zaangażowania kredytowe

BIK: Banki wydały o 21,7% mniej r/r kart kredytowych w lutym

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Banki wydały 78,5 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 512 mln zł w lutym br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to spadek o 21,7% w ujęciu liczbowym i spadek o 14,6% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2019 r. "

BIK: Banki wydały o 16,5% więcej r/r kart kredytowych w październiku

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Banki wydały 98,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 573 mln zł w październiku br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 16,5% w ujęciu liczbowym i o 4,2% w ujęciu wartościowym w porównaniu do października 2018 r. W

Bank Pekao wprowadza m.in. odroczenie spłaty rat kredytowych na maks. 3 miesiące

odniesieniu do umów kredytowych, leasingowych oraz faktoringowych, podał bank.  "Bank Pekao S.A. zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się wielu kredytobiorców, którzy mogą mieć kłopot ze spłatą swoich zobowiązań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Bank wychodzi

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

banku klient posiada zdolność kredytową, bank może (ale nie musi) udzielić mu finansowania lub w inny sposób zwiększyć swoje zaangażowanie wobec klienta. Co ważne, zdolność kredytowa jest czymś innym niż możliwość przedstawienia wystarczających zabezpieczeń spłaty kredytu. Dlaczego

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

zaangażowania sektora bankowego w obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa; •             trudna sytuacja finansowa pojedynczych instytucji kredytowych – przed wybuchem pandemii niektóre podmioty znajdowały się w

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego

KSF-M rekomenduje obniżenie wag ryzyka dla kredytów zabezp. nieruchomościami

kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców, podał bank centralny. "Głównym tematem obrad Komitetu była kwestia wag ryzyka obowiązujących banki w odniesieniu do niektórych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Zdaniem Komitetu, skutki epidemii COVID-19

Alior Bank chce uruchomić linie kredytowe w ramach programu 'Czyste Powietrze'

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP) pracuje nad uruchomieniem specjalnych linii kredytowych na wymianę przestarzałych pieców, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz

Świąteczny szał zakupów czyści portfele. Zastanów się dwa razy, zanim weźmiesz kredyt

Świąteczny szał zakupów czyści portfele. Zastanów się dwa razy, zanim weźmiesz kredyt

gospodarczej rośnie ryzyko kredytowe, a co za tym idzie banki i firmy pożyczkowe niechętnie udzielają finansowania klientom z grup tzw. podwyższonego ryzyka, ponieważ brak spłaty zadłużenia oznacza zawsze stratę dla kredytodawcy. W przypadku banków dochodzi istotny element bezpieczeństwa powierzonych depozytów

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

grozi nam credit crunch, czyli zapaść kredytowa, gdy banki mają problemy z oferowaniem kredytów ze względu na zbyt duże ryzyko. Obawy te potwierdza Związek Banków Polskich, którego prezes mówił, że połączenie obniżenia stóp procentowych i wzrostu kredytów zagrożonych przy jednoczesnych nadmiernych

Morawiecki: Nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu w zw. z tarczą w I półr.

będzie minimalny" - dodał Filar drugi to również kompleksowy wachlarz różnych instrumentów finansowych gwarancyjnych, kredytowych, ale także również na pokrycie bezpośredniego ryzyka kredytowego, leasingowego. "Tutaj zaangażowanych będzie sporo środków pośrednio i bezpośrednio budżetowych

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

będąc wyposażonym w kapitał, płynność, procedury i zaangażowanych ludzi" - podkreślił prezes. BNP Paribas BP poinformował, że w ramach moratorium kredytowego pozytywnie rozpatrzył już 33 tys. wniosków klientów indywidualnych oraz aplikacji przedsiębiorstw (według stanu na 8 maja). Ponad 47,6

Premier odwołał M. Iwanicz-Drozdowską ze stanowiska z-cy przewodniczącego KNF

.  "Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska umotywowała swoją rezygnację względami osobistymi oraz zamiarem poświęcenia się w większym stopniu działalności akademickiej. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podziękował Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej za współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

; ZBP wskazał, że jedną z konsekwencji obecnej sytuacji pandemii jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). Ograniczenie akcji kredytowej będzie związane ze wzrostem ryzyka finansowego i spodziewanymi przez banki stratami kredytowymi. Zagrożeniem ze strony klientów będą

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i niemieckiego przemysłu

niezmienione zapisy forward guidance. "W warunkach bardzo silnego spowolnienia aktywności gospodarczej nie można wykluczyć zwiększenia skali poluzowania polityki pieniężnej Fed pod koniec roku. Przyjmie ono prawdopodobnie postać jeszcze większego zaangażowania w dostarczanie taniego finansowania

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

OZE może zostać wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA, podała spółka. Mechanizm wyłączania zadłużenia związanego z OZE w kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA dotyczy wszystkich umów finansowania zawartych przez Tauron. W przypadku umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków

Wiceprezes Pekao: Bank jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarki

banki utworzyły na koniec I kw. to nie koniec odpisów" - uważa wiceprezes.  Bank Pekao utworzył 198 mln zł rezerwy związanej COVID-19 w I kw. br. Bank nie podał liczby klientów, ubiegających się o tzw. wakacje kredytowe. Jak jednak wskazał Kubiak, skala zaangażowania Banku Pekao jest

PGE ma umowę z EBI na inwestycję w lądowe farmy wiatrowe wartą do 272,5 mln zł

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln euro) w celu budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, podała spółka. Inwestycja

Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

dywidend, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.  "Zważywszy na szeroki zakres instrumentów uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, pożądane byłoby zwiększenie zaangażowania banków w działania wspierające kredytobiorców, a tym samym gospodarkę

Moody's podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

odzwierciedla: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2. adekwatne bufory kapitałowe, 3. umiarkowaną rentowność aktywów, oraz 4. stabilny profil finansowania banku bazujący na depozytach i wysokie bufory płynnościowe

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

optymalizować podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe" - czytamy dalej. NBP zwraca uwagę, że największy udział w portfelu kredytowym sektora bankowego miały kredyty mieszkaniowe. Roczne tempo wzrostu tych

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

mln zł oraz banku PKO - 4,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.  Określony został również mechanizm "borrowing base" jako zabezpieczanie regulujące poziom zaangażowania banków do poziomu zapasów obowiązujący od dnia 1 czerwca 2019 roku. Banki są uprawnione odmówić udostępnienia

OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego

planowane w najbliższych tygodniach, po uzyskaniu zgód komitetów kredytowych i korporacyjnych wszystkich stron porozumienia. "Uzgodnienie wstępnej treści porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami to potwierdzenie dobrej woli i zaangażowania wszystkich stron w działania prowadzone od kilku

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

nieruchomości biurowych w rejonie CEE. Wierzymy, że firma w dalszym ciągu będzie generowała tak wysokie zyski. Z dumą przedstawiam CPIPG jako nowego akcjonariusza" - powiedział CEO w CPIPG Martin Nemecek, cytowany w komunikacie. Biorąc pod uwagę politykę finansową CPIPG, zaangażowanie w ratingi kredytowe

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

umowy kredytowej z dnia 3 lipca 2017 r. zawartej z ING. "Zgodnie z umowami zmieniającymi, banki będą utrzymywać swoje zaangażowanie przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umów zmieniających, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r." - czytamy dalej. W okresie kredytowania ING będzie

Alior Bank nie zakłada dodatkowych rezerw na kredyty dla farm wiatrowych w br. 

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Łączne zaangażowanie Alior Banku w kredytowanie firm wiatrowych wynosiło 1,1 mld zł na koniec 2017 r., co stanowiło ok. 2% całego portfela kredytowego. Bank dokonał w ub. roku odpisów aktualizujących wartość ekspozycji na farmy na kwotę 62 mln zł i nie

Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+, podała spółka. Dzięki temu, oprócz optymalizacji struktury i okresu

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje, że wolumen kredytowy będzie rósł w tym roku, ale z mniejszym udziałem w sprzedaży pożyczki gotówkowej i przy spadku sprzedaży leasingu. Bank spodziewa się również wzrostu wskaźnika NPL w związku z prognozowanym pogorszeniem sytuacji klientów

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć na razie niewielu polskich kredytobiorców

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

, który należałoby uznać za powtarzalny to spadek o 8-10 mln zł w skali kwartału. Nowy portfel kredytowy, który był akwirowany w 2019 i 2018 roku ma znacznie lepszy profil ryzyka niż w latach poprzednich. Drugi komponent to dojrzałość portfela - przy niskiej sprzedaży w kolejnych kwartałach w porównaniu

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

). KIG proponuje także wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż. "Postulujemy zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne. Równocześnie

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

stabilną dla długookresowego ratingu depozytów, podano także.   "W opinii Moody's ratingi ING Banku Śląskiego S.A. odzwierciedlają: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2. adekwatny

Paweł Pomianowski został powołany na prezesa Diners Club Polska

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Paweł Pomianowski objął stanowisko prezesa Diners Club Polska, poinformowała spółka. Do międzynarodowego wydawcy kart kredytowych przeszedł z Banku Pekao, gdzie pracował jako dyrektor Biura Produktów Kartowych. "Wierzę, że Diners Club ma w Polsce duży

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,5% r/r, wskaźnik NPL: 5,7% w I kw.

poziomie jak w poprzednim kwartale. Ponad połowę (63,5%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec marca 2020 r. wyniosły 19 856 341 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 73,6% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 26,4% to kredyty

BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

mln zł. Jesteśmy na tyle małym bankiem, że stać nas było - w sensie zasobów ludzkich i sprzętowych - na zrobienie przeglądu całego portfela kredytowego, czyli wszystkich ekspozycji powyżej pewnej ustalonej kwoty łącznego zaangażowania, którą uznaliśmy za znaczącą. W związku z tym, indywidualnie

ING BSK niemal całkowicie ograniczy finansowanie elektrowni węglowych do 2025 r.

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - ING Bank Śląski do końca 2025 r. będzie stopniowo zmniejszał - aż do całkowitej spłaty - dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym. Po roku 2025 bank nie będzie finansował klientów, których działalność jest

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,6%, wskaźnik NPL: 6% w I półr.

% (+0,9 pkt proc. w porównaniu do końca 2019 r.). "Ponad połowę (64,9%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 20 727 570 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 75,8% to kredyty udzielone w PLN, natomiast

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 9% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 3,2%

zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 23% do 44,98 mld zł. "Na koniec czerwca 2020 roku należności kredytowe klientów detalicznych brutto wyniosły 52,7 mld zł. W ciągu I półrocza 2020 roku zaangażowanie kredytowe banku w stosunku do tej grupy klientów wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o

Onico rozpocznie przegląd opcji finansowania

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Onico zdecydował o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienie czasu na wdrożenie działań naprawczych pozwalających na

Fitch potwierdził ratingi Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

(FFO) poniżej poziomu 3x. Jego przekroczenie stanowi negatywny czynnik zmiany ratingu. Agencja ocenia zaangażowanie spółki w budowę bloku węglowego Ostrołęka C jako negatywne dla jej profilu kredytowego, podano również. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

. Grupa BGK zamknęła rok 2018 sumą bilansową w wysokości 84 772,3 mln zł. Była ona wyższa o 10 458,3 mln zł, tj. o 14,1% od stanu na koniec 2017 roku. Na zmianę sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim: * zwiększenie zaangażowań o charakterze kredytowym o 5 596,8 mln zł, * zwiększenie inwestycji w

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do BB-, perspektywa negatywna

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating Idea Banku o jeden stopień do BB- z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja. "Przeprowadzona aktualizacja i obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. związana jest z opublikowaniem przez bank

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

ratingu depozytów, wskazano również. "Ratingi ING Banku Śląskiego S.A. znajdują potwierdzenie w profilu makro dla Polski, tj. 'Strong-' i odzwierciedlają: 1) dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec minionego kwartału koszt ryzyka wyniósł 1,6%. W I kwartale 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych przez bank terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7%, tj. o 0,1 pkt proc. niżej niż odnotowano w grudniu 2019 roku oraz o

BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Bank BNP Paribas podpisał umowy kredytowe ze spółkami zależnymi Qair Polska oraz jej partnerów na finansowanie konsorcjalne typu project finance w kwocie ok. 630 mln zł istniejących oraz nowo powstających farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w Polsce, podał bank

DBRS: Orzeczenie TSUE może skłonić władze do przyjęcia systemowego rozwiązania

stawić czoła wyższym spłatom przy silnej aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego. Przeliczenie hipoteki po początkowym kursie walutowym mogłoby być bardzo kosztowne dla sektora bankowego. W sierpniu 2019 r. łączne zaangażowanie polskich banków w kredyty związane z CHF wynosiło

Santander CB korzysta z czatbota Emplobot w procesie rekrutacji

pytania kandydatów równie precyzyjnie, co człowiek. Emplobot potrafi zaangażować się w rozmowę i zapytać o kluczowe informacje. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która potrafi przetwarzać język naturalny (NLP - Natural Language Processing). Kandydaci zainteresowani pracą w

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

; Zaangażowanie kredytowe BGK w 2019 r. wyniosło brutto 39,5 mld zł i było o 5,6 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Wzrost dotyczył głównie finansowania instytucji samorządowych i spółek komunalnych, finansowania strukturyzowanego oraz finansowania firm i podmiotów finansowych, zaznaczono. "W 2019 r. bank

GetBack ma term sheet z bankiem zagr. ws. zapewnienia do 300 mln zł finansowania

przez banki lub instytucje kredytowe funduszowi finansowania w wysokości do 300 mln zł. "Term-sheet zawiera szczegółowe wymogi dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej GetBack oraz funduszu, które muszą być spełnione po udzieleniu finansowania oraz postanowienia dotyczące zobowiązań GetBack

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,2% w II kw

odpisów i utraty wartości odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W I półroczu 2018 roku wyniósł on 710 mln zł. "Poprawa wyniku (+77 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

bankowego, zaangażowanie tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. operacji, podano także. W ten sposób wsparcie w PROW 2014-2020, które do tej pory ograniczało się do wsparcia dotacyjnego, będzie kierowane do ostatecznych

Alior Bank zakłada wzrost portfela kredytów o 5 mld zł, 2% kosztów ryzyka w br.

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank zakłada, że portfel kredytowy banku wzrośnie o 5 mld zł w tym roku wobec wzrostu o 3,9 mld zł w ub. roku. Celem jest także spadek kosztów ryzyka do 2% wobec 2,39% w 2019 roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Bank planuje także na br. utrzymanie

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

;Emisja obligacji jest bardzo ważnym źródłem finansowania działalności BGK jako państwowego banku rozwoju. Skala naszego zaangażowania w realizację programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski wciąż rośnie. Zakładamy, że będziemy obecni na rynkach z naszymi emisjami z jeszcze większą częstotliwością

Moody's podtrzymał ratingi ING BSK ze stabilną perspektywą

komunikacie. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę stabilną dla długookresowego ratingu depozytów. "Ratingi ING Banku Śląskiego S.A. znajdują potwierdzenie w profilu makro dla Polski, tj. 'strong-', i odzwierciedlają: 1) dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

ekspozycje na podstawie indywidualnych zaangażowań kredytowych, uważa wiceprezes Banku Pekao Marek Lusztyn. W jego ocenie, Bank Pekao - posiadając najniższy wskaźnik kosztu ryzyka w sektorze - jest dobrze przygotowany na nadchodzący kryzys gospodarczy i nieuchronnie nadchodzącą konsolidację sektora. "

Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w Krakowie

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka. Gobarto podkreśla, że deweloper jest

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

nieelastycznego źródła o stałych wysokich kosztach (uwzględniających amortyzację ogromnych zaangażowanych aktywów trwałych), jakim są elektrownie atomowe, może w perspektywie długoterminowej stać się nierentowna, wskazano także. "Na decyzję agencji o zmianie perspektywy ratingu kredytowego PGE na negatywną

BGŻ BNP Paribas chce podwoić liczbę robotów i zautomatyzowanych procesów w 2018

w pełni zautomatyzowany. Zaangażowanie robotów na tym etapie przyspiesza proces księgowania nawet o 300%. Ponadto, w przypadku niektórych wniosków kredytowych, roboty ułatwiają uzyskanie przez klienta pieniędzy w dniu decyzji przyznania kredytu.  "Roboty przejmują najbardziej

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100% akcji Energi, dodano

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży 1 mld zł kredytów kwartalnie 

kredytów proekologicznych na 30 czerwca br. wynosiło 4 593,1 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,22% salda kredytów ogółem w banku (na koniec I poł. 2019 r. wynosił 34,89%). Łączna kwota

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

zaleceń UKNF ma sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa, jak i dalszemu zrównoważonemu rozwojowi działalności kredytowej sektora oraz ułatwiać bankom pozyskiwanie finansowania w korzystnej cenie.  "W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Getin Noble Bank zakłada spadek kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

finansowania projektów o charakterze mainstreamowym - charakteryzuje się dobrym ryzykiem.  "W segmencie firm na koniec III kw. nie zanotowaliśmy zaangażowań, w których przewidujemy wzrost ryzyka" - powiedział także członek zarządu.  Koszt ryzyka wyniósł 1,2% na koniec września br

KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk.

domowych zapewne istotny wpływ ma program 500+, uwalniający część budżetów domowych, wcześniej zaangażowanych w sfinansowanie kosztów podstawowych potrzeb życia codziennego. Tym bardziej, że dostępność do oferowanych w jego ramach środków została podwojona. Jeśli natomiast wysoka presja inflacyjna na ceny

Przegląd informacji ze spółek

bankowym w 2021 roku będzie dwu-, trzykrotnie wyższa w porównaniu z 2019 rokiem. Na przełomie czwartego kwartału tego roku i pierwszego kwartału przyszłego roku banki będą tworzyć rezerwy już na poszczególne ekspozycje na podstawie indywidualnych zaangażowań kredytowych, uważa wiceprezes Banku Pekao Marek

Konsorcjum Stali miało 41,55 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBITDA: 63,16 mln zł

wyroby hutnicze w okresach porównawczych (w 2017 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 25,5% przy jednoczesnym wzroście wolumenu na poziomie 5,6%), przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania kredytowego wykorzystywanego do finansowania bieżącej działalności operacyjnej podmiotów

BGK: W I półroczu powstało 380 mieszkań dzięki preferencyjnym kredytom

ze wsparciem BGK budują najczęściej Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y), ale coraz więcej zachęt pojawia się także dla innych inwestorów. Nowe przepisy ułatwią rozpoczęcie inwestycji spółdzielniom mieszkaniowym. Do zaangażowania się w program, czyli zaciągnięcia kredytu, ma wystarczyć decyzja

AC rekomenduje 2,5 zł dywidendy na akcję z zysków z lat ubiegłych

3 kwartały 2016 r. w wysokości 25,9 mln zł, brak zaangażowania kredytowego przy niskich rynkowych stopach procentowych, jak też planowaną polityką inwestycyjną, podano również. AC jest producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki Stag. Akcje spółki od 2011 r. są notowane na GPW. (ISBnews

Work Service zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia

;refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Jest to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia warunków umów zawartych w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. W rezultacie finansowanie bankowe

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

działalności" - powiedział prezes Alior Banku oraz przewodniczący rady nadzorczej Alior Leasing Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.  Dodał, że zaangażowanie ING Banku Śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w bieżącą transakcję sekurytyzacji udowadnia, że Alior Leasing jest

Bank BZ WBK odda klientom pieniądze - nawet kilkaset złotych. UOKiK: Bank źle informował o zmianach

składać reklamacji. – Bank uzgodnił z UOKiK przebieg procesu, który w jak najmniejszym stopniu zaangażuje klientów. Wypłata rekompensaty nie wymaga żadnych reakcji ze strony klientów BZ WBK, w szczególności klient nie musi składać reklamacji lub wniosku o wypłatę rekompensaty. Bank poinformuje

BOŚ Bank liczy na wzrost udziału kredytów dla MŚP w portfelu

Krynica-Zdrój, 08.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększając tym samym dywersyfikację portfela kredytowego, poinformował ISBnews wiceprezes BOŚ Bogusław Białowąs. Bank liczy na

MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

okazać się, jakiej dokładnie kwoty zwiększenia funduszu pożyczkowego potrzebujemy. Na razie szacujemy, że może to być nawet 200-300 mln zł. Chcemy zaangażować do jej udzielania nowe instytucje finansowe, które będą działać obok już aktywnych pośredników, po to, żeby proces oceny wniosków i wypłaty na

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

na warunki zawartych wcześniej umów kredytowych w bankach. W pierwszej kolejności wzrasta ryzyko niespełniania przez przedsiębiorców kowenantów finansowych, co w skrajnym scenariuszu może oznaczać nawet wypowiedzenie przez bank umowy i konieczność natychmiastowej spłaty długu. "Dla firm, które

Stocznia Nauta ma umowy kredytowe z ARP, PKO BP i ING BSK o wartości 160 mln zł

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Stocznia Remontowa Nauta podpisała z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim i Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowy kredytowe o łącznej wartości 160 mln zł w ramach restrukturyzacji finansowania, podała ARP. "Rozwój Stoczni Remontowej Nauta wspieramy

Nowa sprzedaż kredytów BOŚ Banku wzrosła o 86,8% r/r do 2,2 mld zł w I poł. 2019

wyniosła 929,3 mln zł i była o 59,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych" - czytamy w raporcie półrocznym banku. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące

EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. "Zaangażowanie EBOR-u ma miejsce w kontekście zakończenia akwizycji

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe. Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy

Santander BP i Helaba sfinansują cztery projekty deweloperskie Resi4Rent

Rynków Kredytowych w Santander Bank Polska Maciej Tarnawski, cytowany w komunikacie. W III kwartale 2019 r. Resi4Rent odda do użytku pierwszą inwestycję we Wrocławiu, a do końca roku kolejną - w Łodzi. Cztery projekty, których finansowanie zapewniają Santander Bank Polska oraz Helaba, będą gotowe pod

EBI udzielił BOŚ 75 mln euro pożyczki na wsparcie inwestycji proekologicznych

terytorialnego, podał BOŚ. "W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów planu

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o utrzymaniu status quo. Stroną umowy są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO i ING" - czytamy w komunikacie. W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do

BZ WBK skoncentruje się na rozwoju bankowości cyfrowej w tym roku

BZ WBK Gerry Byrne.  "Naszym priorytetem na kolejne kwartały jest kontynuacja inwestycji w rozwiązania technologiczne, która pozwolą poprawić ofertę dla klientów. Będziemy skracać procesy, sprawimy, aby cały model biznesowy był bardziej efektywny. Jesteśmy mocno zaangażowani w prace

IFR: 57,7% firm rodzinnych obawia się, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni

%) wstrzymało się od oceny jego roli, zapewne dlatego, że działał on poza głównym nurtem mediów oraz nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu. Obecne ograniczenia działalności gospodarczej rodzą obawę. 57,7% firm stwierdza, że nie przetrwa

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.

wartości i rezerw w I kwartale 2018 roku wyniósł 336 mln zł. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (55 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności podmiotów gospodarczych, wyjaśnił bank. "Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2018 roku

KRD: Zadłużenie branży transportowej sięgnęło 927,9 mln zł

jest pakiet pomocowy przygotowany przez rząd. Zgodnie z nim, firma transportowa, która ma problemy finansowe, będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych. Przedsiębiorcy będą mogli

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

;Wpłynęłaby ona na obniżenie bieżących marż odsetkowych banków, jednak w dłuższej perspektywie będzie wspierała sytuację finansową banków dzięki korzystnemu oddziaływaniu na jakość portfela kredytowego. Sektor bankowy w Polsce funkcjonuje stabilnie, jest zyskowny i posiada duże bufory płynnościowe oraz

mBank Hipoteczny miał 41,24 mln zł zysku netto w 2018 r.

notowane pod wspólnym kodem ISIN na rynku równoległym GPW i Bondspot. Była to pierwsza w historii polskiego rynku kapitałowego asymilacja dwóch serii listów zastawnych" - czytamy dalej.  Wartość netto całego portfela kredytowego, uwzględniając zaangażowanie pozabilansowe, wzrosła na koniec 2018

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

; - powiedział prezes PFR Paweł Borys, również cytowany w komunikacie. Zgodnie z porozumieniem, szczegółowe warunki finansowania kolejnych projektów będą ustalane oddzielnie przy każdej inwestycji. PFR i Tauron dopuszczają też możliwość zaangażowania w poszczególne inwestycje dodatkowych podmiotów, podkreślono

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

. Lewiatan proponuje: - uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT do końca 2020 r. w maksymalnie skróconym terminie (14 dni), - odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do końca 2020 r., - uwzględnienie w pomocy de minimis para-kredytowych usług finansowych oraz odroczenie

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

działalności biznesowej (+6,3% r/r), przy wzroście kosztów administracyjnych (+2,1% r/r) Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W 2018 roku wynik wyniósł 1 451

Control Process otrzymała wsparcie KUKE i Pekao przy estońskim kontrakcie

z KUKE wdrożyliśmy kolejne nowe narzędzie wpierające polskich eksporterów. Zaproponowana struktura finansowania umożliwiła uzyskanie decyzji na nowe zaangażowanie kredytowe, co nie było możliwe w ostatnich latach. Do produktu gwarancji eksportowej dodany jest kredyt na prefinansowanie

EuroRating nadał Murapolowi rating BB, perspektywa stabilna

wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku" - czytamy w uzasadnieniu. Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki, agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie 90% wypracowywanych zysków. Do czynników ryzyka EuroRating zalicza

Skarbiec TFI: Efekty w inwestycjach na rynku długu dają płynność i aktywność

Sobolewski, główny strateg Skarbiec TFI, zarządzający funduszami. "Perspektywy dla inwestorów nie wydają się najlepsze. Aktywa ryzykowne są po spektakularnej hossie, stopy procentowe są niskie, premie kredytowe i terminowe skompresowane, a ryzyka narastają: populizm, protekcjonizm, niestabilność

BZ WBK zakłada wzrost porównywalnego zysku netto w l. 2017-2019

-2019: -Wzrost porównywalnego zysku netto. -Pozytywne trendy rozwojowe w zakresie dochodów odsetkowych i prowizji. -Rygorystyczne zarządzanie kosztami, skutkujące obniżeniem wskaźnika koszty/dochody -Rosnąca jakość portfela kredytowego. -Wzrost średnich aktywów ważonych ryzykiem w tempie wolniejszym niż

BIG InfoMonitor: 44% Polaków jest gotowych działać pro-eko bez względu na koszty

marnować żywności (44%), a co trzeci ogranicza zużycie wody, wymieniono. "Zaangażowanie w działania proekologiczne wzrasta wraz z wiekiem, np. śmieci segreguje jedynie 60% osób w wieku do 24 lat, podczas gdy wśród osób powyżej 45 lat jest to już 78% Toreb wielorazowych używa połowa pytanych do 24

Zysk netto BGK wyniósł 584,57 mln zł w 2017 r., aktywa 74,31 mld zł

się kwotą 584,4 mln zł, która była o 327,4 mln zł wyższa od uzyskanej za 2016 rok. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem skali działalności bankowej i poprawą jakości portfela kredytowego BGK oraz ze wzrostem wyceny inwestycji w funduszach realizujących wsparcie rozwoju polskich

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

zobowiązań kredytowych nie będzie już tak bardzo ciążyć na naszych wynikach. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze długu zaoszczędzimy przynajmniej 25 mln zł w ciągu następnych czterech kwartałów. Korzyści te poprawią naszą zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz umożliwią dalszy rozwój

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

głównie depozytów jednostek budżetu centralnego (JBC), w tym Ministerstwa Finansów oraz depozytów podmiotów gospodarczych, wskazano także. "Poziom bilansowych zaangażowań o charakterze kredytowym (kredyty, obligacje komunalne i komercyjne) zwiększył się w stosunku do stanu z końca 2015 roku o 4