yield

is

KNF nałożyła 1 mln zł kary na firmę z Kajmanów

KNF nałożyła 1 mln zł kary na firmę z Kajmanów

GEM Global Yield Fund Limited z Kajmanów dostał milion złotych kary od KNF za nieinformowanie o ważnych zmianach w akcjonariacie spółki Ideon

Mex Polska opublikuje założenia dalszego rozwoju do końca br.

doskonalenie własnych konceptów, a nie akwizycje. Prezes przypomniał także, że spółka realizuje politykę wypłaty dywidendy (w tym roku 19 gr/akcję) i zapowiedział, że chce ją kontynuować. "Realizujemy politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku to jest yield ok. 6%. Inwestycje

mDM podniósł rekomendację Capital Park do 'kupuj', a wycenę do 8,09 zł

wtorek w trakcie sesji kurs wynosił 6,59 zł. "Wynajem kompleksu Eurocentrum i Royal Wilanów na poziomie około 80% w połączeniu z refinansowaniem drogich kredytów budowlanych pozwolą na dwukrotny wzrost FFO w 2017 r. do około 35 mln zł (Yield = 5,1%). W 2018 r. szacujemy wzrost FFO o kolejne 30

Uniwheels rekomenduje 2 euro dywidendy na akcję za 2016 r.

wypłatę dywidendy z zysku w wysokości 2 euro na akcję" - powiedział prezes Thomas Buchholz, cytowany w komunikacie. Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 euro na akcję przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy (dividend yield) w wysokości ponad 4%, podano także. Skonsolidowany zysk netto

Cognor zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji

pozyskanie w jej ramach 90-101 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na

DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do 'akumuluj', wycena nadal 56,4 zł

pod uwagę stopę dywidendy (przy utrzymaniu poziomu z bieżącego roku div yield = 6,2%, liczymy na wyższy DPS ze względu na przyrost zysku netto) czy porównanie ze wskaźnikami, przy jakich handlowane są zagraniczne podmioty (spółka jest handlowana z 10-15% dyskontem do mediany EV/EBITDA europejskich

Stupnicki ze Skarbiec TFI: Hossa na rynkach obligacji i akcji także w II półr.

I kwartale tego roku. Teraz zmiana kierunku została bardzo wyraźnie zakomunikowana" - powiedział Stupnicki w rozmowie z ISBnews. W całym I półroczu na rynku obligacji najwyższe stopy zwrotu uzyskały fundusze obligacji podwyższonego ryzyka (high-yield), które też najwięcej straciły w II

Wznowiona oferta akcji Cognoru rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu

, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacji zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie i wydatnie zwiększyć zdolność do wypłaty dywidendy"

mDM podniósł wycenę Polwaksu do 25,95 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

naszą wycenę do 25,95 zł/akcję" - czytamy w raporcie. "W krótkim terminie ta inwestycja może co prawda negatywnie odbić się na polityce dywidendowej spółki, ale sowite wypłaty powrócą od 2020 r., gdyż szacowany FCF yield po uruchomieniu instalacji może docelowo sięgać 19%. W tym kontekście

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe zostaną przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro" - czytamy w komunikacie. 

Cognor zawiesił ofertę publiczną, analizuje warianty dalszych działań

jej ramach min. 90 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać  finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych

Agrowill Group sprzedał spółki zarządzające gruntami za ok 6,6 mln euro

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Agrowill Group zbył 100% udziałów w spółkach pośrednio zarządzających gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. "Fundusz zapłacił za 100% udziałów wyemitowanymi

mDM podniósł wycenę CD Projekt do 43,4 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

złożoność produkcji oraz dbałość studia CDR o jak najwyższą jakość wydawanych gier. Zakładamy, że CDR będzie w stanie generować średniorocznie 314,8 mln zł FCF w latach 2016-25P. Według naszych szacunków spółka oferuje średnio 6% FCF Yield na lata 2017-19 (11,1% poniżej średniego wskaźnika wyliczonego dla

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

rynku bardziej na wzrostach niż na spadkach, zarobił w tym roku ponad 5%, choć jest aktualnie defensywnie spozycjonowany na ryzyko koniunktury. Defensywne pozycjonowanie na tle grupy funduszy całkowicie zainwestowanych w obligacje high yield amerykańskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie - dużo

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

grupy, w tym na wykup części zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro. Cognor wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS

Pekao TFI: Inwestorzy oczekują poprawy wyników spółek, ale mogą się rozczarować

spekulacyjnym (tzw. high yield), których wyceny po wyraźnych wzrostach w tym roku uważamy za wysokie" - czytamy dalej.  Na rynkach akcyjnych w takim środowisku Pekao TFI preferuje spółki o defensywnym (niecyklicznym) profilu biznesu, najchętniej wypłacające wysokie dywidendy.  "

DM Michael/Ström: Na Catalyst odsetki deweloperów i banków w tym tygodniu

obligacji Murapolu na kwotę 30 mln zł oraz spółki Arrinera na kwotę 5 mln zł. Druga z nich niewątpliwie należy do typu high yield-ów o wysokim poziomie ryzyka, mając na uwadze niedawne doświadczenia podobnie oprocentowanych papierów E-Kancelarii czy Uboat-Line spółka może napotkać pewien opór ze strony

Prezes PZU: Pekao może być pierwszym bankiem inwestycyjnym w Polsce

, liczone jako dividend yield. Nie będzie żadnej rewolucji, także jeśli chodzi o sprawy kadrowe. Nie będziemy potężnie zmieniali czegoś, co działa bardzo dobrze" - podsumował Krupiński. Na początku grudnia 2016 r. PZU i PFR podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo

GTC: Wartość godziwa portfela na koniec 2014 spadnie o 132 mln euro kw/kw

wzrost średniej stopy kapitalizacji (yield) dla portfela na podstawie łącznej wartości ukończonych aktywów z 8,6% do 8,9%, a średnia oczekiwana stawka czynszu dla portfela obniżyła się z 13,8 do 13,1 EUR/m2/miesiąc. Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce

mDom Maklerski obniżył cenę docelową Orange Polska do 9 zł, nadal zaleca 'kupuj'

porównawczej i z 31% dyskontem do implikowanej wyceny Polkomtela. „Ten poziom uznajemy za atrakcyjny biorąc pod uwagę (1) długoterminowy FCF yield na podobnym poziomie ok. 13,0% vs. 12,8% Cyfrowy Polsat i 6,1% telekomy europejskie, ale (2) relatywnie niskie zadłużenie telekomu po kosztownej aukcji na

mDom Maklerski podniósł rekomendację Asseco Poland do 'kupuj', wycenę do 68 zł

wielkość dywidendy za 2015 r., które powstały po dokonaniu przez Asseco Poland przejęć dwóch spółek: Infovide Matrix oraz portugalskiego Exictos, są nieuzasadnione. Grupa ma ponadprzeciętny potencjał dywidendowy (oferuje Div yield = 5,3% vs. 3,7% średnia dla WIG30), co biorąc pod uwagę wyższy wzrost wyniku

PZU przedstawi założenia polityki dywidendowej w ciągu kilku tygodni

;Pracujemy nad polityką dywidendową, będzie ogłoszona w ciągu paru tygodni" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej. "Nie robiłbym takiego założenia, że dywidenda będzie niższa. Zależy nam na utrzymaniu stopnia dividend yield w długim okresie" - powiedział prezes, zapytany, czy

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

Wartościowych w Warszawie" – czytamy w komunikacie. Środki z emisji akcji, razem z finansowaniem bankowym, zostaną przeznaczone na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko-oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro. "W

Grupa Cyfrowy Polsat rozważa refinansowanie w najbliższym czasie

: - obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne oszczędności odsetkowe, - większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy

Spółki dywidendowe: rozczarowanie i niepewność

przewaga indeksów i funduszy opartych na spółkach dywidendowych nad szerokim rynkiem nie jest tak pokaźna, jakby się wydawało. Na przykład fundusz Vanguard High Dividend Yield ETF odwzorowuje praktycznie zachowanie indeksu Dow Jones. Gdy popatrzymy się na historię notowań funduszy opartych na akcjach

S&P: Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obserwowane ze wskazaniem pozytywnym

zł, a także rating 'B+' dla obligacji high yield wyemitowanych przez spółkę Eileme2" – czytamy w komunikacie. Decyzja S&P podyktowana jest pozytywną oceną rozważanego przez Cyfrowy Polsat refinansowania całkowitego zadłużenia grupy. S&P ocenia, że może ono przynieść grupie szereg

Haitong Bank widzi potencjał do rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce

przypadku których wysokość potrzeb finansowych i rozmiar bilansu pozwala na emisje obligacji na rynku międzynarodowym tzw. emisje euroobligacji lub obligacji typu high-yield. Coraz większe zainteresowanie inwestycyjne emisjami obligacji denominowanymi w euro widać zarówno po stronie inwestorów

Franklin Templeton wprowadza dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa do oferty

amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na kwartał. - Franklin Euro High Yield Fund, A(Mdis)EUR: tytuły uczestnictwa denominowane w euro, dywidenda wypłacana raz na miesiąc. - Franklin Global High Income Bond Fund, N(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane  w dolarach amerykańskich

Przegląd informacji ze spółek

gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. Prezes JHM Development Halina Mirgos złożyła rezygnację, poinformowała spółka. Tauron Polska Energia zaktualizował założenia strategii zrównoważonego rozwoju, podała

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

wypracował dużą nadwyżkę. Było to możliwe dzięki jego strategii inwestycyjnej, która zakłada inwestowanie w papiery dłużne przedsiębiorstw, tzw. high yield, czyli wysokodochodowe. Dodajmy, że potencjalnie wysokodochodowe, bowiem w przypadku niekorzystnych tendencji na rynku, mogą one przynieść wysokie straty

yield

Yield - album amerykańskiego zespołu grunge'owego Pearl Jam, wydany w 1998 r.Album miał być próbą powrotu do rockowych korzeni. Nie odniósł on jednak sukcesu na miarę swych poprzedników, czemu jednak nie trudno się dziwić, gdyż nastąpiło niemal zupełne zerwanie z grunge'ową konwencją. Zespół prezentuje się na tej płycie bardzo dojrzale, zarówno w sferze muzycznej jak i lirycznej. Co ciekawe,

więcej o yield na pl.wikipedia.org