zaświadczenie lekarskie

PAP, mapi

"ŻW": Haczyki w becikowym

"ŻW": Haczyki w becikowym

- Urzędy nie chcą wypłacać becikowego bez zaświadczenia o opiece lekarskiej w ciąży. Żądają ich nawet od kobiet, które urodziły dziecko przed wprowadzeniem 1 listopada tego wymogu - alarmuje "Życie Warszawy".

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony, niezdolny do pracy z powodu choroby lub zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, może skorzystać ze świadczeń chorobowych. Musi jednak ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim. Należy je dostarczyć do płatnika składek (lub zasiłku) w odpowiednim terminie. Jego niedotrzymanie skutkuje obniżeniem wysokości świadczenia, choć nie w każdej sytuacji.

Przez trzy słowa młoda matka becikowego nie dostanie

Pracownicy olsztyńskiego ośrodka pomocy społecznej nie przyjęli zaświadczeń wystawianych przez znanego ginekologa. Twierdzą, że dokumenty nie są zgodne ze wzorem. Lekarz wykazuje absurd całej sytuacji

Prawo prawem, a sąd w Siedlcach swoje wie?

Prawo prawem, a sąd w Siedlcach swoje wie?

zaświadczenie od lekarza sądowego, że stawić się nie mógł. Pacjent mieszka w Siedlcach, ale bywa w Warszawie i właśnie w stolicy badał go lekarz sądowy. Jednak dla siedleckiego sędziego zaświadczenie lekarskie "nie spełnia wymogów formalnych", bo, jak dowodzi, zgodnie z art. 2. ustęp 2. Ustawy o

Znany chirurg brał łapówki. Teraz przez 10 lat będzie go sprawdzał kurator

Znany chirurg brał łapówki. Teraz przez 10 lat będzie go sprawdzał kurator

. Ustalono, że w 2001 r. Jarosław J. zwrócił się Mirosława R. w sprawie swego znajomego: potrzebował on dokumentacji medycznej, która uniemożliwi zamknięcie go w zakładzie karnym. R. za 60 tys. zł wystawił fałszywe zaświadczenie, że Krzysztof K. wypadł z pociągu i odniósł obrażenia głowy. Papiery nie pomogły

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

miesięcy i wcale nie miałem zamiaru z niej rezygnować, ale mój stan zdrowia pogorszył się. Przedstawiłem zaświadczenie lekarskie, ale usłyszałem, że opinia lekarza się nie liczy. Usłyszałem, że mogę ćwiczyć na przyrządach, które nie zagrażają mojemu zdrowiu - mówi pan Stanisław. Z klubu bezskutecznie

"DGP": Depresja hamuje firmy

"DGP": Depresja hamuje firmy

. ubezpieczonych, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu epizodu depresyjnego. Widać też różnice geograficzne. Najwięcej orzeczeń rentowych jest wydawanych na Śląsku, w Łódzkiem i na Podkarpaciu, a najmniej: w Pomorskiem, Świętokrzyskiem i na Podlasiu. Najlepsza dostępność do lekarza jest w woj

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

niesłusznie.Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, ZUS ma duży deficyt i wszelkimi sposobami stara się znaleźć oszczędności, również w wydatkach na wypłatę zasiłków chorobowych.W 2012 r. ZUS skontrolował ponad 550 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz zaświadczeń lekarskich. W 39,5 tys. przypadków

Becikowe - nie dla bogatych

dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego, wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 lat.Becikowe wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego to

Lekarski samorząd chce podnieść składki. Lekarze się buntują

Lekarski samorząd chce podnieść składki. Lekarze się buntują

ze trzy razy większy, ale izba może naliczać zaległości tylko do pięciu lat wstecz. Regularnie otrzymuje upomnienia. Lądują w koszu. Inni składki płacą, zwłaszcza kiedy potrzebują od izby zaświadczenia czy zgody na założenie prywatnego gabinetu albo kiedy grozi się im egzekucją komorniczą. Płacą, ale

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

dostarczy pracodawcy (bądź ZUS-owi - w przypadku prowadzących działalność gospodarczą) zwolnienia lekarskiego. Świadczenie w pomniejszonej wysokości jest wypłacane do dnia dostarczenia zaświadczenia. Z tego tytułu od stycznia do marca Zakład obniżył wypłaty zasiłków o niemal 2,4 mln zł.Świadczenia

Nie masz dzieci? Płać większe podatki

Nie masz dzieci? Płać większe podatki

trzeba będzie może dostarczyć do fiskusa lekarskie zaświadczenie o bezpłodności. Kto takie zaświadczenie będzie wystawiał? Czy na liście będą kliniki wykonujące zabiegi in vitro? Przecież Terlikowski ich nie popiera. Czy publicysta nie boi się o fałszowanie takich zaświadczeń, tak jak to się dziś dzieje

Kiedyś twierdził, że państwowe zboże zjadły myszy, a co zrobił w poniedziałek w sądzie?

Potulińcu są puste. Wtedy sprawą zajęła się prokuratura. Sprawa trafiła do sądu dziesięć lat temu. Ale Ryszard B. miesiącami nie stawiał się na rozprawach, przedstawiając zwolnienia lekarskie. Nawet teraz ma zaświadczenie, z którego wynika, że nie może brać udziału w rozprawie dłużej niż cztery godziny. W

130 umów z jednym ubezpieczycielem? To możliwe. Wyłudzał pieniądze przez lata, aż...

130 umów z jednym ubezpieczycielem? To możliwe. Wyłudzał pieniądze przez lata, aż...

dotyczących przepisów prawa oraz medycyny. W sprawie przewijają się też nazwiska dwóch lekarzy, którzy wystawiali odpowiednie zaświadczenia lub kierowali Przemysława L. na rehabilitację. Zdarzało się, że mężczyzna potem zamiast odbywać leczenie, nurkował w Egipcie. - Wątek dotyczący działań lekarzy zostanie

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

są kobiety w ciąży. Przykład. Pani Katarzyna dostała wypowiedzenie od szefa. Później dowiedziała się, że jest w ciąży. Może uniknąć zwolnienia, jeżeli przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie, że w dniu, w którym otrzymała wypowiedzenie, była już w ciąży. Pracodawca będzie wtedy musiał

Od 1 stycznia 2012 r. będzie trudniej o "becikowe"

później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy to jedynie osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Co więcej, fakt ten, począwszy od 1 listopada 2009 r., należy potwierdzać stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.Obecnie wymagany

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje się w tzw. ustawie kombatanckiej). Aby otrzymać dodatek, trzeba pobierać emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób

Gdy zwolnienie lekarskie zostanie zakwestionowane

wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu.Lekarz orzecznik może również:1) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,2) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

elementem projektu, który w zasadniczej części dotyczy zmiany formy i trybu wystawiania lekarskich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Zamiast, jak dotąd, na papierowych drukach miałyby one być wystawiane w formie elektronicznej. Na wniosek środowiska lekarskiego w projekcie zapisano, że do końca

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

(publikowanie orzeczeń sądowych na stronach BIP), zmiany umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń.

Rząd obniżył chorobowe dla funkcjonariuszy ze 100 do 80 proc.

Rząd obniżył chorobowe dla funkcjonariuszy ze 100 do 80 proc.

prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Zdecydowano, że funkcjonariusze i żołnierze wykonujący w czasie zwolnienia pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

dochodach, nieprzekraczających 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Biuro prasowe

Lekarze chcą wynagrodzeń za wystawianie zwolnień

- ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Natomiast z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest jedną z form przekazywania przez lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta.ZUS zaznaczył, że osoby ubezpieczone mają

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia - zniosła m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia - zniosła m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

przewidziano też likwidację luki prawnej, która pozwala dziś na nadużycia w kwestii zasiłków macierzyńskich. Głównym celem projektu jest jednak zamiana papierowych zwolnień lekarskich na elektroniczne. Efektem ma być m.in. zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń oraz

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

obliczenia będzie uwzględniany niski przebieg miesięczny. Ryczałt nie będzie miał zastosowania w sytuacjach, kiedy podstawą używania pojazdu będzie umowa użyczenia lub najmu pojazdu.Ponadto Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby ważne zaświadczenie lekarskie pracownika dotyczące braku przeciwwskazań do pracy

Zmiana zasad wypłacania becikowego

specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego. Wzór zaświadczenia opublikowało na swojej stronie internetowej MPiPS.Jak tłumaczyli przedstawiciele resortu pracy, wprowadzenie zaświadczeń potwierdzających korzystanie z opieki lekarskiej było podyktowane troską o zdrowie przyszłych matek i dzieci. Również w ocenie

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

potwierdzający datę urodzenia dziecka), - ksero dowodu osobistego, - wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego, - zaświadczenie lekarskie. Warto wiedzieć. Jeśli ktoś mieszka w innym miejscu, niż jest zameldowany, nie musi jechać do swojej rodzinnej gminy po becikowe

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

"DGP": Rząd ograniczy biurokrację

koniecznych dotąd zaświadczeń - oświadczeniami składanymi przez zainteresowanych. Projekt wprowadza także ułatwienia dla wolnych zawodów przez zmniejszenie liczby dokumentów niezbędnych do składania wniosku o wpis do rejestrów, na przykład przy otwieraniu praktyki lekarskiej.

Ludzie stracili samochody. Przekręt na niemiecki złom

oddał pieniądze oszukanym klientom. Nie wiadomo jednak, kiedy zapadnie wyrok. - Nie możemy skierować sprawy do sądu, bo podejrzany mężczyzna przysyła nam zaświadczenia lekarskie, z których wynika, iż jest chory i nie można prowadzić żadnych czynności z jego udziałem - mówi prokurator Michał Szułczyński

Sprzątały uczelnię. Bez pensji i zasiłku, jak żebraczki

emerytalne, ale za co będę żyła do tego czasu? - pyta pani Anna. - Czujemy się jak żebracy - przyznaje pani Agnieszka. ZUS bezradny, UMCS zdążył zapłacić - Osoby zatrudnione w firmie FMD Działowski Marcin zgłosiły się do UMCS z prośbą o wydanie zaświadczenia lub jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

archiwum. Co należy zrobić, aby dostać zaświadczenie, że się pracowało w danych zakładzie? - Często piszą do nas osoby wybierające się na emeryturę. Na przykład: "Za dwa miesiące przechodzę na emeryturę i w związku z tym proszę mi dostarczyć wszystkie moje dokumenty pracownicze". Nawet jeżeli

Nowe zasady przewożenia płynów w samolocie. Chaos na lotniskach?

w takiej sytuacji mieć ze sobą np. odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Jednak przedstawiciele lotnisk narzekają, że właśnie te skanery mogą stanowić dodatkowy problem. Cechują się one bowiem dość dużym marginesem błędnych wskazań. Może się okazać, że zdiagnozują nieszkodliwy płyn jako środek

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której

ZUS odwiedzał chorych

świadczenia aż 81,3 tys. osób. Kontrolerzy mają też prawo obniżyć o 25 proc. zasiłek chorobowy i opiekuńczy od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (jeśli nie zostało dostarczone w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania). Z tego powodu od sierpnia do listopada

Ubezpieczyli się od rezygnacji z wycieczki. Nic to nie dało. Walczą

przyczyn zdrowotnych jedna z osób ubezpieczonych nie jest w stanie podróżować. Tym samym wyjazd nie może dojść do skutku. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie, wykonane na trzy dni przed wyjazdem, potwierdzające, że osoba ubezpieczona nie powinna podróżować - mówi Daniel Trzaskoś z biura prasowego Mondial

Niemcy: Kolej wypłaca odszkodowania za upał w pociągach

Pieniądze mają być wypłacane na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pasażerowie ci otrzymają też bony podróżne o wartości 150 proc. ceny biletu.Niezależnie od tego wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali w ostatnich dniach przegrzanymi pociągami albo w związku z awarią systemów klimatyzacji

DGP: ZUS wyłapuje symulantów

" w 2009 r. cofnięto upoważnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy zaledwie 19 lekarzom. Rok wcześniej - 13. ZUS nie ma narzędzi, żeby skutecznie kontrolować lekarzy, przyznają znawcy problemu.

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

do wniosku? Aby starać się o świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale. Do wniosku powinny być dołączone: (zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, (wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy

Ministerstwo Pracy: Powstanie fundusz szkoleń dla pracowników

koszty egzaminów, świadectw, dyplomów, zaświadczeń, badań lekarskich, ubezpieczeń czy certyfikatów potrzebnych do wykonywania niektórych zawodów. To pracodawca będzie decydował o wysłaniu pracownika na konkretne szkolenia. Jako pierwsi z dofinansowania będą mogli skorzystać starsi pracownicy z grupy 45

Kolejni polscy rodzice wygrali z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu

wtorek Trybunał zajął się skargami kolejnych dwanaściorga rodziców. Wszystkie rozpatrywane sprawy dotyczą decyzji tego samego - rzeszowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oddział ten najpierw w 2001 r., na podstawie zaświadczeń lekarskich, przyznał wcześniejsze emerytury rodzicom opiekującym

Dokumentacja dla zwalnianego pracownika

na koniec zatrudnienia (art. 229 § 5 K.p.). W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na te badania i ponieść ich koszty. Celem tych badań jest wczesne wykrywanie chorób związanych z wykonywaną pracą. Jeden z egzemplarzy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

. Jednak nie wszystkie akty udało się zdigitalizować na czas. Gdyby system ruszył zgodnie z planem, petenci mieliby ogromne kłopoty z uzyskaniem z urzędów najbardziej podstawowych zaświadczeń czy odpisów. "Testy nowego systemu wykazały, że wdrożenie go jest na tym etapie obarczone dużym ryzykiem"

Cena błędów ZUS

są niemal identyczne - chodzi o wystąpienie do ZUS o wcześniejszą emeryturę ze względu na konieczność opieki nad przewlekle chorym dzieckiem. Ludzie przedstawiali zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że dziecko wymaga stałej opieki. ZUS emeryturę przyznawał, ale trzeba było zrezygnować z pracy

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinno się dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, - wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy

Kontrole ZUS: 24,5 tys. osób na zwolnieniach lekarskich było zdolnych do pracy

. W budżecie ZUS pozostało z tego powodu 5,9 mln zł. W związku z kontrolami zasadności wystawienia zaświadczenia o chorobie i prawidłowości jego wykorzystania, w 2007 r. ZUS obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. W 2007 r. ZUS wypłacił łącznie ok

Polacy chcą sprawnej e-administracji, w tym systemu e-zdrowia

, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, informacji o obecności dziecka w szkole i jego ocenach oraz dostęp do aktów stanu cywilnego. Dlaczego o usługach e-administracji wciąż przede wszystkim marzymy, zamiast z nich korzystać? Problem leży w tym, że systemy informatyczne każdy urząd budował dla siebie, a nie

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego i dokumentacją medyczną. Później zostaje nam wyznaczony termin stawienia się przed komisją. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Najczęściej komisja wydaje

Polscy rodzice wygrali z ZUS przed Europejskim Trybunałem

Wszystkie sprawy, które rozpatrzył we wtorek Europejski Trybunał, dotyczą decyzji tego samego, rzeszowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oddział ten najpierw w 2001 r., na podstawie zaświadczeń lekarskich, przyznał wcześniejszą emeryturę rodzicom opiekującym się dziećmi chorymi m.in

Rozwód i alimenty na dziecko, jak napisać pozew [PORADNIK]

łamaniem zasad kontaktowania się z dzieckiem trzeba opłacić. Wysokość opłaty to 40 zł. Alimenty z funduszu Gdy rodzic nie płaci alimentów, pozostaje fundusz alimentacyjny. Aby się starać o pieniądze z FA, trzeba spełnić dwa warunki: - dochodowy: 725 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie; - zaświadczenie

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

rozpocząć zbiórkę, trzeba było prosić urzędnika. Teraz będzie można to zrobić samemu. Podobnie już za kilka miesięcy będzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności czy dokument potwierdzający stosunek do służby wojskowej. Magazyn wrażliwych danych Czy wszystkie te nowe rozwiązania pozwolą zachować

Obowiązki pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia

zakończenie zatrudnienia ma prawo zażądać wykonania badań lekarskich (art. 229 § 5 K.p.). Ich celem jest wczesne wykrywanie chorób związanych z wykonywanymi w trakcie zatrudnienia pracami. Kontrola stanu zdrowia powinna być potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, którego jeden

Pieniądze dla młodych rodziców, czyli młoda matka na cenzurowanym

powinna od razu założyć, że będą kłopoty. Zazwyczaj nie ma problemu, gdy w okresie ciąży jest wypłacane wynagrodzenie przez pracodawcę i wystawi on zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. Kłopot zaczyna się, gdy zachodzi konieczność skorzystania ze zwolnienia lekarskiego i wynagrodzenie wypłaca ZUS. W

Jak się zmienią renty

Rp-1R (znaleźć można go, podobnie jak inne wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę

Biedny i głodny jak Brytyjczyk. Wielka Brytania najbardziej rozwarstwionym krajem Europy

powodu problemów z sercem aż pięć razy była ostatnio na pogotowiu. Ale można je złożyć dopiero po pół roku, czyli najwcześniej w styczniu. - Oceniający mają zaledwie 40 min, żeby przejrzeć papiery, zaświadczenia lekarskie, historię wnioskodawcy. I często podejmują złe decyzje. Trzeba precyzyjnie napisać

Reputacja posła musi pasować do telewizyjnej ramówki

chcieli usprawiedliwić nieobecność chorobą lub koniecznością opieki nad chorym - musieli przedstawić zaświadczenie lekarskie. O nieprawidłowościach komisja etyki musiałaby informować marszałka Sejmu, a ten - prokuraturę. - Mamy nadzieję, że otrzymamy poparcie kolegów - mówiła Pitera. Konferencja prasowa

Papierologia na każdym kroku

zaświadczenia o zmianie wpisu do nowego urzędu. Kolejny punkt to nowy wpis. Kolejny dzień trzeba przeznaczyć na zgłoszenie się po aktualizację REGON-u w starym miejscu. Następnie trzeba czekać 7-14 dni na przesłanie potwierdzenia. Później trzeba przeznaczyć jeden dzień na załatwienie REGON-u w nowym miejscu. Po

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

dziecko (a więc na bliźniaki 2 x 1000 zł). Dlaczego do wypłaty becikowego żądają zaświadczenia lekarskiego z okresu ciąży? - Becikowe (dla wszystkich) oraz jednorazowy dodatek do zasiłku (dla najuboższych) z tytułu urodzenia dziecka od początku tego roku dostaniemy tylko pod warunkiem

Sekspodatek na kryzys

twierdzą, że i tak się to opłaca. - Możemy kontrolować ten proceder. Prostytutki często pokazują naszym urzędnikom zaświadczenia lekarskie, że były chore i nie pracowały cały miesiąc, więc przysługuje im obniżka podatku. To znaczy, że pogodziły się z tym, że muszą dokładać się do wspólnej kasy - mówi Josef

Przez kryzys chorujemy na potęgę

: Zwolnienia sfałszowane przekazywane są organom ścigania. Jeśli po przeprowadzonym badaniu lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony jest zdolny do pracy, wydaje zaświadczenie dopuszczające do pracy od następnego dnia. Bywa tak, że skontrolowana przez nas osoba, zamiast iść do pracy, kieruje się do

Patologie w istniejących w Europie systemach emerytalno-rentowych

jest też nagminne wyłudzanie świadczeń rentowych przez grono ludzi, którzy najczęściej za odpowiednią łapówkę czy też po znajomości byli w stanie bezprawnie załatwić sobie niezbędne zaświadczenia lekarskie do uzyskania nienależnych im w rzeczywistości świadczeń rentowych. Drugą stroną tego samego

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci

. E 402 - potwierdza naukę ucznia lub studenta. Potrzebny, gdy dziecko ma prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia. E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu. E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń. E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do

ZUS: Pracujące ciężarne kobiety są... podejrzane

ciekawość, dołączając zaświadczenie o ciąży zagrożonej poronieniem i leczonej farmakologicznie. Nie przekonała jednak urzędników. Po trzech tygodniach otrzymała od nich kolejny zestaw pytań. Dociekali tego samego, tyle że bardziej szczegółowo, np. czy zamieszczała ogłoszenia o poszukiwaniu pracy i kiedy

Jak pragnę etatu!

zarabiania pieniędzy. Nie mam prawa do urlopu, nie mogę wziąć kredytu ani kupić niczego na raty, nie mogę brać udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wymaga się na nich od uczestników zaświadczenia o zatrudnieniu. Nie mogę też dostać dłuższej wizy do żadnego kraju. Za godzinę zarabiam ok

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

pracownica - uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, łącząca korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy - przedłoży zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny

Cudowna przemiana papierosów w cegłę

lekarskie. Zdaniem moich przełożonych - sfałszowane. Spadłem z galopującego konia, zmiażdżyłem sobie rękę, złamałem obojczyk i biodro. Do tego złamałem piszczel w dwóch miejscach i kość strzałkową. Miałem na wszystko zaświadczenia od lekarzy. Więcej, Służba Celna mogła mnie wezwać do swojego lekarza

Obowiązki pracodawcy przy przyjęciu do pracy

, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, listy motywacyjne itp. Zawierają one szereg informacji o przyszłym pracowniku i stanowią jego dane osobowe. Trzeba jednak pamiętać, że zakres danych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika i od zatrudnionego, jest ograniczony.Pracodawca ma

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

, który musi być pokrywany z budżetu, to nie dlatego, że jesteśmy źle działającą firmą, tylko z powodu przepisów określających składki i świadczenia. Kładziemy nacisk na zwiększenie satysfakcji klienta - to jest naszą misją. Od ubiegłego roku możliwe jest np. uzyskanie od ręki zaświadczenia o niezaleganiu

Sieci i sidła polskich e-urzędów

zaświadczenia, zezwolenia i inne dokumenty. Będzie się o nie martwił urzędnik. Jednym z najważniejszych projektów rządu jest bowiem połączenie wszystkich już istniejących e-urzędów i stworzenie centralnej bazy danych, z której urzędnik ściągnie potrzebne mu informacje. Także w tym celu ma też powstać system

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

wojskowej, zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych, wyciąg z rozkazu o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, wyciąg z decyzji o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko, decyzję uzasadniającą przyznanie uposażenia zasadniczego i dodatków, a szczególnie: za

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Na początku września LG zamieścił ogłoszenie w prasie, dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Wymogi: musi być absolwentem gimnazjum, mieć ukończone 16 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie i zgodę rodziców na pracę. Jak powiedziała portalowi Gazeta.pl Joanna Prasznic z LG Electronics Wrocław

Polisa na wszelki wypadek - kilka złotych za brak kłopotów

. Pracownik towarzystwa wyśle gwarancję pokrycia kosztów do firmy, która przewozi cię do szpitala, a także do samego lekarza. Poprosi go też o przesłanie zaświadczenia lekarskiego z diagnozą. Rachunek trafi bezpośrednio do centrum alarmowego. Otrzymasz więc pomoc, za którą nie musisz płacić. Jeśli twój stan

Polisa na zdrowie

. Czasem pakiety rozszerzane są o lekarzy medycyny pracy, wydawanie zaświadczeń niezbędnych do otrzymania prawa jazdy, ale przede wszystkim o konsultanta medycznego w razie konieczności pobytu wszpitalu. Taki konsultant podczas naszego pobytu w publicznym szpitalu stoi nad głową badającego nas lekarza

Nie gnij w kolejkach do lekarza. Korzystaj z zalet prywatnej służby zdrowia

młode osoby, które jeszcze nie założyły rodziny - najczęściej obejmuje wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu i kilku specjalistów, podstawowe badania i wizyty domowe. Czasem pakiety rozszerzane są o lekarzy medycyny pracy, wydawanie zaświadczeń niezbędnych do otrzymania prawa jazdy, ale przede wszystkim

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zaświadczenie

, która ma interes prawny w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego zaświadczenie wydane przez osobę fizyczną lub prawną zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami zaświadczenia o otrzymywanych dochodach zaświadczenie o studiach wyższych inne zaświadczenia zaświadczenie lekarskie zaświadczenie

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskiezaświadczenie wydane na formularzu ZUS ZLA wystawiane przez lekarza, który podpisał umowę z ZUS-em, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi

Medycyna rodzinna

Zaświadczenie dla celów San-Epid (dawniej: wpis do książeczki zdrowia) Zaświadczenie dla celów orzekania o rencie Orzekanie w zakresie sportu dzieci i młodzieży nie będące orzekaniem dotyczącym przynależności do kategorii zajęć WF Zaświadczenia do celów rekrutacji do uczelni wyższych Zaświadczenia o zdolności

HDS

należy mieć ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora i prawo jazdy kategorii C. Osoba, która ukończyła kurs z wynikiem pozytywnym i zdała egzamin państwowy otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi w kat. IIZ (tzw

Młodszy ratownik WOPR

wyraża jej opiekun prawny), zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny), uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką. Uprawnienia: Młodszy ratownik WOPR może: pełnić

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.