zaakceptowało skonsolidowane

PGE GiEK podpisze umowę na bloki gaz. w Dolnej Odrze z GE i Polimeksem 30 I

budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wartość kontraktu to ok. 3,7 mld zł netto. Informację o planowanej dacie podpisania umowy potwierdziło biuro prasowe PGE. Na początku stycznia PGE GiEK zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global

PGNiG: Przekroczono półmetek prac na uruchomieniem wydobycia ze złoża Duva

rok od zaakceptowania planów zagospodarowania dla złoża Duva przez norweskie władze, a w przygotowaniach do wydobycia przekroczyliśmy już półmetek. Prace postępują, a projekt jest realizowany nawet z lekkim wyprzedzeniem wobec harmonogramu" - skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w

Libet: Oferta przejęcia aktywów spółki przez inwestora została wycofana

rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), która już teraz negatywnie oddziałuje na rynki i działalności, w które zaangażowane jest oferent. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, że spółka - mając na uwadze konieczność uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy - nie zaakceptowała bezwarunkowo złożonej

Przegląd informacji ze spółek

ładunek skroplonego gazu ziemnego w nadbrzeżnej stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie, podała spółka. Fińska firma Gasum dostarczyła tam ok. 1500 ton LNG pochodzącego z Norwegii. Jean-François Fallacher zaakceptował propozycję nominacji na prezesa Orange Hiszpania i odejdzie ze stanowiska

Ciech utworzył 36,7 mln zł odpisu na utratę wartości aktywów Ciech Soda Romania

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu Ciech Soda Romania przez jedynego dostawcę

RN Open Finance pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zaakceptowania" - czytamy w komunikacie. Open Finance odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,18 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 34,4

ZE PAK: KE zamknęła postępowanie dot. budowy odkrywki 'Tomisławice'

informację o zakończeniu postępowania przekazał spółce dyrektor departamentu zarządzania środowiskiem Ministerstwa Środowiska, zawiadamiając, że Komisja Europejska zaakceptowała wyjaśnienia strony polskiej w tej sprawie, dodano. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką

Oferta Budimeksu Budownictwo za 1,4 mld zł netto najkorzystniejsza dla PKP PLK

. Wartość oferty przekracza budżet zamawiającego. "Wartość oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto (zaakceptowana kwota kontraktowa) w tym: kwota warunkowa 111 195 161,05 zł (kwota warunkowa służy do pokrycia

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji po dokonaniu bieżącej analizy sytuacji spółki, w tym w szczególności wstępnych wyników sprzedaży w I poł. 2019 roku, dokonał aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok, podała spółka. Zgodnie z nową

PKN Orlen: Propozycje środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem we IX (aktual.)

z dziennikarzami w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. "Zgoda Komisji będzie zgodą warunkową. Będziemy w stanie zaakceptować jedynie takie warunki, które będą korzystne biznesowo dla PKN Orlen, jak również dla właściciela, czyli Skarbu Państwa" - dodał Obajtek. 3 lipca br

PKN Orlen złoży w KE propozycje środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem w VIII

środków zaradczych związanych z połączeniem z Grupą Lotos, które nie spowodują braku opłacalności tego procesu" - powiedział Obajtek podczas spotkania z dziennikarzami w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. "Zgoda Komisji będzie zgodą warunkową. Będziemy w stanie zaakceptować jedynie

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

mln euro, przy czym dotychczasowi właściciele będą dodatkowo uprawnieni do wypłaty 500 tys. euro z zysku potencjalnego celu przejęcia za rok 2019. Wstępna, niewiążąca oferta została zaakceptowana, a spółka została dopuszczony do przeprowadzenia badania due diligence. "Ponadto przez okres 120

Szymon Adamczyk zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Alumetalu

działalności operacyjnej oraz poprawieniu wyników finansowych, - rozbudowaniu i uruchomieniu zakładu stopów wstępnych w Gorzycach,  - przygotowaniu biznes planu na modernizację zakładu w Kętach, który został zaakceptowany przez radę nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku, - przygotowaniu 'Strategii rozwoju

Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK na roboty na E59 za 398,34 mln zł netto

w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która zostanie wypłacona w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Prace będące przedmiotem umowy mają być zrealizowane do 30.11.2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśla, że wartość umowy stanowi istotny udział

P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro. Warunkiem wejścia w życie ww. umów było zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r. 8 lutego br. P.A. Nova informowała, że podpisała przedwstępne umowy sprzedaży 100

Prezes PKN Orlen: W ciągu kilku tygodni rozwiązania zw. z zanieczyszczoną ropą

tankowca w gdańskim porcie, tak by ropa mogła trafić do Płocka, ale nie został on zaakceptowany przez PERN.  "Na dzisiaj ropa płynie jedną nitką rurociągu Przyjaźń, dwie kolejne zgodnie z zapowiedziami zostaną włączone na początku lipca. Kryzys został zażegnany" - podsumował Obajtek

PGE wybrała ofertę GE i Polimeksu na ok. 3,7 mld zł na bloki gaz. w Dolnej Odrze

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc. w postępowaniu na

RN Seco/Warwick wyznaczyła cel skons. zysku netto na 18 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seco/Warwick wyznaczyła prezesowi, dyrektorowi finansowemu i dyrektorowi operacyjnemu spółki, jako uczestnikom programu motywacyjnego, cel skonsolidowanego zysku netto na rok 2017 na poziomie 18 mln zł, wynika z komunikatu spółki. "Rada

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil S.A. zaakceptowało propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku

Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 V

od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy. Emitent wyjaśnia przy tym, iż w oparciu o zaktualizowany harmonogram wykonania inwestycji, zakończenie realizacji prac objętych umową zostało zaplanowane na II kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie. Unibep

Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro

porozumienia, skutkującego zawarciem finalnej umowy sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Do podstawowych założeń zaakceptowanej oferty zaliczyć można: 1. niepodejmowanie do czasu finalnego zakończenia transakcji działań, które w znaczący sposób zmieniałyby interesy lub zasoby majątkowe Potencjalnego Celu

Portfel Polimeksu Mostostal to 2,19 mld zł bez oferty na bloki w El. Dolna Odra

0,9 mld zł, 2021 rok 0,62 mld zł, lata następne 0,25 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym. Portfel Grupy zawiera zaakceptowaną przez PERN ofertę spółki Naftoremont-Naftobudowa oraz Agat na budowę zbiorników w Małaszewiczach oraz Emilianowie na kwotę ok. 55,8 mln zł w zakresie Naftoremont

Trakcja ma umowę na prace przy linii kolejowej E59 za 292,2 mln zł netto

- Rokietnica" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. Wartość netto umowy wynosi 292,2 mln zł. "Umowa przewiduje zaliczkę w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która zostanie wypłacona w terminie 21 dni od

Przegląd infromacji ze spółek

mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec

P.A. Nova ma umowę sprzedaży parku handlowego w Kamiennej Górze

" - czytamy w komunikacie. Warunkiem wejścia w życie umowy jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r. "Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o

PZU będzie kontynuować negocjacje z Grupą Skanska ws. najmu biur na centralę

wyjaśniało, że zaakceptowany został scenariusz postępowania przy wyborze siedziby Centrali PZU, polegający na zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych z Bitra Enterprise oraz zatwierdzony został wybór budynku 'Y' w budowie, zlokalizowanego w kompleksie Generation Park

Ursus uzgodnił plan działań ws. inwestycji Enerkon Solar Intl w Ursus Bus

Ursus. "Strony uzgodniły i zaakceptowały, że kwota transakcji dla Ursus Bus S.A. wyniesie 30 mln USD, przyjęto mechanizm finansowania i związany z nim podział kosztów, ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49% akcji Ursus Bus S.A. oraz na 7% akcji Ursus

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

mln zł. "Warunkiem objęcia akcji jest zbadanie, na koszt Zremb, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przez zaakceptowaną przez spółkę firmę audytorską spośród

Przegłąd informacji ze spółek

Rada Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zaakceptowała uruchomienie GPW Tech - kolejnej inicjatywy strategicznej grupy kapitałowej GPW, podała giełda. Projekt GPW Tech zakłada rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w  rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Powołanie

Ursus przedstawi plan dezinwestycji w II połowie czerwca

dezinwestycji, na pewno zaprezentujemy go w drugiej połowie czerwca, po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews. "Jestem spokojny co do tego, że pozyskamy w wyniku tych dezinwestycji co najmniej 50 mln zł" - zapewnił. Podkreślił jednocześnie, że Ursus

PGNiG sfinalizowało zakup dodatkowych 10% w złożu Duva

również pozycję polskich spółek na rynkach zagranicznych" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Złoże Duva odkryto w 2016 roku. W czerwcu 2019 roku norweska administracja zaakceptowała plan jego zagospodarowania. Uruchomienie eksploatacji przewidziane jest na przełom

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 1,06 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,16 mld zł wobec 2,67 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Orange Polska odnotowało 2 mln zł

P.A. Nova ma warunkowe umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro, podała spółka. Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r. Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Pozostała część wytwarzania musi opierać się na OZE" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk. Rada nadzorcza Tauron Polska Energia zaakceptowała wczoraj aktualizację kierunków strategicznych spółki, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016

Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

w czasie wydatków, korzystaniu z dostępnych form wsparcia oraz poszukiwaniu źródeł dodatkowego finansowania. Spółka złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o odroczenie terminu płatności składek za luty 2020 r., który został zaakceptowany, a także za miesiące marzec - kwiecień 2020, który

Nestle wybrał Elektrotim na prace w Nowej Wsi Wrocławskiej za 11,35 mln zł netto

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci POPOŻ dla zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej. Zaakceptowana oferta cenowa za wykonanie robót wynosi 11 350 000,00 zł netto, podano również. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla

Gino Rossi: Termin uzgodnienia warunków sprzedaży Simple przesunięty do 14 VIII

ub. tygodniu Gino Rossi podało, że jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia. Monnari Trade podało później, że część warunków złożonej przez nie oferty nabycia 100% akcji Simple

KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD

celów korporacyjnych. "Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2 500 mln USD z

Monnari Trade: Warunki oferty nabycia Simple wymagają uzgodnień przed transakcją

istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży, wymagają od zarządu Gino Rossi uzgodnienia i realizacji przed podpisaniem dokumentacji transakcyjnej" - czytamy w komunikacie. 3 sierpnia br. Gino Rossi podało, że jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za

Gino Rossi akceptuje cenę 12 mln zł za 100% Simple, chce transakcji do 10 VIII

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. "Emitent w swojej odpowiedzi oświadczył, że jest skłonny do

Przegląd prasy

akcjonariuszy, podała spółka.  --Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Protektor odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

KNF zatwierdziła aneks do programu naprawczego Getin Noble Banku 

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021", który jest aktualizacją "Programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019", podał bank

Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki

na Ukrainie detalicznych sieci handlowych, i zmusiła zarządzających do czasowego ograniczenia toczących się procesów inwestycyjnych. Feerum ze zrozumieniem podeszła do tej wyjątkowej sytuacji i - mając na uwadze długofalowy i strategiczny charakter współpracy z Epicentr K - postanowiła zaakceptować

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka została zaakceptowana

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka, warta 79,2 mln HRK (tj. 50 HRK za jedną akcję i łącznie ok. 45,5 mln zł), została zaakceptowana, podała spółka. Po nabyciu tych walorów OT Logistics zwiększy posiadany udział do 32,56% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

Action w restrukturyzacji odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon-Pharma odnotowała 8,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc. w postępowaniu na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, podała

PKN Orlen: W ofercie na akcje Unipetrol złożono odpowiedzi na 31,05% kapitału

zweryfikowanymi jako prawidłowo złożone. Z uwagi na trwające nadal procedury weryfikacyjne, liczba akcji Unipetrol, jaką ostatecznie zakupi PKN Orlen może nieznacznie różnić się od liczby akcji zgłoszonych do sprzedaży i dzisiaj zaakceptowanych, zaznaczono także. Obecnie PKN Orlen posiada 114 226 499 akcji

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Ursus odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pekabex Bet, spółka w 100% zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list

PKN Orlen połączył spółki Orlen Upstream i Orlen Upstream International

Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Orlen Upstream - spółki zależnej PKN Orlen zdecydowało - o transgranicznym połączeniu z Orlen Upstream International, podał koncern. "Decyzją zgromadzenia wspólników Orlen Upstream podjęto uchwałę o zaakceptowaniu transgranicznego

Inter Cars rekomenduje 0,71 zł na akcję dywidendy za 2015 r.

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Inter Cars przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek zarządu  co do podziału zysku wypracowanego w roku 2015 i zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę 10,06 mln zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, podała spółka. "Pozostała

Przegląd informacji ze spółek

rozwoju technologii, ekspansję na rynki zagraniczne i obniżenie kosztów finansowych, poinformował prezes Maciej Okniński. Oferta P.A. Nova, złożona w trybie postępowania przetargowego zorganizowanego przez IKEA Property Poland na budowę sklepu IKEA w Lublinie, została przyjęta i zaakceptowana, podała

Kruk przydzielił 1 mln akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł

mln zł. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada ub.r. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Kruk S.A

Cztery banki zgadzają się na porozumienie z Kopeksem, nie zgadza się Pekao

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - PKO BP i trzy inne banki zgodziły się na warunki porozumienia z Kopeksem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, natomiast Bank Pekao jako jedyny nie zaakceptował warunków porozumienia, wynika informacji ISBnews. "Po negocjacjach w środę wiemy, że PKO BP

PGNiG Upstream Norway pozyska udziały w złożu Alve Nord

szacuje, że realizacja transakcji pozwoli zwiększyć przyszłe wydobycie gazu przez spółkę o 100 mln m3 rocznie. Umowa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez norweską administrację naftową i organy korporacyjne obu spółek, wskazano. PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem złoża Gina Krog na koncesji

Budimex ma umowę na III etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 145,2 mln zł

wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej za 145,18 mln zł netto, podała spółka. „Wartość oferty: 145 179 999,13 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym

Alior Bank ma porozumienie dot. przejęcia Ruchu i zbycia go na rzecz PKN Orlen

zaproponowana przez Orlen zostanie zaakceptowana przez wierzycieli, Ruch będzie w stanie odzyskać płynność finansową, co z kolei na dalszych etapach restrukturyzacji, przełoży się na możliwość uregulowania części zobowiązań wobec wierzycieli. W dalszym ciągu będziemy aktywnie wspierać proces restrukturyzacji

Przegląd informacji ze spółek

ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński. Orange Polska odnotowało 50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki ATM, podał Urząd. Uniwheels uznał cenę w wezwaniu skorygowaną w górę do 236,07 zł za odpowiadającą wartości godziwej, a zarząd rekomenduje akcjonariuszom zaakceptowanie wezwania, poinformowała spółka. Gino Rossi odnotowało 5,87 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. Merlin Group podpisał z Marcinem Chudy oraz ze spółką Profit M sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia 100

Wasko wykona system zarządzania ruchem dla odc. A południowej obwodnicy Warszawy

24,6 mln zł netto (30,2 mln brutto), a termin jej wykonania ustalono na dzień 11.08.2020 r." - czytamy dalej. Umowa została zaakceptowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz

mBank rekomenduje wypłatę 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

796 347,51 zł na kapitał zapasowy banku" - czytamy w komunikacie. Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 24 maja 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., podano także. "Rada nadzorcza banku zaakceptowała oraz zarekomendowała

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021", który jest aktualizacją "Programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019", podał bank.  Rada nadzorcza Mercora

Gino Rossi: Nadal realizowany jest scenariusz sprzedaży Simple CP

rynkowe następowała ich akceptacja przez bank, w pozostałym zakresie nie mogły zostać przez bank zaakceptowane".  Monnari Trade poinformowało w dzisiejszym porannym komunikacie, że spółka zakończyła negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi z uwagi na brak

Przegląd informacji ze spółek

; Moody's Investors Service obniżył rating indywidualny Getin Noble Banku (GNB) do b3 z b2 oraz długookresowy rating depozytów do B1 z Ba3, zmieniając jednocześnie perspektywę długookresowego ratingu depozytów z 'negatywnej' na 'pod obserwacją', podał bank.  Solar Company osiągnęło skonsolidowane

Ciech Soda Romania zmuszona do postoju, trwa analiza dot. przyszłości zakładu

zakładu w Rumunii. Kolejne tury rozmów przeprowadzone w ostatnich tygodniach nie przyniosły rezultatu, a zaproponowana cena pary przez CET była nadal wyższa o ok. 120% w porównaniu do 2018 roku (z uwzględnieniem kosztów CO2). Ciech nie jest w stanie zaakceptować jakiejkolwiek podwyżki w stosunku

Kruk: Inwestorzy objęli wszystkie akcje serii G o łącznej wartości 215 mln zł

w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada.  Kapitał Kruka dzieli się na 17 744 216 akcji. Po emisji kapitał zakładowy spółki wzrośnie o maksymalnie 1 000 000 zł do kwoty nie wyższej niż 18 744 216 zł.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Grupę TDJ kontroli nad Kopeksem

zaakceptowanie wyników badania due dilligence Grupy Kopex, podano również. Wczoraj Grupa Kopex podała, że jest w trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej przy współpracy profesjonalnych doradców. Efekt wdrożenia programu restrukturyzacji grupy szacuje się na

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

zrealizowane w Europie procesy konsolidacji w żaden sposób nie ograniczyły konkurencji na tych rynkach w obszarze sprzedaży paliw, czy logistyki. Tak będzie również w przypadku przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez  PKN Orlen z Grupą Lotos, szczególnie w przypadku zaakceptowania przez Komisję

Przegląd informacji ze spółek

Zysk brutto Astarty Holding wyniósł 135 mln euro w 2015 r., a skonsolidowane przychody 313 mln euro, według wstępnych danych, podała spółka. Silvano Fashion Group odnotowała 2,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,67

Budimex ma umowę na II etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 140,8 mln zł

; czytamy w komunikacie. Wartość oferty to 140 763 944,92 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót to 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego. Termin przekazania placu budowy to 30 dni po podpisaniu

Sygnity chce w ciągu 2 miesięcy zaprezentować plan strategiczny na 5 lat

wdrożenia nowego, rozwojowego 5- letniego planu strategicznego. Prace nad nim są już ukończone, a jego założenia zostały już zaakceptowane przez radę nadzorczą. Naszą intencją jest, aby strategia została zaprezentowana rynkowi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy" - napisał Guy w liście do akcjonariuszy

Przegląd informacji ze spółek

Finansowej 16 Leasing (MSSF 16) od 1 stycznia br. będzie miała początkowo wpływ wysokości ok. 16,8 mln zł na wskaźnik EBITDA, ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym, podała spółka.  Budimex zawarł z Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

Monnari jest gotowe sfinalizować zakup Simple CP jak najszybciej

tym kwota zakupu, ale problem jest po stronie banku, z którym miało być podpisane porozumienie" - powiedział prezes Mirosław Misztal podczas konferencji prasowej.    Wiceprezes Miłosz Kolbuszewski powiedział, że bank musi zaakceptować wszystkie warunki transakcji i jeśli nie

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na ok. 225 mln zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota na jego realizację jedynie

PKN Orlen ma porozumienie ws. układu zbiorowego pracy w Solino

warunków pracy, świadczeń pracowniczych oraz szkoleń, podał Orlen. "Warunki porozumienia zostały zaakceptowane przez trzy z czterech działających w spółce organizacji związkowych, w tym Związek Zawodowy Górników w Polsce, KNSZZ 'Solidarność'80' oraz Związek Zawodowy 'Kadra' i po parafowaniu obejmą

Oferty Budimeksu na łącznie 286 mln zł wybrane na 2 etapy trasy w Białymstoku

robót: 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego. Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od dnia przekazania placu budowy" – podano w komunikatach. Budimex - jedna z największych spółek

Przegląd prasy

- wpłata ma nastąpić w marcu 2018 r. razem z coroczną waloryzacją, ale potrzebna jest zgoda premier Beaty Szydło oraz wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego ISBnews --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała dokument Getin Noble Banku pt. "Plan trwałej poprawy rentowności

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Minister zdrowia chce zagwarantować wszystkim pracownikom szpitali minimalne wynagrodzenie --Transfery dla Ryanaira w Modlinie są nie do zaakceptowania

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 574,94 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.  W 2017 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank S.A. odnotowała

Przegląd informacji ze spółek

tygodni, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Fundusz ma inwestować w instrumenty pieniężne i papiery dłużne. Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) została już wstępnie zaakceptowana przez radę nadzorczą, jednak konieczne jest jeszcze uzyskanie akceptacji wszystkich obligatariuszy

PKN Orlen planuje utrzymać obecną politykę dywidendową

akcjonariusze zaakceptowali propozycję zarządu. Jeśli sytuacja się utrzyma, to będziemy chcieli zachować naszą politykę dywidendową" - powiedział Jędrzejczyk dziennikarzom. Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali dziś o przeznaczeniu 855,42 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2

Przegląd prasy

ich długów --Premier Morawiecki naciska na dymisję Krzysztofa Tchórzewskiego, ale Nowogrodzka nie zaakceptowała na razie żadnej z przedstawionych kandydatur na zastępcę  --Brakuje pracowników sezonowych - lukę wypełniają studenci z Ukrainy -- Hotelarze boją się odpływu gości w

Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 50 mld HUF na dywidendę za 2014 r

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze MOL zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 50 mld HUF na wypłatę dywidendy za 2014 r., podała spółka. "Walne zgromadzenie zaakceptowało wypłatę 50 mld HUF jako dywidendy w 2015 r., za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2014 r

Mirbud ma list intencyjny ws. budowy magazynu za 16,6 mln zł dla PDC

: - emitent został wybrany jako generalny wykonawca prac budowlanych przy budowie budynku B magazynu z częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy około 10 097 m2 na terenie Panattoni Park Bydgoszcz, [...] oraz wszystkich związanych z nim prac infrastrukturalnych - zaakceptowana kwota kontraktowa

Umowa Vistalu Gdynia z Budimeksem o wartości 71,6 mln zł weszła w życie

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała Vistal Gdynia jako podwykonawcę Budimeksu, co oznacza, że umowa między spółkami na realizację w ramach budowy odcinka drogi S7 o wartości 71,6 mln zł weszła w życie, podał Vistal

Kruk przeznaczy 215 mln zł z emisji nowych akcji m.in. na akwizycje

dyskoncie wynoszącym 4% do wczorajszej ceny zamknięcia i jest to jeden z najlepszych rezultatów w historii Giełdy Papierów Wartościowych"- powiedział Krupa.  Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada.  Kapitał Kruka dzieli się na 17 

Przegląd informacji ze spółek

analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiących 75,08% w kapitale zakładowym i głosach, zaakceptowało przedłużenie terminu udzielenia wyłączności K-Holding S.p.A. na przeprowadzenie procesu due diligence Gekoplastu do 31 października oraz w przypadku potwierdzenia intencji ogłoszenia wezwania na akcje spółki do 31 października, automatycznego

Portfel zamówień Mirbudu wynosi obecnie 1,9 mld zł

Dróg i Mostów Kobylarnia zawarło umowę z GDDKiA na wykonanie odcinka S5 z zaakceptowaną kwotą kontraktową 421,82 mln zł brutto. Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kw. 2015 r. mógł wynieść od 80 do 92 mln zł przy konsensusie na poziomie 87 mln zł wobec 83 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews. Private Equity Managers odnotowała 16,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Kopex: Pozytywnie zakończono testy kompleksu ścianowego na rynek rosyjski

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) – Przedstawiciele kopalni Bierezowska w Zagłębiu Kuźnieckim zaakceptowali pracę wszystkich elementów kompleksu ścianowego zbudowanego przez Kopex, podała spółka. "W zakładach Kopex Machinery w Zabrzu w dniach 18-19 sierpnia przeprowadzono z sukcesem

Akcjonariusze PGE zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 23 września, a dzień wypłaty dywidendy na 14 października 2016 r. Akcjonariusze zaakceptowali projekt uchwały zaproponowany przez Skarb Państwa. Wcześniejszy projekt uchwały, na podstawie rekomendacji zarządu

Przegląd prasy

strategia jest elastyczna, bo świat jest skomplikowany, ale długotrwałe tolerowanie inflacji powyżej celu dla mnie byłoby trudne do zaakceptowania i do pogodzenia z mandatem RPP, który obliguje nas do dbania o stabilność cen --Łukasz Hardt członek RPP: Prawdopodobieństwo tego, że konieczna będzie podwyżka

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Bank Pekao udostępnia klientom aplikację "Pekao24 na tablety", realizującą ideę "wygodnego bankowania", poinformował wiceprezes Grzegorz Piwowar. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała Vistal Gdynia jako podwykonawcę Budimeksu, co

Selena FM rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 15 lipca 2015 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2015 roku" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza zaakceptowała wniosek zarządu spółki, podano także. Selena FM odnotowała 20,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

, by podatnicy skrupulatniej weryfikowali młodych kontrahentów  Puls Biznesu Rada Ministrów zapewne zaakceptuje pomysł pozwalający fiskusowi na ujawnianie podatków płaconych przez największe firmy Gazeta Wyborcza --Emerytury kobiet o przeszło 80 proc. niższe niż te wypłacane mężczyznom - to