założenie firmy dokumenty

Prawdziwe jedno okienko

Rząd przyjął projekt założeń zmian w systemie rejestracji firm. Proponowane zmiany są rewolucyjne.

"Leasing na start" w programie ING Auto

Program ING Auto jest już dostępny dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. To program leasingowy, w którym przedsiębiorcy od razu po założeniu firmy bez zbędnych formalności i w krótkim czasie mogą uzyskać finansowanie samochodu. ...

Rząd za zmianą przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedłożone przez ministra gospodarki. Dokument określa m.in. przesłanki wnioskowania o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie

Rząd zajmie się propozycjami zmian w ustawie o SSE

przechowywania dokumentów określony w Ordynacji podatkowej. W założeniach zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku firm planujących inwestycje na terenie nieobjętym jeszcze strefą, wnioskiem takim byłaby dokumentacja potwierdzająca spełnienie tzw. efektu zachęty

OSG: Outsourcing dokumentacji wzrośnie o 30% w 2014 r.

przeprowadzonych przez Ipsos z outsourcingu zarządzania dokumentami korzysta już 25% organizacji. „Z outsourcingu z powodzeniem korzystają branże: telekomunikacyjna, bankowa, ubezpieczeniowa, sieci sklepów. Do takiego rozwiązania przekonuje się coraz więcej przedsiębiorstw. Stąd właśnie założenie, że w

"PB": Podatkowe sekrety w niebezpieczeństwie

Ministerstwo Finansów (MF) chce utworzyć finansowaną z budżetu państwa radę do spraw unikania opodatkowania (RSUO). To pomysł zapisany w projekcie założeń nowelizacji ordynacji podatkowej. Jeżeli organ skarbowy stwierdzi, że podatnik dokonał legalnej czynności, której celem było zmniejszenie

"Puls Biznesu": Podatkowe sekrety w niebezpieczeństwie

Ministerstwo Finansów (MF) chce utworzyć finansowaną z budżetu państwa radę do spraw unikania opodatkowania (RSUO). To pomysł zapisany w projekcie założeń nowelizacji ordynacji podatkowej. Jeżeli organ skarbowy stwierdzi, że podatnik dokonał legalnej czynności, której celem było zmniejszenie

"PB": Elektrośmieciom potrzebny nadzór

Postulaty branży to reakcja na przedstawiony przez Ministerstwo Środowiska projekt założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dokument zakłada stworzenie elektronicznego systemu monitoringu, dzięki któremu możliwe będzie śledzenie drogi sprzętu od momentu wytworzenia

"Puls Biznesu": Elektrośmieciom potrzebny nadzór

Postulaty branży to reakcja na przedstawiony przez ministerstwo środowiska "Projekt założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym". Dokument zakłada stworzenie elektronicznego systemu monitoringu, dzięki któremu możliwe będzie śledzenie drogi sprzętu od momentu

Ukraiński właściciel Stoczni Gdańsk dostarczył do ARP biznesplan

Gdańsk S.A. - Agencję Rozwoju Przemysłu, jak i przez Ministerstwo Skarbu Państwa". Poinformował, że przy opracowaniu dokumentu uczestniczył zewnętrzny konsultant Stoczni Gdańsk, czyli firma PWC, której zadaniem była rewizja wszelkich założeń operacyjnych spółki. Przewodniczący stoczniowej

Mostostal Export chce szybko pozyskać inwestora branżowego, najlepiej z Rosji

Warszawa, 16.09.2013 (ISBnews) - Strategicznym celem Mostostal-Export jest pozyskanie inwestora branżowego. Jego wybór i rozpoczęcie procesu strukturyzowania transakcji ma nastąpić w nadchodzących miesiącach, podała spółka w dokumencie zatytułowanym "Kluczowe założenia strategii spółki

Rząd za wprowadzeniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania

sporne sprawy. Sporne decyzje nie będą podlegać wykonaniu, a firma będzie miała możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli. Ponadto dokument przewiduje wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych

KE opublikowała główne założenia planu restrukturyzacji PLL LOT

etap standardowej procedury w przypadku podmiotów, które ubiegają się o taką pomoc. Jednocześnie Komisja podała do publicznej wiadomości główne założenia i elementy planu restrukturyzacji, by poddać je konsultacji z uczestnikami rynku lotniczego" - powiedział w piątek na konferencji prasowej

W czwartek szef MSP spotka się z komisarzem UE w sprawie PLL LOT

Komisja Europejska w ubiegły piątek opublikowała w dzienniku urzędowym główne elementy i założenia planu restrukturyzacji PLL LOT. Od tego momentu konkurencja, czyli np. inne linie lotnicze, mają 30 dni na zgłaszanie pytań i uwag do dokumentu. "To kolejne spotkanie na wyższym szczeblu w

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

Wielki raport UOKiK o ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań

warunki A ile banków oferowało im takie rachunki? Wbrew obawom wielu firm - całkiem sporo, 19 banków komercyjnych i aż 31 spółdzielczych. Okazuje się też, że do tej pory banki niezbyt często odprawiały deweloperów z kwitkiem. UOKiK podaje, że spośród 80, którzy wystąpili o założenie rachunku (jak

"Nasz Dziennik": Fundusz zapłaci rolnikowi

Fundusz będzie wypłacał pieniądze rolnikom, którzy na skutek bankructwa firmy skupowej nie mogą dostać zapłaty za dostarczone zboże, mięso, owoce, warzywa lub inne produkty. Takie deklaracje składali przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, które przygotowało założenia do projektu ustawy. Nie

Firmy poszkodowane przy budowie S69 mogą się zgłaszać do GDDKiA

Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się we wtorkowej prasie. Zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów można składać do katowickiego oddziału dyrekcji. Firmy, które pracowały przy budowie drogi i nie otrzymały zapłaty mogą dochodzić swoich roszczeń od GDDKiA, ponieważ takie prawo daje im

Kompania Węglowa chce łączyć kopalnie i ograniczyć administrację

Kompania Węglowa chce łączyć kopalnie i ograniczyć administrację

W czwartek górnicza "Solidarność" poinformowała o założeniach programu naprawczego dla spółki przedstawionych ostatnio przez jej zarząd radzie pracowników. Związkowcy potwierdzili tym samym wcześniejsze informacje dotyczące założeń programu. Zakłada on m.in. redukcję zatrudnienia i

Rada Pracowników poznała założenia restrukturyzacji KW

18.11. Katowice (PAP) - We wtorek zarząd Kompanii Węglowej (KW) ma przyjąć kluczowe założenia programu restrukturyzacji firmy do 2020 r. W poniedziałek elementy programu poznała Rada Pracowników spółki. Jej przedstawiciele są zaniepokojeni niektórymi zamierzeniami zarządu. "Co prawda plan

W przyszłym tygodniu rząd zajmie się zmianami ws. restrukturyzacji firm

Minister sprawiedliwości Marek Biernacki podkreślił we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami, że założenia do projektu zostały przygotowane przez resort sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki; zostały już przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów. Wicepremier i minister

KE opublikowała główne założenia planu restrukturyzacji PLL LOT

31.01. Warszawa (PAP) - Komisja Europejska opublikowała główne elementy i założenia planu restrukturyzacji PLL LOT - poinformował prezes spółki Sebastian Mikosz. Przez miesiąc inne linie lotnicze będą mogły zgłaszać do niego pytania - to kolejny etap postępowania ws. pomocy publicznej. Mikosz

NBP: Przedsiębiorstwa oczekują istotnej poprawy koniunktury pod koniec roku

; - czytamy w dokumencie. NBP zwraca też uwagę, że w badaniu zanotowano nieznacznie gorsze oceny sytuacji, które mogą być częściowo efektem korekty zbyt optymistycznych założeń z poprzedniego kwartału, a częściowo skutkiem wzrostu obaw o konsekwencje kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Podobne wyjaśnienie może

"Parkiet": Podatek dla KG HM wciąż wysoki

uwzględniający rosnących kosztów wydobycia.Według nowych założeń, jeśli miedź będzie notowana poniżej 15 tys. zł za tonę, stawka ma być wyliczana według nieco prostszego wzoru, przy czym nie będzie mogła być niższa niż 1 proc. średniej ceny miedzi. Jeśli metal będzie notowany po-wyżej 15 tys. zł za tonę, do

"Parkiet": Podatek dla KG HM wciąż wysoki

uwzględniający rosnących kosztów wydobycia. Według nowych założeń, jeśli miedź będzie notowana poniżej 15 tys. zł za tonę, stawka ma być wyliczana według nieco prostszego wzoru, przy czym nie będzie mogła być niższa niż 1 proc. średniej ceny miedzi. Jeśli metal będzie notowany po-wyżej 15 tys. zł za tonę, do

KW deklaruje dialog i dotrzymanie porozumień; związki szykują protesty

W środę związkowcy zorganizowali w kopalniach tzw. masówki, podczas których przekazują załogom informacje, dotyczące założeń programu restrukturyzacji spółki oraz działań międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajkowego. Po raz pierwszy Kompania nie zgodziła się, aby spotkaniom mogli

Związki z Kompanii Węglowej wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą

, że wszystkie centrale związkowe będą działać razem i razem bronić miejsc pracy w Kopalni Węglowej" - powiedział po piątkowym spotkaniu szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. W wtorek zarząd spółki przyjął kluczowe założenia projektu programu restrukturyzacji KW do 2020 r. Dzień wcześniej

Mniejsza firma z innym prawem?

pracodawcom. Chcą, aby mała firma nie musiała stosować tych samych zasad co korporacja. Bo nie stać jej na prawnika, doradcę ds. rekrutacji, kadrową.Biuro Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta planuje debatę na temat odrębnych przepisów prawa pracy dla małego biznesu. Założenia są jasne - trzeba

Program POWER zastąpi Kapitał Ludzki

przygotowało już wstępne założenia, na co będzie można wydawać fundusze. Według dokumentu, do którego dotarła "Gazeta", w nowym programie zamiast, jak dziś, wielu priorytetów będą trzy główne osie. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 38 proc., ma trafić na poprawę "efektywności polityki publicznej dla

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Zgodnie z przyjętą dyrektywą banki będą musiały mieć w swojej ofercie podstawowy rachunek płatniczy, który pozwoli na podstawowe operacje, takie jak otrzymywanie wynagrodzenia, emerytur, innych świadczeń oraz na opłacanie rachunków. Dyrektywa daje prawo do założenia podstawowego rachunku

PE przyjął dyrektywę ws. dostępu do podstawowych rachunków płatniczych

Zgodnie z przyjętą dyrektywą, banki będą musiały mieć w swojej ofercie podstawowy rachunek płatniczy, który pozwoli na podstawowe operacje, takie jak otrzymywanie wynagrodzenia, emerytur, innych świadczeń oraz na opłacanie rachunków. Dyrektywa daje prawo do założenia podstawowego rachunku

Rząd chce uprościć wzory wniosków w formie elektronicznej

" - powiedział Piechociński cytowany w komunikacie przesłanym PAP. Ujednolicone wzory dokumentów przekazywane będą przez określone organy do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD). Każdy przedsiębiorca będzie miał do nich łatwy dostęp. Ponadto firmy korzystające z

Poznań. Unieważniono przetarg na wywóz odpadów

podjęta po konsultacji z Krajową Izbą Odwoławczą, która 17 października zaproponowała wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących bazy magazynowo-transportowej przy ul. Wieruszowskiej. ZM GOAP uznał te wyjaśnienia za niewystarczające. "Wezwaliśmy wykonawcę do założenia wyjaśnień i

Karpiński pozytywnie nastawiony po rozmowach z komisarzem UE o LOT

, LOT może być zmuszony do jej zwrócenia. W ubiegły piątek KE opublikowała w dzienniku urzędowym główne elementy i założenia planu restrukturyzacji spółki. Uczestnicy rynku, czyli np. inne linie lotnicze, mają - jak podał Karpiński - czas do 7 marca na zgłaszanie pytań i uwag do dokumentu. "To, co

Podlaskie. Blisko 24 mln zł będzie kosztowało wdrożenie systemu e-zdrowie

. Będą to m.in. regionalne repozytorium dokumentacji medycznej, portal pacjenta, portal rejestrów, szpitalny system informacyjny, elektroniczna dokumentacja medyczna i elektroniczny obieg dokumentów. Janusz Filipiak, prezes firmy Comarch, powiedział, że jest to projekt trudny, bo dotyczy ponad 30

Druga szansa dla firm na granicy upadłości

Ważna zmiana dotyczy samego pojęcia "dłużnik niewypłacalny". W myśl nowych założeń za niewypłacalną uznawana będzie spółka, która trwale zaprzestanie regulowania zobowiązań, co najmniej przez trzy miesiące. Dziś można wnioskować o upadłość podmiotu, który nie uregulował dwóch wymagalnych

PLL LOT nie wystąpi do końca czerwca o pomoc publiczną

czerwca 2014 roku" - powiedział na wtorkowej konferencji Mikosz. Pierwszą transzę pomocy przewoźnik otrzymał w grudniu 2012 r. Szef LOT-u przypomniał, że pierwotne założenia mówiły, iż druga transza zostanie wypłacona w sierpniu 2013 r., ale ze względu na lepsze wyniki do tej pory nie została

Sądy mają duże problemy z biegłymi. Będzie projekt założeń do ustawy

kartonów i 130 segregatorów papierowych dokumentów spółki Amber Gold i spółek zależnych, 7 terabajtów informacji z twardych dysków jej komputerów i 86 tysięcy operacji na rachunkach bankowych grupy Amber Gold powierzyła firmie Ernst & Young Audit. Zapłaciła za to 700 tys. netto, opinia sporządzona przez 28

Mobbing w Leroy Merlin? Dostali wypowiedzenie, bo założyli związek

w czwartek. Poszli w trójkę - Paweł Bednarek, przewodniczący nowo powstałej "S" i jeszcze dwie osoby. Ze sobą mieli pismo informujące o założeniu związku. - Kiedy dyrektor nas zobaczył, powiedział, że teraz nie ma czasu z nami rozmawiać. Żebyśmy przyszli za dwie godziny - opowiada Bednarek

Simon: Tropcie tajemniczych mistrzów. Kogo powinni naśladować Polacy?

globalnie i że polskie firmy powinny się wzorować na tajemniczych mistrzach. Jak więc mogą stać się liderem?- Pierwszy krok jest prosty - musisz stać się najlepszą firmą w swojej branży w Polsce. Zacznij od założenia firmy np. we Wrocławiu. Na początku działasz tylko w swoim regionie. Jeśli jesteś naprawdę

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele Kompanii, projekt jest zgodny z przyjętymi przed tygodniem założeniami. W piątek dokument otrzymają rada nadzorcza (do zatwierdzenia) i rada pracowników (do konsultacji), a w przyszłym tygodniu związki zawodowe. W poniedziałek zarząd KW zamierza

Jak stracić 3 miliony złotych? Posłuchać doradcy bankowego

Millennium - mówi pan Andrzej. Za namową Tomasza B. zamienił złote na dolary (1 mln 250 tys.). Te pieniądze miały rosnąc w Hypo Investment Bank. Od Tomasza B. otrzymał kopie dokumentów potwierdzających założenie rachunku inwestycyjnego w banku. Potem częstochowianin wielokrotnie spotykał się z

Biznes lepiej ocenia rząd, ale "rośnie fiskalizm i liczba kontroli w firmach"

zarówno energetykę konwencjonalną, odnawialne źródła energii, jak i atom - mówi Janusz Steinhoff, minister gospodarki w gabinecie cieni BCC. Jego zdaniem pozytywnym działaniem wspierającym wzrost polskiej konkurencyjności jest przyjęty przez rząd pod koniec marca projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o

IJ: W pracach rządowych diametralnie zmieniono przepisy ws. sektora pożyczkowego

założeń, które zrodziły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pozaodsetkowe koszty pożyczek nie mogą przekroczyć sumy 25% i dodatkowo 30% za każdy rok trwania umowy. Łącznie nie mogą jednak wynieść więcej niż 100% całkowitej kwoty pożyczki. Zastrzeżono zarazem, że w przypadku udzielenia danemu

Fajna praca? 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć, żeby nie zostać słupem

1) Nigdy nie zgadzaj się na oferty, które wymagają przesłania pieniędzyNieważne, czy chodzi o grosz, złotówkę czy kilkaset złotych. Większą kwotę możesz po prostu stracić, mniejsza może posłużyć do potwierdzenia twoimi danymi założenia konta w innym banku. Zresztą to nie ty masz przesyłać pieniądze

Potrafili podrobić niemal każdy dokument. I poprosili o karę

dokumentów i kto je rozprowadzał. Fikcyjne uprawnienia dla budowlańcówW aktach sprawy pojawiły się nazwiska tysięcy osób oraz nazwy setek firm i restauracji, których właściciele kupowali lewe dokumenty potwierdzające np. odbiór budowlany i sanitarny obiektów, faktury za fikcyjne usługi, rachunki, certyfikaty

Przepisy UE zlikwidują setki tysięcy miejsc pracy? Głównie w Polsce

postuluje zablokowanie lub zmianę niekorzystnych przepisów. Podkreślają też, że nowe przepisy ograniczające swobodę wymiany usług i pracy uderzają w podstawowe zasady Unii.Dyrektywa ma szczytne założenie - ma walczyć m.in. z tzw. firmami - skrzynkami pocztowymi, czyli przedsiębiorstwami prowadzącymi

PLL LOT poprawiają wyniki finansowe. "Nie ma mowy o upadku"

ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego analizuje obecnie Komisja Europejska. W dokumencie zapisano, że LOT może potrzebować dodatkowej pomocy publicznej w wysokości do 381 mln zł. Prezes firmy podkreślał wcześniej, że zrobi wszystko, by wsparcie właściciela było jak najmniejsze. Zgodnie z założeniami

Karpiński pozytywnie nastawiony po rozmowach w Brukseli o LOT

zmuszony do jej zwrócenia. W ubiegły piątek KE opublikowała w dzienniku urzędowym główne elementy i założenia planu restrukturyzacji spółki. Uczestnicy rynku, czyli np. inne linie lotnicze, mają - jak podał Karpiński - czas do 7 marca na zgłaszanie pytań i uwag do dokumentu. "To, co dzisiaj jest

KE wszczyna postępowanie w sprawie pomocy dla LOT-u

zaskakującego w tym, że kilka elementów wymaga dokładnego przeanalizowania, wyjaśnienia i uzasadnienia.LOT przypomniał, że od momentu złożenia w KE planu restrukturyzacji Komisja pytała przewoźnika o poszczególne elementy i założenia dokumentu. "To standardowa procedura, podobnie jak uruchomione właśnie

Europosłowie za 40-proc. celem redukcji emisji CO2 do 2030 r.

Szymański, cytowany w tym samym komunikacie, powiedział, że rezultat głosowania nie jest dla niego satysfakcjonujący. "Obiecujemy sobie, Europejczykom i europejskiemu przemysłowi, że nowa polityka klimatyczna będzie realistyczna, efektywna kosztowo oraz elastyczna. To bardzo ładne założenia. Jednak

Abonamenty na wiarygodność coraz bardziej krytykowane

założenia, że nie ma bardziej obiektywnego i miarodajnego źródła oceny jakości obsługi lub współpracy. Przykładem tego mogą być renomowane firmy, jak Amazon, e-Bay czy Allegro, które bardzo liczą się z opiniami swoich klientów - mówi Dawid Urbańczyk. Dodaje, że w przeprowadzonym niedawno na zlecenie

KE otwarła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy dla PLL LOT

Warszawa, 31.01.2014 (ISBnews) – Komisja Europejska (KE) oficjalnie otwarła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy publicznej dla PLL LOT, podał przewoźnik. Jednocześnie KE opublikowała główne założenia i elementy Planu restrukturyzacji polskiego przewoźnika, by poddać je konsultacji

Przedsiębiorcy skarżą się: Po przetargach tracimy wadium

niekompletnej dokumentacji. W założeniu ustawodawcy przepis miał "dyscyplinować" składających ofertę. Jednak rodzący nadużycia przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada zatrzymanie przez zamawiającego wadium wpłaconego przez wykonawców, nawet w wyniku niewielkich uchybień

Resort środowiska pozytywnie o projekcie ws. opodatkowania węglowodorów

Projekt ustawy o specjalnym podatku od węglowodorów trafił w czwartek do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Jest zgodny z założeniem przyjętymi w ubiegłym roku przez rząd, według którego całkowite obciążenie dochodu z działalności wydobywczej powinno wynosić ok. 40 proc. Resort

UE. Komisarz Almunia pozytywnie o spotkaniu ws. PLL LOT

pomocy państwa za dozwoloną, LOT może być zmuszony do jej zwrócenia. Niedawno KE opublikowała w dzienniku urzędowym główne elementy i założenia planu restrukturyzacji spółki. Uczestnicy rynku, czyli np. inne linie lotnicze, mają - jak podał Karpiński - czas do 7 marca na zgłaszanie pytań i uwag do

Zielona Góra. Uniwersytet zaprasza na XII Targi Pracy Etat 2014

, a także instytucje rynku pracy. "Te targi to okazja, żeby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć lub sprawdzić dokumenty aplikacyjne, czy też otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez firmy

"Sprzedam anonimowe konto na menela". Czy na pewno takie anonimowe?

. tajnych kont (czyli takich, których dane są ukryte przed szeregowymi pracownikami banków) mają dostęp policjanci i organy ścigania. Również w Polsce o takich kontach nie ma mowy. Według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w obecnym stanie prawnym założenie anonimowego konta bankowego jest

Oszust oferował pracę, wyłudzał dane, zaciągał kredyty

- opisuje mechanizm oszustwa podinsp. Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. - Zdobywając zaufanie zrekrutowanych w ten sposób "pracowników", prosił ich następnie o założenie rachunków bankowych i przekazanie mu danych, w tym haseł dostępowych do tych kont. Uzasadniał to oczywiście różnymi

Baniak: wyniki PLL LOT za 2013 r. lepsze niż zakładano

przypomniał, że zgodnie z założeniami planu, dalsza pomoc publiczna spółce miała zostać udzielona w czerwcu - sierpniu 2013 r. "Poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej w spółce, w tym również w zakresie płynności finansowej spowodowała, że termin przekazania pomocy jest odsuwany. LOT wdraża inicjatywy

Rząd: Od 1 stycznia 2012 r. NIP tylko dla firm

Według projektu firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Ministrowie przyjęli założenia do tego projektu w połowie lutego.Po zmianach osoba fizyczna (a więc zwykły obywatel) będzie mogła na wszystkich dokumentach zamieszczać

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

Według przedstawiciele Kompanii projekt jest zgodny z przyjętymi przed tygodniem założeniami. W piątek dokument otrzymają rada nadzorcza (do zatwierdzenia) i rada pracowników (do konsultacji), a w przyszłym tygodniu związki zawodowe.Utrzymać kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracyWiceprezes Kompanii

Chcą przebić mBank. Idea Bank zapowiada technologiczną rewolucję

"w chmurze" wszystkich dokumentów swojej firmy (ta funkcja ma się nazywać "wirtualnym sejfem"). Będzie można stworzyć coś na kształt cyfrowego biura i mieć całą firmę pod ręką w każdym miejscu na świecie. Drugą cechą nowego systemu transakcyjnego Idea Banku ma być ergonomia. W banku

Opolskie. Zaplanowano prace przy rozbudowie Elektrowni Opole

kominowej bloku nr 5. "Budynek maszynowni będzie wspólny dla obu nowych bloków w Elektrowni Opole. Dlatego musi powstać ogromny wykop o długości 200 m, szerokości 50 m i głębokości 6,5 m" - podał. "Naszym założeniem jest również to, by w przypadku budynków maszynowni, kotłowni i układu wody

Komisja Europejska chce raportu o GDDKiA? Awantura o A4 i A1

SIAC wniosło sprawę przeciw GDDKiA.Irlandzka firma w konsorcjum z polską grupą PBG budowała odcinek autostrady A4 na Podkarpaciu, który według wstępnych założeń miała być gotowy na piłkarskie mistrzostwa Euro 2012. Późną wiosną spółki z grupy PBG ogłosiły niewypłacalność i latem GDDKiA ogłosiła, że

PE przyjął nowe przepisy wzmacniające ochronę pracowników delegowanych

, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia i Belgia. Ponadto nowe przepisy poprawiają dostęp do informacji zarówno dla firm, jak i pracowników delegowanych. Obowiązkiem krajów unijnych będzie założenie strony internetowej, na której dostępne będą m.in. informacje na temat warunków

Debata PAP: unijny pakiet klimatyczny a polski przemysł

. Według przewodniczącego KE Jose Barroso, cel redukcji jest ambitnym, ale i najbardziej efektywnym kosztowo krokiem w kierunku niskowęglowej gospodarki. Polskie władze krytycznie oceniają nowe pomysły Komisji Europejskiej, przyjmując założenie, że najpierw potrzebne jest globalne porozumienie klimatyczne

Groźne ozusowanie umów

realizować kontraktów. Na skutek błędnych założeń rządowego projektu ucierpi więc nie tylko polska armia, ale także każdy obywatel naszego kraju. Jest to bowiem ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wojskowego w Polsce i ekspozycja na działania wywiadowcze - mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

Kapica przedstawił podczas konferencji główne założenia strategii Służby Celnej na lata 2014-2020. "Ukierunkowana jest ona przede wszystkim na poprawę standardów obsługi klienta i wspieranie aktywności gospodarczej podmiotów" - powiedział. Dodał, że misja Służby Celnej niewiele się

PSL proponuje zatrudnianie babć do opieki nad wnukami na etat

pakietu stymulacyjnego jest plan podwojenia liczby podległych resortowi gospodarki placówek wydziałów promocji handlu i inwestycji z obecnych 52 do 100 w 2014 roku. Zgodnie z założeniami oprócz wzrostu liczby placówek ma się też zmienić ich rola: mają nie tylko promować polską gospodarkę za granicą, ale

PE przyjął nowe przepisy wzmacniające ochronę pracowników delegowanych

, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia i Belgia. Ponadto nowe przepisy poprawiają dostęp do informacji zarówno dla firm, jak i pracowników delegowanych. Obowiązkiem krajów unijnych będzie założenie strony internetowej, na której dostępne będą m.in. informacje na temat warunków zatrudnienia w danym

Piechociński: w tym roku PKB wzrośnie do ponad 3 proc.

Ukrainę i do Rosji trafiało do Iranu, Azerbejdżanu, krajów Afryki czy Ameryki Południowej. Piechociński przyjechał do Łodzi, aby m.in. spotkać się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, które funkcjonują w naszym kraju. Przypomniał, że rząd przyjął ostatnio projekt założeń o zmianie ustawy

Nestlé Mentorem Kariery młodych ludzi

. Youth Employment Initiative) to projekt Nestlé, którego założeniem jest stworzenie możliwości podjęcia pracy lub odbycia stażu dla 20 tysięcy Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich otrzyma propozycje zatrudnienia, natomiast druga połowa oferty praktyk i staży. Inicjatywa Nestlé

Prezes Austrian Airlines o restrukturyzacji LOT-u: Potrzebne wsparcie załogi

Karpińskiego, analizuje obecnie Komisja Europejska. W dokumencie zapisano, że LOT może potrzebować dodatkowej pomocy publicznej w wysokości do 381 mln zł. Zgodnie z założeniami dokumentu LOT ma uzyskać trwałą rentowność od 2015 roku.Prezes polskiego przewoźnika Sebastian Mikosz w ubiegłym tygodniu poinformował

Prezes Austrian Airlines: przy restrukturyzacji potrzebne wsparcie załogi

Karpińskiego, analizuje obecnie Komisja Europejska. W dokumencie zapisano, że LOT może potrzebować dodatkowej pomocy publicznej w wysokości do 381 mln zł. Zgodnie z założeniami dokumentu, LOT ma uzyskać trwałą rentowność od 2015 roku. Prezes polskiego przewoźnika Sebastian Mikosz w ubiegłym tygodniu

Deklaracja Warszawska receptą na bezpieczeństwo energetyczne Europy

Deklaracja Warszawska to owoc pracy polskiej prezydencji, polityków kreujących europejską politykę energetyczną oraz ekspertów firm energetycznych. Dokument jest zbiorem zaleceń dotyczących polityki naukowo-badawczej w dziedzinie energii. Mają one zagwarantować sprawne i szybkie wykonanie siedmiu

Unijne pieniądze na odważne pomysły

Stany Zjednoczone, Medicalgorithmics jest notowane na warszawskiej giełdzie. A Szumowski? W międzyczasie założył inne firmy związane z technologiami w medycynie i fundusz inwestycyjny LSI. Jest to jeden z ośmiu funduszy inwestycyjnych, które razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ruszają z programem

Trzaskowski: powstanie zespół dotyczący cyberbezpieczeństwa Polski

Ministrów Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Polski. "Założono tam, że taki zespół powstanie pod egidą KPRM, po konsultacjach postanowiliśmy nie tworzyć nowych instytucji, tylko wzmocnić istniejące. Stąd decyzja, aby powierzyć to zadanie Komitetowi ds. Cyfryzacji, gdzie spotykają się przedstawiciele

Auta służbowe bez ryczałtu za prywatne korzystanie

aut. Dlaczego? "Rada Ministrów z uwagi na potrzebę kompleksowej analizy problemu podjęła decyzję o wyłączeniu tej propozycji z projektu założeń" - poinformował nas resort gospodarki, dodając, że ta decyzja zapadła w kwietniu. W rządowych dokumentach nie ma jej uzasadnienia. Komu i w jakim

Oszustwa podatkowe przy budowach m.in. autostrad A1 i A2

. Firmy te same - własnymi siłami, wykonywały w całości zlecone roboty, jednak w dokumentach wykazywały, że część prac podzleciły innym firmom, które z kolei powierzały je kolejnym spółkom. Z każdym podwykonawcą przybywającym w łańcuszku podzleceń w dokumentacji rosły koszty prac, a tym samym teoretycznie

Linie lotnicze z Bliskiego Wschodu mogą być zainteresowane PLL LOT

ocenie austriackiego eksperta lotnictwa Kurta Hofmanna Etihad może być zainteresowany kupnem LOT. Jednak na razie LOT musi szybko zrealizować założenia planu restrukturyzacji, by jak najszybciej przygotować tym samym spółkę dla potencjalnego inwestora. - LOT nie ma zbyt wiele czasu. Branża lotnicza

Otwierasz konto firmowe? Dostaniesz księgowych, domeny, dodatkowe usługi

niejedyny bank, który interesuje się rynkiem księgowym. Np. bank CitiHandlowy współpracuje z serwisem SuperKsięgowa. Firmy, które założą rachunek w tym banku, otrzymują 70-proc. rabat na usługi księgowe.W kwietniu swoją księgowość dla średnich firm uruchomił ING Bank za pośrednictwem spółki ING Usługi dla

PLL LOT odpowie KE na pytania dotyczące restrukturyzacji

z innymi spółkami skarbu państwa, pyta o model biznesowy i założenia planu restrukturyzacji. - Tutaj Komisja jest niezwykle wymagająca - powiedział Mikosz, dodając, że KE oczekuje odpowiedzi obejmujących 10 lat. - KE zakłada, że akceptacja planu jest możliwa, jeśli model biznesowy będzie trwały

Mikosz: PLL LOT odpowie KE na pytania dot. restrukturyzacji

prosi o informacje na temat relacji LOT-u z innymi spółkami Skarbu Państwa, pyta o model biznesowy i założenia planu restrukturyzacji. "Tutaj Komisja jest niezwykle wymagająca" - powiedział Mikosz, dodając, że KE oczekuje odpowiedzi obejmujących 10 lat. "KE zakłada, że akceptacja planu

Staną pociągi? Przewoźnicy "kręcą", kolejarze chcą strajku

rozkład jazdyArriva, aby wjechać do sąsiednich regionów, musi dogadać się z Przewozami Regionalnymi, które wciąż będą jeździły po odcinkach pomorskim i wielkopolskim tych tras. A samorządowy przewoźnik nie ma ochoty na porozumienie. - Uważamy, że najważniejszy jest pasażer. I naszym założeniem jest takie

Firma kontra urząd. Agro North w sądzie przeciwko ARIMR

środków unijnych były prowadzone prawidłowo.- Urząd potwierdził, że działaliśmy zgodnie z planem, zgodnie z pierwotnymi założeniami i legalnie prowadziliśmy inwestycję - powiedział serwisowi Wyborcza.biz Andrzej Lewiński.Spór między Agro North a regionalną ARiMR, który opisaliśmy w wyborcza.biz .Sąd i

Sklep Bata nie przyjął reklamacji butów, bo klientka nie kupiła razem z nimi pasty

do Państwowej Inspekcji Handlowej.Taką samą odpowiedź od Baty dostał autor bloga Lege Artis. - Dziwi mnie też założenie, że użycie środków pielęgnujących innego producenta oznacza przejęcie odpowiedzialności za skutki takiej konserwacji. Nie znam się może na wyprawianiu skór bądź technologii

W Gliwicach powstał ośrodek szkolenia pilotów dronów

W myśl obowiązujących przepisów, wykorzystanie dronów do celów innych niż sportowe i rekreacyjne wymaga specjalnego świadectwa kwalifikacji (UAVO). Centrum szkoleniowe, które umożliwia zdobycie takiego dokumentu powstało w gliwickiej firmie Flytronic, od lat zajmującej się projektowaniem i

PLL LOT nie wystąpi do końca czerwca o pomoc publiczną

pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Jeśli KE nie uzna już udzielonej pomocy państwa za dozwoloną, LOT może być zmuszony do jej zwrócenia. Szef LOT-u przypomniał, że pierwotne założenia mówiły, iż druga transza zostanie wypłacona w sierpniu 2013 r., ale ze względu

Odlot byłego prezesa lotniska. Żąda ponad pół mln zł

Wojtkowiak rządził lotniskiem do maja 2010 r. Nowy szef Tomasz Moraczewski po objęciu funkcji dokonał przeglądu stanu finansowego spółki zarządzającej portem lotniczym. Po analizie dokumentów uznał, że Wojtkowiak mógł działać na szkodę firmy. I poinformował o tym organy ścigania.- Dokumenty, które

Górnicy rozpoczęli okupację Kompanii Węglowej

być po uzgodnieniu ze związkami przenoszeni pomiędzy kopalniami, jednak wyłącznie między tymi, które według pierwotnych założeń miały zostać połączone. W przyjętym 23 stycznia przez zarząd programie restrukturyzacji wprowadzono modyfikacje wychodzące naprzeciw niektórym oczekiwaniom strony społecznej

Związek Kadra w KW: związki powinny bronić praw załogi, a nie odbierać

zarząd przedstawi program restrukturyzacji firmy do akceptacji Radzie Nadzorczej w pierwotnej, bardziej radykalnej wersji. Nie wykluczył pewnych korekt w dokumencie, zapewnił jednak, że wszystkie jego zasadnicze założenia będą realizowane. Projekt programu naprawczego KW do 2020 r. został przedstawiony

Przegląd prasy

wstępnie wynik netto za 2013 r. na 189 mln zł, powyżej założeń --Atlas Estates sprzedał ok. 65% mieszkań w Capital Art Apartments na Woli --Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 4,4% r/r w listopadzie --Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,8% m/m w listopadzie

Mikosz: LOT w 2014 r. na lekkim plusie: pracę straci 100 pilotów i 100 stewardes

, ale i ambitni. Założyliśmy w nim wprawdzie - nie na wysokim poziomie - zysk spółki w 2014 r. - powiedział Mikosz. Dodał, że zarząd "analizował na wszelkie możliwe sposoby te założenia". - Ważne, by plan był realny i byśmy byli gotowi również na te najbardziej niekorzystne sytuacje

Komu ile miliardów z nowych funduszy unijnych

bezrobotni po nowe szkolenia albo pomoc w założeniu firmy. Na te działania regiony dostaną unijne fundusze. Z kolei w programach krajowych zmieni się punkt ciężkości, na co można wydawać pieniądze. Największym programem pozostanie Infrastruktura i Środowisko, ale więcej uwagi zostanie poświęcone środowisku

Fikcyjne rekrutacje do prawdziwych firm. Uważaj, możesz zostać słupem

- około złotówki lub kilku groszy - i wysłania danych do przelewu.Niestety, cel przelewu był inny. Oszust (lub oszuści) założyli konto w banku na podstawie danych użytkownika, które podał w CV, a przelew miał je uwierzytelnić przed bankiem. W kilku bankach możliwe jest założenie konta bez podpisywania

Jednolity patent gorszym pomysłem od ACTA?

przedsiębiorcy będzie to wiązać się z niewyobrażalnymi kosztami, a w wielu przypadkach de facto brakiem możliwości obrony i w konsekwencji upadkiem przedsiębiorstwa - mówi profesor Aurelia Nowicka.Przedsiębiorcy zarzucają rządowi, że nie konsultował z nimi przygotowywanych założeń jednolitego patentu. - Projekt

Rząd chce ujednolicić liczenie oprocentowania kredytów konsumenckich

CIR wskazał w informacji, że założenia przygotował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim zostaną wdrożone przepisy dyrektywy Komisji 2011/90/WE z 14 listopada 2011 r. Zawiera ona dodatkowe kryteria

Sejm: projekt noweli ustawy o bateriach i akumulatorach - do podkomisji

niewłaściwe wdrożenie niektórych przepisów UE. Wiceminister dodał, że przyszła ustawa zakłada ułatwienia dla małych producentów baterii i akumulatorów. Z części obowiązków mają być zwolnione firmy, które w danym roku wprowadziły do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

stanowiska pracy, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. Opracowana będzie także oferta wsparcia dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Przewidziano inwestycje na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w takich dziedzinach, jak

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Paszport

. zbiorników ciśnieniowych kontrolowanych przez uprawnione firmy i urzędy dozoru technicznego, aby zapobiec ich rozerwaniu. Firmy zapisują w paszporcie wykonane próby mające na celu jak najwcześniejsze wykrycie ewentualnych uszkodzeń, a urzędy dozoru technicznego - dopuszczenia do eksploatacji

DOI (identyfikator cyfrowy)

mogą być również rejestrowane przez inne instytucje lub firmy. Format DOIIdentyfikatory DOI są ciągami znaków ASCII. Składają się z dwóch części: przedrostka i końcówki.Przykład: 10.1000/182 gdzie: 10.1000 to przedrostek, w którym znaki 10. informują, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI, a .1000 – to numer

Flora Danica

. Planowano dużą staranność w odwzorowaniu szczegółów charakterystycznych dla poszczególnych gatunków, przedstawiając niektóre detale na podstawie powiększeń obserwowanych za pomocą lupy. Przyjęto też założenie, by na pojedynczych kartach przedstawiać pojedyncze gatunki. Ułatwić to miało sortowanie ilustracji

OVB Holding

– ponad 140 osób, Europa – ponad 150 osób).Przedsiębiorstwo działa obecnie w 14 krajach europejskich: Niemcy, Austria, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Grecja, Szwajcaria, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Francja, Ukraina. Historia 1970 – Założenie firmy OVB Allfinanz przez Otto Wittschier

Szkoła planistyczna

Szkoła planistyczna - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego, stworzona w latach sześćdziesiątych. Główną przesłanką tego podejścia było założenie, że organizacja dzięki budowaniu planów strategicznych może kształtować świadomie swoją przyszłość. Zakłada, że budowa strategii

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.