z czego wynika kurs akcji

DBRS: Orzeczenie TSUE może skłonić władze do przyjęcia systemowego rozwiązania

104 mld zł, co odpowiada 82% kredytów hipotecznych w walucie obcej, z czego znaczna część to kredyty indeksowane. W ocenie analityków DBRS, może to ostatecznie doprowadzić do zwiększenia rezerw bankowych.  "Jednakże, biorąc pod uwagę niepewność, a także złożoności problemu, w tym kursu

DM BPS obniżył wycenę Briju do 28,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BPS utrzymali rekomendację dla Briju na poziomie "kupuj" i obniżyli cenę docelową akcji do 28,8 zł z 29,9 zł, wynika z raportu datowanego na 16 listopada. "Nieuzasadniona przecena jest pokłosiem doniesień 'Puls

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m do 767,58 pkt w lipcu

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m i wyniósł 767,58 pkt w lipcu, podała firma DSR. "Dla akcji polskich producentów z indeksu GIP60 lipiec rozpoczął się bardzo dobrze i w ciągu kilku pierwszych dni wartość indeksu wzrosła o ponad 30 pkt

Noble Securities obniżyło rekomendację Unibepu do 'trzymaj', wycena 14,77 zł

13,9 zł za akcję. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 13,25 zł. "Spółka na koniec 1 kw. 2017 miała rekordowy portfel zamówień w wysokości 2,8 mld zł, z czego 1,5 mld zł przypada na 2017 rok. Naszym zdaniem spółka dobrze zaczęła 2017 rok, dlatego w całym 2017 roku oczekujemy istotnej poprawy

East Value Research obniżył wycenę Synektika do 20 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Analitycy East Value Research obniżyli cenę docelową akcji Synektik do 20 zł z 26 zł i podtrzymali rekomendację ″kupuj″ dla spółki, wynika z raportu brokera. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 15 zł. W poniedziałek na otwarciu kurs wynosił

Akcjonariusze Qumaka zdecydują 10 VIII o emisji do 30 mln akcji serii M bez pp

serii L zgłosiło kilka podmiotów i funduszy, jednakże było ich zbyt mało, aby spełnić wymogi proceduralne i wewnętrzne regulacje obowiązujące te fundusze. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od zarządzających głównym czynnikiem, który zaważył na takim rozwoju wypadków, było spadek kursu akcji spółki

DM mBanku rozpoczął rekomendowanie Atal od 'kupuj' i wyceny 44,1 zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) -  Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli rekomendowanie akcji Atalu od zalecenia "kupuj" i wyceny na poziomie 44,1 zł, wynika z raportu datowanego na 10 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 34,89 zł, zaś we wtorek około godziny

DM BDM obniżył rekomendację Forte do 'trzymaj', wycenę - do 67,9 zł

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Analitycy DM BDM obniżyli rekomendację Forte do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową do 67,9 zł za akcję ze 100 zł, wynika z raportu datowanego na 6 listopada. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 63 zł. W piątek ok. 12:15 za akcję

Ursus miał wstępnie 4 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r.

ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz ze sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych oraz z niższej rentowności osiągniętej na sprzedaży z tytułu realizacji kontraktów zagranicznych z uwagi na niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego (waluty

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 20 600 000 akcji serii E, w drodze subskrypcji prywatnej wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Cena emisyjna akcji nowej emisji ma wynosić 1 zł.  Kernel Holding

Haitong podniósł rekomendację PZU do 'kupuj', obniżył wycenę do 430 zł

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podnieśli rekomendację dla PZU do "kupuj" z "neutralnie", a cenę docelową obniżyli do 430 zł z 500 zł, wynika z raportu datowanego na 12 listopada. W piątek około godziny 9:45 kurs akcji PZU wynosił 373,40 zł, po

Haitong Bank obniżył wycenę PCM do 32,50 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji Prime Car Management (PCM) do 32,50 zł z 36,80  zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 29 lipca. W poniedziałek ok. godz. 10:50 kurs akcji

DM mBanku podwyższył rekomendację Kernela do 'akumuluj', wycenę do 64,6 zł

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Analitycy DM mBanku podwyższyli rekomendację Kernel Holding z "trzymaj" do "akumuluj", a cenę docelową ustalili na poziomie 64,60 zł za akcję wobec 55,00 zł poprzednio, wynika z raportu datowanego na 15 listopada. W dniu wydania rekomendacji

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 51,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli wycenę Asseco Poland do 51,80 zł z 53 zł wcześniej, jednocześnie podtrzymując rekomendację „redukuj", wynika z raportu datowanego na 27 kwietnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 54,7 zł. W piątek za

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podniesieniu kapitału max. o 4,5 mln akcji

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego. Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze mBanku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. Bank nie będzie także dokonywał podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 024,45 mln zł, wynika z

DM BOŚ podniósł wycenę Bogdanki do 75,9 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Lubelskiego Węgla Bogdanki do 75,9 zł z 65,9 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 10 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 60,49 zł za akcję

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 VII o emisji do 10 mln szt. akcji serii C

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 lipca br. o emisji do 10 mln szt. akcji serii C, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Środki zostaną przeznaczone na poprawę sytuacjo dłużno-płynnościowej, czyli spłatę zobowiązań w celu poprawy

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

ten wynika głównie z obciążenia wyniku pierwszymi efektami wpływu pandemii COVID-19. Bank zadecydował o utworzeniu dodatkowych rezerw w wysokości 70 mln zł, uwzględniających m.in. osłabienie złotego i pierwsze oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych

Prezes UniCredit gotów ustąpić ze stanowiska, Co z Pekao?

Prezes UniCredit gotów ustąpić ze stanowiska, Co z Pekao?

z komunikatu. Ghizzoni zgodził się pełnić swoje obowiązki do czasu znalezienia następcy i wspierać bank w okresie zmiany prezesa. Według informacji agencji Reuters Ghizzoni podpadł akcjonariuszom z powodu słabych wyników finansowych spółki, czego efektem są kiepskie notowania akcji na giełdzie. W

Przegląd informacji ze spółek

, położonej w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 za 17 mln zł netto, podała spółka. Akcjonariusze IMS zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,55 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 28 sierpnia.  Cena emisyjna w ofercie

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w związku z zamiarem podjęcia dyskusji z wybranymi inwestorami nt. oczekiwanej, przyszłej sytuacji finansowej oraz operacyjnej, zakończyła pierwszy wstępny etap analiz w wyniku czego przyjęty został dokument obejmujący ramowy plan finansowania

Przegląd informacji ze spółek

. (zgodnie z MSSF16) wobec 3,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 17 759 360 zł brutto, czyli 0,8 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z

DM PKO BP podniósł wycenę Grupy Kęty do 355,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową Grupy Kęty do 355,3 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 lutego. W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 299,9 zł. W poniedziałek ok. godz. 11.30 kurs

DM mBanku rekomenduje 'kupuj' Unibep, wycena 12,1 zł

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rekomendują „kupuj" akcje Unibep, wyznaczając cenę docelową na poziomie 12,10 zł, wynika z raportu datowanego na 3 lutego. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosi 9,89 zł. We wtorek za akcję płacono 9,75 zł

DM mBanku obniżył wycenę Capital Park do 6,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli cenę docelową Capital Park do 6,50 zł z 6,70 zł poprzednio i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 4,89 zł. W piątek ok

mDom Maklerski podniósł cenę docelową Robyga do 3,4 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 03.02.2016 (ISBnews) – Analitycy mDomu Maklerskiego podtrzymali rekomendację 'kupuj' dla spółki Robyg i podnieśli cenę docelową o 15% do 3,4 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 28 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,83 zł. W środę ok. godz. 16.30

Wittchen miał 10,7 mln zł zysku netto, 13,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,11 mln zł w porównaniu z 129,13 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów w kanale detalicznym wyniósł odpowiednio 20% dla III kwartałów oraz 17% dla samego III kwartału. W III pierwszych kwartałach 2018 roku wzrost przychodów wynikał zarówno ze zwiększenia

Vestor DM podniósł rekomendację PKP Cargo do 'neutralnie', wycena w dół do 36 zł

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla PKP Cargo do "neutralnie" z "redukuj" i obniżyli cenę docelową akcji do 36 zł z 37 zł, wynika z raportu datowanego na 28 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie 33 zł, zaś

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

terminach zapadalności. W konsekwencji udział kredytów o zapadalności powyżej 5 lat w portfelu kredytów konsumpcyjnych na koniec 2018 r. wyniósł około 56%, z czego kredyty udzielone na kwotę powyżej 100 tys. zł stanowiły około 37%" - napisano także w materiale. W 2018 r. kredyty dla przedsiębiorstw

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Wilbo od 'sprzedaj' i wyceny 0,24 zł

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS rozpoczęli rekomendowanie akcji spółki Wilbo od zalecenia "sprzedaj" i wyceny akcji spółki na poziomie 0,24 zł, wynika z raportu brokera datowanego na 14 kwietnia. "Rozpoczynamy rekomendowanie spółki Wilbo z

Frankowicze przygniotą gospodarkę

na 20-30 lat, to byłoby to katastrofą dla sektora bankowego. Wiele banków znalazłoby się na krawędzi bankructwa. Efektem byłby koniec akcji kredytowej, co zagroziłoby gospodarce - mówi "Wyborczej" Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego "Xelion". Z analizy NBP wynika

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

do ' kupuj' z 'neutralnie' i podwyższa cenę docelową akcji do 130 zł ze 125 zł. Podwyższenie rekomendacji jest efektem ostatniego spadku kursu akcji Banku Pekao" - czytamy w komunikacie. Analitycy Haitong obawiają się spadku wartości, jeżeli Bank Pekao stanie się firmą państwową, ale po

Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' Pekao i Alior, 'sprzedaj' mBank i Millennium

% r/r) i 938 mln w 2019 r. (wzrost o 19% r/r). Przewidywania te są niższe o odpowiednio 4 i 6% od konsensusu, co wynika z ostrożniejszego podejścia do kosztów ryzyka. Haitong Bank podtrzymuje rekomendację "sprzedaj" dla mBanku z ceną docelową akcji 431 zł, co daje 12-proc. potencjał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

historii emitenta. Przychody finansowe wyniosły w tym okresie ponad 498,6 mln zł i wynikały z przeszacowania posiadanych aktywów, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym. Strategia rozwoju emitenta na lata 2020-2022 przynosi oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem są wypracowane wyniki finansowe

Kolejny akt politycznej rozgrywki, inwestorzy nie w humorze

pokazał znaczną poprawę zysków, do czego przyczyniła się działalność w Polsce, z kolei Sierra Gorda wciąż boryka się z problemami. Do eksplozji na kursie akcji spółki (wzrost o ponad 30 proc. w tydzień) przyczyniły się również silnie zwyżkujące ceny miedzi po wyborze Donalda Trumpa na 45. prezydenta

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczy 5 zł na potrzeby szpitali jednoimiennych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, podała spółka. Pomysłodawcą dobroczynnej inicjatywy byli klienci programu lojalnościowego koncernu. JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, stanowiących nie więcej niż 10% obecnych akcji, tj. 137 667 szt, w drodze subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez

500 plus. Mieszkanie plus. I Energa - 4 mld minus

, ale i dla samorządu lokalnego, który otrzymuje część podatków z CIT. Innymi słowy - kłopoty Energi to także kłopoty Gdańska. Z czego wynikają te problemy? W okresie ostatniego roku Energa zdecydowała się zainwestować w bankrutujące kopalnie ponad 500 mln zł. Taka kwota ma zasilić Polską Grupę Górniczą

Przegląd informacji ze spółek

br. o wypłaceniu dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.., oferowanych w ramach oferty publicznej, została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 5,7 zł za akcję, podała spółka. QubicGames wraz z HBI Ventures oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zastosowanie) narzędzi cyfrowych w procesach biznesowych, wynika z badania zrealizowanego przez Bank Światowy (BŚ) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "COVID-19 Business Pulse Survey - Polska". 4% firm przyznało, że musiało zwolnić pracowników. Źródło: ISBnews E-bankowość: 72

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews ATM: Akcjonariusze zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, podał regulator. Źródło: ISBnews Fintech: Blisko 40% respondentów chce wykorzystywać tożsamość cyfrową do logowania do różnych serwisów, a 35% do autoryzowania dyspozycji i oświadczeń, wynika z najnowszego badania Kantar dla 

Z powodu Brexitu gospodarka Wielkiej Brytanii wyhamuje, a bezrobocie wzrośnie

Po referendum z 23 czerwca, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, reakcja rynków finansowych była natychmiastowa. Funt się mocno osłabił. W sierpniu do akcji wkroczył Bank Anglii, który obniżył stopy procentowe (główna wynosi obecnie 0,25 proc.) i rozpoczął warty 70

Przegląd informacji ze spółek

przedrejestracyjnych, w wyniku czego część związanych z tym kosztów ulegnie znacznemu obniżeniu, podał Scope Fluidics.  Grupa AB, jako główny dystrybutor, jest zadowolona z debiutu smartfonów marki Oppo w Polsce, czeka na kolejne dostawy smartfonów marki, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds

Hossa przechodzi Polakom koło nosa. Teraz jest najlepszy czas czas, żeby nadrobić zaległości. Czy da się zarobić?

. Świetnie spisywały się kursy banków w reakcji na utrącenie w Sejmie ustawy o przewalutowaniu kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia . Rekord notowań pobił naftowy Orlen - po raz pierwszy w historii za jedną akcję paliwowego giganta płacimy ponad 100 zł. Inwestorzy zaczęli zadawać sobie pytania – czy

Przegląd informacji ze spółek

), podała spółka. Łączne wpływy z oferty mają sięgnąć ok. 10 mln GBP.  Grupa AB oczekuje, że będzie beneficjentem przyszłej konsolidacji rynku po zakończeniu wojny cenowej, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Przybyło.   Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Klabater. Źródło: ISBnews Chmura: 82% firm korzystających z chmury uważa, że rozwiązanie to wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Z rozwiązań wykorzystujących chmurę obliczeniową korzysta 31% polskich firm, a kolejne 22% zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat, wynika z badania

Przegląd informacji ze spółek

, które planuje pozyskać ze styczniowej emisji akcji, poinformował prezes Tomasz Pruszczyński. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 stycznia

Na rynku forex można zarabiać. Firmy podają dane

stóp procentowych, na plusie było w zeszłym kwartale 55 proc. klientów. W przypadku instrumentów pochodnych na surowce, akcje i waluty - mniej więcej 44 proc. klientów. A w przypadku instrumentów opartych na indeksach - ponad 38 proc. Cztery hipotezy Z czego może wynikać tak duża rozbieżność między

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A  Ultimate Games: Akcje spółki zadebiutowały 30 lipca na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,16% i wyniósł 23,7 zł. "Jesteśmy na początkowym etapie rozwoju. Z mojej perspektywy najważniejsze

Frankowe banki nie wypłacą dywidend za 2014 rok

nieoficjalnych informacji wynika, że będą to banki, które uczestniczyły w rozmowach z nadzorem finansowym na temat rozwiązań dla frankowiczów, czyli prawdopodobnie mBank, Getin Noble Bank, PKO BP, Raiffeisen, BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, BNP Paribas i BGŻ. Już miesiąc temu"Wyborcza" pisała , że takie

Tydzień pod znakiem posiedzenia FED i obaw o sytuację w Chinach

strat w II kwartale. Podobnie więc jak przed poprzednimi posiedzeniami FOMC można mieć wątpliwości co do przyszłego kierunku w którym podąży rynek, gdyż jak na razie giełdy zdają się przygotowywać do bardziej jastrzębiej retoryki FED, czego nie widać w większym stopniu po kursie dolara, który pozostaje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

prezentów wykona poprzez urządzenia mobilne, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard. W Europie najczęściej w ten sposób zakupy świąteczne zrobią Włosi (48%), zaś 46% Holendrów nie zrobi przed świętami żadnych mobilnych zakupów. Źródło: ISBnews Trendy: Aż 8 na 10 Polaków spodziewa się

Getin Noble Bank zwalnia pracowników

. Członkowie zarządu zdecydowali się także na obniżenie o jedną czwartą swojego wynagrodzenia zasadniczego. Inicjatywę zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza. Bank ogłosił też, że podwyższy kapitał zakładowy poprzez dodatkową emisję akcji. Ustawa frankowa prawdziwym zagrożeniem Jednak jak wynika z

Strata netto Immofinanz wyniosła 154,4 mln euro w I-II kw. skróconego r.obr 2016

rozstrzygnięć postępowań sądowych z inwestorami. Zysk netto za okres sprawozdawczy wyniósł -154,4 mln euro (H1 2015/16: 133,2 mln euro). Spadek ten wynika przede wszystkim z rewaluacji skorygowanych o kursy walut obcych na poziomie -95,1 mln euro dotyczących moskiewskich centrów handlowych i związanych rynkowo

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, która przyzwyczaiła nas do szybkich wzrostów, teraz czeka na żółtym świetle. Najbliższe miesiące pokażą czy start będzie energiczny i przyniesie odbicie – tak wynika z najnowszych badań Just Join IT - portalu pracy dla programistów, który opublikował wyniki pierwszego barometru ITX. To pierwsze w

CD Projekt chce być w trójce najbardziej uznanych światowych producentów gier

.  Spółka zaproponowała również program motywacyjny dla zarządu do akceptacji akcjonariuszy. Jego cele wynikają z kalkulacji nowej strategii, a zakłada wypracowanie łącznego zysku netto do 620 mln zł do 2019 lub 855 mln zł do 2020 lub 1,09 mld zł do 2021 roku, a także wzrost kursu o +100 pkt proc

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zamykają Turcy (51%) – wynika z raportu „Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?" opracowanego przez SW Research. Do czego służy smartfon? Nastolatki w Polsce najczęściej w swoich urządzeniach mobilnych instalują gry, co przyznało blisko 60% respondentów. Ponadto

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przypada na konsumentów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Niepokojąco rośnie zjawisko zadłużenia w ich najmłodszej grupie, podkreślono. Źródło: ISBnews Turystyka: Wydatki branży turystycznej na reklamę cyfrową wyniosły w ubiegłym roku około 179 mln złotych, z czego co najmniej ¼

Podatek bankowy będzie w wersji najostrzejszej

kursy banków, w ich przypadku zapewne inwestorzy uznali, że złe wieści są już zawarte w cenach akcji, które spadają od początku rządów PiS. Roland Paszkiewicz z CDM Pekao szacuje, że podatek może "pożreć" przynajmniej 40 proc. przyszłorocznych zysków banków. Dochód do budżetu z nowej daniny ma

Boom na polskie gry. Producenci idą po pieniądze na giełdę

91,5 mld dol. - tyle był wart w 2015 r. globalny rynek gier komputerowych. Tak wynika z szacunków firmy Newzoo. W tym roku jego wartość może być bliska 100 mld dol. Liczbę osób grających w gry wideo szacuje się na 2,2 mld, z czego w Polsce 13,4 mln. W badaniach pod uwagę brani są nie tylko

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

rokiem. Łącznie fundusze klientów w Grupie wzrosły o 6,6% r/r do 65,63 mld zł. "Kredyty i pożyczki netto Grupy Banku Millennium wyniosły 47 593 mln zł na koniec września 2017 roku, co oznacza wzrost o 2,6% w ujęciu rocznym. Ten skromny wzrost wynikał, z połączenia dwóch czynników - z jednej strony

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

ze sprzedaży o blisko jedną trzecią, do ok. 4,3 mld zł, a także wypracowała rekordowe zyski. Skorygowana EBITDA była o ponad 40% wyższa od prognozy przedstawionej w strategii spółki. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku kurs akcji Unimotu na GPW wzrósł z ok. 8 zł do ok. 30 zł za walor. Spółka

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

wypowiedzi kursy akcji PKO BP i PZU poleciały w dół. Sprawdź: Kurs akcji PZU i kurs PKO BP Godz. 16:42 Minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział, że jego resort prowadzi też bardzo intensywną prywatyzację poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Czego dowodem była

Rekordowa strata właściciela Pekao. 14 mld euro w ciągu jednego kwartału

wysokości 13,7 mld euro, z czego 9,3 mld euro w ostatnim kwartale zeszłego roku. Dodatkowo UniCredit stworzył rezerwy na wszystkie akwizycje po 2005 r., kiedy ten włoski bank przejął niemiecki bank HypoVereinsbank prowadzący na szeroką skalę działalność w Europie Środkowej i Wschodniej. UniCredit

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

decyzję o zmianie terminu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki na 16 czerwca 2020 r. podała spółka. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję.  

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

więcej niż 1 055 966 własnych akcji po cenie 9,47 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka.   Źródło:ISBnews CI Games: Dokonał przydziału 1,1 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 22,7 zł, podała spółka. Łączne wpływy z emisji wyniosły 24,97

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badania i rozwój. Jest to technologia przyszłości, ale jednocześnie rolą państwa jest wyznaczenie granic bezpieczeństwa technologicznego i prawnego przy budowaniu i korzystaniu z rejestrów rozproszonych" - powiedział Kluza podczas debaty "Blockchain - czyli czego cyberpunk nauczy kapitalistę

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

. Drugą szansą na zarobek jest wzrost kursu giełdowego. PZU nie ma równie dużego branżowego odpowiednika na GPW. Notowane jest tylko niewielkie TU Europa należące do Leszka Czarneckiego. Kurs tej spółki jest wyjątkowo stabilny od trzech lat, ale w dużej mierze wynika to z niewielkiej liczby akcji w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

%, poinformował p.o. prezesa Mariusz Nowak. Sygnity ocenia, że cały proces związany z emisją akcji do 12 mln zł może zostać przeprowadzony na przełomie roku, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Piotra Wierzbickiego. W ciągu kilku tygodni spółki ma przedstawić założenia planu restrukturyzacyjnego

Przegląd informacji ze spółek

i Autostrad dwie umowy na łącznie 586 mln zł netto, podała spółka. Hawe liczy na finalizację restrukturyzacji zadłużenia do końca roku i następnie planuje skupić się na przejściu do działań operacyjnych. Strategia miałaby zostać zaprezentowana w I kwartale, czemu ma towarzyszyć emisja akcji z

Przegląd informacji ze spółek

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, zawarł warunkową umowę objęcia nowych akcji lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących min. 16% kapitału za 20 mln euro, podał fundusz. Przychody grupy Orbis według wstępnych danych wyniosły 229,2 mln zł w okresie

Frankowy problem uderzy w dywidendy banków

marca banki mają przedstawić stanowisko i określić, czy są zainteresowane pomysłem. - Część banków uważa, że można rozmawiać, a część, że w ogóle na ten temat nie będą rozmawiać. (...) Musimy dbać o bezpieczeństwo systemu i bezpieczeństwo depozytów. W razie czego mamy katalog instrumentów, z których

Deloitte: 86% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Optymizm dyrektorów finansowych (CFO) rośnie. 86% menedżerów prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%, z czego 54% uważa, że przekroczy on 2,5%, wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania dyrektorów finansowych "CFO Survey"

Dwucyfrowa podwyżka za przesyłki w paczkomatach InPost

, kontrolujący zagraniczną ekspansję paczkomatów, rok temu kosztował 170 zł za akcję. Teraz kurs utrzymuje się poniżej 90 zł. Na dodatek Amazon który ma ok. 400 paczkomatów w Wielkiej Brytanii, właśnie ogłosił zamiar stworzenia sieci takich urządzeń w całej Europie. Brzoska twierdzi jednak, że się tego nie

Polski Bank Komórek Macierzystych zadebiutował na GPW, korzeniami na Kajmanach

z dużym zyskiem. W ten sposób pomnaża pieniądze swoich klientów. W sumie fundusz zakończył już inwestycje w 111 spółkach, z czego 32 wprowadził na giełdy - nie tylko w Warszawie, ale też w Pradze czy Nowym Jorku. W piątek na giełdzie w Warszawie zadebiutował PBKM. Spółka sprzedała akcje za 56,4 mln

"Złoty pociąg" rozbudzał żądze - ale czy wciąż warto inwestować w kruszce?

poniósł fundusz, którym zarządza. Powodów spadku cen złota jest kilka. Po pierwsze, spadają ceny innych surowców, a kurs złota jest z nimi powiązany. Wpływ miała też zła sytuacja w Chinach, gdzie zdecydowanie zmalał popyt ze strony odbiorców indywidualnych oraz obawy dotyczące popytu przemysłowego

Przegląd informacji ze spółek

zamówienie na sześć samolotów Boeing 737-8 MAX, podała spółka. PCC Rokita dokonał przydziału 137,72 tys. obligacji serii DD z 250 tys. łącznie oferowanych, wynika z komunikatu spółki. Michał Świderski został nowym dyrektorem sprzedaży i marketingu w firmie Marvipol Development, podała spółka. Feerum

Niemieckie banki w potrzasku. Ale jest nadzieja

żądań Departamentu Sprawiedliwości. Kurs akcji Deutsche Banku, który jeszcze rano wynosił 10,15 euro, skoczył do 11,80 euro, czyli o ponad 15 proc. Deutsche Bank ma w Polsce swój bank, którego aktywa wynoszą ok. 9 mld euro. Na razie nie ma wiadomości, z których można byłoby wnioskować, że zostanie

Kolejny bank z niższymi zyskami. W 2016 może być dużo gorzej

stabilność polskiego systemu finansowego. Tydzień temu swoje szacunki przedstawił Narodowy Bank Polski, który koszty prezydenckiego pomysłu szacuje na 44 mld zł, z czego 35 mld zł to bezpośrednie koszty restrukturyzacji kredytów, a dodatkowe 9 mld zł to koszty zwrotu spreadów, czyli różnicy między kursem

Przegląd informacji ze spółek

na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), wynika z prezentacji. Akcje Wirtualnej Polski Holding zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,16% do 35,25 zł, a kurs praw do akcji (PDA) - o 7,97% do 34,55 zł. DTP odnotowało 6,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Ze smartfonem wśród regałów. Firmy skazane na aplikacje mobilne

organizują nawet kierunki nauczania dotyczące komunikacji mobilnej. Przykładowo na Uniwersytecie Gdańskim można zdobyć dyplom licencjata na kierunku aplikacje informatyczne w biznesie. Z raportu "Komunikacja mobilna w biznesie" firmy SMSapi wynika, że w zeszłym roku z aplikacji mobilnych korzystało

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 310 mln zł w I kw. 2017 r.

powyższe spadki, podano także w raporcie. "W I kwartale 2017 roku na wynik brutto Grupy pozytywny wpływ miała wycena opcji na akcje spółki Polimex-Mostostal S.A. Wycena uwzględniła kurs akcji Polimexu-Mostostal S.A. wg stanu na 31 marca 2017 roku. Podwyższyła ona przychody Grupy z działalności

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

ZSRR. Anglia i Francja próbowały siłą odbić kanał, ale górę nad prawem własności wzięła polityka. Francuzi kanałem byli zainteresowani głównie z powodów politycznych, ale niebagatelne znaczenie miało to, że tysiące Francuzów miało akcje obligacje Universal Suez Canal Company. Zbrojna interwencja w 1956

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Standard & Poor's Ratings Services obniżył perspektywę ratingów Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej i jednocześnie podtrzymał długo- i krótkoterminowe ratingi banku na poziomie BBB

Bankowcy apelują o rozwagę. Nowy podatek może nam bardzo zaszkodzić

zyskach branży sięgających jeszcze w zeszłym roku 16 mld zł rzeczywiście mogłoby przynieść jakieś pandemonium? Z ostatnich danych KNF wynika, że zyski banków są, owszem, mniejsze, ale wciąż pokaźne. Od stycznia do września branża bankowa wypracowała 11,4 mld zł zysku, podczas gdy w zeszłym roku było to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przeczytało żadnej książki, a ponad 47% ani jednej książki nie kupiło, wynika z badanie poziomu czytelnictwa przeprowadzonego przez Instytut Maison&Partners 26-29 stycznia 2018 roku metodą CAWI, na zlecenie sieci Biedronka. Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Aż 95% Polaków deklaruje, że zabiera ze sobą

Przegląd informacji ze spółek

International Poland Sp. z o.o. umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo-socjalną o wartości 47,48 mln zł netto, podała spółka. Oferta Poczty Polskiej zdobyła blisko 98 punktów na 100 możliwych w przetargu na obsługę polskich sadów, wynika z decyzji Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Według

Skorygow. strata EBITDA Grupy EMF wyniosła 1,7 mln zł w I kw. 2016 r.

niegotówkowych zysków z tytułu wyceny programu akcji pracowniczych - począwszy od 2014 r. do oceny skonsolidowanych wyników Grupy EM&F zarząd wykorzystuje wskaźnik skorygowana EBITDA, który stanowi właściwą miarę do analizy wyników finansowych Grupy EM&F. W I kwartale 2016 r. Grupa EM&F odnotowała stratę na

Przegląd informacji ze spółek

rozważa zakup 26% akcji Alior Bank od największego akcjonariusza - Carlo Tassara. Przejęciem zainteresowany jest także Leszek Czarnecki, ale w obu przypadkach ostateczne decyzje nie zostały podjęte, wynika z informacji agencji Bloomberg. Atal sprzedał łącznie 1093 mieszkania w całej Polsce w 2014 r

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

Europejskiej wynosi 90 proc. PKB, a np. Polska ma dług nieprzekraczający 55 proc. PKB. Powód złej sytuacji Grecji jest prozaiczny: rozbudowany socjal i wydatki publiczne, niska ściągalność podatków, korupcja i nepotyzm. Będąc w strefie euro, Grecja mogła tanio się zadłużać, emitując obligacje, z czego obficie

Znani dyktatorzy mody zostali miliarderami, ale mogą stracić miliony za unikanie podatków

., czyli aż o 10 proc. więcej niż w 2011 roku. Bloomberg podkreśla, że to już trzeci rok z rzędu, gdy rynek dóbr luksusowych rośnie w dwucyfrowym tempie. W ślad za tymi wynikami szybują kursy spółek produkujących te towary - Bloomberg podaje, że w ciągu ostatniego roku akcje włoskiej Prady podrożały

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dla zarządu do akceptacji akcjonariuszy. Jego cele wynikają z kalkulacji nowej strategii, a zakłada wypracowanie łącznego zysku netto do 620 mln zł do 2019 lub 855 mln zł do 2020 lub 1,09 mld zł do 2021 roku, a także wzrost kursu o +100 pkt proc. nad WIG w tym okresie. Źródło: ISBnews CD Projekt

Jak kupić nowe akcje PKO BP? W środę startuje sprzedaż papierów za 5 mld zł!

o pomoc w zakupie akcji lub sprzedaży praw poboru. Z prospektu emisyjnego nie wynika, czy będziesz musiał w tym celu założyć rachunek maklerski. Prawdopodobnie zakup akcji nie będzie tego wymagał, ale jeśli będziesz chciał sprzedać prawa poboru, założenia konta maklerskiego nie da się uniknąć. 12

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu.   Źródło: ISBnews 11 Bit Studios: Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 68,1 zł.   Źródło: ISBnews 11bit Studios: zakłada, że projekt

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wysokości 27,81 zł, tj. 1,08 zł na akcję  z zysku za 2015 rok, wynika z uchwał podjętych przez walne.  Źródło: ISBnews Orange Polska: Akcjonariusze zdecydowali o połączeniu z Orange Customer Service (OCS) oraz TP Invest, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Orange