założenia do kosztorysu ofertowego

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

Dla znaczenia złożenia bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy.

'Biała Księga Branży Drogowej': Program Budowy Dróg Krajowych do rewizji

założeń dokumentu znajdują się m.in. postulaty przygotowanie zasad finansowania budowy, modernizacji i remontów dróg po 2020 r. i przeciwdziałania zaniżaniu cen ofertowych poprzez wprowadzenie obowiązku uszczegółowienia ceny oferty. "Konieczna jest rewizja PBDK na lata 2014-2023 z perspektywą do

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

jeszcze inny przykład, gdzie asfaltów jest mniej i chcą nam to odliczyć z kosztorysu i ceny ryczałtowej. My uwzględniliśmy ilość projektową do ceny ryczałtowej, a kosztorys ofertowy zrobiliśmy na podstawie przedmiaru i taki załączyliśmy, ponieważ wymagał tego zamawiający. Odpowiedź Główną cechą

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

winien przekazać wykonawcom inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. Klauzula ta sprawia, że często zamawiający nie uważają za konieczne pozyskania wymaganych informacji i załączenia ich do SIWZ wychodząc z założenia, że jeżeli nie posiadają właściwych danych

Rodzina na swoim - ostatni dzwonek na tańsze mieszkanie

pierwsza rata preferencyjnego kredytu wyniosłaby w tym przypadku 920 zł. Dla porównania rata analogicznego kredytu bez dopłat - 1770 zł. Przy założeniu, że przez osiem lat nie zmieni się oprocentowanie kredytu, suma dopłat przekroczy 77 tys. zł (na jaką dopłatę mogą liczyć kupujący mieszkania także w