za puławy notowania

sprawdź też:

puławy

ZA Puławy zarekomendowały 5,45 zł na akcję dywidendy za 2019 rok

, podano także. Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 2 lipca 2020 roku, a dnia wypłaty dywidendy 16 lipca 2020 roku. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 23 czerwca o 5,45 zł dywidendy na akcję

akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Walne określi dzień dywidendy na 2 lipca 2020 r., a dzień wypłaty na 16 lipca. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r

ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

2021 r. modernizacji i rozbudowie instalacji kwasu azotowego Grupa Azoty Puławy będzie najnowocześniejszym kompleksem azotowym w Europie, zaznaczono.  Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

procesów, gdzie niska temperatura oraz gaz wypierający tlen z powierza, mogą mieć zastosowanie, poinformowano. Grupa Azoty Puławy produkuje dwutlenek węgla nieprzerwanie od 1970 r. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane

ZA Puławy miały 302,65 mln zł zysku netto, 617,73 mln zł EBITDA w 2019 r.

netto w 2019 r. wyniósł 283,85 mln zł wobec 84,16 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów

ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) ma umowę sprzedaży Pulrea mocznika z czterema spółkami o szacunkowej wartości ok. 300 mln zł netto podała spółka. "Spółka w dniu 23 sierpnia 2019 roku zawarła ze spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronospan

ZA Puławy: Odpis zmniejszy jednostkowy wynik netto za I poł. 2019 r. o 43 mln zł

podatek odroczony". Sprawozdania finansowe ZA Puławy są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego nastąpi 5 września 2019 roku. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na

Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br.

wyniki finansowe spółki za I półrocze 2020 roku Przychody ze sprzedaży: 1 382 mln zł EBITDA: 285 mln zł Wynik netto: 146 mln zł, wynika także z komunikatu. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO

ZA Puławy miały 37,03 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 37,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 35,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł zysku EBIT w I kw.

wcześniej. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 666 mln zł netto w l. 2019-2023

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisała z Lubelskim Węglem Bogdanka aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający jej obowiązywanie do 31 grudnia 2023 r., podały spółki. Planowana wartość umowy w latach 2019-2023 wyniesie

ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel

fundamentowych budynku maszynowni i kotłowni - 14 miesiąc od NTP; dostawa generatora oraz turbina - 14-15 miesiąc od NTP; synchronizacja bloku z siecią - 31 miesiąc od NTP" - podsumowano. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

;Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe", podały ZA Puławy i Polimex-Mostostal w osobnych komunikatach. Wartość kontraktu to 1,16 mld zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy

Konsorcjum Erbudu wykona prace w elektrociepłowni ZA Puławy za 83,5 mln zł netto

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Erbud Industry (lider), Erbud i Fabryka Kotłów Sefako zawarło umowę z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy (ZA Puławy) na budowę w formule "pod klucz" instalacji odazotowania SCR wraz z kompleksową modernizacją kotła OP-215 nr K2

Mariusz Bober został pełniącym obowiązki prezesa ZA Puławy

ZA Puławy. Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej

Elektrownia Puławy unieważniła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego

OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)    

Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19

medycznym szpitali w Lublinie, Puławach i Tychach, wskazano również. Spółka nie wyklucza komercjalizacji testu na rynkach zagranicznych lub udzielenia licencji na sprzedaż testu przez podmioty zagraniczne. 5 maja br. Centrum Badań DNA złożyło wniosek patentowy w trybie międzynarodowym poprzez Urząd

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 577 mln zł netto w l. 2018-2022

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2022 r. i zwiększający wolumen dostaw, podała Bogdanka. W latach 2018-2022

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o 10,5 zł dywidendy na akcję

, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy

Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank. "Lekarze i personel medyczny potrzebują naszego wsparcia. Walka z epidemią

ZA Puławy: Odpis w ZA Chorzów wpłynie na zysk netto grupy w kwocie 14,9 mln zł

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 333 mln zł w latach 2018-2021

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał aneks do "Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego" zawartej z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy dotyczący dostaw surowca w latach 2018 - 2021 na kwotę 333 mln zł, podała spółka. "Aneks określa nowe

RN ZA Puławy zatwierdziła budowę instalacji azotowej i bloku gazowo-parowego

, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy

ZA Puławy mają umowę z BGK na finansowanie budowy elektrowni

wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy

ZA Puławy mają umowy na dostawy gazu z PGNiG GmbH i Vitol łącznie na 164 mln zł

. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

ZA Puławy i PGE GiEK rezygnują ze wspólnej realizacji Elektrowni Puławy

alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 7,03 zł na akcję, podała

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 114,14 mln zł w IV kw. 2015 r.

azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Bogdanka: Umowa dostaw węgla do ZA Puławy przedłużona do 2021 r.

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy, przedłużający jej obowiązywanie do końca 2021 r., podała Bogdanka. Wartość umowy w latach 2017-2021 wyniesie 343 mln zł netto

ZA Puławy rekomendują wypłatę 134,38 mln zł dywidendy

plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)  

ZA Puławy rekomenduje wypłatę 10,5 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)  

DM BDM obniżył wycenę ZA Puławy do 207 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli cenę docelową akcji Zakładów Azotowych Puławy do 207 zł z 226 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 14 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 151,5 zł za akcję. W piątek

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji. Feardemic - spółka zależna od Bloober Team zawarła umowę wydawniczą z deweloperem Arturem Łączkowskim i stała się wyłącznym wydawcą gry "Death of Rose", podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 10 V o wypłacie 10,5 zł dywidendy na akcję

, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

ZA Puławy zbudują instalację granulacji mechanicznej kosztem 385 mln zł

konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r

Zysk netto ZA 'Puławy' spadł r/r do 161,29 mln zł w I kw. 2016 r.

dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Prezes Grupy Azoty: Z trudną sytuacją rynku agro borykają się wszyscy w Europie

Włodzimierz Karpiński zwrócił uwagę, że pod koniec 2015 roku kurs akcji Grupy Azoty przekraczał 100 zł za akcję, a pod koniec 2018 roku wynosił 23 zł. Prezes Wardacki podkreślił, że jeśli chodzi o specyfikę notowań spółek z grupy, istotny jest jeden element: free float. "W przypadku Grupy Azoty w

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 175,01 mln zł w I kw. 2015 r.

Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

Akcjonariusze ZA Puławy powołali 4 członków rady nadzorczej

na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Polenergia: Test odbudowy KSE z udziałem EC Nowa Sarzyna powiódł się

Polenergia. "Zrealizowana próba przebiegła sprawnie dzięki dobrej współpracy i przygotowaniu zaangażowanych służb dyspozytorskich z PSE S.A., ODM Radom, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Elektrowni Kozienice, służb ruchowych ZA Puławy, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych

może wiązać się ze zwiększeniem efektywności instalacji przemysłowej" -  dodał dyrektor wykonawczy ds. rozwoju i technologii spółki Damian Wieczorek. Instalacja badawcza będzie miała wydajność około 1300 kg/h. Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka Mostostal Puławy. Grupa PKN Orlen

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 64,55 mln zł w III kw. 2015 r.

Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 95,01 mln zł w II kw. 2015 r.

do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)

Zysk netto ZA Puławy wzrósł r/r do 50,89 mln zł w IV kw. 2014 r.

warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 19 maja o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję

notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r. (ISBnews)

Azoty i Anwil mogą znaleźć się w jednej grupie kapitałowej

branży. Dziennik przypomina, że w 2013 r., jeszcze zanim powstała Grupa Azoty, zakłady z Tarnowa, Polic i Puław wypłaciły Skarbowi Państwa dywidendy połącznej wysokości ponad 160 mln zł. Natomiast w minionym roku, już po ukształtowaniu się obecnej struktury polskiej chemii, cała kwota wypłacona przez

Przegląd prasy

oczekuje EBITDA w III kw. poniżej poziomu z II kw. br., ale wyższej r/r --Szumowski: Składam dymisję z funkcji ministra zdrowia --Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br. --OT Logistics sfinalizował sprzedaż Deutsche Binnenreederei na rzecz Rhenus

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 14,7 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów, podały ZA Puławy. Wpływ na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy za I półrocze 2017 roku wynosi 14,7 mln zł. Wynik jednostkowy za I półrocze 2017 r. emitenta ulegnie

ZA Puławy zakontraktowały gaz z PGNiG za szac. 541 mln zł w roku gazowym 2014/15

giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Amica odnotowała 24,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 28,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 81,05 mln zł skonsolidowanego

Kurs praw do akcji BIK spadł o 2,67% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Prawa do akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA spadł o 2,67% wobec ceny odniesienia i wyniósł 17,52 zł. Biuro Inwestycji Kapitałowych jest 484. spółką notowaną na głównym rynku oraz 18

LW Bogdanka przedłużyła umowę na węgiel dla ZA Puławy, zmniejszyła jej wartość

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy aneks do umowy na sprzedaż węgla energetycznego, przedłużając termin jej obowiązywania o 2 lata do końca 2019 r. i zmniejszając jej wartość o 5,6% do 859 mln zł netto, podała Bogdanka

ZA Puławy mają umowy na dostawę melaminy i mocznika łącznie za 768 mln zł

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zawarły z Kronopolem umowę na sprzedaż melaminy o szacunkowej wartości 297 mln zł i mocznika PULREA za szacunkowo 471 mln zł, podała spółka w osobnych komunikatach. Pierwsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia

Przegląd informacji ze spółek

się na wstępne dane. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o odstąpieniu od zawieszania notowań i nakładania kar regulaminowych w przypadku opóźnienia w publikacji raportów za 2019 r. i I kw. 2020 r. przez spółki notowane na rynkach NewConnect i Catalyst, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

energetycznego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) i na dziś nie ma zagrożenia dla kontynuacji tej inwestycji, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.  Akcje spółki T-Bull zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i

Przegląd informacji ze spółek

Games otrzyma od partnera 110 tys. USD. Grupa Eurocash odnotowała 111,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 29,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjęła uchwały

Przegląd prasy

poniżej 1,5 mld USD --ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r. --PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19 --ZA Puławy miały 302,65 mln zł zysku netto, 617,73 mln zł EBITDA w 2019 r. --Gi Group złożył wniosek ws. wyrażenia zgody na

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł w styczniu o 4,31% m/m do poziomu 930,63 punktów, odrabiając tym samym część strat z poprzedniego roku, podała firma DSR. "Polskie spółki produkcyjne notowane na GPW wykorzystały wzrost cen akcji małych i średnich

Przegląd informacji ze spółek

rachunków osobistych w innych bankach, podał bank. To kolejne wdrożenie, po uproszczonym procesie kredytowym, które wykorzystuje możliwości otwartej bankowości. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie 104,18 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 302,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Gi International S.R.L., którego całościowym

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,76% m/m do 927,87 pkt w czerwcu

ogółu polskich spółek produkcyjnych notowanych w ramach GIP60, siedem spółek zakończyło czerwiec bez zmian wartości, a jedynie 13 spółek zanotowało w czerwcu wzrost" – czytamy w komunikacie. "Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest słaba kondycja naszego rodzimego rynku akcji, który

Przegląd prasy

Wrocławiu --BFG odwołał Adriana Markiewicza ze stanowiska członka zarządu --Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 52,2 pkt w XII wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 52,5 pkt w XII wg. wst. danych --Polimex zlecił SEFAKO wykonanie kotła do bloku w Puławach za 179,9 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku NewConnect na środę 18 grudnia, podała spółka. Strategia Enei nie zakłada udziału w konsolidacji sektora, poinformował

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,26% m/m do 858 pkt w październiku

trzecim miejscu uplasował się Bioton, który notuje już szóste podiumGIP60 w tym roku. Tym razem było to możliwe za sprawą miesięcznego wzrostu wartości rynkowej o 6,45%. Bioton jest pierwszą spółką w historii indeksu, która z tak niskim wzrostem dostała się na podium tego rankingu. "Rosnąca

Przegląd informacji ze spółek

. Ciech odnotował 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 61,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23

Przegląd prasy

netto --Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję --PKP Cargo miało 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł zysku EBITDA w I kw. --Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r. --ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,53 pkt m/m do 1109,44 pkt w lipcu

. Spadek byłby jeszcze większy, gdyby nie dobre wyniki jego największych spółek: Grupy Azoty (+11.22%) i CCC (+8.44%)" - czytamy w komunikacie. Inwestorzy najgorzej oceniali spółki reprezentujące branżę meblarską (-8,31%), głównie za sprawą korekty na akcjach Forte (-17,7%), która miała miejsce po

Przegląd informacji ze spółek

trzyletnią kadencję, podała spółka. Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł oraz

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

Ubezpieczyciele od dawna dostrzegają zmiany klimatu. - Anomalie pogodowe, które coraz częściej nawiedzają nasz kraj, powodują, że notujemy coraz więcej szkód spowodowanych nawałnicami, podtopieniami czy trąbami powietrznymi – mówi Katarzyna Niegowska, dyrektor biura promocji i organizacji

Przegląd prasy

zł straty netto, 8,78 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r. --Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --ZA Puławy miały 81,05 mln zł zysku netto, 101,03 mln zł EBIT w II kw. 2019 r. --ZCh Police miały 5,61 mln zł zysku netto, 26,37 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r

za puławy notowania

lipcu --ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na

Bohdan Pecuszok został prezesem KGHM ZANAM

- wiceprezes zarządu oraz Bartłomiej Izbiński - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie. Bohdan Pecuszok odpowiadać będzie w zarządzie za obszar finansów, handlu i polityki personalnej, Janusz Cendrowski za pion produkcji, górnictwa i rozwoju, a Bartłomiej Izbiński za obszar usług. Bohdan Pecuszok

Przegląd prasy

1000 kolejnych automatów w 2020r. --Black Pearls VC zainwestował w firmę nanotechnologiczną Nanoxo --ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 216 tys. w USA --Mostostal Warszawa: Cena w wezwaniu Acciony

Przegląd informacji ze spółek

, które wspomogą te działania, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.  Lubelski Węgiel Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2022 r. i zwiększający wolumen

Grupa Azoty chce wzmocnić segment sprzedaży, szuka nowych rynków

Puławy Zenon Pokojski. Według niego, spółka stale poszukuje nowych rynków zbytu, a najatrakcyjniejszym wydaje się Afryka. "Po rezygnacji z projektu z Grupą Lotos nie mamy w planach podobnie dużych inwestycji, systematycznie inwestujemy natomiast we własne zakłady, wdrażając m. in. nowe i

Przegląd prasy

. Warsewiczem na czele powołany na nową kadencję --R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW --Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard --ZA Puławy rekomendują 2 VII na dzień dywidendy i 18 VII na dzień wypłaty --Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł

Przegląd prasy

dywidendy na akcję za 2016 r. --Comp ustanowił program emisji obligacji do kwoty 100 mln zł --Akcjonariusze Puław zdecydowali o 8,58 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Aillerona zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Marvipol rozważa emisję 4-letnich obligacji na maks. kwotę 100 mln

Przegląd prasy

euro netto --Plantwear planuje debiut na NewConnect w tym roku --Idea Bank pracuje nad rozwiązaniem przyczyny podwójnego księgowania --ZA Puławy przedłużyły umowę na zakup węgla z Bogdanki do 2025 roku --Produkcja przemysłowa w październiku: +2,5% r/r, PPI: +0,3% r/r wg analityków --ZPPPS

Przegląd prasy

Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odwołała ze składu zarządu Jacka Janiszka - prezesa zarządu, podała spółka. Jego obowiązki czasowo przejął Krzysztof Bednarz. --Play Communications oczekuje skorygowanej EBITDA na poziomie 2,1-2,2 mld zł w 2018 roku przy 2-3% wzrostu przychodów operacyjnych, podała

Ciech i Zakłady Azotowe Puławy, czyli jak rząd sprzeda chemię

) oraz Azotów w Kędzierzynie (spółka nie jest notowana, a jej wycena nie jest znana). PCC ma czas do 22 marca, żeby wynegocjować cenę. Resort skarbu chce jednak, żeby razem z ZAT i ZAK inwestor kupił także kontrolny pakiet akcji CIECh-u (wart ponad 270 mln zł, licząc po poniedziałkowym kursie). Ale z tą

Przegląd prasy

nawozy i stała kontrola kosztów mają pomóc ZA Chorzów - należącym do Grupy Azoty Puławy - wyjść z kłopotów Puls Biznesu --Asseco Poland i Oracle Corporation podpisały porozumienie, w wyniku którego aplikacje Asseco dla sektora utilities będą sprzedawane w chmurze Oracle zarówno w Polsce, jak i za

Przegląd informacji ze spółek

IV kw. bieżącego roku, poinformował prezes Damian Puczyński. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) odwołała Mariusza Bobera ze stanowiska prezesa i powołała na tę funkcję dotychczasowego wiceprezesa Jacka Janiszka, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

PGE GiEK ma 11 ofert na wykonanie instalacji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków

S.A. - Mostostal Puławy S.A. - Konsorcjum firm: Kopex S.A., Noen A.S., Kotłorem Sp. z o.o. - Mostostal Zabrze S.A. - Konsorcjum firm: SBB Energy S.A. , Energoserwis  S.A. Lublin. - Konsorcjum firm: Babcock Borsig Steinmüller GmgH, Bilfinger Elwo Sp. z o.o., Steinmüller Engineering IHI

Przegląd informacji ze spółek

planowane jest podpisanie kontraktu z dostawcą technologii dla modernizacji kwasu azotowego. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zbudują blok energetyczny opalany węglem kamiennym o mocy 90MWe/240MWt w miejsce wcześniej projektowanego bloku gazowo-parowego klasy 400 Mwe, podała spółka. W ciągu

Przegląd prasy

Polska nie będzie finansował nowych elektrowni węglowych --Akcjonariusze Rafako zdecydują 14 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --ARP udzieliła łącznie ok. 10 mln zł pożyczek dwóm PKS-om na restrukturyzację --JSW podtrzymuje plan zwiększenia produkcji węgla o kilka procent w br. ---ZA Puławy rekomendują

Przegląd informacji ze spółek

wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" na poziomie - 18,4 mln zł oraz na wynik netto - 14,9 mln zł, podały Puławy. Strabag Infrastruktura Południe oraz Generalna Dyrekcja Dróg

Przegląd prasy

realizuje standardowo wszelkie operacje, a klienci są obsługiwani na bieżąco. Medialna debata na temat banku nie ma źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu, poinformował ISBnews p.o. prezesa Jerzy Pruski.  --Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisała z Lubelskim Węglem Bogdanka aneks do

Przegląd prasy

. 2018-2021 skupia się na grach HOPA, F2P i premium --URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 154,6 tys. na koniec I kw. 2018 r. --PlayWay obejmie nowe udziały w Baked Games --Akcjonariusze Ipopema Securities zdecują 6 VI o wypłacie 1,26 mln zł dywidendy --Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 6

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka.  Konsorcjum Stali miała wstępnie 17,59 mln zł zysku netto grupy za pierwsze półrocze 2018 r., podała spółka. PGE Polska Grupa

Przegląd prasy

I kw. 2017 r. --Zysk netto KGHM Polska Miedź wzrósł r/r do 398 mln zł w I kw. 2017 r. --Oferta ZUE o wart. 371,6 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą przez PKP PLK --Ailleron: Opcje menedż. z celem min. podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 r. --Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 1

Przegląd informacji ze spółek

czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku netto za 2017 rok, tj. 1,26 mln zł, wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 113,54 mln zł tj. 5,94 zł na

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Vigo System celuje w podwojenie sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu w porównaniu do wyniku za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9 lutego br., jako dzień pierwszego notowania

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku Handlowego na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 84,33 mln zł, podał bank. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku

Przegląd prasy

A.B. jest zainteresowany nabyciem aktywów emitenta za kwotę przekraczającą 1 mld zł. --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po rozpatrzeniu wniosku Bytomia o zawieszenie notowań akcjami tej spółki w związku z planowanym połączeniem z Vistula Group zdecydował o zawieszeniu

Przegląd prasy

styczniu --BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 4,2% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w I --BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 11,2% mniej r/r kredytów konsumpcyjnych w I --Marvipol chce przeznaczyć na dywidendę 50% jednostkowego zysku netto za 2015 r. --Akcjonariusze ZA Puławy powołali 4 członków rady

Przegląd prasy

kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police razem ze spółką matką zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania wynikające z