zaangażowanie kapitału

Dobrze, że plan Morawieckiego powstał, ale zabrakło konkretów

- Diagnoza i cele planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego są słuszne, ale największym problemem będzie przekonanie prywatnego biznesu do zaangażowania się w inwestycje - ocenił analityk ekonomiczny Xelion Piotr Kuczyński. - Pytanie, skąd wziąć kapitał krajowy - wtóruje mu Orłowski.

W Abu Zabi powstała jedna z największych polskich inwestycji zagranicznych. Za 1,2 mld zł. Kto za nią stoi?

W Abu Zabi powstała jedna z największych polskich inwestycji zagranicznych. Za 1,2 mld zł. Kto za nią stoi?

W stolicy Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstała jedna z największych na świecie inwestycji, w którą zaangażowany jest polski kapitał. Fabryka Gulf Fluor produkuje m.in. kwas siarkowy, fluorek glinu, czy siarczan wapnia. Za inwestycję odpowiada Wael Suleiman, prawdziwy polski szejk, prezes

Morawiecki w Londynie: zachęcamy inwestorów zagranicznych

Morawiecki w Londynie: zachęcamy inwestorów zagranicznych

emerytalne, ale i na kapitał krótkoterminowy, portfelowy. - Oni głównie szukają inwestowania poprzez giełdę. To kapitał krótkoterminowy, dywidendowy, szukający okazji. Jeśli się interesują naszą gospodarką, to znaczy, że widzą w niej szanse - mówił dziennikarzom obecnym na konferencji w ambasadzie. Zaznaczył

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

Pod wejściem do siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów przy Rakowieckiej 25 w Warszawie na jezdni stoją zaparkowane auta. Całkowicie blokują możliwość przejazdu jednym z pasów. W okolicy nie ma gdzie ich zostawić, więc petenci po prostu parkują przed wejściem. Mogliby przyjść na pieszo, ale mokotowski ra

Ropa, energia, recesja... A może warto zainwestować

;służących do produkcji biopaliw, rynki te stały się jednymi z najbardziej atrakcyjnych lokat kapitału. Stopa zwrotu z takiej inwestycji może być bardzo wysoka, co obrazują wyniki produktu strukturyzowanego Energy+ stworzonego przez New World Alternative Investments. W ciągu dziewięciu miesięcy od momentu

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

Pod wejściem do siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów przy Rakowieckiej 25 w Warszawie na jezdni stoją zaparkowane auta. Całkowicie blokują możliwość przejazdu jednym z pasów. W okolicy nie ma, gdzie ich zostawić, więc petenci po prostu parkują przed wejściem. Mogliby przyjść na pieszo, ale mokotowski r

Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ubiegły rok na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z podjętych uchwał.  "Ustala się podział zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A

PFR Ventures: Wartość inwestycji VC w Polsce wyniosła 169 mln zł w II kw. br.

transakcji, w które zaangażowanych było 38 funduszy. "W II kwartale przez polski rynek VC przepłynęło 169 mln zł. To łączna suma kapitału, jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Blisko 40% z tych środków dostarczono w ramach czterech najwyższych rund

Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 i przeznaczenie całej kwoty 283,3 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. "Zarząd spółki wnosi o podział zysku netto [...] za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 283 331

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu (CTM)" - czytamy w komunikacie. Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego kwota finansowania

GUS: Wartość kapitału zagr. w firmach spadła o 1% r/r do 197,2 mld zł w 2017 r

holenderskiego, ponad dwie trzecie zaangażowano w przetwórstwo przemysłowe oraz handel; naprawę pojazdów samochodowych" - czytamy dalej. Wartość zainwestowanego kapitału niemieckiego w Polsce wyniosła 34 954,9 mln zł i był on w 32,6% zainwestowany w przetwórstwo przemysłowe, a w 36,6% w handel; naprawę

Grupa INC chce pozyskać 100 mln zł dla swoich klientów w ciągu najbliższego roku

spodziewa się pierwszych debiutów spółek, które pozyskiwały kapitał na platformie CrowdConnect.pl. Najbliżej debiutu są SkinWallet oraz genXone, w którym Grupa INC jest także zaangażowana kapitałowo. Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w

Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Best zdecydował o przedłużeniu terminu zakończenia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. "Decyzja zarządu podyktowana jest

Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.

akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów

NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F z wyłączeniem w

Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi

wysokość dopłat do kapitału wniesionych przez Archicom Polska oraz Zakłady Chemiczne "Organika" wyniesie 30 mln zł. Dodatkowo umowa joint venture przewiduje, że Archicom Polska udzieli spółce pożyczek, a maksymalne zaangażowanie w tym zakresie to 17,5 mln zł, wskazano również. "Umowa joint

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

Ekonomicznego (PIE). "Profil inwestorów niemieckich w Polsce wskazuje, że ewentualna dekoniunktura w gospodarce Niemiec, prowadząca do osłabienia zaangażowania w zakresie inwestowania za granicą, mogłaby się odbić szczególnie niekorzystnie na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce m.in. w

Prezes Play nie oczekuje dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Po sprzedaży części swoich pakietów w Play Communications, główni akcjonariusze spółki - Kenbourne i Tollerton - nie planują obecnie podobnych decyzji i pozostają zaangażowani w działania operatora, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. "Inwestorzy są

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

oświadczenie od Abris Capital Partners Ltd. dotyczące objęcia akcji, które miałyby zostać wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GetBack o nie więcej niż 19 999 999 akcji. Zgodnie z oświadczeniem, Abris zadeklarował objęcie nowych akcji w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania

The Dust i 3 inwestorów rozważają emisję akcji w zw. z 'Cyklem Inkwizytorskim'

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Zarząd The Dust dokonał wstępnych ustaleń z trzema osobami (inwestorami), które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez spółkę gier - ustalono, że spółka i trzej inwestorzy rozpatrzą zaoferowanie

PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

10 lat, udało się zanotować znaczący wzrost kapitału inwestowanego przez polskie fundusze oraz środków, które polskim przedsiębiorcom zapewniają zagraniczne zespoły. Ważną rolę odegrały pieniądze dostarczone przez sektor publiczny - ich charakterystyka zmotywowała też zaangażowanie prywatnych

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 11,82 mld euro w 2018r.

bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (21,5 mld zł, sekcja C), a także handlu (14 mld zł, sekcja G). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w działalność związaną z informacją i komunikacją (-5,4 mld zł, sekcja J)" - czytamy

Prezes PKN Orlen: Strategia grupy nie uwzględnia wsparcia górnictwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Wykup akcji @EnergaSA ma dla @PKN_Orlen duże uzasadnienie biznesowe. Chcemy koncentrować się na#OZE i źródłach

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

. SuperScale, podała spółka. Umowa inwestycyjna obejmuje m.in. warunki podwyższenia kapitału zakładowego w SuperScale, sprzedaży części udziałów posiadanych przez emitenta oraz spłaty pożyczek przez SuperScale na rzecz emitenta, poinformowano. "Celem transakcji było pozyskanie nowego

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police. "Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania pierwotnych sponsorów ani łącznego zaangażowania współsponsorów w projekt w wysokości 130 000 000 USD. Strony dokonały jednak modyfikacji form

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję akcji serii J do nowego inwestora

. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych. "Kapitał zakładowy Nestmedic, decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, został podwyższony poprzez emisję 333 333 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna za jedną

Asseco SEE zakłada kontynuację akwizycji, mają odpowiadać za 20-30% wzrostu

, przyspieszyliśmy akwizycje i nie zwalniamy. W większość procesów akwizycji będę zaangażowany, a dodatkowo wydzielamy dedykowany zespół, aby przyglądał się rynkowi. 20-30% wzrostu generowanego przez akwizycje - takie założenie możemy przyjąć" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej. Według jego

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

. Krzysztof Borusowski posiada prawie 18,47 mln akcji Best, stanowiących 80,2% kapitału zakładowego Spółki. Marek Kucner jest właścicielem blisko 3,25 mln akcji, stanowiących 14,1% kapitału. "Niezmiennie planuję długookresowe zaangażowanie w rozwój Best. Podobnie mój wspólnik i wiceprezes spółki, Marek

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

, posiadając 6% akcji w kapitale zakładowym spółki. Ponadto, bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki

Onico rozpocznie przegląd opcji finansowania

odbudowanie kapitałów własnych, podała spółka. "W ramach przeglądu zarząd spółki rozważy, w kontekście obecnej sytuacji finansowej spółki dostępność oraz możliwość podjęcia przez spółkę potencjalnych działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego dla zapewnienia stabilnego

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

niezależnego. Andrew Fairclough w 1991 roku ukończył University College London ze stopniem licencjackim na kierunku prawa. Od niemal 30 lat jest zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie doświadczenia w obszarze

ZCh Police wznawiają plany dot. oferty publicznej akcji z prawem poboru

Azoty w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową, podano także. Na początku czerwca br. Police podjęły uchwałę w sprawie zawieszenia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

firmy doradczej Saski Partners. "Z naszych rozmów z inwestorami wynika, że krajowemu rynkowi coraz bardziej przyglądają się wyspecjalizowane fundusze oferujące przedsiębiorstwom dostęp do kapitału w formie różnego rodzaju długu i finansowania hybrydowego łączącego cechy finansowania dłużnego i

Akcjonariusze GetBack zdecydują 28 III o emisji akcji bez prawa poboru

zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych.  GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym

Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

finansowaniu projektu. W ramach porozumienia spółka przewiduje zaangażowanie w kwocie 300 mln zł w formie kapitału akcyjnego oraz 200 mln zł w postaci pożyczki podporządkowanej" - czytamy w komunikacie. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., podano także.  Na początku grudnia Grupa Azoty

Członkowie zarządu Klabatera zawarli umowy lock-up na akcjach spółki

zawarciu w dniu 4 grudnia 2019 roku dwóch umów o ograniczeniu zbywania akcji spółki tj.: 1) umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki Michałem Gembickim o ograniczeniu zbywania akcji spółki w zakresie posiadanych przez niego 2 690 880 akcji spółki reprezentujących 39,17% kapitału zakładowego

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową. "Przede wszystkim, ja - jako inwestor Maciej Wieczorek poprzez Glatton jestem inwestorem zaangażowanym w Mabion, więc moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Tak, rozważam dokapitalizowanie spółki Mabion przez Glatton" - powiedział Wieczorek

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

stawek opłat dla odbiorców jednocześnie zapewniając ciągłość, niezawodność i odpowiednią jakość dostaw energii i gazu, wskazano w materiale. "W modelu wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną lub przesyłową istnieje parametr, który rozlicza w kolejnym roku niewykonane

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

. informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76% udziałów spółki. W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi

Bank BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

60,15 zł za jedną akcję serii J. W związku z powyższym cena emisyjna akcji serii K, zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego, również została ustalona na 60,15 zł za jedną akcję serii K" Zarząd określił również łączną liczbę akcji serii J na 2 500 000 akcji

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

czasie rzeczywistym menedżerom lepszą alokację kapitału i siły roboczej firmy. Wydajne firmy regularnie dokonują przeglądu i aktualizacji swoich działań na co najmniej trzy sposoby: usprawnienie istniejących procesów, przyjęcie najlepszych praktyk spoza organizacji oraz określenie najbardziej

Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

musiało wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, co może być praktycznym rozwiązaniem w nadchodzącym okresie. Podobnie obecne przepisy nie uprawniają do nabywania obligacji, co stanowiłoby ograniczenie możliwości wsparcia w okresie przywracania równowagi w gospodarce" - czytamy w

Fundusze VC PFR Ventures podpisały umowy z 22 startupami na ponad 100 mln zł

się zaangażować pierwsze 3 mln zł od polskich inwestorów, którzy chcą prywatnie wspierać startupy nie tylko kapitałem, ale też swoimi kontaktami i doświadczeniem. Z kolei fundusze PFR Otwarte Innowacje (OI) otworzyły możliwości dla spółek, które poszukują większego kapitału. Największa z inwestycji

Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji co do zwiększania zaangażowania w Netię

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji, "czy i kiedy" będzie zwiększał zaangażowanie w Netii, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.  "Nie mamy decyzji, czy i kiedy będziemy chcieli konsolidować do końca

Innova/6 SCA SICAV - RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie Chemes M. Szperliński

opakowań. Innova 6 jest spółką komandytowo-akcyjną, inwestycyjną o zmiennym kapitale będącą zarezerwowanym alternatywnym funduszem inwestycyjnym należącym do grupy kapitałowej Innova Capital. W koncentrację będzie zaangażowana zorganizowana część funduszu Innova 6 przeznaczona na inwestycje określonego

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

hipotecznych dla gospodarstw domowych ze względu na fakt, iż zaangażowanie banku w kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym spadło poniżej 10% całkowitego portfela należności od sektora niefinansowego, podał bank.  Bank poinformował, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzającą

Przemysław Sęczkowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Asseco Poland

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Wiceprezes Asseco Poland Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka.  "Rezygnacja Przemysława Sęczkowskiego związana jest ze zwiększeniem jego zaangażowania jako członka zarządu w pracy na rzecz Asseco International, a.s

Sasin: Ostrołęka C będzie kontynuowana, szukamy sposobu pełnego finansowania

jesteśmy dopiero na wstępie analiz ze Skarbu Państwa - taka transakcja musi się opłacać Skarbowi Państwa" - dodał minister. W ub. tygodniu PKN Orlen ogłosił wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił później, że

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

; "Pozyskując środki na kapitał obrotowy i poprawiając efektywność operacyjną, możemy i chcemy wyjść z tego kryzysu wzmocnieni. Kadra zarządzająca pokazała swoją szybkość reakcji, zaangażowanie i gotowość do zmian. Wierzę w wartość oraz potencjał spółki, a oferta nabycia akcji nowej emisji w mojej

GPW dopuściła Spyrosoft do obrotu na NewConnect

, zaczynaliśmy działać zaledwie z kilkoma współpracownikami, dzisiaj na pokładzie Spyrosoft jest już ponad 460 osób. Wspólnie osiągnęliśmy duży sukces. Aby wyrazić naszą wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i wytrwałość w rozwijaniu tego biznesu, zdecydowaliśmy się podzielić firmą, także w materialny

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

. PKN Orlen przekazał do Energi swoje stanowisko w tej sprawie w związku z zapytaniem skierowanym do koncernu przez Energę dotyczącym woli bezpośredniego zaangażowania finansowego Orlenu w budowę bloku przez Elektrownię Ostrołęka. "PKN Orlen stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

siedzibą w Bydgoszczy po średnioważonej cenie 2,6 zł za 1 akcję, zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,1% do 99,13%. 15 listopada 2018 roku Zarząd TIM S.A. postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. z żądaniem

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów

Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji

tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, które reprezentują 40% kapitału i  głosów Eurozet w zamian za cenę wyjściową (initial consideration) w kwocie 130 754 689 zł. W efekcie tej transakcji zarząd Agory nie wykluczył, że m.in. w związku z zaangażowaniem w Eurozet, może

CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Central Fund of Immovables Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład CFI Holding ponownie zwiększyła zaangażowanie w akcjonariacie Work Service - do 16,78% głosów na walnym zgromadzeniu, podały obie spółki. CFI deklaruje chęć większego zaangażowania

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera podjęli uchwałę w sprawie emisji do 29,66 mln akcji serii N, które zostaną objęte przez posiadaczy obligacji spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie

Grupa Lotos zdecyduje do jutra ws. zaangażowania w Polimery Police Grupy Azoty

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się w strategię Grupy

Akcjonariusze Grupy Azoty Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o

KNF rekomenduje, by banki mogły przeznaczać do 100% zysku za 2019 na dywidendę

: * nierealizujące programu naprawczego; * pozytywnie oceniane (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5); * wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%; * posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:      4,5% + 56

IBM: Polska powinna stawiać na chmurę, sztuczną inteligencję i kapitał ludzki

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - IBM uważa, że aby Polska nadążała za rozwojem technologicznym na świecie powinna stawiać szczególnie na trzy obszary: architektury chmury hybrydowej, sztuczną inteligencję i kapitał ludzki, poinformował dyrektor generalny IBM Polska Jarosław Szymczuk. "

Platforma dla startupów FindFunds.pl uruchamia kolejne projekty inwestycyjne

inwestycyjnego nawet przy zaangażowaniu niewielkich środków. Rejestrując się na FindFunds.pl inwestor może łatwo poszerzyć swój portfel inwestycji. Dzięki niskim barierom wejścia umożliwiamy lokację drobnego kapitału w wiele atrakcyjnych projektów, przez co minimalizujemy ryzyko inwestycji" - dodał Osiński

Grupa Santander nie zamierza sprzedawać banku w Polsce 

prasowej w dniu 29 stycznia Przewodnicząca Grupy Santander Ana Botín bardzo wyraźnie odniosła się do zaangażowania Grupy w Polsce. Pytana o przyszłość polskiej jednostki, powiedziała: "Nie zamierzamy sprzedawać polskiego banku. Jest on tak samo ważną częścią naszej działalności jak jednostki w

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 4 IV o emisji do 110 mln akcji z pp

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda z prawem poboru, wynika z projektów uchwał

Grupa Azoty Police planuje SPO do kwoty 1,1 mld zł z prawem poboru

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji, podała spółka. 

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

nieruchomości biurowych w rejonie CEE. Wierzymy, że firma w dalszym ciągu będzie generowała tak wysokie zyski. Z dumą przedstawiam CPIPG jako nowego akcjonariusza" - powiedział CEO w CPIPG Martin Nemecek, cytowany w komunikacie. Biorąc pod uwagę politykę finansową CPIPG, zaangażowanie w ratingi kredytowe

Alior Bank chce uruchomić linie kredytowe w ramach programu 'Czyste Powietrze'

zakup fotowoltaiki w ramach programu "Czyste Powietrze", podał bank. Kapitał z tytułu udzielonych kredytów będzie następnie częściowo spłacony z dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Głównym celem programu jest poprawa jakości

Biomed-Lublin zdecydował o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii P

być pozyskane od dotychczasowych akcjonariuszy spółki, ponieważ nie planują oni zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółce. Z punktu widzenia interesów spółki emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru umożliwia stosunkowo korzystne

SPCC: Skandynawskie firmy planują inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro w ciągu kolejnych 5 lat, wynika najnowszego badania przeprowadzonego przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą ( SPCC). "W ostatnich latach skandynawskie firmy

Grupa Lotos ma list ws. ewentualnego zainwestowania 500 mln zł w Polimery Police

sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu projektu Polimery Police, podały spółki w osobnych komunikatach. Prowadzone na podstawie listu intencyjnego rozmowy mają dotyczyć objęcia przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

zaangażowania w spółkę, prezes Kruka przypomniał, że co pewien czas sprzedaje niewielki pakiet akcji, a od końca 2014 roku suma posiadanych przez niego akcji spadła o niecałe 9% - z 2,07 mln sztuk do 1,89 mln sztuk. Równocześnie był w tym czasie kupującym - wziął udział w podniesieniu kapitału pod koniec 2016

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) podpisała umowę z Grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej, której celem jest wsparcie kapitału obrotowego i płynności oraz inwestycji polskich MŚP i mid-cap w związku z

Famed Żywiec dostarczył swój sprzęt do Uzbekistanu, RPA i Bangladeszu

. Oczekujemy, że mimo pogarszającej się koniunktury na rynku światowym i krajowym uda nam się pobić ten rekord. To dla firmy kluczowa sprawa, ponieważ pozwoli na pozyskanie kapitału z myślą o inwestycjach i dalszy dynamicznym rozwoju. Planujemy intensywnie umacniać naszą pozycję w Europie Środkowej i na

MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

zespołów, które posiadają 4 mld zł na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, podano także. "W 2019 roku odnotowaliśmy rekord ilości kapitału zainwestowanego na polskim rynku VC. Udział funduszy uruchomionych z Grupą PFR wyniósł około 13%. Liczymy, że w 2020 będzie on jeszcze większy, choć

Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do spółki PDH Polska

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty nadal rozmawia z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do spółki PDH Polska, realizującej inwestycję Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Potencjalna wielkość zaangażowania kolejnego podmiotu to ok. 200 mln zł

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

PKN Orlen została zmieniona na negatywną ze stabilnej, odzwierciedlając intencję spółki w kwestii nabycia 100% kapitału jednej z największych polskich grup energetycznych - Energa S.A. (Baa1, ratingi w trakcie przeglądu) za ok. 2,9 mld zł (ok. 680 mln euro), a jednocześnie PKN Orlen jest w trakcie

Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures sprzedali 7,23% akcji w procesie ABB

akcję, podała spółka.  W ramach ABB akcjonariusze chcieli sprzedać 14 mln akcji, stanowiących 9,93% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. "Intencją sprzedających jest ponowne zaangażowanie środków finansowych pozyskanych w wyniku przeprowadzenia procesu budowania przyspieszonej

Polska Grupa Motoryzacyjna i jej członkowie wspierają walkę z koronawirusem

elementów, błyskawicznie wykonała prototyp przyłbicy dla firmy planującej uruchomić jej masową produkcję. I podobnie jak wiele innych firm dysponujących drukarkami 3D, w pełni zaangażowała ich moce wytwórcze do produkcji elementów do przyłbic, włączając się tym do akcji "drukujemy dla medyków". W

P.o. prezesa Alior Banku: Nasze cele to nadal relacje z klientami, zdalne kanały

potrzebom klientów. Jest także częścią największej grupy finansowej w naszej części Europy. To wszystko w połączeniu z ogromnym zaangażowaniem i doświadczeniem zespołu profesjonalistów banku daje solidne podstawy do dalszego rozwoju w obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej" - dodała. Wcześniej

GetBack wystąpi do akcjonariuszy o zgodę na emisję do 70 mln akcji bez pp

docelowego o nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka. Zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów

EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. "Zaangażowanie EBOR-u ma miejsce w kontekście zakończenia akwizycji

Best wyemituje 690,65 tys. akcji po 27,5 zł każda dla Quercus Multistrategy

 Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Best zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 690,65 tys. akcji serii G, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w cenie emisyjnej 27,5 zł każda, podała spółka. Emisja zostanie

M Food i jego główny akcjonariusz odrzucili ofertę Altus TFI ws. nabycia akcji

jest zbyt wysokie - przekraczające standardy rynku kapitałowego - deklarowane zaangażowanie Altus TFI, wskazano w informacji.  "Na dziś emitent nie przewiduje tak dużej koncentracji kapitału zakładowego w ramach jednego podmiotu" - czytamy dalej. M Food działa na rynku pośrednictwa w

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski spadł do 8,15 mld euro w 2017 r.

;W 2017 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (15,6 mld zł, sekcja C), a także działalnością finansową i ubezpieczeniową (12,4 mld zł, sekcja K). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w

Akcjonariusze Vistalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

związku z koniecznością zaangażowania kapitału w działalność inwestycyjną, ale strategia spółki zakłada budowę trwałego potencjału dywidendowego. W ub.r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 40 gr na akcję. Vistal Gdynia odnotował 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

, stanowiących 4% w obecnym kapitale akcyjnym. Papiery znalazły 72 nabywców, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 3,85 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 22,19%, co oznacza, że do spółki finalnie trafiło 2,99 mln zł. "To idealne zwieńczenie bardzo pracowitego roku. Inwestorzy uwierzyli zarówno w

Fundusz PGNiG Ventures rozpoczął nabór projektów inwestycyjnych

kluczowych kierunkach rozwoju. Maksymalne zaangażowanie w jeden podmiot, w dwóch rundach finansowania, wynosi 15 mln zł, a przewidywany okres inwestycji to 3-7 lat. W perspektywie kilku lat wartość kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln zł, podsumowano. PGNiG Ventures jest funduszem typu corporate

FIZAN Energia z grupy PGE może zaangażować do 1 mld zł w Elektrownię Ostrołęka

w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu (poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki) w realizowany przez spółkę projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, opalanego węglem kamiennym" - czytamy w jednobrzmiącym komunikacie

Marvipol ma przedwstępne umowy zbycia 3 proj. magazynowych za ok. 15,3 mln euro

% kapitału zakładowego. Transakcje zostały zawarte z luksemburską Maeric I, a terminy ich finalizacji wyznaczono najpóźniej na 31 marca 2020 r. We wszystkich transakcjach podana cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania Marvipolu w realizację projektów. Kwota ta

Środki z emisji akcji Stelmetu pozostamą w kapitale obrotowym

wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony jako stosunek długu netto do kapitału zaangażowanego (kapitał własny + oprocentowany dług netto) wynosił 35% i był niższy o 5 pkt. w porównaniu z końcem czerwca 2016 roku, podano także. "W ramach oferty publicznej przeprowadzonej w październiku 2016 roku spółka

Polwax rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r.

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Polwax zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 w wysokości 20,87 mln zł w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. "Mając na uwadze planowane zwiększone zaangażowanie środków własnych w związku z rozpoczętą inwestycją

Góral: Współpraca Asseco i Cyfrowego Polsatu zwiększy konkurencyjność obu grup

, Cyfrowy Polsat postanowił wesprzeć ofertą zaangażowania się kapitałowego w Asseco Poland" - dodał prezes.  W jego ocenie, propozycja zarządu spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza, "jednego z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców", jest niewątpliwie wyrazem docenienia

GNB podwyższy kapitał o 189,99 mln zł w ramach emisji akcji serii C

powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podano także.  GNB wskazał, że decyzja o przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi wyraz zaangażowania władz banku w realizację

XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp

dodatkowy kapitał pozwoli nam działać szybciej i z pozycji równorzędnego partnera. Kolejnym strategicznym priorytetem spółki jest rynek smart glass. Długofalowe inwestycje w tym obszarze są konieczne, gdyż XTPL jest silnie zaangażowane we wspólny z partnerem (liderem tego sektora) rozwój technologii. Ma być