york stock

Przegląd informacji ze spółek

liderów branży medycznej z siedzibą w USA za łączną cenę 10,5 mln euro, podała spółka. Kupujący jest podmiotem notowanym na New York Stock Exchange (NYSE). KGHM Polska Miedź odnotował 93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 135 mln

Airway Medix ma warunkową umowę sprzedaży 'technologii CSS' za 10,5 mln euro

, podała spółka. Kupujący jest podmiotem notowanym na New York Stock Exchange (NYSE). "Zakończenie negocjacji związane jest z zawarciem w dniu 17 sierpnia 2017 r. umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w ramach której Airway Medix prowadzi działalność w zakresie rozwoju, wytwarzania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółek notowanych na amerykańskich giełdach New York Stock Exchange i NASDAQ.  Revolut udostępni usługę stopniowo, w pierwszej kolejności użytkownikom kart Metal, a następnie, w ciągu kolejnych tygodni, wszystkim użytkownikom aplikacji. Użytkownicy kart Metal będą mieli do dyspozycji 100

Bogacze odziedziczyli kasę po rodzicach, są skąpi, a Chiny trzymają się mocno [8 MITÓW]

Bogacze odziedziczyli kasę po rodzicach, są skąpi, a Chiny trzymają się mocno [8 MITÓW]

wynosiły spadki na S&P500 - indeksie, w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ. Niemniej jednak, nawet jeśli ich bogactwo się relatywnie zmniejszyło, konsumpcja krezusów jest dużo większa niż przeciętnego zjadacza chleba. Piąty mit

Amerykańskie giełdy gotowe do startu

inwestorów, że zamach na World Trade Center nie przyniesie gwałtownego załamania na giełdzie. - Najlepszym sposobem na pokazanie tym bandytom, że im się nie udało, jest rozpocząć normalny handel, i właśnie to zamierzamy zrobić - powiedział Richard Grasso, szef New York Stock Exchange. Dobrej myśli jest też