za granicą wynagrodzenie

Leszek Kostrzewski

Zaostrzenie przepisów o pracy delegowanej. Skutki zmian dotkną setki tysięcy Polaków

Zaostrzenie przepisów o pracy delegowanej. Skutki zmian dotkną setki tysięcy Polaków

Nawet 600 tys. Polaków pracujących za granicą czeka rewolucja w zatrudnieniu. Zmienią się m.in. stawki wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych.

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

Pracuję w jednostce samorządu terytorialnego i mam pytanie. Co z odprawami emerytalnymi? Czy się zmienią odprawy emerytalne?

Rozporządzenie: kwarantanna dla podróżnych z Schengen, przywileje dla zaszczepionych

Rozporządzenie: kwarantanna dla podróżnych z Schengen, przywileje dla zaszczepionych

sportu w taki sposób, "w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część

Pielęgniarki rozpoczynają protest. Weszły w spory zbiorowe ze szpitalami

Pielęgniarki rozpoczynają protest. Weszły w spory zbiorowe ze szpitalami

Nie żyje już 40 pielęgniarek, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem. Coraz więcej z nich pobiera zaświadczenia konieczne, żeby pracować za granicą. Znaczna część z poczucia obowiązku zamierza pracować do końca pandemii, a następnie przekwalifikować się lub właśnie wyemigrować. - Mamy

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

spowolnienia aktywności, biorąc pod uwagę trwałe strukturalne problemy niskiej podaży pracy, jak również bardzo wysoką podwyżkę płacy minimalnej od stycznia 2020 r., oczekujemy utrzymania (w ujęciu uśrednionym) dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. w granicach 6,0% - 7,0% r/r

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe", podał Polimex. Wynagrodzenie za realizację prac w fazie III wyniesie 62,46 mln zł netto, z czego na spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50,21 mln zł netto. "Realizacja programu odbywa się na

Ebury liczy na przyspieszenie rozwoju w Polsce dzięki przejęciu Frontierpay

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Ebury liczy, że dzięki przejęciu Frontierpay przyspieszy rozwój w Polsce, ponieważ coraz więcej rodzimych przedsiębiorców deleguje swoich pracowników do pracy za granicą, poinformował ISBnews Jakub Makurat, Country Manager Ebury na Polskę

Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Elektrotim zawarł umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru za 22,69 mln zł brutto, podała spółka. "Termin końcowy realizacji umowy został

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie wg analityków

przyszłym roku, dodatkowo spadek dynamiki wynagrodzeń może hamować wysoka podwyżka płacy minimalnej (o 15%) implikująca bardzo wysokie wzrosty w grupie najsłabiej zarabiających pracowników. Oczekujemy, że w 2020 r. dynamika płac utrzyma się w granicach 6,0% - 7,0% r/r. Wyraźnie wolniejsze tempo wzrostu

'Minutes' RPP: Wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki w najbliższych kwartałach

kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Wskazywano, że w kierunku spowolnienia dynamiki PKB może oddziaływać utrzymywanie się niskiego wzrostu za granicą oraz możliwe obniżenie się dynamiki inwestycji. Jednocześnie stabilizująco na koniunkturę będzie oddziaływał dalszy wzrost popytu konsumpcyjnego"

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Seco/Warwick w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 w Polsce oraz na świecie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki i grupy

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. wzrosło o 7,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 5,7% i wyniosło 5 282,8 zł. Natomiast

Randstad: Wyjazd do pracy za granicę rozważa 24% pracowników

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Odsetek pracowników rozważających wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku wyniósł 24% i jest opcją najczęściej rozważaną przez osoby do 29. roku życia z wykształceniem podstawowym, wynika z 37. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu

PLL LOT wyrównuje warunki 'postojowego' dla członków personelu lotniczego

zostaną konsultacje ws. obniżki etatów o 50%. "Związki zawodowe reprezentujące pozostałych członków personelu latającego odrzuciły dziś propozycję LOT pozwalającą domknąć proces regulacji wynagrodzeń w tej grupie zawodowej. W związku z powyższym związki zawodowe poinformowane zostały o uruchomieniu

IS: Projekt zmian w ustawie o NBP może podważyć jego wiarygodność 

. Będzie to jedno z najniższych, jeżeli nie najniższe wynagrodzenie wśród banków centralnych państw unijnych. Należy się spodziewać fali odejść fachowców. Zastąpią ich osoby, które nie są atrakcyjne dla prywatnych instytucji finansowych. Obniżenie poziomu kadry dyrektorskiej pociągnie za sobą obniżenie

Oto pismo ministra finansów pokazujące, jak fatalnie jest z kasą państwa

Oto pismo ministra finansów pokazujące, jak fatalnie jest z kasą państwa

pracy, fiskus podgoli też niektóre osoby dorabiające za granicą itp., itd. - Już w lutym br. w licznych wywiadach mówiłem, że czeka nas wzrost podatków, bo obietnice nie mają pokrycia. Jak rząd proponował 14-tkę i rozsypywał gotówkę z helikoptera, pytałem, aby jawnie i otwarcie poinformować o

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

 r. w granicach 6,0% - 7,0% r/r. Biorąc pod uwagę efekty podażowe oraz podwyżkę płacy minimalnej uważamy, że prognozy dot. wynagrodzeń są obarczone zdecydowanie niższym ryzykiem, wobec prognoz wzrostu zatrudnienia w 2020 r. Wolniejsze tempo wzrostu zatrudnienia, a przede wszystkim

PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Blisko 70% przedsiębiorstw, których roczny przychód nie przekroczył 100 tys. zł oraz ponad 50% tych, których roczne przychody mieściły się w granicach od 100 do 500 tys. zł wysoko oceniło wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców, tzw. "Małego ZUS-u", wynika

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

opiekować się dzieckiem. - Trzeba pamiętać, że składki za opiekunkę budżet państwa sfinansuje tylko od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do 1300 zł. Od stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi bowiem 2600 zł. Jeśli niania zarabia więcej

Symmetrical Labs: 59% Polaków chce dostawać pensję w trybie innym niż co miesiąc

jest zdania, że to lepsza opcja niż pożyczka w banku. Polscy pracownicy doceniliby także elastyczną formę wynagrodzenia – już ponad 59% Polaków chciałoby otrzymywać pensję w innym trybie niż miesięcznym. Za granicą jest to o wiele prostsze, kraje zachodnie praktykują pensje wypłacane co tydzień

MPiT oczekuje inflacji na poziomie 2,6% r/r w lipcu

utrzymania wzrostu gospodarczego. Co ważne, ogólny wzrost cen pozostaje wolniejszy od wzrostu wynagrodzeń, a jednocześnie utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego polityki monetarnej (2,5%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w czerwcu

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

przewiduje poziomy w granicach 0-5% wzrostu r/r, poprzednie dynamiki w okolicach 6-7% są ich zdaniem nie do utrzymania w br. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu 2020 r. wzrosło o

Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o walce z koronawirusem

będzie rodzicom zasiłek opiekuńczy w czasie zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. Nowelizacja miałaby zwiększyć wysokość zasiłku opiekuńczego do 100% wynagrodzenia (obecnie obowiązujących 80%), jak również podnieść granicę wieku dziecka z obecnie obowiązujących 8 do 15 lat. Nowelizacja umożliwiałaby

PiS szykuje drakońską podwyżkę mandatów za wykroczenia skarbowe. Jest 5,6 tys., będzie 14 tys.

Zmiana czeka nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. To właściwie jedno zdanie wprowadzające poprawkę w kodeksie karnym skarbowym. Brzmi: „Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia

Prawa i obowiązki osoby na kwarantannie lub w izolacji. Jak żyć po skierowaniu na odosobnienie?

wystąpienia objawów, ale tylko pod warunkiem, że przez trzy ostatnie dni pacjent nie miał już symptomów choroby.Uwaga! Pracownikowi nieobecnemu z powodu izolacji lub kwarantanny przysługuje takie samo wynagrodzenie jak za czas choroby, czyli 80 proc. pensji. Osoba, która czuje się w tym czasie dobrze, a

Work Service: Stopa bezrobocia znajdzie się poniżej 6% w 2018 r.

badań Work Service wynika, że 53% Polaków oczekuje podwyżek wynagrodzeń, w związku z czym w ciągu 12 m-cy oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w granicach 6- 7% r/r, a w niektórych branżach i specjalizacjach nawet na poziomach dwucyfrowych. "Od

Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

prawdopodobnej stabilizacji dynamiki wynagrodzeń. Również potencjalne zwiększenie opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych będzie prawdopodobnie oddziaływało w kierunku ograniczenia możliwości zwiększenia ich innych wydatków" - czytamy w "minutes".  Członkowie ci wskazali, że w

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego lub ułatwiające jego realizację. Z jednej strony ograniczono możliwość m.in. potrącania kar umownych z wynagrodzeń wykonawców realizujących zamówienia publiczne w okresie stanu epidemii COVID-19 i przez 3 miesiące po jego odwołaniu. Z drugiej strony

MPiT: Pomimo słabszych danych w grudniu, produkcja w styczniu wzrośnie o ok. 4%

niepewności dotyczącej Brexitu oraz wojen handlowych" - czytamy także. Według resortu, w warunkach spadku nowych zamówień, firmy w poprzednich miesiącach nadrabiały swoje zaległości produkcyjne. W efekcie, składowa PMI dla bieżącej produkcji pozostawała powyżej granicy 50 pkt, podczas gdy składowa dla

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

dni roboczych niż przed miesiącem, jak również uwzględniając prawdopodobny powrót dynamiki wynagrodzeń w górnictwie do jednocyfrowych poziomów po jednorazowym wyskoku w październiku (wypłata zaległego deputatu za 2016 r. w JSW). Utrzymujące się ograniczenia po stronie podaży pracowników dalej

Hardt z RPP wskazuje na brak notyfikacji EBC w projekcie ustawy dot. płac w NBP

; - podkreślił. Dodał również, że jawność, transparentność, jeśli chodzi o wynagrodzenia w NBP jest potrzebna. "Nadmierne ograniczenie poziomów zarobków w NBP szczególnie dla najlepszych specjalistów, którzy z powodzeniem znajdą pracę w sektorze komercyjnym w Polsce i poza naszymi granicami może być

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

%r/r, chociaż w sierpniu wynik kształtować się będzie w dolnej granicy przedziału. Dynamikę obniżać będzie m.in. słabsza kontrybucja ze strony budownictwa, a w branżach usługowych w turystyce. Wynagrodzenia w większym stopniu najprawdopodobniej dalej podnosić będą firmy przemysłowe. Dynamika

NBP: Firmy planują niewielki wzrost płac i chcą zwiększać zatrudnienie

.). Wysoką wartość wskaźnika zatrudnienia (ponad 27 pkt proc.) zaobserwowano również w przypadku firm eksportujących za granicę. Dla nieeksporterów jego wartość jest natomiast niższa niż dla ogółu (13,5 pkt proc.), podano także.  W grudniu 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2730 podmiotów

Kalendarium ISBnews

cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku (ISBnews)

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1)stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania

Tempo wzrostu zatrudnienia będzie hamowało w kolejnych miesiącach wg analityków

tempo wzrostu płac. W konsekwencji znacząco niższą od oczekiwań dynamikę wynagrodzeń traktujemy jako normalizację po dwóch zaskakująco wysokich odczytach za paź. i lis. i w naszej ocenie głównie efekt przesunięcia wypłat zmiennych komponentów wynagrodzeń. Przeciętnie w 4q18 dynamika

Minutes RPP: Inflacja może sięgnąć 3,5% r/r w I kw., niepewność dot. cen energii

2020 r. może obniżać się silniej od prognoz. "Niektórzy członkowie Rady byli natomiast zdania, że negatywny wpływ dekoniunktury za granicą na inflację w Polsce może być ograniczony, jeśli będzie jej towarzyszyć zwiększona sprzedaż krajowa. Członkowie ci wskazywali także, że w wzrostowi dynamiki

PwC: Płaca realna w Polsce wzrośnie o ponad 140% do 2040 r.

pomiędzy sobą, ale też z firmami za granicą. Wyjściem z tej sytuacji jest z jednej sytuacji wzrost wynagrodzeń, z drugiej zaś - konieczność inwestowania w rozwiązania pracooszczędne, czyli w automatyzację procesów" - powiedział partner w firmie doradczej PwC Piotr Łuba, cytowany w komunikacie

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Styczniowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu a dane o zatrudnieniu nie potwierdziły trendu silniejszego wyhamowywania wzrostu zatrudnienia. Większość analityków zrewidowała nieco prognozę wzrostu wynagrodzeń na 2019

Personnel Service: Ok. 90% Polaków nie obawia się, że Ukraińcy odbiorą im pracę

wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4 473,06 zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. Jednak w odczuciu zatrudnionych, jak pokazuje nasze badanie, pensje nie rosną tak szybko jak powinny. Prawie połowa pracowników jest zdania, że odpowiada za to masowa imigracja zarobkowa z

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

Polityki Pieniężnej bardzo ważny argument za prowadzeniem łagodnej polityki pieniężnej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji na wzrost płac, natomiast w średnim terminie oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu wynagrodzeń, czemu

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

zmniejszyły się w granicach od 6,2% do 58,9% ( odpowiednio: z 60,1 tys. zł do 56,4 tys. zł oraz z 75 tys. zł do 30 tys. zł). Natomiast w spółkach, w których członkowie zarządu byli zatrudniani na podstawie umowy o pracę odnotowano wzrost wynagrodzeń do 74% (z 20,7 tys. zł do 36 tys. zł). "Podstawowym

Torpol wykona dla PKP PLK prace za ok. 21,4 mln zł netto

odcinku Grabowno Wielkie - granica IZ jako zamówienia z wolnej ręki realizowanego w ramach zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno", podała spółka.  "Wynagrodzenie emitenta z tytułu wykonania

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

OTTO: Prywatna opieka medyczna najbardziej motywuje pracowniików z Ukrainy

zainteresowaniem cieszą się te związane ze spędzaniem czasu wolnego, choć oczywiście również są bardzo ważne. Polscy pracodawcy stają przez trudnym zadaniem. Ze względu na niedobory siły roboczej na rynku pracy oraz na wyższe wynagrodzenia za granicą powinni w możliwie jak największym stopniu dopasować benefity

PGNiG OD uruchomił ofertę porad prawnych dla klientów indywidualnych i firm

naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą

Drugi próg podatkowy powinien wynosić dziś 140 tys. zł. Nie zmieniano go od 11 lat. Wynosi 85 tys.

Grochowina. Próg 85 528 zł odpowiada wynagrodzeniu 102 594 zł rocznie i 8459,50 zł miesięcznie. Taka wysokość zarobków stanowiła 329 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2020 r. oraz 164 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego w 2020. Resort

PUIG spodziewa się spadku napływu ukraińskich pracowników do Polski w 2020 r.

, m.in. przez wysokość zarobków oraz długotrwałe procedury związane z otrzymaniem pozwolenia na zatrudnienie i pobyt w naszym kraju, rośnie za to atrakcyjność Niemiec i Czech. Dla zdecydowanej większości Ukraińców, którzy wyjechali za granicę, głównym powodem podjęcia takiej decyzji było poszukiwanie

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

deklarujących podwyżki wynagrodzeń w badaniach ankietowych NBP sugeruje, że wzrost w kolejnych miesiącach powinien oscylować nieco poniżej 7%r/r. Również trend w większości branż jak dotychczas był stosunkowo stabilny, a silne dane o zatrudnieniu (wzrost 3%r/r w marcu) są argumentem za utrzymaniem tendencji

KRD: Z nowej tarczy antykryzysowej zamierza skorzystać ok. 80% firm

wprowadzają m.in. zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki którym przedsiębiorcy, którzy stoją na granicy bankructwa, będą mogli podjąć negocjacje z wierzycielami, nie czekając na orzeczenie sądu. Umożliwi to zawieszenie czynności egzekucyjnych oraz zapewni czas na zdobycie przez

Złoty w relacji do szwajcarskiego franka najsłabszy od października

którego zmarła już czwarta osoba. Złotemu ciąży również pozostawanie notowań EUR/USD, z którą to parą tradycyjnie jest mocno skorelowany, poniżej granicy 1,11. Ewentualne dalsze osunięcie się kursu eurodolara, co w praktyce oznaczałoby spadek do listopadowych dołków poniżej 1,10, będzie dalej osłabiać

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

pracowali za granicą oraz ujednolicenie terminu jego pobierania, ani na wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Akceptacji nie zyskała też poprawka, zakładającą zwolnienie z podatku VAT

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

społecznych związanych z COVID-19, w szczególności zamknięcia granic, ograniczenia działalności centrów handlowych. Wprowadzone przez administrację rządową ograniczenia w działaniu galerii handlowych, w których znajdują się główni odbiorcy z nowoczesnego kanału dystrybucji, będą miały wpływ na wyniki

Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujednolicenie terminu jego pobierania oraz wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek ten przysługiwałby także

Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami

opowiedzieli się za podwyższeniem kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujenolicenie terminu jego pobierania. Zdecydowali także o wydłużeniu terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i

Wystartowały PPK. Duże firmy mogą wybierać ofertę dla swoich pracowników

, którą pracodawca będzie aktualizował w miarę postępowania zmian w firmie, takich jak zatrudnianie nowych pracowników czy przechodzenie pracowników na emeryturę. Autorzy nowego programu przekonują, że jest on bardzo tani w porównaniu z innymi formami oszczędzania. – Średnie opłaty za zarządzanie

Pracownicy PLL LOT odrzucili 'postojowe', rozmowy ze związkami zawieszone

względu na wciąż zamknięte granice oraz gospodarcze i społeczne skutki pandemii, do normalnego wymiaru wróci dopiero za kilka lat, podsumowano w komunikacie. W 2019 roku LOT przewiózł ponad 10 mln pasażerów. LOT zapewnia podróż w ramach 120 połączeń na świecie. (ISBnews)  

MedApp przeprowadził 493 komercyjne badania diagnost. w ramach CarnaLife w II-VI

rozwiązanie telemedyczne obu firmom. Wynagrodzenie za świadczenie usług oparte jest na liczbie aktywowanych pacjentów. Za każdego aktywowanego użytkownika CarnaLife spółka otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, podano również. "Chociaż naszym podstawowym celem na ten rok pozostaje uzyskanie certyfikatu

PwC: Polska jest w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS wśród krajów UE

, współmałżonek nie zarabia) w rankingu Polska zajmuje 18. miejsce, ex aequo ze Szwecją, a ranking otwierają Czechy - 93%, Cypr 91%, Malta 89%. Z krajów regionu Polskę wyprzedza również Słowacja - 88%, Litwa - 82%, Łotwa 80%. Za nami pozostają Węgry - 76% wynagrodzenia netto pozostaje do dyspozycji rodziny. Z

Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

wprowadzić. […] Projekty musimy mieć gotowe w tym tygodniu" - powiedział Duda podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej, na którym omawiano tarczę antykryzysową. "Na pewno nie unikniemy deficytu budżetowego, za pierwsze dwa dni mamy świetne wyniki. Ale musimy się liczyć

Prezes Personnel Service za wydłużeniem pozwoleń na pracę dla Ukraińców do 2 lat

Niemiec zamiast do Polski. Najbardziej obawiałbym się o sektor przemysłowy - bo nawet, jeśli ci ludzie będą pracować przy pakowaniu czy w logistyce, to dla nich różnica w wynagrodzeniu będzie jednoznaczna - między 9,5-10 euro na rękę w Niemczech wobec 13 zł na rękę w polskiej fabryce. Tak więc

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

prawie spółek, fuzjach i przejęciach, postępowaniach sądowych i ochronie danych osobowych. Więcej informacji na pwc.pl. 3. Czy pracownik, który przebywa w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? Kto płaci? ZUS, pracodawca? Rodzaj świadczenia przysługującego pracownikowi za okres

Kalendarium ISBnews

r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach czerwiec 2020, ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku --10:00: Spotkanie prasowe online

Kalendarium ISBnews

Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku --13:00: Konferencja prasowa Top Level Tennis związaną z przyjazdem Borisa Beckera do Polski w celu stworzenia materiałów do kursu dla platformy Top Level Tennis --13:00: Wideokonferencja

Rząd przyjął projekt ustawy o 0% PIT do 26. roku życia

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zerowej stawce PIT do 26. roku życia, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Regulacja ta ma obowiązywać

Skandal z podatkami osób pracujących za granicą. Uchwalono bubel

Przez lata gdy Polacy pracowali przez parę miesięcy za granicą, a następnie wracali na krótki okres do kraju, byli zwolnieni z opodatkowania tego dochodu bądź chroniła ich tzw. ulga abolicyjna. Teraz osoby dorabiające poza krajem zapłacą dużo więcej. Dlaczego? Aktualny rząd PiS wziął ich w podwójne

Jawność płac zmniejsza nierówności i zapobiega nadużyciom

wynagrodzenia - w formie widełek - to ważna informacja podawana w ponad 90 proc. ogłoszeń. W Niemczech takiego zwyczaju nie ma, za to 6 lipca br. w życie weszła ustawa o transparentności wynagrodzeń. Firmy zatrudniające powyżej 200 osób muszą ujawnić, ile zarabiają koledzy na podobnych i takich samych

Polacy pracujący za granicą będą musieli składać PIT-y w Polsce. Nawet jeśli nic w kraju nie zarobili

Te przepisy to tzw. konwencja MLI. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie w większości przypadków wygląda to tak, że jeśli Polak zarobił coś za granicą, a w ogóle nie osiągnął dochodu w kraju, to nie musi składać rocznej

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

Polakami za granicą (110,5 mln zł) oraz przeciw zwiększeniu budżetu Kancelarii Senatu o 7,44 mln zł. Komisja rekomenduje też odrzucenie poprawki, dotyczącej zwiększenia środków na pomoc rozwojową o 50 mln zł, a także poprawki, zakładającej przekazanie ponad 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum

Work Serwice: Średnie stawki dla pracowników tymczas. pow. 13 zł w okresie świąt

rekrutacje na pracowników do obsługi kasowej w sklepach wielkopowierzchniowych, z zabawkami, elektroniką czy książkami. Na tych stanowiskach wynagrodzenia kształtują się na poziomie od 12 dla 16 zł brutto za godzinę, podano także. "Wiele miejsc pracy oferuje również branża logistyczna, która odpowiada

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. będzie wyższy niż pokazuje marcowa projekcja

oceniała, że skala wpływu spowolnienia wzrostu za granicą na Polską gospodarkę, może być w kolejnych kwartałach – podobnie jak dotychczas – słabsza niż zakładano wcześniej. Inni członkowie Rady zaznaczali jednak, że istnieje ryzyko osłabienia aktywności w sektorze przemysłowym w kolejnych

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

parki narodowe lub rezerwaty przyrody zajmują ponad 30% powierzchni oraz utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mld zł na walkę ze smogiem. Jednocześnie senatorowie opowiedzieli się za przywróceniem środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w budżecie Kancelarii Senatu w wysokości 110,5

Praca w niedzielę. Jakie prawa przysługują pracownikowi?

100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę. Dzień wolny rekompensuje pracownikowi pracę w niedzielę w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin. Praca powyżej 8 godzin jest traktowana jako praca nadliczbowa, dlatego musi być rozliczna na takich zasadach. Pracownikowi

Inwestorzy czekają na korektę ostatnich wzrostów kursu PLN

spokojni. Na EUR/PLN taka granica jest jeszcze wyżej, bo przy 4,31 4,32, a na CHF/PLN jest to 3,94. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kursu GBP/PLN, którego zmiany wynikają z relacji funta do dolara. Szanse na obniżkę stóp procentowych w USA na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej (Fed

NBP: Głównym powodem nowej emigracji Polaków są różnice w poziomie wynagrodzeń

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Głównym powodem nowej emigracji oraz pozostawania obywateli polskich na emigracji w krajach Unii Europejskiej są różnice w poziomie wynagrodzeń, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego "Polacy pracujący za granicą w 2016 r." "W przeliczeniu na

Colliers: Polska miała 48% udziału w inwestycjach w nieruchomości w CEE w I kw.

się wirusa, np. wstrzymanie lotów i zamknięcie granic, znacznie wpłyną na wysokość wolumenów transakcji w drugim i trzecim kwartale, a to dlatego, że strony transakcji nie mogą się spotkać czy zobaczyć nieruchomości" - powiedział dyrektor regionalny ds. badań rynku na Europę Środkowo-Wschodnią

Złoty pozostaje słaby, ale EUR/PLN raczej trwale nie przebije 4,5 zł

rynek walutowy aktualnie pozostaje pod wpływem doniesień nt. koronawirusa i sytuacji na rynkach globalnych. Dlatego publikowane dziś o godz. 10:00 lutowe dane nt. zatrudnienia i wynagrodzenia polskich firmach zostaną zignorowane. Lekki wpływ może za to mieć publikowany równocześnie marcowy raport o

Monnari liczy na wzrost powierzchni sieci o 5-10% w tym roku

;Zakładamy w tym roku wzrost powierzchni w granicach 5-10% i niekoniecznie może to wiązać się ze wzrostem ilości salonów. Dalej mamy apetyt na przejęcia, nie udała nam się akwizycja Simple CP, ale jesteśmy nadal otwarci na różne propozycje" - powiedział Kolbuszewski podczas konferencji prasowej

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

antykryzysowa”, czyli pierwsze koty za płoty Pożyczki z gwarancjami od BGK Dofinansowywanie wynagrodzeń Ulgi w podatkach i składkach na ubezpieczenia zdrowotne Krytyka zarówno od strony przedsiębiorców, jak i pracowników Pakiet obejmował pomoc w wysokości ok. 100 mld zł. Przedsiębiorcom zaoferowano przede

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności. Dlatego nie uwzględniaj w niej liczby dni, w których wprawdzie prowadziłeś działalność gospodarczą, ale podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą.  Co dokładnie trzeba zrobić, aby płacić niższy ZUS? Trzeba się do 8

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek:  Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek

Morawiecki: Polacy przestaną migrować z kraju za 5-7 lat dzięki wyższym płacom

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Polacy zaprzestaną migracji z Polski w ciągu najbliższych 5-7 lat z uwagi na wzrosty wynagrodzeń w kraju, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. "Chciałbym wszystkich Polaków, którzy wyemigrowali widzieć znowu w kraju. Gdy tylko powrócą

ManpowerGroup: Ponad 1/3 firm nie podejmuje działań w sprawie braku pracowników

Polsce, jak i za granicą. Firmy wykorzystują wiele sposobów na radzenie sobie z brakiem możliwości znalezienia odpowiednich kandydatów. Co ciekawe, metody używane w innych krajach, ciągle jeszcze nie zostały wdrożone przez firmy nad Wisłą. Jako przykład możemy podać chociażby brak otwartości na

Presja płacowa pojawi się wkrótce, zatrudnienie ustabilizuje się wg analityków

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Wrześniowe dane z rynku pracy nie potwierdziły oczekiwań analityków co do dalszych wzrostów płac, natomiast dynamika wzrost zatrudnienia była nieco powyżej oczekiwań. Spadek wynagrodzeń we wrześniu analitycy uważają za wydarzenie jednorazowe. Główny Urząd

Na giełdach w USA czuć atmosferę zbliżającej się bessy

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie, na przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia za listopad oraz na budownictwo mieszkaniowe w okresie do listopada br. Indeks kosztów pracy ma wzrosnąć o 7,2% r/r. Jeśli natomiast chodzi o odczyty zza granicy, to o godz. 10:00 poznamy istotny

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

sektora agencji pracy tymczasowej w działaniach osłonowych (zasady wypłaty wynagrodzenia i dofinansowań w przypadku ograniczenia działalności pracodawcy użytkownika), - wprowadzenie kont czasu pracy i ustalanie pracy w taki sposób, by pracownik pracował więcej niż tygodniowy wymiar czasu pracy, gdy jest

Work Service: Obawy o utratę pracy deklaruje 15,9% badanych w VII vs. 9,2% w II

wzrostu wynagrodzenia o 15,5 pkt proc. do 43,6% w lipcu br. w stosunku do lutego br. Rok temu w lipcu 56,1% respondentów oczekiwało wzrostu wynagrodzenia. Najbardziej na podwyżkę liczą zarabiający najmniej, młodsi specjaliści, pracujący na niepełny etat i umowę zlecenie. Częściej oczekują jej pracownicy

Esotiq & Henderson miał 1,07 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

stanowi obecnie ok. 10% przychodów. "Chcemy, by zakupy online były szybkie, wygodne i łatwe, dlatego poprawiamy funkcjonalność naszych sklepów internetowych, rozwijamy współpracę z platformami multibrandowymi w kraju i za granicą oraz tworzymy własne aplikacje mobilne. Ponadto budujemy lojalność

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych

emerytalnych do bardziej zrozumiałej i rzetelnej informacji. Ponadto, poprawi się poziom bezpieczeństwa inwestycji w związku z wprowadzeniem odpowiedniej polityki wynagrodzeń i polityki inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie. W projekcie określono ramy systemu zarządzania w pracowniczym

Unibep ma umowę podwykonawczą na odcinku drogi krajowej nr 8 za 36,4 mln zł

realizowane na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowii Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,5 do km 562+542,07. "Wynagrodzenie emitenta za realizację przedmiotu umowy netto wynosi ok. 36,4 mln zł netto, przy czym ostateczna wysokość

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9% w lipcu

powód do ogromnej radości, ale też zmiany myślenia o rynku pracy i jego problemach. Musimy skupić się teraz na zapewnieniu pracowników w branżach, w których są znaczące deficyty oraz na zachęcaniu Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, aby wrócili do Polski. Mamy coraz lepsze warunki dla

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy). Wywiady bieżącej edycji badania zostały

Giromed Institute wznawia wykonywanie badań bezdechu sennego dla Infoscanu 

licencji na oprogramowanie Osascan. Giromed w grudniu  2019 roku wynajął od Infoscanu 10 urządzeń oraz zobowiązał się do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego roku współpracy. Spółka otrzymuje depozyt za każde użyczone urządzenie MED Recorder, wynagrodzenie za każde badanie oraz

Składki do ZUS dla przedsiębiorców rosną, a rząd zapewnia, że... spadają

, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze -  O ile dokładnie, dowiemy się w połowie stycznia. Dlaczego wzrośnie? Bo składka zdrowotna też ustalana jest  na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tyle że w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale. Przebijemy więc granice 1300 zł