zaawansowanie rzeczowe

Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

Zabrze wyraził także gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta, zatwierdzonych i w większości opłaconych przez zamawiającego wynosi około 80% zakresu rzeczowego umowy

PSG z Grupy PGNiG planuje projekty za ok. 3,2 mld zł na persp. fin. UE 2021-2027

pozostałych 41 projektów, które nie zostały zidentyfikowane, ocena stanu zaawansowania oraz uzasadnienia biznesowego pozwala obecnie wskazać 27 projektów, które mogą w dalszym ciągu być brane pod uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020. Możliwość ich realizacji z udziałem

Mostostal Warszawa schodzi z budowy spalarni odpadów

Mostostal Warszawa schodzi z budowy spalarni odpadów

jej zaawansowanie rzeczowe osiągnęło 78,72 proc., a finansowe - 420 mln zł. Spalarnia, czyli co? EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, powstaje na Ostrowie Grabowskim w porcie szczecińskim. Docelowo będzie zamieniać w energię