zaświadczenie lekarskie

PAP, mapi

"ŻW": Haczyki w becikowym

"ŻW": Haczyki w becikowym

- Urzędy nie chcą wypłacać becikowego bez zaświadczenia o opiece lekarskiej w ciąży. Żądają ich nawet od kobiet, które urodziły dziecko przed wprowadzeniem 1 listopada tego wymogu - alarmuje "Życie Warszawy".

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony, niezdolny do pracy z powodu choroby lub zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, może skorzystać ze świadczeń chorobowych. Musi jednak ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim. Należy je dostarczyć do płatnika składek (lub zasiłku) w odpowiednim terminie. Jego niedotrzymanie skutkuje obniżeniem wysokości świadczenia, choć nie w każdej sytuacji.

Przez trzy słowa młoda matka becikowego nie dostanie

Pracownicy olsztyńskiego ośrodka pomocy społecznej nie przyjęli zaświadczeń wystawianych przez znanego ginekologa. Twierdzą, że dokumenty nie są zgodne ze wzorem. Lekarz wykazuje absurd całej sytuacji

Ani zdolny do pracy, ani niezdolny. ZUS się namyśla, człowiek głoduje

Ani zdolny do pracy, ani niezdolny. ZUS się namyśla, człowiek głoduje

Przez ostatnie dziesięć lat szczecinianin utrzymywał się z renty (z tytułu ogólnego staniu zdrowia i po wypadku przy pracy). Była przyznana czasowo do 31 lipca 2015 r. Daty się nie zgadzają - Już w maju poszedłem do ZUS zapytać, co dalej. Kazali mi wziąć od lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia i

Prawo prawem, a sąd w Siedlcach swoje wie?

Prawo prawem, a sąd w Siedlcach swoje wie?

zaświadczenie od lekarza sądowego, że stawić się nie mógł. Pacjent mieszka w Siedlcach, ale bywa w Warszawie i właśnie w stolicy badał go lekarz sądowy. Jednak dla siedleckiego sędziego zaświadczenie lekarskie "nie spełnia wymogów formalnych", bo, jak dowodzi, zgodnie z art. 2. ustęp 2. Ustawy o

Katastrofa samolotu Germanwings: rodziny ofiar chcą wyższych odszkodowań

Katastrofa samolotu Germanwings: rodziny ofiar chcą wyższych odszkodowań

odszkodowania jest trudny, ale kwota 25 tys. euro nie jest z pewnością właściwą rekompensatą - powiedział Giemulla. Za brak wrażliwości ze strony linii lotniczych uznał stanowisko Lufthansy, że rodzeństwo i dziadkowie ofiar mogą dostać odszkodowanie tylko po przedstawieniu zaświadczenia, że rzeczywiście cierpią

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

miesięcy i wcale nie miałem zamiaru z niej rezygnować, ale mój stan zdrowia pogorszył się. Przedstawiłem zaświadczenie lekarskie, ale usłyszałem, że opinia lekarza się nie liczy. Usłyszałem, że mogę ćwiczyć na przyrządach, które nie zagrażają mojemu zdrowiu - mówi pan Stanisław. Z klubu bezskutecznie

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

. Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, ZUS ma duży deficyt i wszelkimi sposobami stara się znaleźć oszczędności, również w wydatkach na wypłatę zasiłków chorobowych. W 2012 r. ZUS skontrolował ponad 550 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz zaświadczeń lekarskich. W 39,5 tys. przypadków

Znany chirurg brał łapówki. Teraz przez 10 lat będzie go sprawdzał kurator

Znany chirurg brał łapówki. Teraz przez 10 lat będzie go sprawdzał kurator

. Ustalono, że w 2001 r. Jarosław J. zwrócił się Mirosława R. w sprawie swego znajomego: potrzebował on dokumentacji medycznej, która uniemożliwi zamknięcie go w zakładzie karnym. R. za 60 tys. zł wystawił fałszywe zaświadczenie, że Krzysztof K. wypadł z pociągu i odniósł obrażenia głowy. Papiery nie pomogły

"DGP": Depresja hamuje firmy

"DGP": Depresja hamuje firmy

. ubezpieczonych, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu epizodu depresyjnego. Widać też różnice geograficzne. Najwięcej orzeczeń rentowych jest wydawanych na Śląsku, w Łódzkiem i na Podkarpaciu, a najmniej: w Pomorskiem, Świętokrzyskiem i na Podlasiu. Najlepsza dostępność do lekarza jest w woj

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

Komu się należą pieniądze na dzieci [PORADNIK]

zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży. Personel medyczny dysponuje odpowiednim drukiem i nie może wymagać od rodziców, żeby przyszli z własnym. Zabronione jest również pobieranie pieniędzy za wystawienie zaświadczenia. Dokument może

Lekarski samorząd chce podnieść składki. Lekarze się buntują

Lekarski samorząd chce podnieść składki. Lekarze się buntują

ze trzy razy większy, ale izba może naliczać zaległości tylko do pięciu lat wstecz. Regularnie otrzymuje upomnienia. Lądują w koszu. Inni składki płacą, zwłaszcza kiedy potrzebują od izby zaświadczenia czy zgody na założenie prywatnego gabinetu albo kiedy grozi się im egzekucją komorniczą. Płacą, ale

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

dostarczy pracodawcy (bądź ZUS-owi - w przypadku prowadzących działalność gospodarczą) zwolnienia lekarskiego. Świadczenie w pomniejszonej wysokości jest wypłacane do dnia dostarczenia zaświadczenia. Z tego tytułu od stycznia do marca Zakład obniżył wypłaty zasiłków o niemal 2,4 mln zł. Świadczenia

Nie masz dzieci? Płać większe podatki

Nie masz dzieci? Płać większe podatki

trzeba będzie może dostarczyć do fiskusa lekarskie zaświadczenie o bezpłodności. Kto takie zaświadczenie będzie wystawiał? Czy na liście będą kliniki wykonujące zabiegi in vitro? Przecież Terlikowski ich nie popiera. Czy publicysta nie boi się o fałszowanie takich zaświadczeń, tak jak to się dziś dzieje

Gdy zwolnienie lekarskie zostanie zakwestionowane

wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu. Lekarz orzecznik może również: 1) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS, 2) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania

Od 1 stycznia 2012 r. będzie trudniej o "becikowe"

później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy to jedynie osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Co więcej, fakt ten, począwszy od 1 listopada 2009 r., należy potwierdzać stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.Obecnie wymagany

Kiedyś twierdził, że państwowe zboże zjadły myszy, a co zrobił w poniedziałek w sądzie?

Kiedyś twierdził, że państwowe zboże zjadły myszy, a co zrobił w poniedziałek w sądzie?

Potulińcu są puste. Wtedy sprawą zajęła się prokuratura. Sprawa trafiła do sądu dziesięć lat temu. Ale Ryszard B. miesiącami nie stawiał się na rozprawach, przedstawiając zwolnienia lekarskie. Nawet teraz ma zaświadczenie, z którego wynika, że nie może brać udziału w rozprawie dłużej niż cztery godziny. W

Jak dostać pieniądze za to, że... straciłeś pracę?

Jak dostać pieniądze za to, że... straciłeś pracę?

, niezbędne będą m.in. dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie choroby czy zaświadczenie o źródle uzyskiwania dochodów w dniu wystąpienia choroby. W przypadku czasowej niezdolności do pracy niezbędne będzie dostarczenie m.in. zaświadczenia lekarskiego (na druku ZUS ZLA). Komu polisa nie pomoże? Jest

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

są kobiety w ciąży. Przykład. Pani Katarzyna dostała wypowiedzenie od szefa. Później dowiedziała się, że jest w ciąży. Może uniknąć zwolnienia, jeżeli przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie, że w dniu, w którym otrzymała wypowiedzenie, była już w ciąży. Pracodawca będzie wtedy musiał

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

(publikowanie orzeczeń sądowych na stronach BIP), zmiany umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń.

Lekarze chcą wynagrodzeń za wystawianie zwolnień

- ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Natomiast z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest jedną z form przekazywania przez lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta.ZUS zaznaczył, że osoby ubezpieczone mają

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

elementem projektu, który w zasadniczej części dotyczy zmiany formy i trybu wystawiania lekarskich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Zamiast, jak dotąd, na papierowych drukach miałyby one być wystawiane w formie elektronicznej. Na wniosek środowiska lekarskiego w projekcie zapisano, że do końca

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje się w tzw. ustawie kombatanckiej). Aby otrzymać dodatek, trzeba pobierać emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

dochodach, nieprzekraczających 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Biuro prasowe

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

załatwianych w innych instytucjach. Zgodnie z ustawą utworzone zostały (od września) centra obsługi podatnika, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą

Zmiana zasad wypłacania becikowego

specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego. Wzór zaświadczenia opublikowało na swojej stronie internetowej MPiPS.Jak tłumaczyli przedstawiciele resortu pracy, wprowadzenie zaświadczeń potwierdzających korzystanie z opieki lekarskiej było podyktowane troską o zdrowie przyszłych matek i dzieci. Również w ocenie

Taksówkarze zaprotestują. Ale nie wszyscy

. Przedstawiciele firmy Uber zaznaczają, że z każdym chętnym do współpracy odbywają wstępne spotkanie, kandydat musi też przejść specjalne szkolenie i przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz historię swoich wykroczeń drogowych. Potem sami klienci takiego kierowcy mogą go oceniać w skali 1-5. Jeśli ktoś ma

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia - zniosła m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia - zniosła m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w

"DGP": Rząd ograniczy biurokrację

koniecznych dotąd zaświadczeń - oświadczeniami składanymi przez zainteresowanych. Projekt wprowadza także ułatwienia dla wolnych zawodów przez zmniejszenie liczby dokumentów niezbędnych do składania wniosku o wpis do rejestrów, na przykład przy otwieraniu praktyki lekarskiej.

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

potwierdzający datę urodzenia dziecka), - ksero dowodu osobistego, - wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, - zaświadczenie lekarskie. Warto wiedzieć. Jeśli ktoś mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, nie musi jechać do swojej rodzinnej gminy po becikowe

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

przewidziano też likwidację luki prawnej, która pozwala dziś na nadużycia w kwestii zasiłków macierzyńskich. Głównym celem projektu jest jednak zamiana papierowych zwolnień lekarskich na elektroniczne. Efektem ma być m.in. zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń oraz

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

obliczenia będzie uwzględniany niski przebieg miesięczny. Ryczałt nie będzie miał zastosowania w sytuacjach, kiedy podstawą używania pojazdu będzie umowa użyczenia lub najmu pojazdu.Ponadto Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby ważne zaświadczenie lekarskie pracownika dotyczące braku przeciwwskazań do pracy

Ludzie stracili samochody. Przekręt na niemiecki złom

oddał pieniądze oszukanym klientom. Nie wiadomo jednak, kiedy zapadnie wyrok. - Nie możemy skierować sprawy do sądu, bo podejrzany mężczyzna przysyła nam zaświadczenia lekarskie, z których wynika, iż jest chory i nie można prowadzić żadnych czynności z jego udziałem - mówi prokurator Michał Szułczyński

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Minister i jego darmozjady. Chcieli podwyżki i usłyszeli: "Tak ma być i ch..."

ktoś przyjdzie po zaświadczenie o dochodach, wysyłamy zapytanie mailem do jego US i czekamy na odpowiedź. W każdym urzędzie musi być osoba od sprawdzania poczty na bieżąco. Bankowcy W urzędach powtarzają anegdotę o tym, że Jacek Rostowski nie miał nawet nadanego NIP-u, bo większość życia spędził za

Sprzątały uczelnię. Bez pensji i zasiłku, jak żebraczki

emerytalne, ale za co będę żyła do tego czasu? - pyta pani Anna. - Czujemy się jak żebracy - przyznaje pani Agnieszka. ZUS bezradny, UMCS zdążył zapłacić - Osoby zatrudnione w firmie FMD Działowski Marcin zgłosiły się do UMCS z prośbą o wydanie zaświadczenia lub jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

archiwum. Co należy zrobić, aby dostać zaświadczenie, że się pracowało w danych zakładzie? - Często piszą do nas osoby wybierające się na emeryturę. Na przykład: "Za dwa miesiące przechodzę na emeryturę i w związku z tym proszę mi dostarczyć wszystkie moje dokumenty pracownicze". Nawet jeżeli

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

Nowe zasady przewożenia płynów w samolocie. Chaos na lotniskach?

w takiej sytuacji mieć ze sobą np. odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Jednak przedstawiciele lotnisk narzekają, że właśnie te skanery mogą stanowić dodatkowy problem. Cechują się one bowiem dość dużym marginesem błędnych wskazań. Może się okazać, że zdiagnozują nieszkodliwy płyn jako środek

ZUS odwiedzał chorych

świadczenia aż 81,3 tys. osób. Kontrolerzy mają też prawo obniżyć o 25 proc. zasiłek chorobowy i opiekuńczy od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (jeśli nie zostało dostarczone w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania). Z tego powodu od sierpnia do listopada

Niemcy: Kolej wypłaca odszkodowania za upał w pociągach

Pieniądze mają być wypłacane na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pasażerowie ci otrzymają też bony podróżne o wartości 150 proc. ceny biletu.Niezależnie od tego wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali w ostatnich dniach przegrzanymi pociągami albo w związku z awarią systemów klimatyzacji

DGP: ZUS wyłapuje symulantów

" w 2009 r. cofnięto upoważnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy zaledwie 19 lekarzom. Rok wcześniej - 13. ZUS nie ma narzędzi, żeby skutecznie kontrolować lekarzy, przyznają znawcy problemu.

Ubezpieczyli się od rezygnacji z wycieczki. Nic to nie dało. Walczą

przyczyn zdrowotnych jedna z osób ubezpieczonych nie jest w stanie podróżować. Tym samym wyjazd nie może dojść do skutku. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie, wykonane na trzy dni przed wyjazdem, potwierdzające, że osoba ubezpieczona nie powinna podróżować - mówi Daniel Trzaskoś z biura prasowego Mondial

Kliknęła w adres - rachunek 300 zł. A prawnik? 200 zł. Będzie darmowa pomoc dla 5 mln Polaków?

uwagę, że przepustką do bezpłatnego prawnika będzie przedstawienie zaświadczenia, że dana osoba korzysta z pomocy społecznej. - Rozumiem, że ustawodawca musiał wprowadzić jakieś ograniczenia, co wynika z możliwości budżetowych. Ale w praktyce wiele osób z różnych powodów nie korzysta z pomocy społecznej

Mniej barier dla przedsiębiorców, więcej pieniędzy w kieszeni

bowiem przyjął długo oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę deregulacyjną. Prace nad nią trwały blisko trzy lata. Eksperci resortu gospodarki przeanalizowali 280 zaświadczeń zawartych w 120 ustawach. Wprowadzili zmiany w 77 z nich, odsyłając do lamusa blisko 220 zaświadczeń, odpisów i wypisów. I to

Dokumentacja dla zwalnianego pracownika

na koniec zatrudnienia (art. 229 § 5 K.p.). W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na te badania i ponieść ich koszty. Celem tych badań jest wczesne wykrywanie chorób związanych z wykonywaną pracą. Jeden z egzemplarzy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku

Jak naciągają i oszukują seniorów

dokumentu wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo... ZUS takich zaświadczeń emerytom nie wystawia. Zdarza się, że banki wciskają (nie tylko seniorom) polisy, które nie zapewniają kredytobiorcom żadnej ochrony, bo nie są dopasowane do ich potrzeb. Może się okazać, że gdy klient przestaje

Ministerstwo Pracy: Powstanie fundusz szkoleń dla pracowników

koszty egzaminów, świadectw, dyplomów, zaświadczeń, badań lekarskich, ubezpieczeń czy certyfikatów potrzebnych do wykonywania niektórych zawodów. To pracodawca będzie decydował o wysłaniu pracownika na konkretne szkolenia. Jako pierwsi z dofinansowania będą mogli skorzystać starsi pracownicy z grupy 45

Kolejni polscy rodzice wygrali z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu

wtorek Trybunał zajął się skargami kolejnych dwanaściorga rodziców. Wszystkie rozpatrywane sprawy dotyczą decyzji tego samego - rzeszowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oddział ten najpierw w 2001 r., na podstawie zaświadczeń lekarskich, przyznał wcześniejsze emerytury rodzicom opiekującym

Kontrole ZUS: 24,5 tys. osób na zwolnieniach lekarskich było zdolnych do pracy

. W budżecie ZUS pozostało z tego powodu 5,9 mln zł. W związku z kontrolami zasadności wystawienia zaświadczenia o chorobie i prawidłowości jego wykorzystania, w 2007 r. ZUS obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. W 2007 r. ZUS wypłacił łącznie ok

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

do wniosku? Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale. Do wniosku powinny być dołączone: (zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, (wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy

Cena błędów ZUS

. Sprawy są niemal identyczne - chodzi o wystąpienie do ZUS o wcześniejszą emeryturę ze względu na konieczność opieki nad przewlekle chorym dzieckiem. Ludzie przedstawiali zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że dziecko wymaga stałej opieki. ZUS emeryturę przyznawał, ale trzeba było zrezygnować z pracy

Polacy chcą sprawnej e-administracji, w tym systemu e-zdrowia

, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, informacji o obecności dziecka w szkole i jego ocenach oraz dostęp do aktów stanu cywilnego. Dlaczego o usługach e-administracji wciąż przede wszystkim marzymy, zamiast z nich korzystać? Problem leży w tym, że systemy informatyczne każdy urząd budował dla siebie, a nie

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinno się dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, - wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

. Jednak nie wszystkie akty udało się zdigitalizować na czas. Gdyby system ruszył zgodnie z planem, petenci mieliby ogromne kłopoty z uzyskaniem z urzędów najbardziej podstawowych zaświadczeń czy odpisów. "Testy nowego systemu wykazały, że wdrożenie go jest na tym etapie obarczone dużym ryzykiem"

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego i dokumentacją medyczną. Później zostaje nam wyznaczony termin stawienia się przed komisją. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Najczęściej komisja wydaje

Coraz więcej absurdów

we wniosku, jak i w zaświadczeniu lekarskim w nazwisku występowała litera Ł. Na karcie stałego pobytu w tym samym miejscu figurowała litera L. Pani przyjmująca wnioski uznała, że ma do czynienia z dwoma różnymi osobami... bo nazwiska są różne. Dodatkowe papierki Jestem ryczałtowcem. Na koniec dnia

Wielka wojna o dzieło i składki. "Kontroler ZUS zażądał 120 tys. wydruków"

umów o dzieło! Wystawiali nam zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Dla mnie to jest informacja, że prowadzę prawidłowo działalność i z niczym nie zalegam. Gdyby chociaż było to prawdą, że wykorzystuję tych biednych tłumaczy, zatrudniając ludzi na śmieciówkach. Tak nie jest, większość tłumaczy

Polscy rodzice wygrali z ZUS przed Europejskim Trybunałem

Wszystkie sprawy, które rozpatrzył we wtorek Europejski Trybunał, dotyczą decyzji tego samego, rzeszowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oddział ten najpierw w 2001 r., na podstawie zaświadczeń lekarskich, przyznał wcześniejszą emeryturę rodzicom opiekującym się dziećmi chorymi m.in

Obowiązki pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia

zakończenie zatrudnienia ma prawo zażądać wykonania badań lekarskich (art. 229 § 5 K.p.). Ich celem jest wczesne wykrywanie chorób związanych z wykonywanymi w trakcie zatrudnienia pracami. Kontrola stanu zdrowia powinna być potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, którego jeden

Prawo jazdy z USA bez ruszania się z domu? To możliwe

tłumacza przysięgłego, kopię amerykańskiego prawa jazdy oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.   Nie można sprawdzić, czy dokumenty z USA zdobyto legalnie, przechodząc odpowiedni kurs. 4 tysiące złotych to sporo. W Polsce osoby, które zdają za 3. czy 4. podejściem wydają łącznie 2 - 3

Rozwód i alimenty na dziecko, jak napisać pozew [PORADNIK]

łamaniem zasad kontaktowania się z dzieckiem trzeba opłacić. Wysokość opłaty to 40 zł. Alimenty z funduszu Gdy rodzic nie płaci alimentów, pozostaje fundusz alimentacyjny. Aby się starać o pieniądze z FA, trzeba spełnić dwa warunki: - dochodowy: 725 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie; - zaświadczenie

Pieniądze dla młodych rodziców, czyli młoda matka na cenzurowanym

powinna od razu założyć, że będą kłopoty. Zazwyczaj nie ma problemu, gdy w okresie ciąży jest wypłacane wynagrodzenie przez pracodawcę i wystawi on zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. Kłopot zaczyna się, gdy zachodzi konieczność skorzystania ze zwolnienia lekarskiego i wynagrodzenie wypłaca ZUS. W

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

rozpocząć zbiórkę, trzeba było prosić urzędnika. Teraz będzie można to zrobić samemu. Podobnie już za kilka miesięcy będzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności czy dokument potwierdzający stosunek do służby wojskowej. Magazyn wrażliwych danych Czy wszystkie te nowe rozwiązania pozwolą zachować

Jak się zmienią renty

Rp-1R (znaleźć można go, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę

Reputacja posła musi pasować do telewizyjnej ramówki

będą chcieli usprawiedliwić nieobecność chorobą lub koniecznością opieki nad chorym - musieli przedstawić zaświadczenie lekarskie. O nieprawidłowościach komisja etyki musiałaby informować marszałka Sejmu, a ten - prokuraturę. - Mamy nadzieję, że otrzymamy poparcie kolegów - mówiła Pitera. Konferencja

Papierologia na każdym kroku

przesłanie zaświadczenia o zmianie wpisu do nowego urzędu. Kolejny punkt to nowy wpis. Kolejny dzień trzeba przeznaczyć na zgłoszenie się po aktualizację REGON-u w starym miejscu. Następnie trzeba czekać 7-14 dni na przesłanie potwierdzenia. Później trzeba przeznaczyć jeden dzień na załatwienie REGON-u w

Uwaga na pluskwy w pociągach PKP Intercity!

potrzebne? Po pierwsze - dowód na to, że jechało się danym pociągiem, a więc bilet na przejazd. Dobrze byłoby, gdyby poszkodowany miał świadków, np. współpodróżnych, którzy zeznają, że takie pogryzienie miało miejsce i że pluskwy rzeczywiście w pociągu były. No i wreszcie - zaświadczenie lekarskie o

Papierologia na każdym kroku

zaświadczenia o zmianie wpisu do nowego urzędu. Kolejny punkt to nowy wpis. Kolejny dzień trzeba przeznaczyć na zgłoszenie się po aktualizację REGON-u w starym miejscu. Następnie trzeba czekać 7-14 dni na przesłanie potwierdzenia. Później trzeba przeznaczyć jeden dzień na załatwienie REGON-u w nowym miejscu. Po

Biedny i głodny jak Brytyjczyk. Wielka Brytania najbardziej rozwarstwionym krajem Europy

powodu problemów z sercem aż pięć razy była ostatnio na pogotowiu. Ale można je złożyć dopiero po pół roku, czyli najwcześniej w styczniu. - Oceniający mają zaledwie 40 min, żeby przejrzeć papiery, zaświadczenia lekarskie, historię wnioskodawcy. I często podejmują złe decyzje. Trzeba precyzyjnie napisać

Sekspodatek na kryzys

twierdzą, że i tak się to opłaca. - Możemy kontrolować ten proceder. Prostytutki często pokazują naszym urzędnikom zaświadczenia lekarskie, że były chore i nie pracowały cały miesiąc, więc przysługuje im obniżka podatku. To znaczy, że pogodziły się z tym, że muszą dokładać się do wspólnej kasy - mówi Josef

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

dziecko (a więc na bliźniaki 2 x 1000 zł). Dlaczego do wypłaty becikowego żądają zaświadczenia lekarskiego z okresu ciąży? - Becikowe (dla wszystkich) oraz jednorazowy dodatek do zasiłku (dla najuboższych) z tytułu urodzenia dziecka od początku tego roku dostaniemy tylko pod warunkiem

ZUS się pomylił? Odwołaj się!

przewlekle chorym dzieckiem. Ludzie przedstawiali zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że dziecko wymaga stałej opieki. ZUS emeryturę przyznawał. Jednak po kilku-kilkunastu miesiącach emeryturę odbierał. Poszkodowani skarżyli się do sądów, a te uznawały, że ZUS działał zgodnie z prawem, bo może cofnąć

Przez kryzys chorujemy na potęgę

: Zwolnienia sfałszowane przekazywane są organom ścigania. Jeśli po przeprowadzonym badaniu lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony jest zdolny do pracy, wydaje zaświadczenie dopuszczające do pracy od następnego dnia. Bywa tak, że skontrolowana przez nas osoba, zamiast iść do pracy, kieruje się do

Patologie w istniejących w Europie systemach emerytalno-rentowych

jest też nagminne wyłudzanie świadczeń rentowych przez grono ludzi, którzy najczęściej za odpowiednią łapówkę czy też po znajomości byli w stanie bezprawnie załatwić sobie niezbędne zaświadczenia lekarskie do uzyskania nienależnych im w rzeczywistości świadczeń rentowych. Drugą stroną tego samego

Lekarzy w Polsce jak na lekarstwo

reumatologów. W dodatku znów zwiększa się liczba lekarzy wyjeżdżających do pracy na Zachód. Według danych NIL najwięcej zaświadczeń uprawniających do pracy w innych krajach Unii Europejskiej wydano w 2005 r., czyli zaraz po wejściu Polski do Wspólnoty - ponad 2 tys. Potem liczba zaświadczeń spadła do ok. 660

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

. E 402 - potwierdza naukę ucznia lub studenta. Potrzebny, gdy dziecko ma prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia. E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu. E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń. E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do

ZUS: Pracujące ciężarne kobiety są... podejrzane

zaspokoiła ich ciekawość, dołączając zaświadczenie o ciąży zagrożonej poronieniem i leczonej farmakologicznie. Nie przekonała jednak urzędników. Po trzech tygodniach otrzymała od nich kolejny zestaw pytań. Dociekali tego samego, tyle że bardziej szczegółowo, np. czy zamieszczała ogłoszenia o poszukiwaniu

Kto będzie musiał dłużej pracować, a kto nie?

spoczynku sędziom i prokuratorom do 67 lat - jednocześnie można by dalej pełnić służbę po ukończeniu 67 lat, aż do ukończenia 70 lat po złożeniu ministrowi sprawiedliwości oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego zdolność ze względu na stan zdrowia do

Jak pragnę etatu!

zarabiania pieniędzy. Nie mam prawa do urlopu, nie mogę wziąć kredytu ani kupić niczego na raty, nie mogę brać udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wymaga się na nich od uczestników zaświadczenia o zatrudnieniu. Nie mogę też dostać dłuższej wizy do żadnego kraju. Za godzinę zarabiam ok

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

pracownica - uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, łącząca korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy - przedłoży zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny

Obowiązki pracodawcy przy przyjęciu do pracy

, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, listy motywacyjne itp. Zawierają one szereg informacji o przyszłym pracowniku i stanowią jego dane osobowe. Trzeba jednak pamiętać, że zakres danych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika i od zatrudnionego, jest ograniczony. Pracodawca ma

Cudowna przemiana papierosów w cegłę

lekarskie. Zdaniem moich przełożonych - sfałszowane. Spadłem z galopującego konia, zmiażdżyłem sobie rękę, złamałem obojczyk i biodro. Do tego złamałem piszczel w dwóch miejscach i kość strzałkową. Miałem na wszystko zaświadczenia od lekarzy. Więcej, Służba Celna mogła mnie wezwać do swojego lekarza

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

, który musi być pokrywany z budżetu, to nie dlatego, że jesteśmy źle działającą firmą, tylko z powodu przepisów określających składki i świadczenia. Kładziemy nacisk na zwiększenie satysfakcji klienta - to jest naszą misją. Od ubiegłego roku możliwe jest np. uzyskanie od ręki zaświadczenia o niezaleganiu

Sieci i sidła polskich e-urzędów

zaświadczenia, zezwolenia i inne dokumenty. Będzie się o nie martwił urzędnik. Jednym z najważniejszych projektów rządu jest bowiem połączenie wszystkich już istniejących e-urzędów i stworzenie centralnej bazy danych, z której urzędnik ściągnie potrzebne mu informacje. Także w tym celu ma też powstać system

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Na początku września LG zamieścił ogłoszenie w prasie, dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Wymogi: musi być absolwentem gimnazjum, mieć ukończone 16 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie i zgodę rodziców na pracę. Jak powiedziała portalowi Gazeta.pl Joanna Prasznic z LG Electronics Wrocław

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

wojskowej, zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych, wyciąg z rozkazu o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, wyciąg z decyzji o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko, decyzję uzasadniającą przyznanie uposażenia zasadniczego i dodatków, a szczególnie: za

Polisa na wszelki wypadek - kilka złotych za brak kłopotów

. Pracownik towarzystwa wyśle gwarancję pokrycia kosztów do firmy, która przewozi cię do szpitala, a także do samego lekarza. Poprosi go też o przesłanie zaświadczenia lekarskiego z diagnozą. Rachunek trafi bezpośrednio do centrum alarmowego. Otrzymasz więc pomoc, za którą nie musisz płacić. Jeśli twój stan

Polisa na zdrowie

. Czasem pakiety rozszerzane są o lekarzy medycyny pracy, wydawanie zaświadczeń niezbędnych do otrzymania prawa jazdy, ale przede wszystkim o konsultanta medycznego w razie konieczności pobytu wszpitalu. Taki konsultant podczas naszego pobytu w publicznym szpitalu stoi nad głową badającego nas lekarza

Najczęściej zadawane pytania

ewidencji działalności gospodarczej. 7. W jakim terminie urząd wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej ? Urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie. 8. Jakie typy działalności wymagają koncesji? Musisz pamiętać, że niektóre rodzaje

Mamy już ponad pięć i pół tysiąca prawnych absurdów!

Trójmieście, gdzie jestem zameldowany na pobyt tymczasowy. Tam też rozliczam się z urzędem skarbowym. We wrześniu kupiłem auto. Ponieważ na stałe jestem zameldowany na Lubelszczyźnie, w Zamościu, muszę zarejestrować samochód. Wydział komunikacji wymaga ode mnie zaświadczenia o opłacie skarbowej w wysokości 2

Nie gnij w kolejkach do lekarza. Korzystaj z zalet prywatnej służby zdrowia

. Najprostsza wersja - najchętniej wykupywana przez młode osoby, które jeszcze nie założyły rodziny - najczęściej obejmuje wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu i kilku specjalistów, podstawowe badania i wizyty domowe. Czasem pakiety rozszerzane są o lekarzy medycyny pracy, wydawanie zaświadczeń niezbędnych do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery