z funduszy strukturalnych ue

Konrad Niklewicz

Jak wykorzystać fundusze strukturalne UE

Jak wykorzystać fundusze strukturalne UE

W latach 2004-06 Polska może dostać 13 mld euro w ramach funduszy tzw. strukturalnych i spójnościowych.

Bułgaria nie potrafi wykorzystać unijnej pomocy

W ciągu pierwszych dwóch lat członkostwa w UE Bułgaria wykorzystała zaledwie 0,3 proc. środków z europejskich funduszy: strukturalnego i spójności - poinformował we wtorek dziennik "Sega".

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld zł) dotyczący wsparcia dla gospodarki w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, poinformowała KE

KE proponuje nowy instrument w walce z COViD o wartości 100 mld euro

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności  na przeciwdziałanie skutkom kryzysu. Zaproponowano też, by przesunąć wszystkie dostępne pozostałe środki z tegorocznego budżetu UE na potrzeby europejskich systemów opieki zdrowotnej. Komisja zapowiedziała, że 3 miliardy euro mają

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

.  "W tym celu Komisja proponuje zniesienie w tym roku obowiązku zwrócenia się do państw członkowskich o zwrot niewydanych płatności zaliczkowych na fundusze strukturalne. Stanowi to około 8 mld euro z budżetu UE, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły wykorzystać 29 mld euro z

Państwa UE poparły przesunięcie 37 mld euro na walkę z COVID-19

, około 8 mld euro będzie pochodzić z niewykorzystanej płatności zaliczkowej w 2019 r. w ramach funduszy strukturalnych. Pozwoli to państwom członkowskim wydawać niewykorzystane pieniądze na złagodzenie skutków pandemii, zamiast zwracać je do budżetu UE. Kolejne 29 mld euro zostanie wypłacone

Pracodawcy RP: Zmniejszenie funduszy z UE odbije się na sytuacji przedsiębiorstw

kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. "Fundusze strukturalne napływające z Unii Europejskiej to bardzo istotny element gospodarczego krwioobiegu Polski. Są przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, które w większości realizują polscy przedsiębiorcy korzystający z polskich

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

Europejskiej" - dodała. "Fundusz jest inicjatywą komercyjną, skupia prywatne fundusze - tak, by przyciągnąć kapitał z całego świata" - powiedziała członek zarządu Funduszu Trójmorza i dyrektor z rumuńskiego EximBanku Corina Vulpe. Kluczowe obszary działań funduszu to infrastruktura

Parlament Europejski zatwierdził przesunięcie środków na walkę z COViD

, poinformowano w komunikacie. Wnioski w tej sprawie przedstawiła Komisja Europejska. Celem inicjatywy inwestycyjnej jest przekazanie 37 mld euro z rezerw w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Środki te mają zostać skierowane do systemów opieki zdrowotnej, MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych

Prezydenci stolic Grupy Wyszehradzkiej apelują o wyższy cel redukcji emisji UE

dla miast jest tym bardziej potrzebne, że stolice Grupy Wyszehradzkiej - podobnie jak inne stolice UE - mają ograniczony dostęp do konwencjonalnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Z zadowoleniem przyjmujemy perspektywiczne wykorzystanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ale

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

prywatnych. Jest to fundusz komercyjny". "Jeśli chodzi o zaangażowanie inwestorów, to mogą brać udział fundusze emerytalne np. z Australii, Japonii. Patrzymy na to, by ściągnąć kapitał spoza UE, gdyż z samych środków europejskich potrzeby Trójmorza nie da się zrealizować" - wskazała prezes

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

prywatnych. Jest to fundusz komercyjny". "Jeśli chodzi o zaangażowanie inwestorów, to mogą brać udział fundusze emerytalne np. z Australii, Japonii. Patrzymy na to, by ściągnąć kapitał spoza UE, gdyż z samych środków europejskich potrzeby Trójmorza nie da się zrealizować" - wskazała prezes

MF: Porozumienie w sprawie budżetu UE na 2020 r. korzystne dla Polski

wprowadziła ograniczenia w propozycji Komisji. "Dzięki aktywnej postawie Polski, największego beneficjenta budżetu UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programie rozwoju obszarów wiejskich, do czego dążyły państwa-płatnicy netto budżetu UE

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

. Wśród inicjatyw unijnych podjętych w ostatnim czasie, a gdzie prace legislacyjne są już mocno zaawansowane, na szczególną uwagę zasługują te dotyczące zwiększenia elastyczności wykorzystania budżetu UE. To jeden z elementów pakietu przedstawionego przez Komisję Europejską 2 kwietnia br., który wprowadza

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

związanych z tym programem, nie wpłynie to także na państwowy dług publiczny i na zadłużenie Skarbu Państwa" - powiedział Borys w programie "Gorąca linia" "Pulsu Biznesu". "Natomiast jeżeli chodzi o tzw. metodologię ESA, czyli metodologię UE, najprawdopodobniej ta kwota

Unijna kasa na smog wisi na włosku. Polexit to utracone miliardy euro. Wiele miliardów

Unijna kasa na smog wisi na włosku. Polexit to utracone miliardy euro. Wiele miliardów

, transformację energetyczną i odnawialne źródła energii. Kolejne 37 proc. na cele związane z zieloną transformacją mają pójść do poszczególnych państw członkowskich z Programu Odbudowy. Dla Polski to pieniądze niezbędne w walce ze smogiem. Na unijnych funduszach ma się opierać flagowy program rządu „Czyste

S&P: Niższe fundusze z UE po 2021 r. mogą wpłynąć na ratingi krajów CEE

. "W sytuacji negocjacji dot. Brexitu, głośniejszych głosów w UE o Europie dwóch prędkości, rosnących tarć pomiędzy nacjonalistycznymi rządami w krajach CEE i ich europejskimi partnerami, S&P Global Ratings uważa, że w następnym cyklu budżetowym UE, fundusze strukturalne i inwestycyjne mogą się nie

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

mld euro, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie Brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polski" - czytamy w materiale. Autorzy raportu szacują, że wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniesie

Aktualizacja programu konwerg.: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r.

wzrostu realnego PKB w 2019 r. osiągnie 4% r/r. W 2020 r. nieznacznie zmaleje, osiągając 3,7% r/r. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-20. Niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana

KE ustali czy wsparcie dla 5 polskich syst. ciepłowniczych jest zgodne z zas. UE

otwarty wyłącznie dla projektów systemów ciepłowniczych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Planowane wsparcie miałoby postać dotacji bezpośredniej finansowanej z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę" - czytamy w komunikacie. W ramach projektów przewidziano modernizację

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną w tym roku do co najmniej ok. 70 mld zł z 15 mld zł, a jeśli Polska otrzyma jednak 7,5mld euro z funduszy strukturalnych (tj. ok. 33 mld zł), to w dużym stopniu zabezpieczy to pozycję płynnościową budżetu, oceniają ekonomiści ING

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

, Czechach, Hiszpanii i Polsce. Łącznie na państwa te przypada około 62% całkowitego finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i instrumentu "Łącząc Europę" na projekty drogowe w okresach 2007–2013 i 2014–2020. Ponadto przez ich terytorium

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

instrumentów finansowych w okresie programowania 2007–2013 w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE, które zostały zwrócone państwu. "W ramach zatwierdzonego programu polskie władze będą mogły udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom […], przyznając im pomoc na utrzymanie płynności

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 10,1 mld zł. Poprawa tego salda w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r. była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W III kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 11,4 mld zł i w stosunku do III kwartału

KE: Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska, a ostatnie zmiany prawne rozwiązują tylko niektóre z problemów, wynika z dokumentu Komisji Europejskiej "Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

kwota funduszy strukturalnych i spójności do pozyskania przez państwa regionu w latach 2014-2020 to 182,7 mld euro. "Mimo, że samorządy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą musiały współdzielić koszty wydatków infrastrukturalnych z UE, to tego rodzaju współfinansowanie prawdopodobnie nie

ZBP: Termin wdrożenia projektu dot. przekształcenia OFE w IKE zbyt krótki

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) -  Związek Banków Polskich (ZBP) uważa, że termin wejścia w życie 1 listopada 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) jest terminem zbyt

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

poziomie 6,6 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W II kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 7,4 mld zł i w stosunku do II kwartału 2017 r. był wyższy o 3,1 mld zł, zaznaczył NBP

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

komentarzu NBP do danych. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 5,7 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W I kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 5,9

Komisja Europejska ponagla do prac nad planem Junckera 2.0

strukturalnych UE we wspólnych projektach. EFIS 2.0 musi być zatwierdzony i przez Radę UE, i przez europosłów. Ministrowie finansów w Radzie UE powinni już w przyszłym tygodniu ustalić swe wstępne stanowisko w sprawie EFIS 2.0, by móc rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim. Katainen we wtorek ponaglał

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

fundusze inwestują (indeksy NASDAQ oraz S&P 500 urosły w styczniu odpowiednio o +9,7% i +7,9%)" - czytamy w komunikacie. "Wysokie stopy zwrotu jakie osiągnęliśmy w styczniu, były pochodną bardzo dobrej selekcji spółek głównie z rynku amerykańskiego. Rynek ten, ze względów strukturalnych, jest

KPF/IRG SGH: Ok. 73% polskich konsumentów widzi korzyści z przynależności do UE

. Jednak obok oczywistych korzyści, jakimi są swoboda podróżowania oraz dofinansowanie z funduszy strukturalnych, na uwagę zasługuje świadomość wkładu, jaki dla wzrostu gospodarczego ma swobodna wymiana handlowa. Badanie pokazało, że jest to ważne dla blisko połowy ankietowanych. Co ciekawe, dla prawie 1/3

Bank Pekao i EBI zaoferują finansowanie MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program finansowany jest przez Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao będzie udzielał preferencyjnych niskooprocentowanych kredytów inwestycyjnych dla MŚP, m.in. na

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

Funduszu Inwestycji Publicznych. "Beneficjentami działań inwestycyjnych powinny być firmy mające rezydencję podatkową w Polsce dla utrzymania i tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnej realizacji priorytetowych kierunków przekształceń strukturalnych. Poza inwestycjami centralnymi istotne środki

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - dynamika wykorzystania Funduszy Europejskich będzie już niższa" - czytamy

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

się na poziomie 14,2 mld zł. Poprawa tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r., wynika z większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W IV kwartale 2017 r. napływ ten wyniósł 14,6 mld zł i w porównaniu do IV kwartału 2016 r. był wyższy o 4,5 mld zł"

Morawiecki liczy, że przedłużenie Planu Junckera przyspieszy wzrost PKB w UE

. działanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Projekt zakłada zwiększenie liczby i wartości wygenerowanych inwestycji. Komisja Europejska zaprezentowała także priorytety gospodarczo- społeczne UE na

MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR będą finansowane między innymi ze środków budżetu państwa, środków budżetów samorządów, unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ciężar finansowania inwestycji publicznych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe, przy mniejszej skali wsparcia

Przegląd prasy

dotyczące przejęcia przez Benzinę z Grupy Orlen kolejnych stacji sieci Fontee Gazeta Wyborcza --W tej dekadzie UE wyda setki miliardów euro na stworzenie z wodoru nowego zeroemisyjnego paliwa ISBnews --ZCh Police miały wstępnie 6,8 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,25

KE proponuje budżet UE na 2019 r. zakładający wzrost zobowiązań o 3%

proponuje również jego zmianę); - wprowadzenie w życie dwóch głównych inicjatyw: ram partnerstwa z krajami trzecimi w ramach europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) w celu zaradzenia faktycznym przyczynom migracji. "

Colliers International: Rynek budowlany w CEE-6 wydaje się przegrzany

strukturalnych w UE, Polska może mieć niższe wydatki na infrastrukturę, czego efektem mogą być nadwyżki zasobów produkcyjnych w sektorze budowlanym. Będą one dodatkowo spotęgowane, gdy polscy i ukraińscy pracownicy powrócą z rynków zachodnioeuropejskich. "Poprosiliśmy naszych ekspertów ds. wycen

Ferrum otworzyło nową linię produkcyjną dzięki inwestycji PFR

nowej umowy ramowej oraz innych strategicznych projektów Gaz-Systemu. Mówię tu o miliardowych funduszach strukturalnych z przeznaczonych na rozbudowę sieci przesyłowych. Poszerzymy nasz portfel o rury spiralnie spawane, które nie były dotychczas produkowane w Polsce i musiały być sprowadzane zza granicy

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) mają duży potencjał stania się hubem innowacyjności w regionie, wynika z raportu specjalnego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji ekosystem i finansowanie". 

Przegląd prasy

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Szymański: Opowiadamy się za umieszczeniem Funduszu Odbudowy w kontekście wieloletnich ram finansowych UE --W każdy czwartek i piątek rząd będzie analizował rozwój epidemii i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

analogicznym kwartale 2015 roku, co jest konsekwencją napływu środków z funduszy strukturalnych UE w wysokości 10,1 mld zł" - czytamy dalej.  (ISBnews)  

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

badań antydopingowych. Można bić wszelkie dotychczasowe rekordy. Co rozumiemy w tej metaforze jako doping? – Ten sportowiec to światowa i polska gospodarka, doping to bezprecedensowo silne wsparcie antykryzysowe rządów i banków centralnych (z bardzo dużą rolą nowych unijnych funduszy). A brak

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

ukształtowało się na poziomie 2,7 mld zł. Oznacza to istotne pogorszenie  tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją mniejszego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w I kwartale br. wyniosły 2,8 mld zł. W porównaniu do I kwartału 2016 r

Kwieciński z MR: Inwestycje ruszyły, będzie to widać we wskaźnikach makro w br.

spójności UE - to jest właśnie ta polityka, która dysponuje funduszami strukturalnymi i funduszem spójności. Faktycznie, opóźnienie tej nowej perspektywy 2014-2020 miało tutaj bardzo widoczny efekt w spowolnieniu inwestycji" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC. Dodał, że

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mld zł. W porównaniu do II kwartału 2016 r. były one wyższe o 3,8 mld zł, podano także. (ISBnews)

Krynicki Recykling pozyska 6 mln zł dofinansowania z POIR na budowę zakładu

komunikacie. Krynicki Recykling w ostatnich latach pozyskał łącznie blisko 45 mln złotych dotacji – m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – na nowoczesne projekty związane z odzyskiem szkła opakowaniowego, przypomniano. Krynicki Recykling jest największą w Polsce firmą

KE: Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

;(dostosowane do różnic w sile nabywczej), co stanowi piąty najgorszy wynik w UE.  KE przypomniała, że w latach 2014-2020 Polska otrzyma w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych blisko 3 mld euro finansowania przeznaczonego na działania związane ze zdrowiem. Zakres inwestycji

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

do budżetu UE Europejskiego Funduszu Rozwoju, który jest głównym narzędziem UE służącym do finansowania współpracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku i jak dotychczas stanowi umowę międzyrządową. Uwzględniając inflację, są to wartości porównywalne z obecnym budżetem na lata 2014

Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło

mówiło się o „niesprawiedliwym podziale środków unijnych”. Taki zarzut mnie bardzo bolał. Starałem się zawsze realizować linię zrównoważonego rozwoju. Wyjaśniałem, że do podziału funduszy z unii nie można się posługiwać prostym narzędziem arytmetycznego podziału. Uważam, że muszą służyć

Ipopema TFI: E-commerce, farmacja i producenci gier w modelowym portfelu akcji

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Ipopema TFI ocenia, że w modelowym portfelu akcji powinny istotną rolę odgrywać czołowe spółki z branż: e-commerce, farmaceutyki i biotechnologie oraz gry komputerowe, poinformował zarządzający funduszami akcji Ipopema TFI Krzysztof Cesarz. "W

KE zaleca Polsce większy udział kobiet w rynku pracy, wyższy wiek emerytalny

. aktywność inwestycyjna znacząco osłabła ze względu na niższe wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych, co z kolei było efektem okresu przejściowego pomiędzy budżetami unijnymi; kolejną przyczyna osłabienia inwestycji była wzmożona niepewność wśród prywatnych inwestorów, dodano także. W dokumencie

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 7,1% w 2017 r., 6,4% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także. "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do

Znamy szczegóły "wielkiego planu inwestycyjnego" Junckera

fundusze (a nie kredyty) z unijnej polityki spójności. "Rzeczpospolita" napisała wczoraj, że Bruksela odwleka start programów unijnych dla firm i regionów w Polsce, bo nie zatwierdziła dotąd żadnego z 21 nowych polskich programów operacyjnych w polityce strukturalnej. Urzędnicy Komisji

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

kosztów pracy (chodzi o podatki i ubezpieczenia społeczne). Ponadto kraje korzystające z pomocy finansowej MFW i UE, czyli w strefie euro Grecja, Portugalia i Irlandia, a poza nią m.in. Łotwa, miałyby być objęte pomocą nowego "funduszu na rzecz wzrostu i konkurencyjności". Trafiałaby do niego

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

nakładów inwestycyjnych, a w szczególności inwestycji publicznych, co powiązane jest z napływem środków z budżetu UE z perspektywy finansowej 2014-2020" - czytamy w raporcie. Wraz z dalszym wzrostem absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

stabilności systemu finansowego. Grudzień 2018".  "Dynamika gospodarki Polski jest również w istotnym stopniu uwarunkowana koniunkturą w UE. Gdyby gospodarka globalna i system finansowy doświadczyły szoków, to miałoby to również wpływ na polski rynek. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

Komisji. Aktywność inwestycyjna stopniowo będzie się odbudowywać pod koniec 2016 r., gdy więcej projektów finansowanych przez strukturalne fundusze unijne wejdzie w fazę implementacji. Komisja prognozuje, że ceny konsumenckie spadną średnio o 0,2% w 2016 r., by wzrosnąć o 1,3% w 2016 i o 1,8% w 2018 r

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

raporcie. W latach 2019-2020 nastąpi dalsze zwiększenie roli inwestycji we wzroście gospodarczym, związane z potrzebą odbudowy potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz rosnącą absorpcją funduszy strukturalnych UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 podał także NBP. "Korzystnie na

Przegląd prasy

infrastrukturę --PFR: 213,3 tys. firm otrzymało 41 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 10 i 24 czerwca --MF planuje rozporządzenie, wydłużające termin wpłat zaliczek na podatek --Nowak z MF: Stan środków na rachunkach budżetowych to ok. 100

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

PKB w przyszłym roku będzie wspierany również przez wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Złoży się na to w dużym stopniu istotne zwiększenie inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych finansowanych częściowo rosnącymi środkami z funduszy unijnych. "W projekcie ustawy założono

Polska zastąpi Francję?

; konkluduje, że jedynym dużym i wiarygodnym partnerem jest Polska, która w Radzie Europejskiej dysponuje taką samą liczbą głosów jak Hiszpania. Tym bardziej, że oba kraje mają wspólne interesy: Niemcy i Polska popierają wzrost wielkości funduszy strukturalnych UE, z głównym naciskiem na fundusz spójności

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

niższej aktywności gospodarczej w kraju i UE. Ekonomiści podtrzymują, że czynniki strukturalne ograniczeń po stronie podaży pracy będą podwyższać tempo wzrostu wynagrodzeń w polskiej gospodarce i spadek dynamiki płac w czerwcu to najprawdopodobniej wydarzenie jednorazowe. Według danych Głównego Urzędu

Bruksela pomoże unijnym słabeuszom korzystać z funduszy UE

borykającej się z kryzysem Grecji (która według wyliczeń KE wykorzystała dotąd tylko 4,9 mld euro funduszy strukturalnych przewidzianych dla niej na lata 2007-13) program obejmie także Portugalię, Irlandię, Łotwę, Rumunię i Węgry. Co ważne, całkowita wysokość środków z UE przeznaczona dla tych państw się nie

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

samorządowych, m.in. w związku z brakiem wzrostu płac nauczycieli i wykładowców akademickich. W kierunku obniżenia dynamiki spożycia publicznego będzie także oddziaływał zaplanowany w projekcie Ustawy spadek wydatków na współfinansowanie funduszy UE, w tej części, w której są one przeznaczane na wydatki bieżące

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

. Z kolei, przy „sztywności" podwyżek wynagrodzeń z tytułu wzrostu płacy minimalnej oraz strukturalnych ograniczeń podażowych na rynku pracy, prawdopodobieństwo silniejszego osłabienia dynamiki wynagrodzeń wydaje się wyraźnie niższe. Jednocześnie jednak, te niższe krótkookresowe ryzyka dla

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

systematyczny wzrost funduszy własnych, które z kolei pomnażały zdolność banków do kredytowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - mówi Cezary Stypułkowski. I dodaje: - Jako osoba, która funkcjonuje w tej branży od prawie trzech dekad, muszę stwierdzić, że od połowy lat dziewięćdziesiątych banki nigdy nie

NIK: fundusze unijne wykorzystujemy bez zakłóceń

poradziła sobie z wydaniem unijnych miliardów, które dostaliśmy z budżetu Wspólnoty. Raport nie jest jeszcze opublikowany, "Gazeta" dotarła do niego jako pierwsza. Konkluzje badania są dobre. - Cele wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2004-06 zostały osiągnięte. Wskaźniki realizacji

Łączny backlog Grupy Vistal Gdynia osiągnął wartość 476,2 mln zł na koniec marca

roku ograniczyć" – powiedział dyrektor finansowy Bogdan Malc. Wśród tendencji rynkowych na polskim rynku, grupa wskazuje na ożywienie od II kw. na rynku przetargów publicznych w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Zarząd oczekuje pozytywnych skutków ożywienia na backlogu

Elemental Holding ma porozumienie o partnerstwie z JX Nippon

zabezpieczone środki m.in. z emisji akcji serii P. Liczymy również na wsparcie z funduszy strukturalnych UE" - dodał. Plan inwestycyjny będzie rozłożony na 3 lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on budowę linii do

Coraz mniej Polski B. Najbogatsze województwa stracą dotacje na infrastrukturę

barierę przekroczyło już Mazowsze (108 proc. średniej w UE), dlatego już dziś ma znacznie ograniczony dostęp do funduszy strukturalnych. Na dodatek nie może ich wydawać m.in. na budowę dróg. - Patrząc na dynamikę wzrostu PKB, oceniamy, że lada moment granicę 75 proc. średnich dochodów w Unii przekroczy

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

podniesienia podatku VAT na elektryczność, czego domaga się UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Greckie źródła rządowe zaprzeczyły też w piątek wieczorem doniesieniom o tym, że Atenom nakazano przedłożyć zmodyfikowane propozycje porozumienia w ciągu 24 godzin. Premier Grecji Aleksis Cipras rozmawiał w piątek

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

dostarczają funduszy na cele zgodne z unijnymi kryteriami, oraz społeczeństwo polskie. Tę dwoistość widać w tekście. Z jednej strony wymienione są cele społeczno-gospodarcze, które słabo kojarzą się z rzeczywistym programem rządu, takie jak rozwiązania sprzyjające gospodarce niskoemisyjnej, zmniejszenie

Rząd podsumował realizację 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'

środki unijne – nie tylko fundusze strukturalne, ale też z tzw. "Planu Junckera". Z tego planu polskie firmy w ramach 17. projektów otrzymają 6,7 mld zł, a łączna kwota projektów sięga 19,3 mld zł. "Od uruchomienia programów na lata 2014-2020 do 28 maja 2017 r. wykorzystano

Bycie w UE bardzo się nam opłaca. Mogłoby bardziej...

Według danych ogłoszonych w piątek przez unijną komisarz ds. budżetu Dalie Grybauskaite Polska otrzymała z unijnej kasy 7,8 mld euro. Na budowę dróg, ochronę środowiska i rozwój przedsiębiorczości (tzw. fundusze strukturalne) dostaliśmy 4,2 mld. Na rozwój wsi i dopłaty bezpośrednie - 3,1 mld euro

MFW przestrzega przed kosztami wejścia do Unii Europejskiej

Koszty wejścia do UE mogą być znaczące - przestrzegł w piątek państwa Europy Środkowej obradujący w Pradze Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem przedstawicieli MFW tuż przed członkostwem możemy doświadczyć m.in. znacznych wahań kursów wymiany walut. Zdaniem Davida Robinsona z działu badań

Politycy chcą znowu oszukać rynek

i wymagają poważnej akcji ratunkowej. Rząd włoski chce im pomóc funduszem wartości 40 mld euro na koszt swoich podatników, lecz to będzie nie tylko złamanie dopiero co przyjętych reguł unii bankowej w UE, ale także spowoduje dalszy wzrost zadłużenia o mniej więcej 2 punkty procentowe. Drugi skutek

Grecja ma nowy rząd. Pierwszy cel: negocjować pożyczkę, zostać w strefie euro

Funduszem Walutowym przy jednoczesnym zapewnieniu miejsca Grecji w strefie euro. Rząd obiecał przestrzegać wytyczonych wcześniej celów redukcji długu, deficytu i przeprowadzanie dalszych reform strukturalnych. Grecji zależy jednak na przedłużeniu terminu osiągnięcia tych celów z 2014 do 2016 roku. Na razie

Osiem scenariuszy Unii Europejskiej dla Grecji

Jeszcze dwa tygodnie temu rządy UE mówiły, że Grecja musi sobie poradzić z problemami. Teraz, pod presją światowych rynków, zmieniły zdanie. Bo jeśli Grecja się wyłoży, następne będą Portugalia, Hiszpania, Irlandia i Włochy. Strefa euro przeżyłaby największy kryzys w historii. Do wyboru jest wiele

Czy Grecy zdążą do niedzieli?

ewentualnym niepowodzeniu kolejnego szczytu UE nie oznaczałby automatycznego Grexitu, ale bardzo szybki powrót do drachmy byłby już niemal nieuchronny. Francuski premier Manuel Valls sugerował wczoraj optymizm Paryża, lecz z Berlina - jak od dawna - płynęły bardzo posępne sygnały.

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

infrastrukturalnych, które będą post-covidową odpowiedzią na poziomie nowych funduszy UE (2021-2023). W ocenie wiceprezesa, Bank Pekao to instytucja, która jest jedną z najlepiej przygotowanych w sektorze i ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby zmierzyć się z kryzysem. "Po bardzo długim doświadczeniu w

Fundusze z UE: Wrocław

Z funduszy strukturalnych chcemy uzyskać ponad miliard złotych. Wiemy, że muimy dołożyć własne pieniądze. I dołożymy Filip Mecner: Ile pieniędzy dostał Wrocław z unijnych funduszy przedakcesyjnych? Rafał Guzowski, dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu: 49

Unijny szczyt pod znakiem wzrostu, Grecji i euroobligacji

jako naturalny wynik reform strukturalnych (m.in. rynku pracy) oraz dalszego uzdrawiania budżetów przez mocno zadłużone kraje euro, ale Paryż upiera się, że kontynuacja obecnej polityki nie wystarczy. Francuzi nie ratyfikują paktu fiskalnego (dyscyplinującego budżety), o ile UE, a zwłaszcza euroland

Niemiecki plan antykryzysowy

nowe gazociągi łączące ze sobą kraje UE. Ten pomysł na pewno spodoba się w Warszawie, bo wpisuje się w nasze postulaty bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycje w dużej mierze powinna wspierać sama UE ze swoich funduszy strukturalnych. Niemcy chcą też, by Unia przejrzała swoje programy inwestycyjne

Ateny złagodzą reformy? Przyszłość Grecji nie wygląda różowo

. Pytanie, czy znajdą się na to pieniądze? Partia Samarasa do jesieni 2011 r. głosowała przeciw reformom, które Atenom narzucał euroland oraz MFW, i choć teraz stawia na bliską współpracę z Brukselą, to przyszły premier będzie się zapewne bardzo ostro targował o wprowadzenie swych modyfikacji do programu UE

Wolff o Grecji: To wielki krok w dobrą stronę. Ale jeśli nie wypali...

Grecja może wykorzystać jeszcze ok. 12 mld euro z budżetu UE do 2013 r. Wystarczy, by rozruszać wzrost, jeśli Grecy dobrze wydadzą te pieniądze? - Najważniejsze, by dobrze zdefiniować problem. Unijne fundusze strukturalne niezbyt często sprzyjały zrównoważonemu wzrostowi. Były wykorzystywane głównie na

Firmy szturmem po unijne dotacje

(ponad 820) wpłynęło od firm, które ubiegały się o dofinansowanie na rozwój usług elektronicznych. Widząc, jak gigantyczne jest zainteresowanie dotacjami na e-usługi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (które zarządzą częścią funduszy strukturalnych) zadecydowało się powiększyć dostępną

Węgry znów pożyczą?

Węgierski minister gospodarki György Matolcsy powiedział, że Budapeszt będzie się ubiegał o kolejną, wartą 10-20 mld euro pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej Węgry już w listopadzie 2008 r. pożyczyły od MFW, UE i Banku Światowego 20 mld euro. Nie miały

KE opracowała europejski program walki z kryzysem

będzie wspierał realną gospodarkę, tak aby pobudzić inwestycje. Elementem tego planu są fundusze strukturalne, które mają spowodować, iż biznes odczuje poprawę. Przewodniczcy Komisji dodał, że odrodzenie gospodarcze będzie zależało zarówno od działań na rynkach wenętrznych, jak i na rynku globalnym

Bankowa zrzutka na euro. Ocena leków na kryzys

Krzysztoszek, ekonomistka PKPP Lewiatan. Jej zdaniem instytucje finansowe obciążą kosztami klientów. Podatek od transakcji finansowych to tylko jedna z antykryzysowych propozycji Merkel i Sarkozy'ego. W liście do prezydenta UE Hermana Van Rompuya zaproponowali też m.in.: wzmocnienie zarządzania w strefie euro

Jak spłonęło 300 mld euro

dynamika nieco spadła, ale wciąż była znakomita - 5 proc. W 1981 r. Grecja wstąpiła do EWG (dziś UE), ale mimo napływu funduszy strukturalnych wzrost spadł w latach 1980-89 do 0,8 proc. W latach 2000-14 gospodarka kurczyła się przeciętnie o 0,1 proc. rocznie. To oczywiście skutek kryzysu finansowego i

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

, przy dużym spadku inwestycji majątkowych samorządów. W najbliższych kwartałach tendencja ta pogłębi się: inwestycje publiczne będą hamowały, ze względu na zaawansowaną fazę wykorzystania funduszy strukturalnych. Po stronie wartości dodanej nadal hamuje wzrost w przemyśle (3,4% r/r vs 4,4% r/r

Szczyt UE-Afryka: Bruksela chce wprowadzić wolny rynek w Afryce

W środę rozpoczął się dwudniowy szczyt UE - Afryka. Przed jego otwarciem najwięcej mówiło się o sprawach personalnych: wieczny przywódca Zimbabwe Robert Mugabe nie przyjechał do Brukseli, bo odmówiono wizy jego żonie (oboje są objęci sankcjami za naruszenia praw człowieka). Solidarnie z nim

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

przed wyjątkową perspektywą. W latach 2007-2013 kwota dostępnych dla Polski funduszy strukturalnych z UE będzie wynosiła od 3 do 4 proc. PKB rocznie. Problem w tym, że jak do tej pory Polska nie zawsze wykorzystywała dotychczasowe unijne dotacje w sposób efektywny. Aby wykorzystać odpowiednio środki

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

W maju 2010 r. kraje strefy euro zrzuciły się na Fundusz Pomocy dla Grecji (Greek Loan Facility), który wraz z pieniędzmi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego uratował zadłużony kraj przed bankructwem (w sumie w różnych transzach kosztowało to do dnia dzisiejszego