zaangażowanie kapitałowe

ME oczekuje zaangażowania kapitałowego od dostawcy technologii do el. jądrowej

. Oczekujemy, że wraz z technologią będzie dostawa kapitału, czyli że będzie udział kapitałowy danego państwa lub firmy z danego państwa połączony z dostawą technologii" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Jego zdaniem, najlepiej dla polskiej

Wojas planuje zwiększyć udziały w Gino Rossi. Możliwe przejęcie?

plasuje się na średnim poziomie, Gino Rossi nieco wyżej. Rozważamy różne koncepcje i być może w grę wejdzie większe zaangażowanie kapitałowe - mówi w rozmowie z "Parkietem" Wiesław Wojas. Nie wiadomo też, czy Wojasowi zależałoby na przejęciu lub połączeniu z całym Gino Rossi (włącznie z marką

Wokół parkietu: OFE zwróciły się ku średniakom

Zwiększanie przez OFE zaangażowania kapitałowego w średnie i mniejsze spółki to niejako przymus ekonomiczny Fundusz emerytalny PZU Złota Jesień dokupił w końcu tygodnia akcji Vistuli i zwiększył zaangażowanie w kapitale tej spółki do ponad 10 proc. Nie jest to jakaś sensacyjna wiadomość, nawet

T. Szczegielniak i T. Siwak zostali powołani na członków zarządu Enei

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enei powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych oraz Tomasza Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, podała spółka. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji Enei, podała spółka. "Mając na uwadze podjętą przez radę nadzorczą decyzję, o której mowa powyżej, emitent nie będzie

4Mobility rozmawia z potencjalnym partnerem i/lub inwestorem z branży energetyki

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - 4Mobility rozpoczęło rozmowy z jedną z firm działających w branży energetycznej na temat współpracy i/lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora, podała spółka. "Przedmiotem ww. rozmów jest możliwość podjęcia współpracy w zakresie wspólnego

Elemental Holding i Prime Minerals mają list intencyjny dot. współpracy

też możliwość zaangażowania się kapitałowo w Prime Minerals. "Celem listu intencyjnego jest obustronna współpraca operacyjna, biznesowa i kapitałowa pomiędzy stronami" - czytamy w materiałach. W ramach realizacji zapisów listu intencyjnego strony będą poszukiwały możliwych obszarów do

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka. "Pan Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane

Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

średnioterminowych lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych o mieszanych charakterze, - zmiany związane z optymalizacją lub uproszczeniem struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta, - zaangażowania nowego inwestora/partnera strategicznego dla całej grupy kapitałowej emitenta lub poszczególnych

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Mennica Polska zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł, podała Mennica. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje Enei wynosi 75,65

Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki, zastrzeżono także. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

Enea ma list intencyjny z Iberdrolą ws. potencjalnej inwestycji w farmy offshore

2025 roku oraz 33% w 2030 roku, podsumowano. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)  

BNP Paribas BP zwolniony z utrzymywania buforu na hipoteczne kredyty walutowe

dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Uzasadnieniem decyzji był fakt spadku zaangażowania Banku w kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym poniżej 10% całkowitego portfela należności banku od sektora

CFI Holding chce mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność Work Service 

kapitałowego w Work Service. "Zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w akcjonariacie Work Service do około 15% z około 12,61% ogólnej liczby głosów w spółce. Chcemy mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność spółki. Widzimy duże szanse na ewentualną, przyszłą synergię z naszą podstawową działalnością

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 455 mln euro w V, konsensus: 750 mln euro

centralnego. Konsensus rynkowy wyniósł 750 mln euro nadwyżki C/A. "Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły jedynie 2,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda

INC spodziewa się co najmniej kilkunastu debiutów na NewConnect w 2020 r.

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Na rynku NewConnect może zadebiutować co najmniej kilkanaście spółek w tym roku, oceniają przedstawiciele spółki INC. Ich zdaniem, m.in. modyfikacja podatku Belki powinna przyczynić się do większego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. "My jako INC

Marcin Szuba nowym dyrektorem inwestycyjnym Esaliens TFI

pracownicze plany kapitałowe, które w ramach stosowanej polityki inwestycyjnej dają możliwość globalnego inwestowania" – czytamy w komunikacie. "Zgodnie z zapowiedziami jesteśmy aktywni na rynku rekrutacyjnym, inwestując w wykwalifikowaną kadrę i pracowników z dorobkiem wzbogacającym zespół

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1163 mln euro w IV, konsensus: 1060 mln euro

wyniosło 0,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły jedynie 0,8 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł oraz

UKNF i KDPW nawiązały współpracę dot. wspierania rozwoju innowacji finansowych

procesów zgodności regulacyjnej przy zachowaniu niezaprzeczalnej identyfikacji użytkowników. Węzeł regulacyjny w UKNF to forma zaangażowania w inicjatywę infrastruktury fintech, z potencjałem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. To także krok nadzorcy w kierunku innowacyjnych rozwiązań regulacyjnych"

Bloober ma 'short listę' doradców do obsługi potencjalnej fuzji

branżowych i finansowych, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w Bloober Team, rozpoczęła rozmowy mające na celu wybór brokera finansowego, obsługującego potencjalną transakcję. Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r

EBOR zainwestował 200 mln zł w zielone obligacje Cyfrowego Polsatu

ważniejsze staje się rozwiązywanie problemów ekologicznych w Polsce. Zaangażowanie to dla nas szansa na połączenie rozwoju lokalnego rynku kapitałowego ze wsparciem dla zielonej, zrównoważonej i energooszczędnej gospodarki - naszych kluczowych priorytetów w kraju" - powiedział dyrektor EBOR, dyrektor ds

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu (CTM)" - czytamy w komunikacie. Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego kwota finansowania

Arts Alliance przejmuje Hyperion Alfa ASI SKA

Switch – Hyperide VR, Estiman oraz Dungeon & Aliens. Zamierza wydawać bezpośrednio nie więcej niż 1 projekt gry rocznie, niezależnie od zaangażowania kapitałowego w projekty z innymi partnerami. Arts Alliance S.A. to współfinansujący producent oraz wydawca gier na PC i konsole. Wśród jego

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

opracowanie dokumentu określającego spójne ramy raportowania, które pomogą spółkom w procesie udostępniania informacji o swoich działaniach i danych w zakresie ESG, posiadających walory użytkowe w procesie inwestycji na rynku kapitałowym, podano. Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate

Grupa INC chce pozyskać 100 mln zł dla swoich klientów w ciągu najbliższego roku

spodziewa się pierwszych debiutów spółek, które pozyskiwały kapitał na platformie CrowdConnect.pl. Najbliżej debiutu są SkinWallet oraz genXone, w którym Grupa INC jest także zaangażowana kapitałowo. Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w

Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

przeznaczania środków z dokapitalizowania PFR papierami skarbowymi oraz zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami Skarbu Państwa na wszelkie inwestycje, a nie tylko inwestycje kapitałowe". Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy PFR byłby zaangażowany w realizację np. inwestycji infrastrukturalnych, państwowych

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

zależna od Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie. Jak podała spółka, Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie jest największym rosyjskim serwisem darmowej poczty elektronicznej i jednocześnie spółką publiczną notowaną na London Stock Exchange, w którą zaangażowanych kapitałowo są takie podmioty, jak Alibaba

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów

Wolontariusze Citi wspierają ratowników medycznych w Warszawie i Olsztynie

;- czytamy w komunikacie. Ponad pół tysiąca wolontariuszy zaangażowało się finansowo w przygotowanie ciepłych posiłków dla kilkuset pracowników ratownictwa medycznego w Warszawie i Olsztynie. "Citi w Polsce (Citi Handlowy oraz Citibank Europe Plc) zobowiązały się akcję wesprzeć w kwocie co najmniej

Bogdanka dostarczy węgiel do El. Połaniec za 1,72 mld zl netto w l. 2020-2023

rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i

KNF rekomenduje, by banki mogły przeznaczać do 100% zysku za 2019 na dywidendę

kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, podano także. "Dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z poniższymi kryteriami: Kryterium 1 - bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla

Enea i Mitsubishi Hitachi mają zgodę UOKiK na utworzenie wsp. przedsiębiorcy

jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

4Mobility: Potencjalny inwestor zamierza przeprowadzić audyt w spółce

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Firma zainteresowana zaangażowaniem kapitałowym w 4Mobility zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym, poinformowała spółka 4Mobility.  "W związku z zainteresowaniem inwestora inwestycją w emitenta, która w

Nationale-Nederlanden PTE ma niemal 550 umów PPK z największymi firmami

programu planów kapitałowych już za nami. To było duże wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w PPK. Z nowymi przepisami musieli zmierzyć się zarówno przedstawiciele największych firm, jak i instytucji finansowych. Nationale-Nederlanden jest marką, która specjalizuje się w produktach

Enea i Mitsubishi Hitachi złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

, urządzeń energii jądrowej, sprężarek, turbin, maszyn i stali. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Orlen Paliwa ogłosił konkurs na prezesa zarządu, czeka na oferty do 27 grudnia

presją czasu i w sytuacjach kryzysowych, umiejętności pracy zespołowej; mile widziane doświadczenie w ramach grup kapitałowych, posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: zdolność budowy zaangażowania i motywacji w zespole, zdolność definiowania celów strategicznych, wysoko rozwinięte umiejętności

IZFiA/IGTE: Wdrożenie I tury PPK skuteczne dzięki zaanagażowaniu instytucji fin.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Wdrożenie pierwszej tury pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zdaniem 86,7% badanych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Izby

Nakłady inwestycyjne Enei wzrosną o 27% r/r do 2 768 mln zł w 2020 r.

wyniesie 27%" - podsumował wiceprezes. Enea zrealizowała 2 181 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., w tym 238 mln zł przeznaczono na inwestycje związane z ochroną środowiska. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję

Polnord wydał zgodę na przeprowadzenie due diligence przez Cordię

transakcji" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do ewentualnego zaangażowania kapitałowego w spółkę, a rozpoczęcie rozmów i udostępnienie dokumentacji nie zobowiązywało potencjalnego inwestora do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub porozumienia i nie

PFR TFI: Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015

Tours w Grecji, wyliczono w materiale. "Warto podkreślić, że zaangażowanie kapitałowe FEZ nie wymaga od firmy zmiany strategii. Fundusz nie włącza się w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa, tylko dostarcza finansowanie umożliwiające rozwój na rynkach zagranicznych, zarówno poprzez przejęcia

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2019, których publikację zaplanowano na 4 czerwca 2020 roku, podsumowano. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. Termin realizacji przedmiotu umowy przypada 77 tygodni od daty zawarcia umowy, czytamy w komunikacie. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

zarządu, podała spółka. "Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Spółka zobowiązana jest do uzyskania zgody na realizację transakcji od instytucji

Ferrum I Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln zł netto

budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów - Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego, podano także. "Udział stron konsorcjum w realizacji umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Izostal oraz Ferrum w poszczególne

PFR FIS nabył 49% Miejskiego Zarządu Budynków od Gminy Wałbrzych

spółki pozostanie bez zmian. Zaangażowanie FIS ograniczy się do jednego członka rady nadzorczej. Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, MZB ma docelowo w stu procentach wrócić w ręce Gminy Wałbrzych. "Cieszymy się, że Fundusz Inwestycji Samorządowych włączył się w kolejną inwestycję, która

Movie Games i INC utworzyły Mill Games z myślą o rynku rumuńskim

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Movie Games i INC powołały nową spółkę Mill Games, która będzie realizować projekty gamingowe przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii, podała spółka. INC i Movie Games objęły po 50% akcji w nowej firmie. "Cieszę się ze

Enea rozmawia z potencjalnymi partnerami nt. morskiej energetyki wiatrowej

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Enea rozmawia z potencjalnymi partnerami w na temat zaangażowania w morską energetykę wiatrową, poinformował prezes Mirosław Kowalik. "Interesują na fotowoltaika i morska energetyka wiatrowa. Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami w sprawie farm wiatrowych

Bank Pekao wprowadza m.in. odroczenie spłaty rat kredytowych na maks. 3 miesiące

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao proponuje czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań, wdrażając pakiet działań pomocowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Bank oferuje m.in. odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy w

Spełnił się ostatni warunek w umowie Famuru z PFR i Mining Equipment Finance

Rozwoju (PFR) oraz spółką Mining Equipment Finance, poinformował Famur. "Powyższe zdarzenie było jednym z warunków zawieszających kapitałowego zaangażowania się Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego Funduszu Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w imieniu i na rzecz którego działa

Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw.

sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2020 roku wyniosły 57 083 tys. zł i stanowiły 43% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 74 671 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 57%. Największe zaangażowanie grupy kapitałowej

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

;Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich

Anwim nie weryfikuje planów związanych z importem paliw w 2020 r.

Łapiński. "Poziom ceny ropy na rynkach międzynarodowych nie jest kluczowym parametrem decydującym o skali importu planowanego przez Esppol Trade. Z punktu widzenia importera, im niższe ceny, tym mniejsze zaangażowanie finansowe" - powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie. "

Jakub Macuga zrezygnował z funkcji członka zarządu Dino Polska

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Jakub Macuga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Dino Polska, podała spółka. "Złożona rezygnacja została uzasadniona przez Jakuba Macugę potrzebą pełnego zaangażowania się w prace członka zarządu w spółkach zależnych Dino Polska S.A." - czytamy

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

% do 1%. Obowiązuje również bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% dot. ekspozycji znajdujących się na terenie Polski.  -  Od 2015 r. na instytucje z istotnym zaangażowaniem w kredyty walutowe nałożone są również dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej

Szymon Ożóg został powołany na prezesa Nationale-Nederlanden PTE

Ożóg zastąpi na stanowisku prezesa Grzegorza Chłopka, który pełnił tę funkcję od 2012 roku. Nowy prezes Nationale-Nederlanden PTE posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane z instytucjami rynku kapitałowego. W Nationale-Nederlanden pracował w latach 2004-2010, następnie przez wiele

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta za I kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie koszt finansowy w kwocie 27 729 622,91 zł" - czytamy także. Spółka zastrzegła, że ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w akcje na wyniki

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro

pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 4,0 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,7

Nextbike GmbH będzie głównym akcjonariuszem Nextbike Polska

. "Mamy za sobą bardzo intensywne tygodnie. Cieszę się, że nasz dotychczasowy niemiecki partner zdecydował się wesprzeć nasze działania i planuje zwiększyć swój udział w akcjonariacie. Zaangażowanie kapitałowe Nextbike GmbH mityguje ryzyko niewypłacalności i upadłości Nextbike Polska. Takie

MF ogłosi założenia strategii rozwoju rynku kapitał. na Konferencji IDM 9-11 III

; - czytamy w komunikacie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) razem z Ministerstwem Finansów zaangażowały się w prace nad budową Strategii rozwoju rynku kapitałowego we współpracy z Komisją Europejską, w ramach europejskiego Programu Wspierania Reform Strukturalnych (SRSP Programme). "Polski

Tadeusz Andrzejak zrezygnował z funkcji prezesa Pozbudu T&R

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Tadeusz Andrzejak zrezygnował z członkostwa w zarządzie Pozbudu T&R i pełnienia funkcji prezesa z dniem 17 września 2019 roku, podała spółka. "Uzasadnieniem powyższej decyzji, wskazanej w rezygnacji, jest pełne zaangażowanie się w rozpoczęty pierwszy etap

KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów z tytułu zaangażowania w kopalnię Sierra Gorda, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury, kopalni Franke, kopalni Robinson oraz kopalni Carlota na dzień 31 grudnia 2019 r., podała spółka. "W wyniku przeglądu

CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

Service do ok. 15% z około 12,61% ogólnej liczby głosów w spółce.  Bartczak poinformował wówczas, że CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w Work Service. CFI Holding zarządza grupą kapitałową, w skład której wchodzi kilkanaście spółek działających w

Enea ma ugodę rozwiązującą umowę ws. nabycia farmy wiatrowej Skoczykłody

" - podano także. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

4Mobility negocjuje z firmą finansową leasing i objęcie akcji

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - 4Mobility rozpoczęło negocjacje z jedną z największych firm działających w branży finansowej, dotyczące leasingu i możliwości zaangażowania kapitałowego, poinformowała spółka. "4Mobility rozpoczęło negocjacje z jedną z największych firm działających w

Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service

;procesów dotyczących planowanych transakcji kapitałowych, procesu nadzoru nad spółkami zależnymi, restrukturyzacji kosztów oraz w spotkaniach z głównymi wierzycielami, poinformowano. "Marcus Preston posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu procesów restrukturyzacyjnych. Pracował

PZU: Ryzyko konieczności dokapitalizowania Aliora niższe niż wcześniej

kapitałowych, podstawowych współczynników bank jest istotnie powyżej progów i wymagań regulacyjnych. Bank ma pewien bufor bezpieczeństwa. Dziś prawdopodobieństwo tego, że będziemy musieli się zaangażować dalej kapitałowo jest istotnie niższe niż było jakiś czas temu. Z punktu widzenia wyceny, jak i tego, jak

Enea: Rozmowy w sprawie finansowania Ostrołęki C nadal się toczą

2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy

ZUE miało wstępnie 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.

(w nawiasie podano dane za rok 2018): - przychody ze sprzedaży: 934,9 mln zł (763,8 mln zł), - zysk brutto na sprzedaży: 23,1 mln zł (-62 mln zł), - zysk na działalności operacyjnej: 6,3 mln zł (-80 mln zł), - zysk netto: 3,1 mln zł (-64 mln zł). Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

niezależnego. Andrew Fairclough w 1991 roku ukończył University College London ze stopniem licencjackim na kierunku prawa. Od niemal 30 lat jest zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie doświadczenia w obszarze

Mirosław Kowalik zrezygnował z funkcji prezesa Enei

", gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie, podano również. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW

4fun Media prognozuje min. 15 mln zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Mustache Sp. z o.o., spółka zależna 4fun Media, nabyła aktywa przedsiębiorstwa Mustache Warsaw za ok. 0,49 mln zł, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że dzięki poczynionym inwestycjom kapitałowym, jak i rozwojowi marek produktowych, przychody ze sprzedaży

Enea Operator ograniczy wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r.

trend. "Mniejsze, klastrowe OZE muszą być przyłączone do sieci spółek dystrybucyjnych i to jest wyzwanie dla nas - wyprzedzić ich dynamiczny rozwój" - wskazał prezes. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii

Innova/6 SCA SICAV - RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie Chemes M. Szperliński

opakowań. Innova 6 jest spółką komandytowo-akcyjną, inwestycyjną o zmiennym kapitale będącą zarezerwowanym alternatywnym funduszem inwestycyjnym należącym do grupy kapitałowej Innova Capital. W koncentrację będzie zaangażowana zorganizowana część funduszu Innova 6 przeznaczona na inwestycje określonego

Sasin:W Ostrołękę C zaangażowano 912,5 mln zł w kapitale,235 mln zł w pożyczkach

przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa

Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc

. Pierwotne uzgodnienie na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka C podpisane zostało 24 lutego. 13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w

Sare miało szacunkowo ok. 360 tys. zł straty netto, 533 tys. zł EBITDA w I kw.

Fast White Cat. Na wynik finansowy grupy kapitałowej w pierwszym kwartale 2019 roku wpłynęły zwłaszcza:  - zwiększenie się amortyzacji ze względu na zakończenie prac rozwojowych,  - zaangażowanie zasobów ludzkich, związane z uruchomieniem projektów mających na celu wdrożenie synergii

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej wysokości 27 681 tys. zł przez ING oraz do kwoty 37 842 tys. zł w

Moody's podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

odzwierciedla: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2. adekwatne bufory kapitałowe, 3. umiarkowaną rentowność aktywów, oraz 4. stabilny profil finansowania banku bazujący na depozytach i wysokie bufory płynnościowe

BGK udzieli GK Immobile kredytów w związku z inwestycją Immobile K3 w Bydgoszczy

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - CDI 2, spółka zależna Grupy Kapitałowej Immobile, zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy kredytów: budowlanego do kwoty 31,38 mln zł, obrotowego VAT do 4 mln zł oraz inwestycyjnego do kwoty równej zaangażowaniu w ramach kredytu budowlanego, na okres

Awbud: Cena w wezwaniu Abadon RE odpowiada wartości godziwej

, że Abadon zamierza - przed zwiększeniem zaangażowania kapitałowego w strukturach właścicielskich emitenta - doprowadzić do ustrukturyzowania sposobu zapewniania przez Abadon takiej pomocy w przyszłości oraz określić długoterminowy plan stopniowego ograniczania poziomu zadłużenia spółki względem grupy

Enea utworzyła odpisy obciążające wynik netto grupy na ok. 779 mln zł

okresowych za I półrocze 2020 roku. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)  

PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy

już w perspektywie dwóch miesięcy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp - nasze zaangażowanie w aktywa bankowe i w ogóle sektor bankowy. Pewnie z tą odpowiedzią będziemy chcieli wrócić do państwa w ramach naszej strategii, bo dzisiaj sektor bankowy jest poddany z tego punktu widzenia

Siemens Gamesa ma porozumienie z ARP ws. współpracy w morskiej energ. wiatrowej

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisały porozumienie o wzmocnionej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, podała spółka. Jednocześnie Siemens Gamesa zawarł umowę z Baltic Operator z grupy kapitałowej ARP na

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa dot. realizacji kupna akcji Lotosu

głównych beneficjentów przejęcia kapitałowego Grupy Lotos stanie się też Pomorze i jego mieszkańcy, ponieważ jeszcze bardziej zaangażujemy się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Strony potwierdziły również

Grupa Lotos: Zaangażowanie w Polimery Police nie wykluczałoby bloku olejowego

Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Ewentualna inwestycja kapitałowa Grupy Lotos w Polimery Police nie oznacza, że koncern będzie musiał ograniczyć inne plany inwestycyjne, na przykład zrezygnować z budowy bloku olejowego w Gdańsku, poinformował ISBnews prezes Lotosu Mateusz A. Bonca. "

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, podała spółka. KE poinformowała, że została zastosowana standardowa dla drugiej fazy

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

(przeniesionymi na IKE) będą miały minimalne progi zaangażowania w polskie akcje w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej podaży akcji na GPW ze szkodą dla rynku kapitałowego i wartości środków z IKE" - czytamy dalej. Wypłata środków z IKE (pochodzących z OFE) będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i

Energa i Enea podpisały uzgodnienie dot. analiz projektu Ostrołęka C

sponsorów, wieloetapowy proces analiz zostanie ukończony do 7 maja 2020 roku, wskazano również. 13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i

Jacek Lech został powołany na prezesa Mostostalu Kraków z Grupy Budimex

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mostostalu Kraków - spółki z grupy kapitałowej Budimeksu - powołała na stanowisko prezesa zarządu Jacka Lecha, podał Budimex. Jacek Lech jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ukończył także

Enea, Energa, PGE i PGNiG rozmawiają o wejściu kapitałowym w Polimex-Mostostal

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Enea, Energa i Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęły dziś kierunkowe rozmowy z Polimeksem-Mostostalem na temat potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Polimex, podały spółki. "Celem tych rozmów jest

Grupa Lotos zdecyduje do jutra ws. zaangażowania w Polimery Police Grupy Azoty

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się w strategię Grupy

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

netto na koniec 2019 roku mimo systematycznego obniżania bieżących kosztów działalności (na koniec czerwca wynosiły one poniżej 500 tys. zł), podano również. "Prognozy opublikowane w dniu 11 stycznia 2019 roku zostały przygotowane w oparciu o założenie kapitałowego zaangażowania inwestora w

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. "Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej ekspansję. […] Planowane podwyższenie kapitału

Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł OZE w I kw. 2020 r.

odnawialnych źródeł w ustawowych terminach. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

PGE rozmawia z Energą i Eneą ws. ewent. zaangażowania w budowę Ostrołęki C

, że w odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa S.A. oraz Enea S.A., w dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez spółki Energa i Enea" - czytamy w komunikacie.