zaangażować spółki

Perma-Fix Medical jest 5. pod względem zaangażowania TFI w spółkach z NewConnect

zaangażowanie kapitałowe polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych w spółkę z rynku NewConnect, podkreśla spółka. "Doceniamy ciągłe wsparcie w naszych staraniach związanych z opracowaniem nowych, bezpiecznych dla środowiska i tańszych sposobów rozwiązania problemu niedoboru izotopów medycznych na

PlayWay zaangażował się w 2 spółki, produkujące gry na platformę PC

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z dwiema osobami fizycznymi i zawiązał spółkę pod nazwą DeGenerals. Ponadto PlayWay przystąpił do Nesalis Games i objął w niej udziały, poinformowała spółka. Zarówno DeGenerals i Nesalis Games będą produkować gry na platformę PC

Milestone jest 3. pod względem zaangażowania TFI wśród spółek z NewConnect

Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Milestone Medical osiągnął na koniec 2014 r. 8,2 mln zł wartości rynkowej akcji w portfelach czterech funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że akcje spółki były trzecią najpopularniejszą inwestycją w

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Akcje JSW w czwartek na otwarciu warszawskiej giełdy kosztowały 14,84 zł. Po godzinie 16 ich cena wzrosła o ponad 6 proc. Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendację dla spółki z 'trzymaj" do "kupuj". Według analityków cena docelowa JSW może wynieść 15,6 zł. Eksperci

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Bogdanka do tej pory świeciła przykładem na tle pozostałych spółek węglowych. Lubelska kopalnia, mimo dekoniunktury na rynku spowodowanej niskimi cenami surowca oraz nadpodaży węgla, radziła sobie nieźle. Co prawda w ubiegłym roku miała około 280 mln zł straty, ale wynikało to z dokonania odpisów

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

wojewódzkich, w 2015 r. ma się dopiero zacząć i pochłonie dużo poniżej 10 mld zł. We wtorek prezes rządowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) Mariusz Grendowicz i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podpisali list intencyjny w sprawie zaangażowania pieniędzy PIR w projekt

USA rozszerzają sankcje na Rosję. Na czarnej liście spółki Gazpromu

USA rozszerzają sankcje na Rosję. Na czarnej liście spółki Gazpromu

prowadzenie sankcji USA. Gazprom na cenzurowanym Na listę firm, do których nie wolno eksportować towarów i usług służących do eksploatacji złóż ropy i gazu w Arktyce i podmorskich złóż na dużych głębokościach, wpisano kilkanaście spółek Gazpromu, w tym kluczowe spółki koncernu zajmujące się przesyłem gazu w

Polskie Inwestycje Rozwojowe zainwestują w ciepło

Wczoraj spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) powołana do realizacji rządowego programu "Inwestycje polskie" podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie porozumienie w sprawie budowy w tym mieście nowej elektrociepłowni i modernizacji działającej już głównej

Wokół parkietu: OFE zwróciły się ku średniakom

Zwiększanie przez OFE zaangażowania kapitałowego w średnie i mniejsze spółki to niejako przymus ekonomiczny Fundusz emerytalny PZU Złota Jesień dokupił w końcu tygodnia akcji Vistuli i zwiększył zaangażowanie w kapitale tej spółki do ponad 10 proc. Nie jest to jakaś sensacyjna wiadomość, nawet

ARP chce wspierać polskich twórców gier. Tworzy spółkę ARP Games

ARP chce wspierać polskich twórców gier. Tworzy spółkę ARP Games

przebić się na poziomie światowym. Obietnice te powoli zamieniają się w realne programy. Teraz ARP wraz z władzami powiatu cieszyńskiego i spółką należącą do Uniwersytetu Śląskiego planuje wspierać finansowo i merytorycznie młode polskie spółki z branży gier wideo. W tym celu została powołana specjalna

T. Szczegielniak i T. Siwak zostali powołani na członków zarządu Enei

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enei powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych oraz Tomasza Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, podała spółka. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana

Jeździsz po meble do Ikei do Poznania? Fabrykę masz pod nosem, w Gorzowie [ZDJĘCIA]

seria stołów Linnmon dostępnych w tej sieci na całym świecie powstaje tylko u nas - chwali się członek zarządu spółki. Inwestor z Barlinka wykupił w strefie ponad 6 ha ziemi. To duża działka. Firma nie wyklucza bowiem, że w przyszłości fabrykę rozbuduje. - Przenieśliśmy się z Barlinka, bo tam nie

Ireneusz Gronostaj złożył rezygnację z członka zarządu Libet

zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Wyraził nadto przekonanie, iż planowane przejście do rady nadzorczej i konsekwentnie zwolnienie z części bieżących, operacyjnych obowiązków, będzie miało istotny pozytywny wpływ na jego zaangażowanie w kluczowe projekty rozwojowe spółki. "- czytamy w

Członkowie zarządu Klabatera zawarli umowy lock-up na akcjach spółki

zaangażowania kapitałowego w spółkę przez członków zarządu spółki, podano także. Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r. (ISBnews)  

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie parametrów

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

zależna od Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie. Jak podała spółka, Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie jest największym rosyjskim serwisem darmowej poczty elektronicznej i jednocześnie spółką publiczną notowaną na London Stock Exchange, w którą zaangażowanych kapitałowo są takie podmioty, jak Alibaba

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji Enei, podała spółka. "Mając na uwadze podjętą przez radę nadzorczą decyzję, o której mowa powyżej, emitent nie będzie

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

mln zł. "Łączna maksymalna wartość inwestycji, z uwzględnieniem posiadanych na dzień niniejszego raportu bieżącego akcji, nie przekroczy kwoty 100 mln zł. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Maksymalna cena, po jakiej

JR Holding ASI planuje ogłoszenie aktualizacji strategii w najbliższym czasie

nieruchomości, czego konsekwencją będzie uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zniwelowanie długu spółki do zera, - reinwestycję całości gotówki zakumulowanej po sprzedaży nieruchomości w projekty o potencjale nie mniejszym niż te, w których JR Holding jest zaangażowany, a są one osadzone w branżach

Marek Dziki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Biotonu 

zaangażowanie w rozwój spółki" - czytamy w komunikacie.  Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka. "Pan Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował zaangażowaniem w projekty biznesowe realizowane

Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service

zaangażowany w proces restrukturyzacji odkąd zasiada w naszej radzie nadzorczej. Efektywnie wspierał nas podczas kluczowych negocjacji z inwestorami oraz uczestniczył w transakcjach sprzedaży naszych spółek zależnych. Oddelegowanie [...] Marcusa do zarządu pozwoli mu bardziej zaangażować się w

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu (CTM)" - czytamy w komunikacie. Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego kwota finansowania

Bloober ma 'short listę' doradców do obsługi potencjalnej fuzji

branżowych i finansowych, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w Bloober Team, rozpoczęła rozmowy mające na celu wybór brokera finansowego, obsługującego potencjalną transakcję. Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r

Enea ma list intencyjny z Iberdrolą ws. potencjalnej inwestycji w farmy offshore

. Poziom zaangażowania Enei w projektach morskich elektrowni wiatrowych będzie ustalany na dalszym etapie rozmów, przy czym na moment zawarcia listu intencyjnego strony zakładają mniejszościowy udział spółki, podano również. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony zamierzają opracować

Arts Alliance przejmuje Hyperion Alfa ASI SKA

NewConnect w 2018 roku, jak również spółka Kool2Play, która wedle jej zapowiedzi wybiera się na parkiet giełdowy w bieżącym roku, podano także. Niezależnie od założeń inwestycyjnych, Arts Alliance w dalszym ciągu prowadzi prace wobec gry "Aurora: Weather Warfare", rozważając możliwe zaangażowanie

JR Holding ASI podtrzymuje plan przejścia na GPW w 2021 r.

nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. (ISBnews)  

EC Będzin zaczęła przegląd opcji dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

kogeneracyjny, podała EC Będzin. "Nie wyklucza się, że zaangażowanie w rozważaną inwestycję skutkować może zmianą struktury udziałowej spółki zależnej" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że żadne decyzje w tym zakresie nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka

Sasin:W Ostrołękę C zaangażowano 912,5 mln zł w kapitale,235 mln zł w pożyczkach

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - W realizację inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C zaangażowano dotychczas 912,5 mln zł jako kapitał własny spółki celowej, należącej do Energi i Enei, oraz 235 mln zł w wypłaconych łącznie spółce pożyczkach, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów

CFI Holding chce mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność Work Service 

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - CFI Holding, który zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Work Service do ok. 15%, zamierza mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność tej spółki, poinformował wiceprezes Michał Bartczak. CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

. informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego

4Mobility rozmawia z potencjalnym partnerem i/lub inwestorem z branży energetyki

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - 4Mobility rozpoczęło rozmowy z jedną z firm działających w branży energetycznej na temat współpracy i/lub zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora, podała spółka. "Przedmiotem ww. rozmów jest możliwość podjęcia współpracy w zakresie wspólnego

Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego

CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Central Fund of Immovables Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład CFI Holding ponownie zwiększyła zaangażowanie w akcjonariacie Work Service - do 16,78% głosów na walnym zgromadzeniu, podały obie spółki. CFI deklaruje chęć większego zaangażowania

The Dust i 3 inwestorów rozważają emisję akcji w zw. z 'Cyklem Inkwizytorskim'

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Zarząd The Dust dokonał wstępnych ustaleń z trzema osobami (inwestorami), które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez spółkę gier - ustalono, że spółka i trzej inwestorzy rozpatrzą zaoferowanie

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

niezależnego. Andrew Fairclough w 1991 roku ukończył University College London ze stopniem licencjackim na kierunku prawa. Od niemal 30 lat jest zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie doświadczenia w obszarze

Findfunds uruchomi handel udziałami spółek z o.o. na internetowej platformie

możliwość obrotu tak naprawdę roszczeniami z umów przedwstępnych zakupu udziałów, które zawierają z Findfunds podczas kampanii crowdfundingowej danej spółki. "Byliśmy dotychczas skupieni na branży gier komputerowych, ale crowdfunding to także szansa na np. zwiększanie zaangażowania konsumentów w

Elemental Holding i Prime Minerals mają list intencyjny dot. współpracy

kooperacji, aby jak najefektywniej wykorzystać potencjał obu podmiotów oraz kompetencje i doświadczenie zarządów. Podjęte działania mają na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii i skali, podano również. "Emitent rozważa możliwość zaangażowania się kapitałowo w spółkę Prime Minerals S.A notowaną na

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy

spółki. Chcąc zapewnić akcjonariuszom [...] atrakcyjny poziom zwrotu na zaangażowanym w akcje spółki kapitale, zarząd spółki proponuje regularne wnioskowanie do walnego zgromadzenia wypłaty dywidendy. Zarząd planuje proponowanie dokonywania systematycznych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w

Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.

akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa

Przegląd informacji ze spółek

Communications prawdopodobnie do końca bieżącego roku zdecyduje w sprawie wydzielenia sieci wież telekomunikacyjnych do oddzielnej spółki TowerCo i potencjalnego zaangażowania w niej zewnętrznych inwestorów, poinformował prezes Play Communications Jean Francois Harion. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM

Przegląd infromacji ze spółek

-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z wartownią i pompownią oraz wykonanie wszelkich robót towarzyszących oraz prac projektowych w Jawczycach w gminie Ożarów Mazowiecki, podała spółka. Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową

Elektrobudowa dokona przeglądu opcji w zakresie finansowania działalności

gospodarczym, zarówno z tymi, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotami spoza tego grona" - czytamy dalej. Zarząd nie wyklucza również rozmów z obecnymi akcjonariuszami, jak również z innymi potencjalnymi inwestorami, jeżeli wyrażą oni swoje zainteresowanie

Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki, zastrzeżono także. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

Mirosław Kowalik zrezygnował z funkcji prezesa Enei

", gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie, podano również. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW

JR Holding ASI analizuje inwestycje w kilkanaście spółek

;Na razie skupiamy się na naszych założeniach, czyli gamingu, fotowoltaice, biotechnologii i sztucznej inteligencji" - podkreślił. Wśród spółek będących w analizie wymienił Aforti Holding, Varsav Game Studios i KBJ. Z jego słów wynika też, że nie wyklucza zwiększenia zaangażowania m.in. w

Onico rozpocznie przegląd opcji finansowania

, zarówno z tymi, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotami spoza tego grona" - czytamy w komunikacie. Zarząd nie wyklucza również rozmów z obecnymi akcjonariuszami i obligatariuszami, jak również z innymi potencjalnymi inwestorami, podano także. Onico

Play może do końca roku podjąć decyzje w kwestii spółki infrastrukturalnej

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Play Communications prawdopodobnie do końca bieżącego roku zdecyduje w sprawie wydzielenia sieci wież telekomunikacyjnych do oddzielnej spółki TowerCo i potencjalnego zaangażowania w niej zewnętrznych inwestorów, poinformował prezes Play Communications Jean

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

zaangażowanie w rozwój Mabionu w długim terminie. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że uzyskana pożyczka jest dodatkowym finansowaniem, które nie wchodzi w skład zadeklarowanego w marcu przez głównych akcjonariuszy spółki dokapitalizowania kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r." - dodał członek zarządu

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

, posiadając 6% akcji w kapitale zakładowym spółki. Ponadto, bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki

Movie Games i INC utworzyły Mill Games z myślą o rynku rumuńskim

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Movie Games i INC powołały nową spółkę Mill Games, która będzie realizować projekty gamingowe przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii, podała spółka. INC i Movie Games objęły po 50% akcji w nowej firmie. "Cieszę się ze

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia porozumiał się z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). W myśl porozumienia, zadłużenie zaciągane przez spółki celowe Taurona na realizację inwestycji w

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. Termin realizacji przedmiotu umowy przypada 77 tygodni od daty zawarcia umowy, czytamy w komunikacie. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii

P. Błaszczyk zastąpi T. Grudzińskiego na stanowisku prezesa Artifex Mundi od 1 X

częścią zespołu Artifex Mundi i zaangażować się w pełni w merytoryczną pracę nad grami, zwłaszcza w segmencie mobilnych gier RPG" - wskazał. Zapowiedział także, że "w krótkiej perspektywie czasu po zakończeniu prezesury" będzie chciał kandydować do rady nadzorczej spółki. W osobnym

The Farm 51 rozpoczyna współpracę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

', 'Conqueror's Blade', 'Lost Ark' i inne" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie jest największym rosyjskim serwisem darmowej poczty elektronicznej i jednocześnie spółką publiczną notowaną na London Stock Exchange, w którą zaangażowanych kapitałowo są takie podmioty

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76% udziałów spółki. W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w

Carpathia Capital zadebiutuje na New Connect we wtorek

roku" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem działalności Carpathia Capital S.A. jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów. Spółka realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania emitenta w poszczególne kategorie

Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi

wysokość dopłat do kapitału wniesionych przez Archicom Polska oraz Zakłady Chemiczne "Organika" wyniesie 30 mln zł. Dodatkowo umowa joint venture przewiduje, że Archicom Polska udzieli spółce pożyczek, a maksymalne zaangażowanie w tym zakresie to 17,5 mln zł, wskazano również. "Umowa joint

Przegląd informacji ze spółek

przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo), podała spółka. QNA Technology - spółka, w którą poprzez fundusz Kvarko zaangażowany jest giełdowy Tech Invest Group - rozpoczyna budowę IP cloud i rozważa

Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 283 331 tys. zł w następujący sposób: - 100% zysku netto tj. 283 331 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w uchwale.  Enea jest spółką dominującą

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania bieżącej działalności spółki lub finansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych. Zakładany poziom zaangażowania inwestora w spółkę był szacowany na kwotę pomiędzy 2 500 tys. zł a 5 000 tys. zł. Wpłata środków do spółki (przynajmniej częściowa) miała

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

strategicznymi akcjonariuszem również na temat swojego zaangażowania w Polską Grupę Górniczą (PGG). "Nowe kierunki będziemy ogłaszać niedługo. Na ten moment nie przesądzamy, jaki to będzie miało wpływ na nasz udział, ale na tym etapie nie przewidujemy dodatkowego zaangażowania w ten podmiot"

Prezes Play nie oczekuje dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Po sprzedaży części swoich pakietów w Play Communications, główni akcjonariusze spółki - Kenbourne i Tollerton - nie planują obecnie podobnych decyzji i pozostają zaangażowani w działania operatora, poinformował prezes P4 Jean-Marc Harion. "Inwestorzy są

Anna Świderska została powołana na wiceprezesa TUiR Warta i TUnŻ Warta 

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza TUiR Warta oraz TUnŻ Warta powołała do zarządu spółek Annę Świderską, która zastąpi na stanowisku wiceprezesa Witolda Walkowiaka, podała Warta. Świderska, która obejmie nową funkcję 1 lipca 2020 r., będzie odpowiedzialna za pion finansów, w tym m.in

Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny w KNF

uwzględnieniem segmentu premium. Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce. (ISBnews)  

Sylwester Cacek został powołany na stanowisko prezesa Sfinks Polska

. Będąc największym akcjonariuszem Sfinksa, od lat związanym ze spółką, jestem tym żywotnie zainteresowany i dlatego zdecydowałem się wrócić do zarządu oraz bezpośrednio zaangażować się w realizację tych celów. Cieszę się, że członkowie rady nadzorczej, obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi kierowanie

PERN przekazał dodatkowe 250 tys. zł na walkę z koronawirusem

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Fundacja Grupy PERN przekazała 250 tys. zł. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku, jako element wsparcia tej jednostki w walce z koronawirusem, podała spółka. Dzięki temu szpital będzie mógł kupić 8,5 tys. sztuk jednorazowych masek ochronnych. To

NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru

podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie działalności spółki, podano w uzasadnieniu. "Intencją zarządu spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem zasady prawa pierwszeństwa, jest pozyskanie

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) oraz ich spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione

Asseco SEE zakłada kontynuację akwizycji, mają odpowiadać za 20-30% wzrostu

, przyspieszyliśmy akwizycje i nie zwalniamy. W większość procesów akwizycji będę zaangażowany, a dodatkowo wydzielamy dedykowany zespół, aby przyglądał się rynkowi. 20-30% wzrostu generowanego przez akwizycje - takie założenie możemy przyjąć" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej. Według jego

Polnord wydał zgodę na przeprowadzenie due diligence przez Cordię

transakcji" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje co do ewentualnego zaangażowania kapitałowego w spółkę, a rozpoczęcie rozmów i udostępnienie dokumentacji nie zobowiązywało potencjalnego inwestora do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub porozumienia i nie

Rafał Jarodzki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Archicomu

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Rafał Jarodzki zrezygnował z dniem 24 czerwca 2020 roku ze sprawowania funkcji wiceprezesa Archicomu, podała spółka. Rezygnacja jest podyktowana zamiarem kandydowania do rady nadzorczej spółki. "Mam ogromną satysfakcję, że rozpoczynając

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję akcji serii J do nowego inwestora

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Nestmedic wyrazili zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,5 zł za jedną akcję. W ramach zawartej w lutym umowy inwestycyjnej ofertę w całości obejmie Agnieszka Kierner, dotychczasowa członek rady nadzorczej, podała spółka

Jakub Macuga zrezygnował z funkcji członka zarządu Dino Polska

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Jakub Macuga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Dino Polska, podała spółka. "Złożona rezygnacja została uzasadniona przez Jakuba Macugę potrzebą pełnego zaangażowania się w prace członka zarządu w spółkach zależnych Dino Polska S.A." - czytamy

Aplikacja mobilna CCC ma ponad 2 mln użytkowników po 1,5 roku działania

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 2 mln użytkowników po 1,5 roku od uruchomienia, podała spółka. Aplikacja jest już dostępna na sześciu rynkach - w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Austrii i na Węgrzech, a w planach jest jej wprowadzenie na dwa kolejne

Gaz-System ma umowy na nadzór budowy części podmorskiej Baltic Pipe

. lądowania gazociągu Baltic Pipe w Polsce i w Danii, podała spółka. Nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych, podpisanych z trzema firmami - Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd. Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu Gaz

Selvita nie wyklucza zaangażowania się w prace związane z COVID-19

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Selvita nie wyklucza, że w przyszłości bezpośrednio zaangażuje się w obszar leków i terapii na koronawirusa, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Obecnie bezpośrednio - w szczepionki, terapie [na koronawirusa] - nie jesteśmy zaangażowani. Jesteśmy

Energa: Inwestycja dot. Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem

819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w

Tadeusz Andrzejak zrezygnował z funkcji prezesa Pozbudu T&R

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Tadeusz Andrzejak zrezygnował z członkostwa w zarządzie Pozbudu T&R i pełnienia funkcji prezesa z dniem 17 września 2019 roku, podała spółka. "Uzasadnieniem powyższej decyzji, wskazanej w rezygnacji, jest pełne zaangażowanie się w rozpoczęty pierwszy etap

Ultimate Games rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Ultimate Games rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 2,09 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. "W ocenie zarządu sytuacja finansowa spółki jest dobra. Spółka

Enea ma ugodę rozwiązującą umowę ws. nabycia farmy wiatrowej Skoczykłody

" - podano także. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

Solution4Labs zaoferowała rządowi pomoc dla laboratoriów w walce z koronawirusem

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Solution4Labs zaoferowała pomoc w walce z COVID-19. W piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przekazała gotowość do zaangażowania swoich ekspertów celem zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa w laboratoriach diagnostycznych, podała spółka

Orlen Paliwa ogłosił konkurs na prezesa zarządu, czeka na oferty do 27 grudnia

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Paliwa - spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen - podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, podała spółka. Termin składania ofert upływa 27 grudnia br. "Osoba pełniąca funkcję prezesa

Spółki Piotr i Paweł podpisały porozumienia z bankami

działalności sieci. Powstały dedykowane zespoły robocze, toczą się rozmowy z dostawcami i wynajmującymi, omawiane są kwestie strategiczne związane z rebrandingiem, wyborem sklepów pilotażowych itp." – oświadczył zarząd spółek, cytowany w komunikacie. "Banki zaangażowane w proces

Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w Krakowie

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka. Gobarto podkreśla, że deweloper jest

Przegląd informacji ze spółek

konsorcjum, jest zaangażowany w projektowanie pilotażowej technologii oczyszczania wody w Jaworznie. Ponadto spółka w pełnym zakresie uczestniczy w podobnym wdrożeniu w czeskiej miejscowości Hajek, podała spółka. PlayWay wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę Septarian Games, podała spółka. Kapitał

PGE odstąpiła od rozmów dot. ewentualnego zaangażowania w budowę Ostrołęki C

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odstąpiła od rozmów w sprawie ewentualnego zaangażowania w w projekt budowy bloku 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka, podała spółka. "Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., deklaruje, że działania strategiczne Grupy PGE w

Nowy inwestor wesprze Nestmedic w ekspansji zagranicznej kwotą ok. 0,5 mln zł

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Nestmedic zawarł umowę inwestycyjną z Agnieszką Kierner. Dotychczasowa członkini rady nadzorczej wesprze spółkę w ekspansji na rynkach zagranicznych, podała spółka. Kierner obejmie 330 tys. akcji spółki po cenie 1,5 zł za jedną akcję. "Pozyskanie

PGE wstępnie zainteresowana nabyciem pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

; - czytamy w komunikacie. Realizacja transakcji będzie możliwa po przeprowadzeniu wyceny przez niezależnego doradcę oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych przez wszystkie zaangażowane podmioty, podano także. PGE EJ1 to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

. "W ocenie zarządu, zwiększanie przez wzywającego – jako głównego i dominującego akcjonariusza – swojego zaangażowania w spółkę ma pozytywny wpływ na interes spółki" - czytamy w stanowisku zarządu. "Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, zarząd

PGE wstępnie zainstalowana nabyciem pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

; - czytamy w komunikacie. Realizacja transakcji będzie możliwa po przeprowadzeniu wyceny przez niezależnego doradcę oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych przez wszystkie zaangażowane podmioty, podano także. PGE EJ1 to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Bumech odnotował wzrost wydobycia rudy boksytu o ponad 15% r/r do 81 076 w okresie styczeń-marzec 2020 r., podała spółka. Grupa opracowała wariantowy plan postępowania w warunkach pandemii, który został wdrożony do realizacji. "Wydobycie rudy boksytu w

Incuvo rozpoczęło drugą transzę emisji akcji, chce pozyskać 0,7 mln zł

. Jednorazowy zapis na akcje spółki może wynieść minimalnie 2,5 tys. zł, a maksymalnie 25 tys. zł. Pozyskane z emisji środki, w wysokości 0,7 mln zł, posłużą rozbudowie i wzmocnieniu teamu produkcyjnego. "Doświadczony i zgrany team jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. To od zaangażowania i umiejętności

CDRL objął udziały w spółkach Sale Zabaw Fikołki i Lemon Fashion

Zabaw Fikołki] emitent będzie posiadał 40% udziałów i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. W związku z objęciem udziałów emitent wniesie do spółki wkład pieniężny w kwocie 6 mln zł. Obecnie emitent od marca 2018 r. posiada pakiet 10% udziałów. Łączne zaangażowanie finansowe emitenta w spółce

InventionMed ma umowę o poufności z Shenzhen Microprofit Biotech

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - InventionMed zawarła umowę o poufności (NDA) z Shenzhen Microprofit Biotech Co. Ltd. Współpraca z chińską firmą będzie dotyczyć importu testów na rynek polski, podała spółka. Docelowy kontrakt może dotyczyć również wsparcia we wdrożeniu produktów InventionMed na

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - OT Logistics dokonało rewizji założeń planu naprawczego przyjętego 19 grudnia 2018 roku, podała spółka. Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, do których należy m.in. koncentracja działalności biznesowej na działalności portowej. "