden z największych dostawców technologii telewizyjnych na świecie. W ocenie Netii, rozwiązanie ma potencjał do rozwijania poziomu zaawansowania usług uznawanych za tradycyjnie, jak chociażby nagrywanie, a także budowania nowych

Vivid Games oczekuje, że bieżący rok będzie rekordowy

; "Myślę, że w miarę upubliczniania kolejnych materiałów promocyjnych to postrzeganie będzie się zmieniało. Outer Pioneer to zdecydowanie większy kaliber niż Highway Getaway" - zapowiedział prezes.  W związku z zaawansowaniem projektów Vivid będzie inwestować w marketing, a szacowana

Mostostal Warszawa schodzi z budowy spalarni odpadów

jej zaawansowanie rzeczowe osiągnęło 78,72 proc., a finansowe - 420 mln zł. Spalarnia, czyli co? EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, powstaje na Ostrowie Grabowskim w porcie szczecińskim. Docelowo będzie zamieniać w energię

Prezes PAIH liczy na dwucyfrowy wzrost wartości obsługiwanych projektów BIZ w br

w przeciągu dekady przestali być symbolem niskobudżetowej produkcji, a stali się synonimem jakości i zaawansowania technologicznego" - powiedział Pisula. Według niego, inwestorzy w Polsce przyzwyczaili się do myśli, że w Polsce mogą otrzymać wysoką jakość usług - stąd powstają u nas

Strabag zbuduje Manhattan Place w Warszawie dla 5th Avenue za 34 mln zł netto

inwestycje o różnej skali wielkości i zaawansowania technologicznego, od centrów handlowych po obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej i budynki biurowe. W zakresie budownictwa mieszkaniowego budujemy zarówno kameralne osiedla, jak i duże kompleksy mieszkalno-usługowe" - powiedział członek zarządu

Przegląd informacji ze spółek

fazie optymalizacji i Alumetal liczy, że zakład będzie dodatnio kontrybuował do wyników grupy w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk.  Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż

Strata netto Qumaka to 6,34 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

sprawozdaniu zgodnie z zaawansowaniem kosztowym, co dało efekt w postaci dodatkowej marży. W II kwartale nastąpiła również weryfikacja osiąganej marży na kontraktach, które wchodziły w końcowy etap realizacji. Realny wzrost rentowności sprzedaży widać w II kw., która po oczyszczeniu z efektu rozksięgowania

ES-System nadal oczekuje jednocyfrowego wzrostu przychodów w 2016 r.

krajach Bliskiego Wschodu, Europy Południowo-Wschodniej, Francji i Szwajcarii. Są to rozwinięte rynki otwarte na produkty oświetleniowe o największym stopniu zaawansowania technologicznego i nowatorskim wzornictwie" – powiedział. Także dzięki udziałowi w targach Light & Building spółce udało

Mostostal nie wrócił na budowę spalarni. Szczecin zrywa kontrakt

ostatecznie zatwierdzone, inwestycja musi osiągnąć zakładany cel, czyli przerabiać odpady komunalne. Zaawansowanie - prawie 80 proc. EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, powstaje na Ostrowie Grabowskim w porcie szczecińskim. Ma mieć

Wykonawca terminalu LNG zagwarantował koniec prac i pierwszą dostawę w tym roku

jak najszybsze zakończenie projektu w najwyższym standardzie. Brak wiążącego harmonogramu utrudniał realizację inwestycji. Stan zaawansowania projektu, zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2%. Dostawy wszystkich urządzeń na terenie terminalu zostały zrealizowane w 100%. Równolegle z ostatnimi

Grupa Azoty zakłada niewielki wzrost cen nawozów azotowych w II poł. 2016 r.

wydłużania łańcucha produktowego, o znacząco wyższym stopniu zaawansowania technologicznego" – czytamy także w raporcie. W segmencie chemia spółka prognozuje, że w zakresie produktów OXO rok 2016 będzie okresem dalszej niepewności i ostrożności wyrażonej zachowawczą polityką zakupową ze strony

Drony nie tylko do zabawy. Pomagają w biznesie

jest między nimi różnica? Urządzenia te różnią się przede wszystkim zaawansowaniem technologicznym. Im lepiej wyposażone, większe i cięższe, tym droższe. Drony marketowe za kilkaset złotych zazwyczaj są lekkie. Trudno nimi latać na zewnątrz z powodu wiatru. Nie są wyposażone w GPS, a to znaczy, że

Rockwool zainwestuje aż 280 mln zł. W co? W odnowę fabryki

. Ze względu na zaawansowanie technologiczne potrzebujemy fachowców. Chociaż w obszarze naszych zainteresowań są także niedoświadczeni pracownicy, za to z gruntowną wiedzą wyniesioną ze szkoły i z zapałem do pracy - mówi Katarzyna Paleczna, kierownik działu zasobów ludzkich w Rockwool Polska. Miliard

Zawarcie aneksu do umowy na terminal LNG to optymalne rozwiązanie wg ekspertów

zgodzili się na zwiększenie kar umownych, zrezygnowali natomiast z domagania się podniesienia wynagrodzenia za realizację kontraktu - wyniesie ono 2,4 mld zł, tak jak ustalono w obowiązującej umowie. Stan zaawansowania inwestycji, zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2%  Dostawy wszystkich

Przegląd prasy

wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż urządzeń kształtuje się na poziomie 70%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Produkcja testowa ma się rozpocząć w czerwcu br. --Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał rezerwowy, wynika z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

– tym razem szwajcarski Sunrise - wyraził chęć pogłębienia współpracy z Huawei. Elmar Grasser, CTO firmy zaznacza, że zaawansowanie technologiczne rozwiązań było przy tym wyborze kryterium równie ważnym, co kwestie bezpieczeństwa danych. Potępił on także działania mające na celu wykluczenie z rynku

Niemcy wstrzymują 3-miliardowy kontrakt na dostawę tigerów

wojskowego samolotu transportowego A400M, który z powodu zaawansowania technologicznego sprawia konstruktorom wiele kłopotów - budżet tego projektu został przekroczony o 11 mld euro.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

możliwości sztucznej inteligencji (AI) i przeprowadza pierwsze eksperymenty z jej wykorzystaniem, wynika z badania Microsoft "AI & Skills". 23% respondentów potwierdza wysoki stopień zaawansowania w jej zastosowaniu, a co trzecia firma nie wykorzystuje AI.  Źródło: ISBnews E-bankowość

Okulary, które ciągną samolot - tak reklamuje się polski producent

imprezę oprawki były obciążone 45- funtowym - ponad 20- kilogramowym ciężarkiem. - Efektowne pokazy pozwalają uświadomić użytkownikom zaawansowanie technologiczne pozornie nieskomplikowanych produktów - mówi Janusz Szwaczka z Liw Lewant. - Niezwykła odporność prezentowanych opraw to efekt połączenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

polskim oddziałem Check Pointa. - Każdego dnia powstaje coraz więcej zagrożeń mobilnych, o większym poziomie zaawansowania i z wyższymi wskaźnikami sukcesu. Mobilny adware to forma złośliwego oprogramowania zaprojektowana do wyświetlania niechcianych reklam na ekranie urządzenia, która może być

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

dworca kolejowego w Bydgoszczy, osiągając tym samym 60% zaawansowania inwestycji. Cały projekt warty jest 134 mln zł netto, podała spółka.   Strabag ukończył I etap Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju za 165 mln zł Konsorcjum firm Szybki Tramwaj i Strabag zakończyło prace przy budowie I etapu

Przegląd informacji ze spółek

tego procesu zdecyduje, czy potrzebne są korekty planu, poinformował prezes Mariusz Bober. Kopex kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi w sprawie dalszych warunków współpracy i rozmowy te są - w jego ocenie - na znacznym etapie zaawansowania, podała spółka. Rada nadzorcza Immofinanz powołała

Znane polskie marki zmieniają nazwy. Komu się udało, a kto pożałował?

dominującymi w strategii wizerunku koncernu pojęciami: światowy, naftowy, nowoczesny i narodowy. Uznano, że nazwa winna odzwierciedlać: jakość, siłę, moc, energię, charakteryzować producenta z branży paliwowej i petrochemicznej oraz prezentować technologiczne i proekologiczne zaawansowanie firmy, a także

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Podczas targów Gamescom 2019 firma zaprezentowała nowe urządzenia i usługi z serii OMEN oraz Pavilion Gaming, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu graczom jak najlepszych wrażeń podczas gry, niezależnie od poziomu zaawansowania. Źródło:spółka Intel, ESL: Zorganizują w Pekinie 77. turniej Intel

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

; Źródło: ISBnews Fintech: Polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji, uważa firma doradcza PwC. Źródło: ISBnews Drony: Wartość rynku dronów w Polsce

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Ponadto niski stan zaawansowania etapów CEPiK 2.0. przewidzianych do uruchomienia w 2018 r., w tym Centralnej Ewidencji Kierowców, stwarza ryzyko, że prace w ramach tych etapów nie zostaną zakończone w zakładanych terminach, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Źródło: ISBnews E-commerce: "Store

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 29 sierpnia - 2 września br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Cyfryzacja: Polskie banki pod względem zaawansowania cyfryzacji wypadają korzystnie na tle

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

 70%   Stopień zaawansowania budowy bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnął 70%, podała spółka. Oddanie do użytku nowej jednostki planowane jest na marzec 2016 r.   PKP PLK oddały do użytku linię kolejową

Gdzie są spawacze?

z Rumunii, Ukrainy czy Białorusi. Polacy są po prostu lepsi. Przykładowo na Ukrainie nadal w wielu miejscach spawa się w CO2, a nie w mieszance gazów, co podnosi jakość spawania. Ponadto polscy spawacze potrafią obsługiwać nowoczesny sprzęt spawalniczy. Poziom zaawansowania technologicznego w