za ile kupie euro

pt

Kup pan konserwę kibica! Albo piłkarską musztardę [EURO W SKLEPACH]

Kup pan konserwę kibica! Albo piłkarską musztardę [EURO W SKLEPACH]

Konserwa kibica, biało-czerwone M&M's, Lay's w europejskich smakach. Szaleństwo przed EURO 2012 widać na sklepowych półkach. Producenci prześcigają się w piłkarskich pomysłach.

Kup sobie bilet na tramwaj z logo Euro 2012!

Prawie 2,5 mln biletów z logo tegorocznych mistrzostw będą mogli w najbliższym czasie kupić poznaniacy. Zarząd Transportu Miejskiego właśnie ogłosił przetarg na zakup autobusowych i tramwajowych biletów

Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, - 1.000.000 euro - w przypadku zamówień sektorowych zostało uproszczone. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Nie obowiązują względem nich wymogi odnoszące się do: - wskazań dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Twisto zakłada wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników do 300 tys. w 2020 r.

miesięcznie 13 transakcji, wydając łącznie 300 euro, przede wszystkim na jedzenie, podróże i rozrywkę. Użytkownicy Twisto średnio 4 razy w roku korzystają z opcji przesunięcia płatności na kolejny okres rozliczeniowy. Wkrótce klienci w Polsce będą mieli dostęp do nowych funkcjonalności, które umożliwią

ING BSK sfinalizował inwestycję w Twisto, odroczone płatności ruszą w 2018 r.

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - ING Bank Śląski sfinalizował inwestycję w Twisto, której celem jest wprowadzenie na polski rynek nowej metody płatności w internecie "kup teraz, zapłać później", poinformował bank. Umowa jest częścią wartej 5 mln euro rundy inwestycyjnej Twisto, której

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

euro, - 5.186.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.225.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Do Twisto aplikowało ok. 250 tys. Polaków od debiutu karty i aplikacji w X 2019

reguluje swoje zobowiązania na czas. Obserwujemy też wzrost wartości wydatków dokonywanych z Twisto, co może wynikać m.in. z odwrotu od gotówki i płatności za pobraniem" - skomentował Smida. Klient Twisto w Polsce ma średnio 33 lata i 820 euro miesięcznego przychodu. Dokonuje z Twisto około 11

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

cenie 168,09 zł za sztukę oraz 50 obligacji po cenie 1000 euro za sztukę.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)  

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie może tych rozwiązań stosować w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Pytanie Co stanowi dokumentację przy zamówieniu o wartości 20.000 zł realizowanym w trybie zapytania o cenę? Czy jest konieczność zamieszczania informacji na stronie internetowej. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Odpowiedź Zamówienie, o którym mowa w

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, lub - wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000.000 euro bądź ją przekracza - w przypadku zamówień sektorowych. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski

Łączenie wartości kilku zamówień

Łączenie wartości kilku zamówień

przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ?       Kup tańsze mieszkanie od

Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 zł. Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na stronie WWW zamawiającego i tablicy ogłoszeń w

ING BSK planuje rozpoczęcie działalności Twisto w Polsce w II kw. 2018 r.

instytucja będzie odpowiedzialna za dane o klientach. Na początku października ING BSK podał, że sfinalizował inwestycję w Twisto, której celem jest wprowadzenie na polski rynek nowej metody płatności w internecie "kup teraz, zapłać później". Umowa jest częścią wartej 5 mln euro rundy

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

koncesjonariusza. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Ustawa Przepisy ustawy mają zastosowanie do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień. *2 Umowy barterowe Warto zaznaczyć, że sprawozdanie obejmuje również tzw. umowy barterowe, w których wykonawca za zrealizowane usługi, dostawy lub

Przegląd prasy

za 7 mld zł, popyt sięgnął 10,78 mld zł --PPMT ma umowę na przebudowę linii Ostrołęka-Chorzele za 314,7 mln zł netto --Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku --GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 11,6% r/r w 2018 r. --UCS naliczył P4 12 mln zł

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości. Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. Planuje

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Usługi społeczne Obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie dotyczy postępowań, których przedmiotem są zamówienia na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

. Francji. Ale od kilkunastu miesięcy duża część aparatów nie była klientom sprzedawana tylko... wynajmowana. O czym nie wiedzieli. A właściwie dowiedzieli się kilka dni temu, kiedy okazało się, że skarbówka prowadzi kontrolę w Bestcenie. Bestcena. Kup telefon taniej o VAT Klienci, wczytując się w regulamin

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 € *1 Zamówienia społeczne Ustawa Pzp

Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

pkt 8b ustawy Pzp, przedmiotowe zamówienie należy potraktować jako "klasyczne" i jeżeli jego wartość przekroczy 30.000 euro, to zamawiający powinien udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 201. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia. 2. Jeżeli wartość zamówienia: 1) jest mniejsza

Pierwsza pozabankowa firma w największym programie lojalnościowym

, sieci detalicznych, w których robimy zakupy i wydajemy pieniądze. Będąc partnerem Payback, pożyczkowa firma może "przyklejać" się do różnych akcji promocyjnych organizowanych w ramach Paybacka. Np.: "Chcesz nowy telewizor na Euro 2016? Kup ten, kup dziś, a dostaniesz 5000 punktów ekstra

Termin związania ofertą

przypadku występujących w Pzp do obliczania terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów, za wyjątkiem terminów o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, gdzie przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa z art. 111 § 2 k.c., nie ma zastosowania do obliczania terminu związania

Warunki podziału zamówienia na części

oszacować odrębnie. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 30.000 euro nie miałyby do jego udzielenia zastosowania przepisy ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 5 ust. 1b, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Jak zapłacić mniej za OC?

37-letni kierowca z Olsztyna, który jeździ 4-letnim volkswagenem golfem, jeszcze w styczniu OC mógł kupić za 430 zł. Teraz najtańsza polisa dla niego kosztuje 620 zł. A jeśli weźmie pierwszą lepszą ubezpieczalnię, zapłaci nawet 3,2 tys. zł. Miał wcześniej dwie stłuczki? To rachunek może

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców . Zapraszamy co wtorek. ********** Niektóre Wasze pytania tylko na pozór są proste, za każdym kryje się wiele dramatów i

Internetowe kantory w ofensywie. Kursy franka, dolara i euro w sieci

wprowadzili możliwość spłacania rat bezpośrednio w obcej walucie, internetowe kantory zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu jako najtańszy sposób zakupu obcej waluty. Najlepszy kurs franka z sieci Klienci zakładają w takich serwisach konta, wpłacają na nie pieniądze, a potem klikają ikonę "kup" i

Euro 2012: sukces czy pieniądze wyrzucone w błoto?

odwiedzających nasz kraj. - Najgorsze, co moglibyśmy teraz zrobić, to powiedzieć, że myśmy tego Euro nie chcieli, że to oni wydali kupę kasy, że nas nic to nie obchodzi i na czas turnieju wyjeżdżamy, np. do Olsztyna - przekonywała prof. Giza-Poleszczuk. - Stadion nigdy nie zastąpi teatrów. Stadiony na całym

Gospodarka w przysiadzie. Zapaść w inwestycjach

ognisku słomą. Przez chwilę mamy efektowny płomień, a potem tylko smętną kupę popiołu. Dla wzrostu gospodarczego najważniejsze są inwestycje. To dlatego, że przedsiębiorca wydaje pieniądze wtedy, gdy ma pewność, że towary, które zjadą z nowej linii produkcyjnej, znajdą nabywców, że będzie miał z czego

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

większa konkurencja powoduje obniżki stawek za przewozy i tym samym zmniejszenie zysków. By zostać transportowcem, trzeba mieć jednak nie tylko dobry biznesplan i pomysł na pozyskiwanie zleceń, ale też spełnić liczne wymogi formalne. Istotne jest przy tym, jakiego rodzaju pojazdy będą wykorzystywane w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

postępowania o udzielenie zamówienia; 2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 97. 1. Zamawiający

Przegląd informacji ze spółek

. rynku gazu Marcin Sienkiewicz. ING Bank Śląski sfinalizował inwestycję w Twisto, której celem jest wprowadzenie na polski rynek nowej metody płatności w internecie "kup teraz, zapłać później", poinformował bank. Umowa jest częścią wartej 5 mln euro rundy inwestycyjnej Twisto, której

Specsłużby ponad ochroną danych. Rząd, wbrew prawom obywateli, wyłącza ABW i CBA spod obowiązków nowego prawa o ochronie danych

danych do innej firmy; * Firmy/instytucje mają obowiązek zgłaszania naruszeń oraz prowadzenia inwentaryzacji i przestrzegania wymagań dot. dokumentacji o danych osobowych; * Za łamanie przepisów RODO grozi firmie nawet 20 mln euro kary. -- Masz problem z RODO? Pisz, nasi eksperci odpowiedzą: interwencje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

planów zwiększania zatrudnienia w danej lokalizacji – takie plany robi się globalnie. Jednak ze względu na to, że Kraków jest uważany za przykład sukcesu i źródło najlepszych praktyk w firmie Cisco, zawsze byliśmy dla zespołów globalnych atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych pracowników. Jeśli

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

Pytanie: Reprezentuję podmiot, który po otwarciu ofert na realizacje robót budowlanych miał najniższą ofertę i jedyną będącą poniżej budżetu zamawiającego-kwota oferty wynosiła poniżej 5 mln euro. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ nie odpowiadała wymogom siwz kosztorysie ofertowym brak

Przegląd prasy

rynkach zorganizowanych --Skokowo wzrosło wykorzystanie usług komórkowych za granicą Parkiet --Światowy kryzys oraz luźna polityka pieniężna banków centralnych napędziły przez ostatnią dekadę popyt inwestycyjny na złoto. Widać to również w Polsce --Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie

PKP i deweloper sprzedali wielkie centrum handlowe w Poznaniu

centrum handlowe, ale też nowy dworzec kolejowy nad peronami (był gotowy już na Euro 2012) oraz nowy dworzec autobusowy. Do tego doszły parkingi, w sumie na 1,5 tys. aut. Czytaj także: Kup sobie dworzec od PKP. Rusza ogromna prywatyzacja - co można kupić i za ile? Inwestycja wzbudzała kontrowersje, bo

Tania żywność bije nawet w Biedronkę. Dyskonty zmieniają strategię

Nienagannie dotąd działający mechanizm portugalskiej Biedronki ostatnio nieco się zatarł. Od mniej więcej roku kurs Jeronimo Martins na portugalskiej giełdzie spada. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni, po publikacji raportu za pierwsze półrocze z 11,68 euro za akcję do 9,69 euro za akcję (w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  7-11 stycznia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK B&R: Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś

Rządzie, jest groźnie. Rostowski ostrzega

wszystkie kraje unijne. W tych, które są na peryferii strefy euro, będzie oznaczał przede wszystkim wzrost rentowności obligacji państwowych. W Polsce i innych krajach peryferyjnych, poza strefą euro, będziemy mieli i osłabienie złotego i wzrost rentowności obligacji państwowych. Nasze papiery już teraz

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro), 100 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego. Kup tańsze mieszkanie od komornika

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Zamówień Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 2. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą elektroniczną

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, której celem jest wprowadzenie na polski rynek nowej metody płatności w internecie "kup teraz, zapłać później", poinformował bank. Umowa jest częścią wartej 5 mln euro rundy inwestycyjnej Twisto, której przewodzi Grupa ING. Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Wasko: Konsorcjum COIG

Podatek akcyzowy napędza zakupy wódki

wódkę wśród naszych sąsiadów, co dobije legalnych producentów. Przykładowo w Niemczech stawka akcyzy na litr 100-proc. alkoholu wynosi 13,03 euro, a u nas będzie to 13,89 euro. Na Słowacji jest 10,80 euro, a w Czechach - 11,36. Wewnątrz Unii można legalnie przewozić między krajami do 10 litrów mocnego

Zainwestować jak Hiszpan we Wrocławiu. To nie komplement

ofertą - 370 mln zł. Była to trzecia najdroższa transakcja w historii wrocławskiego rynku nieruchomości. Wyprzedziły ją potem dwa centra handlowe. Amerykańskie fundusze inwestycyjne kupiły w 2011 r. Magnolię za 890 mln zł, a w 2012 za 480 mln zł - Renomę. Hiszpanie postanowili nie korzystać ze

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

za pomocą wyrazu "około" - określenia nierealistycznie krótkich terminu wykonania zamówienia , które preferują jedynie wykonawców uprzednio posiadających informację o możliwości ogłoszenia przetargu, - opisywanie przedmiotu zamówienia bez określenia cech technicznych i jakościowych

Sfrustrowani Grecy, zmęczeni Niemcy

temu staliśmy się championem eksportu. Tego nikt dziś w Niemczech nie widzi, za to widzi się głównie same wady euro. Niemcy były tradycyjnym adwokatem euro, ale już nim chyba nie są? - Pytanie brzmi: czy zastanowiliśmy się aby nad politycznymi konsekwencjami takiego zachowania? O ile kraje UE

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

Netflix dla książek

Legimi poszli krok dalej. Po krótkim okresie sprzedaży w sposób tradycyjny - wejdź na stronę internetową, wybierz książkę, kliknij "kup", zapłać, ściągnij plik, czytaj - wprowadzili system abonamentowy. Za stałą miesięczną opłatę czytelnik zyskiwał dostęp do wszystkich książek w bazie danych

Ransomware: cyberprzestępca jak przedsiębiorca. Odroczy opłatę, doradzi technicznie

. Twoje pliki zostały zaszyfrowane. Wejdź na stronę www.localbitcoins.com i kup bitcoiny za 125 USD. Możesz za nie zapłacić poprzez przelew bankowy, wpłatę na konto, gotówką itp. Wyślij bitcoiny na poniższy adres. Napisz do nas wtedy wiadomość e-mail, a my prześlemy Ci hasło umożliwiające odszyfrowanie

Lepiej pożyczyć z banku czy zacisnąć pasa?

Dzisiaj w cyklu "Edukacja w finansach" będziemy sprawdzali, kiedy warto wziąć kredyt na zakup nowego telewizora lub samochodu, a kiedy lepiej zacisnąć pasa i oszczędzać, by kupić to sobie za własne pieniądze. 1. Czy każdy kredyt jest zły? Nie. Jeśli kupujesz na kredyt coś, na co musiałbyś

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

przetargowych Art. 163. 1. Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę, Prezes Urzędu może: 1) żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego; 2) żądać

Dywersyfikacja portfela, czyli ile jajek w jednym koszyku

realny zysk wyniesie jedynie 1 proc. Nic dziwnego, że buszując wśród bezpiecznych form oszczędzania, inwestorzy biją się o każde ułamki procenta. Banki nie są zbyt skore, aby płacić za depozyty dużo powyżej inflacji, bo naturalnie chcą jak najtaniej pozyskać depozyty i zarobić jak najwięcej na różnicy z

Negocjuj, krezusie, czyli co gruby portfel może w banku

" w żadnym banku. Bank może jednak wyprodukować je specjalnie na twoje zamówienie. Oczywiście musisz położyć na stół odpowiednio wysoką kwotę. W większości banków to milion. Ale... milion euro. Za mniejsze pieniądze, już kilkaset tysięcy złotych, możesz przystąpić do rozwiązań istniejących, które

Powtórka z przekrętu

Krach światowych finansów, którego pierwszą salwą był upadek banku Lehman Brothers, kosztował miliony miejsc pracy, setki miliardów dolarów i euro. Proceder był dziecinnie prosty: ludziom, których stać było na namiot, oferowano pożyczkę na dom. Pożyczki nazwano wprawdzie "sub-prime"

Budownictwo na fali

Hossa w budownictwie trwa w najlepsze, a apetyt rośnie wraz z projektami związanymi z organizacją mistrzostw Euro 2012. Jak długo jednak sektor będzie korzystał z dobrej koniunktury? - Prognozy produkcji budowlano-montażowej są bardzo optymistyczne - zapewnia Anna Kałużna, analityk z firmy ASM

Jak przelać pieniądze, żeby się potem nie zdziwić? [Pieniądze Ekstra]

, Liechtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii. Można go wykonać tylko w euro. Zaletą przelewu SEPA jest niska cena. Banki pobierają za to z reguły 5 zł. Żeby poprawnie wypełnić formularz przelewu europejskiego, musisz znać numer rachunku odbiorcy w tzw. formacie IBAN oraz kod banku - tzw. BIC lub SWIFT. Powinna ci je

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

związanych ze świadczeniem usług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania zakodowanych dokumentów za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami adresowymi, przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych w szczególności przewozu

W co inwestować w 2010 i wycisnąć zyski z oszczędności

ministra finansów do wypuszczania coraz większych ilości obligacji. Aby je sprzedać, minister będzie musiał oferować coraz wyższe stawki. Wniosek jest prosty: jeśli chcesz zainwestować w obligacje, lepiej nie rób tego już na początku roku. Za kilka miesięcy możesz trafić lepszą okazję. Czytaj też: Kup

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który

Wszystkie biznesy "Tigera" Michalczewskiego

Tysona. Jednak, jak deklaruje Darek - Tiger (to ringowy pseudonim Michalczewskiego), najważniejsza dla niego jest fundacja, którą "spłaca dług za udaną karierę sportową". Równe Szanse zarabiają miliony Fundacja Darka Michalczewskiego "Równe Szanse" powstała w 2003 r., ale na dobre

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

zmniejszenie się awersji do ryzyka. Także waluty niektórych krajów rozwiniętych mają podstawy do umocnienia w stosunku do amerykańskiego dolara. Wiele wskazuje na to, że kurs dolara osiągnął w okolicach 1,25 USD za 1 EUR swoje długoterminowe maksima w stosunku do euro. Maksima, które będzie bardzo trudno

Ostrożnie z deweloperem

jest konsekwencją problemów niektórych krajów strefy euro i złego stanu finansów naszego państwa. Ponadto, powszechną bolączką polskich rodzin jest wzrost kosztów utrzymania. Efekt tego wszystkiego jest taki, że pula mieszkań do sprzedaży rośnie jak kula śniegowa. To wydaje się być korzystne dla osób

Spodobało Ci się na wakacjach w ciepłych krajach? Kup tam mieszkanie

. Roczne dochody z wynajmu kształtują się na poziomie 4-5 proc. po odliczeniu kosztów operacyjnych – mówi. How much? Nieruchomości europejskie kuszą, ale kosztują. Aby w ogóle zacząć myśleć o inwestycji za granicą, w portfelu trzeba mieć co najmniej 50 tys. euro. Za metr kwadratowy mieszkania w

Assistance, czyli kup sobie spokój w trasie

się ze sporym wydatkiem. Np. odpalenie samochodu, w którym rozładował się akumulator, kosztuje 70-100 zł. Za tę cenę kupisz podstawowy pakiet assistance, który chronić cię będzie od tego typu zdarzeń przez cały rok. Co warto wiedzieć o assistance, jak i gdzie je wykupić? Gdzie kupić Assistance kupisz

Portugalczycy namawiają: Kup owoce i warzywa, które trafiłyby na śmietnik

producentów warzywa i owoce. Płacą połowę stawki, którą oferują supermarkety za produkty wyglądające idealnie. - Naszym jedynym kryterium jest "brzydota": kupujemy płody rolne przeznaczone do wyrzucenia, które nie mogą być sprzedane sklepom - mówi Maria. Później pakują je do samochodu i jadą do

Kolekcjonowanie - hobby czy biznes? Kup tanio i sprzedaj drogo: sztuka użytkowa, zegarki czy porcelana?

latach osiągnie nawet kilka tysięcy – opowiada. Przykłady? Pierwsze brytyjskie wydanie płyty Davida Bowiego – „David Bowie”, które jeszcze niedawno można było kupić za kilkaset złotych, kosztuje obecnie ponad 2 tys. euro. Australijskie jest dużo droższe i praktycznie nie do